Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng việt

27 149 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:27

MÔN TIẾNG VIỆT I Mục đích, yêu cầu Tài liệu tập huấn hỗ trợ hướng dẫn giáo viên tiểu học cách thức thiết kế đề kiểm tra địnhmôn Tiếng Việt theo Thông số 22/2016/TT-BGDĐT Sau tập huấn, giáo viên hiểu biết rõ ràng, đầy đủ thực hành biên soạn câu hỏi / tập mức độ đề kiểm tra định kì dựa sở chuẩn kiến thức, kỹ môn Tiếng Việt; bước đổi hình thức đề kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo tiếp cận lực đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể địa phương, vùng miền II.Hướng dẫn chung - Kiểm tra địnhmôn Tiếng Việt tiến hành với kiểm tra: Đọc, Viết, bao gồm : + Bài kiểm tra đọc (10 điểm) + Bài kiểm tra viết (10 điểm) (ở lớp, có hướng dẫn riêng) Điểm kiểm tra địnhmôn Tiếng Việt (điểm chung) trung bình cộng điểm kiểm tra Đọc, Viết quy thành điểm 10 (chia số điểm thực tế cho 2) làm tròn 0,5 thành Ví dụ: điểm thực tế kiểm tra Đọc, Viết 19, quy thang điểm 10 9,5 (làm tròn số thành 10) III Xây dựng câu hỏi/bài tập kiểm tra theo mức độ Gợi ý quy trình xây dựng câu hỏi/bài tập theo mức độ Bước 1: Xác định mục tiêu cần kiểm tra (nội dung yêu cầu cần đạt) Từ xác định mức độ (bằng cách đối chiếu với mức độ) dự kiến câu hỏi/bài tập Bước 2: Xây dựng hướng dẫn chấm câu hỏi/bài tập Bước 3:Điều chỉnh câu hỏi/bài tập cần thiết (có thể chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ dễ hơn, cách: giảm bớt thao tác, giảm độ nhiễu, giảm yêu cầu,…; chuyển thành câu hỏi/bài tập mức độ khó hơn, cách: tăng thao tác, tăng độ nhiễu, tăng yêu cầu, …) Bước 4: Thử nghiệm lớp học để đánh giá tính khả thi câu hỏi/bài tập (nếu có điều kiện) Ví dụ minh họa câu hỏi/bài tập kiểm tra theo mức độ Môn Tiếng Việt tiểu học có mục tiêu hàng đầu hình thành phát triển kĩ sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nghe, nói) cho học sinh Việc xây dựng câu hỏi/bài tập theo mức độ phù hợp để áp dụng cho nội dung kiểm tra kiến thức, kĩ từ câu kiểm tra đọc hiểu Các nội dung kiểm tra kĩ đọc thành tiếng, viết tả, viết đoạn/bài cần có dẫn riêng Kiểm tra kiến thức tiếng Việt - Mức (Biết) :Nhận biết nêu định nghĩa đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận Ví dụ: (1) Thế từ đồng nghĩa? (2) Tìm từ đồng nghĩa dòng sau: a) nước nhà, non sông, tổ quốc, hành tinh b) hoàn cầu, năm châu, giang sơn, giới c) kiến thiết, xây dựng, kiến nghị, dựng xây - Mức (Hiểu) :Lấy ví dụ cho đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận giải thích trường hợp cụ thể thuộc đơn vị, kiểu loại, quan hệ Ví dụ: (1) Nêu ví dụ từ đồng nghĩa (2) Vì ca câu a ca câu b hai nghĩa khác từ ca? Vì ca câu a ca câu c hai từ đồng âm? a) Cho mượn ca tí b) Sa uống hết ca nước c) Lan ca hay - Mức (Vận dụng trực tiếp) : Lựa chọn, sử dụng đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận Ví dụ: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn điền vào chỗ trống câu sau: ( hiền hòa, hiền lành, hiền từ, nhân ái) a) Bạn Nhung lớp em … b) Dòng sông chảy … hai bờ xanh mướt lúa ngô c) Ba nhìn em cặp mắt … d) Cụ già người … - Mức (Vận dụng tình có nội dung thực tiễn) : Lựa chọn để sử dụng đơn vị, kiểu loại đơn vị, phận cách nghệ thuật Ví dụ : Thay từ in đậm từ láy đồng nghĩa để câu văn gợi tả hơn: Gió thổi mạnh, rơi nhiều, đàn cò bay nhanhtrong mây 2.2 Kiểm tra kĩ đọc hiểu - Mức (Biết) :Câu hỏi yêu cầu HS dựa vào từ ngữ, hình ảnh, chi tiết để trả lời Ví dụ : (1) Cậu bé thấy bà cụ làm ? (Bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim” – Tiếng Việt 2) (2) Tìm chi tiết miêu tả cảnh tượng sôi động hội vật ? (Bài “Hội vật” – Tiếng Việt 3) - Mức (Hiểu) :Câu hỏi yêu cầu HS phải dựa vào ngữ cảnh, suy luận để cắt nghĩa Ví dụ: (1) Vì cô giáo khen Mai ? (Chiếc bút mực – Tiếng Việt 2) (2) Tại Mồ Côi bảo bác nông dân xóc đồng bạc đủ 10 lần ? (Bài “Mồ Côi xử kiện” – Tiếng Việt 3) - Mức (Vận dụng trực tiếp) :Câu hỏi yêu cầu HS đánh giá giá trị nội dung văn bản; lí giải giải tình huống/vấn đề tương tự tình huống/vấn đề văn Ví dụ : (1) Theo em, người trung thực người đáng quý ? (Bài “Những hạt thóc giống” - Tiếng Việt 4) (2) Nếu vẽ tranh minh họa thơ này, em vẽ nào? (Bài “Tuổi Ngựa” - Tiếng Việt 4) - Mức (Vận dụng tình có nội dung thực tiễn) : Câu hỏi yêu cầu HS đánh giá giá trị nghệ thuật văn bản; vận dụng ý nghĩa, học rút từ văn để giải vấn đề sống Ví dụ: (1) Từ câu chuyện trên, em suy nghĩ trách nhiệm công dân với đất nước ? (Bài “Nhà tài trợ đặc biệt cách mạng” – Tiếng Việt 5) (2) Chúng ta phải làm để giữ bình yên cho trái đất? (Bài “Bài ca trái đất” – Tiếng Việt 5) IV Quy trình xây dựng đề kiểm tra Quy trình hiểu bước cụ thể (có tính ước lệ gợi ý tham khảo)để thiết kế đề kiểm tra môn Tiếng Việt tiểu học: Bước 1: Xác định mục đích đánh giá (đánh giá kết học tập, lực, phẩm chất HS ? Vào thời điểm nào? Đối tượng HS nào? ) Bước 2: Xây dựng nội dung đánh giá, ma trận đề kiểm tra (dựa vào mục đích đánh giá, Chuẩn kiến thức, kỹ năng, nội dung trọng tâm cốt lõi…để xác định chủ đề nội dung cần đánh giá) Bước 3: Xây dựng câu hỏi/bài tập (số lượng câu hỏi, dạng câu hỏi, mức độ dựa chủ đề nội dung cụ thể bước 2) Bước 4: Dự kiến phương án trả lời (đáp án) câu hỏi/bài tập bước thời gian làm Bước 5: Dự kiến điểm số cho câu hỏi/bài tập (căn vào số lượng câu hỏi/bài tập, mức mục đích đánh giá, đồng thời phải dự kiến hình dung tình HS gặp phải làm kiểm tra để ước tính điểm số) Bước 6: Điều chỉnh hoàn thiện đề kiểm tra (Rà soát lại câu hỏi/bài tập, mức độ, điểm số, dựa vào yêu cầu bước 1, bước Nếu có điều kiện – xây dựng ngân hàng câu hỏi/bài tập xác định mục đích đánh giá địnhtừ đầu năm học thử nghiệm kiểm tra câu hỏi/bài tập tương tự suốt trình dạy học) LỚP - HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II I Bài kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếngkết hợp kiểm tra nghe, nói (kiểm tra cá nhân) :7 điểm * Mục tiêu: nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ nghe hiểu, nói thành câu theo chủ đề (học sinh trả lời câu hỏi nội dung đoạn, đọchoặc trả lời câu hỏi thân, người thân) * Nội dung kiểm tra: + HS đọc đoạn văn sách giáo khoa (do GV lựa chọn chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc số trang vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng) + HS trả lời câu hỏi nội dung đoạn/bài đọc giáo viên nêu * Thời gian kiểm tra: GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng HS qua tiết Ôn tập cuối học kì II * Cách đánh giá, cho điểm : - Đọc to, rõ ràng : điểm đọc to đủ nghe, rõ tiếng; điểm đọc chưa to chưa rõ - Đọc : điểm có 0-2 lỗi ; điểm có 3-4 lỗi; điểm có lỗi - Tốc độ đảm bảo 40-50 tiếng /phút : điểm đạt tốc độ này, điểm tốc độ khoảng 30 tiếng / phút ; điểm tốc độ 50 tiếng / phút ; - Ngắt nghỉ dấu câu : điểmnếu có 0-2 lỗi ; điểm có lỗi - Nghe hiểu câu hỏi: 0,5 điểm thể hiểu câu hỏi trả lời trọng tâm câu hỏi (Hỏi người trả lời người, hỏi hoạt động trả lời hoạt động …); điểm chưa hiểu câu hỏi, thể trả lời không trọng tâm câu hỏi - Nói thành câu câu trả lời :0,5 điểm trả lời câu hỏi thành câu; điểm câu trả lời không thành câu gây khó hiểu Kiểm tra đọc hiểu (bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu :nhằm kiểm tra kĩ đọc hiểu học sinh theo chuẩn Bộ GD ĐT quy định * Nội dung kiểm tra: - Đọc đoạn/bài có độ dài khoảng 80- 100 chữ + Xác định thông tin/chi tiết + Hiểu nghĩa từ ngữ, chi tiết đọc + Liên hệ đơn giản chi tiết với thân với thực tế sống * Cách đánh giá, cho điểm: - Điểm tối đa cho câu trắc nghiệm lựa chọn câu trả lời đúng, điền ngắn, điền, nối cặp đôi : 0,5 điểm - Điểm tối đa cho câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu câu hỏi mức 3): điểm * Thời gian làm kiểm tra : khoảng 35 – 40 phút Ma trận nội dung kiểm tra phần đọc hiểu (phần kiểm tra kiến thức đưa vào kiểm tra viết KT lớp gồm: quy tắc chinh tả quốc ngữ, vốn từ, dấu câu) * Phân bố nội dung kiểm tra mức: Mức 1: khoảng 40%; Mức 2: khoảng 40%; Mức 3: khoảng 20%; Mức 4: 0% *Ví dụ minh họa : Ma trận nội dung kiểm tra kiến thức vàđọc hiểu cuối học kì II lớp Mạch kiến thức, kĩ Kiến thức Đọc hiểu văn Tổng Số câu, số điểm Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu 2 05 Số điểm 1 03 Số câu 2 05 Số điểm 1 03 Số câu 4 10 Số điểm 2 06 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra đọc hiểumôn Tiếng Việt cuối học kì II lớp Mức TT Mức Mức Tổng TN TL TN TL TN Mức Chủ đề Đọc hiểu văn Kiến thức tiếng Việt Tổng số câu TL TN TL Số câu 2 Câu số 1-2 3-4 5 Số câu 1 Câu số 6-7 8-9 10 3 2 10 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm văn câu chuyện, văn, thơ… Tổng độ dài văn khoảng 80- 100 chữ, thời gian đọc thầm/nhẩm khoảng 2- phút - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm : câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ ngắn, nối cặp đôi) - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời để: nêu ý kiến cá nhân chi tiết đoạn/bài đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đoạn/bài đọc - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ: 12 phút; làm câu hỏi tự luận: từ 2- phút II Bài kiểm tra viết kết hợp với kiểm tra kiến thức (10 điểm) 2.1 Phần kiểm tra viết tả (bài kiểm tra viết cho tất học sinh): (6 điểm ) * Mục tiêu: kiểm traviết tả học sinh học kì II * Nội dung kiểm tra: GV đọc cho HS lớp viết (Chính tả nghe – viết HS học sách Công nghệ giáo dục; nhìn- chép HS học sách hành) đoạn văn (hoặc thơ), đoạn văn thông tin văn đọc lớp (khoảng 30 chữ): - Viết kiểu chữ thường, cỡ nhỏ - Viết từ ngữ, dấu câu - Tốc độ viết khoảng 30 chữ / 15 phút - Trình bày viết * Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Viết kiểu chữ thường, cỡ nhỏ: điểm viết kiểu chữ thường cỡ nhỏ; điểm viết chưa kiểu chữ không cỡ chữ nhỏ - Viết từ ngữ, dấu câu:2 điểm có 0-4 lỗi; điểm có lỗi; điểm có lỗi - Tốc độ viết khoảng 30 chữ / 15 phút :2 điểm viết đủ số chữ ghi tiếng; điểm bỏ sót 1-2 tiếng ;0 điểm bỏ sót tiếng - Trình bày :1 điểm trình bày theo mẫu, chữ viết rõ ràng; điểm trình bày không theo mẫu chữ viết không rõ nét, tẩy xóa vài chỗ 2.2 Phần kiểm tra viết câu diễn đạt ý kiến : điểm - Viết câu trả lời câu hỏi thuộc chủ điểm thân gia đình, trường học, cộng đồng, viết câu nói nội dung tranh / ảnh - Hướng dẫn chấm điểm : điểm câu trả lời trọng tâm câu hỏi thành câu; điểm cho câu trả lời chưa trọng tâm câu hỏi chưa thành câu 2.3 Phần kiểm tra kiến thức : điểm - Viết tả tiếng có âm đầu dễ lẫn - Hiểu nghĩa từ phát triển vốn từ thuộc chủ đề quen thuộc thân, trường học, gia đình, thiên nhiên đất nước - Biết dùng dấu chấm, dấu chấm hỏi để kết thúc câu II.ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP CUỐI HỌC KÌ II A Kiểm tra đọc (10 điểm) Đọc sau trả lời câu hỏi: Con chuồn chuồn nước Ôi chao! Chú chuồn chuồn nước đẹp làm sao! Màu vàng lưng lấp lánh Bốn cánh mỏng giấy bóng Cái đầu tròn hai mắt long lanh thủy tinh Thân nhỏ thon vàng màu vàng nắng mùa thu Chú đậu cành lộc vừng ngả dài mặt hồ Bốn cánh khẽ rung rung phân vân Rồi đột nhiên, chuồn chuồn nước tung cánh bay lên Cái bóng nhỏ xíu lướt nhanh mặt hồ Theo Nguyễn Thế Hội Đoạn văn tả chuồn chuồn đâu?(M2-0,5đ) a Trong vườn b Trên hồ nước c Trên mặt ao d Trên cánh đồng Con chuồn chuồn tung cánh bay nào? (M1- 0,5đ) a rung rung b lên c phân vân d lướt nhanh Tìm từ điền vào chỗ trống (M1- 0,5đ) a Bốn cánh … giấy bóng b Hai mắt ………………… thủy tinh Khoanh tròn vào đáp án (M2- 0,5đ) Đoạn văn cho em biết về: a Vẻ đẹp chuồn chuồn b Vẻ đẹp mùa thu c Vẻ đẹp hồ nước d Vẻ đẹp lộc vừng Em viết câu nói chuồn chuồn mà em biết (M3-1đ) * Kiểm tra Nghe- Nói (1 điểm) GV: Hỏi HS câu sau : 1/ Em chọn câu văn tả chuồn chuồn đọc mà em thích đọc câu 2/ Theo em, chuồn chuồn nước nào? HS: Trả lời theo ý B KIỂM TRA VIẾT Viết tả(7 điểm) Hoa kết trái (trích) Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ đốm lửa Hoa vừng nho nhỏ Hoa đỗ xinh xinh Hoa mận trắng tinh Rung rinh gió Thu Hà Bài tập (3 điểm): Điền vào chỗ trống l hay n( M1-0,5đ) Hoa ựu Quả a Điền vào chỗ trống ch hay tr( M1-0,5đ) Hoa mận ắng tinh Em thích ả cá 10 Kiến thức tiếng Việt : - Nhận biết từ vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất -Nắm vững mô hình phổ biến câu trần thuật đơn đặt câu theo mô hình -Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu hai chấm - Bước đầu nhận biết biện phápso sánh học lời nói Đọc hiểu văn bản: -Xác định hình ảnh, nhân vật, chi tiết đọc; nêu ý nghĩa chi tiết, hình ảnh - Hiểu ý đoạn văn -Giải thích chi tiết đơn giản suy luận trực tiếp rút thông tin đơn giản từ đọc -Nhận xét đơn giản số hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; liên hệ chi tiết với thực tiễn để rút học đơn giản Tổng số điểm Số câu 1 03 Số điểm 0,5 0,5 Số câu 2 1 06 Số điểm 1 1 04 Số câu 3 Số điểm 1,5 1,5 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt cuối học kì I lớp Mức TT Mức Mức Mức Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc hiểu văn Số câu 2 1 1 Câu số Kiến thức tiếng Việt Số câu Câu 13 số Tổng số câu 3 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm - văn câu chuyện, văn, thơ, văn khoa học thường thức sách giáo khoa (hoặc sử dụng lại văn sách giáo khoa cần thiết kế câu hỏi/bài tập mới, không sử dụng lại câu hỏi/bài tập có sách giáo khoa), tổng độ dài văn khoảng 200 chữ, thời gian đọc thầm khoảng – phút (theo chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng Việt lớp – HKI) - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm : câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp, - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm câu dùng để : nêu ý kiến cá nhân chi tiết đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đọc, trình bày cách phân loại xếp ý đọc theo yêu cầu, viết câu có tượng từ vựng, ngữ pháp học … - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ : phút - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 phút II Bài kiểm tra viết (10 điểm) Kiểm tra viết tả(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm traviết tả học sinh * Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS lớp viết (Chính tả nghe – viết) đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm học (khoảng 60 70 chữ) * Thời gian kiểm tra : khoảng 15 phút - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Tốc độ đạt yêu cầu: điểm - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: điểm - Viết tả (không mắc lỗi) : 1điểm - Trình bày quy định,viết sạch, đẹp : điểm Kiểm tra viết đoạn, bài(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm 14 * Mục tiêu : nhằm kiểm traviết đoạn văn/văn học sinh * Nội dung kiểm tra : HS viết theo yêu cầu đề thuộc nội dung chương trình học học kì Đề kiểm tra viết đoạn, đánh giá tổng hợp nội dung học tập sau : kĩ viết chữ; kĩ viết tả; kĩ dùng từ; kĩ đặt câu; kĩ viết đoạn kể, tả đơn giản có độ dài khoảng – câu - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định mức độ cần đạt theo mức điểm tùy theo đề cụ thể): + Nội dung (ý) : điểm HS viết đoạn văn gồm ý theo yêu cầu nêu đề + Kĩ : điểm Điểm tối đa cho kĩ viết chữ, viết tả : điểm Điểm tối đa cho kĩ dùng từ, đặt câu : điểm Điểm tối đa cho phần sáng tạo : điểm 15 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP (đề minh họa) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 điểm) (Thời gian : 35 phút) Đọc sau trả lời câu hỏi: Sư Tử Kiến Sư Tử kết bạn với loài vật to khoẻ cho vật bé nhỏ chẳng có ích cho Một lần, Kiến Càng đến xin kết bạn với Sư Tử, liền bị Sư Tử xua đuổi Một hôm, Sư Tử cảm thấy đau nhức tai, khỏi hang kiếm ăn Bạn bè Sư Tử đến thăm, Sư Tử nhờ bạn chữa chạy giúp Nhưng Voi, Hổ, Gấu, kiếm cớ từ chối về, mặc cho Sư Tử đau đớn Nghe tin Sư Tử đau tai, Kiến không để bụng chuyện cũ, vào tận hang thăm Sư Tử Kiến bò vào taiTử lôi rệp Sư Tử khỏi đau, hối hận đối xử không tốt với Kiến Sư Tử vội vàng xin lỗi Kiến từ coi Kiến bạn thân đời Theo Truyện cổ dân tộc Lào (1) Sư tử kết bạn với loài vật ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : A Những loài vật có ích 16 B Loài vật nhỏ bé C Loài vật to khoẻ (2) Khi Sư Tử bị đau tai, bạn bè đối xử với Sư Tử ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : A Đến thăm hỏi tìm cách chữa chạy cho Sư Tử B Đến thăm không giúp gì, mặc Sư Tử đau đớn C Không đến thăm hỏi lần nào, từ chối giúp đỡ (3) Viết 1- câu nhận xét người bạn to khỏe Sư Tử ? (4) Vì Sư Tử coi Kiến Càng người bạn thân đời ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : A Vì Sư Tử thấy Kiến Càng loài vật nhỏ bé B Vì Kiến Càng tốt bụng, cứu giúp Sư Tử C Vì Sư Tử ân hận trót đối xử không tốt với Kiến Càng (5) Em có suy nghĩ hành động, việc làm Kiến Càng ? Hãy viết – câu nêu suy nghĩ em (6) Em rút học cho từ câu chuyện ? (7) Câu viết theo mẫu Ai làm ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : A Bạn bè Sư Tử đông B Bạn bè Sư Tử đến thăm đông C Voi, Hổ, Gấu bạn Sư Tử (8) Trong câu “Sư Tử khỏi đau, hối hận đối xử không tốt với Kiến.”, thay từ hối hận từ ? Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời : A Hối B Ân cần 17 C Ân hận (9) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp câu Với lòng vị tha Kiến giúp Sư Tử khỏi đau đớn Ma trận câu hỏi đề kiểm tra: Mức TT Mức Mức Mức Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc hiểu văn Số câu Câu 1-2 số Kiến thức tiếng Việt 1 3-4 Số câu 1 Câu số 3 Tổng số câu B Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả nghe – viết (4 điểm) (15 phút) Mũi Cà Mau kho vàng thiên nhiên nước ta Vào vụ thu hoạch, bí ngô, dưa chuột, mía, sắn, khoai, dứa biết chất đống rẫy không kho chứa cho hết Thuyền bè tấp nập đến ăn hàng, mái chèo va côm cốp mặt kênh Khi bắt đầu vào mùa khô, người rủ lấy trứng chim (Theo Phạm Hữu Tùng) Tập làm văn (6 điểm) (25 phút) Viết đoạn văn (5- câu) kể đặc điểm riêng (về thời tiết, khí hậu, cảnh vật, ) miền (Bắc, Trung Nam) 18 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA LỚP VÀ LỚP I Bài kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra kĩ nghe nói (học sinh trả lời câu hỏi nội dung đoạn, đọc) * Nội dung kiểm tra : + HS đọc đoạn văn tập đọc học SGK Tiếng Việt lớp 4, 5hoặc đoạn văn sách giáo khoa (do GV lựa chọn chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc số trang vào phiếu cho học sinh bốc thăm đọc thành tiếng) + HS trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc giáo viên nêu * Thời gian kiểm tra : GV kết hợp kiểm tra đọc thành tiếng HS qua tiết Ôn tập học kì cuối học kì * Cách đánh giá, cho điểm : - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm : điểm - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa; đọc tiếng, từ (không đọc sai tiếng) : điểm - Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc : điểm Kiểm tra đọc hiểu, kết hợp kiểmtra từ câu (bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc hiểu; kiến thức tiếng Việt học sinh * Phân bố điểm cho nội dung khảo sát : phân bố điểm sau: - Đọc hiểu văn : 4/7 điểm - Kiến thức tiếng Việt : 3/7 điểm Điểm tối đa cho câu trắc nghiệm (lựa chọn, trả lời ngắn, điền, nối…): 0,5 điểm Điểm tối đa cho câu trả lời câu hỏi mở (chủ yếu câu hỏi mức 3và mức 4), loại câu hỏi Đúng – Sai phức hợp : điểm (Nêu rõ đáp án chấm điểm : – 0,5 - 1) * Phân bố nội dung kiểm tra mức :tùy theo trường đưa tỉ lệ mức khác phù hợp với yêu cầu đánh giá địa phương, chẳng hạn: Mức 1: khoảng 20%; Mức 2: khoảng 20%; Mức 3: khoảng 30%; Mức 4: khoảng 30% * Thời gian làm kiểm tra :khoảng 35 – 40 phút * Ví dụ ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu kiến thức tiếng Việt: 19 Mạch kiến thức, kĩ Kiến thức tiếng Việt : - Hiểu nghĩa sử dụng số từ ngữ (kể thành ngữ, tục ngữ, từ Hán Việt thông dụng) thuộc chủ điểm học - Sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang - Nhận biết bước đầu cảm nhận hay câu văn có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa; biết dùng biện pháp so sánh nhân hóa để viết câu văn hay Đọc hiểu văn bản: -Xác định hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa đọc - Hiểu nội dung đoạn, đọc, hiểu ý nghĩa -Giải thích chi tiết suy luận trực tiếp rút thông tin từ đọc -Nhận xét hình ảnh, nhân vật chi tiết đọc; biết liên hệ điều đọc với thân thực tế Tổng Số câu, số điểm Mức Mức Mức Mức Tổng Số câu 1 1 04 Số điểm 0,5 0,5 1 03 Số câu 2 1 06 Số điểm 1 1 04 Số câu 3 2 10 Số điểm 1,5 1,5 2 Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Tiếng Việt học kì II lớp Mức TT Mức Mức Mức Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc hiểu văn Số câu 2 1 1 1 Câu số Kiến thức Số 20 tiếng Việt câu Câu số Tổng số câu 3 2 10 * Một số dẫn biên soạn đề kiểm tra theo ma trận - Bài đọc hiểu gồm - văn câu chuyện, văn, thơ, văn khoa học thường thức, tổng độ dài văn khoảng 250 300 chữ, thời gian đọc thầm khoảng – phút (theo chuẩn kiến thức kĩ môn Tiếng Việt lớp – HKII) - Dạng câu hỏi TNKQ dùng đề kiểm tra gồm : câu hỏi phương án trả lời để học sinh chọn phương án trả lời, câu hỏi yêu cầu điền ngắn (một từ cụm từ, dấu câu vào chỗ trống), câu hỏi nối cặp đôi, câu hỏi Đúng – Sai phức hợp, - Câu hỏi tự luận đề loại câu hỏi yêu cầu HS tự hình thành câu trả lời bao gồm câu dùng để : nêu ý kiến cá nhân chi tiết đọc, nêu ý kiến giải thích ngắn chi tiết đọc, trình bày cách phân loại xếp ý đọc theo yêu cầu, viết câu có tượng từ vựng, ngữ pháp học … - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi TNKQ : phút - Thời gian tính trung bình để học sinh làm câu hỏi tự luận dao động từ 2-4 phút II Bài kiểm tra viết (10 điểm) Kiểm tra viết tả(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm traviết tả học sinh * Nội dung kiểm tra :GV đọc cho HS lớp viết (Chính tả nghe – viết) đoạn văn (hoặc thơ) phù hợp với chủ điểm học (khoảng 80 100 chữ) * Thời gian kiểm tra : khoảng 15 – 20 phút - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết : - Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày quy định,viết sạch, đẹp : điểm - Viết tả (không mắc lỗi) : 1điểm Kiểm tra viết đoạn, bài(bài kiểm tra viết cho tất học sinh): điểm 21 * Mục tiêu : nhằm kiểm traviết đoạn văn/văn học sinh * Nội dung kiểm tra :HS viết theo yêu cầu đề thuộc nội dung chương trình học học kì cuối học kì Đề khảo sát viết yêu cầu HS tạo lập văn thuộc kiểu loại văn theo yêu cầu chương trình Tiếng Việt học kì cuối học kì lớp Qua việc viết văn, đánh giá kiến thức kiểu loại văn bản, khả tạo lập văn (khả lập ý, xếp ý ; khả dùng từ, đặt câu, liên kết câu ; khả thể suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước vật, việc, tượng,… sống) - Hướng dẫn chấm điểm chi tiết (xác định mức độ cần đạt theo mức điểm tùy theo đề cụ thể): TT Điểm thành phần Mức điểm 1,5 2a 0,5 Mở (1 điểm) Thân (4 điểm) Nội dung (1,5 điểm) 2b Kĩ (1,5 điểm) 2c Cảm xúc (1 điểm) Kết (1 điểm) Chữ viết, tả(0,5 điểm) Dùng từ, đặt câu(0,5 điểm) Sáng tạo (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP (đề minh họa) 22 A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm) (Thời gian : 35 phút) Đọc sau trả lời câu hỏi: Điều kì diệu mùa đông Cây Bàng vừa nở hoa trắng xanh li ti ngàn lấp ló sau chùm Lá Non hỏi mẹ : - Con thành hoa không mẹ ? - Ồ không ! – Cây Bàng đu đưa tán – Con xanh mẹ, làm nên tán che nắng cho người - Nhưng thích màu đỏ rực ! - Mỗi vật có sắc màu ý nghĩa riêng Lá Non im lặng, thầm mong hóa thành đỏ Mong ước Lá Non, Cây Bàng biết Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa giúp thấu hiểu hết Cây Bàng lặng lẽ thu hết chùm nắng hè chói chang vào thân Có lúc, cảm thấy bốc cháy Rễ vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối đưa lên cành Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu Thu đến Muôn chuyển sang sắc vàng Cây Bàng cần mẫn truyền lên nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè dòng nước lòng đất Thân sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ… 23 Đông tới Cây cối trơ cành, rụng Mưa phùn mang lạnh thấu xương Nhưng ! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên Cây Bàng : cánh hoa đỏ ! - Mẹ ! - Chiếc thầm điều với Cây Bàng (Theo Quỳnh Trâm) Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để ý : Hoa bàng màu trắng xanh, nhỏ li ti, trông …………………… lấp ló sau chùm Lá Non thầm mong ước điều ? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời : A Hóa thành hoa bàng B Hóa thành hoa đỏ rực C Hóa thành đỏ D Hóa thành vàng Theo em, sắc đỏ bàng mùa đông tạo gì? Viết câu trả lời em : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Dựa vào đọc, xác định điều nêu hay sai Khoanh tròn vào “Đúng” “Sai” Thông tin 24 Trả lời Cây Bàng thu hết chùm nắng chói chang mùa hè Đúng / Sai Mùa thu, Cây Bàng chịu đựng lạnh thấu xương mưa phùn Đúng / Sai Mùa đông, cối trơ cành, rụng tán bàng bừng lên sắc đỏ Đúng / Sai Cuối cùng, Lá Non tự thực mong ước Đúng / Sai Theo em, Lá Non nhận từ mẹ ? Viết câu trả lời em : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Đóng vai lá, viết vào dòng trống điều nói với Cây Bàng đạt điều mong ước (Viết – câu) 7.Dấu phẩy câu : “Cây cối trơ cành, rụng lá.”có tác dụng ? Khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời : A Ngăn cách phận làm chủ ngữ câu B Ngăn cách phận làm chủ ngữ câu C.Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ vị ngữ D Ngăn cách vế câu câu ghép Em hiểu từ chắt chiu câu “Cây Bàng cần mẫn truyền lên nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè dòng nước lòng đất.” ? Viết câu trả lời em : 25 9.Tìm từ thay từ hối câu : “Rễ vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước mát hối đưa lên cành.” Viết câu trả lời em : 10 Viết lại câu sau cho hay (bằng cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa, ): “Mùa đông, bàng đỏ.” Ma trận câu hỏi đề kiểm tra: Mức TT Mức Mức Mức Chủ đề Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL Đọc hiểu văn Số câu Câu 1-2 số Kiến thức tiếng Việt Tổng số câu 1 3-4 Số câu 1 1 Câu số 10 3 2 26 10 B Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả nghe – viết (2 điểm) (20 phút) Ruộng cà chua đẹp từ lúc trồng thu hái.Mới ngày bé xíu, vươn ngọn, tỏa Cả cánh đồng lại tầng thảm đen, thêu màu xanh, nối màu xanh tre làng với bờ đê cỏ may song sóng.Rồi từ chăn hoa gấm xanh chùm hoa vàng xinh xắn Nắng đến gửi thêm đẹp hoa khiến màu hoa vàng xốp giọt nắng kết tinh Theo Ngô Văn Phú Tập làm văn (8 điểm) (35 phút) Viết văn kể kì nghỉ em (ví dụ : nghỉ hè, nghỉ Tết,…) 27 ... (1 điểm) ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ II LỚP (đề minh họa) 22 A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)... DẪN KIỂM TRA LỚP VÀ LỚP I Bài kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe nói (kiểm tra cá nhân) : điểm * Mục tiêu : nhằm kiểm tra kĩ đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra. .. phần sáng tạo : điểm 15 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP (đề minh họa) A Kiểm tra đọc (10 điểm) Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm) Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ câu (6 điểm) (Thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng việt , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng việt , Tài liệu tập huấn ra đề kiểm tra định kỳ theo thông tư 22 môn tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay