Cấu trúc và đề thi mẫu môn Hóa Đại Cương

4 158 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 23:34

STT CẤU TRÚC ĐỀ THI HẾT MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG – TÍN CHỈ Số Mức đánh Chương Nội dung lượng giá I Phần trắc nghiệm: 30 câu/6 điểm, thời gian 60 – 90 phút Phần cơ: 15 câu, Điện – Từ - Dao động sóng 15 câu Phân loại: Mức A: câu, mức B: 20 câu, mức C: câu Mở đầu (2) Cơ học chất điểm (5) Thứ nguyên – Sai số 1A, 1B Động học chất điểm 1B, 1C Động lực học chất điểm Khối tâm, Mô men lực- Mô Cơ học vật rắn (3) Công lượng (3) 1B Chuyển động quay vật rắn 1B, 1C Công, công suất, lượng 1A 2B Định luật hấp dẫn 1B Chuyển động vệ tinh 1B 1B Hiệu điện 1B Tổng hợp 1C Các định luật bảo toàn, va Trường hấp dẫn (2) Tính lực, cường độ điện Trường tĩnh điện (3) trường Vật dẫn (2) Vật dẫn, Tụ điện 1A, 1B Điện môi (1) Bài tập điện môi 1B Vẽ, tính cảm ứng từ… 1B Các định lý 1B Lực từ, lực lorentz 1C Định luật Faraday, Lentz 1A, 1B Dao động 1B Dao động điện từ 1B Sóng – điện từ, Điện Sóng 1B từ trường (2) Sóng điện từ, Điện từ trường 1B Từ trường (3) 10 Cảm ứng điện từ (2) 11 Dao động –điện từ (2) 12 13 14 sai số, thứ nguyên LT 1C men quán tính chạm 1A, 1B, Ghi LT LT LT LT II Bài tập tự luận: câu/ 4điểm, thời gian 30 phút Nội dung thuộc phần (trọng tâm Động lực học chất Câu (2 điểm) điểm, vật rắn, công lượng) Nội dung thuộc phần Điện – Từ (trọng tâm trường tĩnh Câu (2 điểm) điện, từ trường, cảm ứng điện từ) I Trắc nghiệm: Câu Dùng thước kẹp có độ xác 0,1mm đo lần đường kính D ống hình trụ kim loại, ta giá trị ghi bảng sau (Bảng 1): Lần đo D(mm) ∆Di(mm) 21,5 0,02 21,4 0,08 21,4 0,08 21,6 0,12 21,5 0,02 - Kết phép đo là: A D  (21,5  0, 2)mm B D  (21,5  0,1)mm C D  (21,  0, 2)mm D D  (21,  0,1)mm Câu Lực nâng cánh máy bay F phụ thuộc vào vận tốc v máy bay, diện tích sải cánh S khối lượng riêng  không khí theo qui luật: F  k   v  S  với k, α, β, γ số không thứ nguyên Dùng phương pháp thức nguyên xác định α: A B C -1 D -2 Câu Xác định dạng quỹ đạo chất điểm, biết phương trình chuyển động chất điểm hệ toạ độ Oxy là: x = 4.e2t ; y = 5.e – 2t A đường hình sin B đường hyperbol C đường elíp D đường tròn Câu Từ đỉnh tháp ném vật theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 Bỏ qua sức cản không khí Tìm biểu thức tính gia tốc pháp tuyến an vật quỹ đạo thời điểm t (gia tốc rơi tự g)? A an = B an = g 2t g t v 2 C an = gv0 g t v 2 D an = 2gv0 g t  v02  Dạng phương trình tương đương với định luật II Newton ( K véc tơ động lượng):   t2       K  dK  A B K  K  K   Fdt C D K  Ft F F t dt t1 Câu Câu Một sợi dây nhẹ, không co giãn, vắt qua ròng rọc nhẹ, cố định, hai đầu dây buộc chặt hai vật nhỏ khối lượng m1 = 3kg m2 = 2kg Thả cho hai vật chuyển động theo phương thẳng đứng Biết dây không giãn không trượt ròng rọc Bỏ qua ma sát trục ròng rọc, lấy g = 10 m/s2 Tính lực căng dây A 10 N B 20 N C 24 N D 30 N Câu Khẩu pháo có khối lượng M = 450 kg, nhả đạn theo phương hợp với phương ngang góc α = 60o Đạn có khối lượng m = 10kg, rời nòng với vận tốc v = 450 m/s Khi bắn, pháo bị giật lùi phía sau với vận tốc bao nhiêu? (Coi đất tuyệt đối cứng) A 10 m/s B m/s C 7,5 m/s D 2,5 m/s Câu Quả cầu đặc đồng chất, tâm O, bán kính R, bị khoét lỗ hổng có dạng hình cầu, tâm O’, bán kính R/2 Biết OO’ = R/2 Khối tâm G phần lại cầu, nằm đường thẳng OO’, đoạn OO’ cách tâm O đoạn: A x = R/8 B x = R/4 C x = R/16 D x = R/14 Câu Một vật có dạng hình cầu đặc bán kính R Cho vật lăn không trượt mặt phẳng nghiêng từ độ cao h Giả sử vận tốc ban đầu vật không Vận tốc dài vật cuối mặt phẳng nghiêng là: A 10gh / B 6gh / C 4gh / D 2gh Câu 10 Một trụ đặc khối lượng m1 quay xung quanh trục đối xứng, có sợi dây không giãn trọng lượng không đáng kể đầu dây treo vật nặng khối lượng m2 tự chuyển động xuống phía dưới, gọi g m1 gia tốc trọng trường, biết m1 = 4m2 Gia tốc m2 bằng: A g/4 B g/3 C g/2 D Câu 11 Công trọng lực đặc điểm sau đây? A Phụ thuộc vào độ cao ban đầu vật B Phụ thuộc vào độ cao lúc sau vật C Phụ thuộc vào hình dạng đường D Phụ thuộc vào khối lượng vật m2 Câu 12 Một vật bắt đầu chuyển động từ đỉnh bán cầu nhẵn bán kính R với vận tốc ngang v Vật rời khỏi mặt bán cầu độ cao (so với mặt phẳng ngang bán cầu) bằng: v 02 R v02 R v02 R v02 R  A B C D    3g 3g 3g 3g Câu 13 Ôtô khối lượng 20 chạy thẳng với vận tốc 36 km/h đoạn đường nằm ngang, hệ số ma sát μ = 0,06 Công suất lực phát động (Lấy g = 10 m/s2): A 120 kW B MW C W D 10 kW Câu 14 Một cầu khối lượng m1 đặt cách đầu đồng chất m2 m1 đoạn a phương kéo dài Thanh có chiều dài l=2a, khối lượng m2 Lực hấp dẫn lên cầu có giá trị bằng: a m m m m m m m m l=2a A G 2 B G 2 C G 2 D 2G 2 a 2a 3a a Câu 15 Một vệ tinh địa tĩnh (đứng bất động so với điểm mặt đất) phải bay độ cao so với mặt đất? Coi vệ tinh chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn từ Trái Đất; bán kính Trái Đất 6400km, gia tốc trọng trường mặt đất g = 10m/s2 A 6400km B 85000km C 92000km D 64000km Câu 16 Vật nhiễm điện tích +3,2 μC Vậy thừa hay thiếu electron? A Thiếu 5.1014 electron B Thừa 5.1014 electron C Thiếu 2.1013 electron D Thừa 2.1013 electron Câu 17 Đặt cố định hai điện tích điểm dầu có số điện môi ε, cách khoảng r lực tương tác chúng F Khi đưa không khí muốn lực trước phải dịch chúng xa thêm đoạn bằng: r A r   B C r  D r        Câu 18 Tại hai đỉnh C, D hình chữ nhật ABCD, có cạnh AB  4a (m), BC  3a (m), người ta đặt điện tích điểm q1  q, q  2q Hiệu điện hai điểm A B có giá trị (k số Cu lông): 13 kq 11 kq 13 kq kq A B  C  D 15 a 15 a 15 a 15 a Câu 19 Ban đầu tụ điện trụ có bán kính R1= r, bán kính R2 = 2r, chiều cao L đặt không khí điện dung tụ Co Nếu tăng bán kính tụ lên R2 = 4r, đồng thời đưa tụ điện vào môi trường có số điện môi   điện dung tụ là: A Co B Co C Co/2 D 4Co Câu 20 Xét điểm bên ngoài, sát mặt vật dẫn cân điện Kết luận sau đúng? A Chỗ lồi hơn, điện thấp B Chúng có độ lớn cường độ điện trường C Chỗ lồi hơn, điện cao D Chúng có điện Câu 21 Gọi r khoảng cách từ điểm M đến trục dây dẫn có dòng điện chạy qua Vector cảm ứng từ  B điểm M bên dòng điện thẳng phụ thuộc r theo qui luật A Tuyến tính với r B Tỉ lệ nghịch với r C Tỉ lệ nghịch với r2 D Tỉ lệ nghịch với r3 Câu 22 Tính cường độ từ trường B gây tâm khung dây hình chữ nhật, kích (C thước a = 1cm, b = 2cm có dòng điện I = 1A chạy qua ) 7 5 7 5 A 5.10 T B 5.10 T C 5.10 T D 5.10 T Câu 23 Cho hai dòng điện có cường độ I1 = 4A, I2 = 8A chạy qua hai dây dẫn có chiều I2 I1 cho hình vẽ Lưu số véc tơ cường độ từ trường đường cong (C) bằng: A 4A B -8A C 8A D -4A Câu 24 Một electron bay vào miền đồng thời vừa có điện trường cường độ E = 1,5kV/m, vừa có từ trường cảm ứng từ B = 0,4T Để electron không thay đổi phương chuyển động tốc độ nhỏ electron A 3km/s B 3,5km/s C 3,75km/s D 4km/s Câu 25 Đoạn dây AB chuyển động cắt ngang đường cảm ứng từ Ta thấy hai đầu A, B xuất điện tích trái dấu Nguyên nhân do: A hiệu ứng Hall B tác dụng lực Loren lên electron tự kim loại C tượng cảm ứng điện từ D hiệu ứng bề mặt Câu 26 Một ống dây thẳng dài l = 50cm, diện tích tiết diện ngang S = 2cm2, độ tự cảm L = 2.10-7H Để mật độ lượng từ trường ống dây 10–5 J/m3 cường độ dòng điện I A 0,01A B 0,10A C 0,50A D 1,00A Câu 27 Biên độ dao động tắt dần sau thời gian t1 = 20s giảm n1 = lần Sau thời gian t2 phút biên độ dao động giảm A 64 lần B 32 lần C 16 lần D lần -6 -8 Câu 28 Một khung dđ LC có điện trở R = 10, L = 10 H, C = 10 F Chu kì dao động điện từ riêng khung A 0,628 s B 0,725 s C 3,14 s D Không có dao động riêng Câu 29 Mạch dao động gồm cuộn cảm tụ điện Tại thời điểm t người ta đưa vào tụ điện điện môi có số điện môi  = Khi tỉ số tần số dao động mạch so với ban đầu chưa đưa vào điện môi A B 1/2 C D 1/4 Câu 30 Để đo tốc độ ô tô, CSGT dùng máy phát siêu âm phát tần số f = 30 kHz hướng vào ô tô Sóng phản xạ lên ô tô máy thu trạm ghi tần số f’ = 23 KHz Biết vận tốc truyền âm không khí 340m/s Xác định tốc độ ô tô A 36 m/s B 45 m/s C 55 m/s D 35 m/s II Tự luận: Câu 1: Một đồ ng chấ t tiết diện chiều dài l = 0,5 m, khối lượng M = kg quay tự xung quanh trục nằm ngang qua đầu Lúc đầu vị trí cân có phương thẳng đứng Một viên đạn khối lượng m = 10g bay theo phương ngang với vận tốc v = 400 m/s tới xuyên vào điểm gần với đầu phía cứng ghim vào Tìm vận tốc góc sau va chạm Vật khối lượng m, chuyển động tác dụng lực kéo F F m hình vẽ Tính gia tốc vật, biết hệ số ma sát trượt vật mặt đường  Áp dụng tính số F = 20 N,  = 450, µ = 0,1, m = 10  kg, g = 10 m/s2 Câu 2: Hai cầu nhỏ kim loại giống nhau, treo không khí đầu hai sợi dây dài nhau, vào điểm treo cho chúng tiếp xúc Sau truyền cho hệ cầu điện tích q = 4.10-7 C chúng đẩy góc hai sợi dây α = 600 Tính khối lượng cầu Cho biết khoảng cách từ điểm treo đến tâm cầu l = 20 cm Lấy g = 9,81 m/s2 Một electron bay vào từ trường theo hướng vuông góc với đường cảm ứng từ sau gia tốc từ trạng thái nghỉ hiệu điện U = 100 (V) vạch nên quỹ đạo tròn bán kính R = cm Xác định cảm ứng từ B từ trường? Biết e = 1,6.10–19C; me = 9,1.10–31kg ... Công trọng lực đặc điểm sau đây? A Phụ thuộc vào độ cao ban đầu vật B Phụ thuộc vào độ cao lúc sau vật C Phụ thuộc vào hình dạng đường D Phụ thuộc vào khối lượng vật m2 Câu 12 Một vật bắt đầu... 92000km D 64000km Câu 16 Vật nhiễm điện tích +3,2 μC Vậy thừa hay thi u electron? A Thi u 5.1014 electron B Thừa 5.1014 electron C Thi u 2.1013 electron D Thừa 2.1013 electron Câu 17 Đặt cố định... gồm cuộn cảm tụ điện Tại thời điểm t người ta đưa vào tụ điện điện môi có số điện môi  = Khi tỉ số tần số dao động mạch so với ban đầu chưa đưa vào điện môi A B 1/2 C D 1/4 Câu 30 Để đo tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấu trúc và đề thi mẫu môn Hóa Đại Cương, Cấu trúc và đề thi mẫu môn Hóa Đại Cương, Cấu trúc và đề thi mẫu môn Hóa Đại Cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay