báo cáo thực tập ngành may

95 284 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 00:13

MỤC LỤC.LỜI MỞ ĐẦU.I. CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY.1.Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty.2.Cơ cấu tổ chức của công ty.3.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong công ty, xí nghiệp4.Nội qui, qui chế của công ty.5.Các loại đơn hàng, khách hàng thường xuyên, mặt hàng thế mạnh của công ty đang sản xuất.6.Qui trình ký kết hợp đông và nhận đơn hàng .7.Các nhà cung cấp vật tư: tên, địa chỉ.II. CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VẬT TƯ TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP.1.Công đoạn chuẩn bị kho nguyên liệu.1.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng kho nguyên liệu.1.2.Qui trình và phương pháp thực hiện.2.Công đoạn chuẩn bị kho phụ liệu.2.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng kho phụ liệu2.2.Qui trình và phương pháp thực hiện.3.Phương pháp tính định biên lao động kho nguyên phụ liệu.4.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.III. CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng công đoạn chuẩn bị kỹ thuật..2.Tài liệu kỹ thuật.2.1.Quy trình nhận tài liệu kỹ thuật.2.2.Bộ tài liệu kỹ thuật cần thiết trong sản xuất may công nghiệp.2.3.Hệ thống cỡ vóc của quần áo đối với các nước.3.Thiết kế mẫu các loại.3.1.Quy trình và phương pháp thiết kế mẫu mỏng.3.2.Quy trình và phương pháp chế thử.3.3.Quy trình và phương pháp thiết kế mẫu chuẩn.3.4.Quy trình và phương pháp thiết kế: mẫu mực, mẫu thành phẩm, mẫu may.3.5.Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu: để đặt hàng và cấp cho sản xuất.3.6.Phương pháp xây dựng định mức tiêu hao phụ liệu: để dặt hàng và cấp cho sản xuất.3.7.Qui trình và phương pháp nhảy mẫu các cỡ.4.Phương pháp tính định biên lao động công đoạn chuẩn bị kỹ thuật .5.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.VI. CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CHÍNH.1.Công đoạn cắt.1.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng phân xưởng may.1.2.Xây dựng tác nghiệp cắt.1.3.Xây dựng tiêu chuẩn cắt.1.4.Phương pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật giác sơ đồ.1.5.Xây dựng qui trình công đoạn cắt.1.6.Xây dựng qui trình và phương pháp trải vải.1.7.Xây dựng qui trình và phương pháp truyền hình cắt sang vải.1.8.Xây dựng qui trình và phương pháp cắt phá, cắt gọt, đánh số, phối kiện.1.9.Phương pháp tính định biên lao động công đoạn cắt.1.10.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.2.Công đoạn may.2.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng phân xường may.2.2.Xây dựng bản tiêu chuẩn thành phẩm.2.3.Phương pháp thiết kế dây chuyền may.2.4.Phương pháp dải chyền một mã hàng mới.2.5.Xây dựng chết độ kiểm tra chất lượng sản phẩm.2.6.Cách tính toán chia và nhồi lông của áo lông vũ: cho từng chi tiết, từng cỡ.2.7.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.3.Công đoạn hoàn tất sản phẩm.3.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng phân xưởng.3.2.Xây dựng tiêu chuẩn: là, gấp, đóng gói, hòm hộp, xuất hàng.3.3.Xây dựng qui trình và phương pháp thực hiện công đoạn: là, gấp, đóng gói, hòm hộp, xuất hàng.3.4.Phương pháp tính định biên lao động công đoạn cắt.3.5.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.V. CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤC VỤ VÀ XỬ LÝ HOÀN TẤT SẢN PHẨM.1.Công đoạn ép max, cắt dập.1.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng.1.2.Quy trình và tiêu chuẩn.2.Công đoạn in.2.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng.2.2.Quy trình và tiêu chẩn.3.Công đoạn thêu.3.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng.3.2.Quy trình và tiêu chuẩn.4.Công đoạn giặt mài.4.1.Vẽ sơ đồ mặt bằng.4.2.Qui trình và tiêu chuẩn.5.Nhận xét và so sánh với kiến thức đã học.VI .CHƯƠNG 6: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 1.Nhận xét chung.2.Ưu, nhược điểm của từng bộ phận, công đoạn đã nghiên cứu.3.Các giải pháp để nâng cao hiệu quả.Kết luậnTài liệu tham khảo.LỜI MỞ ĐẦU.Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới nói chung và quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nói riêng đang diễn ra ở Việt Nam, con người ngày càng tạo ra nhiều của cải vật chất để thỏa mãn những nhu cầu từ tối thiểu đến xa xỉ của đời sống. Do đó, đời sống xã hội ngày càng nâng cao thì nhu cầu làm đẹp của con người cũng tăng lên .Chính điều đó đã thúc đẩy ngành may mặc và thời trang phát triển, không những đáp ứng nhu cầu mặc trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới với những mẫu mã và kiểu dáng hiện đại mới mẻ phù hợp thị hiếu khách hàng. Ngành dệt may Việt Nam được xem là một trong những ngành trọng điểm của nền Công Nghiệp Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ngành dệt may của nước ta hiện nay có được những lợi thế như vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh, thu hút lao động và có điều kiện mở rộng thị trường trong và ngoài nước với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Tuy nhiên, trên thực tế thì ngành may còn gặp nhiều khó khăn về sản xuất gia công, nguồn nhiều liệu trong nước còn yếu, lực lượng cán bộ kỹ thuật và lao động có tay nghề chưa đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu của ngành may. Vì vậy, chúng ta cần phải có những biện pháp khắc phục những yếu kém này và phát huy tận dụng những lợi thế có sẵn để đưa ngành may ngày một phát triển hơn. Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU I CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY Sơ lược trình hình thành phát triển công ty Cơ cấu tổ chức công ty Chức năng, nhiệm vụ phận công ty, xí nghiệp Nội qui, qui chế công ty Các loại đơn hàng, khách hàng thường xuyên, mặt hàng mạnh công ty sản xuất Qui trình ký kết hợp đông nhận đơn hàng Các nhà cung cấp vật tư: tên, địa II CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ VẬT TƯ TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP Công đoạn chuẩn bị kho nguyên liệu 1.1 Vẽ sơ đồ mặt kho nguyên liệu 1.2 Qui trình phương pháp thực Công đoạn chuẩn bị kho phụ liệu 2.1 Vẽ sơ đồ mặt kho phụ liệu 2.2 Qui trình phương pháp thực Phương pháp tính định biên lao động kho nguyên phụ liệu Nhận xét so sánh với kiến thức học III CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÔNG ĐOẠN CHUẨN BỊ KỸ THUẬT TẠI CÔNG TY Vẽ sơ đồ mặt công đoạn chuẩn bị kỹ thuật Tài liệu kỹ thuật 2.1 Quy trình nhận tài liệu kỹ thuật 2.2 Bộ tài liệu kỹ thuật cần thiết sản xuất may công nghiệp 2.3 Hệ thống cỡ vóc quần áo nước Thiết kế mẫu loại 3.1 Quy trình phương pháp thiết kế mẫu mỏng 3.2 Quy trình phương pháp chế thử 3.3 Quy trình phương pháp thiết kế mẫu chuẩn 3.4 Quy trình phương pháp thiết kế: mẫu mực, mẫu thành phẩm, mẫu may Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT 3.5 Xây dựng định mức tiêu hao nguyên liệu: để đặt hàng cấp cho sản 3.6 xuất Phương pháp xây dựng định mức tiêu hao phụ liệu: để dặt hàng cấp cho sản xuất 3.7 Qui trình phương pháp nhảy mẫu cỡ Phương pháp tính định biên lao động công đoạn chuẩn bị kỹ thuật Nhận xét so sánh với kiến thức học VI CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÁC CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT CHÍNH Công đoạn cắt 1.1 Vẽ sơ đồ mặt phân xưởng may 1.2 Xây dựng tác nghiệp cắt 1.3 Xây dựng tiêu chuẩn cắt 1.4 Phương pháp tiêu chuẩn kỹ thuật giác sơ đồ 1.5 Xây dựng qui trình công đoạn cắt 1.6 Xây dựng qui trình phương pháp trải vải 1.7 Xây dựng qui trình phương pháp truyền hình cắt sang vải 1.8 Xây dựng qui trình phương pháp cắt phá, cắt gọt, đánh số, phối kiện 1.9 Phương pháp tính định biên lao động công đoạn cắt 1.10 Nhận xét so sánh với kiến thức học Công đoạn may 2.1 Vẽ sơ đồ mặt phân xường may 2.2 Xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm 2.3 Phương pháp thiết kế dây chuyền may 2.4 Phương pháp dải chyền mã hàng 2.5 Xây dựng chết độ kiểm tra chất lượng sản phẩm 2.6 Cách tính toán chia nhồi lông áo lông vũ: cho chi tiết, cỡ 2.7 Nhận xét so sánh với kiến thức học Công đoạn hoàn tất sản phẩm 3.1 Vẽ sơ đồ mặt phân xưởng 3.2 Xây dựng tiêu chuẩn: là, gấp, đóng gói, hòm hộp, xuất hàng 3.3 Xây dựng qui trình phương pháp thực công đoạn: là, gấp, đóng 3.4 3.5 gói, hòm hộp, xuất hàng Phương pháp tính định biên lao động công đoạn cắt Nhận xét so sánh với kiến thức học V CHƯƠNG 5: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI SẢN XUẤT CÁC CÔNG ĐOẠN PHỤC VỤ VÀ XỬ LÝ HOÀN TẤT SẢN PHẨM Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Công đoạn ép max, cắt dập 1.1 Vẽ sơ đồ mặt 1.2 Quy trình tiêu chuẩn Công đoạn in 2.1 Vẽ sơ đồ mặt 2.2 Quy trình tiêu chẩn Công đoạn thêu 3.1 Vẽ sơ đồ mặt 3.2 Quy trình tiêu chuẩn Công đoạn giặt mài 4.1 Vẽ sơ đồ mặt 4.2 Qui trình tiêu chuẩn Nhận xét so sánh với kiến thức học VI CHƯƠNG 6: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY Nhận xét chung Ưu, nhược điểm phận, công đoạn nghiên cứu Các giải pháp để nâng cao hiệu Kết luận Tài liệu tham khảo Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển mạnh mẽ kinh tế giới nói chung trình công nghiệp hóa - đại hóa nói riêng diễn Việt Nam, người ngày tạo nhiều cải vật chất để thỏa mãn nhu cầu từ tối thiểu đến xa xỉ đời sống Do đó, đời sống xã hội ngày nâng cao nhu cầu làm đẹp người tăng lên Chính điều thúc đẩy ngành may mặc thời trang phát triển, đáp ứng nhu cầu mặc nước mà vươn thị trường giới với mẫu mã kiểu dáng đại mẻ phù hợp thị hiếu khách hàng Ngành dệt may Việt Nam xem ngành trọng điểm Công Nghiệp Việt Nam thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa đất nước Ngành dệt may nước ta có lợi vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn nhanh, thu hút lao động có điều kiện mở rộng thị trường nước với tham gia nhiều thành phần kinh tế khác Tuy nhiên, thực tế ngành may gặp nhiều khó khăn sản xuất gia công, nguồn Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT nhiều liệu nước yếu, lực lượng cán kỹ thuật lao động có tay nghề chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu ngành may Vì vậy, cần phải có biện pháp khắc phục yếu phát huy tận dụng lợi có sẵn để đưa ngành may ngày phát triển Quá trình thực tập công ty May VIT- Garment, với nỗ lực thân với giúp đỡ nhiệt tình anh chị phòng kỹ thuật , quản đốc anh chị quản lý ,những công nhân phân xưởng phần giúp em hiểu rõ tầm quan trọng biết thực tế hóa kiến thức học lớp giúp em có nhìn tổng quát, sâu sắc mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mặt hàng may mặc công nghiệp Dưới hướng dẫn cô giáo Nguyễn Thị Sinh em biết cách xếp thu lượm kiến thức kiến thức cần thiết trình học để tổng kết lại kiến thức , đánh giá nhận xét thực tế sản xuất suốt trình thực tập Cuốn báo cáo trình bày lại nội dung kiến thức mà em học hỏi tiếp thu suốt thời gian qua Tuy nhiên, thời gian thực tập ngắn nên tìm hiểu nghiên cứu em chưa đầy đủ xác báo cáo phần kiến thức nhỏ nên không tránh khỏi thiếu sót nội dung lẫn hình thức, em mong có quan tâm đóng góp ý kiến thầy cô môn Công nghệ May để báo cáo em hoàn thiện Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT 1.CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY Sơ lược trình hình thành phát triển công ty CÔNG TY TNHH MAY MẶC XUẤT KHẨU VIT -GARMENT Địa : Khu Công Nghiệp Quang Minh ,Km Đường cao tốc Bắc Thăng Long -Nội Bài., huyện Mê Linh, Hà Nội Điện thoại : (84.4) 886 6589 Fax : (84.4) 584 0418 Lịch sử Công ty VIT-Garment thuộc tập đoàn VIT CORP với 24 năm kinh nghiệm xây - dựng trưởng thành, VIT CORP trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, đa ngành nghề thị trường Việt Nam bước xác lập vị trí thị trường quốc tế + Ngày 01/01/1991 công ty vit ZAO-VIT thành lập liên bang Nga hoạt động lĩnh vực thương mại chuyển giao công nghệ ông Nguyễn Chí Dũng sáng lập viên ,chủ tịch + Ngày 01/01/1993 công ty VIT thức hoạt động Việt Nam Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT +Ngày 01/01/1996 Thành lập công ty sản xuất lợp kết cấu bao che VIT Metal Co.Ltd +Ngày 01/01/1998 thành lập công ty VITCo.Ltd nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, tư vấn công nghệ, cung cấp dây chuyền công nghệ +Ngày18/03/2003 thành lập VIT Garment Co,.Ltd chuyên sản xuất hàng dệt may xuất Thành lập công ty VIT Tiên Phong ,đầu tư xây dựng kinh doanh bất động sản +Ngày 01/01/2003 thành lập VIT Hi-Tech Global Co.,Ltd chuyên sản xuất thiết bị công nghệ cao :đĩa cd,vcd,tivi LCD monitor LCD +Ngày 01/01/2007 hoàn thành đưa vào kinh doanh tòa nhà VIT Tower Thành lập VIT Media phát sóng kênh truyền hình VITV Lĩnh vực hoạt động quy mô nhà xưởng - + VIT - GARMENT công ty may mặc xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư 13.000.000 USD Lĩnh vực hoạt động chủ yếu : +Sản xuất kinh doanh loại quần áo thời trang đồng phục +Đào tạo nghề may cho lao động nông thôn +Xuất nhập trực tiếp sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu, Nga, Hàn Quốc + Tổng diện tích nhà máy 39,000m2 với hệ thống xí nghiệp may trực thuộc, xí nghiệp thêu, mài, xí nghiệp giặt với lực lượng 4000 công nhân lành nghề, năm công ty sản xuất triệu sản phẩm chất lượng cao loại, 90% sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Hồng Kông + Năng lực sản xuất hàng tháng đạt: Jacket - thể thao: 150.000 sản phẩm/tháng; Giặt, mài: triệu sản phẩm/tháng; Quần bò, Kaki: 250.000 chiếc/tháng;T - shirt : 400.000 chiếc/tháng; Quần âu: 300.000 chiếc/tháng; Áo nỉ, váy, áo sơmi nam nữ v.v Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT +Hiện nay, nhà máy có 1300 công nhân với tay nghề tốt ổn định, đội ngũ kỹ thuật với kinh nghiệm nhiều năm đội ngũ quản lý sắc bén, chuyên nghiệp Nhà máy tự hào cố gắng, lỗ lực đời 300,000 sản phẩm may triệu sản phẩm giặt với chất lượng cao thời gian giao hàng, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khách hàng triệu sản phẩm giặt với chất lượng cao thời gian giao hàng, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khách hàng + Hệ thống phát triển hàng mẫu mã mới: nhà máy có riêng dây chuyền phát triển mẫu với 30 công nhân Một năm cho đời 4,000 sản phẩm mẫu triển lãm loại.mang lại cho khách hàng giá trị tiềm tàng việc phát triển đơn hàng doanh thu hàng năm + Máy móc đại đáp ứng nhu cầu kỹ thuật sản phẩm công nghiệp: nhà máy giặt lớn miền Bắc với tổng diện tích 3360m2 dây chuyền giặt mài giặt nhuộm lớn: 40 máy giặt, 100 máy sấy hệ thống mài, đội ngũ chuyên gia nước kỹ thuật lâu năm nhà máy hoàn toàn tự tin với công suất giặt mài giặt nhuộm: + Giặt nước, giặt mềm, bio, bio stone, nhuộm thường nhuộm lưu hóa + Năng lực: 1.000.000 sản phẩm/tháng giặt thường, 50,000 sản phẩm giặt Jean, 100,000 giặt nhuộm tháng tháng với loại nhuộm lưu hóa, hoạt tính, nhuộm hoa, nhuộm vắt + Công ty VIT GARMENT đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải quy mô đại, với kinh phí đầu tư hàng chục tỷ đồng cho hệ thống Được thi công Công ty Hàng đầu công nghệ xử lý nước thải, với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm môi trường thiết kế thi công Công ty CP Kỹ thuật SEEN Hệ thống xử lý nước thải Công ty VIT GARMENT có công suất xử lý Q= 600m3/ngày đêm Xử lý phương pháp học, hoá học Nước thải tiến hành làm sạchtheo trình tự tăng mức độ xử lý sơ bộ, xử lý sơ cấp, xử lý cấp bậc một, thứ cấp bậc hai, triệt để bậc ba có thêm công đoạn xử lý phụ trợ khác.tuỳ theo nước thải đầu Nước thải sau xử lý Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước thải dệt may QCVN 13: 2008/BTNMT theo giá trị Cột B Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước thải dệt may Cơ cấu tổ chức công ty - Sơ đồ tổ chức máy công ty Chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Chí Dũng Tổng giám đốc Nguyễn Chí Dũng Phó tổng giám đốc Phó tổng giám đốc điều hành sản xuất & kinh doanh Lê Viết Đạt Phạm Thu Mai Phòng kỹ thuật Phòng kế hoạch Phòng KCS Xí nghiệp may Phòng kinh doanh XNK Xí nghiệp may Phòng Hành Phòng Tổ chức nhân Phòng kế toán Phòng điện Xí nghiệp may Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Nhân chủ chốt: - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc: Nguyễn Chí Dũng Phó Tổng Giám Đốc: Phạm Thị Thu Mai Phó Tổng Giám Đốc: Lê Văn Đạt Chức phòng ban chức vụ • Tổng giám đốc công ty : người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chịu trách nhiệm pháp lý trực tiếp công ty : + Quyết định tất vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày công ty + Các vấn liên quan đến tài chính, giá cả, tiền vốn đầu tư, tài sản công ty Công tác kế hoạch đầu tư phát triển kế hoạch mở rộng thị trường, sách chất lượng, sách đối ngoại,phương án bố trí cấu tổ chức quy chế quản lý nội công ty có quyền hạn sa thải bổ nhiệm chức vụ + Tuyển dụng lao động vị trí hay lao động phổ thông người định tuyển dụng +Đưa định mức lương phụ cấp khác cho nhân viên công nhân công ty • Phó Tổng giám đốc: + Các Phó Tổng Giám đốc người giúp Tổng Giám đốc điều hành lĩnh vực công việc Công ty theo phân công Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc pháp luật công việc giao, trừ công việc Tổng Giám đốc trực tiếp giải + Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm định Phó Tổng đốc liên quan đến việc thực công việc Công ty + Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc phòng chức năng, phân xưởng tổ chức thực lĩnh vực phụ trách Phát giải vấn đề phát sinh trình tổ chức thực lĩnh vực sản xuất 10 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT + Trước ep mex phải tổng vệ sinh máy móc, thiết bị ép mex, tránh làm bẩn vải + Độ nén băng tải đặt 2kg, không phép tự ý điều chỉnh + Thời gian băng tải chạy 12s + Nhiệt độ ép mex: 1400C đến 1500C + Trước ép phải cho ép thử để kiểm tra + Kiểm tra bóc mex xem độ dính mex vào vải có đạt yêu cầu không ( kiểm tra sáng 02 lần chiều 02 lần) + Lấy 04 dây vải kiểm tra độ nét máy ( kiểm tra sáng 02 lần chiều 02 lần) + Khi kiểm tra thử phải ghi rõ thời gian kiểm tra vào sổ sách - Tiêu chuẩn công đoạn ép mex là: +Mex ép xog đảm bảo dính chặt không bị nhăn xếp ly hay làm co vải +Ép nhiệt độ cho phép để sau gặt không bị phồng rộp hay bong + Đảm bảo mặt vải tránh để ép lại có keo dẫn đến biến dạng vải 2.Công đoạn in 2.1.Vẽ sơ đồ mặt MÁY IN BÀN ĐỂ BTP SAU KHI IN MỰC IN MÁY IN BÀN ĐỂ BTP SAU KHI IN BÀN LÀM VIỆC BÀN ĐỂ BTP ĐỂ IN Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh 81 Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT 2.2 Quy trình tiêu chuẩn - Quy trình: Nhận lệnh sản xuất =>Đọc yêu cầu kĩ thuật=> Pha màu mực theo yêu cầu=> chế in theo yêu càu kĩ thuật=> tiến hành in=> kiểm tra Có phương pháp in sau: -In thủ công: Phương pháp áp dụng cho hình in có kích thước nhỏ lô hàng sản phẩm In thủ công hầu hết thao tác tay, số màu in bị hạn chế Để in cần chế tạo khuôn in, khuôn lưới nhựa suốt, điểm có vân hoa cần in khoét thủng Vân hoa có màu phải chế tạo nhiêu khuôn in, khuôn in màu, khuôn in tạo thành -In phun: Phương pháp dùng để trang trí sản phẩm dệt có kích thước lớn +In không dùng vải lót: dùng in cho mẫu hoa có số màu không lớn phức tạp.Độ xác trùng khớp màu không cao 82 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT +In rửa hồ, in thùng tựa: dùng in vân hoa có chi tiết không nhỏ, số màu không nhiều không cần độ xác cao -In theo phương pháp tạo hình : In trực tiếp (đưa trực tiếp hồ in lên vải) +Ưu điểm: nhanh chóng, độ xác cao Hình ảnh in vải bền, màu sắc trung thực, in tất chất liệu vải hiệu cao in vào vải trắng +Khuyết điểm: chi phí đầu tư lớn, phải dùng mực chuyên dụng, in số lượng (25-40 áo/giờ), yêu cầu in file gốc, giá thành cao.Máy in vải Kornit - In thăng hoa +Vân hoa in giấy +Đặt mặt phải vải cần in lên giấy phẳng theo chiều thẳng đứng,khuôn in áp chặt lên mặt sản phẩm ,sau thợ in dùng súng phun hồ in lên vải +Thợ phải có trình độ chuyên môn cao ,có trình độ thẩm mĩ cao dựa vào cường độ màu mẫu để điều chỉnh tốc độ phun để tạo chuyển màu cần thiết.Sau in xong màu người ta lại thay khuôn in để in màu - Tiêu chuẩn in : + Sản phẩm sau in phải rõ nét, không bong rộp, không loang màu + Phải màu theo yêu cầu kĩ thuật Công đoạn thêu 3.1.Vẽ đồ mặt Bàn làm việc Chỉ thêu Bàn phát hàng Bàn chuẩn bị Máy thêu Bàn chuẩn bị Máy thêu Máy thêu Máy thêu 83 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT 3.2 Quy trình tiêu chuẩn -Quy trình: + B1: Nhận tài liệu kĩ thuật từ phòng kế hoạch bao gồm: hình thêu, kiểu thêu, vị trí thêu, kích thước hình thêu + B2: Chế thử mẫu thêu dựa vào yêu cầu tài liệu + B3: Khách hàng duyệt mẫu thêu đưa tiêu chuẩn để kiểm hàng thêu +B4: Làm mẫu 1st batch để tính độ co +B5: Làm hàng đại trà xưởng sản xuất -Tiêu chuẩn -Hình thêu thêu xong phải thông số kĩ thuật theo yêu cầu khách hàng.sản phẩm phải êm phẳng, vị trí không nhăn dúm, mẫu định vị -Hình thêu phải áp thêu mặt vải ,không nhe chỉ, suốt, bỏ mũi 4.Công đoạn giặt mài 4.1.Vẽ sơ đồ mặt A Sơ đồ xưởng mài máy sấy Máy vắt khô Phòng 10,5m Tạo mẫu Máy giặt mầu Phòng hóa chất Phòng điều hành 10,5m máy vắt khô Máy giặt mầu máy sấy 84 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT khô khô 62m Bàn kiểm Giá để hàng Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói 85 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Công đoạn giặt mài quy trình tiêu chuẩn cụ thể văn bản, tùy vào mã hàng mà có quy trình tiêu chuẩn riêng Đối với mã hàng ET-1008 , mã hàng giặt used (giặt màu), màu 126 có quy trình sau: + Khi hàng hoàn thiện tổ chuyên dùng chuyển xuống xưởng mài, dựa vào bảng màu, yêu cầu mài, màu giặt mã hàng mà tổ trưởng phân công triển khai công việc cho công nhân làm + Mã hàng ET-1008 mài giấy ráp mịn vị trí túi bên sườn thân trước, cầu ngực, cầu vai gần gấu thân sau, tay áo có mài mòn cùi tay + Sau sản phẩm mài xong kiểm tra chuyển xuống xưởng giặt 86 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Sơ đồ nhà giặt máy Máy vắt khô Phòng 10,5m Tạo mẫu Phòng hóa chất Phòng điều hành 10,5m Máy giặt mầu sấy máy vắt khô Máy giặt mầu máy sấy khô khô 62m Bàn kiểm Giá để hàng Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Bàn kiểm Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói Đóng gói 4.2 Quy trình tiêu chuẩn Bước 1:Nhận tài liệu kỹ thuật từ khách hàng Bước 2:Tiến hành giặt mẫu theo yêu cầu tài liệu.Tùy theo chất liệu yêu cầu khách hàng đặt mà quản lý xưởng giặt lập công thức phù hợp cho đơn hàng Bước 3:Khách hàng duyệt mẫu 87 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Bước 4:Giặt trước lô hàng để kiểm tra xem sau giặt xong có đạt thông số ,hình dáng,độ mềm giống mẫu khách hàng yêu cầu hay chưa.Điều chỉnh yêu công thức giặt đạt yêu cầu khách hàng Bước 5: Giặt đại trà -Nhận hàng từ xưởng may:theo đơn hàng,màu,số lượng,chuyền ,xưởng -Kiểm tra xác xuất trước giặt:Thông số,lỗi may,thùng rách.Kiểm tra xác xuất để điều chỉnh nhiệt độ,thời gian giặt,vắt,sấy cho đạt tiêu chuẩn -Giặt theo quy trình: Giũ hồ Xả tráng Làm mềm -Với đơn hàng mà khách hàng yêu cầu giặt theo công thức khách hàng làm theo yêu cầu khách hàng -Với đơn hàng mà khách hàng không định công thức quản lý xưởng giặt phận kỹ thuật đưa công thức giặt cho sản phẩm đạt mẫu khách hàng -Vắt: 30 phút -Sấy:sấy nóng 70 ÷ 90 phút, sấy nguội 30 ÷ 40 phút -Hàng phun silicon ANF:sấy nóng phun silicon sấy nóng sấy nguội -Hàng không phun silicon sau sấy nóng xong mang sấy nguội 40 phút Bước 6:Kiểm hàng -Kiểm tra thông số sau giặt -Thủng rách, loang màu,mác,lỗi sợi,xước,cúc,bung may… -Độ mềm Bước 7:Trả hàng -Tiêu chuẩn -Hand feel:sản phẩm giặt xong phải có độ mềm mịn -Thông số:đảm bảo thông số sau giặt tài liệu kỹ thuật Kiểm soát số dung sai cho phép -Sản phẩm không thủng rách,hình thêu không lem màu,bung may Quy trình giặt mã hàng ET-1008: QUY TRÌNH GIẶT SẢN XUẤT Khách hàng: ITOCHU Mã hàng: ET-1008 Kiểu SP: áo JK Vải: bò có mài Số :53 Màu: 126 Ngày giặt: 28/1/2015 Kiểu giặt: Used SL/mẻ: 40 (sp) 88 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Lần Nhiệt độ(0C) 60 50 Mức nước (lít) 900 Tên hóa chất H202 900 R 1,5 kg 2p2 Xả 900 NAOH Zaven R HgPO R 1,2kg 10kg Lớn 5p 2p 5p 2p2 Xả 900 900 900 Vắt sấy 40 Khoa Công Nghệ May& TKTT 900 900 GTL PG Muối R Tỷ Khối lệ(%) lượng 1,5 kg 2kg 2kg 11g 4,5g 5kg ,5kg Thời gian Ghi (phút) 5p Xả Xả Lớn 5p Nhận xét so sánh với kiến thức học Thực tế sản xuất công ty gần thầy cô dạy cho em trường học.Tuy nhiên thực tế công ty em trải nghiệm trực tiếp, học hỏi rút nhiều kinh nghiệm cho thân VI CHƯƠNG 6: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÔNG TY Nhận xét chung Trong thời gian thực tập Công ty TNHH May mặc Xuất Khẩu Vit - garment, em tìm hiểu toàn quy trình triển khai sản xuất mã hàng thực tế Quá trình tìm hiểu em thực hành nhiều, phần hiểu kỹ nghề nghiệp, học tập tác phong làm việc sản xuất may công nghiệp Em xin đưa số đánh giá, nhận xét sau: 89 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT - Từ thành lập điều kiện ban đầu công ty nhiều khó khăn mặt cố gắng nỗ lực, công ty dần khắc phục khó khăn tạo thương hiệu cho riêng thị trường tạo uy tín với khách hàng Công ty giải công ăn việc làm cho hàng nghìn công nhân viên - Bộ máy quản lý xí nghiệp gọn nhẹ, có tính chuyên môn hóa cao, việc thực quản lý từ xuống thực cách nhanh chóng vào khuân khổ - Trong dây chuyền may xí nghiệp sử dụng hầu hết máy chuyên dùng, gá cữ đại, mặt công ty thiết kế cách lâu nên có phần chưa phù hợp chưa đảm bảo khép kín - Công ty có nguồn lực ổn định, thu hút nhiều công nhân địa phương Đội ngũ lao động công ty đa phần niên trẻ tuổi nên động sáng tạo, góp phần thúc đẩy suất làm việc công ty - Đội ngũ công nhân viên kỹ thuật động sáng tạo, có trình độ, đội ngũ thiết kế, giác sơ đồ máy tính 2.Ưu nhược điểm công đoạn phận nghiên cứu • Công đoạn chuẩn bị vật tư -Ưu điểm +Đảm bảo đầy đủ nguyên phụ liệu cho may mẫu sản xuất +Kho nguyên phụ liệu thoáng mát, đảm bảo an toàn 90 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT +Cấp phát đầy đủ nguyên phụ liệu cho đơn hàng suất cao,chất lượng,tiết kiệm,hạ giá thành -Nhược điểm: +Việc ghi chép, lưu trữ chưa hiệu +Gía kệ để nguyên phụ liệu chưa hợp lý • Công đoạn chuẩn bị kỹ thuật, -Ưu điểm: +Cán kỹ thuật có kinh nghiệm tay nghề cao, làm việc có suất +Có ý thức kỷ luật cao, đoàn kết giúp đỡ công việc + Đội ngũ may mẫu đào tạo có tay nghề cao, nhóm làm mẫu chuẩn, họ thường làm mẫu sang dấu mẫu BTP mẫu +Đủ trang thiết bị đại tăng suất lao động -Nhược điểm: đa số nhân viên lên từ công nhân lâu năm nên số vấn đề chưa giải tốt • Công đoạn may Ưu điểm: + Quy trình công nghệ xí nghiệp trình đồng thống khâu +Quá trình sản xuất hoạt động theo chu trình chung +Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng +Phân công công việc quy trình công nghệ hợp lý +Công ty có kế hoạch tổ chức điều hành phối hợp với điều kiện sẵn có công ty +Hệ thống quản lý chất lượng thống chặt chẽ 91 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT + Công ty mở lớp đào tạo, dạy nghề ngắn hạn cho công nhân vào, đảm bảo tay nghề đông cho công nhân -Nhược điểm: +Trang thiết bị, máy móc công ty hạn chế +Vẫn tượng sai hỏng trình sản xuất nên sản phẩm không đủ điều kiện xuất khẩu, phải sửa chữa để bán thành hàng nội địa Điều ảnh hưởng trực tiếp tới doanh thu công ty +Trong chuyền may bán thành phẩm hàng hóa chưa xếp gọn gàng, gây khó khăn trình sản xuất + Sản xuất chưa kịp tiến độ, công nhân phải làm thêm giờ, gây tư tưởng chán nản, không muốn làm việc Tình trạng hay xảy khu vực chyên dụng hoàn thiện ,Các giải pháp để nâng cao hiệu Để công ty phát triển suất chất lượng đạt hiệu cao, công ty cần trang bị thêm thiết bị máy móc phục vụ cho sản xuất phù hợp với phát triển ngành dệt may -Công ty cần có hoạt động bồi dưỡng, phát huy, đào tạo độ ngũ cán công nhân viên nhằm mang lại hệu kinh tế cao -Thường xuyên có khóa đào tạo ngắn hạn quản lý, tổ chức cho cán thăm quan đơn vị khác để học hỏi kinh nghiệm -Công ty cần tổ chức đợt thi nâng bậc,tay nghề giỏi để đánh giá trình độ người công nhân,kịp thời khen thưởng đơn vị,cá nhân công ty có thành tích cao sản xuất sáng kiến cải tiến làm tăng suất,chất lượng sản phẩm 92 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT -Hướng dẫn công nhân cách tự kiểm tra trước may, công đoạn trước bị lỗi tuyệt đối không cho lên, tránh bị sai hỏng hàng loạt Kiểm tra đường may yêu cầu kỹ thuật chưa -Công ty cần tuyển đội ngũ cán có tay nghề, có cấp để chủ độngthiết kế sáng tác mẫu chào hàng để chủ động việc sản xuất, tăng lợi nhuận sản xuất hàng gia công - Chú ý chăm lo đời sống cán công nhân viên công ty để họ yên tâm làm việc lâu dài cho công ty -Xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý -Đảm bảo số công nhân chuyền để đạt suất sản xuất - Bố trí mặt cho phù hợp để thuận lợi cho sản xuất, nâng cao suất chất lượng sản phẩm - Công ty cần đầu tư trang thiết bị máy móc đầy đủ, đại cho phân xưởng nhằm tránh hao phí trình sửa máy móc 93 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Kết luận Quá trình thực tập công ty giúp em củng cố lại kiến thức học tai trường Thông qua trình nghiên cứu,tìm hiểu thực phần báo cáo em rút cho kinh nghiệm cần thiết cho thân việc sản xuất, đặc biệt khâu thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ :cần nghiên cứu kĩ tài liệu kĩ thuật khách hàng, đặc điểm kiểu dáng sản phẩm,vai trò, vị trí vô quan trọng ngành công nghiệp may mặc nay, từ triển khai mã hàng sản xuất may công nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cô cán công nhân viên Công ty toàn thể thầy cô giáo khoa tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đợt thực tập Đặc biêt, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyển Thị Sinh tận tình bảo.hướng dẫn em hoàn thành báo cáo Do trình độ thân thời gian có hạn nên báo cáo em không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 94 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Sinh viên thực Bùi Thị Hoa Lan Tài liệu tham khảo 1- Tài liệu sơ lược trình hình thành phát triển công ty 2- Tài liệu kỹ thuật đơn hàng ET-1008 sản xuất công ty 3- Giáo trình môn học công nghệ I, II, III – Khoa Công nghệ may & TKTT – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 4- Giáo trình môn học thiết kế trang phục I, II, III– Khoa Công nghệ may & TKTT – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 5- Giáo trình môn học Tổ chức sản xuất & định mức kinh tế kỹ thuật – Khoa Công nghệ may & TKTT – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 6- Giáo trình môn học Thiết kế & điều hành dây chuyền may – Khoa Công nghệ may & TKTT – Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 95 Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan ... VÀ XỬ LÝ HOÀN TẤT SẢN PHẨM Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT Công đoạn ép max, cắt dập 1.1 Vẽ... Kết luận Tài liệu tham khảo Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển mạnh... May để báo cáo em hoàn thiện Giáo Viên Hưỡng Dẫn: Nguyễn Thị Sinh Sinh viên thực hiện: Bùi Thị Hoa Lan Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội Khoa Công Nghệ May& TKTT 1.CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thực tập ngành may, báo cáo thực tập ngành may, báo cáo thực tập ngành may, 69- Sùng Yên, P. Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉh Hải Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay