tác phẩm Nhàn

7 215 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:12

Nguyễn Thu Hà Ngày soạn: 28/10/2016 THPT Đông Kinh – Hà Nội Tiết 40 + G Ngữ văn 10 NHÀN Nguyễn Bỉnh Khiêm I MỤC TIÊU BÀI HỌC Giúp học sinh: Về kiến thức - Nguyễn Bỉnh Khiêm - nhân cách cao, trực; nhân sĩ uyên bác – nhà thơ lớn văn học trung đại - Triết lí Nhàn thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm thể cách sống cao, hoà hợp với tự nhiên khinh thường danh lợi thể qua hình ảnh thơ mộc mạc, bình dị Kiến thức trọng tâm: - Một tuyên ngôn lối sống hoà hợp với thiên nhiên, đứng vòng danh lợi, giữ cốt cách cao thể qua rung động trữ tình, chất trí tuệ - Ngôn ngữ mộc mạc, tự nhiên ẩn ý thâm trầm, giàu tính trí tuệ Về kĩ - Rèn kĩ đọc hiểu thơ Nôm Đường luật Về tư tưởng, thái độ - Hiểu triết lí Nhàn thời đại Nguyễn Bỉnh Khiêm sống cách ứng xử với xã hội rối ren, tranh giành quyền lực danh lợi - Thấy hạn chế triết lí Nhàn sống đại cần phải biết vận dụng triết lí phù hợp với hoàn cảnh II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH Chuẩn bị thầy - Về phương pháp: Vấn đáp, thuyết giảng, lược đồ tư duy, Giáo án máy chiếu - Phương tiện dạy học: giáo án, sách giáo khoa, Chuẩn bị trò - Vở soạn, ghi, sách giáo khoa III NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH GIỜ LÊN LỚP Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Kết hợp kiểm tra kiến thức cũ giảng Dạy Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội Ngữ văn 10 GIÁO VIÊN: giới thiệu cách khái quát lại bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam giai đoạn kỉ XV – XVII (sử dụng lược đồ giới thiệu) Nguyễn Bỉnh Khiêm không nhân vật lịch sử có tầm ảnh hưởng suốt kỉ XVI tập đoàn phong kiến mà ông nhà thơ lớn Dân tộc với vần thơ mang cảm hứng triết lí nhân sinh, xã hội Cô em tìm hiểu thơ Nôm Nguyễn Bỉnh Khiểm để hiểu ông - nhân cách trực cao, coi thường dành lợi nặng lòng với thời với đất nước Hoạt động thầy trò Kiến thức cần đạt Tiết: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát tác giả - tác phẩm Câu hỏi: Qua tìm hiểu tiểu dẫn với hiểu biết I Vài nét khái quát tác giả lịch sử mình, em trình bày ấn tượng tác phẩm Nguyễn Bỉnh Khiêm? Tác giả Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) hiệu Bạch Vân Giáo viên giảng (Kết hợp chiếu slide) cư sĩ, Trạng Trình, hay Tuyết Cuộc đời: Giang phu tử - Tên huý Văn Đạt, tự Hanh Phủ, hiệu Bạch Vân cư sĩ a Cuộc đời - Xuất thân từ gia đình trí thức phong kiến: - Xuất thận từ gia đình trí thức + Cha Văn Định hiệu Cù Xuyên tiên sinh, nho phong kiến, hưởng sinh bình dân nhờ thông minh hiếu học nên trình giáo dục đầy đủ thượng thư Nhữ Văn Lan gả gái cho - Có đời trải, chứng + Mẹ người am hiểu kinh sử, giỏi văn chương tinh kiến nhiều biến cố bão táp thông lí số thời đại + Bản thân thụ giáo Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng người có uy vọng trị tiếng văn chương thời + Lúc trẻ Nguyễn Bỉnh Khiêm danh nho ẩn dật  44 Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội tuổi thi đỗ Trạng Nguyên thời Mạc Đăng Doanh  Làm quan năm dâng sớ chém 18 lộng thần không  quê lấy hiệu Bạch Vân cư sĩ mở trường dạy học  học trò suy tôn Tuyết Giang phu tử - Dù lúc làm quan hay quê ẩn, mở trường dạy học Nguyễn Bỉnh Khiêm nặng lòng với đất nước với thời đại Ông không nhà thơ lớn mà nhân vật lịch sử quan trọng có ảnh hưởng lớn tới cục thời đại Ngữ văn 10 b Con người - Học vấn uyên thâm - Thanh cao, trực - Nặng mối tiên ưu c Sự nghiệp văn học - Bạch Vân am thi tập (700 bài) Bạch Vân quốc ngữ thi tập (~ 170 bài), có số lời Câu hỏi: Bài thơ Nhàn rút từ tập thơ nào? Em sấm kí lưu truyền dân gian giới thiệu vài nét khái quát văn - Nội dung: với chủ đề triết Học sinh vào tiểu dẫn để trả lời lí, giáo huấn,  Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà thơ lớn dân tộc Giáo viên yêu cầu Học sinh đọc thơ Câu hỏi: Em hiểu Nhàn? Học sinh trả lời theo cách hiểu nội dung ý nghĩa từ Nhàn theo nghĩa từ điển Tác phẩm - Viết chữ Nôm, thuộc Giáo viên: Quan niệm Nhàn Nho giáo phép ứng xử Bạch Vân quốc ngữ thi tập, với thời loạn giới Nho sĩ, bất hợp tác với quyền số 73 - Nhan đề người đời sau thời loạn Quan niệm Nhàn Đạo Phật Nhàn đặt tuyệt đối: “Vong hồ vật, vong hồ thiên Kì danh vi vong kỉ, - Thể thơ Thất ngôn bát cú vong kỉ chi nhân, thị chi vị nhập vu thiên (Quên giới Đường luật bên ngoài, quên trời, gọi quên thân Người quên thân gọi nhập vào cảnh giới trời)”  Soi chiếu vào sáng tác nho sĩ Việt ta thấy, hầu hết nằm vòng cương tỏa chữ “nhàn” Nho giáo: Khát khao sống nhàn, vui thú điền viên lòng day dứt “niềm ưu cũ” Nhà nho đối diện với thiên nhiên để dốc bầu tâm sự, hòa với thiên nhiên để quên day dứt, đau đớn đời Hình tượng thiên nhiên trở thành bầu bạn, tri kỷ nho sĩ - Chủ đề: triết lí Nhàn + Nhàn: Nhàn có việc phải làm, phải lo nghĩ đến + Chữ Nhàn quan niệm thời trung đại: Nho giáo: “Nhàn” phương châm sống, chuẩn Trong tập thơ Bạch Vân quốc ngữ thi tập: tắc hành xử tầng lớp - Nhàn : sống theo tự nhiên, hoà hợp với tự nhiên, Nho sĩ “Nhàn để giữ sạch, phủ nhận danh lợi  chất: Nhàn thân mà không tròn danh, khí tiết nhàn tâm, lo âu việc nước, việc đời thân thời trọc loạn - Ca ngợi người cao không màng danh lợi Đạo giáo - Phật giáo: trạng thái đạt đến cảnh giới tối cao, an tịnh, siêu thoát “hư tâm”, “tâm phật” → Trong thơ trung đại Việt Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội Ngữ văn 10 Nam: Tư tưởng “nhàn” thể qua cách xuất - xử; hành – tàng tầng lớp Nho sĩ trước thời cuộc, họ thường gửi gắm vào thiên nhiên tâm thân → Trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhàn nội dung lớn đồng thời triết lí sống phổ biến tầng lớp nho sĩ kỉ XVI Hết tiết chuyển sang tiết Hoạt động 2: Tìm hiểu chi tiết văn Giáo viên yêu cầu mộ số học sinh nêu bố cục thơ theo ý II Tìm hiểu chi tiết kiến cá nhân Đọc – tìm hiểu bố cục - Bốn câu đầu: Cuộc sống hàng ngày nhà thơ Trong thơ chưa lần tác giả nhắc hay viết chữ Nhàn - Bốn câu sau: Quan niệm sống ông thể qua niệm chữ Nhàn, vẻ đẹp nhân cách nhà thơ triết lí sống nhàn qua cách nói cảnh vật Phân tích Câu hỏi: Cách dùng số từ, danh từ câu thơ thứ a Cuộc sống ngày nhịp điệu hai câu thơ đầu có đáng nhà thơ (Đề, thực) ý Từ em cảm nhận hoàn cảnh Hai câu đề: sống tác giả? Một mai, cuốc, cần - “Một mai, cuốc, cần câu” trở với sống câu hậu chất phác lão nông tri điền đào giếng lấy Thơ thần dầu vui thú nước uống cày ruộng lấy cơm ăn - Câu 1: Một mai, cuốc, cần câu  Gợi liên tưởng tới hình ảnh : Ngư - tiều – canh Tác giả sử dụng kết hợp khéo léo thủ pháp liệt kê dụng mục cụ lao động với điệp từ “một” nhịp thơ 2/2/3 cho + Sử dụng thủ pháp liệt kê: mai, thấy sống nơi thôn dã có, tất sẵn cuốc, cần câu sàng + Điệp từ:  Các vật dụng gắn liền với công việc lấm láp, vất vả + Nhịp thơ 2/2/3 người nông dân vào thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cách  Hình ảnh lão nông tri điền với tự nhiên, thư thái tâm hồn nhà thơ, giống sống đạm bạc, giản dị nơi vật dụng dùng để làm việc: Cày mây, cuốc thôn dã nguyệt, gánh yên hà/ Nào ta? (Thơ Nôm 17) - Câu 2: Con người tìm thấy niềm vui, thàn + Từ láy: thơ thẩn sống, không gợi chút mưu tục Một ta lựa chọn cách + Cụm từ: Dầu vui thú sống “thơ thẩn” mặc kệ “vui thú nào” Tự lựa  Cuộc sống ung dung tự chọn cho lối sống, cách sống kệ có  Lối sống vui thú điền viên, an thú riêng, âu lĩnh kẻ sĩ trước thời nhiên tự Hai câu thực: - Thủ pháp đối lập cách nói Câu hỏi: Em hiểu nơi vắng vẻ - chốn lao xao? ẩn dụ Từ em hiểu cách nói: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ + Ta dại ↔ Người khôn Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội Ngữ văn 10 Người khôn, người đến chốn lao xao? + Nơi vắng vẻ ↔ chốn lao xao → hình ảnh ẩn dụ: Nơi vắng vẻ Gợi ý: Học sinh giải nghĩa hai từ Vắng vẻ lao xao nơi tĩnh thiên nhiên, nơi tâm hồn tìm thấy thảnh thơi; chốn lao xao nơi quan Từ việc lựa chọn cho sống bình dị hàng trường, nơi bon chen quyền lực ngày, không vướng bận bọn chen, ganh đua danh lợi, danh lợi Nguyễn Bình Khiêm thể quan niệm sống thảnh  Phác hoạ hình ảnh lối sống thơi, an nhiên tự qua bốn câu thơ cuối để từ toát lên hai kiểu người Dại – Khôn vẻ đẹp nhân cách nhà thơ → triết lí Dại – Khôn đời cách hành xử tầng lớp nho sĩ thời Tuy nhiên, dường ta có cảm giác ẩn sau  Cách nói ngược, hóm hỉnh, vẻ thư thái sẵn sàng với việc ruộng đồng nhà thâm trầm mà ý vị nông ấy, có chút hụt hẫng, mát nhân vật trữ tình Soi vào đời thời đại mà Nguyễn Bỉnh Nhận xét: Trong sống hàng Khiêm sống, ta cảm nhận việc ông ẩn cực ngày, với Nguyễn Bỉnh Khiêm, chẳng đã, giới hạn cuối Nguyễn Bỉnh Khiêm lối sống Nhàn hoà hợp với đời ẩn sĩ trước làm quan, năm 44 tuổi thi đỗ sống lao động bình dị, an nhiên trạng nguyên triều Mạc làm quan năm sau vui vẻ tránh xa vòng danh lợi, dâng sớ chém 18 tên lộng thần không ông bon chen chốn vinh hoa, phú lần ẩn Do vậy, Nguyễn Bỉnh Khiểm ẩn quý thực không ẩn Vì vua chúa phong kiến không ngừng đến gặp ông xin kế sách Không phải vô cớ mà ông “khoe” cảnh điền viên ruộng vườn Rõ bề vui với sống nơi thôn dã lòng nặng mối tiên ưu b Quan niệm sống vẻ đẹp nhân cách nhà thơ (luận, Câu hỏi: Em thử cho biết hình ảnh vật kết) xuất Những vật hình ảnh gợi cho Hai câu luận: em cảm nhận cách sống nhà thơ? - Hình ảnh thiên nhiên: bốn mùa tuần hoàn Xuân - Hạ - Thu – Nhàn “Thu ăn măng trúc đông ăn giá”, mùa thức Đông Những sản vật cao lương mĩ vị mà đậm - Món ăn dân dã: măng trúc, giá màu sắc thôn quê Ngay việc ăn uống, tắm táp, làm lụng - Sinh hoạt: tắm hồ sen, tắm ao … trở thành nhàn nhìn Nguyễn Bỉnh  phép đối + liệt kê tạo âm Khiêm Để có an nhiên, tĩnh tâm hồn hưởng thư thái, tận hưởng phải người có nhận thức sâu sắc đời Lối sống hoà hợp, thuận theo Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận thấy lòng tham tự nhiên nguyên tội lỗi Bởi mà ông hướng đến lối sống bạch, giản dị, thuận theo tự nhiên Học sinh đọc thích sách giáo khoa điển tích - Tác giả mượn điển tích người xưa để nói điều suy nghĩa  thủ pháp quen thuộc văn học trung đại Nguyễn Bỉnh Khiêm coi công danh phú quý tựa giấc chiêm bao, giống phù du Khi thể quan điểm mình, Nguyễn Bỉnh Khiêm lựa chọn đứng bên cám dỗ danh lợi, vinh hoa – phú Hai câu kết: + Điển tích: Rượu đến cội cây, uống, Phú quý tựa chiêm bao + Nhìn xem: biểu đứng từ bên ngoài, coi thường danh lợi  Khẳng định lối sống mà Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội Ngữ văn 10 quý, bộc lộ thái độ xem thường chủ động lựa chọn, đứng vòng cám dỗ vinh hoa phú quý Câu hỏi: Cả thơ triết lí, suy nghĩ Bạch Vân cư sĩ chữ Nhàn Căn vào hiểu biết thời đại  Nguyễn Bỉnh Khiêm cảm Nguyễn Bỉnh Khiêm, em cho biết đâu mà thấy an nhiên, vui vẻ thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm lựa chọn lối sống Nhàn? hoà hợp với tự nhiên, nương theo tự nhiên để di dưỡng tinh thần, đồng thời giữ cột cách cao, không bị vào vòng danh lợi tầm thường Giáo viên: Từ Nguyễn Trãi Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhận xét tìm sống đạm, hoà hợp vói tự nhiên - Thú Nhàn Nguyễn Bỉnh nhàn thân không nhàn tâm Tuy gắn bó, hoà Khiêm dấu ấn thời đại với sống nơi thôn dã xét đến ông lịch sử, thể cách ứng xử đầy trăn trở lòng thời rối ren, việc người trí thức trước thời loạn: người dễ sa ngã vào vòng danh lợi Nhàn lối sống tích giữ tròn danh khí tiết cực, thái độ giới trí thức thời Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Bỉnh Khiêm nâng thời để cố gắng giữ sạch, không bị tư tưởng “nhàn” trở thành vào vòng đấu giành quyền lực tập đoàn phong triết lý sống, cách hành xử kiến.Triết lý “nhàn dật” Nguyễn Bỉnh Khiêm với hạt trước thời cuộc, coi nhân “vô sự” chưa phải giải pháp tối ưu để định hướng phương thức hoá giải mâu thuẫn cho xã hội phát triển lối thoát hoà hoãn xung đột thời xã hội phong kiến Việt Nam kỉ XVI Tuy nhiên, triết lý ông sống thể nỗ lực cứu vãn xã hội tầng lớp trí  Tấm lòng nặng tiên ưu thức đương thời Đó điều đáng trân trọng Nguyễn Bỉnh Khiêm Giáo viên yêu cầu học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa chiếu slide chốt ý Hoạt động 3: Tổng kết học Câu hỏi: Sau học này, em cho biết đợn vị III Tổng kết kiến thức quan trọng cần nhớ? - Về nội dung: Khẳng định quan niệm sống Nhàn hoà hợp với tự nhiên giữ cốt cách cao, thoát khỏi vòng danh lợi - Về nghệ thuật: Nhịp thơ chậm, thong thả, giọng điệu thơ nhẹ nhàng, hóm hỉnh Củng cố - Bài tập vận dụng: Triết lí Nhàn Nguyễn Bỉnh Khiêm phép ứng xử trước thời để giữ tròn danh tầng lớp Nho sĩ kỉ XVI-XVII Em có suy nghĩ nh triết lí Nhàn đặt hoàn cảnh thời đại ngày nay? Dặn dò - Chuẩn bị bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt Rút kinh nghiệm dạy: Nguyễn Thu Hà THPT Đông Kinh – Hà Nội Ngữ văn 10 LƯU Ý: Bố cục thơ chưa thực hợp lí thân thấy chia theo đề - thực - luận - kết không ổn Căn vào nội dung, Nguyễn Bỉnh Khiêm đảo câu luận thành câu thực ngược lại Suy đến cùng, chia bố cục phải thấy quan niệm triết lí Nhàn thơ (Không nhầm lẫn với việc tìm hiểu triết lí Nhàn biểu triết lí nhàn nhé) gắn với thời đại lịch sử đời tác giả để thấy NBK người có cốt cách cao, trực thân nhàn mà tâm không nhàn ... thành bầu bạn, tri kỷ nho sĩ - Chủ đề: triết lí Nhàn + Nhàn: Nhàn có việc phải làm, phải lo nghĩ đến + Chữ Nhàn quan niệm thời trung đại: Nho giáo: Nhàn phương châm sống, chuẩn Trong tập thơ Bạch... triết lí Nhàn thơ (Không nhầm lẫn với việc tìm hiểu triết lí Nhàn biểu triết lí nhàn nhé) gắn với thời đại lịch sử đời tác giả để thấy NBK người có cốt cách cao, trực thân nhàn mà tâm không nhàn. .. tập: tắc hành xử tầng lớp - Nhàn : sống theo tự nhiên, hoà hợp với tự nhiên, Nho sĩ Nhàn để giữ sạch, phủ nhận danh lợi  chất: Nhàn thân mà không tròn danh, khí tiết nhàn tâm, lo âu việc nước,
- Xem thêm -

Xem thêm: tác phẩm Nhàn, tác phẩm Nhàn, tác phẩm Nhàn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay