Tiet18 luyên tập mat cau(NKL)

21 197 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:45

Tiết 18: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.Tiết 18: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.Tiết 18: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.Tiết 18: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.Tiết 18: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Sở giáo dục&đào tạo cao Trường THPT trùng khánh kính chào quý thầy cô dự thăm lớp 12a1 Giáo viên:Ngô Kiều Lượng Tổ: Toán Đơn vị: Trường THPT Trùng Khánh DNG TON: XC NH TM V BN KNH CA MT CU NGOI TIP HèNH CHểP: 1-NH NGHA: Mt mt cu gi l ngoi tip mt hỡnh chúp nu nú i qua mi nh ca hỡnh chúp ú d S O A4 A1 A2 A3 2-Trc ca ng trũn: - Trc ng trũn l ng thng vuụng gúc vi mt phng cha ng trũn v i qua tõm ca ng trũn ú - Mt im bt kỡ trờn trc ng trũn thỡ cỏch u cỏc im thuc ng trũn 3-Mt phng trung trc ca mt on thng : -Mt phng trung trc ca mt on thng cho trc l mt phng qua trung im v vuụng gúc vi on thng ú -Cỏc im trờn mt phng trung trc thỡ cỏch u u mỳt ca on thng ú Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp Có tất đỉnh nằm mặt cầu S A B O D C Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp S Đáy chóp nằm đường tròn A B O H D C Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp S O tâm mặt cầu ngoại tiếp chóp O cách đỉnh chóp (OA = OB = OC = OD ) A B O H D C (HA = HB = HC = HD) Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp d S A * Tâm O mặt cầu ngoại tiếp chóp * d trục đường tròn đáy => O d B O H D C Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp d S OA = OS A B O H D C 10 Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp d Gọi * mp trung trực SA (P) * Trục đường tròn đáy d => O = (P) d S A B * Gọi mặt phẳng trung trực SA (P) => O (P) O H D C 11 Quan sát ghi nhớ Giả sử hình chóp có mặt cầu ngoại tiếp => Nêu tính chất hình chóp d O = d Trong * d trục đường tròn đáy chóp * đường trung trực SA Gọi đường trung trực SA => O S A B O H D C 12 4.Các bước tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp B1- Kiểm tra điều kiện: Đáy hình chóp phải có đường tròn ngoại tiếp B2- Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp đáy hình chóp S M A B3- Dựng trục đường tròn ngoại tiếp đáy hình chóp,gọi d B B4- Dựng mặt phẳng trung trực cạnh bên gọi mặt phẳng () => O = d() O H D C 13 Quy trình tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Nhưng thông thường: *) Chọn mặt phẳng (P) thuận lợi: Thoả mãn đồng thời chứa trục đường tròn d chứa cạnh bên SA S *) Trong (P) dựng đường trung trực SA => cắt d O tâm mặt cầu ngoại tiếp M hình chóp cho A B O H D C 14 Quy trình tìm tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Đặc biệt: * Nếu tất đỉnh hình chóp nhìn đoạn thẳng cố định góc vuông => hình chóp nội tiếp mặt cầu đường kính đoạn thẳng Hoặc: Nếu có mặt phẳng (P) chứa + d: Trục đường tròn đáy + : Trục đường tròn mặt bên Tâm mặt cầu ngoại tiếp chop O = d S M A B O H D C 15 Cỏch xỏc nh tõm mt cu ngoi tip hỡnh chúp S S F F I I O' A C O E A C O D B Hỡnh chúp cú mt cnh bờn v trc ca ỏy ng phng E D B Hỡnh chúp khụng cú cnh bờn no ng phng vi trc ca ỏy Ví dụ :Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a, SA=2a mặt bên hợp với mặt đáy góc 30 Xác định tâm bán kính Tâm đáy? mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Đáy Bài giải: S Vẽ hình? Giả sử tâm O => OA = OB = OC = OS Trong mặt phẳng SAH: Vẽ trung trực cạnh SA, cắt trục đường tròn O A Một mặt phẳng Đường cao Cạnh qua bên SA trục đư Củavà chóp chóp ờng tròn M a a3 /2 P O C H 30 N a a B S S M M O A a3/3 A 30 a3/6 N H tan30 SH = a3 ? SA2 =12a R = SO = 2SH a a3 /3 P SM.SA = SO.SH a O C H 30 N a B 1/2SA.SA = SO.SH Ví dụ2 (Bài tập 2-Tr.49-SGK):Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có Tâm phải nằm trục đư *Tâmtấtphải nằmcạnh a Tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp? ờng tròn SO trung S Một mặt phẳng chứa trục đư trực SA ờng tròn cạnh bên M B C O 19 Vỡ S.ABCD l hỡnh chúp t giỏc u nờn ỏy l hỡnh vuụng cnh bng a Theo gi thit ta cú: SA=SB=SC=SD=a AC=BD=AB = a Suy cỏc tam giỏc SAC v SBD vuụng cõn ti S Gi O l tõm ca hỡnh a vuụng ABCD Ta cú: OA = OB = OC = OD = OS = = r Vy mt cu i qua im S, A, B, C D cú tõm O l tõm ca hỡnh a vuụng ABCD v cú bỏn kớnh r = 20 XIN CHN THNH CM N CC THY Cễ GIO V CC EM HC SINH Xin chân thành cảm ơn thầy (cô) em học sinh Xin chào hẹn gặp lại ! 21 ... SA2 =12a R = SO = 2SH a a3 /3 P SM.SA = SO.SH a O C H 30 N a B 1/2SA.SA = SO.SH Ví dụ2 (Bài tập 2-Tr.49-SGK):Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có Tâm phải nằm trục đư *Tâmtấtphải nằmcạnh a Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet18 luyên tập mat cau(NKL), Tiet18 luyên tập mat cau(NKL), Tiet18 luyên tập mat cau(NKL)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay