Phương pháp dạy kỹ năng đọc tiếng anh ở trường THCS

35 112 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:51

A- PHẦN MỞ ĐẦU I CƠ SỞ KHOA HỌC Cơ sở lí luận Ngày Tiếng Anh khẳng định vai trò tầm quan trọng trường học, việc nâng cao chất lượng dạy học vấn đề quan trọng hàng đầu Chương trình thay sách áp dụng hàng loạt vấn đề phương pháp dạy học Tiếng Anh lại nảy sinh Câu hỏi đặt là: Làm để học sinh lĩnh hội toàn kiến thức sử dụng cách thành thạo? Chúng ta biết học Tiếng Anh đơn học ngôn ngữ Muốn sử dụng thành thạo ngôn ngữ người học phải rèn luyện bốn kỹ bản: Nghe- Nói - Đọc - Viết.Trong đó, kỹ đọc giữ vai trò định xem người học có hiểu nội dung hay không Ngay từ năm lớp học sinh làm quen với học ngắn dễ hiểu Khi chương trình nâng cao kỹ đọc yêu cầu khắt khe Nếu giáo viên phương pháp giảng dạy tốt, không truyền đạt hết nội dung dạy, đọc chương trình lớp 8,9 thường dài nhiều từ mới, nên khó cho học sinh học giáo viên chuẩn bị trước dạy Để đáp ứng yêu cầu thực tế, giáo viên cần phải tìm cho phương pháp dạy học tối ưu, phù hợp với đối tượng thực tế để đạt kiết quả cao vấn đề, mục đích mà giáo viên đứng lớp phải trăn trở, phải suy nghĩ Vì cải tiến phương pháp nội dung dạy học ngành giáo dục quan tâm mức Ngành động viên khuyến khích giáo viên có cải tiến phương pháp dạy học có đề tài sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực áp dụng thực tế cho việc dạy cải tiến đồ dùng dạy học v.v 2.Cơ sở thực tiễn Mặc dù tiếng Anh trở thành môn học thức trường học Nhưng việc phát huy lợi ích chưa quan tâm nhiều Một phần hạn chế sở vật chất thiết bị dạy học trường phổ thông mặt quan trọng chất lượng dạy học chưa cao, chưa thu hút đam mê học tập học sinh, điều thể rõ dạy đọc Tiếng Anh, học sinh tìm cách lẩn tránh việc phải đọc văn dài với dòng chữ dày đặc từ Mặt khác học sinh quan tâm đến nghĩa từ mà không sâu tìm hiểu nội dung đọc, đặc biệt trọng âm lên xuống đọc, kết em trả lời hoàn chỉnh câu hỏi đọc Chất lượng dạy học giảm xuống, không đáp ứng yêu cầu mà đặt ra.Trong trường hợp giáo viên cần phải dạy cho em học sinh kỹ đọc phân tích lấy thông tin, từ học sinh áp dụng làm tập nhanh Bên cạnh đó, vai trò giáo viên không kể đến chất lượng dạy học nâng cao, phương pháp dạy học có đổi phù hợp với học, đối tượng học sinh Trong chương trình sách giáo khoa cũ, kỹ đọc rèn luyện đồng thời với kỹ Nghe- Nói Viết.Từ đọc thường chủ đề quen thuộc học sinh biết qua, giáo viên cần đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời ép buộc, gượng gạo chất lượng học tập em không cao Sau chương trình Tiếng Anh biên soạn lại, kỹ đọc rèn luyện riêng rẽ, đổi phương pháp dạy học cao, bắt buộc phải thực theo Nhiều đề tài lạ đề cập đến, số lượng từ vựng nhiều lên Học sinh cảm thấy tải, phương pháp cũ không phù hợp Chính việc giáo viên đóng vai trò chủ đạo Dạy để vừa đáp ứng yêu cầu thực tế, vừa nâng cao chất lượng học tập em II.MỤC ĐÍCH CỦA KINH NGHIỆM Nhận thấy kết quả, hiệu việc dạy kỹ đọc Tiếng Anh trường THCS vấn đề, thực trạng cần thiết để bổ sung thêm vào phương pháp dạy học Tiếng Anh trường T HCS nên mạnh dạn cải tiến nội dung phương pháp cho đề tài là: "Phương pháp dạy kỹ đọc Tiếng Anh trường THCS " Mục đích việc nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu tầm quan trọng cuả kỹ đọc Tiếng Anh Từ thực trạng việc dạy kỹ đọc Tiếng Anh trường THCS, cải tiến phương phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với bài, đối tượng học sinh III ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 8A, 8B, 8C trường THCS Xuân Quan - Phạm vi nghiên cứu: Các tiết đọc chương trình Tiếng Anh lớp IV KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU Đề tài áp dụng dạy đọc (Read) năm học trường THCS Xuân Quan V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực sáng kiến kinh nghiệm phải nung nấu thời gian dài lựa chọn số phương pháp sau: - Đọc tài liệu vấn đề nghiên cứu liên quan - Sử dụng phương pháp phân tích -tổng hợp – so sánh - Sử dụng phương pháp điều tra lấy ý kiến - Phương pháp quan sát sư phạm - Rút kinh nghiệm VI THỜI GIAN NGHIÊN CỨU - Tháng 11-2010 đăng đề tài - Từ tháng 1-2010 đến tháng - 2012 tìm tư liệu cho đề tài, khảo sát đối tượng học sinh qua giảng, phiếu điều tra kiểm tra - Tháng 2-2012 hoàn thành đề tài B- NỘI DUNG I- NỘI DUNG LÍ LUẬN 1-Dạy kỹ đọc phải áp dụng vào thực tế Đọc kỹ quan trọng nhất, cần thiết việc dạy học ngôn ngữ trường THCS Trong học ngắn, học sinh đọc để lấy thông tin, để kiểm tra lại kiện để tìm câu trả lời cho câu hỏi làm sáng tỏ số ván đề Nếu không đọc học sinh khó tiếp thu ghi nhớ kiện thông tin lâu dài Trong sống hàng ngày, học sinh lưu trữ quan trọng qua việc dạy chữ viết, từ việc học theo sách trường đến việc đọc thông tin nhắn qua quảng cáo, tiếp thị hướng dẫn sử dụng thông tin máy móc Dạy đọc có nghĩa người dạy phải làm để đưa người học nhận ý nghĩa nội dung thông tin Điều đáng mừng người Việt Nam học Tiếng Anh thuận lợi số dân tộc khác người Hoa, người Thái, người ả Rập Bởi lẽ hệ thống chữ viết Tiếng Việt Tiếng Anh gần giống nhau, số chữ khác W,J,Z Tuỳ theo mục đích học, giáo viên dạy đọc theo vài cách khác Người đọc thay phiên đọc lớn (thường áp dụng cho lớp bắt đầu học cho người nhỏ tuổi ) Giáo viên đọc cho học sinh đọc nhìn theo sách Học sinh đọc thầm lớp vừa học Tiếng Anh giáo viên cần cho học sinh làm quen với kết hợp chữ cho hệ thống chữ viết dựa vào thông tin cho sẵn để hiểu ngữ nghĩa từ, cụm từ, mệnh đề câu Tiếng Anh Việc dạy đọc thành thạo câu văn Tiếng Anh việc khó nhiều giáo viên mà đối tượng học sinh không đồng từ Tiếng Anh đánh vần Tiếng Việt Ngoài giáo viên nên đưa hoạt động trước đọc Những hoạt động thường tổ chức nhằm củng cố cho hoạt động đọc rèn luyện trước hoạt động nghe, nói chẳng hạn Việc dạy đọc lớp theo phương pháp cũ thường mang tính ép buộc giáo viên thường tập để học sinh thực Để việc dạy đọc có hiệu mang tính giao tiếp hơn, giáo viên cần phải chuẩn bị tốt dạy áp dụng vào việc thực hành học, cần phải chuẩn xác ngôn ngữ, phong phú đa dạng thể loại có nội dung liên quan làm phong phú thêm kinh nghiệm sống học sinh, gây hứng thú để việc đọc không bị nhàm chán Lời hướng dẫn thực tập đọc cần ý nhấn mạnh hướng dạy kỹ thuật đọc thảo luận mở rộng đề tài đọc Kỹ dạy đọc cần kết hợp nhiều mặt - Theo số chuyên gia Colvin & Root (1981), Haverson & Haynes (1982), MeGee (1977) Thonis (1970) giáo viên cần phải ý đến yếu tố ảnh hưởng đến thành công việc dạy đọc cho người bắt đầu học như: - Khả tập trung học sinh thời gian tối thiểu -Khả đọc hiểu lời hướng dẫn - Khả đọc với người khác -Khả đọc tư trái sang phải đọc từ xuống -Khả xắp xếp phân loại (giống nhau, khác nhau) -Khả theo dõi dòng chữ in dài -Khả nhận ý tưởng tranh thể vật thực vv Các khả đạt trình rèn luyện hoạt động đọc viết mà giáo viên cần truyền đạt cho học sinh Ngoài có yếu tố khác tác động đến việc dạy đọc Tiếng Anh như: a Học sinh có trình độ học vấn phổ thông định thường gặp khó khăn việc chuyển khái quát hoá kiến thức, họ cần phải hướng dẫn kỹ việc đọc trang in để từ tăng thêm quan tâm đến trang in b Học sinh thường có phản ứng không tích cực nhiều trang chữ in dày đặc c Học sinh có khuynh hướng tập trung nỗ lực giải mã ngôn ngữ lại hạn chế đến việc giải mã văn d Giáo viên đoán trước học sinh gặp khó khăn việc đọc hiểu văn nội dung văn không quen thuộc với họ e Kinh nghiệm nói học sinh sử dụng vào việc giải mã văn thay đổi tuỳ theo lứa tuổi kinh nghiệm sống học sinh thứ tiếng học f Khả suy luận, nói hiểu biết khái niệm cụm từ, câu, âm khái niệm khác có tác động tích cực đến thành công việc đọc ban đầu g Mức độ hiểu loại văn tuỳ theo lứa tuổi kinh nghiệm học sinh văn hoá dân tộc nói thứ tiếng học h Học sinh học ngoại ngữ có nhu cầu giải thích liên quan đến phép ẩn dụ văn viết, thành ngữ thông tin văn hoá có thứ tiếng học nhiều so với học sinh học tiếng mẹ đẻ II.PHƯƠNG PHÁP DẠY BÀI ĐỌC 1.Các bước dạy đọc: Bài dạy tiếng Anh cho học sinh học tiến hành theo giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Trước đọc (Pre- reading) Giai đoạn 2: Trong đọc (While- reading) Giai đoạn 3: Sau đọc (Post- reading) Kĩ dạy đọc: a Giai đoạn chuẩn bị Trong giai đoạn giáo viên cần giới thiệu tổng quát đề tài đọc, dùng kiện có liên quan đến kinh nghiệm sống học sinh đoán trước nội dung đọc Nếu đọc đoạn hội thoại, giáo viên nói đến địa điểm diễn hội thoại, số người tham gia, mối quan hệ người thân Nếu trích đoạn truyện ngắn, giáo viên cho vài em học sinh điểm lại kiện trước Trong số sách giáo khoa thường có tranh ảnh kèm với đọc Giáo viên nên sử dụng tranh ảnh để hướng ý học sinh vào nội dung đọc cách giúp em đoán trước ý tưởng ngôn ngữ thể Theo tôi, giáo viên nên nêu vài câu hỏi gợi mở giai đoạn câu hỏi cần theo sát trình tự lí luận đọc Các câu hỏi thể cấu trúc đọc phương tiện để giúp học sinh quan tâm đến chủ đề đọc, từ chuyển sang văn cách tự nhiên Đôi giáo viên yêu cầu học sinh đọc lướt qua để có số ý niệm tổng quát thông tin đọc Bằng số hoạt động thế, giáo viên gây hứng thú cho học sinh đọc làm cho học sinh quan tâm chủ đề học Các hoạt động giai đoạn thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế lớp học trình độ học sinh Giáo viên thực hay hai hoạt động giai đoạn Ví dụ 1: Tiếng Anh Unit : First - Aid Course Giáo viên : You are going to read a text about first- aid Look at the pictures (Hang the illustrative pictures on the board ) - Can you guess what happened to the objects in each picture? - What you call these cases in English? -Can you give first aid instructions for each case? If not, ask your teacher to explain it to you then have a class discussion about it Ví dụ 2: Tiếng Anh Unit 10: Recycling Lesson 3: Read Giáo viên : You are going to read a text about recycling Imagine that there are millions of tons of rubbish eliminating our environment each day How can they damage to our lives if they aren't recycled? -What kind of rubbish can we recycle? - What kind of rubbish can we reuse or reduce? *The following words may help you : - Car tires, bottles, glass, drink cans, compost, refill, break up, melt Use a dictionary or ask teacher about new words Học sinh đánh dấu vào cột sai, số thông tin cho sẵn Read the statements and tick True or False TRUE FALSE A- Nha Trang is the seaside resort … … B- Da Lat is recognized as a world Heritage Site by UNESCO … … C-You can visit tribal village in Sa Pa … … D-There are flights from Da Lat to Ha Noi veryday … … E-Ha Long Bay is known as the city of internal spring … … (Tiếng Anh - Unit : Traveling a round Viet Nam) Hoặc ví dụ khác Tiếng Anh -Unit có đọc nói phát minh Giáo viên vào đề sau: What you know about Alexander-Graham Bell? Students can answer: He is a scientist He is tall and thin He is sociable & generous He is from USA He was born in Scostland He invented the Telephone - Teacher sums up students' questions and gives the answer: He invented the Telephone - And then teacher begins the text Học sinh đoán điền số từ ngữ thích hợp vào chỗ trống đoạn văn cho sẵn Ví dụ : Tiếng Anh Unit : Our past Little Pea 's father is…… After his wife ………… He married again The step mother was very ……… to Little Pea She had to dd chores all day Her farther was very upset He soon …… of a broken heart In the fall, the village held its harvest ………… The prince wanted to ………… his wife from the village Little Pea didn't have new clothes A fairy appeared and magically changed Little Pea's rags into …………….As running to the festival ,she dropped her ………….The prince found her shoe and he wanted to ……… her Học sinh thảo luận cho ý kiến cá nhân đề tài đọc Ví dụ : - You are going to read a text about the way to learn language Look at the pictures How people learn language? - Which is the best way to learn? b Giai đoạn đọc < While - Reading > Trong trình hoạt động tổ chức nhằm giúp cho học sinh rèn luyện kỹ đọc hiểu, bên cạnh số kỹ học khác kết hợp kỹ đọc hiểu Các kỹ thường dùng giai đoạn đọc tập trung đọc mở rộng Đọc tập trung có nghĩa người đọc phải hiểu tất đọc trả lời câu hỏi chi tiết từ ngữ ý tưởng diễn đạt qua văn Đọc mở rộng có nghĩa học sinh hiểu cách tổng quát text mà không cần thiết phải hiểu từ ý.Việc đọc tập trung giúp cho học sinh đọc mở rộng tốt Đồng thời việc đọc mở rộng giúp cho học sinh tự tin tiếp xúc với tài liệu khó Đối với đọc dài, giáo viên áp dụng cách đọc mở rộng vài đoạn cho học sinh đọc đọc khác Nếu để học sinh đọc văn dài em hứng thú không đủ thời gian rèn luyện kỹ đọc nhanh Bài đọc sách giáo khoa cũ thường chuẩn bị kỹ, có chọn lọc giới hạn ngôn ngữ để học sinh áp dụng lối đọc tập trung Nhưng sách giáo khoa hình thức học phong phú, đa dạng chuẩn xác Với cách đọc mở rộng, học sinh cảm thấy dù trình độ ngôn ngữ em hạn chế, em hiểu cách khái quát thông tin qua ngôn ngữ lớp lớn, nên hạn chế việc cho học sinh đọc lớn văn việc đọc khó họ Bài văn có nhiều từ mà học sinh chưa biết cách phát âm, hội thoại đòi hỏi thấu hiểu cấu trúc, ngữ điệu đặc biệt mà học sinh chưa biết Việc đọc văn không chuẩn bị trước làm cho học sinh đọc tự nhiên, ngập ngừng phát âm sai làm ảnh hưởng đến học sinh khác Trong đọc thành tiếng học sinh tập trung nhiều vào phần phát âm phần ý nghĩa văn bản, học sinh đọc thành tiếng tốt lại hiểu không hiểu điều đọc Trước hết, nhận thấy giáo viên đọc qua lượt cho học sinh nghe băng sau giáo viên cho học sinh đọc thầm Sau giáo viên giúp em gặp khó khăn đọc.Việc cho học sinh đọc lớn đọc cần có chuẩn bị trước việc đọc, không để thời gian hiệu Trong việc dạy đọc mở rộng, hình thức đọc thầm thích hợp mang lại hiệu cao Giáo viên giới hạn thời gian đọc sau cho số câu hỏi mức độ đọc hiểu học sinh Phần lớn đọc dài tốt giáo viên nên cho học sinh đọc thầm nhiên cần phải nói chuẩn bị dạy trước lên lớp điều quan trọng thay đổi theo số cách sau: 10 Pre - reading *vocabulary : (picture) - accommodation (n) : a place to live , work or stay in (picture) - giant Buddha: tượng phật khổng lồ (picture ) - limestone (n) = đá vôi -cave(n): hang, động (translation) -World Heritage Site(n): di (translation) sản văn hóa giới - arrival (n): đến - depature (n): đến *Checking vocabulary: What and where *Pre- question: Run through the prequestion Read scan and answer the question While – reading: a Grid : - Ask Ss to read the advertisements about the resorts and check (v) the topics mentioned in the grid - Get Ss to work in pairs to 21 compare their answer - Call on some Ss to give their answers b.Matching : - put the poster on the board and ask Ss to match the A Nha Trang B a tribal villages , mountain words or phrases in Column Da lat climbing A to column B Sa Pa b The place where President Ho - Ask Ss to go to the board Ha long Chi Minh left Viet Nam in 1911 and draw the lines to connect Bay c Swimming and sunbathing the words Nha Rong d Oceanic Institute c Grid Harbor e Flower gardens - Get Ss to open their books , read the text on page 105 and check (v) the boxes Individual work - Monitor and correct 4.Post - reading : Netwwork :Tell the sights * Answer Key : d 2.e 3.a 4.c 5.b of these places Homework : Group works 22 2.Giờ dạy minh họa thứ hai: Period 63 UNIT:10 RECYCLING Lesson 3: Read I.Aims: Help Ss understand a page in a newspaper giving some recycling facts to protect environ and form the passive in the present simple II Objectives: By the end of the lesson Ss will be able to understand a page in a newspaper giving som recycling facts to protect environment and form the passive in the present simple III Teaching aids: 23 Wordsquare chart, photocopied pictures, drawing IV.Ways of working: Group work, individual work, pair work V.Anticipated problems: No problems VI Procedure Students’ activities Teacher’s activities Warm up : Wordsquare - Put the wordsquare chart on the board - Tell Ss the topic is about the environment and there are 14 hiden words - Work in groups - Divide the class into groups - Ask Ss to write their answers on the piece of paper and hand in when they finish - Tell Ss the group with the most right words is winner E N V E L O P E R D N B E J U S R A E E V C D U S T O B C E I G R E E N T R E E R A D Y D O E C E F O R O I P T C A N G N B P L A S T I C H M A P A P E R B A G E G U R E D U C E I N E R S R E U S E J T R E C Y C L E K L * Answer key environment, garbage, pure, used, paper, protect envelope, dust, green tree, can, plastic, paper bag, reduce, reuse, recycle Pre- reading: * Pre- teach vocab: (a) tire (picture) (a) pipe (drawing) (a) deposit (Translation) (to) refill ( explanation) (to) melt # (to) freeze 24 * Check vocab: Rub out and remember * Open prediction: - Choral repetition - Tell Ss they are going to read a page in a - Individual repetition newspaper giving some recycling facts to protect environment - Write the question on the board and ask Ss to what are they going to read * What people with used things? * What can they make from them? Ss listen to the teacher While reading * Grid - Draw the girl on the board and have Ss copy it - Ask Ss to open their books and read the text _ Ask Ss to work in pairs to make a list of recycling facts mentioned in the text - Call on some Ss to write the information in the - Work individually grid on the board *Car tires: Milk bottles: Glass: Drink cans Household and garden waste:… * Answer key: Used Recycling facts things Car tires are recycle to make pipe and floor recoverings Milk bottle glass Are cleaned and refilled 25 (with milk) - Is broken up, melted and made into new glassware Drink cans household Are brought back to *Comprehension questions: and garden recycling - Ask Ss to work individually to answer the waste - Is made into compost questions on page 93 - Let Ss compare their answers with their partners - Work in pairs - Call on some Ss to answer - Give feedback * Grammar drill: Passive voice - Choral - individual - Elicit the from Ss and have Ss repeat Car tires are recycled to make pipes and floor covering Glass is recycled into new glassware * Form: S + is/am/are + past participle * Use: It is used when the subject is affected by the action Post reading of the verb Write it up Ask Ss to read the text again and find out the passive sentences used in the text, then write it out For example: most glass is recycled * Get feedback 5.Homework Individual work Teacher go around to check students’ working - Change the passive sentences that Ss have found into active sentences: - Do ex 3,4 in workbook - Look before writing + example: In industry, most 26 glass is recycled  In industry , they recycle most glass VI.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Sau thời gian băn khoăn trăn trở với phương pháp chọn, liệu học sinh có hiểu tốt không Bằng việc kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh, thu kết khả quan nhiều so với chất lượng trước áp dụng phương pháp Sau chất lượng khảo sát kết trường THCS Xuân Quan năm học 2010-2011 năm học 2011- 2012 Tôi lấy thí điểm số lớp đối chứng so sánh kết qủa 1.Năm học 2010-2011 Trước thử nghiệm Lớp Sĩ 8A 8B số 30 28 Giỏi SL % 13% 10,7% Khá SL % 12 40% 10 35,7% T.Bình SL % 10 30% 10 35,7% Yếu Sl % 6,6% 10,7% Kém SL % 6,6% 7,1% 27 8C 33 12,1% 13 39,4% 12 36,4% 6% 6% Sau thử nghiệm Lớp Sĩ 8A 8B 8C số 30 28 33 Giỏi SL 6 Khá % SL 20% 15 17,9% 15 18.2% 16 T.Bình Yếu Kém % SL % Sl % SL % 50% 26,6% 3,3% 0% 53,6% 25% 3,3% 0% 48,5% 10 30,3% 3% 0% Năm học 2011-2012 Trước thử nghiệm Lớp Sĩ 8A 8B 8C số 34 32 33 Giỏi SL 5 % 14% 12% 15% Khá SL 15 14 14 % 44% 43% 42% T.Bình SL % 10 30% 28% 10 32% Yếu Sl % 6% 9% 5,5% Kém SL 2 % 6% 8% 5,5% Sau thử nghiệm Lớp Sĩ 8A 8B 8C số 34 32 33 Giỏi SL 7 Khá % SL 22,5% 18 17% 17 20% 18 % 51% 52% 53% T.Bình SL % 24% 28% 24% Yếu Sl 1 Kém % SL 2,5% 3% 3% % 0% 0% 0% Có thể thấy việc áp dụng phương pháp dạy kỹ đọc áp dụng vào thực tế giảng dạy kết qủa đạt cao nhiều so với lúc chưa cải tiến phương pháp dạy Điều thúc đẩy không ngừng phấn đấu để đạt kết cao với việc áp dụng phương pháp vào tiết dạy cụ thể Tôi góp phần nhỏ bé vào thành tích chung nhà trường, đưa tiêu phấn đấu nhà trường cao đại hội công nhân viên chức đầu năm đề Nói tóm lại, để thành công dạy Tiếng Anh nói chung dạyđọc nói riêng, đòi hỏi người giáo viên phải biết kết hợp hài hoà, khéo léo bước lên lớp với lượng kiến thức sách giáo khoa 28 Để làm cho dạy thêm sinh động, phương pháp giảng dạy cụ thể, giáo viên nên sử dụng tranh mimh hoạ, giáo cụ trực quan tập thực tế Nên triệt để vận dụng tập tạo hội cho học sinh hiểu cách đễ dàng Ngoài ra, để gây hứng thú học tập cho học sinh, giáo viên nên kể mẩu chuyện liên quan đến học, gợi mở cho học sinh nội dung trước đọc Tôi cố gắng trì phương pháp nêu không ngừng học hỏi, trao đổi với đồng nghiệp để đưa dạy hiệu lên cao Trong đề tài cố gắng khai thác tìm hiểu phương pháp dạy kỹ đọc trường THCS, từ sâu vào phân tích nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp dạy đọc để tìm biện pháp cụ thể để từ đưa phương pháp cụ thể với đối tượng học sinh Vì thời gian tài liệu tham khảo có hạn, nên đề tài có nhiều hạn chế mà chưa phân tích hết Rất mong nhận góp ý chân thành đồng nghiệp hội đồng khoa học nhà trường Phòng Giáo dục C- KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ I.NHỮNG KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CƠ BẢN VỀ KINH NGHIỆM Về nội dung: Kinh nghiệm thể xác, rõ ràng nội dung: - Cơ sở khoa học (cơ sở lí luận sở thực tiễn) - Nội dung lí luận (phương pháp dạy đọc tiếng Anh) - Thực trạng nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm - Kinh nghiệm áp dụng trình giảng dạy thực tiễn thân Về ý nghĩa: 29 Nghiên cứu áp dụng kinh nghiệm có ý nghĩa giáo viên học sinh Đối với giáo viên: Giáo viên không dạy rèn kĩ đọc tiếng Anh cho em mà giúp en rèn kĩ sống em muốn học tập làm việc tốt em cần quan sát trải nghiệm sống, cần đoàn kết giúp đỡ lẫn cần thiết, biết sống chan hòa với bạn bè, biết yêu quý gia đình, quê hương, đất nước Giáo viên thực “tấm gương đạo đức việc tự học tập sáng tạo” Đối với học sinh: Các em không dừng lại việc học rèn luyện kĩ đọc tiếng Anh mà biết vận dụng kiến thức tiếng Anh để học môn học khác tốt ngược lại Các em học học đạo đức ý thức kỉ luật, tinh thần đoàn kết, tính tương thân tương ái, biết hợp tác với người khác làm việc, lòng yêu quê hương đất nước Hiệu quả: ` Kinh nghiệm dạy đọc dạyđọc mà trình bày tương đối có hiệu Giáo viên đỡ vất vả trước đây, giáo viên người giữ vai trò chủ đạo học; bây giờ, giáo viên người tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động Học sinh hứng thú say mê học tập, tích cực chủ động tham gia vào hoạt động học tập cách sáng tạo Thông qua hoạt động cá nhân, cặp nhóm, 100% học sinh tham gia vào hoạt động học Với việc vận dụng kết hợp cách khéo léo thủ thuật dạy hoc giúp học sinh rèn luyện toàn diện kĩ Nghe- Nói- Đọc- Viết 30 Sau học xong bài, học sinh có khả liên hệ, vận dụng nội dung học với thực tế cách lôgic, sáng tạo II NHỮNG HẠN CHẾ CẦN KHẮC PHỤC Khi áp dụng phương pháp rèn kĩ đọc tiếng Anh cho học sinh có nhiều ưu diểm song hạn chế cần khắc phục: Đặc thù môn tiếng Anh nói chung đặc biệt hoạt động cặp, nhóm thường gây ồn làm ảnh hưởng đến việc học tập lớp bên cạnh Thiết bị đồ dùng dạy học thiếu thốn nên giáo viên học sinh phải nhiều thời gian để chuẩn bị Số học sinh lớp đông nên việc học tập học sinh bị hạn chế giáo viên khó bao quát hết hỗ trợ cho học sinh em làm việc theo cặp nhóm III ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỂ KHẮC PHỤC HẠN CHẾ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua đề tài có số đề xuất sau: + Phòng giáo dục: Cần hỗ trợ kinh phí cho nhà trường để mua sắm thêm sách, tài liệu tham khảo bổ sung thêm vào thư viện nhà trường để giáo viên có thêm tư liệu tham khảo + Về phía nhà trường: Cần quan tâm đến điều kiện dạy học giáo viên học sinh mua thêm băng đài đồ dùng dạy học khác + Về phía cha mẹ học sinh: Các bậc cha mẹ cần quan tâm nhiều đến việc học em dành thời gian cho em học làm tập, kiểm tra xem sau học em có học làm tập nhà hay không + Về phía quyền địa phương: Tiếp tục đầu tư sở vật chất cho nhà trường bàn, ghế, phòng học công trình công cộng khác + Về phía giáo viên: - Cần phân loại đọc 31 - Chuẩn bị thêm phương tiện đồ dùng dạy học cho phù hợp với nội dung hoc mà đồ dùng thiết bị chưa có - Cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - Động viên học sinh đúng, kịp thời biết cách khuyến khích em tích cực làm việc giúp em chủ động, sáng tạo trình học tiếng Anh Tôi thiết nghĩ em học sinh quan tâm từ nhiều phía chất lượng dạy học cao nhiều Trên kinh nghiệm rèn luyện kĩ đọc cho học sinh THCS mà đúc kết trình giảng dạy học hỏi bạn đồng nghiệp Song kinh nghiệm riêng cá nhân nên không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vậy mong nhận ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp quý vị để hoàn thiện phương pháp rèn luyện kĩ đọc cho học sinh bậc THCS phương pháp dạy môn tiếng Anh nói chung Trong trình thực nhận quan tâm giúp đỡ đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Xuân Quan, ngày 28 tháng năm 2012 Người viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên Phạm Thị Vân Hà D - TÀI LIỆU THAM KHẢO 32 Sổ tay người dạy Tiếng Anh - Nhà xuất Giáo Dục Sách giáo khoa, sách giáo viên, tập Tiếng anh 6,7,8,9 - Bộ Giáo Dục Đào Tạo Sách tập bổ trợ nâng cao Tiếng Anh 6,7,8,9 - Nhà xuất Giáo Dục Ngữ pháp Tiếng Anh Nguyễn Khuê - Nhà xuất Đà Nẵng Một số vấn đề đổi phương pháp trường THCS - Bộ Giáo Dục Đào Tạo Tạp chí báo Giáo dục thời đại Britain - nhà xuất Oxford Chuẩn kiến thức kĩ tiếng Anh MỤC LỤC Nội dung Trang A- PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………… 33 I Cơ sở khoa học………………………………………… II Mục đích sáng kiến ……………………………… III Đối tượng nghiên cứu……………………………… IV Kế hoạch nghiên cứu ………………………………… V Phương pháp nghiên cứu…………………………… VI.Thời gian nghiên cứu……………………………… B NỘI DUNG I Nội dung lí luận……………………………………… II Thực trạng vấn đề nghiên cứu……………………… III Kinh nghiệm giảng dậy thân……………… 14 IV.Giờ dạy minh họa………………………………… 16 V Kết nghiên cứu………………………………… 18 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………… 25 I Những kết luận đánh giá ………………… 25 II Những hạn chế cần khắc phục…………………… 26 III Đề xuất kiến nghị………………………………… 26 D Tài liệu tham khảo………………………………… 28 Mục lục ……………………………………………… 29 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ TỔ CHUYÊN MÔN HĐKH PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 34 35 ... thiết để bổ sung thêm vào phương pháp dạy học Tiếng Anh trường T HCS nên mạnh dạn cải tiến nội dung phương pháp cho đề tài là: "Phương pháp dạy kỹ đọc Tiếng Anh trường THCS " Mục đích việc nghiên... cứu đề tài nhằm tìm hiểu tầm quan trọng cuả kỹ đọc Tiếng Anh Từ thực trạng việc dạy kỹ đọc Tiếng Anh trường THCS, cải tiến phương phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp với bài, đối tượng học... kĩ dạy tiếng Anh nói chung dạy đọc tiếng anh nói riêng rút kinh nghiệm dạy đọc tiếng Anh cho học sinh lớp 7,8 đạt hiệu cao IV.KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY THỰC TIỄN CỦA BẢN THÂN 1.Chuẩn bị cho dạy đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy kỹ năng đọc tiếng anh ở trường THCS , Phương pháp dạy kỹ năng đọc tiếng anh ở trường THCS , Phương pháp dạy kỹ năng đọc tiếng anh ở trường THCS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay