giáo án theo chủ đề chủ nghĩa yêu nước lớp 10

12 284 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:12

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ (Chủ đề đơn môn - Đọc văn) Ngày soạn: 15/10/2016 Tiết PPCT: 37, 38, 39, 40 Môn: Đọc văn CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP: CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Đối tượng dạy học chủ đề: học sinh lớp 10 (10 a3, 10a6) Thời lượng dạy học : tiết (trên lớp) I/ GIỚI THIỆU CHUNG Tên chủ đề: CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC TRONG VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM Nội dung chương trình môn học tích hợp chủ đề: a Cơ sở xây dựng chủ đề: + Ngữ văn 10: - Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão - Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi - Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm Đọc thêm: Vận nước – Đỗ Pháp Thuận - Cáo bệnh bảo người – Mãn Giác Hứng trở – Nguyễn Trung Ngạn - Thời lượng: tiết - Thời điểm thực chủ đề: Tuần 13, 14 – lớp 10 a3, 10a6 b Nội dung chủ đề: Bao gồm nội dung: + Hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm + Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè + Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” + Những biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” c/ Ý nghĩa xây dựng chủ đề: - Có xâu chuỗi kiến thức kĩ - Tránh trùng lặp nội dung, giảm thời gian giảng dạy giáo viên học tập học sinh - Phát huy lực tự học trải nghiệm sáng tạo cho học sinh - Đổi phương pháp dạy học Mục tiêu chủ đề: Sau học xong chủ đề, học sinh cần: a/ Về kiến thức: - Cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp nhân cách cha ông, đặc biệt tinh thần yêu nước, quan niệm lí tưởng người anh hùng, ý thức tự hào dân tộc - Thấy đa dạng nghệ thuật biểu chủ nghĩa yêu nước b Kĩ : - Đọc hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại loại hình tác giả văn học - Biết vận dụng kiến thức đọc hiểu để từ khám phá tác phẩm cụ thể đến tự tìm hiểu tác phẩm tương đồng - Rèn luyện kĩ tự học, kĩ định, kĩ trình bày trước đám đông… c Thái độ : - Giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc - Xây dựng lí tưởng sống cao đẹp - Biết trân trọng vốn văn hóa, văn học dân tộc d Định hướng lực hình thành: - Năng lực chung: lực giao tiếp, hợp tác; lực tự học; lực giải vấn đề; lực đọc hiểu; lực kết nối thông tin; lực giao tiếp, ứng xử; lực quản lí thân - Năng lực đặc thù môn: lực giao tiếp tiếng Việt: tiếp nhận văn tạo lập văn bản; lực thẩm mỹ; lực trải nghiệm, thực hành, thuyết trình 4/ Sản phẩm cuối cùng: - Bài thuyết trình về: + Hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm + Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè + Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” + Những biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” / Phương pháp dạy học: - Kết hợp phương pháp dạy học tích hợp: thảo luận nhóm, nêu vấn đề, tranh luận, đàm thoại - Dạy học theo dự án - Xem tranh ảnh, băng hình - Thuyết trình II BẢNG MÔ TẢ CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC CHÍNH ĐƯỢC HÌNH THÀNH THÔNG QUA CHỦ ĐỀ 1/ Bảng mô tả: Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng thấp Vận dụng cao - Cuộc đời Giải thích Vận dụng hiểu So sánh phương nghiệp biết tác giả diện nội dung, nghệ tác giả tác động (cuộc đời, thuật tác - Đặc điểm hoàn cảnh người), hoàn phẩm đề tài xã hội phong sáng tác đến cảnh đời cảm hứng sáng kiến Việt Nam cảm hứng chủ tác phẩm để lý tác Chủ nghĩa đạo giải nội dung, yêu nước thơ nghệ thuật văn tác phẩm Nghĩa việc Nghĩa tình Vận dụng hiểu Từ đề tài, chủ đề, cảm (tầng ngôn từ) thái (tầng hàm biết đề tài, hứng, thể loại tự xác tác ngôn) cảm hứng, hình định cách thức tiếp học trung đại phẩm Việt Nam qua tác phẩm Tỏ lòng, Cảnh ngày hè, Nhàn, Vận nước, Cáo bệnh, bảo người, Hứng trở Phát chi tiết, biện pháp nghệ thuật đặc sắc phẩm tác ảnh để cận, tìm hiểu nhứng biểu chủ tác phẩm loại nghĩa yêu nước Lý giải ý Đánh giá giá trị nghĩa tác nghệ thuật dụng tác phẩm chi tiết nghệ thuật Chỉ Phân tích giá giá trị trị văn văn So sánh giống khác việc biểu chủ nghĩa yêu nước Biết bình luận, đánh giá đắn chi tiết nghệ thuật đặc sắc văn - Khái quát giá trị, đóng góp tác phẩm đổi thể loại, nghệ thuật - Bài học rút 2/ Câu hỏi tập: + Cảm nhận anh/chị hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão? Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm nay? + Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè? + Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn”? + Nêu biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về”? III THIẾT KẾ KẾ HOẠCH DẠY HỌC Kế hoạch chung: Thời Tiến trình Hoạt động HS gian dạy học Tiết Hoạt động Tiếp nhận nhiệm vụ 1: Khởi GV giao tìm hiểu động vấn đề : giao nhiệm + Cảm nhận anh/chị vụ hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm Hỗ trợ GV GV nêu tính cấp thiết dự án chuyển giao nhiệm vụ cho HS câu hỏi Cung cấp tư liệu, hình ảnh, gợi ý mang tính chất định hướng hỗ trợ HS Kết quả/ sản phẩm dự kiến Học sinh nêu hiểu biết ban đầu về: - Chủ nghĩa yêu nước biểu chủ nghĩa yêu nước văn học Trung đại VN - Mỗi nhóm có sản Tiết 2, 3,4 Thực nhiệm vụ báo cáo, đánh giá nhiệm vụ thực + Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè + Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” + Nêu biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về”? - Thực dự án theo kế hoạch định hướng GV nêu - Báo cáo kết làm việc nhóm Lắng nghe đánh giá sản phẩm nhóm khác Thảo luận tổng kết vấn đề nghiên cứu phẩm thuyết trình cụ thể - Chuẩn bị kế hoạch thực dự án, phiếu đánh giá sản phẩm hổ trợ khác cho việc thực dự án - Lắng nghe nhóm trình bày Đánh giá sản phẩm nhóm Nhận xét tổng kết hoạt động nhóm - Kế hoạch thực dự án nhóm - Bản thuyết trình báo cáo kết tìm hiểu Bảng đánh giá hoạt động cá nhân nhóm Kết đánh giá sản phẩm nhóm Chuẩn bị giáo viên học sinh: 2.1.Chuẩn bị giáo viên: - Máy tính, máy chiếu, bút laze - Tranh ảnh nội dung, vấn đề liên quan đến chủ đề - Các tư liệu có liên quan - Phấn, bảng, bút, nháp, giáo án word, giáo án điện tử, số hình ảnh video clip sưu tầm - Bản kế hoạch phân công, tổ chức nhiệm vụ cho học sinh - Các tài liệu, website cần thiết giới thiệu cho học sinh - Phiếu học tập để học sinh thảo luận nhóm - Các phiếu đánh giá phiếu hỏi: Trước bắt đầu dự án 2.2 Chuẩn bị học sinh: - Giấy A0, bút màu, giấy màu, compa, thước kẻ - Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến nội dung đến học - Chuẩn bị tài liệu báo cáo theo nhóm - Các ấn phẩm học sinh tự thiết kế Hoạt động học tập: - Dự án thực tuần (4 tiết) - Các tích hợp: Tỏ lòng – Phạm Ngũ Lão Cảnh ngày hè – Nguyễn Trãi Đọc thêm: - Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm Vận nước – Đỗ Pháp Thuận - Cáo bệnh bảo người – Mãn Giác Hứng trở – Nguyễn Trung Ngạn HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Tiết 1: * HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ Mục tiêu: - Xây dựng chủ đề cần tìm hiểu - Thành lập nhóm theo sở thích - Phổ biến nhiệm vụ cho nhóm - Rèn luyện kĩ làm việc nhóm Thời gian: tuần – tiết Cách thức tổ chức hoạt động: Bước 1: Giáo viên học sinh thảo luận để xác định nội dung đề tài: - Nội dung 1: Hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm - Nội dung 2: Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè - Nội dung 3: Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” - Nội dung 4: Những biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” Bước 2: Thành lập nhóm - GV phát phiếu thăm dò sở thích nhóm (Phụ lục I) - GV công bố kết xếp nhóm theo sở thích - Các nhóm bàn bạc bầu nhóm trưởng, thư kí Bước 3: GV giao nhiệm vụ cho nhóm, hướng dẫn lập kế hoạch nhóm Điều chỉnh Nhóm Nội dung nhiệm vụ nhiệm vụ Cảm nhận anh/chị hình tượng người trai thời I Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão? Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm nay? II Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè? Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn III Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn”? Nêu biểu chủ nghĩa yêu nước văn học IV trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về”? Bước 4: Phát phiếu định hướng học tập (Phụ lục 3) gợi ý cho học sinh số nguồn tài liệu tham khảo giúp hoàn thành nhiệm vụ - Nghiên cứu phiếu học tập định hướng - Lắng nghe, ghi chép, hỏi GV nội dung chưa hiểu Sản phẩm: Thành lập 04 nhóm học sinh, nhóm có – 10 học sinh Các nhóm bầu nhóm trưởng Các nhóm bước đầu xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ HOẠT ĐỘNG 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LÀM VIỆC Mục tiêu: - Các nhóm hướng dẫn giáo viên thảo luận chủ đề giao, xây dựng đề cương nghiên cứu kế hoạch cho việc thực dự án - Các nhóm xác định việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, phương pháp tiến hành - Các nhóm tự phân công tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, video nội dung phân công - Rèn luyện kĩ làm việc nhóm - Góp phần hình thành kĩ thu thập thông tin, vấn, điều tra thực tế,… - Kỹ trình bày vấn đề viết báo cáo Thời gian: Tuần 1, tiết Cách thức tổ chức hoạt động: Bước 1: GV định hướng cho học sinh nhóm trình xây dựng kế hoạch làm việc Bước 2: Giải đáp thắc mắc cho HS Giúp đỡ HS HS yêu cầu Bước 3: Các nhóm HS dựa phiếu định hướng hoạt động phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch sinh hoạt nhóm để hoàn thành nhiệm vụ - Viết nhật kí biên làm việc nhóm - Sắp xếp nội dung tìm hiểu nghiên cứu Sản phẩm - Đề cương chi tiết cho chủ đề nhóm - Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ * HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HIỆN DỰ ÁN Mục tiêu: Học sinh làm việc cá nhân nhóm theo kế hoạch đề ra: + Thu thập thông tin: Học sinh tìm kiếm thông tin, tranh ảnh qua sách, báo, Internet… + Xử lý thông tin, tổng hợp kết nghiên cứu thành viên nhóm Trong trình xử lí thông tin, nhóm phải hướng đến việc làm rõ vấn đề đặt đề cương nghiên cứu + Viết báo cáo kết nghiên cứu nhóm chuẩn bị trình bày trước lớp Thời gian: học sinh tự xếp thời gian thực nhiệm vụ Cách thức tổ chức hoạt động GV yêu cầu nhóm trưởng báo cáo tiến độ công việc nhóm mình, đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc trình tìm hiểu chủ đề GV giúp đỡ nhóm thông qua việc đưa câu gợi ý để học sinh giải tốt vướng mắc nhóm Các thành viên thông qua báo cáo nhóm mình, góp ý, chỉnh sửa báo cáo nhóm Nhóm trưởng tiếp nhận ý kiến đóng góp thành viên, hoàn thiện báo cáo nhóm, chuẩn bị trình bày trước lớp vào tiết sau Sản phẩm - Bài thuyết trình nhóm I hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm - Bài thuyết trình nhóm II tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè - Bài thuyết trình nhóm III quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” - Bài thuyết trình nhóm IV biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” Các nhóm hoàn thành sản phẩm: chuyển đến tất bạn lớp để đọc trước chuẩn bị câu hỏi Học sinh nhận trình bày nhóm, nghiên cứu chuẩn bị câu hỏi * HOẠT ĐỘNG 4: BÁO CÁO Mục tiêu: - Học sinh báo cáo kết làm việc nhóm: trình bày báo cáo thông qua thuyết trình, thảo luận - Biết tự đánh giá sản phẩm nhóm đánh giá sản phẩm nhóm khác - Hình thành kĩ năng: lắng nghe, thảo luận, nêu vấn đề - Góp phần rèn luyện kĩ môn Thời gian: Tuần 1,2 tiết thứ 2+ 3+ Thành phần tham dự: - Tổ trưởng chuyên môn - Giáo viên Ngữ văn GVCN lớp tham gia dự án - Học sinh lớp 10a3, 10a6 Nhiệm vụ học sinh - Báo cáo nội dung chủ đề theo phân công - Thảo luận chuẩn bị câu hỏi cho nhóm khác - Tự đánh giá sản phẩm nhóm tham gia đánh giá sản phẩm nhóm khác Nhiệm vụ giáo viên - Dẫn dắt vấn đề, tổ chức thảo luận - Quan sát, đánh giá - Hỗ trợ, cố vấn - Thu hồi sản phẩm phiếu giao việc nhóm - Nhận xét đánh giá sản phẩm học sinh IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bước 1: GV phát cho HS đại biểu tham dự phiếu đánh giá tự đánh giá sản phẩm nhóm - Dẫn dắt vấn đề cho học sinh tiến hành báo cáo thảo luận: Văn học trung đại Việt Nam phát triển tác động mạnh mẽ truyền thống dân tộc, tinh thần thời đại ảnh hưởng từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc Chính ảnh hưởng tạo nên đặc điểm lớn nội dung chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân đạo Chủ nghĩa yêu nước văn học thời kì gắn liền với tư tưởng "trung quân quốc" Chủ nghĩa yêu nước biểu phong phú, đa dạng ý thức độc lập tự chủ, tự cường, tự hào dân tộc, lòng căm thù giặc, tình yêu thiên nhiên đất nước, tự hào truyền thống lịch sử tất nội dung xuất tác phẩm thơ ca mà tìm hiểu sau Vấn đề quan trọng phải thấy biểu cụ thể tác phẩm Bước Các nhóm cử đại diện báo cáo nội dung chủ đề theo phân công Nhóm 1: Hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm (Hình thức báo cáo: Thuyết trình + thảo luận; Sản phẩm: Bản báo cáo ) (1) Đại diện nhóm trình bày thuyết trình (2) HS nhóm khác lắng nghe thuyết trình hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin (3) Sau nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu học sinh nhóm khác đưa câu hỏi vấn đề: hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm nay! (4) HS nhóm ghi chép lại câu hỏi đưa phương án trả lời (5) HS nhóm khác phản biện phần trình bày nhóm (6) GV nhận xét, kết luận thuyết trình nhóm 1: + Nội dung + Hình thức + Cách trình bày trả lời câu hỏi bạn nhóm khác Nhóm 2: Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè (Hình thức báo cáo: Thuyết trình + sơ đồ + thảo luận; Sản phẩm: Bản báo cáo ) (1) Đại diện nhóm trình bày thuyết trình (2) HS nhóm khác lắng nghe thuyết trình hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin (3) Sau nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu học sinh nhóm khác đưa câu hỏi vấn đề liên quan (4) HS nhóm ghi chép lại câu hỏi đưa phương án trả lời (5) HS nhóm khác phản biện phần trình bày nhóm (6) GV nhận xét, kết luận thuyết trình nhóm 2: + Nội dung + Hình thức + Cách trình bày trả lời câu hỏi bạn Nhóm 3: Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn” (Hình thức báo cáo: Thuyết trình+Hình ảnh+Clip+ thảo luận; sản phẩm: Bài thuyết trình) (1) Đại diện nhóm trình bày thuyết trình (2) HS nhóm khác lắng nghe thuyết trình hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin (3) Sau nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu học sinh nhóm khác đưa câu hỏi vấn đề liên quan (4) HS nhóm ghi nhận câu hỏi đưa phương án trả lời (5) GV nhận xét thuyết trình nhóm 3: - Nội dung - Hình thức - Cách trình bày trả lời câu hỏi bạn Nhóm 4: Những biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” (Hình thức báo cáo: Thuyết trình+Hình ảnh+Clip+ thảo luận; sản phẩm: Bài thuyết trình) (1) Đại diện nhóm trình bày thuyết trình (2) HS nhóm khác lắng nghe thuyết trình hoàn thành phiếu ghi nhận thông tin (3) Sau nhóm thuyết trình xong, GV yêu cầu học sinh nhóm khác đưa câu hỏi vấn đề liên quan (4) HS nhóm ghi nhận câu hỏi đưa phương án trả lời (5) GV nhận xét thuyết trình nhóm 4: - Nội dung - Hình thức - Cách trình bày trả lời câu hỏi bạn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NHU CẦU CỦA HỌC SINH (Trước thực dự án) Họ tên: ……………………… Lớp: ……………… Hãy trả lời câu hỏi cách đánh dấu X vào ô trống bảng có câu trả lời phù hợp với em Em quan tâm (hoặc có hứng thú) đến nội dung dự án? Nội dung Hình tượng người trai thời Trần thơ “Tỏ lòng” Phạm Ngũ Lão? Liên hệ với khát vọng, hoài bão tuổi trẻ sống hôm Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn Trãi qua tranh cảnh ngày hè? Quan niệm sống nhàn vẻ đẹp nhân cách Nguyễn Bỉnh Khiêm thơ “Nhàn”? Những biểu chủ nghĩa yêu nước văn học trung đại Việt Nam qua tác phẩm “Vận nước”, “Cáo bệnh bảo người”, “Hứng trở về” Khả học sinh Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Nội dung điều tra Có Không Trả lời Có Không Khả hướng dẫn đạo nhóm Khả tìm kiếm thông tin mạng internet Khả phân tích tổng hợp thông tin Khả thuyết trình Dự kiến thực sản phẩm Học sinh Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Sản phẩm mong muốn thực Trả lời Trình bày giấy A0 Bài trình bày máy chiếu Bài trình bày sơ đồ, viết … Mong muốn học sinh tham gia vào dự án Đánh dấu (x) vào ô trả lời Stt Mong muốn học sinh Trả lời Phát triển lực hợp tác Stt Mong muốn học sinh Phát triển lực sử dụng công nghệ Phát triển lực giao tiếp Phát triển lực thu thập xử lý thông tin Phát triển lực giải vấn đề Phát triển lực tự học, tự nghiên cứu Trả lời PHỤ LỤC BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM Thời gian, địa điểm, thành phần Địa điểm: Thời gian: từ đến Ngày .tháng năm Nhóm số: …… ; Số thành viên: Lớp:…… Số thành viên có mặt Số thành viên vắng mặt Nội dung công việc: (Ghi rõ tên chủ đề thảo luận nội dung thực hành) Thời hạn STT Họ tên Công việc giao Ghi hoàn thành 10 Kết quả làm việc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Thái độ tinh thần làm việc ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Đánh giá chung ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… Ý kiến đề xuất ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… PHỤ LỤC PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM Yêu cầu nội dung: Bài thuyết trình phải thể nội dung sau: - Về hình thức: Ngắn gọn, lo gic, đầy đủ, rõ ràng - Về cách thức trình bày: Đại điện thuyết trình (chú ý giọng điệu, thái độ, cử ) có tư liệu, hình ảnh clip hỗ trợ - Về nội dung nên hướng vào nội dung sau: + Hai câu đầu: Hình tượng người thời Trần (Chú ý từ Hoành sóc, kháp kỉ thu, khí thôn ngưu) + Hai câu sau: Vẻ đẹp nhân cách nhà thơ - đại diện cho vẻ đẹp người thời Trần (chú ý từ ngữ, hình ảnh công danh, nợ, thẹn, Vũ Hầu ) PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM Yêu cầu nội dung: Bài thuyết trình phải thể nội dung sau: - Về hình thức: Ngắn gọn, lo gic, đầy đủ, rõ ràng, sinh động - Về cách thức trình bày: Đại điện thuyết trình (chú ý giọng điệu, thái độ, cử ) có tư liệu, hình ảnh clip hỗ trợ - Về nội dung: + Đặc điểm tranh thiên nhiên, sống (đó sống đâu, có khác với thiên nhiên sống nhiều thơ khác thời đại) + Cảnh vật người thơ cho ta thấy phẩm chất Nguyễn Trãi PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM Bài thuyết trình phải thể nội dung sau Bài thuyết trình phải thể nội dung sau: - Về hình thức: Ngắn gọn, lo gic, đầy đủ, rõ ràng, sinh động, lôi - Về cách thức trình bày: Đại điện thuyết trình (chú ý giọng điệu, thái độ, cử ) có tư liệu, hình ảnh clip hỗ trợ - Về nội dung cần đạt: + Tác giả quan niệm sống nhàn? + Có đồng ý với lựa chọn sống nhàn nhà thơ không? Vì sao? (Lối sống có biểu tinh thần yêu nước không?) PHIẾU ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHÓM Bài thuyết trình phải thể nội dung sau Bài thuyết trình phải thể nội dung sau: - Về hình thức: Ngắn gọn, lo gic, đầy đủ, rõ ràng, sinh động, lôi - Về cách thức trình bày: Đại điện thuyết trình (chú ý giọng điệu, thái độ, cử ) có tư liệu, hình ảnh clip hỗ trợ - Về nội dung cần đạt: Chủ nghĩa yêu nước thể qua hình ảnh nào? PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ HỌC SINH SAU BÀI HỌC Họ tên: Nhóm: Nêu di tích, thắng cảnh, di Ý nghĩa, học cho thân sau sản, đặc sản địa phương em? học xong chủ đề văn thuyết minh? ... ban đầu về: - Chủ nghĩa yêu nước biểu chủ nghĩa yêu nước văn học Trung đại VN - Mỗi nhóm có sản Tiết 2, 3,4 Thực nhiệm vụ báo cáo, đánh giá nhiệm vụ thực + Tình yêu thiên nhiên, yêu sống Nguyễn... hoàn phẩm đề tài xã hội phong sáng tác đến cảnh đời cảm hứng sáng kiến Việt Nam cảm hứng chủ tác phẩm để lý tác Chủ nghĩa đạo giải nội dung, yêu nước thơ nghệ thuật văn tác phẩm Nghĩa việc Nghĩa. .. tinh thần thời đại ảnh hưởng từ nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc Chính ảnh hưởng tạo nên đặc điểm lớn nội dung chủ nghĩa yêu nước, tinh thần nhân đạo Chủ nghĩa yêu nước văn học thời kì gắn liền
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án theo chủ đề chủ nghĩa yêu nước lớp 10 , giáo án theo chủ đề chủ nghĩa yêu nước lớp 10 , giáo án theo chủ đề chủ nghĩa yêu nước lớp 10 , Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay