03 bai toan ve goc de 1 trac nghiem

3 163 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:41

Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Bài tập trắc nghiệm (Chương trình Pro-S) BÀI TOÁN VỀ TÍNH GÓCĐề số 01 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Câu 1: Cho hình chóp S ABCD có SA, SB, SC đôi vuông góc với SA  SB  SC  a Tính góc hai đường thẳng SM BC với M trung điểm AB A 300 B 600 C 900 D 1200 Câu 2: Cho tứ diện ABCD cạnh a Tính góc hai đường thẳng CI AC , với I trung điểm AB A 100 B 300 C 1500 D 1700 Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Các tam giác SAB, SAD, SAC tam giác vuông A Tính cosin góc hai đường thẳng SC BD biết SA  a 3, AB  a, AD  3a B C D 2 130 130 Câu 4: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D , SA vuông góc với mặt 2a phẳng đáy Tính cosin góc hai đường thẳng SD BC biết AD  DC  a, AB  2a, SA  3 A B C D 42 42 42 42 Câu 5: Cho tứ diện ABCD cạnh a Tính cosin góc hai đường thẳng AB CI với I trung điểm AD 3 A B C D 2 Câu 6: Cho lăng trụ ABC ABC có tất cạnh đáy a Biết góc tạo cạnh bên mặt đáy A 600 H hình chiếu đỉnh A lên mặt phẳng  ABC   , H trùng với trung điểm cạnh BC  Góc BC AC   Giá trị tan  là: B 3 A C D 1 Câu 7: Cho hình vuông ABCD cạnh a , tâm O SA   ABCD  Để góc  SBC   SCD  600 độ dài SA là: A a C a B a D 2a Câu 8: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a, SA  a, SB  a  SAB  vuông góc với đáy Gọi M , N trung điểm cạnh AB, BC Cosin góc đường thẳng SM DN là: A 2 B Câu 9: Cho hình chóp S ABCD có đáy C  ABCD D hình thang vuông A, D với AB  3a, AD  2a, DC  a Hình chiếu vuông góc S xuống mặt phẳng  ABCD  H thuộc AB với AH  2HB Biết SH  2a, cosin góc SB AC là: Chương trình Luyện thi New PRO–S: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 2 1 B C D Câu 10: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, SA vuông góc với đáy Biết A SA  a; AB  a; BC  a Gọi I trung điểm BC Cosin góc đường thẳng AI SC là: A B  C D Câu 11: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , mặt bên SAB tam giác SC  a Gọi H K trung điểm cạnh AB AD Cosin góc SC mặt phẳng  SHD  là: A B C 5 D Câu 12: Cho khối chóp S ABC có đáy tam giác cân A có AB  AC  4a, BAC  1200 Gọi M laf trung điểm BC , N trung điểm AB, SAM tam giác cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết SA  a Góc SN mặt phẳng  ABC  là: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 13: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, hình chiếu vuông góc S lên  ABCD  trọng tâm G ABD Biết SG  2a, cosin góc SD  ABCD  là: A 21 B  21 C 41 D  41 Câu 14: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật cạnh AB  4a, AD  a Điểm H nằm cạnh AB thỏa mãn AH  HB Hai mặt phẳng  SHC   SHD  vuông góc với mặt phẳng đáy Biết SA  a Cosin góc SD  SBC  là: A 12 B 13 C 13 D Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD nửa lục giác nội tiếp đường tròn đường kính AB  2a, SA  a vuông góc với mặt phẳng ABCD Cosin góc hai mặt phẳng  SAD   SBC  là: 2 B Câu 16: Cho hình chóp S ABCD A 2 D có đáy ABCD hình thang vuông A D , có C AB  2a, AD  DC  a, SA  a SA   ABCD  Tan góc mặt phẳng  SBC   ABCD  là: A B C D Chương trình Luyện thi New PRO–S: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Câu 17: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA   ABC  , SA  a Cosin góc mặt phẳng  SAB   SBC  là: A 2 B C  D Câu 18: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy tam giác cạnh a Tam giác SAB cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy.Biết SC tạo với đáy góc 600 , gọi M trung điểm BC Cosin góc tạo với SM mặt đáy là: A cos   B cos   10 C cos   3 D cos   10 BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 01 B 11 A 02 B 12 A 03 D 13 C 04 C 14 B 05 C 15 C 06 A 16 D 07 A 17 B 08 D 18 B 09 C 19 || Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn Chương trình Luyện thi New PRO–S: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! 10 A 20 ||
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 bai toan ve goc de 1 trac nghiem , 03 bai toan ve goc de 1 trac nghiem , 03 bai toan ve goc de 1 trac nghiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay