Tác phẩm nhàn - mindmap

19 237 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:12

TIẾT 40 + G - ĐỌC VĂN NHÀN Nguyễn Bỉnh Khiêm I KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) a Cuộc đời - Xuất thân từ gia đình trí thức phong kiến, hưởng trình giáo dục đầy đủ - Có đời trải, chứng kiến nhiều biến cố bão táp thời đại b Con người - Học vấn uyên thâm - Thanh cao, trực - Nặng mối tiên ưu c Sự nghiệp văn học -SGK  Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà thơ lớn dân tộc I KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) Tác phẩm - Bài thơ tiêu biểu cho quan niệm sống tâm hồn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm next back I KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ NHÀN -Nguyễn Bỉnh Khiêm— Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn, người đến chỗ lao xao Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao Rượu, đến cội cây, ta uống Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao Cuộc sống ngày nhà thơ Quan niệm sống vẻ đẹp nhân cách nhà thơ II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú + thủ pháp liệt kê: mai, cuốc, cần câu + Điệp từ: + Nhịp thơ 2/2/3 - Từ láy: Thơ thẩn - Cụm từ: Dầu vui thú Hình ảnh sống lao động nơi thôn dã → ngư - tiều – canh - mục Một chọn “thơ thẩn” mặc có thú vui khác Gợi liên tưởng tới chân dung lão nông tri điền giản dị Lối sống nơi điền viên, an nhiên, tự Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chốn lao xao II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ Người khôn người đến chốn lao xao Nhận xét: Trong sống hàng ngày, với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lối sống Nhàn hoà hợp với đời sống lao động bình dị, an nhiên vui vẻ tránh xa vòng danh lợi, bon chen II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ b Quan niệm sống vẻ đẹp nhân cách nhà thơ Thu ăn măng trúc, đông ăn giá Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ b Quan niệm sống vẻ đẹp nhân cách nhà thơ Rượu, đến cội cây, ta uống Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ Phân tích a Cuộc sống ngày nhà thơ b Quan niệm sống vẻ đẹp nhân cách nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cảm thấy an nhiên, vui vẻ thi sĩ hoà hợp với tự nhiên, nương theo tự nhiên để di dưỡng tinh thần, đồng thời giữ cột cách cao, không bị vào vòng danh lợi tầm thường III TỔNG KẾT - Ghi nhớ SGK Câu hỏi thảo luận: Triết lí Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm phép ứng xử trước thời để giữ tròn danh tầng lớp Nho sĩ kỉ XVI-XVII Em có suy nghĩ triết lí Nhàn đặt hoàn cảnh thời đại ngày nay? ... Ghi nhớ SGK Câu hỏi thảo luận: Triết lí Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm phép ứng xử trước thời để giữ tròn danh tầng lớp Nho sĩ kỉ XVI-XVII Em có suy nghĩ triết lí Nhàn đặt hoàn cảnh thời đại ngày nay?... Khiêm next back I KHÁI QUÁT VỀ TÁC GIẢ TÁC PHẨM II TÌM HIỂU CHI TIẾT Đọc – tìm hiểu bố cục thơ NHÀN -Nguyễn Bỉnh Khiêm— Một mai, cuốc, cần câu Thơ thẩn dầu vui thú Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ,... Người khôn người đến chốn lao xao Nhận xét: Trong sống hàng ngày, với Nguyễn Bỉnh Khiêm, lối sống Nhàn hoà hợp với đời sống lao động bình dị, an nhiên vui vẻ tránh xa vòng danh lợi, bon chen II
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác phẩm nhàn - mindmap, Tác phẩm nhàn - mindmap, Tác phẩm nhàn - mindmap

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay