báo cáo thực tập ngành may

81 238 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:17

LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu về ăn mặc của con người càng cao không chỉ giới hạn ở mức ăn ngon mặc đẹp, ăn sung mặc sướng mà còn ăn kiêu mặc điệu. Chính vì vậy mà ngành công nghiệp dệt may trở thành một ngành quan trọng nó không chỉ phục vụ nhu cầu thiết yếu của con người mà còn giải quyết được nhiều việc làm cho xã hội. Ở Việt Nam, hiện nay đảng và nhà nước có nhiều chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển ngành may mặc, điều này đã tạo điều kiện cho sự ra đời hàng loạt các doanh nghiệp may mặc với đủ mọi thành phần kinh tế cũng như quy mô khác nhau ở nước ta. Là một sinh viên khoa công nghệ may và thiết kế thời trang. Kỳ thực tập tốt nghiệp là một cơ hội tốt để em được tìm hiểu kiến thức thực tế trong sản xuất tại doanh nghiệp. Trong quá trình thực tập em đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cùng với sự chỉ dẫn ,giúp đỡ của cô NGUYỄN THỊ SINH em đã hoàn thành bài đúng thời hạn. Do kiến thức còn hạn chế, bài làm còn nhiều điều thiếu sót rất mong thầy cô cùng các bạn góp ý.Em xin chân thành cảm ơn CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY1.Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty Được hình thành từ năm 2012 công ty lấy tên là công ty TNHH và TMDV Minh Trang. Lúc đầu công ty chỉ là một nhà xưởng may với hơn 50 công nhân may. Đến năm 2013 đã phát triển thành xí nghiệp với hơn 100 công nhân. Đến năm 2015 đã có hơn 400 công nhân viên đang làm việc tại công ty và đã mở thêm các phân xưởng nhỏ.2.Cơ cấu tổ chức của công ty3.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, xí nghiệp Mỗi bộ phận phòng ban có chức năng riêng cùng phối hợp công tác làm việc với nhau dưới sự chỉ đạo chung của hội đồng quản trị cũng như giám đốc công ty.3.1.Giám đốc Giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty, chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, trực tiếp chỉ đạo các phòng ban.3.2.Phó giám đốc Phó giám đốc cùng với giám đốc điều hành công ty theo sự phân công, ủy quyền của giám đốc. Phó giám đốc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ giám đốc giao cho và chịu trách nhiệm trước giám đốc về việc mình thực hiện, thay mặt giám đốc điều hành công ty khi giám đốc vắng mặt.3.3.Các phòng ban Các phòng ban thuộc khối điều hành công ty làm công tác nghiệp vụ đã được giám đốc phê duyệt. Các phòng ban đưa chỉ thị của giám đốc xuống các nhà máy, xưởng may,các đơn vị liên quan. Các phòng ban có mối liên hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau để đảm bảo việc sản xuất không bị dán đoạn và thuận lợi.Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý lao động của công ty, tuyển dụng, đào tạo và sắp xếp lao động.Phòng kĩ thuật: tổ chức và thực hiện công tác kĩ thuật của từng mã hàng một cách đầy đủ và chính xác, kịp thời xử lý các sai hỏng trong sản xuất. Thực hiện đúng tiến độ của đơn hàng đảm bảo đúng kế hoạch sản xuất. Phòng kĩ thuật nhận sản phẩm mẫu gốc, tài liệu kĩ thuật, mẫu giấy để chuẩn bị cho sản xuất. Nhận và kiểm tra sản phẩm đúng tiêu chuẩn và quy cách bên đơn hàng trước khi bàn giao cho khách hàng.Phòng kế toán tài vụ: có chức năng tham mưu cho giám đốc để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất khinh doanh của công ty. Phòng kế toán có nhiệm vụ ghi chép phản ánh với giám đốc mọi hoạt động của công ty thông qua chỉ tiêu giá trị của các hoạt động kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.Phòng kế hoạch vật tư: có chức năng lập kế hoạch và chuẩn bị vật tư chuẩn bị cho sản xuất tiến hành thuận lợi, quản lý thành phẩm, viết phiếu xuất nhập kho, đưa ra kế hoạch đầu tư cho ban giám đốc TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT LỜI MỞ ĐẦU Ngày với phát triển kinh tế nhu cầu ăn mặc người cao không giới hạn mức ăn ngon mặc đẹp, ăn sung mặc sướng mà ăn kiêu mặc điệu Chính mà ngành công nghiệp dệt may trở thành ngành quan trọng không phục vụ nhu cầu thiết yếu người mà giải nhiều việc làm cho xã hội Ở Việt Nam, đảng nhà nước có nhiều sách khuyến khích đầu tư, phát triển ngành may mặc, điều tạo điều kiện cho đời hàng loạt doanh nghiệp may mặc với đủ thành phần kinh tế quy mô khác nước ta Là sinh viên khoa công nghệ may thiết kế thời trang Kỳ thực tập tốt nghiệp hội tốt để em tìm hiểu kiến thức thực tế sản xuất doanh nghiệp Trong trình thực tập em cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với dẫn ,giúp đỡ cô NGUYỄN THỊ SINH em hoàn thành thời hạn Do kiến thức hạn chế, làm nhiều điều thiếu sót mong thầy cô bạn góp ý Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG I: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY Sơ lược trình hình thành phát triển công ty GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Được hình thành từ năm 2012 công ty lấy tên công ty TNHH TMDV Minh Trang - Lúc đầu công ty nhà xưởng may với 50 công nhân may - Đến năm 2013 phát triển thành xí nghiệp với 100 công nhân - Đến năm 2015 có 400 công nhân viên làm việc công ty mở thêm phân xưởng nhỏ Cơ cấu tổ chức công ty Giám đốc Phó giám đốc Phòng tổ chức Phòng kế hoạch Phòng kĩ thuật Phòng kế toán Phân xưởng sản xuất Tổ cắt Tổ KCS Tổ hoàn thiện Chức năng, nhiệm vụ phận công ty, xí nghiệp Mỗi phận phòng ban có chức riêng phối hợp công tác làm việc với đạo chung hội đồng quản trị giám đốc công ty 3.1.Giám đốc Giám đốc người có quyền điều hành cao công ty, chịu trách nhiệm chung toàn hoạt động doanh nghiệp, trực tiếp đạo phòng ban 3.2.Phó giám đốc GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT Phó giám đốc với giám đốc điều hành công ty theo phân công, ủy quyền giám đốc Phó giám đốc thực yêu cầu, nhiệm vụ giám đốc giao cho chịu trách nhiệm trước giám đốc việc thực hiện, thay mặt giám đốc điều hành công ty giám đốc vắng mặt 3.3.Các phòng ban Các phòng ban thuộc khối điều hành công ty làm công tác nghiệp vụ giám đốc phê duyệt Các phòng ban đưa thị giám đốc xuống nhà máy, xưởng may,các đơn vị liên quan Các phòng ban có mối liên hệ chặt chẽ thống với để đảm bảo việc sản xuất không bị dán đoạn thuận lợi - Phòng tổ chức hành chính: có nhiệm vụ quản lý lao động công ty, tuyển dụng, - đào tạo xếp lao động Phòng kĩ thuật: tổ chức thực công tác kĩ thuật mã hàng cách đầy đủ xác, kịp thời xử lý sai hỏng sản xuất Thực tiến độ đơn hàng đảm bảo kế hoạch sản xuất Phòng kĩ thuật nhận sản phẩm mẫu gốc, tài liệu kĩ thuật, mẫu giấy để chuẩn bị cho sản xuất Nhận kiểm tra sản phẩm tiêu chuẩn quy cách bên đơn hàng trước bàn giao cho khách hàng Phòng kế toán tài vụ: có chức tham mưu cho giám đốc để thực tốt nhiệm - vụ sản xuất khinh doanh công ty Phòng kế toán có nhiệm vụ ghi chép phản ánh với giám đốc hoạt động công ty thông qua tiêu giá trị hoạt động kinh tế phát sinh trình hoạt động sản xuất kinh doanh Phòng kế hoạch vật tư: có chức lập kế hoạch chuẩn bị vật tư chuẩn bị cho - sản xuất tiến hành thuận lợi, quản lý thành phẩm, viết phiếu xuất nhập kho, đưa kế hoạch đầu tư cho ban giám đốc Nội quy, quy chế công ty GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT Công ty TNHH TMDV Minh Trang CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Điện thoại: o0o -NỘI QUY LAO ĐỘNG I KỈ LUẬT LAO ĐỘNG Thời gian làm việc ( từ Thứ hai đến Thứ bảy ) - Mùa hè: Buổi sáng : từ 00 đến 11 00 Buổi chiều: từ 13 30 đến 17 30 - Mùa đông : Buổi sáng : từ 30 đến 11 30 Buổi chiều : từ 13 00 đến 17 00 CBCNV có mặt trước 10 phút ( sáng chiều ) để lau chùi máy chuẩn bị làm việc Trong thời gian làm việc không lại lộn xộn, nói chuyện riêng, cười đùa gây trật tự nơi làm việc Không đưa chất gây nổ, dễ cháy vào nơi làm việc đặc biệt xưởng sản xuất kho hàng, … nghiêm cấm không hút thuốc xưởng sản xuất Không ăn đưa quà bánh, hoa vào nơi làm việc Không uống rượu bia làm việc Không đưa người lạ tree m vào nơi làm việc Người nhiệm vụ sử dụng máy móc trang thiết bị không tự ý sử - dụng chuyển dời vị trí Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc Yêu cầu: toàn CBCNV công ty nghiêm túc thực Điều 2: ngày nghỉ hàng tuần: Ngày chủ nhật Điều 3: ngày nghỉ người lao động hưởng lương: Ngày nghỉ lễ, tết hàng năm: theo điều 73 Bộ luật Lao động Việt Nam quy định + tết dương lịch: Một ngày ( ngày tháng dương lịch ) + Tết âm lịch: Chín ngày ( ngày 27 tết đến hết ngày Tết ) GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI - - KHOA CNM & TKTT Ngày chiến thắng: Một ngày ( ngày 30 tháng dương lịch ) Ngày quốc tế lao động: ngày (ngày tháng dương lịch ) Ngày quốc khán: ngày ( ngày tháng ) Nếu ngày nghỉ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Nghỉ phép hàng năm Điều 1: nghỉ việc riêng có lương Bản thân kết hôn: năm ngày Con lập gia đình: ngày Bố mẹ ( bên vợ bên chồng ) chết vợ chồng, chết: ba ngày Người lao động chồng có vợ sinh con: hai ngày Điều 2: nghỉ việc riêng không lương: Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp để xin nghỉ không lương, - mhieem trường hợp có lí đáng Quy định người lao động xin nghỉ không lương tối đa 14 ngày năm Điều 3: ngày nghỉ bệnh Nếu người lao động bị bệnh người thân người lao động phải thông báo cho - công ty biết thời gian sớm Trường hợp nghỉ nhiều ngày liên tiếp sau nghỉ bệnh nguyoiwf lao động phải - nộp đơn xin nghỉ bệnh giấy xác nhận bác sĩ, không bị khấu trừ vào - ngày phép năm Trong thời gian nghỉ bệnh theo giấy bác sĩ người lao động hưởng chế độ theo quy định bảo hiểm xã hội Điều 4: quy định nữ lao động Quy định nữ lao động theo điều 114, 115, 117 luật lao động - Việt Nam: Người lao động nữ nghỉ trước sau sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng Chính phủ quy định tùy theo điều kiện lao động sinh đôi trở lên tính từ thứ trở người mẹ nghỉ thêm 30 ngày ( theo - điều 114 luật cho người lao động ) Khi nộp đơn nghỉ thai sản, người lao động phải đính giấy xác nhận bác sĩ Hết thời gian nghỉ người lao động xin nghỉ thêm không hưởng lương Người lao động nữ cớ thể làm trước hết thời gian thai sản (có giấy bác sĩ GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT chứng nhận việc trở lại làm sớm hại cho sức khỏe) trường hợp người lao động tiếp tục hưởng trợ cấp thai sản tiền lương - ngày làm việc Doanh nghiệp không sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ - nuôi 12 tháng tuổi làmviệc thêm làm việc dêm công tác xa Người lao động nữ thời gian nuôi nhỏ 12 tháng tuổi nghỉ ngày 60 phút thời gian làm việc hưởng đủ lương Các loại đơn hàng, khách hàng thường xuyên, mặt hàng mạnh công ty sản xuất Công ty may TNHH TMDV Minh Trang công ty gia công hàng may mặc với nhiều mặt hàng, khách hàng khác nhau: Đơn hàng: - hàng nội địa: áo trần lớp, lớp Váy dài liền thân Áo vest nam, nữ lớp… - hàng xuất khẩu: áo gi-le lớp Áo vest Áo trần lớp, lớp Quy trình kí kết hợp đồng nhận đơn hàng Tiếp nhận tài liệu từ khách hàng may mẫu khách hàng kiểm tra kí hợp đồng Các nhà cung cấp vật tư: tên, địa Do công ty nhận gia công nên toàn nguyên phụ liệu khách hàng cung cấp GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VẬT TƯ TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Công đoạn chuẩn bị kho nguyên liệu 1.1 Vẽ sơ đồ mặt kho nguyên liệu GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI Giá to KHOA CNM & TKTT Chuông điện 1.2 Quy trình phương pháp thực • Nguyên liệu ( vải chính, vải lót,… ) công ty nhận nguyên liệu theo chứng từ bên khách hàng Thủ kho bắt đầu tiến hành kiểm tra đối chiếu tiếp nhận ban đầu cách ghi lại số liệu đầu cuộn vải làm thủ tục nhập kho Nếu có sai sót chất lượng, số lượng vật tư nguyên liệu thủ kho phải báo - • gửi mail lại cho phận: Quản đốc phân xưởng, khách hàng Bộ phận kế hoạch Phòng kĩ thuật Đối với đóng túi nilong, bọc bao tải dứa tiến hành tiếp nhận vải Dỡ kiện: tiến hành kiểm tra số lượng vải cách cân trọng lượng cảu cuộn vải Đối với mex, tiến hành dỡ kiện vải Nếu trọng lượng cuộn vải chuyển sang công đoạn tiếp theo, trọng lượng vải có hao hụt báo lại với thủ kho để có biện pháp giải cụ • thể Kiểm tra số lượng chất lượng vải: tiến hành lúc với việc dỡ kiện nhằm xác định lại cách xác khổ chất lượng vải công việc kiểm tra chất lượng vải tiến hành máy đo đếm, cho bề mặt vải qua máy chậm để GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT quan sát nhận diện lỗi bề mặt vải, cho máy dừng lại để đo khổ vải Khi kiểm tra lỗi vải, thường kiểm tra lỗi sau: + Lỗi bề mặt vải: Những lỗi công nghệ dệt gây lỗi sợi, rút sợi, bỏ sợi ngang, dọc + Kiểm tra tiêu lí vải: độ bền vải, trọng lượng, … + kiểm tra độ đồng màu vải, xem vải có bị loan màu ố bề mặt vải Kiểm tra xong, tiến hành phân loại vải theo cấp: + Cấp 1: vải lỗi nào,bề mặt trơn mịn, dộ dài tấ vải 30 cm + Cấp 2: vải phép sai màu cấp, lỗi vải dệt thưa, phép – lỗi nhẹ m vải + Cấp 3: vải bị sai màu cấp trở lên, có tượng thủng rách, vải lỗi dệt từ lỗi trở lên m vải Trong trình kiểm tra, vải bị lỗi dùng băng keo đánh dấu lại vị trí lỗi - Đối với kiểm tra mex: tiến hành kiểm tra vải Sau cắt vải có dài x rộng = 20 x 10 cm, tiến hành ép nhiệt độ, áo suất vào mẫu vải Theo dõi chất lượng mex xem có dính vào vải, có bị nhăn hay không Mex phải đảm bảo dính vào vải tốt, êm phẳng, không bị phồng - Đối với bông: kiểm tra độ cứng, mềm bông, màu sắc độ dày • Phân loại: sau kiểm tra số lượng chất lượng vải phân loại vải theo khu vực: + Loại đủ điều kiện đưa vào sản xuất: Phân vải theo mã hàng Mỗi loại xếp theo khổ vải, màu sắc riêng + Loại không đủ điều kiện: vải loại • Cấp phát nguyên liệu lên chuyền theo lệnh phận kế hoạch định: sau hoàn thành công đoạn trên, vải đưa vào kho để giá đỡ để tránh ẩm ướt nấm mốc 1.2.Trong trình sản xuất GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT Nguyên liệu lỗi hỏng cáp đổi lại, tổ trưởng thu hồi nguyên liệu hỏng chuyển phòng kế hoạch vật tư lập phiếu để cấp đổi 1.2.Kết thúc trình sản xuất - Viết phiếu nhập xuất hàng theo định phận kế hoạch - Giao nhận hàng - Quản lý hàng tồn sau kết thúc mã hàng Công đoạn chuẩn bị kho phụ liệu 2.1 Vẽ sơ đồ mặt Chú thích: Giá cao GVHD: NGUYỄN THỊ SINH Giá thấp SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI -Kiểm tra số lượng bán thành phẩm , số lượng phụ liệu cấp kèm theo yêu cầu tài liệu liên quan -Điều chỉnh mật độ mũi theo yêu cầu kỹ thuật -Kiểm tra in, thêu có Kiểm Kiểm tra tra phận, chi tiết chuyề thao tác n may may công nhân 100% Kiểm tra sản phẩm chuyề n -Một sản phẩm Kiểm Kiểm tra trước may KHOA CNM & TKTT -Kiểm tra phận, chi tiết sản phẩm -Kiểm tra thông số, quy cách, phương pháp nắp ráp, chi tiết, mặt vải mật độ mũi chỉ, đường may, trình , vệ sinh công nghiệp… theo yêu cầu tài liệu liên quan -Kiểm tra GVHD: NGUYỄN THỊ SINH -Trực quan -Thước đo -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Sản phẩm mẫu - Tài liệu bổ sung -Phiếu xuất BTP Các phận -Trực -Tài liệu kỹ quan thuật chuyền -Kinh -Bảng màu nghiệm -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng -Thước đo -Trực quan Toàn -Trực -Đúng, đủ chi tiết bán thành phẩm -Đúng cỡ mẫu, chủng loại -Đúng quy cách Đúng theo yêu cầu kỹ thuật -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng Đúng, đủ đạt tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật -Tài liệu kỹ -Đủ SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI tra sản phẩm ban đầu cỡ Kiểm tra hàng loạt xưởng sản xuất KHOA CNM & TKTT phận, chi tiết sản phẩm -Kiểm tra thông số, quy cách phương pháp lắp ráp chi tiết mặt vải, mật độ mũi chỉ, đường may, trình là, vệ sinh công nghiệp… theo yêu cầu tài liệu lien quan Kiểm tra lần chính,mặt mặt ngoài, kiểm tra sản phẩm : kierm tra quy cách, phương pháp lắp ráp chi tiết mặt vải, mật độ mũi chỉ, đường may, trình là, vệ sinh công nghiệp…theo yêu cầu tài liệu liên quan Kiểm tra thông số trình sản xuất chi tiết quan thuật -Thước -Bảng màu đo -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng chi tiết bán thành phẩm, màu Cỡ -Đúng chủng loại -Đúng quy cách 100% -Trực quan Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo tài liệu -Kiểm tra sản phẩm, quy cách, phương pháp lắp ráp -Kiểm tra đường may 100% GVHD: NGUYỄN THỊ SINH 3SP/cỡ/mã hàng -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Thước sản phẩm đo gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng Đúng thông số theo tài liệu -Đảm bảo yêu cầu chất lượng theo tài liệu SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT -Kiểm tra thông số Kiểm tra KCS công ty Kiểm tra bao gói Kiểm tra cuối -Đúng thông số theo tài liệu Đúng, đủ đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật -Kiểm tra nguyên 15%/cỡ/màu -Trực vật liệu, quy cách quan may, mật độ mũi -Thước chỉ, kỹ thuật may đo -Kiểm tra nhãn mác -Kiểm tra sai màu,rách,vệ sinh công nghiệp -Kiểm tra -Kiểm tra thông số trình sản xuất -Kiểm tra thành 100% -Trực phẩm quan -Kiểm tra nhãn cỡ -Kiểm tra cách gấp, đóng gói -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật khách hàng Đúng, đủ đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật - Kiểm tra quy 10% cách hòm, hộp, màu, cỡ, tỉ lệ , số lượng, đai, nẹp - Kiểm tra là, bao gói - Kiểm tra thông số - Kiểm tra dò kim -Tài liệu kỹ thuật -Bảng màu -Sản phẩm gốc -Các tài liệu bổ sung phòng kỹ thuật -Đúng, đủ đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu kỹ thuật -Đúng thông số GVHD: NGUYỄN THỊ SINH -Trực quan -Thước đo -Máy đo SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Kiểm tra giặt khách hàng Tiêu chuẩn hoàn tất sản phẩm đơn hàng quy cách đường may - Yêu cầu chỉnh mác trước vào chuyền may, không tùy tiện nối bề mặt sản phẩm, sử dụng kim nhỏ đầu tròn để trần, tránh để lông theo lỗ kim bị lòi - Áo trần tay nên ý đường trần áo phải trùng nhau, đối xứng qua nẹp - Áo trần kẹp nên ý để đường trần không bị vặn, xéo, xếp ly, ô trần có độ Là Là Là Là Là Là Là mọng - Mật độ mũi đường trần + can chắp: 3,5 cm - Lưu ý đuôi khóa cách mép gấu 1cm - Đường mí 0,15: mí khóa, túi, thân trước - Túi đóng cúc, có viền chun miệng túi - Miếng tam giác: đóng cúc, viền cạnh tam giác K K K K K - Các đường Kcan chắp phải êm phẳng, đối trần.K - Khóa nẹp phải tra êm phẳng, đối xứng thân - Các đường viền chun to 1cm, viền xăn, ôm sát mép vải, độ chun phải Gấp gói Gấp gói Gấp gói Gấp gói Gấp gói 3.1 Gấp gói Gấp gói - Giữa sườn lần phải + lót phải có giằng tránh bj bùng lót - Túi ốp mí 0.1 cm, có nhám lông + gai 2.5.2 Cách sử dụng mác - Mác sườn: cách gấu thành phẩm 15 cm nằm bên trái mặc - Mác mí cạnh đặt cân giưa thân sau, cách chân cổ 2,5 cm Công đoạn hoàn tất sản phẩm Vẽ sơ đồ mặt phân xưởng Carton Carton Carton Carton Carton Carton Carton GVHD: NGUYỄN THỊ SINH T Carton Carton Tủ phụ liệu P Bàn quản lý SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI 3.2 KHOA CNM & TKTT Xây dựng tiêu chuẩn: là, gấp, đóng gói, hòm hộp, xuất hàng 3.2.1 Tiêu chuẩn  Là chi tiết - sử dụng bàn để phẳng chết nếp chi tiết theo yêu cầu khách hàng - Sử dụng mẫu để với chi tiết: GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI  KHOA CNM & TKTT Là thành phẩm - Là phẳng, đẹp, che khuyết điểm trình may gây nên, xóa nếp gấp sản phẩm tạo nếp gấp - Sử dụng bàn để thành phẩm áo, váy, trực tiếp sản phẩm - Là hết diện tích thành phẩm - Sử dụng cầu để đường cong vòng nách, đường tra tay Sản phẩm hoàn thành 3.2.2 Tiêu chuẩn gấp - Trước gấp áo cho giấy chống ẩm khổ A4 vào bên áo GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Sản phẩm trước gấp phải đóng toàn cúc,kéo khóa GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Gấp mũ phía sau áo 3.2.3 Tiêu chuẩn đóng gói - Một áo túi POLY - Đóng phẳng, không gập áo 3.2.4 Tiêu chuẩn đóng thùng GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT Sắp xếp nhiều sản phẩm vào thùng với số lượng cỡ vóc tùy theo yêu cầu khách hàng, thùng phải ghi rõ thông tin sau: Chủng loại : áo inditex vest Số sản phẩm : 24 Nhà sản xuất : công ty TNHH TMDV Minh Trang Kích thước : 80 x 60 cm CHƯƠNG V: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÁC - CÔNG ĐOẠN PHỤC VỤ VÀ XỬ LÍ HOÀN TẤT SẢN PHẨM Công đoạn ép mex, cắt dập Quy trình tiêu chuẩn Sau công đoạn phối kiện nhà cắt xong, bán thành phẩm cần - ép mex: mex cắt chuyển đến vị trí máy ép mex Các bán thành phẩm phân theo khu vực tổ khác Tổ cần hàng trước công nhân ép mex thực ép cho tổ trước để kịp - cho việc sản xuất chuyền Máy ép mex điều chỉnh phù hợp với loại vải để đảm bảo độ dính mex GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Khi ép, tiến hành để mặt dính mex vào mặt trái bán thành phẩm, sau đặt - vào máy ép: mex phía trên, bán thành phẩm phía Một người đầu vào người đầu ra, đợi ép xong thu gom bán thành phẩm xếp chúng theo số thứ tự đánh Công đoạn in 2.1 In thủ công - Phương pháp thủ công phương pháp dùng cho sản phẩm có kích thước nhỏ lô sản phẩm nhỏ, thường công việc gia đình Các thao tác in xử lí tay, số màu in bị hạn chế - Để in cần phải chế tạo khuôn in, khuôn lưới nhựa suốt , điểm có vân hoa cần in khoét thủng , vân hoa có màu phải chế tạo nhiêu khuôn in khuôn in màu, khuôn in hợp thành khớp 2.2 In phun - Là phương pháp dùng để trang trí sản phẩm dệt có kích thước lớn mà phương pháp khác thực được.Để in, sản phẩm thường căng thật phẳng theo chiều thẳng đứng khuôn in áp chặt lên mặt sản phẩm , sau thợ in dùng súng phun hồ in lên vải Như điểm có vân hoa khuôn khoét thủng hồ bám vào vải dạng hạt Thợ in vừa phải có trình độ chuyên môn cao vừa có trình độ thẩm mĩ cao, dựa vào cường độ màu mẫu hoa mà điều chỉnh tốc độ phun để đạt chuyển tiếp màu cần thiết Sau in xong màu người ta lại thay khuôn để in màu Kết thúc trình in, sản phẩm xử lí biện pháp khác tùy theo loại thuốc nhuộm dùng để in 2.3 In khuôn lưới - Phương pháp in khuôn lưới sử dụng nhiều để in vải bông, vải dệt kim, lụa tơ tằm, lụa visco loại vải từ xơ tổng hợp GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT - Nguyên tắc để in hoa theo phương pháp hồ in tra qua lưới đặt mặt vải dán bàn in Ở điểm có vân hoa lưới để trống không bị phủ kín nên hồ in qua lưới bắt vào vải , để tiến hành in việc phải chế tạo khuôn in khuôn hình dáng mỏng dạng thùng dạng thùng hình trụ, màu cần khuôn in riêng • Nguyên tắc chế tạo khuôn lưới - tạo khuôn in thường gỗ có chiều rộng lớn khổ vải chiều dài mét, thành cao từ 0.1-0.15m , đáy căng lưới dệt từ nilon hay sợi đồng mảnh ,ở phần vân hoa lưới phủ kín mảng cao phân tử lớp gelatin đóng rắn - Căng phẳng lưới lên đáy khuôn quét lên lớp dung dịch chất tạo màng,hòa tan dung môi hữu thích hợp Sau để khô người ta cho lên mặt lưới bột đá bọt nghiền để tăng độ bám dính buồng tối quét lên mặt lưới lớp gelatin dễ bắt ánh sáng Lưới tiếp tục sấy khô buồng tố - Đồng thời với việc chuẩn bị kể mẫu hoa cán từ nguyên lên giấy bóng bàng mực đen màu can riêng tờ giấy để chế tạo khuôn tương ứng Hợp màu khuôn lại phải khóp với màu vân in - Sau ki thao tác thao tác chuẩn bị kể việc chuyền hình dạng vân hoa lưới hay gọi cảm quang : Đặt giấy can vân hoa lên mặt kính bàn cảm quang , giấy can lưới phủ gelatin dễ bắt ánh sáng đỏ.Tiếp theo lưới chiếu sáng ánh sáng nhân tạo hệ thống đèn đặt đáy bàn 15-30 giây.Khi bị chiếu mặt lưới điểm vân hoa, ánh sáng tác dụng vào gelatin làm cho đóng rắn điểm có vân hoa bị cản mực đen nên gelatin trạng thái hòa tan sau lưới ánh sáng đỏ rửa nước nóng để rửa phần gelatin không bị đóng rắn Tiếp theo lưới sấy khô rửa màng cao phân tử điểm có vân hoa trùng khớp khuôn • In bàn thủ công - Bàn in dùng cho phương pháp in khuôn lưới thường dài từ 25-50m rộng khổ vải Để hồ in chuyền lên mặt vải hoàn toàn , đầy đặn nét, mặt bàn phải thật phẳng lót lớp nỉ dày 5-10mm, lớp nỉ có lớp vải giả da để dán vải lên trước in tránh cho hồ in không làm bẩn nỉ Dưới nỉ kính kim loại hệ thống để sưởi nong mặt bàn GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT đến nhiệt độ định làm cho sau in xong hồ in kịp khô trước in màu khác - Phương pháp cho suất thấp phải dùng nhiều lao động chân tay nặng nhọc, nên thích hợp với xí nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ,để khắc phục nhược điểm người ta tìm cách khí hóa thao tác in dùng khuôn lưới • In bàn in - Để khắc phục nhược điểm bàn in thủ công người ta đứ khí hóa việc vận chuyển nâng hạ khuôn in mặt bàn , khuôn lưới đặt xe chuyển động hai ray đặt hai bên thành bàn Xe có cấu chuyển động để tự động nâng khuôn lên in xong Chuyển cự li định , tự động dừng lại, hạ khuôn xuống mặt vải màu vân hoa in hồ in khô từ vải gỡ chuyển gia công • In máy in khuôn lưới - Để nâng cao suất lao động chất lượng vân hoa nhiều hãng giới sản xuất nhiều máy in khuôn lưới Nguyên tắc làm việc chung loại máy phải tự động vào bàn in máy theo chu kì một,nó dán dán vào băng tải có chuyển động vô tận mặt bàn Các khuôn in đặt vị trí quy trình phía băng tải Công đoạn giặt mài - Công ty may TNHH TMDV có đơn hàng cần phải giặt mài gửi giặt xưởng giặt mài công ty tổng huyện Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình - Hàng hóa gửi giặt sản phẩm gia công xong( chưa hoàn thiện cúc dập, oze), đảm bảo vấn đề thông số - Khi có lệnh cấp tổ đem hàng cần giặt mài nhập xuống kho thành phẩm để tiến hành thủ tục ghi chép lại trước hàng gửi giặt - Sau hàng gửi giặt giặt xong chuyển đến kho, tổ trưởng nhận thông báo nhận hàng giặt xuống kho kiểm tra hàng tổ mình, so sánh đối chiếu với hóa đơn hàng giặt tổ để nhận hàng - Sau nhận hàng giặt, tổ trưởng mang hàng tổ để tiếp tục hoàn thiện phần dập cúc vệ sinh công nghiệp GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT CHƯƠNG VI : NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY Nhận xét chung Sau thời gian thực tập công ty nghiên cứu tình hình sản xuất công ty em nhận thấy: - - Nhờ lãnh đạo ban giám đốc công ty thực tốt kế hoạch sản xuất, tạo uy tín với khách hàng, góp phần đưa công ty ngày phát triển Công ty tuân thủ quy định pháp luật kinh doanh Ban chấp hành công đoàn công ty quan tâm nhiều tới đời sống vật chất tinh thần người công nhân Công ty có quỹ phúc lợi để thăm hỏi động viên công nhân gặp ốm đau, khó khăn Tuy công ty với quy mô cò nhỏ, công ty tạo điều kiện cho công nhân có thu nhập ổn định Bên cạnh có mặt hạn chế: -      Trình độ vă hóa số cán quản lí công nhân chưa cao Thời gian làm việc công nhân nhiều, thường xuyên phải tăng ca, lúc hàng gấp Do công ty nhỏ nên đơn hàng không lớn dẫn đến công nhân phải đổi công việc nhiều Lúc quen với công đoạn làm việc phải chuyển sang công đoạn khác làm cho suất không cao Ưu, nhược điểm công ty: • Ưu điểm: Công ty đảm bảo cho công nhân có mức lương ổn định Công ty ngày mở, lớn mạnh hơn, tạo uy tín lòng khác hàng Ban chấp hành công ty co quan tâm đến đời sống tinh thần đến công nhân viên công ty tổ chức thăm quan du lịch hàng năm, tổ chức trò chơi gắp thăm trúng thưởng vào dịp cuối năm cho công nhân Công ty có quỹ phúc lợi để hỏi thăm cán công nhân lúc ốm đau, thăm hỏi công nhân phụ nữ sinh con, gia đình công nhân viên có người thân qua đời ( bố, mẹ, chồng, ), … Phòng kĩ thuật: dù công ty thành lập có đội ngũ nhân viên kĩ thuật nhiều năm kinh nghiệm nghề làm công ty GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI          KHOA CNM & TKTT Nhà cắt: có hạn chế số lượng bàn cắt cắt đủ số lượng bán thành phẩm cung cấp cho phận xưởng may Phân xưởng:luôn đạt mục tiêu đề ra, không làm lỡ tiến độ giao hàng công ty • Nhược điểm: Các phận, phòng ban làm việc rời rạc, chưa có phối hợp nhịp nhàng làm việc, không khí làm việc chưa sôi Công ty phụ thuộc nhiều vào công ty tổng Bộ phận nhà cắt có diện tích chật hẹp, gây cản trở trình làm việc Tay nghề công nhân nhìn chung chưa cao, hàng hay sai hỏng nhiều Công ty tổ bảo vệ mà có số bảo vệ giúp trông coi nhà xe Thời gian làm việc công nhân chưa đảm bảo, phải tang ca nhiều Chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho công nhân chưa thật hợp lí khiến cho công nhân mệt mỏi dẫn đến suất làm việc không cao Các giải pháp để nâng cao hiệu quả: Trong thời gian thực tập công ty em nhận thấy công ty có số điểm hạn chế kể Vì vậy, em mạnh dạn đề xuất số ý kiến riêng em để nâng cao hiệu quả: - - Thành lập quỹ tài riêng cho công ty để phụ thuộc vào công ty tổng Đối với nhận nhà cắt: mở rộng mặt để thuận lợi cho công việc Đối với xưởng may: cần quản lý chặt để công nhân thời gian làm việc, nói chuyện riêng làm việc dẫn đến giảm suất lao động Phải rèn luyện cho công nhân có ý thức vệ sinh sản phẩm sau may, cắt phận KCS không vừa kiểm hàng vừa phải nhặt Nên có chế độ khen thưởng cho công nhân có sản lượng cao để khích lệ tinh thần làm việc họ Cần phải lập tổ bảo vệ để quản lý vào công nhân để tránh tình trạng công nhân mang vải công ty Lời cảm ơn Sau hoàn thành tập tốt nghiệp em học hỏi nhiều điều bổ ích Hiểu sâu phần trình sản xuất đơn hàng doanh nghiệp học hỏi nhiều kinh GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN TRƯỜNG ĐHCN HÀ NỘI KHOA CNM & TKTT nghiệm thực tế thực tế sản xuất Không có thông qua tập em hiểu sâu cách giác sơ đồ,cách xác định định mức tiêu hao nguyên phụ liệu từ có hướng sử dụng nguyên phụ liệu cho phù hợp Thông qua việc tự nghiên cứu xây dựng công nghệ thiết kế day chuyền em biết cách bố trí phân công lao động cho công nhân cách phù hợp, tránh tượng ùn tắc hàng hóa chuyền Bài làm em nhiều thiếu sót mong cô góp ý! GVHD: NGUYỄN THỊ SINH SVTH: BÙI THỊ HƯƠNG LAN ... Tiến hành may May hình vuông để hở đoạn 15 cm lông vũ vào Sau may đoạn hở tiến hành trần lông vũ Trong trần lông vũ phải kéo thẳng đường trần, đường trần cách inch thông số kỹ thuật may áo Bước... quy chuẩn may STT Tên Chất liệu sản phẩm Inditex - Vải chính: vest 100% nylon -Vải lót: 100% polyester GVHD: NGUYỄN THỊ SINH Dạng đường may - Đường trần - Can chắp - Đường mí Dạng mũi may Thắt... thiết kế mẫu cắt mẫu 6.Chỗ làm việc nhân viên công nghệ phận chế thử may mẫu chuẩn 7.Chỗ làm việc công nhân làm công tác may thử may mẫu chuẩn 8.Gía để vải phục vụ cho chế thử 9.Bàn kiểm tra nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập ngành may, báo cáo thực tập ngành may, báo cáo thực tập ngành may

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay