THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP

158 134 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 01:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG * NGUYỄN THANH BÌNH THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62 72 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Tập TS Nguyễn Văn Cường HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình tác giả khác Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thanh Bình LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình học tập luận án tốt nghiệp, với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn tất tập thể cá nhân tạo điều kiện, hỗ trợ suốt trình vừa qua Trước tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Tập TS Nguyễn Văn Cường, người thầy tận tình hướng dẫn trình hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, Ban lãnh đạo Viện, Phòng, Ban tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành chương trình học Tôi xin chân thành cảm ơn khoa Y tế Công cộng, Ban lãnh đạo khoa, đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho học Tôi xin chân thành cám ơn lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trạm Y tế địa phương nghiên cứu, anh chị Cộng tác viên thành viên nhóm nghiên cứu nhiệt tình tham gia trình thu thập số liệu điều tra thực đề tài Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất người dân đồng ý tham gia công trình nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn / Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2016 Nguyễn Thanh Bình MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Tăng huyết áp số yếu tố liên quan 1.2 Biện pháp phòng chống tăng huyết áp 18 1.3 Tình hình nghiên cứu tăng huyết áp 23 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Đối tượng nghiên cứu 38 2.2 Địa điểm nghiên cứu 38 2.3 Thời gian nghiên cứu 38 2.4 Phương pháp nghiên cứu 39 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu 39 2.4.2 Nghiên cứu mô tả, cắt ngang 40 2.4.3 Nghiên cứu can thiệp cộng đồng 54 2.5 Khống chế sai số 63 2.6 Xử lý liệu 63 2.7 Đạo đức nghiên cứu 64 2.8 Thành phần tham gia nghiên cứu 64 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65 3.1 Tỷ lệ tăng huyết áp số yếu tố liên quan đồng bào dân tộc Khmer 65 3.1.1 Đặc điểm dân số xã hội 65 3.1.2 Tỷ lệ tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh 66 3.1.3 Kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 68 3.1.4 Thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Trà vinh 70 3.1.5 Một số yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh 73 3.1.6 Mối liên quan số yếu tố nguy với bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh qua phân tích hồi quy đa biến 78 3.1.7 Nguy bệnh động mạch vành 10 năm tới đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh 79 3.2 Đánh giá hiệu biện pháp can thiệp phòng chống tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer cộng đồng 80 3.2.1 Đánh giá hiệu công tác tổ chức quản lý thực can thiệp 81 3.2.2 Đánh giá hiệu quản lý điều trị người bệnh tăng huyết áp trạm y tế xã An Quảng Hữu 83 3.2.3 Đánh giá hiệu can thiệp bệnh tăng huyết áp qua điều tra ngẫu nhiên cộng đồng trước sau can thiệp 84 3.2.4 Đánh giá hiệu can thiệp nâng cao kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 86 3.2.5 Đánh giá hiệu can thiệp thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer, tỉnh Trà Vinh 88 3.2.6 Đánh giá hiệu can thiệp sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 91 Chương BÀN LUẬN 92 4.1 Tỷ lệ tăng huyết áp số yếu tố liên quan đồng bào dân tộc Khmer 92 4.2 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp phòng chống tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 115 4.2.1 Đánh giá công tác tổ chức quản lý thực can thiệp 115 4.2.2 Đánh giá hiệu quản lý điều trị người bệnh tăng huyết áp trạm y tế xã An Quảng Hữu 116 4.2.3 Đánh giá hiệu can thiệp bệnh tăng huyết áp qua điều tra ngẫu nhiên cộng đồng trước sau can thiệp 118 4.2.4 Đánh giá hiệu can thiệp kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 119 4.2.5 Đánh giá hiệu can thiệp thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 122 4.2.6 Đánh giá hiệu can thiệp sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 127 4.2.7 Một số đóng góp hạn chế đề tài 129 KẾT LUẬN 132 KIẾN NGHỊ 134 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BMI Body Mass Index Chỉ số khối thể BCĐ Ban đạo CTV Cộng tác viên HA Blood Pressure Huyết áp HATT Huyết áp tâm thu HATTr Huyết áp tâm trương HbA1c Hemoglobine A1c Hemoglobine A1c HDL-C High Density lipoprotein Lipoprotein gắn cholesterol có tỷ cholesterol trọng cao International Diabetes Liên đoàn đái tháo đường quốc tế IDF Foundation Low Density lipoprotein Lipoprotein gắn cholesterol có tỷ cholesterol trọng thấp MCT Body Fat Mỡ thể MNT Visceral Fat Mỡ nội tạng NPDNG Oral Glucose Tolerance Test Nghiệm pháp dung nạp glucose LDL-c Nhà xuất NXB OR Odd ratio Tỷ số chênh RR Risk ratio Tỷ số nguy TG Triglycerid THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông THA Hypertension Truyền thông – giáo dục sức khỏe TT- GDSK TCYTTG YTNC Tăng huyết áp World Heath Organisation Tổ chức y tế giới Yếu tố nguy DANH MỤC BẢNG BẢNG NỘI DUNG trang 1.1 Phân độ tăng huyết áp theo WHO/ISH năm 2003 1.2 Phân độ tăng huyết áp theo JNC VII năm 2003 1.3 Phân độ tăng huyết áp theo Quyết định số 3192 /QĐ-BYT ngày 31/8/2010 1.4 Thay đổi lối sống điều trị tăng huyết áp * 10 1.5 Phân tầng nguy tim mạch [5]: 12 1.6 Cách tiếp cận truyền thông phương tiện sử dụng 22 2.1 Dân số người Khmer cộng dồn xã chọn vào nghiên cứu 451 2.2 Phân độ tăng huyết áp theo JNC VII 45 3.1 Đặc điểm dân số xã hội 65 3.2 Tình hình người bệnh tăng huyết áp tỉnh Trà Vinh 66 3.3 Tỷ lệ tăng huyết áp theo đặc điểm dân số xã hội (n=1.200) 67 3.4 Kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 68 3.5 Kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp 69 3.6 Thực hành chế độ ăn đồng bào dân tộc Khmer 70 3.7 Lạm dụng rượu bia, hút thuốc hoạt động thể lực đồng bào dân tộc Khmer70 3.8 Thực hành phòng chống tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 71 3.9 Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 72 3.10 Liên quan đặc điểm dân số xã hội đến bệnh tăng huyết áp đồng bào Khmer 73 3.11 Liên quan đặc điểm dân số xã hội đến bệnh tăng huyết áp 74 3.12 Một số thói quen sống liên quan đến bệnh tăng huyết áp 75 3.13 Một số thói quen sống liên quan đến bệnh tăng huyết áp 75 3.14 Một số số sức khỏe liên quan đến bệnh tăng huyết áp 76 3.15 Liên quan kiến thức chung phòng chống tăng huyết áp đến bệnh tăng huyết áp77 3.16 Liên quan thực hành chung phòng chống tăng huyết áp đến bệnh tăng huyết áp77 3.17 Liên quan số yếu tố với tăng huyết áp qua phân tích hồi quy đa biến 78 3.18 Nguy bệnh động mạch vành theo đặc điểm dân số xã hội 79 3.19 Hoạt động công tác tổ chức quản lý thực can thiệp 81 3.20 Kết hoạt động can thiệp xã An Quảng Hữu năm 2015-2016 82 3.21 Tỷ lệ mức độ huyết áp người bệnh tăng huyết áp quản lý điều trị trạm 83 3.22 Đánh giá chuyển độ huyết áp người tăng huyết áp tiền tăng huyết áp sau can thiệp 83 3.23 So sánh đặc điểm dân số xã hội đồng bào Khmer xã 85 3.24 Thay đổi số huyết áp đồng bào Khmer xã 85 3.25 Tỷ lệ bệnh tăng huyết áp 85 3.26 Thay đổi kiến thức nhận biết, hậu điều trị bệnh tăng huyết áp 86 3.27 Thay đổi tỷ lệ kiến thức yếu tố nguy phòng bệnh tăng huyết áp87 3.28 Thay đổi tỷ lệ thực hành chế độ ăn phòng, chống bệnh tăng huyết áp 88 3.29 Thay đổi thói quen lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá, hoạt động thể lực 89 3.30 Thay đổi tỷ lệ số vòng eo/vòng mông, số khối thể 90 3.31 Thay đổi tỷ lệ đồng bào Khmer đến kiểm tra sức khỏe trạm y tế xã 91 3.32 Thay đổi tỷ lệ phát bệnh tăng huyết áp 91 4.1 Tỷ lệ tăng huyết áp số dân tộc Việt Nam 94 4.2 Tỷ lệ tăng huyết áp người Kinh 96 DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ NỘI DUNG trang 1.1 Cơ chế tăng huyết áp [22] 1.2 Sơ đồ bước thay đổi hành vi 19 1.3 Sơ đồ yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 20 1.4 Sơ đồ can thiệp phòng chống bệnh tăng huyết áp tuyến xã 54 2.1 Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang can thiệp phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer 39 2.2 Quy trình thu thập kiện 48 DANH MỤC HÌNH HÌNH NỘI DUNG trang 2.1 Máy đo huyết áp Microlife BP 3BM1-3 51 2.2 Máy xét nghiệm sinh hóa AU 680 52 2.3 Máy phân tích sinh hoá tự động nhãn hiệu Hitachi 717 Nhật Bản 52 DANH MỤC BIỂU ĐỒ BIỂU ĐỒ NỘI DUNG trang 3.1 Tỷ lệ tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh thời điểm điều tra 66 3.2 Tỷ lệ kiến thức chung phòng chống bệnh tăng huyết áp (%) 69 3.3 Tỷ lệ thực hành phòng, chống bệnh tăng huyết áp (%) 71 134 KIẾN NGHỊ Đối với y tế sở, ban ngành khác người dân: Thành lập ban đạo phòng chống tăng huyết áp trạm y tế xã, vận động Sư Cả chùa xã tham gia Truyền thông tư vấn cung cấp kiến thức cho người bệnh trì điều trị uống thuốc hàng ngày trì hành vi lành mạnh Người nhà bệnh nhân hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày chế độ ăn uống lành mạnh (hạn chế rượu bia thuốc lá), đôn đốc người bệnh tuân thủ điều trị Cộng tác viên y tế thường xuyên tư vấn gia cho người dân, lồng ghép hoạt động y tế khác Hàng tháng nói chuyện chuyên đề chùa lần, sử dụng tờ rơi thứ tiếng, đài truyền xã phát phòng chống bệnh tăng huyết áp nói riêng bệnh không lây nói chung tiếng Khmer tháng lần Đối với ngành y tế tuyến tỉnh, trung ương ban ngành khác Duy trì đẩy mạnh hoạt động biện pháp can thiệp, huy động tham gia cộng đồng đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, người dân toàn tỉnh Trà Vinh nói chung Ban hành sách, cung cấp hỗ trợ nguồn lực, phương tiện để người dân tự nâng cao sức khỏe, xây dựng chương trình truyền thông nhiều hình thức phù hợp Xây dựng nguồn lực tờ bướm tờ rơi thứ tiếng, tăng cường tiếng Khmer 135 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Hưởng (2016), "Thực trạng số yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, năm 2015", Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, số 13 (186), tr.173-180 Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Văn Cường, Trần Văn Hưởng (2016), "Hiệu can thiệp nâng cao kiến thức phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer xã An Quảng Hữu Hòa Ân, tỉnh Trà Vinh", Tạp chí Y học dự phòng, Tập XXVI, số 13 (186), tr.181-186 Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Văn Tập, Nguyễn Văn Cường (2016), "Đánh giá thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp đồng bào dân tộc Khmer từ 25-64 tuổi xã An Quảng Hữu Hòa Ân, tỉnh Trà Vinh", Tạp chí Y học cộng đồng, số 35 tháng 11+12/2016, tr.79-83 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Phạm Xuân Anh, Thái Nhân Sâm (2006), "Một số nhận xét tình hình tăng huyết áp Hà Tĩnh" Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ 11, 11, tr.13 Trần Văn Ánh (2011), "Văn hóa phum sóc đời sống tinh thần người Khmer Tây Nam Bộ" Di sản văn hóa phi vật thể, (36), tr 48 - 52 Tạ Văn Bình (2008), Chuyên đề nội tiết chuyển hóa, Hà Nội, tr.355-404 Trần Thanh Bình (2014), "Khảo sát yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân cao tuổi điều trị nội trú bệnh viện Thống Nhất" Tạp chí Y học TPHCM, 18 (3), tr.57-61 Bộ Y tế (2010), Quyết định số 3192 /QĐ-BYT hướng dẫn chẩn đoán điều trị tăng huyết áp, Hà Nội, tr.1-10 Bộ Y tế (2015), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2014: tăng cường dự phòng kiểm soát bệnh không lây nhiễm, NXB Y học, Hà Nội, tr.207-211 Bộ Y tế (2015), Điều tra quốc gia yếu tố nguy bệnh không lây nhiễm năm 2015, Hà Nội, tr.1-3 Mã Bửu Cầm (2006), "Thực hành ăn kiêng kiểm soát cân nặng bệnh nhân tăng huyết áp tuổi 40 trở lên bệnh viện Nguyễn Trãi TP HCM" Tạp chí Y học TPHCM, Đại học Y Dược TP HCM, 10 (1), tr 80 - 84 Nguyễn Hùng Cường (2012), "Đặc điểm ăn người Khmer Tây Nam Bộ" Khoa học xã hội nhân văn, (4), tr 51- 60 10 Lê Quang Đạo, Nguyễn Đỗ Nguyên (2011), "Tăng huyết áp số nhân trắc người từ 25-64 tuổi Lâm Đồng năm 2010" Tạp chí Y học TPHCM, 15 (3), tr.158 11 Võ Thị Dễ, Đặng Vạn Phước (2007), "Tần suất tăng huyết áp yếu tố nguy tỉnh Long An" Tạp chí Y học TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, 11 (1), tr.122 127 12 Ngụy Văn Đôn, Đặng Đức Toàn, Văn Hữu Tài (2012), "Tỉ lệ tăng huyết áp số yếu tố liên quan người dân tộc S'Tiêng trưởng thành xã Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước năm 2012" Kỷ yếu Hội nghị khoa học Viện - Trường Tây Nguyên Khánh Hòa lần thứ IX, tr.1-7 13 Nguyễn Dung, Hoàng Hữu Nam, Dương Quang Minh (2012), "Nghiên cứu tình hình bệnh Tăng huyết áp thành phố Huế thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011" Tạp chí Y học thực hành 805, tr.1-8 14 Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Hương, Lê Thị Tài, Nguyễn Văn Hiến (2015), "Kiến thức, thực hành tăng huyết áp người dân hai xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam" Tạp chí Y học dự phòng, XXV, (166), tr.174-181 15 Trần Trọng Dương, Phạm Hùng Tiến, Trần Quang Trung (2016), "Đánh giá tỷ lệ tăng huyết áp người dân từ 30 tuổi trở lên phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội năm 2015" Tạp chí Y học thực hành, 1021 (9), tr.55-58 16 Chu Thị Thu Hà (2014), "Tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp người dân thành phố Hà Nội năm 2012" Tạp chí Y học dự phòng, XXIV, (149), tr.91-95 17 Hồng Mùng Hai (2015), "Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp người từ 25 tuổi trở lên kết can thiệp huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau năm 2014" Tạp chí Y học dự phòng, XXV, (168), tr.333-340 18 Vũ Trung Hải, Bùi Văn Uy (2015), Cao huyết áp-kẻ giết người thầm lặng, NXB Văn hóa-Văn nghệ, tr.1-32 19 Hoàng Đức Hạnh, Chu Thị Thu Hà (2013), "Kiến thức người dân yếu tố nguy bệnh tăng huyết áp ba xã/ phường Hà Nội năm 2013" Tạp chí Y học dự phòng, XXV, (166), tr.174-181 20 Nguyễn Văn Vy Hậu, Nguyễn Hải Thủy (2012), "Tầm soát dự báo tiền đái tháo đường đái tháo đường chưa chẩn đoán đối tượng 45 tuổi qua số thang điểm" Tạp chí Nội tiết đái tháo đường, Hội nghị Nội tiết đái tháo đường toàn quốc lần thứ VI, (6), tr.749-758 21 Trần Minh Hậu, Vũ Minh Hải, Lang Văn Thái (2015), "Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp người dân tộc Thái tỉnh Nghệ An năm 2014" Tạp chí Y học Việt Nam, 433 (2), tr.114-118 22 Châu Ngọc Hoa (2012), Bệnh học Nội khoa - Bộ môn Nội Đại học Y Dược TPHCM, NXB Y học, TPHCM, tr 49 - 62 23 Châu Ngọc Hoa (2012), Điều trị học Nội khoa - Bộ môn Nội Đại học Y Dược TPHCM, NXB Y học, TPHCM, tr 126 - 139 24 Nguyễn Văn Hoàng, Đặng Vạn Phước, Nguyễn Đỗ Nguyên (2007), Tần suất, nhận biết, điều trị kiểm soát tăng huyết áp người cao tuổi tỉnh Long An, Hội Tim Mạch học thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM, tr.1-5 25 Hội Tim Mạch học Việt Nam (2011), Khuyến cáo 2010 bệnh lý tim mạch chuyển hóa NXB Y học, tr – 26 Lê Văn Hợi, Lê Mai Hùng (2016), "Một số yếu tố ảnh hưởng đến mắc tăng huyết áp người cao tuổi" Tạp chí Y học thực hành, 993 (1), tr.19-27 27 Hội Tim Mạch học Việt Nam (2008), "Khuyến cáo 2008 chẩn đoán, điều trị tăng huyết áp người lớn" Khuyến cáo 2008 bệnh lý tim mạch chuyển hóa, tr.235-244 28 Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Lân Việt (2011), Rối loạn lipid máu nguy bệnh tim mạch, Hội Tim Mạch học Việt Nam, Hà Nội, tr.5-19 29 Ngô Văn Hùng (2014), "Biến thiên huyết áp bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát máy Holter huyết áp bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk năm 2013" Tạp chí Y học TPHCM, 18 (3), tr.238-244 30 Phạm Mạnh Hùng, Phạm Gia Khải (2015), Các yếu tố nguy thường gặp bệnh tim mạch, Hội Tim mạch học Việt Nam, Hà Nội, tr.5-15 31 Đào Thị Nguyên Hương, Nguyễn Thanh Hương (2016), "Hoạt động quản lý bệnh nhân tăng huyết áp số yếu tố ảnh hưởng xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016" Tạp chí Y học thực hành, 10 (1023), tr.16-19 32 Nguyễn Kim Kế, Hoàng Khải Lập, Đỗ Doãn Lợi (2013), "Nghiên cứu mô hình kiểm soát tăng huyết áp người cao tuổi thị xã Hưng Yên" Tạp chí Y học thực hành, 857 (1), tr.128-131 33 Phạm Gia Khải (2003), "Tần suất tăng huyết áp yếu tố nguy tỉnh phía bắc Việt Nam 2001-2002" Tạp chí tim mạch học Việt Nam, 33 (1), tr - 34 34 Nguyễn Công Khẩn (2008), Dinh dưỡng cộng đồng an toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.117-120 35 Lý Huy Khanh, Đỗ Công Tâm, Nguyễn Thị Thu Vân (2010), "Khảo sát điều trị tăng huyết áp phòng khám Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương (từ 01/2008 đến 6/2009)" Chuyên đề Tim Mạch học, tr.1-8 36 Lý Huy Khanh, Lê Thanh Chiến, Đỗ Công Tâm, Nguyễn Thị Thu Vân, Đôn Thị Thanh Thủy, Hà Thanh Yến Trang (2012), Khảo sát mối tương quan tăng huyết áp với BMI, vòng eo, tỉ số eo mông người dân phường Hòa Thạnh quận Tân Phú Hội tim mạch học Việt Nam, Hà Nội, tr.1 37 Nguyễn Y Khoa, Nguyễn Hoàng Nga, Cao Mỹ Phượng (2010), "Nghiên cứu công tác quản lý bệnh nhân tăng huyết áp tuyến y tế sở" Nghiên cứu khoa học ngành Y tế tỉnh Trà Vinh, tr 58 - 71 38 Ngô Bảo Khoa (2015), Trái tim sống, NXB Văn hóa-Văn nghệ, TPHCM, tr.86-92 39 Lương Ngọc Khuê, Hoàng Văn Minh (2011), "Nghiên cứu tần suất mức độ người hút thuốc người Việt Nam" Tạp chí Y học TPHCM, 15 (2), tr.94-100 40 Lục Duy Lạc (2013), Tăng huyết áp người 25-64 tuổi thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương 2012 Tỷ lệ mắc yếu tố liên quan, Luận án chuyên khoa cấp II chuyên ngành Quản lý y tế, Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM, tr.41-59 41 Nguyễn Thị Phương Lan (2014), Tỷ lệ tăng huyết áp hành vi nguy tăng huyết áp người từ 25-64 tuổi huyện Củ Chi, Luận án chuyên khoa cấp II, Khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược TPHCM, tr.38-52 42 Nguyễn Văn Lành (2014), Thực trạng bệnh đái tháo đường, tiền đái tháo đường người Khmer tỉnh Hậu Giang đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp, Luận án tiến sĩ Y học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tr.66-84 43 Nguyễn Thị Liên, Trần Lâm (2007), "Dự báo nguy mắc bệnh mạch vành mạch não 10 năm thang điểm Framingham cho người trưởng thành tỉnh Quảng Nam" Kỷ yếu Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 12, 12, tr.28-29 44 Phan Sĩ Long (2008), Mô hình bệnh tật cộng đồng người dân tộc người Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng năm 2008, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược TPHCM, tr.50-80 45 Trần Văn Long (2015), Tình hình sức khỏe người cao tuổi thử nghiệm can thiệp nâng cao kiến thức thực hành phòng chống bệnh tăng huyết áp xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2012, Luận án tiến sỹ Y tế công cộng, Đại học Y tế Công cộng, tr.62-95 46 Nguyễn Thành Luân (2013), "Văn hóa gia đình người Khmer Trà Vinh" Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Việt Nam, 346 (4), tr.1-3 47 Huỳnh Văn Minh, Đoàn Phước Thuộc, Hoàng Anh Tiến, Phạm Văn Lình, Nguyễn Dung, Võ Văn Thắng (2007), "Một số yếu tố nguy liên quan đến nguy bệnh lý mạch vành 10 năm tới cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế" Hội nghị tim mạch Miền Trung mở rộng lần thứ 5, 5, tr.16-25 48 Lê Quang Minh (2009), Nghiên cứu rối loạn glucose máu yếu tố liên quan số dân tộc tỉnh Bắc Kạn, Luận văn thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược Thái Nguyên, tr.3040 49 Văn Công Minh, Huỳnh Văn Bá, (2015) "Tinh hình yếu tố liên quan đến tăng huyết áp người từ 40 tuổi trở lên thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long năm 2013" Tạp chí Y học Việt Nam, 430 (1), tr.12-16 50 Y Biêu MLô (2014), Thực trạng số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp người Êđê từ 25 tuổi trở lên thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk năm 2014, Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng, tr.38-67 51 Nguyễn Thị Thanh Nga, Võ Tấn Tiến (2013), Xác định tỉ lệ tăng huyết áp yếu tố nguy người 25 tuổi trở lên 16 phường/ xã thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, TPHCM, tr.1-8 52 Nguyễn Quốc Nghi, Bùi Văn Trịnh (2011), "Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người dân tộc thiểu số đồng sông Cửu Long" Tạp chí khoa học, Đại học Cần Thơ, 2011 (18), tr 240 - 250 53 Lê Hoàng Ninh, Nguyễn Thị Hiệp, Võ Thanh Long, Nguyên Vũ Linh (2011), "Tỷ lệ mắc số bệnh mạn tính không lây yếu tố liên quan người từ 40 tuổi trở lên xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh năm 2011" Tạp chí Y học TPHCM, 18 (6), tr.746-754 54 Nguyễn Văn Phúc (2011), Tỷ lệ mắc tăng huyết áp yếu tố nguy người lớn 25-64 tuổi quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, Luận án chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược TPHCM, tr.45-77 55 Cao Mỹ Phượng (2006), "Tình hình đặc điểm bệnh tăng huyết áp người 40 tuổi tỉnh Trà Vinh năm 2006" Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Tim mạch lần thứ 11, tr.1112 56 Cao Mỹ Phượng (2012), Tóm tắt: Nghiên cứu kết can thiệp cộng đồng phòng chống tiền đái tháo đường-đái tháo đường type II huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh năm 2012, Luận án tiến sĩ Y học, Đại học Huế Trường đại học Y Dược, tr.210 57 Cao Mỹ Phượng, Nguyễn Văn Lơ, Hồ Minh Xuân, cộng (2013), "Nghiên cứu tỷ lệ tăng huyết áp liên quan với số yếu tố nguy người 40 tuổi trở lên tỉnh trà Vinh năm 2012" Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, 65, tr.1-7 58 Nguyễn Vinh Quang (2007), Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường type hiệu biện pháp can thiệp cộng đồng Nam Định, Thái Bình (2002 – 2004), Luận án tiến sĩ Y học, Học viện Quân Y, tr.65-77 59 Trần Ngọc Quang, Nguyễn Hồng Quang (2014), "Tỷ lệ tăng huyết áp số yếu tố liên quan người từ 40 tuổi trở lên xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai" Tạp chí Y học TPHCM, 18 (6), tr.677-680 60 Văn Hữu Tài (2009), Tăng huyết áp người M'Nông xã Yang Tao, Lăk, Đăk Lăk năm 2009: Tỷ lệ mắc số yếu tố liên quan, Luận văn thạc sĩ Y học, Đại học Y Dược TPHCM, tr.48-72 61 Chu Hồng Thắng, Dương Hồng Thái, Trịnh Văn Hùng (2012), "Một số nguy tăng huyết áp người Nùng trưởng thành Thái Nguyên" Tạp chí Y học thực hành, (950), tr.67-71 62 Đinh Văn Thành (2015), Thực trạng hiệu mô hình quản lý tăng huyết áp tuyến y tế sở, tỉnh Bắc Giang, Luận án tiến sỹ Y học, Đại học Thái Nguyên, tr.53-84 63 Trịnh Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Cư (2010), "Hành vi nguy người mắc bệnh tăng huyết áp quận 5, thành phố Hồ Chí Minh" Tạp chí Y học TPHCM, 16 (4), tr.1-5 64 Sử Cẩm Thu, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Đặng Văn Thạnh, Huỳnh Thị Thắm (2012), "Kiến thức -thái độ- thực hành bệnh nhân tăng huyết áp khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa An Giang" Bệnh viện An Giang, tr.13-19 65 Đinh Lê Thư (2003), Bước đầu tìm hiểu hệ thống địa danh tỉnh Trà Vinh, tr 486 - 501 66 Thủ tướng Chính phủ (2014), Nghị định số 103/2014/NĐ-CP: Quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động Chính phủ Hà Nội 67 Trần Thiện Thuần (2005), "Các yếu tố ảnh hưởng kiến thức thực hành người lớn bệnh tăng huyết áp thành phố Hồ Chí Minh" Tạp chí Y học TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, 11 (1), tr.118-128 68 Trần Thiện Thuần (2007), Hành vi yếu tố liên quan đến tăng huyết áp người lớn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ Y học, Đại học Y Dược TPHCM, tr.63-89 69 Trần Thiện Thuần, Nguyễn Đỗ Nguyên (2007), "Một số đặc điểm dịch tễ bệnh tăng huyết áp người lớn cộng đồng dân cư thành phố Hồ Chí Minh năm 2005" Tạp chí Y học TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, 11 (1), tr 136-143 70 Nguyễn Lân Việt (2010), Hội nghị triển khai phòng chống tăng huyết áp, Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-7 71 Nguyễn Lân Việt (2011), Tăng huyết áp- Vấn đề cần quan tâm hơn, Viện tim mạch-Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tr.1-2 72 Phạm Nguyễn Vinh (2003), Bệnh học tim mạch, NXB Y học, tr.229-233 73 Nguyễn Quang Vinh, Lê Ngọc Nữ (2014), "Tỷ lệ mắc yếu tố liên quan đến tiền tiểu đường, tiểu đường số tỉnh thành khu vực miền Nam Việt Nam: nghiên cứu cắt ngang" Tạp chí Y học TPHCM, 18 (6/2014), tr.451-457 TIẾNG ANH 74 Wichai Aekplakorn, Surasak Taneepanichskul, Pattapong Kessomboon, Virasakdi Chongsuvivatwong, Panwadee Putwatana, Piyyamitr Sritara, et al (2014), "Prevalence of dyslipidemia and management in the Thai population, National Health Examination Survey IV" Journal of Lipids, 2014, pp.1-13 75 Ajeet S Bhadoria, Pradeep K Kasar, Neelam A Toppo, Pooja Bhadoria, Sambit Pradhan, Vikrant Kabirpanthi (2014), "Prevalence of hypertension and associated cardiovascular risk factors in Central India" Journal of Family and Community Medicine, 21 (1), pp.29-38 76 American Diabetes Association (2015), "Diabetes care" The Journal of Clinical And Applied Research And Education, 38 (1), pp.20-30 77 Aronow W.S (2012), "Current approaches to the treatment of hypertension in older persons" Postgraduate Medicine, 124 (1), pp.50-59 78 Asghari G, Yuzbashian E, Mirmiran P, Hooshmand F, Najafi R, Azizi F (2016), "Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dietary pattern is associated with reduced incidence of metabolic syndrome in children and adolescents" The Journal of Pediatrics, 174, pp.178-184 79 Mohammad Ali Babaee Beigi, Mohammad Javad Zibaeenezhad, Kamran Aghasadeghi, Abutaleb Jokar, Shahnaz Shekarforoush, Hajar Khazraei (2014), "The effect of educational programs on hypertension management" International Cardiovascular, (3), pp.94-98 80 Ben Romdhane H, Ben Ali S, Skhiri H, Traissac P, Bougatef S, Maire B, et al (2012), "Hypertension among Tunisian adults Results of the Tahina project" Hypertension Research, 35 (3), pp.341-347 81 Lea Borgi, Isao Muraki, Ambika Satija, Walter C Willett, Eric B Rimm, John P Forman (2016), "Fruit and vegetable consumption and the incidence of hypertension in three prospective cohort studies" Hypertension, 67 (2), pp.288293 82 British Nutrition Foundation (2015), Adults, London, pp.1-5 83 Campbell NR, Khalsa T;, Lackland DT, Niebylski ML, Nilsson PM, Redburn KA, et al (2016), "High Blood Pressure 2016: Why prevention and control are urgent and important The world hypertension league, international society o hypertension, world stroke organization, international diabetes foundation, international council of cardiova scular prevention and rehabilitation, international society of nephrology" The Journal of Clinical Hypertension, 18 (8), pp.714-717 84 Francesco P Cappuccio, Sally M Kerry, Frank B Micah, Jacob PlangeRhule, John B Eastwood (2006), "A community programme to reduce salt intake and blood pressure in Ghana" BMC Public Health, (13), pp.1-11 85 Cullmann M, Hilding A, Ostenson C.G (2012), "Alcohol consumption and risk of prediabetes and type diabetes development in a Swedish population" Journal of the British Diabetic Association, 29 (4), pp.441-452 86 Damasceno A, Azevedo A, Silva-Matos C, Prista A, Diogo D, Lunet N (2009), "Hypertension prevalence, awareness, treatment, and control in Mozambique urban/rural gap during epidemiological transition" Hypertension, 54 (1), pp.77 83 87 De Macedo ME1, Lima MJ, Silva AO, Alcantara P, Ramalhinho V, Carmona J (2005), "Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in Portugal the PAP Study" Journal of Hypertension, 23 (9), pp.1661-1666 88 Efstratopoulos AD, Voyaki SM, Baltas AA, Vratsistas FA, kirlas DE, Komtoyannis JT, et al (2006), "Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Hellas, Greece The Hypertension Study in General Practice in Hellas (HYPERTENSHELL) national study" American Journal of Hypertension, 19 (1), pp.53 - 60 89 Emma C Hart, Michael J Joyner, Gunnar B Wallin, Nisha Charkoudian (2012), "Sex, ageing and resting blood pressure: gaining insights from the integrated balance of neural and haemodynamic factors" The Journal of Physiology, 590 (9), pp.20692079 90 Perez Fernandez R, Mariño AF, Cadarso-Suarez C, Botana MA, Tome MA, Solache I, et al (2007), "Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension in Galicia (Spain) and association with related diseases" Journal of Humain Hypertension, 21 (5), pp.366-373 91 Ford ES, Giles WH, Mokdad AH (2004), "The distribution of 10-year risk for coronary heart disease among US adults: findings from the National Health and Nutrition Examination Survey III" Journal of the American College of Cardiology, 43 (10), pp.1791-1796 92 Gu D, Reynolds K, Chen J Wu X, Duan X, Muntner P, Huang G, et al (2002), "Prevalence, awareness, treatment and aontrol of hypertension in Chiness adults" Hypertension, (accessed on 20 Mar 2014) 93 Harvard school of public health (2011), The nutrition source acohol: balancing ricks and benefits, Harvard school, USA, pp1-2 94 Marleen E Hendriks (2012), "Hypertension in sub-saharan Africa: cross-sectional surveys in four rural and urban communities" PLoS ONE, (3), pp.1-10 95 Charles Holahan (2010), Moderate drinking helps middle-aged and older people live longer, research shows, England, pp.1 96 Pengcheng Huai, Huanmiao Xun, Kathleen Heather Reilly, Yiguan Wang, Wei Ma, Bo Xi (2013), "Physical activity and risk of hypertension a meta-analysis of prospective cohort studies" Hypertension, 62 (6), pp.1021-1026 97 Hunter Young J, Yen-Pei C Chang, James Dae-Ok Kim, Jean-Paul Chretien, Michael J Klag, Michael A Levine, et al (2005), "Differential Susceptibility to Hypertension Is Due to Selection during the Out-of-Africa Expansion" The Evolution of Hypertension, ( 6), pp.730-738 98 İlhan Çetin, Beytullah Yildirim, Şemsettin Şahin, İdris Şahin, İlker Etikan (2010), "Serum lipid and lipoprotein levels, dyslipidemia prevalence, and the factors that influence these parameters in a Turkish population living in the province of Tokat" Turkish Journal of Medicine Sciences 40 (5), pp.771-782 99 Jo I, Ahn Y, Lee J , Shin KR, Lee HK, Shin C (2001), "Prevalence, awareness, treatment, control and risk factors of hypertension in Korea the Ansan study" Journal of Hypertension, 19 (9), pp.1523-1532 100 Krzysztof Chlebus (2013), Over 10 million people affected by hypertension in Poland, Poland,pp.1 101 Lewington S, Ben Lacey, Robert Clarke, et al (2016), "The burden of hypertension and associated risk for cardiovascular mortality in China" JAMA Internal Medicine, 176 (4), pp.524-532 102 Chu-Hong Lu, Song-Tao Tang, Yi-Xiong Lei, Mian-Qiu Zhang, Wei-Quan Lin, SenHua Ding, et al (2015), "Community-based interventions in hypertensive patients: a comparison of three health education strategies" BMC Public Health, 15 (33), pp.1-9 103 Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al (2013), "2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension" European Heart Journal, 34 (28), pp.6-72 104 Mawji K (2008), Calculating portion size for an active day, University of Regina Press, pp.124 105 Dinesh Neupane, Craig S.McLachlan, Rajan Sharma (2014), "Prevalence of Hypertension in Member Countries of South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): Systematic Review and Meta-Analysis" Medicine, 93 (13), pp.74 106 Olack B, Wabwire-Mangen F, Smeeth L, Montgomery JM, Kiwanuka N, Breiman RF (2015), "Risk factors of hypertension among adults aged 35-64 years living in an urban slum Nairobi, Kenya" BMC Public Health, (15), pp.1-9 107 Oum S, Prak P, Khuon Em, Mey V, Aim S, Bounchan Y, et al (2010), Prevalence of non-communicable disease rick factor in Cambodia, Cambodia pp.66 108 Su-Fen Qi, Bing Zhang, Hui-Jun Wang, et al (2016), "Joint effects of age and body mass index on the incidence of hypertension subtypes in the China Health and Nutrition Survey: A cohort study over 22years" Preventive Medicine, 89, pp.23-30 109 Na Rae Kim, Hyeon Chang Kim (2015), "Prevalence and Trends of Isolated Systolic Hypertension among Korean Adults: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey, 1998-2012" Korean Circulation Journal, 45 (6), pp.492-499 110 Richard Mitchell, David Blane, Mel Bartley (2002), "Elevated risk of high blood pressure: climate and the inverse housing law" International Journal of Epidemiology, 31 (4), pp.831-838 111 Shashank R Joshi, Ranjit Mohan Anjana, Mohan Deepa, et al (2014), "Prevalence of dyslipidemia in Urban and Rurral India: The ICMR-INDIAB study" PLoS ONE, (5), pp.44-49 112 Jan A Staessen (2011), "Fatal and nonfatal outcomes, incidence of hypertension, and blood pressure changes in relation to urinary sodium excretion" JAMA Internal Medicine, 305 (17), pp.1777-1785 113 Zhaoqing Sun, Liqiang Zheng, Yidong Wei, Jue Li, Xinzhong Zhang, Xingang Zhang, et al (2007), "The prevalence of prehypertension and hypertension among rural adults in Liaoning province of China" Clinical Cardiology, 30 (4), pp.183187 114 Szuba A, Martynowicz H, Zatonska K, Ilow R, Regulska-Ilow B, Rozanska D, et al (2011), "Prevalence of hypertension in a sample of Polish population-baseline assessment from the prospective cohort ‘PONS’ study" Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18 (2), pp.260-264 115 Trials of Hypertension Prevention Collaborative Research Group (1997), "Effects of weight loss and sodium reduction intervention on blood pressure and hypertension incidence in overweight people with high-normal blood pressure The Trials of Hypertension Prevention, phase II" JAMA Internal Medicine, 157 (6), pp.657-667 116 Tsubota-Utsugi M, Ohkubo T, Kikuya M, Metoki H, Kurimoto A, Suzuki K, et al (2011), "High fruit intake is associated with a lower risk of future hypertension determined by home blood pressure measurement: the Ohasama study" Journal of Human Hypertension, 25 (3), pp.164-171 117 Michael A Weber, Ernesto L Schiffrin, William B White (2014), "A Statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension" The Journal of Clinical Hypertension, 16 (1), pp.1-13 118 Peter W F Wilson, Ralph B D’Agostino, Daniel Levy, Albert M Belanger, Halit Silbershatz, William B Kannel (1998), "Prediction of coronary heart disease using risk factor categories" Circulation, 97 (18), pp.1837-1847 119 World Health Organization (2003), "The 2003 WHO/ISH Guidelines" Journal of Hypertension, 21 (11), pp.1983 - 1992 120 World Health Organization expert consultation (2004), "Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies" Lancet, 363, pp.157-163 121 World Health Organization (2008), Waist Circumference and Waist – Hip Ratio, World Health Organization, Geneva, pp.20 – 21 122 World Health Organization (2013), "High Blood Pressure - The Silent killer" World Health Day 2013, pp.1-4 123 World Health Organization (2015), Global Status report on noncommunicable diseases 2014, Switzerland, pp.264-271 124 World Health Organnization (2015), Question and Answer on hypertension, http://www.who.int/features/qa/82/en/ March 25 125 World Health Organization (2016), "Healthy diet" Fact sheet (394), pp.1-5 126 World Health Organization (2013), A global brief on hypertension: silent killer, global public health crisis, pp.9-40 127 Zubeldia Lauzurica L, Quiles Izquierdo L, Manes Vinuesa J, Redon Mas J (2016), "Prevalence of hypertension and associated factors in population aged 16 to 90 years old in Valencia region, Spain" Revista Espanola de Salud Publica, 90 (1), pp.1-11
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP, THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP, THỰC TRẠNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI KHMER TỈNH TRÀ VINH VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CAN THIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay