Kế toán xác định và phân tích KQHĐ Kinh doanh của công ty TNHH Phú Long

121 63 1
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 22:48

Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có chứng từ thật...kèm file báo cáo powerpoin... Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty CP Phú Long trong quí 2 năm 2016. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 20132015 và 6 tháng đầu năm 2016. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phú Long TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ ™˜&™˜ NGUYỄN THANH UYÊN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP PHÚ LONG, VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán – Kiểm toán Mã số ngành: 52340301 9/2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ  NGUYỄN THANH UYÊN MSSV: CT1241M070 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP PHÚ LONG, VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán – Kiểm toán Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: Ths Trần Quế Anh 9/2016 LỜI CẢM TẠ &&& Qua trình học tập Trường Đại Học Cần Thơ, em dạy tận tình Quý Thầy Cô, Thầy Cô Khoa KT-QTKD truyền đạt cho em kiến thức vô quý báu lý thuyết lẫn thực tế suốt thời gian học tập trường Trước tiên, em chân thành biết ơn Cô Trần Quế Anh - người trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Cô suốt thời gian em thực đề tài Đồng thời, em xin gởi lời cảm ơn đến thầy cô Khoa Kinh tế- QTKD nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên chúng em làm luận văn tốt nghiệp để mở mang kiến thức, biết vận dụng lý thuyết vào thực tế, thực tập đơn vị kinh tế cụ thể để rút kinh nghiệm, hỗ trợ cho công việc sau chúng em Về phía công ty, em biết ơn hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình Ban lãnh đạo quý cô công ty CP Phú Long tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt đề tài Một lần nữa, em xin gửi lời chúc sức khỏe đến Cô toàn Thầy, Cô Chúc quý Thầy, Cô dồi sức khoẻ công tác tốt Em xin chân thành biết ơn! Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Người thực Nguyễn Thanh Uyên TRANG CAM KẾT ˜™ Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày … tháng … năm … Người thực Nguyễn Thanh Uyên NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ∞∞∞∞ Vĩnh Long, Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 KQKD giai đoạn 2013-2015 Công ty CP Phú Long .26 Bảng 3.2 KQKD giai đoạn tháng đầu năm 2015-2016 CTCPPL .26 Bảng 4.1 Tổng hợp doanh thu từ năm 2013 – 2015 .53 Bảng 4.2 Tổng doanh thu tháng đầu năm 2015-2016 53 Bảng 4.3 Tổng doanh thu theo cấu mặt hàng 2013-2015 56 Bảng 4.4 Tổng doanh thu theo cấu mặt hàng tháng ĐN 2015-2016 56 Bảng 4.5 Chi phí bán hàng từ năm 2013 – 2015 58 Bảng 4.6 Chi phí bán hàng tháng đầu năm 2015-2016 .58 Bảng 4.7 Tổng hợp lợi nhuận giai đoạn 2013 -2015…………………………61 Bảng 4.8 Tổng hợp lợi nhuận tháng đầu năm 2015-2016 61 Bảng 4.9 Tổng hợp hệ số khả năm hoạt động qua năm 2013-2015 tháng đầu năm 2015-2016 64 Bảng 4.10 Tổng hợp hệ số khả sinh lời qua năm 2013-2015 tháng đầu năm 2015-2016 66 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng Hình 2.2 Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu .5 Hình 2.3 Sơ đồ hạch toán hoạt động tài Hình 2.4 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác Hình 2.5 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán .8 Hình 2.6 Sơ đồ hạch toán CP bán hàng Hình 2.7 Sơ đồ hạch toán CP quản lý doanh nghiệp 10 Hình 2.8 Sơ đồ hạch toán CP hoạt động tài 11 Hình 2.9 Sơ đồ hạch toán CP thuế TNDN .12 Hình 2.10 Sơ đồ hạch toán chi phí khác 13 Hình 2.11 Sơ đồ hạch toán KQHĐKD 15 Hình 4.1 Sổ Doanh thu bán hàng CCDV .33 Hình 4.2 Sổ Doanh thu hoạt động tài 35 Hình 4.3 Sổ Giá vốn hàng bán 39 Hình 4.4 Sổ Chi phí bán hàng 41 Hình 4.5 Sổ Chi phí quản lý doanh nghiệp .44 Hình 4.6 Sổ Chi phí tài 46 Hình 4.7 Sổ chi phí thuế TNDN 49 Hình 4.8 Sổ kết hoạt động kinh doanh .51 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KQKD: Kết kinh doanh CP: Cổ phần NH: Ngân hàng DT: Doanh thu TNĐB: Thu nhập đặc biệt K/C Kết chuyển DV: Dịch vụ HTK: Hàng tồn kho GVHB: Giá vốn hàng bán SP: Sản phẩm SXC: Sản xuất chung TSCĐ: Tài sản cố định HH: Hàng hóa QLDN: Quản lý doanh nghiệp TNDN: Thu nhập doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước TNHH: Trách nhiệm hữu hạn NKC: Nhật ký chung KD: Kinh doanh KCN: Khu Công Nghiệp CCDC: Công cụ dụng cụ TK: Tài khoản BQ: Bình quân DT: Doanh thu CP: Chi Phí TL: Thanh lý DV: Dịch vụ TS: Tài sản CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, Việt Nam nước hàng đầu thu hút đầu tư giới có tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai Đông Nam Á, kéo theo đời doanh nghiệp trẻ đầy triểnvọng Để tồn khẳng định vị thị trường doanh nghiệp phải kinh doanh có lãi Muốn doanh nghiệp phải nắm bắt hội lường trước rủi ro mà thị trường mang lại Đứng trước điều kiện hoạt động kinh doanh đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ củng cố mở rộng thị phẩn thị trường nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng công tác tổ chức doanh nghiệp công tác quản trị, công tác nhân sự, có công tác kế toán không phần quan trọng giúp nhà quản trị đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bộ phận kế toán có nhiệm vụ thu thập xử lí, kiểm tra, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài hình thức giá trị, vật, thời gian lao động, phản ánh hoạt động kinh tế khác doanh nghiệp đúc kết thành hệ thống tiêu giá trị theo cách khách quan nhằm cung cấp thông tin hoạt động tại, khó khăn hay triển vọng phát triển doanh nghiệp tương lai Hiện nay, việc xác định kết hoạt động kinh doanh quan trọng vào nhà quản lý biết trình kinh doanh doanh nghiệp có đạt hiệu hay không, lợi hay lỗ nào? Từ định hướng phát triển tương lai Vì vậy, công tác xác định kết hoạt động kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu việc quản lí doanh nghiệp Do thấy tầm quan trọng việc xác định kết kinh doanh nên người viết chọn đề tài: : “Kế toán xác định phân tích kết hoạt động kinh doanh công ty Cổ Phần Phú Long” làm luận văn tốt nghiệp nhằm vận dụng kiến thức học vào thực tiễn đồng thời tìm giải pháp giúp cho hoạt động kinh doanh công ty ngày phát triển, tăng sản lượng mở rộng thị trường xuất hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài đánh giá kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Phú Long; từ đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty 1.2.2 Mục tiêu chi tiết - Đánh giá công tác kế toán xác định kết kinh doanh Công ty CP Phú Long quí năm 2016 - Phân tích kết hoạt động kinh doanh đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn 2013-2015 tháng đầu năm 2016 - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP Phú Long 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu Đề tài thực công ty CP Phú Long (khu công nghiệp Hoà Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 1.3.2 Thời gian nghiên cứu - Số liệu thực kế toán sử dụng số liệu quí năm 2016 - Số liệu xác định kết hoạt động kinh doanh tổng hợp từ năm 2013,2014, 2015 tháng đầu năm 2016 - Thời gian thực từ tháng 8/2016 đến tháng 12/2016 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài việc thực chế độ kế toán tổ chức công tác kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh Công ty CP Phú Long CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1.1 Kế toán xác định kết hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Kế toán khoản doanh thu Doanh thu toàn số tiền mà doanh nghiệp thu nhờ đầu tư, kinh doanh kỳ kế toán định, nguồn quan trọng để đảm bảo trang trải khoản chi phí sản xuất kinh doanh, thực nghĩa vụ Nhà nước, khách hàng… a) Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ  Khái niệm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng  Tài khoản sử dụng - Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ để phản ánh doanh thu doanh nghiệp kỳ kế toán từ giao dịch, nghiệp vụ bán hàng cung cấp dịch vụ Tài khoản số dư cuối kỳ - Tài khoản 511 có tài khoản cấp 2: + TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa + TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm + TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ + TK 5114: Doanh thu trợ cấp, trợ giá + TK 5117: Doanh thu bất động sản đầu tư + TK 5118: Doanh thu khác  Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng 10  Phiếu xuất kho     Hợp đồng kinh tế 107  108 Phụ lục  Giấy báo có BIDV             Phụ lục  Lệnh chi   Hóa đơn GTGT số 0479 109  110 Phụ lục  Bảng toán cước phí điện thoại khoán  Phiếu chi 111 112      113   Phụ lục  Cước dịch vụ Viettel             Phiếu chi 114  Phụ lục 115  HĐGTGT bán lẻ 116    Phiếu chi              117  Phụ lục 10  Bảng lương đợt 118  Phụ lục 11  Phiếu hạch toán ngân hàng                     Phụ lục 12  Phiếu thu Công Đoàn 119             Phiếu chi        120   121 ... MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 KQKD giai đoạn 2013-2015 Công ty CP Phú Long .26 Bảng 3.2 KQKD giai đoạn tháng đầu năm 2015-2016 CTCPPL .26 Bảng 4.1 Tổng hợp doanh thu từ năm 2013 – 2015 .53 Bảng... 2015-2016 53 Bảng 4.3 Tổng doanh thu theo cấu mặt hàng 2013-2015 56 Bảng 4.4 Tổng doanh thu theo cấu mặt hàng tháng ĐN 2015-2016 56 Bảng 4.5 Chi phí bán hàng từ năm 2013 – 2015 58 Bảng 4.6... hàng tháng đầu năm 2015-2016 .58 Bảng 4.7 Tổng hợp lợi nhuận giai đoạn 2013 -2015…………………………61 Bảng 4.8 Tổng hợp lợi nhuận tháng đầu năm 2015-2016 61 Bảng 4.9 Tổng hợp hệ số khả năm hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán xác định và phân tích KQHĐ Kinh doanh của công ty TNHH Phú Long, Kế toán xác định và phân tích KQHĐ Kinh doanh của công ty TNHH Phú Long, Kế toán xác định và phân tích KQHĐ Kinh doanh của công ty TNHH Phú Long

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay