Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam

11 101 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:21

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất Việt Nam ThS Phan Thế Công* Khoa Kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Mai Dịch, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 17 tháng năm 2011 Tóm tắt Bài viết kiểm định tác động xuất đến tăng trưởng kinh tế theo liệu cấp tỉnh Việt Nam cách sử dụng mô hình Feder (1982), Balassa (1978), Granger (1969) mô hình sửa đổi có bổ sung giai đoạn 1996-2006 Kết việc phân tích cung cấp chứng thực nghiệm cho học thuyết tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu; đồng thời rằng, xuất đóng vai trò quan trọng không đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nước mà đóng góp tích cực vào phát triển yếu tố phi xuất (như sở hạ tầng, điện, nước, thức ăn chế biến sẵn…) nước Sự tìm tòi phân tích ngụ ý tiếp tục trì phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất Việt Nam Từ khóa Tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, khu vực kinh tế Mở đầu* Thị trường xuất mở rộng, từ chỗ khối xã hội chủ nghĩa (trước năm 1986), đến năm 2011, hàng hóa nước ta vươn tới hầu giới Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm xuất đạt khoảng 30%, tỷ lệ xuất GDP mức cao ngày tăng Tốc độ xuất tăng nhanh góp phần tạo tăng trưởng kinh tế cao từ năm 1986 đến nay, trung bình tốc độ tăng trưởng kinh tế vào khoảng 5,7%/năm; đồng thời tạo nhiều công ăn việc làm mới, giảm bớt thất nghiệp xóa đói, giảm nghèo Bảng Biểu đồ cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ gia tăng xuất tỷ lệ xuất GDP Việt Nam có mối quan hệ chiều Xuất tăng có xu hướng kéo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng Suy thoái kinh tế năm 2008 làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xuất GDP giảm mạnh Năm 2010, kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh chóng, xuất tăng trưởng cao từ 57,1 tỷ USD năm 2009 tăng lên 72,2 tỷ USD năm 2010 Trong công đổi kinh tế Việt Nam 25 năm qua, xuất Đảng Nhà nước đánh giá lĩnh vực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Trong đó, phải kể đến gia tăng xuất đóng góp vào tổng sản phẩm quốc nội Giống Trung Quốc, đất nước coi xuất cỗ máy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy xuất tạo đà cho tăng trưởng kinh tế Những năm qua, Việt Nam có đổi chế, sách liên quan đến lĩnh vực xuất - nhập Nhờ thay đổi đó, xuất - nhập nói chung xuất nói riêng đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận Kim ngạch xuất năm 2008 đạt 62,69 tỷ USD, đến năm 2010 đạt 72,2 tỷ USD - gấp khoảng 91 lần so với năm 1986 (Bảng 1) * ĐT: 84-914778736 E-mail: congphanthe@vcu.edu.vn 265 266 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Bảng Xuất tăng trưởng kinh tế Chỉ tiêu 1986 1995 2000 2005 2008 2009 2010 GDP thực tế (nghìn tỷ đồng) 0,109 195,6 273,7 393 489,8 515,9 551 GDP danh nghĩa (nghìn tỷ đồng) 0,599 228,9 441,6 839,2 1477,7 1645,5 1980,9 Xuất (tỷ USD) 0,789 5,5 14,5 32,45 62,69 57,1 72,2 Tốc độ tăng trưởng GDP (%) 2,8 9,5 6,8 8,4 6,2 5,3 6,8 Tốc độ tăng trưởng xuất (%) 8,0 34,4 25,5 24,8 29,1 -8,9 26,4 Tỷ lệ xuất khẩu/GDP (%) 14,7 26,2 46,4 61,3 80,6 68,7 74,7 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu Tổng cục Thống kê Biểu đồ Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ gia tăng xuất tỷ lệ xuất GDP Nguồn: Theo số liệu Tổng cục Thống kê tính toán tác giả Các quan điểm thực nghiệm mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế 2.1 Quan điểm không ủng hộ tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất Mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế phân tích nhiều nghiên cứu thực nghiệm gần Tuy nhiên, chứng cho thấy mối quan hệ đa dạng Trong số nghiên cứu cho thấy tồn mối quan hệ nhân xuất tăng trưởng kinh tế, số nghiên cứu khác lại cho không tồn mối quan hệ tỷ lệ thuận hai yếu tố Một số quan điểm cho rằng, đẩy mạnh tăng trưởng xuất đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn, điều kiện khác không thay đổi, và/hoặc số điều kiện tiên khác không thỏa mãn Đã có không nghiên cứu vai trò mờ nhạt xuất tăng trưởng GDP số quốc gia nhóm quốc gia P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Trên thực tế, chưa có nghiên cứu mối quan hệ ngược chiều xuất tăng trưởng kinh tế Chỉ có số nghiên cứu mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế Richards (2001) nghiên cứu trường hợp Paraguay, quốc gia có tốc độ tăng trưởng chậm năm 1990, đạt tốc độ tăng trưởng cao giai đoạn 1970-1980 Ông cho tốc độ gia tăng xuất Paraguay không ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế lý liên quan đến trị kinh tế Tác động xuất đến tăng trưởng kinh tế Paraguay hạn chế Mặc dù gần có góp mặt xuất sản xuất có liên quan tới xuất Paraguay hoạt động phát triển kinh tế, khẳng định xuất “đóng vai trò quan trọng hàng đầu việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn hiểu giả định tăng trưởng kinh tế nhờ xuất khẩu” ([17], tr.142-143) Jung Marshall (1985) chưa thật tin vào việc xuất thúc đẩy phát triển kinh tế với chứng đưa 36 nước, hầu hết Nam Mỹ số nước châu Á, châu Phi châu Âu Họ phát có bốn nước (Indonesia, Ai Cập, Costa Rica Ecuador) có kinh tế phát triển nhờ xuất tăng trưởng Theo họ, “bằng chứng tăng trưởng xuất dẫn đến tăng trưởng kinh tế không thuyết phục nghiên cứu thống kê trước đó” Tuy nhiên, họ khuyến nghị độc giả không nên xa với kết nghiên cứu Trong trường hợp Việt Nam, có số nghiên cứu thực chứng khác vấn đề trên, tác giả Phan Minh Ngọc cộng (2003) có nghiên cứu “Export and LongRun Growth in Vietnam, 1975-2001” (Xuất tăng trưởng dài hạn Việt Nam: 1975-2001), đăng ASEAN Economic Bulletin Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng mô hình kinh tế lượng tiêu biểu khác với kỹ thuật chuỗi thời gian đo lường trực tiếp đóng góp xuất vào tăng trưởng GDP suốt thời kỳ 267 (và sau mở rộng thêm đến năm gần đây), sau tách bạch ảnh hưởng nhân tố khác, đầu tư lao động Kết luận nghiên cứu xuất động lực cho tăng trưởng GDP Việt Nam suốt năm kể từ thống đất nước, kể thời sau Đổi - thời kỳ chứng kiến bùng nổ xuất nhờ sách cải cách hội nhập kinh tế quốc tế Nói cách khác, chưa có chứng rõ ràng phân tích định lượng việc tăng cường xuất kích thích phát triển khu vực khác kinh tế Việt Nam Hiểu cách đơn giản hơn, tăng trưởng khu vực sản xuất hướng xuất làm giảm tăng trưởng khu vực sản xuất phi xuất (hướng thị trường nội địa), nguồn lực khan bị hút mạnh khu vực xuất khẩu, dẫn đến tăng trưởng GDP toàn kinh tế không thay đổi 2.2 Quan điểm ủng hộ mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất Trước tiên, cần nói có kho tư liệu khổng lồ nghiên cứu học thuật vai trò thương mại (xuất khẩu) tăng trưởng kinh tế, bắt đầu lý luận từ cách hàng trăm năm nhà kinh tế học tiền bối Adam Smith David Ricardo, nối tiếp gần loạt công trình lý thuyết nhà kinh tế học danh khác Romer, Grossman, Helpman, Baldwin, Feder Forslid, v.v công trình lý thuyết mở đường cho việc hiểu phân tích mối quan hệ xuất tăng trưởng cách có hệ thống có sở khoa học Dựa công trình lý thuyết này, loạt nghiên cứu thực chứng tiến hành, sử dụng mẫu số liệu cấp quốc gia, khu vực quốc tế để làm sáng tỏ mối quan hệ Những nghiên cứu thực chứng có xu hướng khẳng định xuất có mối liên hệ tích cực với tăng trưởng kinh tế Mô hình phát triển hướng ngoại thành công nước Đông Á thập kỷ qua minh chứng hùng hồn cho vai trò 268 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 xuất động lực tăng trưởng kinh tế khu vực Gylfason (1999) khẳng định xuất coi động lực thúc đẩy kinh tế phát triển kể trực tiếp gián tiếp mặt chúng phần sản xuất, mặt khác chúng thúc đẩy nhập hàng hóa, dịch vụ vốn, du nhập ý tưởng tri thức Cùng chung quan điểm này, Sharma Panagiotidis (2005) tin xuất yếu tố định tăng trưởng kinh tế Khẳng định thể rõ không tính đến yếu tố tích cực bên yếu tố phi xuất khẩu, việc áp dụng hình thức quản lý hiệu hơn, việc cải tiến kỹ thuật sản xuất, tăng tính kinh tế theo quy mô khả tạo lợi so sánh rõ rệt Các tác giả trí “việc mở rộng xuất khẩu, dù không tính đến yếu tố khác” có tác động tích cực lên toàn kinh tế ([16], tr.234) Feder (được trích dẫn Ibrahim, 2002) có quan điểm tương đồng với hai quan điểm nêu Ông công nhận xuất giúp kinh tế tăng trưởng theo nhiều cách: “năng lực sử dụng lớn hơn, tính kinh tế theo quy mô lớn hơn, động phát triển công nghệ lớn áp lực cạnh tranh quốc tế lớn hơn, từ dẫn tới quản lý hiệu hơn” ([8], tr.21) Những yếu tố đem lại lợi ích cho khu vực không xuất Đối với nước thuộc OPEC, xuất dầu mỏ động thúc đẩy phát triển kinh tế Al-Yousif (1997) xem xét mối quan hệ xuất dầu mỏ bốn nước thuộc khu vực Vịnh Arab, Arab Saudi, Kuwait, Tiểu Vương quốc Arab Thống (UAE) Oman khoản thời gian 1973-1993 Bốn quốc gia xuất phần lớn sản phẩm dầu mỏ sử dụng giá trị thu vào mua mặt hàng tiêu dùng, thuê nhân công, v.v Tỷ lệ xuất khẩu/GDP bốn quốc gia cao có giá trị 42%, 53%, 70% 47% Kết thực nghiệm cho thấy “xuất có vai trò tích cực quan trọng tăng trưởng kinh tế bốn nước thuộc khu vực Vịnh Arab.” Nhiều nước khác thuộc khu vực châu Á thu hút quan tâm nhiều nhà kinh tế học, có vấn đề phát triển kinh tế liên quan tới xuất Trước tiên phải kể tới nghiên cứu Rahman Mustafa (1997) 13 nước thuộc khu vực châu Á (Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Philippines Malaysia) Ekanayake (1999) nghiên cứu quốc gia phát triển châu Á, gồm Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Philippines, Sri Lanka Thái Lan Hai nghiên cứu mối quan hệ tỷ lệ thuận xuất tăng trưởng kinh tế mà thấy xuất phát triển kinh tế tăng trưởng Những kết luận có ảnh hưởng lớn đến sách Rahman Mustafa đề xuất quốc gia nên có chu kỳ ngắn hạn dài hạn nhấn mạnh tới sách phát triển kinh tế nhanh xuất nhiều Nhìn chung, điều có nghĩa tùy vào mối quan hệ nhân xuất tăng trưởng kinh tế, nước cần đưa sách phù hợp Ibrahim (2002) nghiên cứu quốc gia vùng lãnh thổ: Hồng Kông, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan “tính toán cho thấy khác biệt kinh tế sản lượng xuất tăng lên” Hơn nữa, nghiên cứu đưa đề xuất mối quan hệ tăng giá trị xuất quy mô định hướng thương mại quốc gia, mức độ sản xuất Một điều quan trọng là, hướng phát triển phạm vi quốc gia mức độ lớn trung bình, cấu xuất đa dạng sản phẩm xuất có chất lượng cao rõ ràng đồng nghĩa với việc tạo tác động tích cực từ bên khu vực không xuất Những kết khẳng định Sharma Panagiotidis (2005) trường hợp Ấn Độ Hầu châu Á nêu nước phát triển phát triển, trọng tâm nghiên cứu nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tới nước phát triển 269 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Tóm lại, khẳng định hầu hết nhà nghiên cứu thống tăng xuất yếu tố dẫn đến tăng trưởng kinh tế (tức giả thiết tăng trưởng dựa vào xuất khẩu) Lý thuyết dựa vào tiền đề cho tăng xuất ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế thông quan số kênh Thứ nhất, ngành xuất ảnh hưởng tới ngành phi xuất thông qua tác động bên tích cực Hơn nữa, mở rộng xuất tăng tính hiệu kinh tế dựa vào quy mô Ngoài ra, xuất làm giảm khó khăn ngoại tệ giúp nước tiếp cận với thị trường toàn cầu dễ dàng Cuối cùng, lập luận gần hỗ trợ nhờ sở lý luận thuyết tăng trưởng “nội sinh”, nhấn mạnh xuất thúc đẩy tăng trưởng dài hạn thúc đẩy phát triển công nghệ học hỏi kinh nghiệm từ nước khác Phân tích thực nghiệm tác động xuất đến tăng trưởng 3.1 Mô hình Feder (1982) Balassa (1978) Feder (1982) Balassa (1978) nghiên cứu ngoại ứng dương tác động xuất vào yếu tố phi xuất phân biệt suất đầu vào thúc đẩy xuất khẩu, đồng thời rõ xuất động lực tăng trưởng kinh tế Cả Feder Balassa sử dụng hai hàm sản xuất cho yếu tố xuất yếu tố phi xuất tương đồng nhau: N = F(KN, LN, X) (1) X = G(KX, LX) (2) Trong đó: N yếu tố phi xuất X yếu tố xuất khẩu; KN, KX tương ứng lượng vốn yếu tố phi xuất xuất kinh tế; LN, LX tương ứng lượng lao động yếu tố phi xuất xuất kinh tế Giả định khác biệt suất: GK GL = = 1+ δ FK FL (3) Trong đó: FL GL suất cận biên lao động yếu tố phi xuất yếu tố xuất khẩu; FK GK tương ứng suất cận biên vốn yếu tố phi xuất yếu tố xuất khẩu; hệ số δ khác biệt suất theo xuất Nếu δ = 0, suất cận biên cân hai yếu tố Nếu δ > 0, suất cận biên lao động cao yếu tố xuất Tốc độ tăng trưởng yếu tố xuất yếu tố phi xuất xác định sau: • • • N = FK I N + FL L N + FX X • (4) • X = G K I X + G L L X (5) Trong đó: IN IX tương ứng tổng đầu tư yếu tố; LN LX thay đổi yếu tố lực lượng lao động; FX ảnh hưởng ngoại ứng xuất vào yếu tố phi xuất Các dấu chấm biến biểu thị tốc độ tăng trưởng yếu tố tương ứng GDP bao gồm tổng yếu tố xuất phi xuất khẩu: Y = N + X Sự thay đổi sản lượng theo thời gian xác định: • • • (6) Thay phương trình (4) (5) vào phương trình (6), ta được: Y = N+ X • • • • • Y=FK.(IN+IX)+FL.(LN+LX)+FX.X+δ.(FI K X +FL L X) (7) Từ (3) (5) suy ra: • • X FK ⋅ IX + FL ⋅ LX = 1+δ (8) Thay (8) vào (7), ta được: • • δ • Y = FK I + FL L+ ( + FX ) X 1+ δ (9) 270 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Sử dụng kết suất cận biên lao động yếu tố xuất là: FL = β ⋅ Y L suất cận biên vốn yếu tố phi xuất FK = α, tốc độ tăng trưởng GDP xác định sau: • • • δ Y I L X X (10) =α ⋅ + β ⋅ +( + FX ) ⋅ ⋅ Y Y L 1+ δ X Y Phương trình (10) sử dụng để ước lượng khác biệt suất ( δ + FX ) 1+δ yếu tố xuất yếu tố phi xuất Phương trình biểu thị mối quan hệ yếu tố phi xuất với yếu tố xuất xác định: N = F (KN, LN, X) = Xθ.ψ (KN, LN) θ tham số, đó: ∂N θ ≡ Fx = −θ ∂X X /Y (11) Chúng ta giả sử rằng, yếu tố xuất ảnh hưởng đến yếu tố phi xuất tham số mũ cố định θ Thay (11) vào (10) xếp lại ta được: • • • • Y I L δ X X X (12) =α ⋅ + β ⋅ + ( −θ) ⋅ ⋅ +θ Y Y L 1+δ X Y X Phương trình (12) biến đổi thành phương trình Balassa (1978) • • • • • • • (16) • (17) • X I L Y = α ⋅ + β ⋅ + θ + b1 AREA + b2 AREA X Y L Y • (15) • Y I L X = α ⋅ + β ⋅ +θ + a1 AREA + a AREA Y Y L X • (13) • Y I L X = α ⋅ + β ⋅ +θ + a1 AREA + a AREA Y Y L X • • • • • • •  Y DI FI L δ X X  X X X(14) =α1 ⋅ +α2 ⋅ +β⋅ + ⋅ ⋅ +θ⋅ − ⋅  Y Y Y L 1+δ Y Y  X X Y    Theo phương trình (12), (13) (14), tỷ lệ tăng trưởng GDP phụ thuộc vào phân bổ tích lũy yếu tố lao động, vốn xuất Ngoài ra, có dịch chuyển yếu tố từ yếu tố phi xuất có suất thấp sang yếu tố xuất có suất cao Các nhà kinh tế học Feder (1982), Balassa (1978), Ibrahim (2002), Sun Parikh (1999) nghiên cứu thực nghiệm, sử dụng mô hình tương tự kết luận rằng: Sự mở rộng xuất có tác động ý nghĩa chiều với tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, tăng lên xuất thúc đẩy nhân tố phi xuất phát triển Với việc phân chia khu vực Bắc, Trung Nam thành biến giả AREA1, AREA2 AREA3 đưa vào mô hình để chạy hồi quy Khi đó, phương trình hồi thiết lập Các phương trình hồi quy cho biết đóng góp xuất vào tăng trưởng kinh tế theo khu vực ngược lại, tốc độ tăng trưởng ảnh hưởng đến gia tăng xuất theo vùng kinh tế Y I L X = α ⋅ + β ⋅ +θ + a AREA + a AREA Y Y L X • • Y I L X = α ⋅ + β ⋅ +θ ⋅ Y Y L X (18) • X I L Y = α ⋅ + β ⋅ + θ + c1 AREA1 + c AREA3 X Y L Y (19) 271 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 • • • X I L Y = α ⋅ + β ⋅ + θ + d1 AREA1 + d AREA2 X Y L Y 3.2 Kiểm định mô hình theo liệu cấp tỉnh Việt Nam Hai cách tiếp cận đưa vào để ước lượng tham số ảnh hưởng cố định (fixed effects) ảnh hưởng ngẫu nhiên (random effects) Sau đó, sử dụng liệu bảng (panel data), kiểm định Hausman để kiểm tra tính hiệu mô hình chạy hồi quy nhằm lựa chọn so sánh kết hồi quy Số liệu sử dụng để phân tích hồi quy bao gồm số liệu xuất khẩu, đầu tư nước, tốc độ tăng trưởng GDP, lao động 55 tỉnh thành phố nước giai đoạn 19962004 Nguồn số liệu thu thập từ Niên giám thống kê 55 tỉnh thành phố nước, Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch Đầu tư Việc kiểm định với giả định biến sử dụng trình phân tích sau: Y Y1 − Y0 GDP_RATE = = tỷ lệ tăng = Y Y0 trưởng GDP thực tế EXP_RATE = X − X0 X = tỷ lệ tăng trưởng xuất = X X0 • LAB_RATE = L = L1 − L = tỷ lệ gia tăng L L0 lao động INVEST_GDP = I = tỷ lệ tổng Y vốn đầu tư GDP FDIC_GDP = tỷ lệ đầu tư trực tiếp nước GDP DOMC_GDP = tỷ lệ đầu tư nước GDP EXP_MARG • = X ⋅ X , biến sử dụng để xác định X Y khác biệt suất hai yếu tố xuất phi xuất EXP_GDPMARG • • X X X = − ⋅ , biến sử dụng để X X Y xem xét ảnh hưởng suất yếu tố xuất suất yếu tố phi xuất (20) Kết hồi quy theo ảnh hưởng cố định ảnh hưởng ngẫu nhiên phương trình (12) (13) cho thấy tham số biến tốc độ tăng trưởng xuất (EXP_RATE) có giá trị dương, điều rõ xuất tác động chiều với tăng trưởng kinh tế Phương trình (10) cho kết khác biệt suất ( δ 1+δ + FX ) yếu tố xuất yếu tố phi xuất Phương trình (12) Bảng mối quan hệ chiều xuất tăng trưởng kinh tế, đồng thời đóng góp xuất vào yếu tố phi xuất lợi ích đạt từ suất yếu tố việc gia tăng giá trị xuất Điều ngụ ý cho việc thiết lập sách khuyến khích xuất Theo phương trình (12) tham số EXP_MARG 0,0482 phương trình (14) tham số EXP_MARG 0,0441 giá trị dương, cho thấy giá trị δ 1+ δ > , hay có khác biệt suất hai yếu tố xuất yếu tố phi xuất Các tham số biến EXP_MARG EXP_GDPMARG có giá trị dương phương trình (14) Bảng cho thấy có khác biệt suất hai yếu tố xuất phi xuất khẩu, đồng thời đóng góp yếu tố xuất vào yếu tố phi xuất Bằng việc sử dụng hàm hồi quy từ (15) đến (20), kiểm định mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế theo khu vực Bắc, Trung Nam thực Thông qua kết hồi quy, hàm hồi quy thấy mối quan hệ xuất tăng trưởng kinh tế theo khu vực Đồng thời, kết hồi quy cho biết khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế tốc độ gia tăng xuất nhanh Điều giúp đưa 272 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 ngụ ý sách cho nhà hoạch định sách phủ Kết hồi quy Bảng (với biến phụ thuộc tốc độ tăng trưởng kinh tế) cho thấy tham số hồi quy phương trình (15), (16) (17) có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% 10% Các kết hồi quy rõ khu vực Bắc, Trung Nam, xuất tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ chiều (do tham số ước lượng xuất số dương) Bảng Kết hồi quy sử dụng liệu bảng (440 quan sát) Biến phụ thuộc: GDP_RATE (13) Biến độc lập Constant EXP_RATE LAB_RATE Nội dung Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic INVEST_GDP Coefficients EXP_MARG T-statistic T-statistic R2 Fixed effects Random effects 0,0959 (9,3471)* 0,0145 (3,6543)* 0,290860 (1,935219)** 0,032209 (2,183333)* 0,0805 (11,0457)* 0,0148 (3,8481)* 0,27623 (1,9475)** 0,031183 (2,594814)* 0,4255 0,4945 Fixed effects (10) Random effects 0,0971 (9,4339)* 0,0828 (11,9064)* 0,0003 (1,9578)** 0,029930 (3,948673)* 0,0452 (3,1452)* 0,4395 0,0004 (1,9221)** 0,025612 (2,086067)* 0,0587 (4,5372)* 0,4546 Ghi chú: * với mức ý nghĩa 5%, ** với mức ý nghĩa 10% Nguồn: Tính toán tác giả Bảng Kết hồi quy sử dụng liệu bảng (440 quan sát) Biến phụ thuộc: GDP_RATE Biến độc lập Constant EXP_RATE LAB_RATE INVEST_GDP DOMC_GDP FDIC_GDP EXP_MARG EXP_GDPMARG F-statistic Nội dung Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Fixed effects 0,069637 (10,51117)* 0,047234 (3,5208)* 0,062738 (2,4015)* 0,033044 (2,6948)* (12) Random effects 0,070925 (11,46472)* 0,049731 (4,1791)* 0,040656 (2,1981)* 0,031183 (2,5948)* 0,040217 (2,5207)* 0,043627 (3,1432)* 6,915333 10,36312 Fixed effects 0,060042 (10,811)* (14) Random effects 0,06590 (13,945)* 0,0599 (4,2890)* 0,03578 (2,1968)* 0,145659 (10,811)* 0,061699 (2,6191)* 0,010073 (1,6359)** 0,033533 (2,0111)* 8,676565 0,12003 (6,2452)* 0,064973 (2,9611)* 0,009341 (1,9157)** 0,03453 (2,3359)* 11,18741 Ghi chú: * với mức ý nghĩa 5%, ** với mức ý nghĩa 10% Nguồn: Tính toán tác giả P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 273 Bảng Kết hồi quy (440 quan sát) Biến phụ thuộc: GDP_RATE Biến độc lập Constant EXPORT_RATE LAB INVEST_TOTAL AREA1 AREA2 AREA3 R2 F-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic (15) 0,0712 (10,9277)* 0,016 (3,7054)* -0,0003 (-3,3286)* 0,0364 (2,7927)* -0,0036 (-0,5211) 0,0137 (1,8933)** 0,8566 5,2111 (16) 0,0676 (10,0347)* 0,016 (3,7054)* -0,0003 (-3,3286)* 0,0364 (2,7927)* 0,0036 (0,5211) 0,0173 (3,1339)* 0,8566 5,2111 (17) 0,0849 (9,3736)* 0,016 (3,7054)* -0,0003 (-3,3286)* 0,0364 (2,7927)* -0,0137 (-1,893)** -0,0173 (-3,1339)* 0,7566 5,2111 Ghi chú: * với mức ý nghĩa 5%, ** với mức ý nghĩa 10% Nguồn: Tính toán tác giả Bảng Bảng (từ tham số ước lượng) chứng minh khu vực Nam có tốc độ tăng trưởng xuất chậm khu vực Bắc Trung, có gia tăng nhiều số lượng kim ngạch xuất mặt hàng Điều giải thích hai khu vực có tốc độ tăng nhanh xuất năm gần Khu vực Nam có số lượng mặt hàng xuất hàng năm mức cao so với khu vực khác, tốc độ tăng trưởng xuất hàng năm lại tăng chậm Phương trình (18), (19) (20) rõ đóng góp lao động việc gia tăng xuất khẩu, giải thích điều Việt Nam có lực lượng lao động lớn, có khả đáp ứng cho nhu cầu phát triển xuất Bảng Kết hồi quy (440 quan sát) Biến phụ thuộc: EXPORT_RATE Biến độc lập Constant GDP_RATE LAB INVEST_TOTAL AREA1 AREA2 AREA3 Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients T-statistic Coefficients (18) 0,0835 0,7116 2,39339 (2,6447)* 0,0479 (3,9441)* -0,1278 -0,9737 -0,0551 -0,6794 -0,2249 (19) 0,0284 0,4055 2,3939 (2,6447)* 0,0479 (3,9441)* -0,1278 (-0,9737) 0,0551 (0,6793) -0,1698 (20) -0,1414 (-1,2885) 2,3939 (2,6447)* 0,0479 (3,9441)* -0,1278 (-0,9737) 0,2249 (4,7769)* 0,1697 (2,5811)* 274 P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 R2 F-statistic T-statistic (-4,7769)* 0,7963 9,2502 (-2,5811)* 0,8963 9,2502 0,8963 9,2502 Ghi chú: * với mức ý nghĩa 5%, ** với mức ý nghĩa 10% Nguồn: Tính toán tác giả Kết luận Kết phân tích cho thấy chứng thực nghiệm tác động xuất vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam Mô hình Feder Balassa sử dụng để kiểm tra học thuyết tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất Nghiên cứu tìm thấy mở rộng xuất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam chiều rộng lẫn chiều sâu Bên cạnh đó, nghiên cứu rõ có ảnh hưởng ngoại ứng dương từ yếu tố xuất vào yếu tố phi xuất Điều có nghĩa tăng trưởng xuất tác động tích cực đến tăng trưởng phát triển yếu tố phi xuất Thêm vào đó, nghiên cứu kiểm tra ba khu vực Bắc, Trung Nam để tìm khu vực đóng góp vào tốc độ tăng trưởng GDP tốc độ tăng trưởng xuất nhiều Khu vực Nam có đóng góp lớn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực lại Khu vực với nhịp độ tăng trưởng cao, Chính phủ nên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, có sách kinh tế hợp lý cho tỉnh thuộc khu vực để thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển mặt hàng phục vụ cho xuất Ngoài ra, hai khu vực lại tiềm xuất lớn, tạo điều kiện thuận lợi tỉnh thuộc hai khu vực đạt tốc độ tăng trưởng cao, sử dụng có hiệu nguồn lực, lợi so sánh có nhiều sách mở cửa thu hút đầu tư hợp lý Tài liệu tham khảo [1] Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê từ năm 2002-2009 [2] Abou-Stait, R (2005), “Are exports the engine of economic growth? An application of cointegration and causality analysis for Egypt, 1977-2003”, Economic Research Working Paper Series, Tunis: African Development Bank [3] Adelman, I (1984), “Beyond Export-led Growth”, World Development, 12(9), 937-949 [4] Al-Yousif, Y K (1997), “Exports and Economic Growth; Some Empirical Evidence from the Arab Gulf countries”, Applied Economics, 693-697 [5] Balassa, B (1978), “Exports and Economic Growth: Further Evidence”, Journal of Development Economics, vol 5, pp 181-189 [6] Chandra, R (2002), “Export growth and economic growth: An investigation of causality in India”, Indian Economic Journal, Vol 49, No 3, pp 64-73 [7] Ekanayake, EM (1999), “Exports and Economic Growth in Asian Developing Countries: Cointegration and Error-correction Models”, Journal of Economic Development, Vol 24, No 2, pp 43-56 [8] Feder, G (1982), “On Exports and Economic Growth”, Journal of Development Economics, Vol 12, pp 59-73 [9] Giles, J A., Williams, C L (2000), “Export-Led Growth: A survey of the Empirical Literature and some Non-Causality Results, Part 1”, Journal of International Trade & Economic Development, Vol 9, Issue 3, 261-337 [10] Gylfason, D (1999), “Exports, Inflation and Growth”, World Development, Vol 27, No 6, pp 1031-1057 [11] Heller, P.S and Porter, R.C (1978), “Exports and growth: an empirical reinvestigation”, Journal of Development Economics, Vol 5, pp 191-3 [12] Ibrahim, I (2002), “On Exports and Economic Growth”, Journal Pengurusan, Vol 21, pp 3-18 [13] Jin, J C (2002), “Exports and Growth: Is the Exportled Growth Hypothesis Valid for Provincial Economies?”, Applied Economics, Vol 34, pp 6376 [14] Jung, W S & Marshall, P J (1985), “Exports, Growth and Causality in Developing Countries”, Journal of Development Economics, Vol 18, pp 112 [15] Ngoc, P M, Anh, N T P & Nga, P T (2003), “Exports and Long-run Growth in Vietnam, 19762001”, ASEAN Economic Bulletin [16] Sharma, A & Panagiotidis, T (2005), “An Analysis of Exports and Growth in India: Co-integration and P.T Công / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 265-275 Causality Evidence (1971-2001)”, Review of Development Economics, Vol 9, No 2, pp 232-248 [17] Richards, DG (2001) “Exports as a Determinant of Long-run Growth in Paraguay, 1966-96”, The 275 Journal of Development Studies, vol 38, no 1, pp 28-146 [18] Trần Thọ Đạt (2007), “Những nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế tỉnh, thành phố Việt Nam giai đoạn 2000-2006”, Đề tài khoa học cấp Bộ Vietnamese export-based economic growth model MA Phan The Cong Faculty of Economics, Vietnam University Of Commerce, Mai Dich, Hanoi, Vietnam Abstract: The paper used the Feder, (1982), Balassa (1978), Granger (1969) models and adapted other models developed in the 1996-2006 period to analyze the impacts of export on Vietnamese economic growth at the provincial level The analysis provided experimental evidences for the exportbased economic growth theory, pointed out that export is highly important for Vietnamese economic growth and it has made effective contributions to the development of non-export factors such as infrastructure, electricity, water, instant food,…etc The analysis implies that Vietnam should further maintain and develop the model of export-based economic growth ... Balassa sử dụng hai hàm sản xuất cho yếu tố xuất yếu tố phi xuất tương đồng nhau: N = F(KN, LN, X) (1) X = G(KX, LX) (2) Trong đó: N yếu tố phi xuất X yếu tố xuất khẩu; KN, KX tương ứng lượng vốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam, Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam, Mô hình tăng trưởng kinh tế dựa vào xuất khẩu của Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay