tài liệu kỹ thuật môi trường

11 195 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:26

Chương I CÁC KHÁI NIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG , I MÔI TRƯỜNG Khái niệm: Môi trường tập hợp tất thành phần vật chất bao quanh ta, hình thành trình tự nhiên tạo người, có khả tác động đến tồn phát triển sinh vật Phân loại:  Môi trường tự nhiên  Môi trường nhân tạo  Môi trường xã hội I MÔI TRƯỜNG Cấu trúc môi trường 18 3.1 Khí quyển: lớp khí bao quanh bề mặt Trái đất, có khối lượng 5,2× 10 kg Vai trò khí quyển? Cấu trúc khí quyển:  Tầng đối lưu  Tầng bình lưu  Tầng trung lưu  Tầng nhiệt  Tầng Hình Phân tầng khí I MÔI TRƯỜNG Hình Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao khí I MÔI TRƯỜNG Hình thay đổi nồng độ khí theo độ cao Hình thay đổi áp suất theo độ cao I MÔI TRƯỜNG 3.2 Thủy Quyển Hình Phân bố khối lượng nước trái đất I MÔI TRƯỜNG 3.3 Thạch (địa quyển) Hình Cấu tạo lớp vỏ trải đất I MÔI TRƯỜNG 3.4 Sinh (biosphere) II Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Khái niệm Sự ô nhiễm trình chuyển chất thải lượng vào môi trường đến mức có khả gây tác hại đến sức khỏe người, vật liệu phát triển sinh vật Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường? Tiêu chuẩn chất lượng môi trường nồng độ giới hạn tối đa chất ô nhiễm cho phép môi trường xung quanh phép thải môi trường Qúa trình vận chuyển chất ô nhiễm diễn nào? Các chất nguồn gây ô nhiễm - Không Khí? - Nước? - Đất? IV QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG Các công cụ pháp lý: luật, sách, chiến lược, quy định, tiêu chuẩn môi trường, hệ thống quản lý chất lượng môi trường, ISO, thỏa thuận dựa tình nguyện đánh giá tác động môi trường Các công cụ kinh tế: thuế phí môi trường, giấy phép chất thải mua bán hay “ Cota ô nhiễm”, quỹ môi trường, trợ cấp môi trường đền bù thiệt hại Công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng Biện pháp kỹ thuật: hoàn thiện công nghệ sản xuất thu hồi chất thải, thành lập quy định dựa công nghệ có chất thải ... người, vật liệu phát triển sinh vật Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường? Tiêu chuẩn chất lượng môi trường nồng độ giới hạn tối đa chất ô nhiễm cho phép môi trường xung quanh phép thải môi trường. .. trái đất I MÔI TRƯỜNG 3.3 Thạch (địa quyển) Hình Cấu tạo lớp vỏ trải đất I MÔI TRƯỜNG 3.4 Sinh (biosphere) II Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Khái niệm Sự ô nhiễm trình chuyển chất thải lượng vào môi trường đến... đến tồn phát triển sinh vật Phân loại:  Môi trường tự nhiên  Môi trường nhân tạo  Môi trường xã hội I MÔI TRƯỜNG Cấu trúc môi trường 18 3.1 Khí quyển: lớp khí bao quanh bề mặt Trái đất, có
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu kỹ thuật môi trường, tài liệu kỹ thuật môi trường, tài liệu kỹ thuật môi trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay