thuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKT

249 136 0
  • Loading ...
1/249 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 22:18

thiết kế 2 phương án tuyến sơ bộ, phân tích kỹ thuật chọn ra 1 phương án tối ưu để thiết kế kỹ thuật cho đoạn tuyến chọn, thiết kế nền mặt đường, tính chi phí và so sánh các phương án kết cấu áo đường tốt nhất.từ đó chọn phương án tối ưu. Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN I 14 THIẾT KẾ CƠ SỞ 14 (50%) .14 Chương I 15 GIỚI THIỆU CHUNG 15 1.1 Vị trí tuyến đường – mục đích ý nghĩa nhiệm vụ thiết kế tuyến 15 1.1.1 Vị trí tuyến đường 15 Tuyến đường nằm khu vực phía Đông huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Điểm đầu nằm Quốc lộ 46 thị trấn Nam Đàn Điểm cuối nằm địa phận xã Kim Liên, qua địa phận hai xã Hồng Long Xuân Hòa Phía Đông giáp với huyện Hưng Nguyên, phía Tây giáp với huyện Thanh Chương, phía Bắc giáp với huyện Diễn Châu, Phía Nam giáp với huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh 15 1.1.2 Mục đích ý nghĩa tuyến đường 15 Dự án xây dựng tuyến đường lập nhằm : 15 - Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thong khu vực nói riêng tỉnh Nghệ An nói chung 15 - Tuyến đường mở nối thong tuyến từ xã phía Đông huyện Nam Đàn với Quốc lộ 46, phục vụ phát triển kinh tế xã hội phía đông huyện Nam Đàn, tạo điều kiện lưu thong lại huyện 15 1.1.3 Nhiệm vụ thiết kế tuyến 15 Nhiệm vụ gồm ba phần: 15 Thiết kế sở: 50% 15 Thiết kế kỹ thuật đoạn tuyến: 25% 15 Thiết kế tổ chức thi công đường: 25% 15 Căn vào số liệu thiết kế sau: .15 Bình đồ ( khu vực tỉnh Nghệ An ) tỉ lệ: 1/20000 15 Chênh cao hai đường đồng mức: ∆h= 10m 15 Lưu lượng xe trung bình ngày đêm năm 2014: N2014= 379 (xehh/ ngày đêm); q= 12% 15 Thành phần dòng xe: 15 Xe con: 17% .15 Xe tải nhẹ: 40% 16 Xe tải trung: 30% 16 Xe tải nặng: 13% 16 1.2 Các điều kiện tự nhiên khu vực tuyến .16 1.2.1 Địa hình 16 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Địa hình có độ dốc không lớn với độ dốc ngang sườn trung bình từ 5%-25% .16 Địa hình khu vực tuyến qua vùng đồng đồi, với độ cao trung bình so với mực nước biển từ 195m đến 295m Địa hình tạo thành nhiều đường phân thủy rõ ràng 16 1.2.2 Địa mạo 16 Loại rừng khu vực đoạn tuyến loại rừng cấp II Đồi tranh lau lách, Sim mua, địa hình khô Cây với mật độ thấp, chủ yếu dại xem lẫn với Thông, Tràm có đường kính 5-10cm, mật độ 250m (bảng 12 – Độ mở rộng phần xe chạy hai xe đường cong nằm - TCVN4054 – 05 ) nên không cần bố trí đoạn mở rộng .132 Đường cong nằm bán kính R = 600m theo TCVN4054 – 05 chiều dài đoạn chuyển tiếp lấy tối thiểu Lct= 50m, với bố trí đường cong nằm bố trí đường cong .132 Bảng 2.2.1 Tính toán yếu tố đường cong chưa bố trí đường cong chuyển tiếp 133 -Tính chiều dài đoạn nối siêu cao theo công thức: .133 133 -Tính chiều dài đường cong chuyển tiếp theo công thức: 133 .133 Nên ta chọn Lct = Max( Lnsc ; Lct; Lquy phạm=50 m)=50m 134 134 2.3 Thiết kế chi tiết đường cong nằm 138 140 Bảng tọa độ cắm cong chi tiết đường cong tròn phụ lục II.2 140 2.3.1 Bảo đảm tầm nhìn đường cong nằm: 140 Chương .147 THIẾT KẾ TRẮC DỌC CHI TIẾT 147 3.1 Nguyên tắc thiết kế 147 3.2 Xác định cao độ khống chế 148 3.3 Thiết kế đường cong đứng .148 Bảng 3.3.1 Yếu tố cong đường cong đứng lồi R= 8000m; 8000m; 5000m 148 Chương .153 THIẾT KẾ TRẮC NGANG CHI TIẾT .153 4.1 Thiết kế trắc ngang chi tiết 153 Bảng 4.2.1 Thông số mặt cắt ngang đoạn tuyến thiết kế 153 4.3 Tính toán khối lượng đào đắp đoạn tuyến kỹ thuật 154 Sử dụng phần mềm NOVA 4.0 chạy AUTOCAD R14 để tính toán khối lượng đào đắp Khối lượng đào đắp tính toán chi tiết phụ lục II.4.2 154 Khối lượng bóc đất hữu cơ: Vhữucơ = 1537.26m3 154 5.3.4.1.Chọn kích thước sơ bộ: .158 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 10 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 11 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h HYPAC C350D 12 Tưới nhũ tương nhựa 1l/m2 NHÂN CÔNG 13 Bão dưỡng Cát gia cố xi măng 6% 14 ngày 14 Lấp rãnh thoát nước tạm lần NHÂN CÔNG 15 Kiểm tra nghiệm thu lớp Cát gia cố xi măng 6% NHÂN CÔNG III Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm 16 Tưới ẩm với lớp móng 17 Vận chuyển CPĐD loại I Dmax25 HYUNDAI 15T 18 Rải CPĐD loại I Dmax25 SUPER 1603-2 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h HYPAC C330B + Bù phụ NHÂN CÔNG 19 - LG5090GSS + Đầm mép BW75_S2 20 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=20 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 BW24RH 21 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=4 l/đ,V= 2,0 HYPAC C350D km/h 22 Lấp rãnh thoát nước tạm lần NHÂN CÔNG 23 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPĐD loại I Dmax25 NHÂN CÔNG Tưới nhũ tương thấm bám lớp móng lớp mặt 24 Chờ mặt đường khô se 25 Chải mặt đường bàn chải sắt (sau chờ CPĐD khô se) 26 Thổi bụi máy nén khí 27 Tưới nhựa thấm nhũ tương nhựa.liều lượng 1,2 lít/ m2 28 Chờ nhũ tương phân tích IV Thi công lớp BTNC Dmax12,5 dày 7cm 29 Làm mặt đường SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 NHÂN CÔNG DK9 D-164A DK9 Trang 235 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 30 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng 31 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 HYUNDAI 15T 32 Rải hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 SUPER 1603-2 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=2l/đ,V= 1,5 km/h HYPAC C330B +Bù phụ NHÂN CÔNG 33 D-164A +Đầm mép BW75_S2 34 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h BW24RH 35 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 1,5 km/h HYPAC C350D 36 Kiểm tra nghiệm thu lớp BTNC Dmax12,5 NHÂN CÔNG V Thi công lớp BTNC Dmax 9.5 dày 5cm 37 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 38 Làm mặt đường máy nén khí 39 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng 40 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 HYUNDAI 15T 41 Rải hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 SUPER 1603-2 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt HYPAC C330B +Bù phụ NHÂN CÔNG 42 NHÂN CÔNG DK9 D-164A +Đầm mép BW75_S2 43 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h BW24RH 44 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 3,5 km/h HYPAC C350D 45 Kiểm tra nghiệm thu lớp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 NHÂN CÔNG 46 San sửa hoàn thiện lề đất, nạo vét rãnh biên NHÂN CÔNG 47 Kiểm tra nghiệm thu công trình-Bàn giao công trình NHÂN CÔNG 3.2.11 Thiết lập sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công: - Sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công được thể hiện bản vẽ SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 236 Đồ Án Tốt Nghiệp 3.1.8 GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT MẶT ĐƯỜNG: 3.2.8.1 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác cho dây chuyền: Khối lượng công tác cho một dây chuyền : phụ lục 4.4.14 STT Nội dung công việc I Đơn vị Khối lượng Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6%lần dày 14cm Tưới ẩm lòng đường lần 1;2 l/m2 m3 1,60 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần 1,Hr= cm m3 152,88 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 + Bù phụ m 100,00 + Đầm mép m 200,00 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 100,00 II Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6% lần dày 14cm Tưới ẩm lớp Cát gia cố xi măng 6% thi công xong lần 1,liều lượng 2l/m2 m3 1,60 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 + Bù phụ m 100,00 + Đầm mép m 200,00 10 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 100,00 11 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 12 Tưới nhũ tương nhựa 1l/m2 m3 0,80 13 Bão dưỡng Cát gia cố xi măng 6% 14 ngày 14 Lấp rãnh thoát nước tạm lần SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 0,00 m3 0,94 Trang 237 Đồ Án Tốt Nghiệp 15 GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Kiểm tra nghiệm thu lớp Cát gia cố xi măng 6% III m 100,00 Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm 16 Tưới ẩm với lớp móng m3 3,20 17 Vận chuyển CPĐD loại I Dmax25 m3 327,60 18 Rải CPĐD loại I Dmax25 m3 327,60 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 + Bù phụ m 200,00 + Đầm mép m 400,00 20 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=20 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 200,00 21 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=4 l/đ,V= 2,0 km/h m 200,00 22 Lấp rãnh thoát nước tạm lần m3 0,71 23 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPĐD loại I Dmax25 m 200,00 19 Tưới nhũ tương thấm bám lớp móng lớp mặt 24 Chờ mặt đường khô se 25 Chải mặt đường bàn chải sắt (sau chờ CPĐD khô se) m2 1600,00 26 Thổi bụi máy nén khí m2 1600,00 27 Tưới nhựa thấm nhũ tương nhựa.liều lượng 1,2 lít/ m2 m3 1,92 28 Chờ nhũ tương phân tích IV Thi công lớp BTNC Dmax12,5 dày 7cm 29 Làm mặt đường m2 1600,00 30 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng m3 1,60 31 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 m3 152,88 32 Rải hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 m3 152,88 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 238 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=2l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 +Bù phụ m 200,00 +Đầm mép m 400,00 34 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 35 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 36 Kiểm tra nghiệm thu lớp BTNC Dmax12,5 m 200,00 33 V Thi công lớp BTNC Dmax 9.5 dày 5cm 37 Lấp rãnh thoát nước tạm lần m3 0,43 38 Làm mặt đường máy nén khí m2 1600,00 39 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng m3 0,80 40 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m3 109,20 41 Rải hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m3 109,20 42 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt m 200,00 +Bù phụ m 200,00 +Đầm mép m 400,00 43 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 44 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 45 Kiểm tra nghiệm thu lớp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m 200,00 46 San sửa hoàn thiện lề đất, nạo vét rãnh biên m 200,00 47 Kiểm tra nghiệm thu công trình-Bàn giao công trình m 200,00 3.2.8.2 Tính số công, số ca máy: SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 239 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Số công, số ca máy tính dựa vào khối lượng công tác và suất máy móc, nhân lực Kết quả thể hiện phụ lục 4.4.15 STT Nội dung công việc I Đơn vị Khối lượng Năng suất Thời gian Ca Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6%lần dày 14cm Tưới ẩm lòng đường lần 1;2 l/m2 m3 1,60 33,41 0,05 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 140,00 1,09 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần 1,Hr= cm m3 152,88 519,79 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 246,27 0,41 + Bù phụ m 100,00 + Đầm mép m 200,00 714,49 0,28 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 100,00 142,37 0,70 II Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6% lần dày 14cm Tưới ẩm lớp Cát gia cố xi măng 6% thi công xong lần 1,liều lượng 2l/m2 m3 1,60 33,41 0,05 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 140,00 1,09 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần m3 152,88 519,79 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 246,27 0,41 + Bù phụ m 100,00 + Đầm mép m 200,00 714,49 0,28 10 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 100,00 142,37 0,70 11 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 100,00 205,23 0,49 m3 0,80 29,61 0,03 12 Tưới nhũ tương nhựa 1l/m2 13 Công Bão dưỡng Cát gia cố xi măng 6% 14 ngày SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 240 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 14 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 15 Kiểm tra nghiệm thu lớp Cát gia cố xi măng 6% IV m3 0,94 0,68 1,38 m 100,00 200,00 0,50 Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm 16 Tưới ẩm với lớp móng m3 3,20 33,41 0,10 17 Vận chuyển CPĐD loại I Dmax25 m3 327,60 140,00 2,34 18 Rải CPĐD loại I Dmax25 m3 327,60 1113,84 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 295,14 0,68 + Bù phụ m 200,00 + Đầm mép m 400,00 512,39 0,78 20 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=20 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 m 200,00 136,15 1,47 21 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=4 l/đ,V= 2,0 km/h m 200,00 307,59 0,65 m3 0,71 0,68 1,05 m 200,00 200,00 1,00 19 22 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 23 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPĐD loại I Dmax25 Tưới nhũ tương thấm bám lớp móng lớp mặt 24 Chờ mặt đường khô se 25 Chải mặt đường bàn chải sắt (sau chờ CPĐD khô se) 26 Thổi bụi máy nén khí 27 Tưới nhựa thấm nhũ tương nhựa.liều lượng 1,2 lít/ m2 m2 1600,00 1000,00 m2 1600,00 20000,00 m3 1,92 29,61 1,60 0,08 0,06 28 Chờ nhũ tương phân tích IV Thi công lớp BTNC Dmax12,5 dày 7cm 29 Làm mặt đường m2 30 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng m3 1,60 29,61 0,05 31 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa m3 152,88 172,73 0,89 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 1600,00 20000,00 0,08 Trang 241 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Dmax12,5 32 Rải hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 m3 152,88 454,82 0,34 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=2l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 246,27 0,81 +Bù phụ m 200,00 +Đầm mép m 400,00 739,88 0,54 34 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 105,25 1,90 35 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 1,5 km/h m 200,00 246,44 0,81 36 Kiểm tra nghiệm thu lớp BTNC Dmax12,5 m 200,00 200,00 33 V 1,00 Thi công lớp BTNC Dmax 9.5 dày 5cm 37 Lấp rãnh thoát nước tạm lần m3 38 Làm mặt đường máy nén khí m2 39 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng m3 0,80 29,61 0,03 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m3 109,20 172,73 0,63 41 Rải hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m3 109,20 324,87 0,34 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt m 200,00 246,27 0,81 +Bù phụ m 200,00 +Đầm mép m 400,00 812,42 0,49 43 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 165,40 1,21 44 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 3,5 km/h m 200,00 246,44 0,81 45 Kiểm tra nghiệm thu lớp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 m 200,00 200,00 1,00 46 San sửa hoàn thiện lề đất, nạo vét rãnh biên m 200,00 200,00 1,00 40 42 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 0,43 0,68 1600,00 20000,00 0,63 0,08 Trang 242 Đồ Án Tốt Nghiệp 47 GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Kiểm tra nghiệm thu công trình-Bàn giao công trình m 200,00 3.2.8.3 Biên chế tổ đội thi công: Dựa sở số công, số ca phải hoàn thành các thao tác, khả cung cấp máy móc, nhân lực của đơn vị thi công ta biên chế tổ đội cho các công tác diễn suôn sẽ, không bị trùng thời gian và đảm bảo đạt hiệu quả sử dụng cao nhất TỔ BIÊN CHẾ kỷ sư + trung cấp + công nhđn 6C xe tưới nhựa D164A 6D xe tưới nhựa D164A 7A máy rải super 1603-2 2C 7B máy rải super 1603-2 2D 7C máy rải super 1603-2 2E 7D máy rải super 1603-2 8A lu nhẹ bánh cứng C330B 2G 8B lu nhẹ bánh cứng C330B 2H 8C lu nhẹ bánh cứng C330B 2A 2B 2F công nhân công nhân 3A xe xitéc tưới nước LG5090GSS 8D lu nhẹ bánh cứng C330B 3B xe xitéc tưới nước LG5090GSS 9A lu bánh lốp BW24RH 4A ô tô hyundai 15t 9B lu bánh lốp BW24RH 4B ô tô hyundai 15t 9C lu bánh lốp BW24RH 4C ô tô hyundai 15t 9D lu bánh lốp BW24RH 4D ô tô hyundai 15t 10A lu bánh nặng C350D 5A lu tay BW75-S2 10B lu bánh nặng C350D 5B lu tay BW75-S2 10C lu bánh nặng C350D 5C lu tay BW75-S2 10D lu bánh nặng C350D 5D lu tay BW75-S2 11A máy thổi DK9 6A xe tưới nhựa D164A 11B máy thổi DK9 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 243 Đồ Án Tốt Nghiệp 6B GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải xe tưới nhựa D164A 11C máy thổi DK9 3.2.8.4 Thời gian hoàn thành đoạn dây chuyền: Kết thể phụ lục 4.4.16 STT Nội dung công việc I Số công, ca Số máy, nhân công Tổ đội TGHT (ca) Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6%lần dày 14cm Tưới ẩm lòng đường lần 1;2 l/m2 0,05 3A 0,05 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần 1,09 4A 0,27 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần 1,Hr= cm 0,29 7A 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h 0,41 8A 0,41 2E + Bù phụ + Đầm mép 0,28 5A 0,28 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 0,70 9A 0,35 II Thi công lớp Cát gia cố xi măng 6% lần dày 14cm Tưới ẩm lớp Cát gia cố xi măng 6% thi công xong lần 1,liều lượng 2l/m2 0,05 3A 0,05 Vận chuyển Cát gia cố xi măng 6%lần 1,09 4A 0,27 Rải Cát gia cố xi măng 6%lần 0,29 7A 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h 0,41 8A 0,41 2E + Bù phụ + Đầm mép 0,28 5A 0,28 10 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=14 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 0,70 9A 0,35 11 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt 0,49 10A 0,49 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 244 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h 12 Tưới nhũ tương nhựa 1l/m2 0,03 6A 0,03 13 Bão dưỡng Cát gia cố xi măng 6% 14 ngày 14 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 1,00 2A 0,13 15 Kiểm tra nghiệm thu lớp Cát gia cố xi măng 6% 0,50 0,13 IV Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 dày 15cm 16 Tưới ẩm với lớp móng 0,10 3B 0,10 17 Vận chuyển CPĐD loại I Dmax25 2,34 4B 0,29 18 Rải CPĐD loại I Dmax25 0,29 7B 0,29 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=4l/đ,V= 1,5 km/h 0,68 8B 0,68 2F 19 + Bù phụ + Đầm mép 0,78 5B 0,78 20 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=20 l/đ,V= 3,5 km/h,K100 1,47 9B 0,73 21 Lu lèn hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=4 l/đ,V= 2,0 km/h 0,65 10B 0,65 22 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 1,05 2B 0,13 23 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPĐD loại I Dmax25 1,00 0,25 Tưới nhũ tương thấm bám lớp móng lớp mặt 24 Chờ mặt đường khô se 25 Chải mặt đường bàn chải sắt (sau chờ CPĐD khô se) 1,60 2D 0,20 26 Thổi bụi máy nén khí 0,08 11A 0,08 27 Tưới nhựa thấm nhũ tương nhựa.liều lượng 1,2 lít/ m2 0,06 6B 0,06 28 Chờ nhũ tương phân tích IV Thi công lớp BTNC Dmax12,5 dày 7cm SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 245 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 29 Làm mặt đường 0,08 11B 0,08 30 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng 0,05 6C 0,05 31 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 0,89 4C 0,30 32 Rải hỗn hợp bêtông nhựa Dmax12,5 0,34 7C 0,34 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt.Nyc=2l/đ,V= 1,5 km/h 0,81 8C 0,81 2G 33 +Bù phụ +Đầm mép 0,54 5C 0,54 34 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h 1,90 9C 0,95 35 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 1,5 km/h 0,81 10C 0,81 36 Kiểm tra nghiệm thu lớp BTNC Dmax12,5 1,00 0,25 V Thi công lớp BTNC Dmax 9.5 dày 5cm 37 Lấp rãnh thoát nước tạm lần 0,63 2H 0,16 38 Làm mặt đường máy nén khí 0,08 11C 0,08 39 Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng 0,03 6D 0,03 40 Vận chuyển hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 0,63 4D 0,32 41 Rải hỗn hợp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 0,34 7D 0,34 Lu lèn sơ lu nhẹ bánh sắt 0,81 8D 0,81 2H 42 +Bù phụ +Đầm mép 0,49 5D 0,49 43 Lu lèn chặt lu bánh lốp.Nyc=16 l/đ,V= 3,5 km/h 1,21 9D 0,60 44 Lu hoàn thiện lu nặng bánh sắt.Nyc=2 l/đ,V= 3,5 km/h 0,81 10D 0,81 45 Kiểm tra nghiệm thu lớp bêtông nhựa chặt Dmax9.5 1,00 0,25 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 246 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 46 San sửa hoàn thiện lề đất, nạo vét rãnh biên 1,00 47 Kiểm tra nghiệm thu công trình-Bàn giao công trình 2D 0,13 3.2.8.5 Thời gian hoàn thành đoạn dây chuyền theo giờ của đoạn dây chuyền: phụ lục 4.4.17 3.2.8.6 Bảng tính hệ số sử dụng máy: TỔ BIÊN CHẾ CÔNG VIỆC HSSD 1 kỷ sư + trung cấp + công nhđn nghiệm thu 0,13 /0,25 /0,29/0,25 theo máy rải 0,51/0,26 /0,29/0,29 chải mặt đường 0,2 hoàn thiện lề, rãnh 0,13 theo máy lu bù phụ 0,61/0,53/0,83/0,53 lấp rãnh tạm 0,13/0,21/0,16 2A 2B công nhân 2C 2D 2E 2F công nhân 2G 2H 3A xe xitéc tưới nước LG5090GSS 3B xe xitéc tưới nước LG5090GSS 4A ô tô hyundai 15t vận chuyển cát gcxm 0,55 4B ô tô hyundai 15t vận chuyển cpdd 0,29 4C ô tô hyundai 15t vận chuyển btn 0,3 4D ô tô hyundai 15t vận chuyển btn 0,32 5A lu tay BW75-S2 5B lu tay BW75-S2 5C lu tay BW75-S2 0,54 5D lu tay BW75-S2 0,49 SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 tưới nước 0,1 0,1 0,56 đầm mép 0,78 Trang 247 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải 6A xe tưới nhựa D164A tưới nhựa 6B xe tưới nhựa D164A 0,06 6C xe tưới nhựa D164A 0,05 6D xe tưới nhựa D164A 0,03 7A máy rải super 1603-2 0,59 7B máy rải super 1603-2 7C máy rải super 1603-2 0,34 7D máy rải super 1603-2 0,34 8A lu nhẹ bánh cứng C330B lu sơ 0,81 8B lu nhẹ bánh cứng C330B lu sơ 0,68 8C lu nhẹ bánh cứng C330B lu sơ 0,81 8D lu nhẹ bánh cứng C330B lu sơ 0,81 9A lu bánh lốp BW24RH lu lèn chặt 0,7 9B lu bánh lốp BW24RH lu lèn chặt 0,73 9C lu bánh lốp BW24RH lu lèn chặt 0,95 9D lu bánh lốp BW24RH lu lèn chặt 0,6 10A lu bánh nặng C350D lu hoàn thiện 0,49 10B lu bánh nặng C350D lu hoàn thiện 0,65 10C lu bánh nặng C350D lu hoàn thiện 0,81 10D lu bánh nặng C350D lu hoàn thiện 0,81 11A máy thổi DK9 thổi bụi 0,08 11B máy thổi DK9 thổi bụi 0,08 11C máy thổi DK9 thổi bụi 0,08 rải vật liệu 0,03 0,29 3.2.8.6 Xác lập bình đồ dây chuyền thi công: Sơ đồ công nghệ thi công thể hiện vẽ 3.2.8.7 Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ: Tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo thể vẽ SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 248 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD.ThS.Võ Minh Đăng Hải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] 22TCN 220 - 95 Tính toán đặc trưng dòng chảy lũ [2] TCVN 4054 - 05 Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế [3] Phan Cao Thọ - Hướng dẫn thiết kế đường ô tô - Nhà xuất Giao Thông Vận Tải - 1996 [4] 22TCN 211 - 06 Áo đường mềm – Các yêu cầu dẫn thiết kế [5] Đỗ Bá Chương - Thiết kế đường ô tô, tập - NXB Giáo dục - 2001 [6] Dương Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Trục - Thiết kế đường ô tô, tập - NXB Giáo dục - 1999 [7] Nguyễn Xuân Trục - Thiết kế đường ô tô, tập - NXB Giáo dục - 1996 [8] Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp - Thiết kế cống cầu nhỏ đường ô tô - NXB Giao Thông Vận Tải - 2000 [9] Định mức dự toán xây dựng công trình – Ban hành kèm theo định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 Bộ Xây Dựng [10] Bài giảng Thiết kế đường ô tô, Bài giảng Khai thác đường ô tô - Bộ môn đường ô tô đường thành phố, khoa xây dựng cầu đường, trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng [11] TCVN 4447-2012 Qui phạm thi công đất nghiệm thu SVTH:Đinh Hoàng Khôi_Lớp L11CD3 Trang 249
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKT, thuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKT, thuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay