Rèn luyện kĩ năng hoàn thành PTHH cho học sinh THCS

34 142 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:51

PHÒNG GD&ĐT DIỄNCHÂU TRƯỜNG THCS DIỄN MỸ & Hoµn thµnh PT hãa häc Cho häc sinh THCS ĐẶT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay, nhiều học sinh THCS gặp khó khăn viết phương trình hóa học Nhiều em viết phương trình cách mơ hồ không hiểu chất Lỗi thường gặp học sinh viết sai công thức hóa học (sai hóa trị hiệu hóa học), sai sản phẩm phản ứng cân phương trình Tỉ lệ học sinh có khả viết thành thạo PTHH mức độ thấp băn khoăn, trăn trở trình dạy học Vì thế, năm học qua tập trung nghiên cứu, phân tích, thử nghiệm đánh giá đề tài: “Rèn luyện hoàn thành PTHH cho học sinh THCS” Đây đề tài cũ mà Cũ việc rèn luyện cho học sinh lập PTHH công việc hiển nhiên thường nhật giáo viên Mới chỗ, công việc thường xuyên song không giáo viên chưa nhận tính hệ thống vấn đề, chưa có phương pháp truyền thụ hợp lí Kết nhiều học sinh học xong chương trình THCS mà không viết PTHH II NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm yếu điểm học sinh lập PTHH đề phương pháp rèn luyện lập PTHH cho học sinh THCS Qua đó, giáo viên thấy việc rèn luyện lập PTHH cho HS trình lâu dài gồm nhiều giai đoạn, giai đoạn có quan hệ chặt chẽ với Mỗi giáo viên cần xác định vai trò giai đoạn toàn trình để có “kế hoạch cụ thể” tiếp nhận môn dạy Nghĩa giáo viên cần biết dạy, phải làm để hoàn thành mục tiêu chung học sinh lập PTHH Đề tài cho em học sinh thấy rõ việc nắm phần học từ lớp quan trọng III PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Đề tài “Rèn luyện hoàn thành PTHH cho học sinh THCS” nghiên cứu cách rèn luyện cần thiết để lập PTHH chương trình THCS Đây phần kiến thức quan trọng để giúp em học tốt chương trình hóa học THCS nói riêng toàn hóa học phổ thông nói chung B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I THỰC TRẠNG VỀ KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH PTHH CỦA HỌC SINH Trong nhiều năm học, nhận thấy khả viết PTHH học sinh hạn chế Tới năm học 2007-2008, tiến hành khảo sát 40 em học sinh lớp trường THCS Diễn Mỹ Thời gian khảo sát sau học sinh học xong chương I-Các hợp chất vô Tôi cho em hoàn thành 10 PTHH sau: P2O5 + NaOH -> CaO + H2O -> CO2 + NaOH -> Na2CO3 + Ca(OH)2 -> Fe2O3 + HCl -> MgCO3 + HCl -> Al + H2SO4 (l) -> HNO3 + CaCO3 -> Na2SO4 + H3PO4 -> 10 H2SO4 + BaCl2 -> Kết thống kê điểm sau: Điểm Số 5 10 5 10 HS Kết có 17/40= 42,5% học sinh đủ điểm Các em học sinh thường gặp phải lỗi sau đây: Viết sai CTHH bao gồm KHHH số, sai số Ví dụ : Natricacbonat thay viết Na2CO3 em viết NaCO3 ; na2CO3 Canxihidroxit thay viết Ca(OH)2 em viết CaOH; CaOh Nguyên nhân sai sót em chưa nắm KHHH nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa trị chúng Nhiều khi, học sinh viết CTHH mà không cần để ý xem hóa trị hay chưa Không biết viết CTHH biết tên gọi Hầu hết học sinh yếu điểm Vì viết PTHH cho phản ứng hóa học, biết tên chất tham gia chất sản phẩm em viết sai Không biết xác định sản phẩm phản ứng Ví dụ : cho Na2CO3 tác dụng với Ca(OH)2 em không xác định sản phẩm thu sau phản ứng Vì mà không viết PTHH Nguyên nhân học sinh chưa nắm tính chất hóa học, chí có em viết PTHH không quan tâm tới tính chất hóa học mà viết theo cảm tính, theo trí nhớ Không biết phản ứng có xảy hay không Đây sai lầm phổ biến học sinh Các em phản ứng hóa học có xảy hay không Không biết điều kiện để phản ứng hóa học xảy gì? Cách xác định II NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG SAI SÓT TRÊN Những yếu điểm, sai sót học sinh nguyên nhân sau: Sự thiếu tập trung học sinh, em học sinh thường học tới đâu hay tới Không chịu khó rèn luyện Ví dụ : Khi học phần KHHH em ý biết KHHH nguyên tố, biết hóa trị chúng mà em học phần để chuẩn bị cho học phần sau CTHH, PTHH Chính thế, em không chịu khó nhớ, không chịu khó rèn luyện thêm Hay học tính chất hóa học em cần biết chất phản ứng với chất bó hẹp lượng kiến thức Hiện nhiều học sinh cố nhớ PTHH minh họa SGK mà lẽ em nên hiểu PTHH để “minh họa” mà Nếu ý quan sát, ta dễ bắt gặp nhiều em học sinh lên bảng viết PTHH viết hệ số mà em phải viết sản phẩm cân phương trình (Có lẽ em nhớ thế) Phải nói rằng, tất yếu điểm học sinh gặp phải cách dạy giáo viên: Nhiều giáo viên không ý nên dạy thường “cuốn chiếu”, nghĩa tới hoàn tất Trong đó, việc rèn luyện viết PTHH cho học sinh trình lâu dài, xuyên suốt toàn chương trình hóa học THCS Quá trình chia thành giai đoạn (phần dưới) Các giai đoạn có quan hệ chặt chẽ với Kiến thức giai đoạn trước điều kiện để tiếp thu kiến thức giai đoạn sau Chính chủ quan giáo viên học sinh mà sau học xong chương trình hóa học lớp THCS nhiều em không viết PTHH, chí nhiều em học sinh THPT viết không Mỗi giáo viên cần phải thấy thực tế tìm biện pháp giải thích hợp Sau kinh nghiệm III BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT Việc rèn luyện viết PTHH cho học sinh trình xuyên suốt chương trình THCS Công việc bao gồm nhiệm vụ (giai đoạn) sau: Học thuộc hiệu hóa học hóa trị số nguyên tố (Lớp 8) Viết công thức hóa học đơn chất , hợp chất (dựa vào hóa trị) (Lớp 8) Viết công thức hóa học hợp chất biết tên gọi (Lớp 8) Biết bước lập PTHH (Lớp 8) Biết viết PTHH biết tính chất hóa học (Lớp 9) Trong phần kiến thức lớp quan trọng Nó chiếm tới 4/5 phần công việc nêu Sau trình bày cụ thể: III RÈN LUYỆN KỶ NĂNG VIẾT ĐÚNG CÔNG THỨC HÓA HỌC - CTHH là công cụ gồm KHHH số dùng để biểu diễn phân tử chất - Một CTHH xem viết KHHH số Để viết CTHH chất , học sinh cần có kiến thức sau: Học thuộc hiệu hóa học hóa trị nguyên tố Giáo viên thực cách tiết học dành phút cũ (từ tiết tới 16 hóa học 8) gọi học sinh lên viết KHHH sau hóa trị NTHH Cứ lặp lặp lại em quen dần Giáo viên cho em học thuộc ca hóa trị để em dễ nhớ tiện sử dụng Một số NTHH Kali, Iốt, Hiđro Natri với bạc,Clo loài Số P 11 12 13 14 15 16 Tên NT Hiđro Cacbon Nitơ Oxi Natri Magie Nhôm Silic Photpho Lưu KHHH H C N O Na Mg Al Si P S NTK 12 14 16 23 24 27 28 31 32 Hóa trị I IV,II III,V,IV II I II III IV III, V II, VI, IV 17 19 20 26 29 30 47 56 huỳnh Clo Kali Canxi Sắt Đồng Kẽm Bạc Bari Cl K Ca Fe Cu Zn Ag Ba 35,5 39 40 56 64 65 108 137 I I II II, III I, II II I II Là hóa trị I bạn Nhớ ghi cho rõ phân vân Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân Canxi, Đồng gần Bari Cuối thêm Oxi Hóa trị II có khó khăn Bác Nhôm hóa trị III lần Ghi sâu trí nhớ cần có Cacbon, Silic Là hóa trị IV không ngày quên Sắt kể quen tên II, III lên xuống thật phiền thay Nitơ rắc rối đời I, II, III, IV thời lên V Lưu huỳnh lúc chơi khăm Xuống II, lênVI nằm thứ IV Phôtpho nói tới không dư Nếu hỏi đến V Em cố gắng học chăm Bài ca hóa trị suốt năm cần Viết CTHH đơn chất hợp chất (Rèn cho học sinh lớp 8) a CTHH đơn chất: Học sinh phải biết : - Với đơn chất kim loại đơn chất phi kim trạng thái rắn cácbon, lưu huỳnh , phốtpho , silíc CTHH trùng với KHHH - Với đơn chất phi kim trạng thái lỏng khí CTHH có dạng A ví dụ Br2; N2; Cl2; H2; O2 b Đối với hợp chất: Các em phải biết lập CTHH biết hóa trị nguyên tố hay nhóm nguyên tử Quá trình phải rèn luyện cho em liên tục Nhiều lúc có em học sinh biết CTHH chất song em chưa biết nên giáo viên phải hỏi xoáy lại hỏi : Tại có CTHH đó? Phương pháp lập CTHH biết hóa trị : Bước 1: Gọi CTHH hợp chất AxBy x b b' Bước 2: Theo quy tác hóa trị => a.x= b.y y = = a a' Chọn x=b(hoặc b’); y= a(hoặc a’)=> CTHH Chú ý: * Nếu nhóm nguyên tử xem nguyên tố lập CTHH với nguyên tố khác Một số nhóm nguyên tử hóa tri nhóm: Tên nhóm Nitrat Sunphát Sunfit Hiđrocacbonat Hiđrophốtphát hiệu NO3 SO4 SO3 HCO3 HPO4 Hóa trị I II II I II Tên nhóm Hiđroxit Cacbonát Phốt phát Hiđrosunphat Đihiđrophotpha t Axetat CH3COO I Aluminat * Cũng cần lưu ý tới thứ tự nguyên tố hợp chất: hiệu OH CO3 PO4 HSO4 H2PO4 Hóa trị I II III I I AlO2 I - Nếu hợp chất chứa kim loại kim loại thường đứng trước: NaCl; MgSO 4; Al2O3 - Nếu hợp chất chứa Hidro hidro thường đứng trước: HCl; H2O trừ NH3 - Nếu hợp chất chứa Oxi O thường đứng sau: CaCO3; H2SO4, CaO; KClO3 Ví dụ 1: Lập CTHH hợp chất sau : a Nhôm oxit biết hợp chất tạo nên từ nguyên tố nhôm oxi b Cacbonđioxit biết hợp chất tạo nên từ nguyên tố cacbon(IV) oxi c Natriphotphat biết hợp chất gồm natri nhóm phôtphat , cho tên nguyên tạo nên hợp chất Bắt buộc học sinh phải biết vận dụng kiến thức học hiệu hóa học hóa trị để lập CTHH Cách giải: a HS xác định Nhôm Al (III) Oxi O(II) Gọi CTHH Nhômoxit AlxOy (Kim loại thường đứng trước) Theo quy tắc hóa trị ta có : x.III = y II -> x/y = 2/3 -> x=2; y=3 Vậy CTHH nhômoxit Al2O3 b HS xác định Cacbon C(IV) O(II) Gọi CTHH cácbonđioxit CxOy (oxi thường đứng sau) Theo quy tắc hóa trị ta có : x.IV = y.II -> x/y = 2/4= 1/2 -> x=1; y=2 Vậy CTHH cácbonđioxit CO2 c HS xác định natri Na(I); nhóm photphat PO4(III) Gọi CTHH Nax(PO4)y Theo quy tắc hóa trị ta có : x.I = y.III -> x/y = 3/1 -> x=3;y=1 Vậy CTHH natriphotphat Na3PO4 Bằng nhiều tương tự, giáo viên hướng dẫn để học sinh rút kết luận quan trọng sau: Trong hợp chất nguyên tố nguyên tố với nhóm nguyên tử khác hóa trị nguyên tố nhóm nguyên tử số nguyên tố nhóm nguyên tử ngược lại (trừ trường hợp hóa trị nguyên tố có ước chung trở lên Ví dụ C(IV) O(II) Trong trường hợp ta đem hóa trị chia cho ước chung lớn áp dụng kết luận) Ví dụ 2: Lập nhanh CTHH tính PTK hợp chất sau: a Nhôm nitrat biết thành phần gồm Al NO3 b Điphôtphopentaoxit biết thành phần gồm phốtpho (V) Oxi c Canxiphotphat biết thành phần gồm Canxi nhóm phốtphat d Axit sunfuric biết phân tử gồm H nhóm sunfat e Baricacbonat biết phân tử gồm bari nhóm hiđrocacbonat Cách giải: Áp dụng nhận xét ta có: a Al(III) NO3 (I) nên số Al NO => CTHH Al(NO3)3 b P(V) O(II) nên số P O => CTHH P2O5 c Ca(II) PO4(III) nên số Ca PO => CTHH Ca3(PO4)2 d H(I) SO4 (II) nên số H SO4 => CTHH H2SO4 e Ba(II) CO3(II) tối giản II = nên số Ba CO II Nên CTHH BaCO3 Bài tập cho học sinh tự luyện: Bài 1: Viết nhanh CTHH hợp chất sau tính PTK a Nhôm clorua: Al Cl b Nitơđioxit: N(IV) O c Nhôm sunphát: Al SO4 d Canxicacbonat: Ca CO3 e Sắt III hiđroxit : Fe(III) OH g Bariphotphat: Ba PO4 h Canxi hiđroxit : Ca OH i Natriphotphat: Na PO4 k Sắt (II)nitrat: Fe(II) NO3 Bài Các CTHH sau, công thức đúng, công thức sai? Nếu sai sữa lại cho AlBr2 CaNO3 NaSO4 K(OH)2 CaSO4 FeCl MgCO3 H2PO4 KO 10 HCl2 Bài 3: Cho chất có CTHH sau: XPO H3Y Vậy CTHH hợp chất tạo X Y : A X2Y3 B XY C XY2 D X2Y Bài Cho chất có CTHH A2S B2O3 Vậy CTHH hợp chất A B : AB A2B3 A3B2 A3B Viết CTHH hợp chất biết tên gọi ngược lại (rèn cho học sinh lớp 8) Đây học sinh bắt buộc phải thành thạo Để thực tốt trình bắt buộc học sinh phải nắm bắt định nghĩa (thành phần); phân loại ; cách gọi tên loại hợp chất vô Mặt khác em phải vận dụng kết luận để viết nhanh công thức Phương pháp viết CTHH biết tên gọi: Bước Phân loại chất để xác định thành phần cấu tạo Bước Xác định hóa trị nguyên tố nhóm nguyên tử Bước Vận dụng kết luận để viết nhanh CTHH chất Ví dụ : Viết CTHH hợp chất sau: a Nhômoxit b Axitnitric c Magiehiđroxit d Sắt (III) sunfat Cách giải a - Nhômoxit loại hợp chất oxit kim loại (từ oxit đặc điểm nhận loại)-> gồm Al O - Hóa trị Al III; O II - Al hóa trị III -> số Olà 3; O hóa trị II -> số Al CTHH Al2O3 Lưu ý: với oxitaxit ta dựa vào tiền tố viết Ví dụ: lưu huỳnh trioxit nghiã 1S 3O => CTHH SO3 hay đinitơpentaoxit nghĩa 2N O => CTHH N2O5 10 Natrihiđroxit + khí cacbonic -> Bước 1: Phân loại chất : Natrihiđroxit bazơ tan CTHH NaOH Khí cácbonic oxitaxit CTHH CO2 Bước 2: Dựa vào TCHH để xác định khả phản ứng sản phẩm tạo thành NaOH (bazơ tan) tác dụng với oxit bazơ tạo muối nước Bước 3: xác định CTHH sản phẩm, viết pTHH Sản phẩm : Muối Na(I) gốc axit tương ứng CO gốc CO3(II) nên CTHH muối Na2CO3; sản phẩm lại Nước : H2O Vậy ta có PT phản ứng : 2NaOH + CO2 > Na2CO3 + H2O Natrihiđroxit + Sắt(III)clorua -> Bước 1: phân loại chất : Natrihiđroxit bazơ tan CTHH NaOH Săt(III)clorua muối trung hòa tan CTHH FeCl3 Bước 2: Dựa vào TCHH để xác định khả phản ứng sản phẩm tạo thành NaOH bazơ tan nên có khả tác dụng với muối tan FeCl Đây phản ứng trao đổi nên phải quan tâm tới điều kiện sản phẩm : có chất không tan hay không? Bước 3: xác định CTHH : Sản phẩm tạo thành có muối tạo Na(I) Cl(I) có CTHH NaCl bazơ có thành phần Fe(III) OH(I) nên CTHH Fe(OH)3 Đây bazơ không tan.=> PƯ xảy Ta có sơ đồ phản ứng : NaOH + FeCl3 -> NaCl +Fe(OH)3 Bằng phương pháp BCNN học sinh dễ dàng đặt hệ số 3NaOH + FeCl3 -> 3NaCl +Fe(OH)3 Natrihiđroxit + Sắt(II)oxit -> Bước 1: Natrihidroxit (NaOH) dd bazơ, Sắt (II)oxit (FeO) oxit bazơ Bước 2: Xác định khả phản ứng xảy ra: dd bazơ không tác dụng với oxit bazơ => phản ứng không xảy Natrihiđroxit + Canxihiđroxit -> Cả hai chất dd bazơ nên không phản ứng với Ví dụ 2: Hoàn thành phương trình hóa học sau: a Al + HCl-> 20 b Na2O + H3PO4-> Cách giải a Al + HCl-> Bước 1: Phân loại chất: Al kim loại ; HCl axit Bước 2: Kim loại Al tác dụng với axit HCl tạo muối khí hiđro Bước 3: Xác định CTHH sản phẩm: Khí hiđro đơn chất phi kim nên có CTHH H2 Muối tạo có thành phần kim loại Al(III) gốc Cl(I) nên CTHH AlCl3 Vậy ta có sơ đồ : Al + HCl -> AlCl3 + H2 Bằng phương pháp BCNN học sinh đặt hệ số : 2Al + 6HCl -> 2AlCl + 3H2 b Na2O + H3PO4-> Bước 1: Na2O oxit bazơ, H3PO4 axit Bước 2: Oxit bazơ tác dụng với axit tạo thành muối nước Bước 3: Xác định CTHH sản phẩm: Nước có CTHH H2O Muối tạo kim loại Na(I) gốc axit PO4(III) => CTHH Na3PO4 Vậy ta có sơ đồ: Na2O + H3PO4-> Na3PO4 + H2O Bằng phương pháp BCNN ta đặt hệ số: 3Na2O + 2H3PO4-> 2Na3PO4 + 3H2O Bài tập cho học sinh tự luyện Bài 1: Viết PTHH hoàn thành phản ứng sau: Fe2O3 + HCl -> MgCO3 + HCl -> Al + H2SO4 (l) -> HNO3 + CaCO3 -> Na2SO4 + H3PO4 -> H2SO4 + BaCl2 -> Ca3(PO4)2 + H2SO4 -> AgCl + HNO3 -> FeS + HCl -> 10 CaSO3 + HCl -> Bài Viết PTHH phản ứng sau: Canxiclorua + Bạc nitrat-> Natri hiđrocacbonat + Natrihidroxit-> 21 Natrisunfit + axit sunfuric -> SắtIIInitrat + Kali clorua-> Barihiđrocacbonat + axitclohiđric-> Sắt từ oxit + axit sufurric-> Điphotphopentaoxit + Canxioxit-> Kalicacbonat + Natrihiđrosunphat -> Bài Đánh dấu X vào trường hợp xảy phản ứng Viết PTHH Ba(OH)2 (dd) HCl(dd) SO2 (k) BaCl2 (dd) Fe CuSO4(dd) H2SO4(dd) NaOH (dd) CuO(r) Bài Hòa tan hổn hợp Na,Fe Cu vào nước thu dd A, Khí B hổn hợp chất rắn C Lọc lấy C cho vào dd HCl dư Sau phản ứng thu dd D chất rắn E Cho E vào H2SO4 đặc đun nóng thấy có khí mùi hắc bay Thêm ddA vào dd D lọc lấy kết tủa đem nung nóng tới khối lượng không đổi chất rắn F Nung nóng F dẫn khí B qua thu chất rắn G Xác định chất phản ứng tương ứng với chữ viết PTHH minh họa Dạng : Xác định chất để hoàn thành phương trình : A + ? -> B +? Phương pháp làm bài: Bước 1: Phân loại chất : A, B loại chất ? (kiến thức lớp 8) Bước 2: Lựa chọn chất: A tác dụng với chất để tạo B Thường lúc đầu chọn nhiều chất khác (Nhiều B) nên phải biết lựa chọn chất để phản ứng xảy Có trường hợp lựa chọn chất Bước 3: Lựa chọn chất trường hợp cụ thể , xác định CTHH viết PTHH Một số ví dụ: Ví dụ 1: Hoàn thành phản ứng sau: Ca(OH)2 + A -> CaCO3 + ? 22 Cách giải Bước 1: Phân loại chất : Ca(OH)2 bazơ kiềm ; CaCO3 muối kết tủa Bước Dựa vào tính chất hóa học để lựa chọn chất Kiềm + oxitaxxit -> Muối + nước Kiềm + axit -> Muối + nước Kiềm + muối -> Muối + bazơ Bước 3: Cụ thể : Kiềm Ca(OH)2 muối CaCO3 nên A CO2 muối cácbonat tan Các PTHH chọn : Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 Ca(OH)2 + Na2CO3 -> CaCO3 + 2NaOH Ví dụ 2: Hoàn thành PTHH sau: CuSO4 + A -> Cu(NO3)2 + ? Cách giải: Bước 1: Phân loại chất: CuSO4 muối tan, CuNO3 muối tan Bước 2: Dựa vào tính chất hóa học để lựa chọn chất: TH1: Muối + Kim loại -> muối + Kim loại (Trường hợp không thỏa mãn muối sinh Cu(NO3)2 mà CuSO4) TH2: Muối +Axit-> Muối +axit (Không thảo mãn axit HNO3 tạo thành Cu(NO3)2, với HNO3 phản ứng không xảy vìsản phẩm chất không tan chất bay hơi) TH3: Muối +bazơ-> muối +bazơ (Không thỏa mãn tạo bazơ phải Cu(OH)2) TH4: Muối + Muối -> Muối + Muối ( điều kiện sản phẩm phải có chất rắn) => có Ba(NO3)2 phù hợp phản ứng tạo Cu(NO 3)2 tan , BaSO4 không tan Bước Hoàn thành phương trình : CuSO4(dd) + Ba(NO3)2 (dd) -> Cu(NO3)2 (dd) + BaSO4(r) 23 Trên cách phân tích để làm bài, em học sinh cần rèn luyện cho lựa chọn chất nhanh để đỡ nhiều thời gian cho làm Bài tập cho học sinh tự luyện Bài Chọn chất thích hợp hoàn thành PTHH: KHS + A -> H2S + ? HCl + B -> CO2 + ? + ? CaSO3 + C -> SO2 + ?+ ? Fe2O3 + E -> Fe + ? Bài Chọn chất thích hợp để hoàn thành PTHH: BaCl2 + A -> KCl + ? K2CO3 + B -> KNO3 +? ZnCl2 + C -> NaCl + ? AgNO3 + D -> Al(NO3)3 + ? Dạng 3: Hoàn thành chuỗi biến hóa hóa học A-> B-> C->D Phương pháp làm bài: Thực chất biến đổi dạng Khi ta biến đổi dạng ta thu dạng sau: A +? -> B + ? B + ? -> C + ? C + ? -> D +? Vì phương pháp làm hoàn toàn tương tự dạng Mỗi mũi tên phương trình hóa học số người ta cho dạng tên chất , bắt buộc học sinh phải xác định CTHH viết Một số ví dụ: Ví dụ 1: Viết phương trình phản ứng thể dãy biến hoá sau: Đồng (II) clorua -> Đồng (II) hiđroxit-> đồng (II) oxit -> đồng Cách giải * Xác định số phương trình hoàn thành dãy biến hoá : có PT * Viết CTHH chất cho: Bằng kiến thức học phần viết CTHH chất biết tên gọi, học sinh dễ dàng viết CTHH chất sau: 24 CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO -> Cu * Thực chất hoàn thành phương trình sau: CuCl2 + ? -> Cu(OH)2 + ? Cu(OH)2 -> CuO CuO + ? -> Cu + ? Như , học sinh quay dạng tập dạng Sau phân tích lựa chọn chất, ta PTHH sau: CuCl2(dd) + 2NaOH (dd) -> Cu(OH)2(r)+ 2NaCl(dd) Cu(OH)2 (r) –t0-> CuO(r) + H2O (h) CuO(r)+ H2(k) –t0 -> Cu(r) + H2O (h) Ví dụ Hoàn thành chuỗi biến đổi hóa học sau: Sắt -> Sắt (III) clorua->Sắt (III)nitrat->Sắt(III)hiđroxit -> Sắt(III)oxit Cách giải: Căn vào kiến thức phần “viết CTHH biết tên gọi” ta xác định CTHH chất sau: Fe->FeCl3-> Fe(NO3)3 ->Fe(OH)3 -> Fe2O3 Thực chất trình hoàn thành PTHH sau: Fe->FeCl3 FeCl3-> Fe(NO3)3 Fe(NO3)3->Fe(OH)3 Fe(OH)3 -> Fe2O3 Bằng cách suy luận dạng 2, học sinh viết PTHH 2Fe(r) + 3Cl2(k) ->2FeCl3(r) FeCl3 (dd) + 3AgNO3 (dd) -> Fe(NO3)3 (dd) + 3AgCl(r) Fe(NO3)3 (dd) +3 NaOH(dd) -> Fe(OH)3(r) + 3NaNO3(dd) 2Fe(OH)3 (r)–t0-> Fe2O3(r) + 3H2O(h) HS cần lưu ý Trong dạng việc lựa chọn chất để phản ứng hóa học xảy quan trọng Do đó, cần ý tới điều kiện để phản ứng hóa học xãy tóm tắt bảng Bài tập cho học sinh tự luyện Bài Viết PTHH hoàn thành dãy biến hóa sau: 25 a CuO -> CuSO4 -> CuCl2 -> Cu(OH)2 -> CuO b Al-> Al2O3 -> Al2(SO4)3 -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al Bài Viết PTHH hoàn thành dãy biến hóa sau: Canxicacbonat ->Canxioxit -> Canxihidroxit -> Canxiclorua -> Canxinitrat Bài Viết PTHH hoàn thành dãy biến hóa sau: Al -> AlCl3 -> Al(OH)3 -> Al2O3 Al2(SO4)3 Bài Viết PTHH hoàn thành dãy biến hóa sau: NaH2PO4 P  → P2O5  → H3PO4 Na2HPO4 Na3PO4 Dạng Xác định chất, hoàn thành sơ đồ phản ứng Phương pháp làm bài: Đây kết hợp dạng Trong dạng , ta phải xác định phản ứng “chìa khóa” Thường đề he lộ cho ta phản ứng này, từ ta suy luận chất khác viết PTHH Ví dụ Xác định chất hoàn thành dãy biến hóa sau: A1 -X-> A2 – Y-> A3 Fe(OH)3 –t0- Fe(OH)3 B1-Z-> B2 -T-> B3 Cách giải: Ta thấy phản ứng chìa khóa phản ứng nhiệt phân Fe(OH) tạo thành Fe2O3 H2O Căn vào để xác định chất Fe2O3 -HCl-> FeCl3 – AgNO3-> Fe(NO3)3 Fe(OH)3 –t0- Fe(OH)3 H2O –CaO-> Ca(OH)2 -Na2CO3-> NaOH Các phản ứng cụ thể: 2Fe(OH)3(r) –t0-> Fe2O3 + 3H2O Fe(OH)3(r) + 3HCl(dd) -> FeCl3(dd) + 3H2O FeCl3(dd) + 3AgNO3(dd) -> Fe(NO3)3(dd) + 3AgCl(r) 26 H2O + CaO(r) -> Ca(OH)2 Ca(OH)2(dd) + Na2CO3(dd) -> 2NaOH(dd) + CaCO3(r) 3NaOH(dd) + Fe(NO3)3(dd) -> Fe(OH)3(r) + 3NaNO3(dd) Ví dụ Xác định chất hoàn thành dãy biến hóa sau: t FeS2 + O2  → A↑ + B o A + H2S → C ↓ + D C + E→ F F + HCl → G + H2S ↑ G + NaOH → H ↓ + I H + O2 + D → J ↓ t J  → B + D o t B + L  → E + D o E + K -> M M + Cu ->G + N Cách giải: Phản ứng chìa khóa phản ứng (1) phản ứng (4) Các phản ứng là: t FeS2 + O2  → SO2 ↑ + Fe2O3 o SO2 + H2S → S ↓ + H2O S + Fe → FeS FeS + HCl → FeCl2 + H2S ↑ FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 ↓ + NaCl Fe(OH)2 + O2 + H2O → Fe(OH)3 ↓ t Fe(OH)3  → Fe2O3 + H2O o t Fe2O3 + H2  → Fe + H2O o Fe + Cl2-> FeCl3 FeCl3 + Cu -> FeCl2 + CuCl2 Các phương trình hóa học cụ thể: 4FeS2 + 11O2 -> 8SO2(k) + 2Fe2O3 27 SO2(k) + 2H2S -> 3S(r) + 2H2O S(r) + Fe(r) –t0-> FeS(r) FeS(r) + 2HCl(dd) -> FeCl2 + H2S (k) FeCl2(dd) + 2NaOH(dd) -> Fe(OH)2(r) + 2NaCl(dd) 4Fe(OH)2(r)+ O2 + 2H2O -> 4Fe(OH)3(r) 2Fe(OH)3(r) –t0-> Fe2O3 + 3H2O Fe2O3 + 3H2–t0-> 2Fe + 3H2O 2Fe + 3Cl2–t0-> 2FeCl3 2FeCl3 + Cu -> 2FeCl2 + CuCl2 Bài tập cho học sinh tự luyện Bài Cho sơ đồ biến hóa sau: A X, t0 A1 Y, t0 Fe D B E C A2 Z, t0 Biết A + HCl -> D + C + H2O Xác định chất viết PTHH Bài Xác định chất hoàn thành PTHH: Biết A phi kim màu vàng tươi, cháy lửa xanh lam B,C,D,E,F hợp chất A A,E,B loại chất A oxi B NaOH C D NaOH HCl B oxi E nước F Cu B Bài Chọn chất thích hợp để hoàn thành PTHH: X+A +E  →F (5) (1) +G +E  → H  →F (6) (7) X + B(2) Fe (3) X+C (4) X+D +I +L  → K  → H + BaSO4 ↓ (8) (9) +M +G → X → H (10) (11) Bài Chọn chất thích hợp để hoàn thành PTHH: A + B -> C + D(k) + E C + Ba(OH)2 -> G(r) + F(r) 28 B + Cu -> I + D (k) + E G -> Fe2O3 + E A + I -> Cu + L Bài Chọn chất thích hợp để hoàn thành PTHH: A + B -> Muối (r) + H2O B + C -> muối (r) + H2O C + D - > muối + khí + H2O C + KOH -> muối (r) + muối (dd) + H2O C KẾT LUẬN Trên toàn nội dung kinh nghiệm rèn luyện lập PTHH cho học sinh mà thực Rõ ràng, việc rèn luyện cho học sinh viết PTHH trình lâu dài phải thực tốt bước Giáo viên học sinh cần ý tính hệ thống trình dạy học I KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Qua năm thực hiện, tới năm học 2008-2009, cách khảo sát tương tự với 40 em học sinh lớp trường THCS Diễn Mỹ (các em học sinh dạy liên tục từ lớp lên lớp 9) Với 10 PTHH khảo sát năm 2007-2008 Kết thu sau: Điểm Số 4 7 10 HS Kết có 32/40= 80% học sinh đủ điểm Thông qua kiểm tra 15 phút kiểm tra tiết, nhận thấy viết PTHH học sinh trường cải thiện rõ rệt Các em biết dùng khả tư duy, suy luận logic để viết PTHH Đặc biệt, có em học sinh yếu khả lập PTHH “bày” cho em phương pháp “tư duy” (phương pháp làm dạng cụ thể) em tiếp cận nhanh chóng viết PTHH thành thạo 29 II BÀI HỌC KINH NGHIỆM: - Việc dạy cho học sinh cách lập PTHH công việc tất yếu giáo viên, song để có kết cao công tác giảng dạy giáo viên cần nghiên cứu toàn chương trình hóa học THCS để thấy mối quan hệ phần kiến thức lớp lớp Sau cần lên kế hoạch cụ thể để rèn luyện cho học sinh nội dung thông qua dạy khối lớp cụ thể - Giáo viên phải chuẩn bị thật kỹ nội dung cho phần kiến thức, cần bày cách giải cho học sinh thật tỉ mĩ, cách giải phải thể khả tư Cần làm cho học sinh thấy mối quan hệ phần kiến thức để em ý rèn luyện từ đầu III ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ Hàng năm, phòng GD&ĐT nên tuyển chọn SKKN hay tổ chức hẳn buổi trao đổi SKKN cho môn học để phổ biến , đưa SKKN vào thực tế dạy học Diễn Châu ngày 19/05/2010 Người thực ĐỒNG VIẾT TẠO 30 Chú ý: Đề tài phần nội dung sách viết Nhà xuất giáo dục Việt Nam phát hành tháng năm 2010 Cuốn sách mang tên “Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học”(hình trên) Nội dung gồm chuyên đề lớn: Chuyên đề Hóa học đại cương 31 Chuyên đề Hóa học vô Chuyên đề Hóa học hữu Mỗi chuyên đề bao gồm nhiều chủ đề bám sát nội dung SGK Ở mối chủ đề gồm Kiến thức cần nhớ, Các dạng tập, Bài tập tự luyện Tổng sách gồm 54 dạng tập hay gặp THCS Thực tế nay, có nhiều sách tham khảo hóa học dành cho học sinh THCS Song, hầu hết tài liệu chưa đề cập đầy đủ dạng thường gặp tập nâng cao chương trình THCS Đặc biệt, chưa có tài liệu phân dạng cách rõ ràng đầy đủ dạng tập hóa học Vì , dù thị trường “thừa” sách tham khảo giáo viên học sinh vần “thiếu” sách để sử dụng Có thể nói, hầu hết toán hóa học phổ thông phân vào dạng Những tập phức tạp thực tổng hợp nhiều dạng toán riêng rẽ Do đó, nắm phương pháp giải dạng tập riêng rẽ dễ dàng giải dạng tập hóa học từ đơn giản đến phức tạp Với quan điểm đó, sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi THCS môn Hóa học” giúp bạn nắm dạng toán hóa học phương pháp giải dạng toán Trong sách có đầy đủ dạng toán thông thường dạng toán khó hay gặp hóa học phô thông Kèm theo ví dụ minh họa phân tích chi tiết nhằm giúp em học sinh nắm phương pháp giải Các bạn nghiên cứu thật phương pháp giải ví dụ minh họa áp dụng để giải tập phần “Bài tâp tự luyện” Cuối cùng, bạn sử dụng phương pháp tích lũy để rèn luyện giải toán tập trắc nghiêm đề thi học sinh giỏi Cách học tốt nhất, hiệu học phương pháp giải Giải nhiều tập, biết kết nhiều tập không nắm phương pháp giải tập để dùng để giải khác dạng Chúc bạn thành công! 32 MỤC LỤC A Đặt vấn đề trang B Giải vấn đề trang 1 Thực trạng trang Nguyên nhân trang Biện pháp giải trang Nội dung 1: Rèn luyện viết CTHH trang Nội dung 2: Rèn luyện lập PTHH trang - Rèn luyện lập PTHH biết tên chất trang - Rèn luyện viết PTHH biết tính chất hóa học trang 11 - Dạng 1: A + B-> trang 13 - Dạng 2: A + ? -> B + ? trang 16 - Dạng 3: A->B->C->D trang 17 - Dạng 4: Xác định chất để hoàn thành PTHH trang 19 C Phần kết luận trang 21 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO SGK hóa học - NXB giáo dục SGK hóa học - NXB giáo dục Một số tài liệu khác 34 ... hoàn thành mục tiêu chung học sinh có kĩ lập PTHH Đề tài cho em học sinh thấy rõ việc nắm phần học từ lớp quan trọng III PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Đề tài Rèn luyện kĩ hoàn thành PTHH cho học sinh THCS ... cứu, phân tích, thử nghiệm đánh giá đề tài: Rèn luyện kĩ hoàn thành PTHH cho học sinh THCS Đây đề tài cũ mà Cũ việc rèn luyện cho học sinh kĩ lập PTHH công việc hiển nhiên thường nhật giáo viên... kinh nghiệm rèn luyện kĩ lập PTHH cho học sinh mà thực Rõ ràng, việc rèn luyện cho học sinh viết PTHH trình lâu dài phải thực tốt bước Giáo viên học sinh cần ý tính hệ thống trình dạy học I KẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: Rèn luyện kĩ năng hoàn thành PTHH cho học sinh THCS , Rèn luyện kĩ năng hoàn thành PTHH cho học sinh THCS , Rèn luyện kĩ năng hoàn thành PTHH cho học sinh THCS , II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay