Nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu học

45 119 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:47

PHN TH NHT M U I C S KHOA HC C s lớ lun Bc Tiu hc l bc hc nn tng h thng giỏo dc quc dõn Mc tiờu giỏo dc Tiu hc l to nhng c s ban u rt c bn v bn vng cho tr em tip tc lờn hc bc hc trờn Mi chun mc ca bc hc u cha ng yu t khoa hc, tớnh ph cp, tớnh nhõn vn, tớnh thi i v tớnh dõn tc Dy hc bc Tiu hc khụng ch nm vng ng, cỏch thc ca s hỡnh thnh trớ tu v nhõn cỏch m cũn phi bit Dy ch tiờu chun Dy ngi Qun lớ l mt nhng yu t quyt nh s phỏt trin ca mt xó hi núi chung v ca mt t chc núi riờng Mỏc ó núi "Tt c mi lao ng xó hi trc tip hay lao ng chung no tin hnh trờn quy mụ tng i ln thỡ ớt nhiu cng u cn n mt s ch o " Giỏo dc & o to cng nh cỏc lnh vc khỏc, khõu qun lý l mt tt yu, l iu kin c bn m bo hot ng giỏo dc - o to t c mc tiờu Tc l mun phỏt huy c hiu qu, giỏo dc o to cn phi c qun lý, c iu khin t Trung ng n a phng v tng lnh vc c th Qun lý nh trng l mt b phn ca qun lý giỏo dc núi chung Mun trỡ, phỏt trin v nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng, mt then cht, c bn v cú tớnh quyt nh l phi nõng cao cht lng qun lý ca Hiu trng i vi hot ng dy hc ca i ng giỏo viờn t nc ta ó tri qua 20 nm i mi, cựng vi s phỏt trin kinh t, nn giỏo dc-o to nc ta cng phỏt trin v t c nhng thnh tu quan trng: Quy mụ ln, s lng tng nhanh Cỏc hỡnh thc giỏo dc -o to a dng, cht lng c nõng cao lờn mt bc Bờn cnh nhng thnh tớch ú, giỏo dc o to cũn bc l nhng yu kộm so vi cỏc nc Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan khu vc v trờn th gii Ngh quyt TW2 (khoỏ VIII) ch rừ: ' Giỏo dc o to nc ta cũn yu kộm, bt cp v quy mụ, c cu, ỏng quan tõm nht l cht lng hiu qu cũn thp" cha ỏp ng kp thi nhng ũi hi ngy cng cao v ngun nhõn lc ca cụng cuc i mi kinh t xó hi Trong giỏo dc thỡ cht lng giỏo dc v hot ng dy hc ca giỏo viờn l hai yu t c bn to nờn hiu qu giỏo dc gúp phn khc phc nhng hn ch trờn õy, vic nghiờn cu sõu sc v bin phỏp qun lý ca Hiu trng l vic lm thit thc nhm nõng cao hiu qu hot ng dy hc ca i ng giỏo viờn, qua ú nõng cao cht lng giỏo dc ca nh trng Nh trng l t chc giỏo dc c s trc tip lm cụng tỏc giỏo dc o to, chu s qun lớ trc tip ca cỏc cp qun lớ giỏo dc ng thi nh trng cng l mt h thng c lp, t qun Vic qun lớ nh trng phi nhm mc ớch nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dc v phỏt trin nh trng Giỏo s Phm Minh Hc ó vit: Qun lớ nh trng l thc hin ng li ca ng phm vi trỏch nhim ca mỡnh, tc l a nh trng hnh theo nguyờn lớ giỏo dc tin ti mc tiờu giỏo dc, mc tiờu o to i vi ngnh giỏo dc, vi th h tr v tng hc sinh Giỏo s Nguyn Ngc Quang cho rng: Qun lớ nh trng l qun lớ hot ng dy v hc, tc l lm a hot ng ú t trng thỏi ny sang trng thỏi khỏc dn dn tin ti mc tiờu giỏo dc Cú th núi: Qun lớ trng Tiu hc ch yu tỏc ng n th giỏo viờn t chc tt hot ng dy hc theo chng trỡnh, nhm mc tiờu hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ngi lao ng mi cho hc sinh, cỏc em cú y nhng phm cht c bn ỏp ng yờu cu ca xó hi, ca s nghip cụng nghip húa- hin i húa t nc trờn ng hi nhp v phỏt trin C s thc tin Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Trong thc t, cú nhiu yu t nh hng n hot ng dy hc nh trng, song v c bn theo tụi cú yu t sau õy: Yu t th nht l: Cht lng i ng giỏo viờn Tiu hc Giỏo viờn Tiu hc cú tm quan trng c bit i vi quỏ trỡnh giỏo dc Tiu hc Lao ng ca giỏo viờn Tiu hc va mang tớnh nghip v va mang tớnh ngh thut Thy, cụ giỏo Tiu hc( Ch yu l cụ giỏo) l nhng hỡnh nh gn gi hng ngy vi cỏc em, l ngi m th hai tng bc dỡu dt, giỏo dc nhõn cỏch hc sinh Cụ no, trũ ny, tng li núi, tng c ch, tng vic lm ca giỏo viờn c hc sinh coi ú l chun mc hc v noi theo Chớnh vỡ vy, giỏo viờn l yu t quyt nh cht lng giỏo dc Trong thc t, cht lng i ng giỏo viờn cha ỏp ng c Cú nhng giỏo viờn cú kin thc song li cú nhng hn ch v phng phỏp ging dy v cỏc k nng s phm Thiu i mt chỳt tớnh ngh thut s phm cng ó lm gim i hiu qu ca gi dy, cha núi n cú giỏo viờn ( H o to khụng chớnh qui, giỏo viờn cao tui ) truyn th kin thc thiu rừ rng, ụi lỳc thiu chớnh xỏc; Phng phỏp ging dy cũn lỳng tỳng, khụng lm ch c tit dy Cú nhng giỏo viờn cú kinh nghim song vic tip cn vi cỏc phng phỏp v hỡnh thc t chc dy hc mi li gp khú khn c bit l vic ng dng CNTT vo ging dy cũn cú nhiu hn ch Giỏo viờn cũn ngi t chc trũ chi, hoc cú t chc thỡ cng cha cú hiu qu K nng t chc cỏc hot ng th gúp phn giỏo dc ton din cho hc sinh cha tt Trỡnh chuyờn mụn nghip v ca giỏo viờn khụng ng u cng nh hng n cht lng dy hc v giỏo dc chung ca nh trng Yu t th hai l: Kh nng qun lớ, ch o ca Hiu trng Hiu trng l ngi i din chc danh hnh chớnh, ngi qun lớ v lónh o cng ng giỏo dc Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Vi vai trũ quan trng nh vy cho nờn nng lc qun lớ ca ngi Hiu trng s nh hng ln n cht lng giỏo dc Ngi Hiu trngnh qun lớ vic nõng cao nng lc dy hc cho i ng giỏo viờn ca nh trng, bn thõn tụi ó thng xuyờn t chc hc tp, bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn song l ngi c s phm, l tr ct s phm trc tip bi dng, nõng cao tay ngh cho giỏo viờn thỡ khụng phi lỳc no cng ỏp ng c Thc t, ụi Hiu trng cũn quan liờu, xa ri chuyờn mụn Yu t th ba l: C s vt cht, trang thit b dy hc iu khụng th thiu cỏc yu t h tr nõng cao cht lng ú chớnh l iu kin c s vt cht, trang thit b dy hc v mụi trng s phm thc hin chng trỡnh- sỏch giỏo khoa mi ( CT-SGK mi) rt cn c s vt cht v cỏc phng tin dy hc hin i Thc t, dựng dy hc theo chng trỡnh ny ó c Phũng Giỏo dc & o to cung cp khỏ y song vic s dng ca giỏo viờn cha cú hiu qu Hin nh trng ó cú 01 mỏy chiu a nng song so vi nhu cu thỡ cũn khiờm tn c bit, trng Tiu hc Xuõn Quan cha cú phũng hc kiờn c cao tng 100% cỏc phũng hc v phũng chc nng ờự l phũng cp ó xung cp Túm li: Trong nh trng, cụng tỏc qun lớ hot ng dy hc l nhim v c bn, then cht ca ngi Hiu trng Linh hn ca mi nh trng chớnh l cht lng(theo ỳng ngha ca cht lng) Mun cú cht lng dy hc v giỏo dc tt thỡ phi qun lớ tt hot ng trng tõm ca nh trng- Hot ng dy hc c bit l t nm hc 2002- 2003, tt c cỏc trng Tiu hc c nc thc hin i tr theo CT-SGK mi, bn thõn tụi l mt Hiu trng, sau ú ó xõy dng k hoch trin khai cú hiu qu cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc nh trng Qua nhiu nm kiờn trỡ thc hin ( cú iu chnh, b sung cho phự hp vi tỡnh Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan hỡnh thc t hng nm), tụi trỡnh by sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lớ hot ng dy hc theo CT-SGK mi ca Hiu trng trng Tiu hc II Mc ớch ca sỏng kin kinh nghim Trờn c s nghiờn cu lý lun v thc tin qun lý hot ng dy hc ca Hiu trng trng Tiu hc ch thc trng v nguyờn nhõn ca thc trng, t ú xut cỏc bin phỏp qun lý hot ng dy hc ca Hiu trng theo chng trỡnh SGK mi gúp phn nõng cao cht lng ging dy nh trng III i tng, phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu Hot ng qun lý dy hc ca Hiu trng trng Tiu hc Phm vi nghiờn cu: Bin phỏp qun lý hot ng dy hc ca Hiu trng trng Tiu hc theo chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi K hoch nghiờn cu: - i tng thc nghim: Giỏo viờn trng Tiu hc Xuõn Quan v HS lp - Thi gian bt u thc hin: T nm hc 2005-2006 n Nhim v nghiờn cu: Xut phỏt t mc ớch nghiờn cu, sỏng kin kinh nghim trung gii quyt nhng nhim v sau: - Nhim v th nht: Kho sỏt thc trng qun lý hot ng dy hc ca giỏo viờn trng TH Xuõn Quan Vn Giang Hng Yờn - Nhim v th hai: xut mt s bin phỏp qun lý hot ng dy hc ca ngi Hiu trng trng Tiu hc theo chng trỡnh SGK mi Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Phng phỏp nghiờn cu: -Nghiờn cu cỏc ti liu bn, khỏi quỏt h thng hoỏ c s lý lun c bn ca SKKN - Phng phỏp iu tra (Aket) - Phng phỏp quan sỏt d gi theo dừi hot ng ging dy - Phng phỏp trũ chuyn phng vn, trao i vi Phú Hiu trng, cỏc giỏo viờn cú kinh nghim, giỏo viờn dy gii v bin phỏp qun lý HDH ca Hiu trng - Phng phỏp nghiờn cu sn phm HDH: K hoch nm hc, k hoch chuyờn mụn, phõn cụng ging dy - Phng phỏp tng kt kinh nghim qun lý chuyờn mụn ca nh trng - Phng phỏp kim chng, nhn thc v tớnh cn thit v tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp - Phng phỏp x lý s liu bng s liu thng kờ toỏn hc,v.v.v Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan PHN TH HAI NI DUNG I THC TRNG Thc trng v trng lp Nm hc 2005-2006, trng TH Xuõn Quan cú 18 lp vi 542 hc sinh, 28 CBGV, NV (trong ú CBQL: 02; TPT: 01; GV: 24; nhõn viờn: 01) T l CBGV cú trỡnh o to t chun tr lờn l 100% (trong ú trờn chun l 48%) Nhng nm gn õy kinh t nhõn dõn ó c ci thin, mc thu nhp bỡnh quõn u ngi cng c tng lờn chuyn i c cu kinh t Nh ú m s chm lo ca cỏc bc cha m hc sinh vi cỏi cng c tng lờn Nhu cu hc ngy cng ũi hi cao hn nh HS c hc chng trỡnh bui/ngy (100% s lp v s hc sinh hc CT ny) Tuy nhiờn trng cha cú phũng hc kiờn c cao tng: 100% phũng hc cp Mc dự phũng hc hc mt ca nhng õy cng l mt nhng khú khn ca nh trng bi CSVC cũn thiu thn Tuy nhiờn, lónh o nh trng ó cựng th giỏo viờn khc phc khú khn ỏp ng yờu cu ca cha m hc sinh: T chc cho 100% s hc sinh c hc 10 bui/ tun t nm hc 2001- 2002, gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din v CMHS yờn tõm cụng tỏc, lm n buụn bỏn Trc ú, t nm hc 2002 2003 CTTH mi c trin khai trờn phm vi ton quc bt u t lp Do l nm hc u tiờn thc hin CTTH mi nờn vic trin khai ch o thc hin dy hc theo CTTH mi (ni dung, phng phỏp, s dng thit b DDH) i vi giỏo viờn gp nhiu khú khn u nm hc,Phũng GD&T cú bn hng dn thc hin nhim v nm hc c th gi ti trng õy l iu kin thun li cho nh trng hon thnh mc tiờu giỏo dc bc hc ó nờu ra, ỏp ng vi yờu cu xó hi Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Ti õy tụi ch ỏnh giỏ thc trng kt qu ca hc sinh lúp sau ó thc hin CT-SGK mi phm vi c nc cho nờn tt c cũn rt mi m i vi hc sinh cng nh giỏo viờn v cỏn b qun lý (bi mt thc t l bỡnh mi ru c) Mc dự ó c phũng giỏo dc hun cho giỏo viờn v PPDH, kh nng thao tỏc cỏc dựng dy hc song kt qu t c cũn rt khiờm tn Bng 1: Cht lng hc sinh lp nm 2005 2006 Khi I Xp loi hnh kim Kh nng s dng Xp loi lc hc DDH (%) C(%) Gii(%) K(%) TB(%) TT CTT Lp 1A 67 33 25 35 40 58 42 Lp 1B 74 26 15 30 55 42 58 Lp 1C 79 21 14 36 50 37 63 Ton 73,33 26,67 18 33,67 48,33 45,67 54,33 : C: Cha TB: Trung bỡnh CTT: Cha hon thnh TT: Thnh tho Qua s liu thng kờ tụi thy nm hc 2005-2006 cú 73,33% HS lp c ỏnh giỏ hnh kim l Thc hin y , 18% s hc sinh xp loi hc lc gii Con s ny rt khiờm tn so vi yờu cu ca CT-SGK mi c bit l kh nng s dng trang thit b ó c cp phỏt Ton cú 45,67% s hc sinh s dng cha thnh tho dựng hc ca bn thõn õy l bc xỳc m cỏc nh qun lý cn phi nghiờn cu tỡm nhng bin phỏp hu hiu giỳp giỏo viờn ng lp cú kinh nghim, cú trỡnh hng dn hc sinh bit s dng dựng hc ca mỡnh hiu qu hn, nõng cao cht lng kt qu hc cho chớnh mi hc sinh Thc trng v i ng giỏo viờn trng Tiu hc Xuõn Quan 2.1 Thc trng v s lng v trỡnh giỏo viờn( Nm hc2005-2006) Trong nhng nm gn õy i ng giỏo viờn ca nh trng tng i n nh, t l giỏo viờn t chun l 100%, ú s giỏo viờn t trờn Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan chun l 48% Trỡnh t chun cao nhng nng lc thc tin, tay ngh ca giỏo viờn khụng ng u cho nờn quỏ trỡnh tip thu v thc hin CTTH mi cũn cú nhng mt hn ch Nú th hin rt rừ qua hot ng ca giỏo viờn trờn lp Qua kho sỏt thc trng hot ng dy hc theo CT- SGK mi ca giỏo viờn Tiu hc, tụi cú th chia thnh mc nh sau: + 22% s GV cú kh nng truyn ti ni dung chng trỡnh, ni dung SGK mi mt cỏch linh hot, sỏng to + 49 % s GV truyn ti y ni dung SGK + 29% s GV truyn ti ni dung SGK cũn lỳng tỳng T thc trng trờn cho thy, nh trng phi cú k hoch bi dng nõng cao cht lng ging dy cho giỏo viờn, ng thi nõng cao nhn thc ca giỏo viờn v yờu cu cn t ca CTTH mi ny, cú th m cỏc lp hun di hn, ngn hn hoc nhng bui thc s phm, chuyờn giỏo viờn c tham gia Trỡnh o to ca giỏo viờn nh hng rt ln n kh nng dy hc ca h Trỡnh o to t l thun vi kh nng truyn ti tri thc cng nh kh nng tip thu, dng phng phỏp dy hc theo CT- SGK mi Nm hc 2005-2006 lc lng giỏo viờn tr ca nh trng cú s nm dy hc di 10 nm chim 56 % õy l nhng giỏo viờn uc o to t cỏc trng i hc, cao ng chớnh qui nờn h nờn h cú phng phỏp dy hc tiờn tin hn, ngoi h cú sc kho, cú kin thc chuyờn mụn c bn, cú hiu bit, cú kh nng nhn thc cng nh tip thu cỏi mi nhanh hn Bờn cnh ú h cũn cú lũng nhit tỡnh cụng tỏc yờu ngh, mn tr Song nhng giỏo viờn mi ny thiu kinh nghim dy hc nht l tip xỳc vi hc sinh v x lớ cỏc tỡnh s phm cũn lỳng tỳng, cha trit , thiu sng thc t v cha nm vng c tõm lớ la tui HS Tiu hc, hay núng vi k c dy hc cng nh giỏo dc Trong qỳa trỡnh dy hc, h cha rốn luyn k kin thc k nng c bn ó chuyn sang Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan phn nõng cao, vy d lm cho hc sinh chỏn nn Trong cụng tỏc giỏo dc h cha khộo lộo, cho nờn bi dng cho i tng ny cn trung vo trang b nhng kin thc c bn v cụng tỏc t chc qun lý dy hc v cỏc k nng giao tip s phm, ng x v hot ng xó hi Khi nghiờn cu nhng giỏo viờn lõu nm ngh chim 44% V c bn h ó yờn tõm vi ngh nghip, cú kinh nghim dy hc v thc t cụng tỏc õy l s giỏo viờn cú chớn ngh dy hc v h gúp phn ỏng k gi vng v nõng cao cht lng giỏo dc Vi s thay i c v ni dung v PPGD cho nờn ton b giỏo viờn Tiu hc u c d cỏc lp bi dng, hun cp nht cỏc tri thc mi v ni dung, PPDH Vn lm th no h cú th thc hin tt c nhim v dy hc theo yờu cu ca ngnh cng nh ca xó hi l cụng vic ca cỏc nh qun lý ú l vic t chc cụng tỏc bi dng v t bi dng nõng cao nng lc dy hc ca giỏo viờn Qua iu tra thc tin chỳng ta thy cụng tỏc bi dng theo chu k (1996-2000; 2001 2007 ) cng nh to iu kin cho giỏo viờn theo hc cỏc lp nõng chun: ti chc, t xa, chuyờn tu l rt cn thit 2.2 Thc trng thc hin i mi phng phỏp dy hc theo chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi trng Tiu hc Xuõn Quan Khi kho sỏt cht lng i ng giỏo viờn thụng qua cỏc hot ng son giỏo ỏn, dy hc trờn lp, vic s dng dựng dy hc trờn lp, chm, cha, tr bi cho hc sinh, d gi thm lp cho thy giỏo viờn ca nh trng v s lng v tng bc khng nh cht lng dy hc ngy cng cao, th hin khõu son bi ó kt hp hot ng ca thy, hot ng ca trũ, cỏc gi dy trờn lp cú quan tõm s dng dựng gi hc Kt qu thu c th hin rừ mc ú l: Trần Thị Chinh 10 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Xuõn c bit cú t chc thi giỏo viờn gii hng nm, cú khen thng kp thi, tha ỏng cho cỏc danh hiu (Lao ng tiờn tin, giỏo viờn gii cp trng, giỏo viờn gii cp huyn v cp tnh) i vi hc sinh: Hng tun, hng thỏng nh trng biu dng khen thng ng viờn nhng hc sinh, nhng lp cú phong tro thi ua hc tt, tớch cc tu dng o c tỏc phong gúp phn xõy dng thi ua hai tt ca nh trng ngy cng phỏt trin T chc sõn chi trớ tu cho tt c hc sinh t tr lờn, hng tun t trng chuyờn mụn thụng bỏo ni dung bi thi cho cỏc em tham gia Cỏc em t gii c phỏt thng vo th hai u tun, ngoi cũn t chc cho hc sinh tham gia phong tro thi vit ch p, thi v tranh,thi hc sinh gii cỏc cp Hi ng thi ua khen thng cng phi nh mc thng c th cho tng cuc thi, cú nh vy mi thỳc y c phong tro thi ua trng 2.6 Bin phỏp Tụn trng nguyờn tc qun lý v phõn cp qun lý hot ng dy hc theo CT SGK mi i mi qun lý hot ng dy hc ca giỏo viờn trc ht l i mi c bn v t v phng phỏp qun lý hot ng dy hc theo hng nõng cao hiu lc qun lý nh nc, phõn cp qun lớ nhm phỏt huy tớnh ch ng v tớnh t chu trỏch nhim ca giỏo viờn, nhúm chuyờn mụn Hi ng khoa hc nh trng gii quyt mt cỏch cú hiu qu cỏc bc xỳc, ngn chn v y lựi hin tng tiờu cc hin hot ng dy hc, i mi v t v phng thc qun lớ theo mụ hỡnh: Trc tuyn chc nng i mi cụng tỏc qun lý giỏo dc l mt ch trng mang tớnh thi s ỳng n ca ng, nh nc v ca ngnh giỏo dc nhm nõng cao cht lng giỏo dc ton din gúp phn tớch cc vo cụng cuc i mi t nc cng nh s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc hin Trong ú i mi qun lý hot ng dy hc cỏc trng l nhõn t quan trng Trần Thị Chinh 31 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan gúp phn quyt nh n vic thc hin tt ni dung hot ng dy hc v gúp phn nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lý nh trng núi chung * Cỏch thc tin hnh Hiu trng cn lm tt nhng cụng vic sau: - Nm chc cỏc ch trng chớnh sỏch ca ng, nh nc c bit ch trng i mi cụng tỏc qun lý giỏo dc theo tinh thn Ngh quyt i hi ton quc ln th IX ca ng v Ngh quyt trung ng ln v phỏt trin giỏo dc khoa hc v cụng ngh thi k i mi - Nm vng mc tiờu, ni dung qun lý hot ng dy hc trng Tiu hc giai on mi Nm vng ni dung phng phỏp qun lý - v iu hnh tt cỏc hot ng dy hc ỏp ng mc tiờu giỏo dc phự hp vi s phỏt trin giỏo dc, phự hp vi s phỏt trin kinh t xó hi ca a phng - Tớch cc hc v lý lun, chuyờn mụn, nghip v Tng cng hot ng giao lu tham quan hc hi kinh nghim ca cỏc trng xut sc, trng tiờn tin ó t chun Quc gia, bit rỳt kinh nghim v ỏp dng cú hiu qu vo cụng tỏc qun lý hot ng dy hc ca n v mỡnh Khụng ngng hc tp, bi dng theo tinh thn hc na, hc mói, hc sut i l ht sc quan trng gn lin vi cụng tỏc qun lý hot ng dy hc ca mỡnh - Thc hin c ch phõn cp qun lý i vi t chc ng, on th, chuyờn mụn nh trng tng xng gia trỏch nhim v quyn hn, mnh dn giao quyn ch o chuyờn mụn cho PHT v TTCM ( K hoch t HT giao cho PHT trc tip iu hnh v chu trỏch nhim trc HT TTCM trin khai cụng vic n t viờn v chu trỏch nhim trc PHT,) Ngi hiu trng phi bit lao ng qun lý mt cỏch khoa hc m bỏo cỏc chc nng ca mỡnh, ca th nh trng ng thi cng cn quan tõm t chc bi dng khoa hc qun lý núi chung, qun lý nh trng cho giỏo Trần Thị Chinh 32 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan viờn núi riờng, c bit l i ng k cn (PHT,TTCM,TPCM,GVG) v tham gia qun lý cỏc t chc nh trng III KT QU Vn dng trit , linh hot cỏc bin phỏp qun lớ ca Hiu trng trng Tiu hc nhm thc hin CT- SGK mi ó khng nh tm quan trng ca cỏc bin phỏp qun lý hot ng dy qun lý giỏo dc núi chung v thc tin qun lý ca Hiu trng trng Tiu hc núi riờng Cú th thy hot ng trng tõm ca cỏc trng Tiu hc l hot ng dy hc thỡ bin phỏp qun lý hot ng dy l khụng th thiu quỏ trỡnh qun lý ca ngi Hiu trng Cỏc bin phỏp ú cú tỏc ng mnh m n cỏc nhõn t ca quỏ trỡnh dy hc (Thy giỏo, hc sinh) c bit l tỏc ng n ngi thy hot ng dy hc t hiu qu nht Ngi qun lý cn bit cn c vo c im, iu kin c th ca nh trng tham kho la chn nhng bin phỏp hu hiu, phự hp sỏt thc vi n v qun lý Sau ó phõn tớch, trỡnh by mc ớch, ni dung cỏch thc tin hnh cỏc bin phỏp m tụi ó tin hnh kiờn trỡ, bi bn, nghiờm tỳc v cú s iu chnh linh hot cho phự hp vi iu kin, tỡnh hỡnh thc t ca nh trng t nm hc 2005- 2006 n nhm nõng cao hiu qu qun lý ca Hiu trng i vi vic thc hin mc tiờu dy hc theo CT-SGK mi cht lng hc sinh c nõng lờn rừ rt v i vo n nh, nõng cao v Cht So sỏnh bng s liu phn ỏnh giỏ thc trng vi bng s liu di õy v cht lng hc sinh lp cỏc nm hc, t nm hc 2006- 2007 n nm hc 2009- 2010( Sau nm thc hin cỏc bin phỏp qun lớ nh ó trỡnh by trờn) so vi nhng nm hc 2005-2006(thng kờ phn thc trng) ó khng nh cht lng dy hc ca GV c nõng lờn sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc ca Hiu trng trng Tiu hc Bng 3: Cht lng hc sinh lp cỏc nm hc sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy- hc theo CT-SGK mi Khi I Xp loi hnh kim Trần Thị Chinh 33 Xp loi lc hc Kh nng s dng Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan DHT Nm hc (%) C(%) Gii(%) K(%) TB(%) TT CTT 2006-2007 82 28 24 40 36 62 38 2007- 2008 89 11 28 41 31 74 26 2008-2009 97 03 33 38 29 75 25 2009-2010 99 01 35 37 28 81 19 Ghi chỳ: : y TB: Trung bỡnh CTT: Cha thnh tho C: Cha TT: Thnh tho Nhỡn vo bng s liờu trờn õy, ta thy v hnh kim v hc lc cng nh k nng s dng thnh tho DHT( dựng hc tp) ca HS u c nõng lờn V hnh kim: Trc ỏp dng bin phỏp qun lớ hot ng dy hc theo CT-SGK mi l 73,33% thỡ n nm hc 2006-2007 l 82 % ( Tng 8,67 %), n nm hc 2009-2010 ó t 99% V hc lc: Tng dn cỏc nm hc Nm hc 2006-2007 tng 6%, nm hc 2007-2008 tng thờm 4%, nm hc 2008- 2009 tng thờm 5% v n nm hc 2009- 2010 tng thờm 2% So sỏnh bng biu di õy s thy rừ sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc theo CT-SGK mi thỡ v hc lc, hnh kim v kh nng s dng thnh tho dựng hc ca hc sinh u c nõng lờn Bng 4:Biu xp loi hc lc gii ca hc sinh lp cỏc nm hc sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc theo CT- Trần Thị Chinh 34 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan SGmi Bng 5: Biu v kh nng s dng thnh tho DHTca HS lp cỏc nm hc sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc theo CT-SGK mi Cựng vi cht lng dy hc, trỡnh o to v nng lc dy hc ca giỏo viờn c tng lờn iu ú c minh chng bi bng s liu v biu di õy: Trần Thị Chinh 35 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Bng 6: Trỡnh o to v nng lc dy hc ca GV trng TH Xuõn Quan nm hc 2008- 2009 Trỡnh o to Nm hc Kh nng truyn ti CTSGK mi 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Trờn Chun Di Tt Khỏ TB chun(%) 54 60 78 83 (%) 46 40 22 17 chun(%) (%) 30 37 42 58 (%) 40 38 36 33 (%) 30 25 22 19 Bng 7: Biu v kh nng truyn ti tt CT- SGK mi ca giỏo viờn cỏc nm hc Biu trờn cho thy kh nng truyn ti tt ni dung CT-SGK mi ca giỏo viờn c nõng cao ( Tng t 30% nm hc 2006-2007 lờn 58% nm hc 2009-2010) Cho n nm hc ny, 100% GV cú kh nng truyn ti y , ú cú 62% truyn ti tt ni dung CT-SGK mi i ng GVG ngy cng vng chc v cht lng( S lng GVG cp huyn khụng tng cp trờn khng ch s lng CST cp c s) Sau ỏp dng cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy- hc ca giỏo viờn, tụi ó t chc kim tra bng cỏch d gi, thm lp, c bit quan tõm Trần Thị Chinh 36 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan n vic i mi PPGD v vic s dng dựng dy truyn ti y , chớnh xỏc cỏc kin thc k nng cn t Kt qu thu c nh sau: Bng 8: Kt qu kim tra d gi ỏnh giỏ giỏo viờn nm hc 2008- 2009 Tng S tit S tit S tit s SD SD bit SD Khi I 12 12 10 46 45,7 8,3 Khi II 12 6 52 31,4 16,6 Khi III 12 10 60 31,7 8,3 Khi IV 09 07 06 07 78 10,89 11,11 Khi V 10 07 05 05 74 16 10 Cng 55 45 34 35 62 27,14 10,86 Khi CM Kt qu xp loi Tt (%) Khỏ(%) TB(%) Bng 9: Kt qu kim tra d gi ỏnh giỏ giỏo viờn nm hc 2009- 2010 Tng S tit S tit S tit s SD SD bit SD Khi I 12 12 10 12 60 40 Khi II 12 11 08 07 58 33,7 Khi III 12 11 09 10 64 36 Khi IV 09 08 06 07 75 25 Khi V 10 09 07 08 75 25 Cng 55 52 40 44 66,4 31,94 Khi CM Kt qu xp loi Tt (%) Khỏ(%) TB(%) 8,3 1,66 Thụng qua cỏc bng s liu thng kờ kt qu ging dy ca giỏo viờn v kt qu hc ca hc sinh nm hc gn õy v sau nm kiờn trỡ thc hin cỏc bin phỏp qun lớ hot ng dy hc ca Hiu trng trng Tiu hc, cú th khng nh hiu qu vng chc ca cỏc bin phỏp qun lớ ú n nay, 100% s CBGV ca nh trng nm vng ni dung chng trỡnh, sỏch giỏo khoa mi 62% s GV cú kh nng truyn ti tt ni dung bi hc theo CT-SGK mi Hng nm cú t 98% 100% s HS lp Hon thnh CTTH Hiu qu o to t 98 % tr lờn Giỏo viờn nghiờm tỳc thc hin chng trỡnh (Vỡ chng trỡnh l phỏp lnh); linh hot v ni dung bi Trần Thị Chinh 37 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan hc; a dng, phong phỳ v hỡnh thc t chc cỏc tit dy v tớch cc i mi PPDH, mnh dn ng dng CNTT vo ging dy Hng nm, s GV ca trng tham gia hi ging cp huyn u t kt qu tt, cú sc thuyt phc cao v mang tớnh bn vng(Nh trng ó cú GVG cp tnh, GVG cp huyn) 100% CBGV-NV ó bit son tho bn trờn mỏy tớnh, l iu kin tt thit k v s dng giỏo ỏn in t, s dng cỏc phng tin dy hc hin i nhm nõng cao hiu qu gi dy Trong iu kin CSVC cũn nhiu khú khn, thiu thn song CBGV tớch cc hng ng cỏc phong tro thi ua ca nh trng m c bit l phong tro thi ua Dy tt- Hc tt, gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din cho hc sinh Trần Thị Chinh 38 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan PHN TH BA KT LUN Bi hc kinh nghim Hot ng dy hc l hot ng trung tõm ca nh trng nhm nõng cao cht lng giỏo dc Do vy Hiu trng trng Tiu hc phi u t nhiu thi gian v cụng sc, khụng ngng nghiờn cu v tỡm tũi nhng bin phỏp cú tớnh kh thi thỡ mi cú th qun lý tt v hiu qu Sỏng kin kinh nghim nghiờn cu mt cỏch cú h thng lý lun v qun lý, qun lý giỏo dc, qun lý trng Tiu hc, cỏc bin phỏp qun lý hot ng dy hc, cỏc cụng tỏc nh hng n cụng tỏc qun lý hot ng dy hc ca ngi Hiu trng cho thy: Hiu trng trng Tiu hc qun lý hot ng dy hc nhm t chc v iu khin hot ng ny t mc ớch, thc hin tt ni dung chng trỡnh, cỏc quy nh ca B GD&T i vi bc Tiu hc Bờn cnh ú Hiu trng ch o giỏo viờn nh trng i mi hot ng dy hc ca mỡnh trờn c s dng mt cỏch linh hot, sỏng to cỏc phng phỏp dy hc truyn thng vi hng tip cn phng phỏp dy hc hin i, kt hp kim tra ỏnh giỏ mt cỏch khoa hc, ỏp ng c mc tiờu giỏo dc o to núi chung v bc Tiu hc núi riờng m i hi ng ton quc ln th IX ó nờu cng nh ỏp ng yờu cu ca cụng cuc i mi t nc Sỏng kin kinh nghim cng ó nghiờn cu ỏnh giỏ v thc trng qun lý ca Hiu trng trng Tiu hc i vi hot ng dy hc ca i ng giỏo viờn trng Tiu hc Xuõn Quan Vn Giang Hng Yờn Bi hc kinh nghim c rỳt l: qun lớ cú hiu qu hot ng dy hc theo CT- SGK mi, ngi Hiu trng trng Tiu hc cn thc hin kiờn trỡ, trit v linh hot cỏc bin phỏp qun lớ sau õy: + Bin phỏp 1: Phõn cụng cụng tỏc ging dy cho giỏo viờn rừ rng, hp lớ ng thi nõng cao nhn thc cho giỏo viờn v hc sinh v ch trng i mi chng trỡnh - SGK Tiu hc hin Trần Thị Chinh 39 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan + Bin phỏp 2: T chc thng xuyờn chuyờn chuyờn mụn cỏc lp v tng cng d gi trờn lp theo CT SGK mi + Bin phỏp 3: T chc bi dng v t bi dng cho giỏo viờn, nhõn viờn nh trng + Bin phỏp 4: Ci tin phng phỏp dy hc bng vic u t s dng trang thit b nh trng + Bin phỏp 5: T chc tt cụng tỏc thi ua hot ng dy v hc + Bin phỏp 6: Tụn trng nguyờn tc qun lý, phõn cp qun lý hot ng dy hc nh trng Chỳng ta u bit, ngnh giỏo dc huyn Vn Giang nm gn õy ó cú nhng bc phỏt trin vng chc v quy mụ v cht lng, luụn t danh hiu Lỏ c u ca GDTH Hng Yờn Nht l giỏo dc Tiu hc ó nm bt c s i mi v ni dung, phng phỏp dy hc cng nh thc hin c mt phn mc tiờu ca CT SGK mi Bờn cnh ú, cỏc nh qun lý ó cú nhng u t ỏng k v mi mt giỏo dc vi mong mun giỏo dc ca nh trng, ca huyn ỏp ng nhu cu xó hi nõng cao cht lng, giỏo dc Tiu hc cú vai trũ quan trng ban u, c bn vic o to v phỏt trin ngun nhõn lc ỏp ng yờu cu cụng nghip húa, hin i húa t nc qun lý quỏ trỡnh dy v hc cú hiu qu, Ban giỏm hiu nh trng ng u l Hiu trng phi nm vng lý lun qun lý, bit xõy dng k hoch qun lý, la chn v x lý linh hot cỏc bin phỏp qun lý phự hp vi tỡnh hỡnh c th ca trng nhm a cỏc hot ng ca nh trng i ỳng hng, t mc tiờu Trc nhng yờu cu i mi ca ngnh giỏo dc, trc nhng bt cp v cụng tỏc qun lý giỏo dc v nhng hn ch ca i ng giỏo viờn, khc phc nhng hn ch ú, Hiu trng trng tiu hc cn i mi phng phỏp qun lý ca mỡnh, ci tin cỏc bin phỏp cha phự hp nhm tỏc ng n giỏo viờn, t, chuyờn mụn giỏo viờn yờn tõm, t tin quỏ trỡnh dy hc To cho h mt tõm th thi ua tt, phỏt huy kh Trần Thị Chinh 40 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan nng tim n ca mỡnh, lm thay i v cht, to ng lc cho quỏ trỡnh dy hc t cht lng v hiu qu cao 2.iu kin dng SKKN ỏp dng SKKN nh tụi ó trỡnh by trờn cn mt s iu kin c bn sau õy: - Hiu trng v Ban giỏm hiu cn phi cú trỡnh chuyờn mụn vng vng, thc s l c s phm, l tr ct s phm ca giỏo viờn Cú tinh thn trỏch nhim cao, nhit tỡnh, tõm huyt vi cụng vic, sn sng chia x nhng khú khn, giỳp giỏo viờn hon thnh tt nhim v - i ng giỏo viờn cú ý thc cu th s tin b, on kt, sn sng nhn v hon thnh tt nhim v c giao c bit l giỏo viờn phi cú nhu cu hi cn nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v cho bn thõn v ng nghip Khụng ngng hc mi lỳc mi ni, trau di kin thc thc t, mnh dn linh hot ni dung dy hc nhm t mc tiờu theo chng trỡnh t - Nh trng cú c s vt cht, trang thit b dy hc cn thit HS hc ca v c hc chng trỡnh bui/ ngy nhm phỏt trin ton din nhõn cỏch hc sinh, cõn i v hi hũa v o c, trớ tu, th cht, thm m v cỏc k nng c bn khỏc 3.Nhng cũn hn ch SKKN trờn tụi ó kiờn trỡ thc hin t nhiu nm hc trin khai CT- SGK mi bc Tiu hc Hng nm ó cú iu chnh, b sung cho phự hp sau rỳt kinh nghim mt cỏch nghiờm tỳc Th nờn, cú th khng nh, SKKN trờn cú hn ch khụng ỏng k Tuy nhiờn, cú mt vic lm tụi khụng bn khon ú chớnh l cụng tỏc t bi dng ca giỏo viờn Ai cng bit, vic bi dng chuyờn mụn nghip v cho giỏo viờn l rt quan trng v cn thit, m ú vic t bi dng ca chớnh bn thõn mi giỏo viờn l then cht v mang tớnh quyt nh, nhng thc t hin nay, mt s giỏo viờn tr mi trng, kinh nghim cha nhiu song h li t bng Trần Thị Chinh 41 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan lũng vi nhng gỡ mỡnh cú Vic d gi, hc hi kinh nghim ụi rt hỡnh thc T tng dy hc t loi t yờu cu l c cú l ó ny sinh ý thc ca s giỏo viờn ny nờn cụng tỏc t bi dng ca giỏo viờn nhỡn chung cha t hiu qu cao Hng tip tc nghiờn cu Phỏt huy nhng kt qu t c v khc phc hn ch nh ca SKKN trờn, bn thõn tụi s tip tc nghiờn cu, t chc thc nghim t ú xut cỏc bin phỏp qun lớ nhm nõng cao cht lng cụng tỏc bi dng giỏo viờn, gúp phn nõng cao cht lng dy v hc nh trng 5. xut, kin ngh 5.1 i vi s GD&T Th nht: Xõy dng k hoch tng th v i ng giỏo viờn Tiu hc Phi hp vi trng Cao ng s phm ca tnh nõng cao cht lng o to sinh viờn s phm, coi trng vic thc hnh ging dy ca sinh viờn trng h cú kh nng dng cỏc kin thc ó hc vo ging dy t hiu qu Th hai: T chc tt cú cht lng cỏc t hun, bi dng cỏn b nũng ct, cung cp nhng kin thc cp nht v chuyờn mụn, nghip v i mi PPDH theo CT SGK mi nhõn rng nhanh cỏc trng vi thi gian ngn nht, t ú mi cú c s cho cỏc Phũng giỏo dc, cỏc trng trin khai ti giỏo viờn( Hng nm, S cú t chc chuyờn song cha cú hiu qu cao) Th ba: Cú c ch, hnh lang phỏp lớ v to iu kin mt phn v kinh phớ cng nh thi gian cỏn b qun lớ c giao lu vi cỏc nh trng cú thnh tớch cao dy hc v giỏo dc ca tnh, c tham quan v giao lu húa vi cỏc nc khu vc v quc t, cỏc Hiu trng cú iu kin hc kinh nghim nn giỏo dc tiờn tin, hin i Th t: M rng i tng v tip tc phờ duyt phng ỏn cho giỏo viờn son giỏo ỏn trờn mỏy tớnh v s dng giỏo ỏn c, cú b sung gim Trần Thị Chinh 42 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan thi gian ghi chộp, dnh thi gian c v nghiờn cu ti liu, i mi PPDH v lm tt cụng tỏc t bi dng CMNV Th nm: Cú k hoch xut vi B GD& T cú ni dung, chng trỡnh v sỏch ( SGK,STK) cho vic dy hc bui 2/ ngy.( Hin cỏc nh trng v giỏo viờn t xõy dng chng trỡnh v ni dung dy hc) 5.2 i vi phũng GD&T: Mt l: Bi dng i ng giỏo viờn cú trỡnh chuyờn mụn gii, cú nng lc s phm vng vng thc s lm ht nhõn vic bi dng nõng cao nng lc dy hc cho i ng giỏo viờn Hai l: Tham mu vi UBND huyn, cú ý kin ch o phi hp vi UBND xó hon thnh vic kiờn c húa trng lp theo NQ ca Chớnh ph Ba l: Hng nm nờn t chc mt s cuc thi mang tớnh cht chuyờn , n gin, gn nh, t hiu qu cỏc nh trng trung, n nh nn np dy hc i mi hỡnh thc, qui mụ t chc thi V sch ch p cp huyn 5.3 i vi Hiu trng & BGH Mt l: Hiu trng phi thc hin y cỏc chc nng lao ng qun lý: K hoch húa cụng vic, t chc phõn cụng, phi hp lc lng kim tra cỏc hot ng theo quyn hn ca mỡnh Hai l: Thng xuyờn xõy dng, cng c uy tớn lónh o bng ng bi dng nõng cao trỡnh hc v rốn luyn o c, nghip v s phm Thc s l tm gng ca hot ng giỏo dc, dy hc cho th giỏo viờn v hc sinh noi theo Ba l: Xõy dng mi quan h gn bú vi chớnh quyn a phng v CMHS Thc hin ch trng xó hi húa giỏo dc nhm to ngun lc vt cht v tinh thn cho nh trng nhm nõng cao cht lng giỏo dc, dy hc theo mc tiờu ca bc hc gúp phn phỏt trin s nghip giỏo dc ca a phng Trần Thị Chinh 43 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Bn l: Gng mu v ch o giỏo viờn thc hin cuc ng Hai khụng vi ni dung ca B GD & T v phong tro Mi CBGV l mt tm gng sỏng v o c, t hc v sỏng to CBQL-GV-NV 5.4.i vi giỏo viờn Th nht: Thng xuyờn hc t nõng cao trỡnh chuyờn mụn, cp nht ni dung, chng trỡnh- sỏch giỏo khoa mi m bo cht lng dy hc trờn lp cho hc sinh Tiu hc Th hai: Vi t cỏch l giỏo viờn ch nhim lp, cn quan tõm ỳng mc vic xõy dng mi quan h cht ch vi CMHS thc hin trng trỏch Dy ch Dy ngi Dy hc Giỏo dc, nh hng cho hc sinh phỏt trin ton din tr thnh ngi cụng dõn tt, cú ớch cho xó hi Th ba: Mnh dn tip cn v ng dng cụng ngh thụng tin vo ging dy nõng cao cht lng, ỏp ng vic: o to ngun nhõn lc cú o c, cú sc khe, ch ng, sỏng to phc v s nghip CNH HH t nc ************************** ******************** T thi i c xa, Khng T (551 479 TCN)- trit gia ni ting, nh giỏo dc li lc Trung Quc cho rng: t nc mun phn vinh, yờn bỡnh thỡ ngi qun lớ cn chỳ trng n yu t: Th (dõn ụng); Phỳ (dõn giu); Giỏo ( dõn c giỏo dc) Nh vy giỏo dc l mt yu t khụng th thiu c ca mi dõn tc, mi Quc gia ễng cho rng, vic giỏo dc l vic cn thit cho mi ngi Hu giỏo vụ loi V phng phỏp giỏo dc, ụng coi trng vic t hc, t luyn, tu nhõn; phỏt huy mt tớch cc, sỏng to, nng lc ni sinh; dy hc sỏt i tng, cỏ bit húa i tng Kt hp hc vi hnh, lớ thuyt vi thc tin Trần Thị Chinh 44 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan Vi riờng cỏ nhõn tụi, vit hon thnh SKKN ny, tụi thờm thm thớa mt cỏch sõu sc quan im v phng phỏp giỏo dc ca Khng T ú l bi hc kinh nghim ln nht cụng tỏc qun lớ ca mỡnh Tụi mong mun c gi ti cỏc bn ng nghip, cỏc thy giỏo, cụ giỏo li ca nguyờn Th tng Phan Vn Khi: Khõu quan trng nht nõng cao cht lng giỏo dc l ngi thy Chng trỡnh v SGK cú ci tin, c s vt cht v trang thit b cú u t bao nhiờu m khụng cú thy dy gii, thy dy tt, ngi qun lớ gii, ngi qun lớ tt cng vụ ớch. Mun tr thnh ngi thy giỏo gii, ngi thy giỏo tt; ngi qun lớ gii, ngi qun lớ tt thỡ khụng cú ng no khỏc l phi t hc, t rốn, t bi dng lm ti mi cỏc kin thc ó cú, dng linh hot cỏc PPDH, PPQL nõng cao cht lng, hiu qu giỏo dc, gúp phn t c mc tiờu giỏo dc: Nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti cho t nc hụm v mai sau Trỡnh by SKKN: Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lớ hot ng dy hc theo CT-SGK mi ca Hiu trng trng Tiu hc, tụi rt mong c cỏc cp lónh o ch giỏo, cỏc bn ng nghip v cỏc thy, cụ giỏo tham gia gúp ý Tụi xin chõn thnh cm n! Xuõn Quan, ngy 18 thỏng nm 2011 NGI VIT Trn Th Chinh Trần Thị Chinh 45 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan ... nõng cao cht lng dy hc cho giỏo viờn theo CTSGK mi Da vo thc trng nờu trờn, tụi ó thc hin mt s bin phỏp qun lý hot ng dy hc theo CT- SGK mi nh trng t hiu qu II CC BIN PHP QUN Lí HOT NG DY HC THEO. .. chc chuyờn theo CT SGK mi v tng cng vic d gi, thm lp, khõu ỏnh giỏ hc sinh ca giỏo viờn Trần Thị Chinh 21 Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan nõng cao cht lng ging dy v hc tp, iu ct lừi l ngi... hp vi tỡnh Trần Thị Chinh Hiệu trởng trờng Tiểu học Xuân Quan hỡnh thc t hng nm), tụi trỡnh by sỏng kin kinh nghim: Nõng cao hiu qu cụng tỏc qun lớ hot ng dy hc theo CT- SGK mi ca Hiu trng trng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu học , Nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu học , Nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay