De van nghi luan xa hoi 1

2 216 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 21:02

Đề 1: Xấu hổ trước người khác tình cảm tốt xấu hổ trước thân lại tốt (Lep Tolstoi) Dàn ý Giải thích câu nói - Xấu hổ trạng thái cảm xúc; nét tính cách - Biểu hiện: + Cảm xúc thường xuất người bị trêu ghẹo; cô gái trẻ đối diện với người có tình cảm với + Xấu hổ khiêm nhường người + Cảm giác xấu hổ làm việc không đắn, ý thức hành động sai trái Đó nỗi xấu hổ trước thân L Tolstoi cho nỗi xấu hổ lại tốt Bàn luận, mở rộng - Vì xấu hổ trước thân lại tốt hơn? + Trong sống, có người biết hoàn thiện thân cách tự phê bình thân Nhưng thừa nhận, cảm thấy xấu hổ tồn điểm xấu, điều chưa tốt, chưa hoàn thiện điều dễ dàng + Nỗi xấu hổ không khiến người nhỏ bé, đáng khinh, trái lại tôn vinh cao đẹp nhân cách người + Người biết xấu hổ người tìm động lực để phấn đấu, hoàn thiện thân - Bất nên gieo tâm hồn hạt mầm tình cảm xấu hổ - Không nên sa vào trạng thái cảm xúc xấu tự ti, tự kỉ Bài viết Làm nên vẻ đẹp tâm hồn người nhiều tính cách cao quí, người có xấu hổ Xấu hổ trước người khác tình cảm tốt xấu hổ trước thân lại tốt (Lep Tolstoi) Có lẽ không lạ lẫm xấu hổ chắn có lúc người cảm thấy xấu hổ Xấu hổ trạng thái cảm xúc, chí nét tính cách người Xấu hổ đồng nghĩa với nỗi thẹn thùng Cảm xúc thường xuất người bị trêu ghẹo hay cô gái trẻ đối diện với người có tình cảm với Xấu hổ trước người khác làm nên vẻ duyên dáng người Đó nét đẹp tình cảm, cảm xúc thiếu, mang lại thi vị cho sống Xấu hổ khiêm nhường người so sánh thân với chuẩn mực nhận thua Trong thơ Thuật hoài, bắt gặp nỗi thẹn làm nên nhân cách Phạm Ngũ Lão: Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu Hay làm việc không đắn, ý thức hành động sai trái cho ta cảm giác xấu hổ Chúng ta xấu hổ kết học tập tồi, xấu hổ không nhường chỗ cho cụ già xe buýt, xấu hổ ngồi ba người xe máy không đội mũ bảo hiểm… Đó nỗi xấu hổ trước thân L Tonlstoi cho nỗi xấu hổ lại tốt Vì lại thế? Trong sống, có người không muốn phơi bày, vạch trần điều không tốt Nhưng có người biết hoàn thiện cách tự phê bình thân Xét đoán thân điều tự giác làm Thừa nhận tồn điểm xấu, điều không tốt điều dễ dàng Cảm thấy xấu hổ chưa hoàn thiện, điều không tốt không dễ thực Tất nhiên, người không toàn thiện, toàn mĩ, xấu hổ thể ý thức vươn lên đáng trân trọng Nỗi xấu hổ không khiến người nhỏ bé, đáng khinh, trái lại tôn vinh cao đẹp nhân cách người Người biết xấu hổ người tìm cho động lực để phấn đấu, hoàn thiện thân Ý thức hành động, việc làm khứ giúp họ nhìn nhận sâu sắc để từ khắc phục điều sai trái, hoàn thành dang dở Nỗi xấu hổ thua thầy bãn động lực thúc không bạn học sinh hăng say học tập Nhiều người cảm thấy xấu hổ nghèo đói vươn lên làm giàu đôi tay Nhiều nhân vật truyện ngắn Nam Cao xấu hổ ti tiện, xấu xa thân họ tâm từ bỏ thói đê hèn đó… Phải khẳng định nỗi thẹn thế, sống người khó thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp Xấu hổ trước thân điều tốt đẹp nên nên gieo tâm hồn hạt mầm tình cảm Tất nhiên, xấu hổ phải có giới hạn định không, sa vào trạng thái cảm xúc xấu tự ti, tự kỉ Và xấu hổ chưa thật hài lòng thân để trưởng thành ... xấu hổ nghèo đói vươn lên làm giàu đôi tay Nhiều nhân vật truyện ngắn Nam Cao xấu hổ ti tiện, xấu xa thân họ tâm từ bỏ thói đê hèn đó… Phải khẳng định nỗi thẹn thế, sống người khó thay đổi theo
- Xem thêm -

Xem thêm: De van nghi luan xa hoi 1 , De van nghi luan xa hoi 1 , De van nghi luan xa hoi 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay