Đề thi học kì I môn Văn (Lớp 10

3 277 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:12

Đề thi học I môn Văn (Lớp 10) I Phần đọc hiểu ( điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi từ câu đến câu 4: Thêm tuổi đời, tuổi ba mươi đâu xa Vài năm nưa trở thành chị cán già dặn đứng đắn Nghĩ đến thoáng thấy buồn Tuổi xuân qua lửa khói, chiến tranh cướp hạnh phúc tình yêu tuổi trẻ Ai lại không tha thiết với mùa xuân, lại không muốn sáng ngời đôi mắt đôi môi căng mọng đới tuổi hai mươi? Nhưng… tuổi hai mươi thời đại phải dẹp lại ước mơ hạnh phúc mà lẽ họ phải có… (Nhật Đặng Thùy Trâm – NXB Hội Nhà Văn, 2005) Câu 1: Đoạn văn diễn tả tâm tác giả? Câu Trong hai câu văn Ai lại không tha thiết với mùa xuân? Ai lại không muốn sáng ngời đôi mắt đôi môi căng mọng đời tuổi 20? Tác giả sử dụng biện pháp tu từ ? Tác dụng biện pháp tu từ đó? Câu 3: Xác định phương thức biểu đạt đoạn văn? Câu 4: Viết đoạn văn ( từ đến dòng ) Trình bày suy nghĩ Anh (chị) nội dung: Sống để tuổi xuân có ý nghĩa? Đọc thơ sau trả lời từ Câu đến câu 8: Chót cành cao vót Mấy sấu con Như khuy lục Trên áo trờ xanh non Trời rộng lớn muôn trùng Đóng khung vào cửa sổ Làm sấu tơ Càng nhỏ xinh Trái chưa đủ nặng Để đeo oằn nhánh cong Nhánh giơ lên thẳng Trông ngây thơ Cứ trời Giữa vô biên sang nắng Mấy sấu non Giỡn mây trắng (Quả sấu non cao – Xuân diệu – Thơ chống Mĩ cứu nước 1965 – 1967, nxb Văn học 1968, tr83) Câu Nêu nội dung văn trên? Câu 6: Bài thơ viết theo thể thơ nào? Câu 7: Biện pháp nghệ thuật sử dụng khổ thơ đầu, phân tích ý nghĩa biện pháp đó? Câu Viết đoạn văn từ – dòng trình bày cảm nhận anh chị diệu thiên nhiên II Phần làm văn ( điểm) Trong truyện cổ tích “Tấm Cám” tác giả dân gian kể lại chặng đường đời (trước vào cung, sau vào cung) bị mẹ nhà Cám nhiều lần hãm hại, lần Tấm vượt qua 1.Bằng lời văn em kể lại trình Tấm đấu tranh để giành sống hạnh phúc 2.Từ em có suy nghĩ triết lý sống “Ở hiền gặp lành”?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì I môn Văn (Lớp 10, Đề thi học kì I môn Văn (Lớp 10, Đề thi học kì I môn Văn (Lớp 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay