02 KC giua hai duong thang de 1 trac nghiem

3 170 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:41

Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 Bài tập trắc nghiệm (Chương trình Pro-S) KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNGĐề số 01 Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn VIDEO BÀI GIẢNG LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP có website MOON.VN Câu 1: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh cm Biết SA  cm , khoảng cách đường thẳng SA BC là: A cm B cm cm C D cm Câu 2: Cho khối chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh cm Biết SA tạo với đáy góc 600 Khoảng cách đường thẳng SAvà BC là: A cm B cm C cm D cm Câu 3: Cho khối chóp S.ABCD có SA   ABCD  có đáy ABCD hình chữ nhật có AB  3; AD  Biết SC  13 Khoảng cách đường thẳng SB AD là: A 17 B 12 17 C 17 D 17 Câu 4: Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh 2a Biết hình chiếu vuông góc S lên mặt đáy trùng với trung điểm AB  SCD  ;  ABCD   60 Khoảng cách đường thẳng SD BC : A 4a 39 13 B 4a 13 C 2a 13 D 4a 39 Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông A, AB  a 3, AC  a , tam giác SBC tam giác vuông cân đỉnh S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC  Tính khoảng cách đường thẳng SB AC A 3a B a C a 21 Câu 6: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông D 2a 21 SB SC   a Cạnh SA   ABCD  , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  A a B a C a D a Câu 7: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vuông góc S mặt phẳng  ABC  trung điểm H AB Diện tích tam giác SAB a2 Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  SAC  Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG A a 35 B a 35 C Facebook: Lyhung95 2a 35 D 2a 35 Câu 8: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Tam giác SAB cân S nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng  ABC  Góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABC  450 Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SBC  A a 15 10 B a 15 C a 15 D a 15 Câu 9: Cho tứ diện ABCD cạnh a Độ dài khoảng cách hai đường thẳng AB CD ? a a a a B C D 2 Câu 10: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a ( SAD) nằm mặt A phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách hai đường thẳng AD SB ? Biết SAD tam giác A 2a 21 B 2a 14 C a 14 D a 14 Câu 11: Cho hình hộp đứng ABCD A ' B ' C ' D ' có đáy hình thoi cạnh a , BAD  60 , góc đường chéo A’C mặt phẳng đáy 60 Khoảng cách hai đường A’C BB’ là? a a a B C D a 2 Câu 12: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, góc A đường thẳng SC mặt phẳng  ABCD  450 Khoảng cách hai đường thẳng SB, AC : a a 10 a D a Câu 13: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A, B Biết AB  a , BC  a, A B C AD  3a, SA  a Khi SA   ABCD  , khoảng cách hai đường thẳng SA, CD : a a 2a 3a C D 5 Câu 14: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A, B Biết AB  a A B BC  a, AD  3a, SA  a Khi SA   ABCD  , khoảng cách hai đường thẳng SC, AD : A a B a C a Câu 15: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông D 2a SB SC   a Cạnh SA   ABCD  , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng  SCD  A a B a C a D a Câu 16: Cho tứ diện ABCD cạnh a Độ dài khoảng cách hai đường thẳng AB CD ? Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! Chinh phục HÌNH KHÔNG GIAN (Pro-S) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 a a a a B C D 2 Câu 17: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a ( SAD) nằm mặt A phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách hai đường thẳng AD SB ? Biết SAD tam giác 2a 21 2a 14 a 14 a 14 B C D 7 Câu 18: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A B có AB  a, BC  a , A CD  a , SA  a Khi SA  ( ABCD) khoảng cách AD SC ? A a B a C a D a Thầy Đặng Việt Hùng Chương trình Luyện thi PRO–S PRO–E: Giải pháp tối ưu cho kì thi THPT Quốc Gia 2017! ... khoảng cách hai đường thẳng AB CD ? a a a a B C D 2 Câu 10: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh 2a ( SAD) nằm mặt A phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách hai đường thẳng... cách hai đường A’C BB’ là? a a a B C D a 2 Câu 12: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy, góc A đường thẳng SC mặt phẳng  ABCD  450 Khoảng cách hai đường... cách hai đường thẳng SA, CD : a a 2a 3a C D 5 Câu 14: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A, B Biết AB  a A B BC  a, AD  3a, SA  a Khi SA   ABCD  , khoảng cách hai đường
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 KC giua hai duong thang de 1 trac nghiem , 02 KC giua hai duong thang de 1 trac nghiem , 02 KC giua hai duong thang de 1 trac nghiem

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay