ĐHCN giáo trình môn học nguyên lý máy diệp bảo trì, 116 trang

116 161 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:34

- Xem thêm -

Xem thêm: ĐHCN giáo trình môn học nguyên lý máy diệp bảo trì, 116 trang , ĐHCN giáo trình môn học nguyên lý máy diệp bảo trì, 116 trang , CHƯƠNG 1: CẤU TẠO CƠ CẤU., I. Khái niệm cơ bản, II. Bậc tự do của cơ cấu, CHƯƠNG 2: ĐỘNG HỌC CƠ CẤU., PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌA ĐỒ VECTOR., CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH LỰC CƠ CẤU., TÍNH LỰC TRÊN KHÂU DẪN., MA SÁT TRÊN KHỚP QUAY (MA SÁT TRƯỢT KHÔ)., CÂN BẰNG VẬT QUAY., CÂN BẰNG CƠ CẤU (CÂN BẰNG MÁY TRÊN MÓNG )., CHƯƠNG 6: CHUYỂN ĐỘNG THỰC VÀ ĐIỀU CHỈNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY., PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG MÁY., CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY., LÀM ĐỀU CHUYỂN ĐỘNG MÁY., HIỆU SUẤT CỦA CHUỖI ĐỘNG., CHƯƠNG 8: CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP., ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CƠ CẤU 4 KHÂU BẢN LỀ., ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG HỌC CỦA CƠ CẤU BIẾN THỂ., PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU CAM., TỔNG HỢP CƠ CẤU CAM., CHƯƠNG 10: CƠ CẤU BÁNH RĂNG PHẲNG., ĐẶC ĐIỂM CỦA BÁNH RĂNG THÂN KHAI., KHÁI NIỆM VỀ BIÊN DẠNG THÂN KHAI., BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG., CHƯƠNG 11: CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN., CƠ CẤU BÁNH RĂNG NÓN., CHƯƠNG 12: HỆ THỐNG BÁNH RĂNG., PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC HỆ THỐNG BÁNH RĂNG VI SAI., CHƯƠNG 13: CƠ CẤU ĐẶC BIỆT., KHỚP CÁC - ĐĂNG.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay