Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC

57 121 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:56

Phần 1: MỞ ĐẦU DO CHỌN ĐỀ TÀI Môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào trân trọng truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm dân tộc ta, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, có ý thức cảnh giác, làm thất bại chiến lược “ Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ âm mưu, thủ đoạn, phá hoại lực thù địch; rèn luyện cho học sinh có kiến thức quốc phòng, kĩ quân nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa Do đó, việc tìm tòi, nghiên cứu, đổi phương pháp dạy – học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh vô ý nghĩa Nó góp phần “phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh”, “bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” (Luật Giáo dục, điều 28) Song phải thừa nhận thực tế rằng, phận không nhỏ học sinh, phụ huynh học sinh, người dân số giáo viên có biểu coi thường, xem nhẹ, hứng thú học môn học Việc nhận thức môn học chắn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học môn Chính việc đổi mạnh mẽ, sâu rộng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá cấp thiết hết Đặc điểm môn GDQP-AN giảng dạy thuyết xen lẫn nội dung học thực hành, cần sử dụng nhiều tư liệu minh họa hình ảnh trực quan giúp cho người học dễ dàng nhận biết hình dung vị trí địa lý, đường biên giới quốc gia đất liền, biển, đảo quần đảo, biết xác định chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam đồng thời nhận biết loại vũ khí trang bị, cấu tạo súng, đạn, lựu đạn chuyển động gây nổ hay phương pháp ngắm bắn minh họa rõ ràng cụ thể, giúp cho người học nhanh chóng nhận biết áp dụng thực tế tiến hành tập luyện thao trường Ngày công nghệ thông tin ngày phát triển việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào lĩnh vực điều tất yếu Công nghệ thông tin công nghệ hỗ trợ đắc lực việc đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục nói chung môn giáo dục quốc phòng – An ninh nói riêng Nhờ có CNTT mà sáng tạo việc chuẩn bị tiết dạy phong phú, dạng, khai thác có hiệu thông tin mạng Interrnet tích hợp nghe, nhìn làm cho giảng phong phú đạt kết cao Ứng dụng CNTT giáo dục nói chung yêu cầu cấp thiết, có tác dụng mạnh mẽ mục tiêu, định hướng đổi phương pháp dạy học, phương tiện hữu ích giúp cho giáo viên sáng tạo lựa chọn hình thức đổi dạy học cho phù hợp với đối tượng Để đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, giáo dục Việt Nam phải thực đổi sâu sắc toàn diện nội dung lẫn phương pháp dạy học (PPDH) tinh thần nghị TW2 - khóa VIII Đảng Cộng Sản Việt Nam nêu: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, viên đại học” Vì vậy, với mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu dạy học, lựa chọn đề tài nghiên cứu là: “Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng Trường CKC” MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên sở nghiên cứu luận thực trạng công tác giảng dạy trường THPT Trần Phú – Đà Lạt, đề xuất giải pháp cho việc khai thác thông tin, thiết kế giảng nhằm giúp học sinh có hình ảnh trực quan sinh động, nhanh chóng nhận biết vận dung, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, rèn luyện thói quen khả tự học, tinh thần hợp tác, kĩ vận dụng kiến thức vào tình khác học tập thực tiễn Làm cho học trình kiến tạo, học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện, khai thác xử lí thông tin, tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu “ứng dụng CNTT giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK súng trường CKC” cho học sinh khối 11, Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt Khách thể điều tra: Học sinh khối 11, Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Thời gian nghiên cứu: + Giai đoạn 1: Từ tháng 09/2012 đến hết tháng 05/2013 + Giai đoạn 2: Từ tháng 09/2013 đến tháng 05/2016 Phần 2: NỘI DUNG Chương 1:CƠ SỞ LUẬN CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CNTT VÀO GIẢNG DẠY 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÔNG CỤ CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1 Ứng dụng Ứng dụng việc sử dụng công cụ sẵn có để đạt lợi ích thực tế 1.1.2 Công nghệ: Công nghệ hiểu tổng quát áp dụng khoa học vào hoạt động thực tiễn người đời sống xã hội 1.1.3 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin ( IT – Information Technology) ngành ứng dụng công nghệ quản xử thông tin, ngành sử dụng máy tính phần mềm để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền thu thông tin Theo Nghị 49/CP Chính phủ ngày tháng năm 1993 “Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kĩ thuật đại- chủ yếu kỹ thuật máy tính viễn thông- nhằm tổ chức khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm lĩnh vực hoạt động người xã hội” 1.1.4 Ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin việc sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh hoạt động khác nhằm nâng cao suất, chất lượng, hiệu hoạt động 1.1.5 Ứng dựng CNTT giảng dạy Ứng dụng CNTT hoạt động dạy học việc sử dụng phương pháp khoa học, công nghệ công cụ kỹ thuật khai thác, sản xuất trao đổi thông tin số, phục vụ hiệu cho hoạt động dạy học giáo viên Cụ thể hơn, ứng dụng CNTT hoạt động dạy học việc sử dụng máy tính, phần mềm máy tính thiết bị CNTT khác việc soạn bài, dạy học, kiểm tra đánh giá, hỗ trợ học sinh học tập việc nghiên cứu nhằm phát triển chuyên môn 1.1.6 Bài giảng điện tử Bài giảng điện tử giảng giáo viên thể lớp nhờ hỗ trợ thiết bị điện tử 1.1.7 Giáo án điện tử Là giáo án truyền thống GV đưa vào máy vi tính – giáo án truyền thống lưu trữ, thể dạng điện tử Khi giáo án truyền thống đưa vào máy tính ưu điểm, mạnh CNTT phát huy: lưu trữ, hình thức, chia sẽ, xử lý, quản lý… Giáo án điện tử không bao hàm có hay không việc ứng dụng CNTT tiết học mà giáo án thể (Nguồn: Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS-môn Tin học Vụ Giáo dục Trung học-Bộ Giáo dục Đào tạo phát hành năm 2007 (trang 95+96)) 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN CƠ BẢN VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY PHẦN THUYẾT NỘI DUNG BINH KHÍ SÚNG TIỂU LIÊN AK SÚNG TRƯỜNG CKC 1.2.1 Sơ lược lịch sử nghiên cứu, sách tình hình ứng dụng CNTT giáo dục Tổ chức UNESCO dự đoán việc tác động công nghệ thông tin làm thay đổi cách giáo dục giới năm đầu kỉ XXI Chính từ thập niên cuối kỉ trước, tổ chức có chương trình hành động cụ thể, chủ yếu thiết lập lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin, tài trợ cho hội thảo khoa học nước, lập dự án quản lí ứng dụng cách thành tựu công nghệ thông tin giáo dục Nghị TW2, khóa VIII nhấn mạnh: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện vào trình dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu học sinh, sinh viên đại học” Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 Bộ trưởng Bộ GDĐT tăng cường giảng dạy, đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2012-2013 Bộ GD-ĐT yêu cầu triển khai Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trường phổ thông nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào môn học thay học môn tin học Giáo viên môn chủ động tự soạn tự chọn tài liệu phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” Trên thực tế đa số môn học giảng dạy tất bậc học sử dụng CNTT cách có hiệu mang lại hiệu công tác giảng dạy Đối với môn GDQP môn học khác môn học đòi hỏi tính hệ thống, cần sử dụng nhiều tư liệu minh hoạ hình ảnh trực quan, giúp người học hình dungkhí trang bị, kỹ thuật động tác bản, câu tạo chuyển động loại súng… CNTT có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu trình tiếp thu lĩnh hội kiến thức người học Giáo viên ứng dụng CNTT trình dạy học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đạt hiệu mong muốn 1.2.2 Vai trò công nghệ thông tin với dạy học: Ngày nay, việc đổi phương pháp dạy học trường học ngành giáo dục xã hội quan tâm Với mục tiêu dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập Để đạt mục tiêu trên, giáo viên phải vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực Một công cụ hữu ích hỗ trợ cho giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học lí sau: - Thứ nhất: Trong thời đại ngày với phát triển khoa học kỹ thuật việc ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với quy luật việc làm cần thiết, đem lại hiệu thiết thực - Thứ hai: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phù hợp với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo - Thứ ba: Công nghệ thông tin góp phần đại hóa phương tiện dạy học, phần mềm dạy học giúp giáo viên tạo giảng phù hợp nhu cầu học sinh, giúp học sinh có nhiều phương pháp tiếp thu kiến thức Đặc biệt, giúp cho giáo viên tạo lớp học mang tính tương tác hai chiều: giáo viên – học sinh - Thứ tư: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp giáo viên bố trí thời gian giảng dạy hợp lý, có thời gian đầu tư cho trình dẫn dắt, tạo tình có vấn đề để kích thích tư sáng tạo kiểm tra đánh giá học sinh Học sinh dễ dàng hình dung có khái niệm xác hình ảnh, vật, tượng tiếp xúc với chúng hình ảnh trực quan (hình ảnh, đoạn phim…) - Thứ năm: Cập nhật, khai thác kho tri thức chung nhân loại công cụ đa phương tiện 1.2.3 Tác động CNTT truyền thông giáo dục Phân loại mô hình giáo dục theo cách tiếp cận thông tin: Theo cách tiếp cận thông tin, “Hội nghị Paris GĐH kỷ 21” UNESCO tổ chức 10/2008 người ta có tổng kết mô hình giáo dục nêu Bảng Trong mô hình nêu, mô hình “trí thức” mô hình giáo dục đại nhất, hình thành xuất thành tựu quan trọng công nghệ thông tin truyền thông - mạng Internet Bảng phân loại mô hình giáo dục dựa công nghệ theo cách tiếp cận thông tin Mô hình Truyền thống Thông tin Tri thức Vai trò Trung tâm người học Thụ động Chủ động Thích nghi Người dạy Người học Nhóm Công nghệ Bảng/TV/Radio PC PC+mạng 1.2.4 Sự cần thiết phải ứng dụng CNTT dạy học Việc ứng dụng CNTT dạy học tạo bước chuyển trình đổi nội dung, PPGD Cụ thể là: - CNTT công cụ đắc lực để hỗ trợ cho việc xây dựng kiến thức - Là phương tiện thông tin để khám phá kiến thức nhằm hỗ trợ cho trình học tập - Phục vụ cho việc đổi PPGD Tuỳ theo giảng, mảng kiến thức tuỳ theo đối tượng học sinh mà giáo viên vận dụng cách sáng tạo CNTT giờ, kiểu lên lớp - CNTT giúp cho giảng sinh động hấp dẫn hơn, phần mềm dạy học kết hợp phần mềm với phương pháp giáo dục khác thành tổ hợp phương pháp giáo dục phức hợp 1.2.5 Đổi phương pháp dạy học môn Giáo dục Quốc phòng – An ninh - Định hướng đổi phương pháp dạy học: Định hướng đổi phương pháp dạy học cụ thể hóa Luật Giáo dục, Điều 28.2: Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ đông, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập học sinh Theo nhà lí luận dạy học, phương pháp dạy học cách thức, đường tới nhận thức vật tượng khách quan, tập hợp phương tiện để đạt đến mục đích đề ra; Hay nói cách khác “phương pháp dạy học tổ hợp cách thức phối hợp hoạt động cách thống giáo viên học sinh trình dạy học tiến hành vai trò chủ đạo giáo viên nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học” Do phương pháp dạy học, có nhiều cách hiểu khác song tất hướng đến tính mục tiêu trình dạy học vai trò giáo viên học sinh trình dạy học Bên cạnh đó, phương tiện dạy học công cụ đóng vai trò quan trọng, cầu nối chung gian mang lại hiệu giáo dục Vì trình dạy học trình truyền thông, truyền thông chuyển tải thông tin từ một nhóm đối tượng đến một nhóm đối tượng khác nhằm cung cấp kiến thức, thay đổi nhận thức cải biến hành vi người Điểm khác biệt dạy học loại hình truyền thông chỗ: dạy học trình truyền thông nhiều chiều học sinh đối tượng trung tâm, chủ thể giáo viên đóng vai trò chủ đạo để trình truyền thông đạt hiệu Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng – An ninh trình dạy học mang tính đặc thù nhằm trang bị cho học sinh kiến thức đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh Đảng Nhà nước; kỹ quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm cho hệ trẻ quan điểm Đảng xây dựng quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân nhân, an ninh nhân dân; đấu tranh, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ lực thù địch với cách mạng Việt Nam tình hình Qua môn học giúp cho học sinh hiểu biết vận dụng thành thục thao tác kỹ quân cần thiết, biết sử dụng số loại vũ khí binh, thành thạo sử dụng súng tiểu liên AK (CKC) Rèn luyện phẩm chất, lĩnh trị vững vàng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; xây dựng tác phong nhanh nhẹn; hình thành nếp sống có kỷ luật sinh hoạt tập thể, ý thức cộng đồng trường, lớp công tác Trong thời đại ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật CNTT, việc ứng dụng công nghệ, khai thác thông tin mạng Internet trở nên phổ biến, tầng lớp xã hội nhanh chóng tìm thông tin khác đáp ứng yêu cầu sử dụng khác Sự bùng nổ vệ thông tin đặt nhu cầu tiếp nhận thông tin, xử thông tin giải vấn đề đáp ứng với yêu cầu thời đại Do đạo tạo người có lực, có trình độ nhận thức cao mục tiêu hàng đầu nhân loại giới Đối với môn GDQP-AN môn học khác tất nhằm mục đích tích cực hóa hoạt động học sinh, kích thích tư sáng tạo, đem lại hiệu tích cực đổi phương pháp giảng dạy Ngoài ra, xét góc độ tâm lí lứa tuổi, học sinh trung học phổ thông giai đoạn phát triển nhận thức đường nhận thức em không thoát khỏi quy luật: từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng thực tiễn Do đó, việc sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học để cung cấp cho em tư liệu trực quan sinh động (Tranh ảnh, đồ, phim tư liệu…), giúp em biết hiểu chất vấn đề lịch sử hoàn toàn phù hợp với em Việt Nam đường đổi hội nhập quốc tế nên không tiếp nhận tiến khoa học kĩ thuật Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nước ta vấn đề cần thiết Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY 10 STT Lớp Sĩ Giỏi số SL % Khá SL % Trung Yếu Bình SL % Kém SL % SL % 11A1 36 19.4 14 38.9 12 33.3 8.3 00 00 11A2 37 16.2 18 48.6 11 29.7 5.4 00 00 11A5 38 15.8 16 42.1 14 36.8 5.3 00 00 11A6 38 10.5 18 47.4 13 34.2 7.9 00 00 11A10 38 15.8 16 42.1 13 34.2 7.9 00 00 3.3.2.2 So sánh kết đối chiếu Kết sau thực nghiệm học sinh lớp giảng dạy “Giới thiệu súng Tiểu Liên AK súng trường CKC” theo phương pháp ứng dụng CNTT Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt STT Lớp Sĩ số Giỏi SL % Khá SL % Trung Yếu Bình Kém SL % SL % SL % 11A3 36 16 44.4 15 41.7 13.9 0 0.0 11A4 36 15 41.7 16 44.4 13.9 0 0.0 11A7 38 14 36.8 18 47.4 13.2 2.6 0.0 11A8 37 13 35.1 18 48.6 16.2 0 0.0 11A9 37 15 40.5 17 45.9 10.8 2.7 0.0 Năm học 2013-2014 mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy phần thuyết bài: “Giới thiệu súng Tiểu liên 43 AK súng trường CKC” cho toàn học sinh khối 11 Trường THPT Trần Phú Qua kiểm tra nội dung súng tiểu liên AK súng trường CKC cho thấy tỷ lệ phần trăm điểm khá, giỏi năm học 2013 – 2014, năm học 2014 – 2015 năm học 2015 – 2016 cao năm học 2011 – 2012; cụ thể sau: Xếp loại Năm học GIỎI (Tỷ lệ %) KHÁ (Tỷ lệ %) TRUNG YẾU BÌNH (Tỉ lệ (Tỷ lệ %) %) KÉM (Tỉ lệ %) 2011-2012 15.3 44.1 33.8 6.8 00 2012-2013 27.6 44.7 23.6 4.1 00 2013-2014 37.2 43.0 18.6 1.2 00 2014-2015 39.2 42.1 16.7 1.0 00 2015-2016 37.5 43.4 19.1 0.0 00 3.3.3 Đối với bài: “ Kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK súng Trường CKC Năm học 2012-2013, sau thử nghiệm áp dụng giảng điện tử “Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK súng trường CKC” cho học sinh 05/10 lớp khối 11 3.3.4.1 Kết trước thực nghiệm cho thấy: Kết trước thực nghiệm học sinh lớp giảng dạy “Kỹ thuật bắn súng Tiểu Liên AK súng trường CKC” theo phương pháp truyền thống không áp dụng công nghệ thông tin Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt 44 STT Lớp Sĩ Giỏi Khá Đạt số SL 11A3 36 25.0 10 27.8 11A4 36 19.4 12 33.3 11A7 38 23.7 14 36.8 11A8 37 21.6 15 40.5 11A9 37 18.9 12 32.5 % SL % SL Không đạt % 19 16 18 SL % 10 27.8 11 30.6 21.1 13.6 10 27.0 24 21 3.3.4.2 So sánh kết đối chiếu Kết sau thực nghiệm học sinh lớp giảng dạy “Kỹ thuật bắn súng Tiểu Liên AK súng trường CKC” theo phương pháp ứng dụng cộng nghệ thông tin Trường THPT Trần Phú – Đà Lạt STT Lớp Sĩ Giỏi số SL % Khá SL % Đạt Không đạt SL % SL % 11A1 36 15 41.7 12 33.3 16.7 8.3 11A2 37 14 37.8 12 32.5 18.9 10.8 11A5 38 13 34.2 12 31.6 21.1 13.2 11A6 38 13 34.2 15 39.5 18.4 7.9 11A10 38 11 28.9 14 36.9 23.7 10.5 Từ năm học 2013-2014 nay, mạnh dạn ứng dụng CNTT vào giảng dạy phần thuyết bài: “Kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK súng 45 trường CKC” cho toàn học sinh khối 11 Trường THPT Trần Phú, kết cho thấy: Qua kiểm tra nội dung ngắm bắn máy bắn tập BT03 vào mục tiêu cố định cự ly 100m, bia số 4A cho thấy tỷ lệ phần trăm điểm khá, giỏi năm học 2013-2014; năm học 2014 – 2015, năm học 2015 – 2016 cao năm học 2010 – 2011 2011 – 2012; số học sinh bắn không đạt giảm rõ rệt, cụ thể sau: Xếp loại KHÔNG GIỎI KHÁ ĐẠT (Tỷ lệ %) (Tỷ lệ %) (Tỷ lệ %) 2010 - 2011 24.8 26.9 20.2 28.1 2011-2012 22.7 25.4 22.5 29.4 2012-2013 28.5 34.5 19.9 17.1 2013-2014 35.3 37.2 19 8.5 2014- 2015 34.9 36.5 21.8 7.8 2015 - 2016 37.8 38.2 16.9 7.1 Năm học ĐẠT (Tỉ lệ %) 3.3.5 Đối với việc tạo hứng thú học sinh học môn Qua nghiên cứu tìm hiểu phương tiện kỹ thuật ứng dụng CNTT tìm kiếm thông tin Internet vào dạy học Tôi vận dụng số biện pháp vào trình dạy học, thấy trước giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC xa 46 vời nhàm chán học sinh; sử dụng CNTT vào dạy học kết học tập học sinh tiến cách rõ rệt Giáo viên giảm nhẹ phần trình dạy học học sinh làm việc cách tích cực hứng thú; kết đạt sau: Kết điều tra mức độ hứng thú học sinh năm học 2014 - 2015 Lớp Sĩ số Hứng thú 11A1 11A3 11A4 11A7 11A11 36 38 37 37 37 27 30 28 27 24 Mức độ hứng thú học sinh Không Tỉ lệ Bình Tỉ lệ hứng % thường % thú 75.0 22.2 78.9 18.4 75.7 24.3 73.0 21.6 64.9 32.4 12 Tỉ lệ % 2.8 3.3 0.0 5.4 2.7 Như thực việc đổi phương pháp dạy học với việc ứng dụng CNTT giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC so với trước đây, nhận thấy kết thật khả quan, hứng thú học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh nâng lên rõ rệt Tiết học không căng thẳng, khô khan hay nhàm chán Ngược lại học sinh có chuyển biến tích cực nhiều; chịu khó tìm tư liệu nhiều hơn, điều chưa hiểu mạnh dạn trao đổi với bạn bè giáo viên Hào hứng lần diễn hội thao nhỏ sau tiết học Vì kết tăng lên rõ rệt 47 3.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Sau áp dụng đề tài “ ứng dụng CNTT vào giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC” ; rút học kinh nghiệm sau: - Trước hết, người thầy phải có lòng yêu nghề, yêu người, có ý thức trách nhiệm tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn giảng dạy 48 - Cần phải nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên mục đích, yêu cầu, ý nghĩa việc đổi phương pháp giảng dạy việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy Sự chuyển biến nhận thức tất yếu dẫn đến có chuyển biến hành động - Giáo viên phải thường xuyên nghiên cứu, dự đồng nghiệp, tham dự đầy đủ lớp tập huấn chuyên môn…để nắm bắt thông tin nội dung, phương pháp chương trình Từ đó, giáo viên lập kế hoạch học cho cách khoa học, có tích hợp kiến thức môn học với - Giáo viên cần nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thân Cần đổi phương pháp dạy học lồng ghép với môn khác Lịch sử, Địa lý, GDCD…tránh nhàm chán, khô cứng môn - Cần tích cực áp dụng CNTT sử dụng loại tranh ảnh, đoạn phim tư liệu vào trình giảng dạy, nhằm thu hút ý, tạo hứng thú học tập hiểu nhanh em - Việc đẩy mạnh áp dụng CNTT dạy học phải tiến hành đồng bộ, hệ thống trình dạy học chặt chẽ, có lộ trình, mục tiêu, kiểm tra đánh giá, khảo sát hiệu thực tế rõ ràng, tránh kiểu phong trào, hình thức - Hơn cần lưu ý việc ứng dụng CNTT vào dạy học phải quán triệt quan điểm sau: 49 • Giáo viên cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế sử dụng giảng điện tử giúp cho giáo viên rèn luyện nhiều kỹ phối hợp tốt phương pháp dạy học tích cực khác; • Khi thiết kế giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Vedeo, hình ảnh, bảng đồ, ….), • Nội dung giảng điện tử cần cô đọng, xúc tích, hình ảnh, mô cần sát chủ đề (trong slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ) • Không lạm dụng công nghệ thông tin chúng không tác động tích cực đến trình dạy học phát triển người học 50 Phần 3: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Thông qua việc nghiên cứu luận, đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC, rút số kết luận sau: 1.1 Sự bùng nổ CNTT nói riêng khoa học công nghệ nói chung tác động mạnh mẽ vào phát triển tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong bối cảnh đó, muốn giáo dục phổ thông đáp ứng đòi hỏi cấp thiết công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, muốn dạy học theo kịp sống, thiết phải đổi PPGD theo hướng ứng dụng CNTT thiết bị dạy học đại nhằm phát huy mạnh mẽ tư sáng tạo, kỹ thực hành hứng thú học tập học sinh để nâng cao chất lượng đào tạo 1.2 Qua kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC”; qua bảng so sánh đối chiếu nhận thức qua kết học tập học sinh cho thấy, ứng dụng công nghệ thông tin mang lại hiệu rõ rệt cụ thể là: Tạo hứng thú học tập, phát huy nhiều phương pháp học, kích thích học sinh phát huy tốt tính chủ động, tích cực tự giác, hình ảnh, đoạn video clip nhanh chóng giúp học sinh hiểu thực học thực hành 1.3 Ứng dụng CNTT giảng dạy thay đổi yếu tố phương pháp giảng dạy giáo viên phương pháp học tập học sinh, để đáp ứng yêu cầu mục tiêu đào tạo giai đoạn phát triển Đây xu tất yếu, chủ trương đắn Đảng nhà nước 1.4 Đổi phương pháp dạy học việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy không liên quan đến giáo viên, nhà trường mà tham 51 gia toàn xã hội, có đồng thuận phụ huynh học sinh nhằm giúp em cách thức học tập nhà quan tâm lực lượng khác,… 1.5 Việc triển khai giáo án điện tử là hướng tất yếu giáo dục hiện để thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học Từ những thiết bị, phần mềm của công nghệ thông tin được đề cập ở trên, người dạy cần lựa chọn, ứng dụng tốt vào việc tạo giáo án điện tử phục vụ cho việc dạy học của mình Môi trường dạy học đa phương tiện (Multimedia) là môi trường thuận lợi nhất để việc triển khai giáo án điện tử đạt hiệu quả cao 52 - Tuy nhiên, giáo án điện tử chỉ điều kiện để thay đổi phương pháp dạy học Bản thân giáo án điện tử không làm thay đổi phương pháp người dạy dùng thay cho việc viết vẽ bảng, chí phản tác dụng, người dạy chẳng cần phải nhớ cần chiếu đọc làm cho kiến thức thân giảm sút, kỹ nghiệp vụ không phát triển, người học cảm thấy nhàm chán biết nghe nhìn, không tham gia hoạt động gì, vô tình lại hình thành một phương pháp dạy học không tích cực, rất thụ động đó là “phương pháp nhìn chép, đọc chép” Để có thể ứng dụng có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học, trước hết người dạy phải chịu khó tìm hiểu, tiếp thu, vận dụng những sản phẩm của nó vào giáo án của mình Phương pháp dạy học có đổi mới theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học hay không tùy thuộc vào sự nhận thức, đầu tư người dạy - Để giáo án điện tử thực sự mang lại hiệu quả, trước tiên bản thân nó phải là một giáo án dạy học tích cực, bên cạnh đó là công nghệ thông tin được ứng dụng một cách hợp lý từng bước của quá trình dạy học KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục đào tạo - Cần xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể dạyứng dụng CNTT giảng dạy giáo viên theo yêu cầu đổi phương pháp dạy học - Điều chỉnh nội dung chương trình, SGK môn GDQP phù hợp với mục tiêu cấp học, đảm bảo tính tinh giản, bản, đại, thực tiễn song không nặng nề thuyết học sinh có điều kiện phát huy tính chủ động, sang tạo hoạt động học tập - Khi biên soạn sách thiết kế giảng giáo viên chuẩn kiến thức kỹ cần cụ thể, chi tiết 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo 53 - Trong đợt tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, cần lưu ý đến chuyên đề ứng dụng CNTT dạy học môn - Tăng cường đầu tư sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập cho môn GDQP 2.3 Đối với nhà trường - Đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu yêu cầu mang tính tất yếu ứng dụng CNTT đổi phương pháp giảng dạy - Đầu tư, trang bị sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc dạy học môn GD Quốc phòng - Thường xuyên bồi dưỡng kỹ sử dụng máy tính phần mềm Tin học cho đội ngũ giáo viên - Thường xuyên tổ chức hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạyứng dụng CNTT nhà trường tổ - Định hướng cho giáo viên có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc photo phát cho giáo viên như: tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, hướng dẫn sử dụng máy chiếu, hướng dẫn thiết kế giảng điện tử e- Learning,… Trên số phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng – An Ninh phần thuyết nội dung binh khí súng Tiểu liên AK súng trường CKC cho học sinh 11 THPT, qua đề tài tự thân đánh giá mang lại hiệu thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn, song không tránh khỏi thiếu sót mong quý thầy cô bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến đề đề tài hoàn thiện có giá trị việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học nói chung môn GDQP nói riêng Đà Lạt, ngày 06 tháng 06 năm 2016 54 Ý kiến lãnh đạo quan, đơn vị Người báo cáo ( Phải đánh giá cụ thể, không ký tên) Lê Ngọc Việt 55 Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp sở đánh giá, nhận xét (phải có nhận xét cụ thể) (ký tên, đóng dấu đơn vị) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………… 56 57 ... THễNG TIN TRONG GING DY PHN Lí THUYT NI DUNG BINH KH SNG TIU LIấN AK V SNG TRNG CKC CHO HC SINH KHI 11 TRNG THPT TRN PH TP LT 3.2.1 ng dng CNTT cho bi: Gii thiu sỳng Tiu liờn AK v sỳng trng CKC. .. AK ci tin l: AKM v AKMS Bit c tỏc dng v tớnh nng chin u ca sỳng 2) Cỏch thc hiờn: - Khi ging dy gii thiu cỏc loi sỳng AK: Sỳng AK cú kiu l AK4 7, AKM, AKMS Ba kiu sỳng trờn u l sỳng AK song tỏc... chn ti nghiờn cu l: ng dng cụng ngh thụng tin ging dy phn lý thuyt ni dung binh khớ sỳng Tiu liờn AK v sỳng Trng CKC MC CH NGHIấN CU Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc trng cụng tỏc ging dy trng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC, Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy phần lý thuyết nội dung binh khí súng tiểu liên AK và súng trường CKC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay