Nâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4

23 112 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:47

ĐẶT VẤN ĐỀ Cơ sở lí luận Luyện từ câu môn học quan trọng để dạy Tiếng Việt Trường Tiểu học Phân môn luyện từ câu khó hiểu trừu tượng với học sinh phần mở rộng vốn từ Thực tế sống đòi hỏi em có hiểu biết từ để giao tiếp Do vốn sống học sinh nên nhà trường Tiểu học nơi cung cấp cho em có hiểu biết sống có vốn từ sâu rộng Hiện nay, học sinh tiếp thu tích lũy sống đa dạng, phong phú thông qua nhiều nguồn thông tin, em có lực nhận thức phát triển so với độ tuổi em trước Nhà trường nơi khai thác vốn sống sẵn có học sinh, giúp học sinh điều chỉnh, xác hóa, lí giải, củng cố, làm phong phú tri thức học, tạo điều kiện để học sinh nắm thêm tri thức giúp học sinh học tập lẫn Trên sở em củng cố kiến thức, có kĩ thực hành, có hứng thú học tập để nâng cao nhận thức Cơ sở thực tiễn Học sinh có xu hướng vượt khỏi giới hạn nội dung tri thức chương trình quy định, thể chỗ học sinh không thỏa mãn với điều kiện học theo chương trình mà muốn tìm mới, mở rộng đào sâu điều học, muốn hiểu biết ứng dụng vào thực tế Chính đòi hỏi giáo viên phải có đổi giảng dạy để phát huy hết khả vốn có học sinh Nhìn vào thực trạng dạy luyện từ câu cho thấy: hoạt động học thầy trò hạn chế Nhiệm vụ dạy học chưa hiệu phân môn khó trừu tượng Đây nguyên nhân dẫn đến khó khăn học sinh học phần mở rộng vốn từ Thực tế, giáo viên tiểu học coi trọng luyện từ câu, coi phần giải nghĩa từ, thành ngữ, tục ngữ có tầm quan trọng Đa số giáo viên biết kết hợp tập sách giáo khoa tập để hướng dẫn học sinh luyện tập Đối với số mở rộng vốn từ như: Trung thực- tự trọng, Ước mơ, Tài năng…thì thân giáo viên khó giải nghĩa đầy đủ xác nên giáo viên hoàn toàn dựa vào sách hướng dẫn Học sinh hoạt động, tham gia hoạt động cách tích cực Do kiến thức mà em nắm học thuộc mà Với số mở rộng vốn từ, hiểu biết em hạn chế nên em giải nghĩa từ, thành ngữ, tục ngữ, em lúng túng gặp loại Từ học sinh thấy chán nản phải nghe giáo viên giảng giải nhiều Do việc nắm nghĩa học sinh dần dẫn đến việc sử dụng không xác Tiết học nặng nề giáo viên học sinh cảm thấy mệt mỏi Sau tiết học, học sinh khả sử dụng phù hợp, chất lượng tiết học thấp Những kiến thức tiết sau tuần học tiết học sinh không nhớ làm cho việc học tiết khó khăn Thực tế cho thấy, cần phải có cải tiến để tiết học mở rộng vốn từ không nặng nề giáo viên học sinh Qua thời gian tìm tòi suy nghĩ, mạnh dạn đưa biện pháp: “Nâng cao hiệu dạy mở rộng vốn từ lớp 4” Do thời gian có hạn nên cụ thể cho mở rộng vốn từ: Nhân hậu- đoàn kết GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I- Vấn đề cần giải Từ sở lý luận thực tiễn việc dạy luyện từ câu tiểu học, nhận thấy việc dạy mở rộng vốn từ phần chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu Để khắc phục hạn chế phát huy ưu điểm cho học có hiệu cao, theo cần giải vấn đề sau: 1- Xây dựng tập giúp học sinh hiểu nghĩa từ, thành ngữ, tục ngữ 2- Phân tích tập để lựa chọn phương pháp hình thức hoạt động phù hợp 3- Thực dạy có đổi II- Cách giải vấn đề Để giải vấn đề nêu trên, sưu tầm, đọc tài liệu liên quan sách giáo khoa, sách giáo viên, tập, phương pháp giảng dạy, từ điển Tiếng Việt…Kết hợp đọc sách với nguyên tắc giảng dạy như: đảm bảo tính xác, khái quát, gắn lý thuyết với thực hành, mở rộng vốn từ…Tôi mạnh dạn xây dựng tập hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh luyện tập 1- Vấn đề 1: Xây dựng tập giúp học sinh hiểu nghĩa từ, thành ngữ, tục ngữ 1.1- Tiết 1: Với yêu cầu mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm, học sinh nắm nghĩa từ, thành ngữ, tục ngữ Ở sách giáo khoa sách tập yêu cầu mang tính trừu tượng Học sinh thường khó hiểu, khó tìm từ giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ nên kết học tập không cao Với mục đích yêu cầu tiết học dựa sách giáo khoa, xây dựng kiến thức hình thức tập điền từ, lựa chọn, nối cột tập 1, 2, Bài 1: a) Cho từ: lòng nhân ái, ác, nanh ác, cứu giúp, bóc lột, tàn ác, cứu trợ, ủng hộ, hà hiếp, lòng vị tha, tình thân ái, yêu quý, hỗ trợ, che chở, bênh vực, bắt nạt, đánh đập, áp bức, thương cảm, bạo tàn Hãy xếp từ cho theo cột Thể lòng yêu Trái nghĩa với nhân Thể tinh thần Trái nghĩa với thương, nhân hậu hậu, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ đùm bọc,giúpđỡ M: lòng thương người, M: độc ác, … M: cưu mang, … M: ức hiếp, … b) Hãy tìm tiếp từ theo cột phần a Bài 2: Nối nghĩa từ “nhân” cột A với từ cột B cho phù A B Nhân dân Nhân hậu “Nhân” có nghĩa “ người” Nhân Công nhân Nhân loại Nhân đức “Nhân” có nghĩa “lòng thương người” Nhân từ Nhân tài *Tìm tiếp từ có tiếng “ nhân” nghĩa Bài 3: Đặt câu với từ tập Bài 4: a) Điền câu tục ngữ vào chỗ chấm cho phù hợp với nội dung câu tục ngữ Khuyên người sống hiền lành, nhân hậu sống hiền lành, nhân hậu gặp điều tốt đẹp, may mắn ……………………………… Khuyên người ta đoàn kết với nhau, đoàn kết tạo nên sức mạnh ……………………………… Chê người có tính xấu, ghen tị thấy người khác hạnh phúc, may mắn ……………………………… (Các câu tục ngữ cần điền: Ở hiền gặp lành; Trâu buộc ghét trâu ăn; Một làm chẳng nên non Ba chụm lại nên núi cao.) b) Nêu tình sử dụng câu tục ngữ 1.2-Tiết 2: Với yêu cầu tiếp tục mở rộng vốn từ thuộc chủ điểm, học sinh hiểu từ chọn từ đúng, sử dụng từ phù hợp vào việc nói, viết Dựa vào sách giáo khoa sách tập, xây dựng số tập điền từ, nối cột, lựa chọn để giảm độ khó mà kiến thức đảm bảo Bài 1: Tìm từ viết vào cột theo mẫu: Chứa tiếng “hiền” Chứa tiếng “ác” M: dịu hiền, hiền lành, … M: ác, ác nghiệt, … Bài 2: Xếp từ sau vào ô thích hợp bảng: nhân ái, tàn ác, bất hòa, lục đục, hiền hậu, chia rẽ, cưu mang, che chở, phúc hậu, ác, độc ác, đôn hậu, đùm bọc, trung hậu, nhân từ, tàn bạo Từ nghĩa Từ trái nghĩa M: nhân từ, … M: độc ác, … M: đùm bọc, … M: chia rẽ, … Nhân hậu Đoàn kết Bài 3: a) Chọn từ ngữ ( đất, cọp, bụt, chị em gái ) để điền vào chỗ chấm hoàn chỉnh thành ngữ sau: Hiền như……… Lành như……… Dữ như……… Thương như……… b) Đặt câu với thành ngữ Bài 4: a) Nối thành ngữ, tục ngữ cột A với nghĩa cột B cho phù hợp: A B Người thân gặp hoạn nạn, người khác đau đớn Môi hở lạnh Những người, xóm giềng phải biết che chở, đùm bọc Một người yếu Máu chảy ruột mềm bị hại người khác bị ảnh hưởng Người khỏe mạnh cưu mang, Nhường cơm sẻ áo giúp đỡ người yếu Người may mắn giúp đỡ người bất hạnh Người giàu giúp người nghèo 10 Lá lành đùm rách Giúp đỡ, san sẻ cho lúc khó khăn, hoạn nạn b) Nêu tình sử dụng thành ngữ, tục ngữ 1.3- Phiếu tập để kiểm tra đánh giá học sinh sau hai tiết học Phiếu có nội dung sau: Bài 1: Tìm từ có tiếng “kết” để điền vào chỗ chấm câu sau cho phù hợp với nội dung: a) Bạn bè lớp phải………… với b) Các lực phản động………… với để chống phá nhà nước ta Bài 2: Chọn từ thích hợp từ sau để điền vào chỗ chấm: nhân chứng, nhân tâm, nhân ái, nhân lực, nhân tài a) Giàu lòng ………… b) Trọng dụng ……… c) Thu phục ………… d) Lời khai ……… e) Nguồn ………….dồi 11 Bài 3: Từ (trong dãy từ đây) có tiếng “nhân” không nghĩa với tiếng “nhân” từ lại? a) nhân loại, nhân tài, nhân đức, nhân dân b) nhân ái, nhân vật, nhân nghĩa, nhân hậu c) nhân quả, nhân tố, nhân chứng, nguyên nhân Bài 4: a) Thành ngữ, tục ngữ nói tinh thần đoàn kết? Đồng tâm hiệp lực Chị ngã em nâng Ở hiền gặp lành b) Nêu tình sử dụng thành ngữ em vừa tìm phần a 2- Vấn đề 2: Phân tích tập để lựa chọn phương pháp hình thức hoạt động phù hợp 2.1- Phân tích tập tiết Bài 1, 2, 3: Giúp học sinh hiểu nghĩa từ, mở rộng vốn từ dựa vào việc tìm từ nghĩa, trái nghĩa Học sinh biết sử dụng từ phù hợp vào việc đặt câu, học sinh chuyển từ vào vốn từ tích cực 12 Bài 1: Với từ cho sẵn học sinh lựa chọn từ để điền theo cột Bài có độ nhiễu thấp phù hợp với đối tượng học sinh.Ngoài ra, có nâng cao mở rộng dành cho đối tượng học sinh giỏi Bài 2: Là tập nối cột giúp học sinh hiểu nghĩa từ, mở rộng vốn từ Với nghĩa từ từ cho sẵn học sinh dễ dàng nối nghĩa với từ phù hợp Bài tập phù hợp với đối tượng học sinh Bài 3: Học sinh đặt câu với từ cho tập 2, học sinh lựa chọn từ đặt câu không gây khó với học sinh Bài 4:Ở sách giáo khoa yêu cầu học sinh nêu nội dung câu tục ngữ Đây điều khó với học sinh tiểu học.Với hình thức điền vào chỗ chấm, câu tục ngữ nội dung cho sẵn nên phù hợp với trình độ học sinh Ngoài có phần mở rộng- học sinh nêu tình sử dụnggiúp học sinh sử dụng phù hợp, nâng cao hiểu biết để học sinh áp dụng nói, viết 2.2-Phân tích tập tiết Bài 1: Tôi lấy nội dung sách giáo khoa tập phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học, chuyển dạng biểu bảng để học sinh dễ làm, dễ hiểu trình bày cách khoa học 13 Bài 2: Với từ cho sẵn học sinh nhận biết nghĩa từ xếp từ phù hợp theo cột Đây tập phù hợp với đối tượng học sinh độ nhiễu thấp Bài 3: Là tập điền từ, từ cần điền cho sẵn.Học sinh tự lựa chọn từ cách dễ dàng để điền vào chỗ chấm Học sinh không khó điền từ so sánh phù hợp Ở có mở rộng giúp học sinh có thói quen dùng thành ngữ việc nói, viết qua việc đặt câu Bài 4: Ở sách giáo khoa yêu cầu học sinh tự giải nghĩa thành ngữ, tục ngữ Đây điều khó với học sinh tiểu học vốn sống em chưa nhiều giảng dạy học sinh hiểu nghĩa đen mà không giải nghĩa theo nghĩa bóng Để giảm độ khó cho tập, xây dựng dạng nối cột với mục đích giúp học sinh hiểu nghĩa thành ngữ, tục ngữ Qua đó, học sinh dễ dàng làm phần mở rộng, sử dụng thành ngữ, tục ngữ cách phù hợp Với tập xây dựng dựa vào kiến thức sách giáo khoa có giảm nhẹ, dễ hiểu trình bày dạng tập nối cột, điền từ, lựa chọn 2.3-Lựa chọn phương pháp, hình thức hoạt động phù hợp Từ việc phân tích đối tượng học sinh, xây dựng tập phân tích tập, lựa chọn hoạt động phù hợp để nâng cao hiệu 14 dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức cách nhẹ nhàng phát huy tính tích cực học sinh Tôi sử dụng hình thức hoạt động sau: Hoạt động nhóm: 1(tiết 1); 1(tiết 2); 4(tiết 2) Hoạt động cá nhân: 2(tiết 1);bài 3(tiết 1);bài 2(tiết 2) Thảo luận cặp đôi: 4(tiết 1);bài 3(tiết 2) Thi đua: 3(tiết 1);bài 4(tiết 1);bài 3(tiết 2);bài 4(tiết 2) 3-Vấn đề 3: Thực giảng dạy có đổi Từ vấn đề thực tế giảng dạy mở rộng vốn từ: nhân hậu- đoàn kết mà phát hai năm học 2005 - 2006 ; 2006 – 2007 Trong năm học 2007-2008 2008-2009, chọn hai lớp 4B 4C có trình độ ban đầu tương đương Ở tuần 3, dạy thực nghiệm có đổi lớp 4B theo hệ thống tập hình thức hoạt động nêu vấn đề 1, Lớp 4C dạy theo hệ thống câu hỏi sách giáo khoa III- Kết quả: Vào tuần học thứ 1, khẳng định trình độ hai lớp 4B, 4C cách đưa phiếu đánh giá trình độ Tôi thu kết sau: 15 Điểm Năm học 2008-2009 7-8 5-6 0-4 Lớp Số h/s 2007-2008 9-10 SL % SL % SL % SL % 4B 31 6.5 25.8 16 51.7 16.0 4C 30 6.7 30.0 15 50.0 13.3 4B 29 6.9 31.0 13 44.8 17.3 4C 29 6.9 31.0 13 44.8 17.3 Kết cho thấy, trình độ luyện từ câu hai lớp 4B, 4C tương đương Số học sinh đạt điểm giỏi thấp, từ 32,3% đến 37,9% Số học sinh không đạt cao, từ 13,3% đến 17,3% Sang tuần 2,3 thực dạy luyện từ câu hai lớp 4B, 4C : - Lớp 4B: Dạy theo hướng đổi nêu - Lớp 4C: Dạy theo sách hướng dẫn hệ thống tập sách giáo khoa Sau giảng dạy, đưa phiếu đánh giá kết (như nêu ) thu kết sau: 16 Điểm Năm học 2008-2009 7-8 5-6 0-4 Lớp Số h/s 2007-2008 9-10 SL % SL % SL % 29.0 14 46.7 4B 31 25.8 14 45.2 4C 30 6.7 4B 29 10 34.5 12 41.4 24.1 4C 29 10.3 12 41.4 10 33.3 31.0 SL % 13.3 17.3 Nhìn vào bảng ta thấy chất lượng lớp 4B tăng lên rõ rệt: - Tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi tăng từ 6,5 % lên 25,8 % (2007-2008) từ 6.9 % lên 34.5 % (2008-2009) - Tỉ lệ học sinh đạt điểm tăng từ 25.8% lên 45.2 % (2007-2008) từ 31.0% lên 41.4 % (2008-2009) - Tỉ lệ học sinh đạt điểm trung bình trở lên tăng: từ 83.9% lên 100%(2007-2008) từ 82.7% lên 100%(2008-2009) -Không học sinh đạt điểm yếu Trong đó, lớp 4C tỉ lệ học sinh đạt điểm giỏi, khá, TB, yếu giữ nguyên, thay đổi theo hướng tích cực 17 Như vậy, so với lớp 4C lớp 4B có vượt trội Điều khẳng định đắn việc giải vấn đề nêu KẾT LUẬN 1- Những học kinh nghiệm Từ việc áp dụng vào giảng dạy phần trên, qua thực tế lên lớp, thân rút học kinh nghiệm sau: - Trước dạy đó, người giáo viên phải nghiên cứu, chuẩn bị để biến câu hỏi, tập khó thành câu hỏi tập dễ hiểu để giúp học sinh hiểu nghĩa từ dùng từ phù hợp - Người giáo viên phải biết lựa chọn phương pháp hình thức hoạt động phù hợp với bài, với trình độ học sinh để học đạt hiệu cao - Người thầy phải có chuẩn bị chu đáo có hình thức tổ chức hoạt động phong phú, sôi nổi, hiệu hình thức qua loa , đại khái 18 - Thường xuyên tổ chức hoạt động cho học sinh với nhiều hình thức để thông tin hai chiều, từ có phương pháp hình thức hoạt động phù hợp 2- Điều kiện vận dụng Qua thực tế giảng dạy, thấy để dạy tốt tiết luyện từ câu tiểu học cần điều kiện sau: - Giáo viên cần có thời gian nghiên cứu sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách tập để xây dựng hệ thống phù hợp - Giáo viên có trình độ kiến thức từ ngữ, có linh hoạt, sáng tạo giảng dạy - Học sinh làm quen với hoạt động học tập từ lớp cách thường xuyên - Nhà trường có tài liệu tham khảo để giáo viên có vốn hiểu biết từ, ngữ - Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên in ấn, làm phiếu - Biện pháp áp dụng với đối tượng học sinh 3- Những vấn đề hạn chế Qua giảng dạy, thấy số hạn chế sau: - Giáo viên nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, xây dựng tập - Việc in ấn phiếu tốn 19 - Hoạt động học sinh nhiều thời gian em không làm thường xuyên 4- Hướng tiếp tục nghiên cứu Từ hạn chế nêu trên, muốn tiếp tục nghiên cứu để tiết luyện từ câu có hệ thống tập phù hợp Học sinh không sợ, không ngại khó học mở rộng vốn từ, giúp học sinh thành thạo với dạng tập phong phú Qua nhận thấy : tiết học khó mà điều quan trọng người thầy có nhiệt tình giảng dạy hay không Một người thầy yêu nghề trăn trở để tìm lời giải hay Mỗi thầy, cô giáo nhà trường phải không ngừng học hỏi, không ngại khó để tìm phương pháp giảng dạy hiệu “ Tất học sinh thân yêu” Ngày 23 tháng năm 2009 Ký tên Nguyễn Thị Thủy 20 21 22 23 ... học mở rộng vốn từ không nặng nề giáo viên học sinh Qua thời gian tìm tòi suy nghĩ, mạnh dạn đưa biện pháp: Nâng cao hiệu dạy mở rộng vốn từ lớp 4 Do thời gian có hạn nên cụ thể cho mở rộng vốn. .. Điểm Năm học 2008-2009 7-8 5-6 0 -4 Lớp Số h/s 2007-2008 9-10 SL % SL % SL % 29.0 14 46.7 4B 31 25.8 14 45.2 4C 30 6.7 4B 29 10 34. 5 12 41 .4 24. 1 4C 29 10.3 12 41 .4 10 33.3 31.0 SL % 13.3 17.3 Nhìn... đạt cao, từ 13,3% đến 17,3% Sang tuần 2,3 thực dạy luyện từ câu hai lớp 4B, 4C : - Lớp 4B: Dạy theo hướng đổi nêu - Lớp 4C: Dạy theo sách hướng dẫn hệ thống tập sách giáo khoa Sau giảng dạy,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4 , Nâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4 , Nâng cao hiệu quả giờ dạy mở rộng vốn từ lớp 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay