Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH

20 102 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:51

Phần thứ nhất: ĐẶT VẤN ĐỀ I Cơ Sở Lí Luận Như biết, giáo dục tiểu học giữ vai trò móng, coi viên gạch để góp phần xây dựng “Toà lâu đài nhân cách ’’ người Mục tiêu GDTH đào tạo học sinh trở thành người phát triển toàn diện, có tri thức, có phẩm chất đạo đức tốt, có kĩ năng, kĩ xảo để vận dụng vào sống Để đạt mục tiêu nhà trường tiểu học phải điều chỉnh cách phù hợp dẫn đến thay đổi tất yếu không nội dung, chương trình mà mà đổi phương pháp dạy học Trong trình đổi phương pháp dạy học trang thiết bị đồ dùng dạy học (ĐD DH) phương tiện, điều kiện thiếu để giáo viên, học sinh thực mục tiêu dạy học Bởi lẽ: Phần lớn em học sinh tiểu học độ tuổi 6-11 tuổi, lứa tuổi này, em thường tư cụ thể, tư hình ảnh chiếm ưu so với tư trừu tượng Các hình ảnh thực tế tượng trực quan hoá…luôn tạo nhiều ấn tượng mạnh mẽ em Nhận thức em từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Do vậy, “những việc làm cụ thể” hoàn cảnh, môi trường nghe, nhìn, sờ, sử dụng đồ dùng…thường gần gũi với em trước hình thành tư lô gic, tư trừu tượng, hình thành biểu tượng quan trọng khám phá chất quan hệ bên vật tượng Trang thiết bị dạy học chứa đựng khả năng, tiềm to lớn việc phục vụ giảng dạy học tập, chứa đựng tiềm to lớn tri thức phương pháp làm việc theo hướng tạo hành động, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh qua trình lĩnh hội kiến thức Sự hỗ trợ đắc lực DDH cầu nối người dạy người học, làm cho hai nhân tố gắn kết với việc thực mục tiêu đào tạo nội dung phương pháp đào tạo…ĐDD H phương tiện, điều kiện vật chất quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học biện pháp tích cực người Hiệu trưởng nhằm giúp giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường II Cơ Sở Thực Tiễn Trường tiểu học Phụng Công nơi công tác có quy mô nhỏ huyện Bình quân hàng năm có khoảng 20 cán giáo viên gần 400 em học sinh Nhà trường đạt chuẩn quốc qia năm 2003, nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến tiên tiến xuất sắc Quán triệt tinh thần nghị TW2 khoá VIII đạo hướng dẫn đổi phương pháp dạy học Bộ GD&ĐT, sở giáo dục Hưng Yên, năm vừa qua, vấn đề nhà trường coi trọng quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học nhằm giúp giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường.Trong thực tế, số giáo viênnhận thức đứng đắn tầm quan trọng ĐDDH việc nâng cao hiệu dạy, nên tận dụng tối đa đồ dùng dạy học có sẵn đồ dùng tự làm để sử dụng tiết dạy Tuy nhiên bên cạnh số giáo viên sử dụng đồ dùng dạy học sử dụng nhiều hạn chế, hiệu sử dụng chưa cao, nhiều mang tính hình thức Mặt khác nhà trường có phòng chứa trang thiết bị đồ dùng dạy học song người chuyên trách ( kể từ năm học 2008-2009 Trở trước ) nên việc xếp đồ dùng, việc bố trí thời gian mượn, trả nhiều hạn chế, hồ sơ sổ sách ghi chép thiếu khoa học …Chưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên sử dụng … Trước thực trạng trên, cán quản lí sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu áp dụng thử nghiệm năm học 2007-2008, 2008-2009 với mục đích nâng cao chất lượng quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường Tất điều trình bày lí sở lí luận,cơ sở thực tiến lí chọn đề tài Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Những vấn đề cần giải Để quản lí tốt việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH nhà trường người Hiệu trưởng tiểu học cần giải hiệu vấn đề sau : Một là: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH Hai là:Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH cụ thể, chi tiết cho tuần, bài, môn Ba là: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên kiêm nhiệm giữ thiết bị đồ dùng ( nhân viên thiết bị đồ dùng) Bốn là: Giúp giáo viên nâng cao kỹ sử dụng đồ dùng dạy học Năm là: quan tâm đầu tư mức cho việc xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học Sáu là: tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá II Giải vấn đề / Vấn đề thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH Trong năm gần (đặc biệt năm thay sách từ lớp đến lớp 3) trường tiểu học cung cấp nhiều trang thiết bị đồ dùng dạy học Phần lớn cán giáo viên nhận thức vai trò to lớn việc sử dụng đồ dùng dạy học việc đổi phương pháp dạy học, nâng cao hiệu tiết dạy Việc sử dụng đồ dùng dạy học có chuyển biến rõ rệt với số môn học: toán, thủ công, thể dục Nhiều giáo viên có sáng tạo việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học tạo không khí nhẹ nhàng kích thích chủ động sáng tạo học sinh việc tiếp thu kiến thức nhiên bên cạnh phận giáo viên nhận thức sử dụng đồ dùng dạy học hạn chế chưa thấy vai trò đồ dùng dạy học việc nâng cao hiệu tiết dạy ngại sử dụng đồ dùng dạy học phải nhiều thời gian cho việc tìm hiểu nghiên cứu cách sử dụng xây dựng câu hỏi để khai cho phù hợp, cách khai thác phương tiện, đồ dùng đại Như biết, vấn đề nhận thức phải trước bước để quản lí tốt việc sử dụng đồ dùng dạy học trước hết phải nâng cao nhận thức cho giáo viên, để nâng cao nhận thức cho giáo viên việc sử dụng đồ dùng dạy học người Hiệu trưởng cần: - Giúp giáo viên thấy vai trò to lớn đồ dùng dạy học việc đổi phương pháp dạy hoc, nâng cao hiệu tiết dạy cách giúp giáo viên phân tích so sánh tiết dạy có sử dụng tiết dạy không sử dụng đồ dùng dạy học để thấy khác hiệu tiết dạy - Quán triệt đầy đủ kip thời văn đạo cấp việc sử dụng đồ dùng dạy học lên lớp, chống việc dạy “chay’’, việc lên lớp đồ dùng dạy học - Đưa việc sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên vào tiêu chí đánh giá tiết dạy, đưa vào tiêu chí thi đua đánh giá nghiệp vụ phạm hiệu công tác giáo viên năm học - Xây dựng quy chế làm việc quan có lồng ghép nội dung quy định việc sử dụng đồ dùng dạy học lớp giáo viên công khai thông qua hội nghị công chức để giáo viên bàn bạc đến việc thống thực Với cách làm vậy, đến 100% giáo viên nghiêm túc thực thực cách tự giác việc sử dụng đồ dùng dạy học / Vấn đề thứ hai: Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cụ thể chi tiết cho tuần, bài, môn Tổ chuyên môn tập thể phạm đoàn kết, có tính chất để hoạt động mục đích chung phù hợp với lợi ích nhà trường tổ chuyên môn tổ chức gần gũi giúp đỡ giáo viên mặt, trọng tâm công tác chuyên môn có nội dung sử dụng đồ dùng lên lớp Để giáo viên nắm số lượng, chủng loại đồ dùng dạy học môn, theo tuần người Hiệu trưởng đạo tổ chuyên môn mà đứng đầu người tổ trưởng giáo viên tổ xây dựng kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học theo môn, bài, tuần Để làm điều trước hết người tổ trưởng chuyên môn phải nắm toàn số lượng chủng loại đồ dùng dạy học khối phụ trách phối hợp với phụ trách phối hợp với phụ trách thiết bị đồ dùng thống kê toàn đồ dùng dạy học môn học khối lớp năm học học kỳ Tổ trưởng lên chương trình, kết hợp với giáo viên tổ thống đồ dùng dạy học tổ cá nhân theo ngày tuần.( ghi cụ thể sổ chương trình nhóm lớp, cá nhân ) Thời gian để làm việc thích hợp vào đầu năm học ( tháng tám hàng năm) giáo viên có kế hoạch chủ động sử dụng đồ dùng dạy học năm học Có đồ dùng có sẵn, có đồ dùng giáo viên phải tự chuẩn bị, tổ chuyên môn thống đồ dùng tự chuẩn bị đưa vào kế hoạch sử dụng cụ thể Chẳng hạn, chương trình kế hoạch sử dụng đồ dùng tuần lớp 3: thứ buổi môn đồ dùng có đồ dùng tự sẵn làm Bộ đồ dùng Tiết 11: Ôn tập Sáng Toán học toán Hình học (GV - HS) Tập đọc chiều Chiếc áo len Vẽ theo mẫu: Vẽ Áo len thật Mĩ thuật Quả thật Ghấp tàu thuỷ hai Sáng Thủ công Tập đọc Sáng Giấy màu, ống khói Quạt cho bà ngủ Chú Sẻ hoa kéo, mẫu vật Chiếc quạt Tập đọc Vẽ tranh lăng Tiết 13: Xem đồng Mô hình hồ (tiết 1) Ông chữ hoa: B Bệnh lao phổi Tiết 14: Xem đồng đồng hồ Chữ mẫu Quét tranh Mô hình hồ (tiết 2) Bài ca học (tiết đồng hồ Toán Chiều Tập viết TNXH Sáng Toán Ca nhạc Khuông nhạc 1) Kể gia đình Tập làm Điền vào giấy tờ in Sáng Mẫu đơn văn sẵn Máu quan TNXH Tranh tuần hoàn / Vấn đề thứ 3: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên kiêm nhiệm giữ thiết bị đồ dùng Những năm trước ( từ năm học 2009-2010) trường tiểu học phụng công chưa có nhân viên thiết bị đồ dùng thư viện nhà trường phân công giáo viên dạy kiêm nhiệm giữ thư viện, thiết bị - đồ dùng Những năm học trước(kể từ năm học 2007 trở trước), với quan điểm người phụ trách đồ dùng dạy học người coi, giữ, bảo quản cho mượn đồ dùng dạy học Thông thường đồng chí chưa có chuyên môn nghiệp vụ quản lí đồ dùng dạy học Vì việc quản lí đồ dùng dạy học thiếu ngăn nắp, gọn gàng, khoa học hệ thống, chưa có hiểu biết đầy đủ tác dụng cách sử dụng đồ dùng dạy học, sổ sách ghi chép chưa khoa học khó khăn cho việc nhà trường quản lí theo dõi, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên mượn trả đồ dùng dạy học, hạn chế việc thống kê, phân loại đồ dùng, nắm rõ trạng cũ mới, hỏng, cần bổ sung loại nào, loại không phù hợp,… Trước thực trạng trên, việc bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phụ trách đồ dùng dạy học cần thiết Ban Giàm Hiệu nhà trường tổ chức họp nhà trường với giáo viên phụ trách thiết bị đồ dùng dạy học tiến hành phân công trách nhiệm cụ thể, thống số quy định việc quản lí đồ dùng dạy học sau: - Quản lí chặt chẽ toàn tài sản phòng thiết bị đồ dùng dạy học - Sắp xếp, phân loại thống kê loại thiết bị đồ dùng dạy học theo khối lớp cách khoa học hợp lí, dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy - Phối kết hợp với giáo viên đứng lớp, tìm hiểu nắm rõ tác dụng, cách sử dụng đồ dùng dạy học - Tạo điều kiện cho giáo viên mượn trả vào ngày tuần - Có hệ thống sổ sách theo dõi rõ ràng, khoa học cập nhật thông tin thường xuyên - Xây dựng kế hoạch tham mưu với ban giàm hiệu mua sắm, tu bổ đồ dùng dạy học - Xây dựng nội quy, quy định phòngthiết bị đồ dùng - Cử giáo viên kiêm nhiệm dự đầy đủ buổi tập huấn nghiệp vụ quản lí thiết bị dạy học cấp tổ chức - Bố trí thời gian hợp lí cho giáo viên phụ trách đồ dùng làm công tác quản lí, bảo quản, bố trí đồ dùng, cho giáo viên mượn trả đồ dùng… - Cùng Ban giám hiệu giải đề xuất giáo viên công tác thiết bị đồ dùng hàng tháng sau họp hội đồng phạm Với cách làm trên, giáo viên phụ trách thiết bị đồ dùng nắm việc cần làm, biết phối hợp với tổ chuyên môn phân loại, xếp đồ dùng theo khối lớp cách khoa học, nắm cách sử dụng tác dụng đồ dùng dạy học, lập hồ sơ sổ sách ghi chép cẩn thận quản lí chặt chẽ việc bảo quản mượn trả giáo viên Cuối năm học phối hợp với giáo viên tổ chức kiểm kê, tổng hợp đồ dùng dạy học, đề suất việc mua sắm tu bổ đồ dùng với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi kích thích giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng dạy học / Vấn để thứ 4: Giúp giáo viên nâng caosử dụng đồ dùng dạy học Sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên giáo viên việc làm không dễ song sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu lại không đơn giản.Trong thực tế, tiết học sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu cao ngược lại không sử dụng đồ dùng thi tiết học không đạt hiệu quả,hay đồ dùng giáo viên sử dụng đạt hiệu quả,do để việc sử dụng đồ dùng dạy học tiết học không đạt hiệu Do để việc sử dụng đồ dùng dạy học đạt hiệu giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học, giúp học sinh nắm nội dung học, hiểu sâu, nhớ lâu, vận dụng thành thạo kiến thức trước hết giáo viên phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.Có trách nhiệm nhiệt tình công tác, có nhận thức đầy đủ vai trò đồ dùng dạy học việc đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục, biết xếp công việc, giành thời gian thích đáng cho việc tìm tòi nghiên cứu cách sử dụng, xây dựng hệ thống câu hỏi để khai thác phục vụ nội dung học … Để giáo viên nhà trường không ngừng nâng caosử dụng đồ dùng dạy học người Hiệu trưởng cần : - Tổ chức chuyên đề, hội thảo, thảo luận, giới thiệu cách sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học - Tạo điều kiện cho giáo viên dự đầy đủ buổi tập huấn việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học cho cấp tổ chức - Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức chuyên môn song song với việc tháo gỡ khó khăn chuyên môn tuần thảo luận việc lựa chọn sử dụng đồ dùng cụ thể cho dạy tuần thảo luận cách sử dụng - Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, kiến thức giáo viên học nâng chuẩn, phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng thông qua dự giờ, hội thảo, nghiên cứu tài liệu - Hiệu trưởng tăng cường công tác dự thăm lớp để có 10 thông tin xác cập nhật hàng tháng, hàng tuần việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học giáo viên ưu điểm, hạn chế như: giáo viên sử dụng đồ dùng chưa lúc chỗ, đôi lúc lạm dụng làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán, giáo viên chưa phát huy hết tác dụng đồ dùng … Từ việc bồi dưỡng giáo viên sử dụng đồ dùng nhà trường đạt hiệu Tổ chức hội thi “đồ dùng tự làm’’hoặc hội thi “Sử dụng đồ dùng dạy học ” Đây sân chơi bổ ích thu hút 100% giáo viên đứng lớp tham gia hưởng ứng Trong hội thi, giáo viên sử dụng đồ dùng có sẵn tự làm kết hợp hai Nhưng đích cuối sử dụng hiệu đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy Hội thi tổ chức hình thức buổi chuyên đề hội thảo, chủ toạ ban giám hiệu ban giám khảo Ban giám khảo giáo viên dự thi trao đổi đánh giá nhận xét kết giáo viên Ban giám hiệu trực tiếp đưa cách khắc phục hạn chế, tồn trình lựa chọn, sử dụng đồ dùng dạy học Đồng thời nhấn mạnh điểm mạnh, ưu điểm, việc làm giáo viên làm Hội thi thực trở thành buổi học bổ ích giáo viênbổ ích Ban giám hiệu nhà trường Kiên trì với cách làm phần lớn giáoviên sử dụng đồ dùng cách thành thạo, không gượng ép, phát huy tối đa vai trò, tác dụng đồ dùng lên lớp / Vấn đề thứ 5: Quan tâm đầu tư mức cho việc xây dựng sở vật chất mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học 11 Trong năm gần đây, quan tâm cấp lãnh đạo, nhà trường có Tiểu Học cung cấp đồ dùng dạy học thông thường tranh ảnh, vật mẫu, mô hình …mà trang bị phương tiện đại máy chiếu đa năng, phần mềm vi tính ,…số lượng trang thiết bị đồ dùng dạy học ngày phong phú thêm không số lượng nội dung mà đa dạng chủng loại Tuy nhiên, số lượng trang thiết bị đồ dùng dạy học nhiều nghĩa áp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên.Do đầu tư chưa đồng dẫn tới số môn địa lý, lịch sử, lớp 4, lớp Tiếng Việt lớp 1,2,3…đồ dùng học tập thiếu ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học giáo viên học sinh … Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên nhà trường song song với việc nâng caosử dụng đồ dùng dạy học cho giáo viên hàng năm người Hiệu trưởng cần xây dựng kế hoach huy động nguồn kinh phí (bao gồm kinh phí từ ngân sách nhà trường, kinh phí huy động từ địa phương, từ phụ huynh học sinh, cá nhân đoàn thể xã ….) để mua sắm thêm trang thiết bị- đồ dùng dạy học thiếu tập trung ưu tiên cho số môn học Tiếng Việt , khoa Học, Lịch Sử, Địa lý lớp 4, 5; nam châm, bảng phụ từ lớp đến … - Dành phòng để chứa trang thiết bị đồ dùng dạy học đảm bảo kiên cố, cao ráo, sẽ, không bị ẩm thấp.Trang bị hệ thống tủ đựng đồ dùng chung phòng đồ dùng Tủ đựng phải kín, mặt trước có kính đảm bảo tranh ảnh, trang bị đồ dùng không bị bụi, ẩm mốc … 12 - Trang bị hệ thống tủ đựng đồ dùng lớp học (mỗi lớp tủ sắt),tiện cho giáo viên việc sử dụng bảo quản đồ dùng / Vấn đề thứ 6: Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá Ban Giám Hiệu nhà trường Để quản lí tốt việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học nhà trường công tác kiểm tra đánh giá thường xuyên quan trọng, giúp cho người quản lý: - Nắm số lượng trang thiết bị đồ dùng dạy học , tình trạng thiết bị đồ dùng đó, đồ dùng tốt, sử dụng tiếp được, đồ dùng cần bổ sung, tu bổ, sửa chữa, đồ dùng cần lý - Nắm việc sử dung trang thiết bị đồ dùng giáo viên nhà trường, việc bảo quản thiết bị dạy học kho, việc mở sổ ghi chép, cập nhật số liệu thiết kế thiết bị có … giáo viên phụ trách thiết bị đồ dùng … Từ công tác kiểm tra thường xuyên, định kì1tháng1lần kiểm tra đột suất cần nhắc nhở giáo viên người phụ trách thiết bị đồ dùng tăng thêm tinh thần trách nhiệm với công việc giao ,quản lí thiết bị đồ dùng cách chặt chẽ,giáo viên tích cực mượn đồ dùng để giảng dạy, chống việc dạy “ chay’’ có đồ dùng, hạn chế xuống cấp đồ dùng ,luôn thực nghiêm túc quy định tinh thần đạo nhà trường việc sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học đồng thời nhà trường có kế hoạch đạo, bổ sung kịp thời nhằm phát huy mặt mạnh khắc phục tồn giáo viên nhà trường việc bảo quản sử dụng 13 đồ dùng dạy học III Kết Quả Trong hai năm học 2007-2008 2008- 2009 áp dụng kinh nghiệm qua công tác kiểm tra đánh giá, công tác dự thăm lớp, qua hội thi, nhận thấy tập thể cán - giáo viên nhà trường có chuyển biến rõ rệt nhận thức hiệu việc sử dụng đồ dùng dạy học - 100% giáo viênnhận thức đắn vai trò trang thiết bị đồ dùng dạy học việc đổi phương pháp dạy họ, thực nghiêm túc nội quy, quy chế phòng thiết bị đồ dùng - Số tiết dạy có sử dụng đồ dùng dạy học tăng lên cách nhanh chóng hầu hết giáo viên nắm cánh sử dụng thiết bị đồ dùng dạy hoc.Chất lượng dạy nâng cao hơn, không khí lớp học diễn nhẹ nhàng, học sinh tiếp thu cách dễ dàng, hiểu sâu, nhớ lâu, vận dụng kiến thức linh hoạt thành thạo - Phòng thiết bị đồ dùng xếp gọn gàng khoa học đảm bảo dễ tìm, dễ thấy dễ lấy Có đủ loại hồ sơ sổ sách ghi chép sẽ, có hệ thống, quản lí chặt chẽ trang thiết bị đồ dùng - 100% giáo viên tham gia thi sử dụng đồ dùng tự làm đồ dùng dạy học, số đồ dùng tự làm đánh giá đạt kết cao Dưới bảng theo dõi số lượt giáo viên mượn sử dụng đồ dùng ( theo thống kê giáo viên phụ trách thiết bị đồ dùng dạy học) Năm học Số lượt giáo viên mượn ĐDDH 14 2006-2007 2007-2008 2008-2009 315 lượt 418 lượt 660 lượt Hiệu sử dụng đồ dùng dạy học giáo viên Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đánh giá: Năm học 2006-2007 2007-2008 2008-2009 xếp loại Khá - tốt 4/19(21%) 7/19(36,8%) 12/19(63,2%) đạt yêu cầu 15/19 (81%) 12/19 (63,2%) 12/19 (36,8%) Chất lượng đại trà học sinh năm học gần đây: Năm Học 2006-2007 2007-2008 2008-2009 học lực giỏi 26 % 29 % 35 % học lực 30 % 33 % 37 % tỷ lệ HS lên lớp 98,5% 98,7% 99% So sánh số liệu bảng trên, dễ dàng nhận thấy: từ áp dụng kinh nghiệm quản lý việc sử dụng trang thiết bị- ĐDDH nhà trường số lượt GV mượn ĐDDH để sử dụng, số GV sử dụng đồ dùng đạt hiệu chất lượng giáo dục nhà trường tăng lên rõ rệt Điều lần khẳng định kinh nghiệm trình bày đạt hiệu công tác quản lý việc sử dụng trang thiết bị- ĐDDH người hiệu trưởng trường Tiểu học 15 Phần thứ ba: KẾT LUẬN I / Bài Học Kinh Nghiệm Đổi phương pháp dạy học định hướng đắn giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học Việc sử dụng có hiệu đồ dùng dạy học biện pháp để thực đổi phương pháp dạy học trường tiểu học Việc sử dụng đồ dùng dạy học giúp giáo viên trình bày vấn đề trừu tượng cách sinh động, dễ hiểu, tăng tốc độ truyền tải thông tin ( không làm giảm chất lượng thông tin ) tiết kiệm thời gian lớp, cải tiến hình thức lao động phạm mà tạo điều kiện bồi dưỡng khả tự học, tự chiếm lĩnh tri thức, tạo hứng thú, lôi học sinh học, giúp học sinh thực hành củng cố kiến thức rèn luyện kĩ làm việc, học tập khéo léo Để việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học trường Tiểu học đạt hiệu cao người Hiệu trưởng phải coi công tác 16 chức quản lí trường học Mặt khác người quản lí người trực tiếp làm việc mà người đạt mục đích thông qua người khác người khác người quàn lí phải có lực tổ chức, làm việc có kế hoạch, biết phối hợp công tác với phận, điều hành công việc cách khoa học Việc xây dựng kế hoạch quản lí việc sử dụng thiết bị thiết bị đồ dùng cần phải vào chủ trương, đường lối đạo cấp, vào tình hình thực tế nhà trường (đội ngũ giáo viên, ưu điểm, tồn việc sử dụng thiết bị đồ dùng học tập, số lượng, chủng loại chất lượng đồ dùng …) đảm bảo xây dựng kế hoạch có tính khả thi, tạo đồng thuận cao tập thể cán giáo viên nhân viên nhà trường Thực có hiệu giải pháp nêu đồng nghĩa với việc người Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học nhà trường tiểu học II Điều Kiện Áp Dụng Để áp dụng kinh nghiệm đạt hiệu cao việc người Hiệu trưởng cần làm công tác nâng cao nhận thức giáo viên việc sử dụng đồ dùng dạy học nhận thức trước, có nhận thức việc làm Bản thân người Hiệu trưởng không ngừng trau dồi đạo đức tác phong đặc biệt chuyên môn nghiệp vụ việc sử dụng hiệu đồ dùng dạy học, có người Hiệu trưởng với vai trò người quản lí, tổ chức, người tư vấn chuyên môn nghiệp vụ làm tròn trách nhiệm nâng caosử dụng 17 đồ dùng cho đội ngũ giáo viên trường Người Hiệu trưởng cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, quan tâm tới đời sống tinh thần vật chất cho đội ngũ giáo viên kiểm tra đánh giá khách quan, công coi trọng yếu tố khích lệ giáo viên thường xuyên sử dụng nâng caosử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Và điều thiếu áp dụng kinh nghiệm từ đầu năm học, Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học năm học thông qua hội đồng phạm nhà trường để giáo viên giảng dạy, giáo viên phụ trách thiết bị đồ dùng, tổ chức đoàn thể nắm kế hoạch để phối hợp thực III Hạn Chế Trong nhà trường tiểu học, nguồn kinh phí nhà nước dành cho việc mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học hạn hẹp nên số trang thiết bị đồ dùng dạy học bổ sung hàng năm không nhiều việc đầu tư trang thiết bị dạy học đại hạn chế Mặt khác, thời gian giáo viên (đối với trường 10 buổi / tuần ) dành để làm đồ dùng dạy học hạn hẹp nên không huy động nguồn lực tham gia đầu tư cho sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học hàng năm không phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo đội ngũ giáo viên việc làm đồ dùng việc quản lí việc sử dụng trang thiết bị đồ dùng dạy học Hiệu trưởng không đạt hiệu IV Hướng Tiếp Tục Nghiên Cứu Trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu để đưa biện pháp nhằm 18 huy động nguồn lực hỗ trợ việc tu bổ sở vật chất, tăng cường mua sắm trang thiết bị - đồ dùng dạy học giúp giáo viên đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, tập thể CB-GV nhà trường, đặc biệt đồng chí tổ trưởng chuyên môn, đồng chí phụ trách thiết bị - đồ dùng trường Tiểu học Phụng Công tạo điều kiện, nhiệt tình ủng hộ đóng góp ý kiến giúp hoàn thành đề tài Rất mong nhận đóng góp quý báu của Hội đồng khoa học cấp bạn đồng nghiệp Phụng Công ngày tháng năm 2010 NGƯỜI VIẾT Lê Thị Lừng 19 20 ... quản lí tốt việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH nhà trường người Hiệu trưởng tiểu học cần giải hiệu vấn đề sau : Một là: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH Hai là:Chỉ... đề thứ nhất: Nâng cao nhận thức cho cán giáo viên việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH Trong năm gần (đặc biệt năm thay sách từ lớp đến lớp 3) trường tiểu học cung cấp nhiều trang thiết bị đồ dùng... thích giáo viên tích cực sử dụng đồ dùng dạy học / Vấn để thứ 4: Giúp giáo viên nâng cao kĩ sử dụng đồ dùng dạy học Sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên giáo viên việc làm không dễ song sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH , Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH , Nâng cao nhận thức cho cán bộ giáo viên về việc sử dụng trang thiết bị ĐDDH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay