Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học

20 122 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:47

PHÒNG GD&ĐT CÁT TIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA VIỄN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Gia Viễn, ngày 05 tháng năm 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU: CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH” NĂM HỌC: 2015 – 2016 Phần I Mở đầu: Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Tâm Chức vụ: Nhân viên Thư viện Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Gia Viễn – huyện Cát Tiên – tỉnh Lâm Đồng Lý chọn đề tài: Nói đến trường học nói đến thư viện, thư viện không hiểu đơn “kho sách”, nơi “chứa sách” mà phải hiểu “Thư viện” góc độ khác với ngữ nghĩa sống động hơn, linh hoạt hơn: Thư viện tế bào sống, thực thể sống “cơ thể” nhà trường Chúng ta đến thư viện đến với đam mê kiến thức, niềm khao khát tìm hiểu tri thức mở rộng kiến thức lĩnh vực không chuyên môn mình, tạo thú vui đọc sách để nâng cao tầm nhìn, suy nghĩ sáng tạo người V.I.Lênin, người Thầy cách mạng vô sản khẳng định rằng: “Không có sách tri thức, tri thức chủ nghĩa cộng sản” Tầm quan trọng sách thư viện A Puskin rõ: “Đọc sách cách học tốt nhất”, hay V Naxốp nói: “Mỗi ngày đọc vài trang sách, già bạn có thư viện khổng lồ” Nhà văn vĩ đại giai cấp vô sản, Macxim Gocrki nói: “Mây đen che ánh sáng mặt trời, không che ánh sáng sách” Mỗi sách mang tới cho người đọc nhiều ý nghĩa học quý giá sống Cũng E Xuy nói rằng: “Sách thuyền chở tri thức đến cho người” Sách có tầm quan trọng đặc biệt việc nâng cao chất lượng dạy học Do nhiệm vụ thư viện nhà trường quan trọng, nặng nề vẻ vang, cao cả: Bảo quản tốt vốn tài liệu, cách linh hoạt để hấp dẫn bạn đọc, trao sách tận tay bạn đọc, tạo thu hút bạn đọc, phải chủ động tìm đến bạn đọc thụ động ngồi chờ bạn đọc tìm đến Thư viện trường học giúp học sinh tự bổ sung kiến thức Cũng thư viện trường học, em tự rèn luyện tính độc lập, tư thói quen tự học Qua tác phẩm mà em đọc, hình thành cho em tình cảm đắn, giúp em hiểu thêm người, đất nước, sống Được tiếp xúc với sách, em học sinh tiếp cận với trí tuệ, công sức nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nghệ thuật, giáo dục Qua đó, hình thành em đức tính khiêm tốn, thấy ý nghĩa to lớn lao động trí óc, kiên nhẫn cần cù nhiều hệ nước Chính điều dần hình thành cho em chí hướng phấn đấu để đạt ước mơ đời Đối với thầy giáo, cô giáo thư viện trường học có vị trí quan trọng Đây nơi lưu giữ, cung cấp, bổ sung, cập nhật kiến thức giảng thêm phong phú sinh động, giúp thầy cô giáo tiếp cận với phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích cực Các thầy cô giáo sử dụng tri thức từ sách báo để hướng dẫn học sinh bổ sung kiến thức mà chưa có điều kiện để trình bày lớp Đây đường tốt để nâng cao hiệu dạy học Qua buổi sinh hoạt thư viện, tình cảm thầy trò thêm gắn bó, không khí trường học trở nên sôi nổi, sống động Những năm học vừa qua, song song với văn đạo kế hoạch nhiệm vụ hoạt động ngành có đề cập đến vị trí vai trò tác dụng thư viện trường học Phòng Giáo dục Cát Tiên có văn đạo, hướng dẫn công tác nghiệp vụ hoạt động cụ thể thư viện tổng kết hoạt động thư viện hàng năm Thư viện trường học bước quan tâm, đầu tư để đáp ứng yêu cầu học tập nghiên cứu ngày cao giáo viên học sinh, đáp ứng với xu phát triển ngành giáo dục Vậy thư viện trường học phải làm để phát huy tối đa nhiệm vụ chức mình? Xuất phát từ nhận thức trên, tìm hiểu tình hình thực trạng công tác thư viện trường, mạnh dạn chọn đề tài giải pháp hữu ích: “Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động thư viện trường học” để nghiên cứu áp dụng vào thư viện trường Giới hạn: (Phạm vi nghiên cứu giải pháp): Thư viện trường Tiểu học Gia Viễn, năm học 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 - 2016 áp dụng trường Tiểu học có chung đặc thù huyện Thời gian nghiên cứu: Từ ngày 20 tháng năm 2012 đến ngày 05 tháng năm 2016 Phần II Nội dung: Thực trạng, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan khách quan: 1.1 Thực trạng: Trường Tiểu học Gia Viễn thành lập năm 1986, thành lập trường có tên là: Trường cấp 1,2 Gia Viễn Năm 1990 trường tách riêng thành trường: trường THCS Gia Viễn trường TH Gia Viễn Đến trường trải qua gần 30 năm xây dựng trưởng thành Ngay từ ngày đầu thành lập trường gặp khó khăn, số lượng học sinh đông, sở vật chất nhà trường chưa đầy đủ, đời sống kinh tế người dân chưa cao nên phần ảnh hưởng đến nhà trường, nên thư viện nhà trường lúc chưa quan tâm tạo điều kiện để phát triển Nhưng với giúp đỡ cấp trên, quyền địa phương tinh thần đoàn kết, lòng tâm yêu nghề đội ngũ cán giáo viên nhân viên nhà trường bước khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy học nhà trường Thư viện nhà trường quan tâm tạo điều kiện để hoạt động phát triển Năm học 2012 – 2013, trường Tiểu học Gia Viễn công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, thư viện nhà trường công nhận đạt thư viện chuẩn quốc gia Trường Tiểu học Gia Viễn nói riêng số trường học khác địa bàn huyện nói chung sở vật chất để phục vụ hoạt động công tác tư viện đáp ứng yêu cầu tối thiểu trường chuẩn Chưa có phòng đọc riêng đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ công tác học tập nghiên cứu giáo viên học sinh, phòng đọc kho sách chung Hiện nay, địa bàn huyện Cát Tiên có 06 trường thư viện có kho sách riêng: Thư viện trường TH Quảng Ngãi, thư viện trường TH Phù Mỹ, thư viện trường TH Tư Nghĩa, thư viện trường THCS Nam Ninh, thư viện trường THCS Phước Cát thư viện trường THCS Đức Phổ Vậy trường lại làm để đảm bảo tốt hoạt động phục vụ bạn đọc 1.2 Những tồn tại, hạn chế: Diện tích thư viện không đủ, vốn tài liệu không đảm bảo số lượng nhu cầu phục vụ bạn đọc Tuy có đầu tư kinh phí cho thư viện hàng năm để bổ sung tài liệu số lượng sách báo tạp chí so với nhu cầu ngày cao thư viện, hoạt động học tập, tìm tòi nghiên cứu giáo viên học sinh Về hoạt động công tác thư viện diễn cách đơn thuần, hoạt động chưa phong phú đầu năm cho giáo viên mượn sách giảng dạy, học sinh mượn sách giáo khoa, cuối năm thu về, vào sổ sách, làm báo cáo Đây nguyên nhân làm cho chất lượng hoạt động thư viện chưa cao Thư viện hạn chế việc nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc, chưa đổi hình thức phục vụ bạn đọc nên sách chưa luân chuyển nhiều làm cho việc phục vụ bạn đọc chưa đạt hiệu cao Các em học sinh trường chưa có thói quen đến thư viện tìm tài liệu Trong chơi em học sinh vui chơi, không quan tâm đến việc giải trí sách khám phá kho tàng tri thức sách Thư viện chưa phát huy chức phục vụ bạn đọc, hoạt động khác thư viện như: Giới thiệu sách, triển lãm sách, hạn chế Số lượng giáo viên học sinh đến thư viện chưa cao 1.3 Nguyên nhân: Cơ sở vật chất phục vụ thư viện thiếu thốn, tài liệu không đủ đảm bảo cho nhu cầu bạn đọc Sách nghiệp vụ cho giáo viên ít, sách tham khảo sách thiếu nhi không đáp ứng đủ nhu cầu mượn học sinh lưu kho sách Trong phòng đọc không đảm bảo đủ diện tích chỗ ngồi cho bạn đọc, sách không đủ để mượn nhà, điều làm cho khâu phục vụ bạn đọc thư viện bị hạn chế lớn Số lượng vốn tài liệu ít, nội dung không phong phú kéo theo hoạt động nghiệp vụ thư viện bị hạn chế Không đủ sách để tổ chức buổi ngoại khoá, buổi tuyên truyền triển lãm sách theo chủ đề để thu hút bạn đọc Bên cạnh trường học hai buổi ngày nên ảnh hưởng lớn đến phần thời gian học tập nghiên cứu học sinh giáo viên, dẫn đến hiệu hoạt động công tác thư viện không cao Bạn đọc nhiều thời gian để đến thư viện trường học tập nghiên cứu Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển rầm rộ, công nghệ thay đổi hàng ngày hàng Các trò chơi điện tử, phim online đời ngày đa dạng phong phú hấp dẫn hơn, thu hút nhiều người đặc biệt lứa tuổi em học sinh Vì việc ham mê đọc sách báo em ngày hạn chế Các em quên dần phương thức học đọc tài liệu truyền thống, đến thư viện Điều ảnh hưởng đến hiệu hoạt động, quản lý công tác thư viện hoạt động giáo dục nhà trường Những biện pháp để khắc phục: Trong trình triển khai, áp dụng số biện pháp khắc phục đạt kết sau: 2.1 Đảm bảo sở vật chất cho thư viện: Đây yếu tố quan trọng để thư viện hoạt động Thư viện trường TH Gia Viễn không xây dựng riêng có kho sách đầy đủ thư viện khác, thư viện trường đảm bảo đủ diện tích hiệu phục vụ bạn đọc Thư viện trường kết hợp với phòng tin học phòng anh văn để phục vụ nhu cầu bạn đọc (ba phòng nằm sát nhau) Đặc thù thư viện trường học chơi, thời gian không lớp em học sinh vào thư viện đọc sách, thời gian hai phòng Tin học Anh văn trống, nên tổ cộng viên thư viện phân công chơi trực ba phòng ( thư viện, Anh văn Tin học) để phục vụ giáo viên học sinh trường Phòng thư viện phục vụ giáo viên học sinh đến đọc mượn sách, phòng Tin học hướng dẫn phục vụ bạn đọc tra cứu tin trực tuyến Phòng Anh văn phục vụ bạn đọc nghe nhìn, phòng Anh văn có trang bị sẵn máy tính hình lớn, phòng chủ yếu phục vụ bạn đọc lớp lớp Vì em lớp đầu năm đọc chưa chuẩn nên để phục vụ em buổi kể chuyện hay giới thiệu sách trực tiếp chơi thư viện mở câu chuyện cổ tích, chuyện đạo đức để phục vụ em Năm học 2014 – 2015, thư viện trường Tiểu học Gia Viễn Ban giám hiệu nhà trường trang bị ti vi Sony 32 inch, đầu DVD, máy đọc đĩa Ngoài thư viện phối hợp với Tổng phụ trách Đội sử dụng hệ thống âm loa đài phong Đội để tuyên truyền giới thiệu sách vào chơi: “Đọc to nghe chung” - Không gian trường rộng, có nhiều xanh ghế đá, thư viện tận dụng để tổ chức hoạt động: “Thư viện xanh”, hoạt động thi tìm hiểu sách khác 2.2 Bổ sung vốn tài liệu cho thư viện: Tháng 9, năm học 2012 – 2013, nhận bàn giao thư viện với tổng số tài liệu 2336 sách Tôi mạnh dạn làm tờ trình đề nghị Ban giám hiệu nhà trường bổ sung vốn tài liệu cho thư viện Số lượng tài liệu bổ sung hàng năm: NĂM HỌC THỂ LOẠI SÁCH (Quyển) Sách giáo khoa Sách giáo viên Sách tham khảo Sách thiếu nhi 2012 – 2013 148 177 1698 518 2013 – 2014 79 34 302 507 2014 – 2015 130 76 320 558 2015 – 2016 137 82 372 598 TỔNG CỘNG 494 369 2692 2181 Ngoài phối hợp với đoàn thể nhà trường Đoàn niên, Đội thiếu niên tiền phong, tổ chức hoạt động quyên góp sách để làm tăng số lượng sách cho thư viện, phát động phong trào: “Góp sách để đọc trăm sách”, nhằm làm phong phú đầu sách thư viện Tổ chức đợt tặng sách cho thư viện với hiệu: “Mỗi sách viên gạch hồng xây lâu đài tri thức” Ngoài làm đa dạng vốn tài liệu cho thư viện trường từ tổ chức cá nhân bên trường, làm tờ trình xin thư viện Huyện Cát Tiên hỗ trợ cho mượn tặng sách cho thư viện trường Hàng năm, thư viện Huyện Cát Tiên hai lần hỗ trợ cho thư viện trường mượn số sách tham khảo sách thiếu nhi để phục vụ nhu cầu giáo viên học sinh trường, theo học kỳ Năm học 2013 – 2014, 2014 – 2015 thư viện Huyện Cát Tiên tặng thư viện trường 22 sách tham khảo 2.3 Tổ chức tốt công tác phục vụ bạn đọc: Đây khâu trọng tâm toàn công tác tổ chức thư viện, định kết chất lượng phục vụ thư viện, tiến hành bước sau: * Nghiên cứu nhu cầu hứng thú đọc giáo viên học sinh để xây dựng vốn tài liệu tổ chức phục vụ cho bạn đọc trường: Dựa vào phiếu yêu cầu bạn đọc trường, nắm bắt nhu cầu đọc giáo viên học sinh Bên cạnh phân công tổ cộng tác viên thư viện theo khối lớp, để tiếp cận tìm hiểu nhu cầu, hứng thú đọc giáo viên học sinh khối mình, sau tổng hợp lại phân loại tài liệu, lên danh mục bổ sung thiếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc cho bạn đọc * Xây dựng kế hoạch đọc sách cho giáo viên học sinh: Dựa nhu cầu đọc, chương trình học tập lớp xây dựng kế hoạch đọc sách cho giáo viên học sinh - Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ tiến hành giới thiệu cho em mượn loại sách: Bộ đề kiểm tra Toán – Tiếng việt, tập Toán trắc nghiệm, câu hỏi ôn tập,… - Chuẩn bị cho thi kể chuyện Bác Hồ, giới thiệu với em sách: Kể chuyện Bác Hồ từ tập đến tập 7, chuyện kể từ Làng Sen, chuyện Bác Hồ,… Các thi khác làm vậy, kể chuyện nhà giáo, kể chuyện đạo đức, - Việc đọc sách theo kế hoạch giúp em mở rộng thêm kiến thức, từ em biết vận dụng vào việc học tập đạt kết cao * Mở rộng hình thức phục vụ bạn đọc: - Bên cạnh hình thức phục vụ truyền thống, thư viện áp dụng nhiều hình thức phục vụ thu kết khả quan: + Tôi chia nhóm cộng tác viên phụ trách khối lớp, tuần nhóm lựa chọn sách thư viện mang phát lớp mà phụ trách, tuần sau thu lại phát sách Hoạt động giúp sách luân chuyển bạn đọc nhiều hơn, em có nhiều thời gian đọc sách đặc biệt nhóm cộng tác viên theo dõi, nhắc nhở lớp bảo quản sách tránh hư hỏng, mát + Trường có hai phân hiệu trường, nên tham mưu với Ban giám hiệu mua thêm phân hiệu trường tủ sách, để phục vụ nhu cầu đọc sách giáo viên học sinh trường phân hiệu Mỗi tuần mang sách từ thư viện đổi với tủ sách trường phân hiệu, đảm bảo nội dung tài liệu mới, tạo hứng thú đọc cho giáo viên học sinh trường phân hiệu + Phát động phong trào tuần câu đố thư viện, đầu tuần thư viện kết hợp với Đội câu đố có nội dung sách, phần thưởng sách thư viện Nhân viên thư viện đọc câu đố buổi chào cờ trao phần thưởng cho bạn trả lời nhanh câu đố tuần trước Hoạt động kích thích tò mò, khám phá điều bí ẩn em học sinh thu hút em đến thư viện nhiều * Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu sách: - Trong công tác Thư viện, tuyên truyền giới thiệu sách báo khâu công tác nghiệp vụ quan trọng Bởi cầu nối vốn tài liệu thư viện với bạn đọc Thư viện có phát huy vốn tài liệu hay không, phụ thuộc nhiều vào công tác tuyên truyền giới thiệu sách - Thư viện trường Tiểu học Gia Viễn áp dụng phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách báo vào hoạt động như: - Tuyên truyền trực quan: Với hình ảnh sách mới, sách cần đọc ngày lễ lớn ngày 26/3; ngày 20/11; kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày giải phóng miền Nam thống đất nước (30/4), …trưng bày Thư viện trưng bày tin nhà trường Qua đợt tuyên truyền trực quan, số lượng bạn đọc tìm đến Thư viện tăng rõ rệt - Thông qua buổi giới thiệu sách, hội thi kể chuyện theo sách, giúp học sinh rèn luyện kĩ năng, diễn đạt, qua sách báo làm giàu thêm vốn hiểu biết Số lượng bạn đọc đến thư viện ngày đông 2.4 Nâng cao hiệu hoạt động tổ cộng tác viên thư viện phối hợp đoàn thể để nâng cao hiệu hoạt động thư viện: - Tổ cộng tác viên thư viện cánh tay phải đắc lực giúp cho nhân viên thư viện quản lý tổ chức tốt hoạt động thư viện - Ngay từ đầu năm học, việc lên danh sách đề nghị thành lập tổ cộng tác viên thư viện Đồng chí Hiệu trưởng làm tổ trưởng, Bí thư Chi đoàn, Tổng phụ trách Đội, tổ khối trưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp đại diện em học sinh lớp Tổ gồm tất 18 thành viên - Bên cạnh nỗ lực tổ cộng tác viên thư viện, tranh thủ đồng tình ủng hộ cấp lãnh đạo nhà trường Tôi lập tờ trình xin đăng ký mượn sách Thư viện Huyện Cát Tiên, điều giúp cho vốn tài liệu thư viện thêm phong phú, bên cạnh trao đổi, học tập kinh nghiệm thư viện từ cán thư viện huyện - Kết hợp với công đoàn trường phát động phong trào: “Góp sách để đọc trăm sách”, nhằm làm phong phú đầu sách thư 10 viện Tổ chức đợt tặng sách cho thư viện với hiệu: “Mỗi sách viên gạch hồng xây lâu đài tri thức” - Kết hợp với tổ chuyên môn, giáo viên môn lồng ghép vào dạy, môn dạy để giới thiệu loại sách tham khảo cần tìm cho học sinh Vào buổi chào cờ đầu tuần, thư viện kết hợp với Đội giới thiệu sách hay cho em học sinh Đoàn niên, Ban phụ trách Đội hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện cho thư viện phát huy tinh thần động sáng tạo nhiều hình thức phục vụ bạn đọc hấp dẫn 2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện: - Đầu tư trang thiết bị nghe nhìn: Công nghệ thông tin sử dụng thư viện thể chủ yếu qua hệ thống trang thiết bị nghe nhìn Đó tivi, máy đọc đĩa CD, máy vi tính hệ thống máy chiếu… Trang thiết bị đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu cao Hiện thư viện trường ti vi Sony 32 inch, đầu DVD, máy đọc đĩa CD đưa vào sử dụng - Ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền giới thiệu sách đến với bạn đọc: Bên cạnh biện pháp giới thiệu sách truyền thống, thư viện trường Tiểu học Gia Viễn áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giới thiệu sách báo như: Khi thực giới thiệu sách đa dùng máy chiếu để thực việc truyền tải hình ảnh đến với bạn đọc Tôi nhận thấy bạn đọc hứng thú với giới thiệu sách có sử dụng công nghệ thông tin, từ thu hút ý, kích thích hứng thú đọc giáo viên học sinh trường Bởi bạn đọc nghe mà nhìn thấy hình ảnh giới thiệu cách to, rõ ràng, sống động ( vật ngộ nghĩnh đáng yêu vận động, hoa đủ màu sắc từ từ nở ra, đồ vật biết chuyển động…) Việc sử dụng máy chiếu để giới thiệu sách thể nội dung sách phong phú hơn, việc dùng hình ảnh để giới thiệu giúp cho nhân viên 11 thư viện thoát khỏi khuôn khổ việc giới thiệu sách truyền thống “đọc chay” trước người giảm bớt nhàm chán cho bạn đọc lắng nghe - Ứng dụng công nghệ thông tin việc hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện: Nhà trường tạo điều kiện cho thư viện ba máy vi tính để phục vụ việc tra cứu tin tìm tin bạn đọc Khi bạn đọc muốn biết sách cần có thư viện không cần thao tác đơn giản gõ tên sách cần tìm vào phần mềm thư viện cài sẵn máy, kết sách thư viện hay cho mượn lý Đồng thời số đăng ký cá biết, ký hiệu xếp giá sách ra, bạn đọc cần cầm sách đến bàn nhân viên thư viện để quét mã vạch sách mã vạch thẻ thư viện xong thủ tục mượn sách Bên cạnh việc phục vụ tìm tài liệu thư viện trường, việc ứng dụng công nghệ thông tin giúp bạn đọc tìm thêm thông tin tài liệu mạng phù hợp với nhu cầu Như việc ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện mang lại hiệu tích cực Tiết kiệm thời gian công sức việc tìm sử dụng tài liệu, thu hút bạn đọc đến thư viện ngày đông tăng hiệu sử dụng thư viện  Tính giải pháp hữu ích: Kết hợp phòng chức để tăng diện tích phòng đọc thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu sử dụng tài liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trường học Huy động tổ chức đoàn thể, giáo viên học sinh toàn trường tham gia vào xây dựng bổ sung tài liệu tăng hiệu hoạt động thư viện Sáng tạo vận dụng linh hoạt nhiều hình thức công tác tuyên truyền giới thiệu sách báo tài liệu thư viện Giới thiệu buổi sinh hoạt chuyên môn, giới thiệu cờ, thông qua chương trình phát măng non 12 nhà trường Sử dụng máy chiếu hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giới thiệu sách kể chuyện theo sách Kết hợp với nhà trường thi đua khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân tham gia tốt hoạt động thư viện Sử dụng thiết bị nghe nhìn để phục vụ nhu cầu đọc tài liệu em học sinh nhỏ tuổi Ứng dụng hiệu công nghệ thông tin hoạt động hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện Sử dụng phần mềm thư viện, máy quét mã vạch hệ thống máy tính để thay việc hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện theo phương pháp thủ công trước đây, tiết kiệm thời gian tăng hiệu thực  Tính hiệu quả: Giải pháp mang tính khả thi cao áp dụng tốt, giúp thư viện trường Tiểu học Gia Viễn thực tốt nhiệm vụ công nhận thư viện xuất sắc, mà có khă áp dụng cho nhiều thư viện trường học khác có chung đặc thù Tôi thiết nghĩ giải pháp tốt mà đồng chí nhân viên thư viện trường địa bàn Huyện tham khảo, áp dụng trình công tác thư viện Sở dĩ khẳng định điều áp dụng giải pháp để thực thư viện trường Tiểu học Gia Viễn thu kết khả quan so với năm học trước  Phạm vi áp dụng giải pháp (Tính lan toả giải pháp): Phạm vi áp dụng nhà trường TH Gia Viễn từ năm học 2012 – 2013 đến nay; triển khai phạm vị toàn huyện số trường học áp dụng thành công có hiệu như: Trường TH Tiên Hoàng thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường TH Nam Ninh thư viện đạt chuẩn quốc gia 13 Trường TH Lê Hồng Phong thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường TH Đức Phổ thư viện đạt chuẩn quốc gia (năm học 2015 – 2016 đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến PGD&ĐT Cát Tiên kiểm tra chờ cấp thẩm định lại) Trường TH Phước Cát thư viện tiên tiến Trường TH Phước Cát thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường TH Quảng Ngãi đạt thư viện tiên tiến Trường TH Tư Nghĩa thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường TH Phù Mỹ đạt thư viện tiên tiến Trường THCS Gia Viễn thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường THCS Quảng Ngãi thư viện đạt chuẩn quốc gia Trường THCS Phước Cát đạt thư viện tiên tiến Trường THCS Đức Phổ đạt thư viện tiên tiến Trường THCS Nam Ninh thư viện đạt chuẩn quốc gia (năm học 2015 – 2016 đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến PGD&ĐT Cát Tiên kiểm tra chờ cấp thẩm định lại) Trường THCS Đồng Nai thư viện đạt chuẩn quốc gia (năm học 2015 – 2016 đăng ký danh hiệu thư viện tiên tiến PGD&ĐT Cát Tiên kiểm tra chờ cấp thẩm định lại) Kết thực hiện: Trong thời gian áp dụng biện pháp thư viện trường Tiểu học Gia Viễn có chuyển biến tích cực: - Số lượng bạn đọc đến thư viện ngày tăng Năm học: 2012 – 2013 trường có 373 học sinh: 14 Thống kê bạn Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng đọc 10 11 12 01 02 03 04 305 312 322 326 327 336 341 392 81,8% 83,6 % 86,3 % 87,4 % 87,7 % 90,1 % TB SLBĐ tháng Tỷ lệ % 91, % 92,8 % Năm học: 2013 – 2014 trường có 393 học sinh: Thống kê Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng bạn đọc 10 11 12 01 02 03 04 346 350 365 367 370 371 372 373 88% 89 % 93 % 93 % 94 % 94 % 95 % 95 % TB SLBĐ tháng Tỷ lệ % Năm học: 2014 – 2015 trường có 403 học sinh: Thống kê Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng bạn đọc 10 11 12 01 02 03 04 364 366 378 379 380 379 382 383 90,3% 90,8 % 93,8 % 94 % 94,2 % 94 % 94,8 % 95% TB SLBĐ tháng Tỷ lệ % Năm học: 2015 – 2016 trường có 409 học sinh: Thống kê bạn Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng đọc 10 11 12 01 02 03 04 369 372 384 385 386 386 388 389 90,2% 90,9 % 93,9 % 94,1% 94,3 % 94,3 % 94,9 % 95,1 % TB SLBĐ tháng Tỷ lệ % - Lượng sách tuyên truyền, luân chuyển bạn đọc nhiều - Đẩy mạnh công tác bổ sung tài liệu 15 BIỂU ĐỒ THEO DÕI TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KHO TÀI LIỆU TRONG THƯ VIỆN Số lượng sách Thể loại sách - Phong trào đọc sách trở thành nề nếp ngày phát triển - Chất lượng dạy học giáo viên học sinh trường có tiến rõ rệt - Đặc biệt tháng năm 2013 thư viện trường Tiểu học Gia Viễn Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra công nhận là: “Thư viện tiên tiến” - Năm học 2013 – 2014, 2014 - 2015 tiếp tục áp dụng giải pháp hữu ích vào hoạt động thư viện trường đạt kết cao, hết thư viện Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng kiểm tra kỹ thuật nghiệp vụ thư viện công nhận: “Thư viện xuất sắc” - Đồng thời năm học 2013 – 2014 nhân viên thư viện đạt giải thi “cán giáo viên thư viện giỏi cấp huyện”, giải nhì thi “cán giáo viên thư viện giỏi cấp tỉnh” Bài học kinh nghiệm rút áp dụng giải pháp: 16 Thông qua giải pháp áp dụng, thân rút học kinh nghiệm sau: - Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện yếu tố quan trọng nhà trường phải có thư viện, trang bị sở vật chất đầy đủ - Nhận thức đắn tầm quan trọng thư viện trường học, không xem “thư viện” đơn kho sách nằm im, mà phải xem “thư viện” thực thể sống động, thực thể hoạt động, động sáng tạo không ngừng - Phải trì tốt nề nếp đọc sách học sinh Phát động phong trào thư viện đến em học sinh hình thức dễ nhớ, dễ hiểu Gắn với thi đua lớp có thưởng, thưởng phạt rõ ràng - Để việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu cao, nhân viên thư viện phải có số hiểu biết máy tính, cách xử dụng xử lý tình xảy cố dùng máy tính, máy chiếu, phần mềm,… - Tuy công nghệ thông tin mang lại nhiều tiện dụng cho hoạt động thư viện không nên lạm dụng Bởi máy tính thay hoàn toàn cho phương pháp trực quan khác - Nhân viên thư viện phải người nhiệt tình, tâm huyết với nghề, phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Có tinh thần dám nghĩ dám làm, biết kết hợp hoạt động thư viện với nội dung sinh hoạt nhà trường Tham mưu tốt với cấp lãnh đạo Kết luận : Kết đạt mục ( 03 ) giải pháp chứng minh giải pháp đưa sát với thực tế, phù hợp với thực trạng thư viện trường TH Gia Viễn Nhờ áp dụng giải pháp mục ( 02 ) giúp phát huy mặt mạnh khắc phục khó khăn, hạn chế công tác thư viện trường Một lần khẳng định việc nghiên cứu, chọn lựa giải pháp hữu ích về: “Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động thư viện trường học” góp phần vào hoạt động hiệu trường Tiểu học Gia Viễn thời gian qua • Đề xuất, kiến nghị: Để công tác thư viện phát huy đạt kết cao xin có vài ý kiến sau: - Ban giám hiệu nhà trường nên gắn hoạt động thư viện vào phong trào thi đua giáo viên 17 - Ban phụ trách Đội cần đưa hoạt động Đội gắn bó chặt chẽ với hoạt động thư viện, đưa phong trào đọc sách học sinh vào công tác thi đua theo đợt Đội phát động - Đề nghị cấp Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện trang bị sở vật chất trang thiết bị nghe nhìn đảm bảo cho thư viện Tạo điều kiện cho nhân viên thư viện tham quan học hỏi kinh nghiệm thư viện khác để nâng cao nghiệp vụ cho thân - Giáo viên học sinh luôn ủng hộ phong trào thư viện phát động, công tác tuyên truyền giới thiệu sách, đọc sách, hội thi kể chuyện theo sách,…  Trên kinh nghiệm mà trình làm cán thư viện trường học đúc kết Tôi thiết nghĩ số biện pháp mà thực đạt kết mong đợi, nhiên tránh thiếu sót Tôi mong đóng góp ý kiến cấp lãnh đạo bạn đồng nghiệp để học hỏi thêm nhiều điều trình công tác để giải pháp hoàn thiện "Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác" Ý kiến lãnh đạo đơn vị Gia Viễn, ngày 05 tháng năm 2016 (phải đánh giá cụ thể, không ký tên) NGƯỜI BÁO CÁO (ký, ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Thùy Tâm Tổ tư vấn xét duyệt SKKN, GPHI ngành giáo dục Đào tạo huyện Cát Tiên đánh giá, nhận xét Hội đồng xét duyệt sáng kiến huyện Cát Tiên đánh giá, nhận xét 18 MỤC LỤC 19 TT MỤC NỘI DUNG CÁC MỤC 01 Phần I 02 Lý chọn đề tài 03 Giới hạn (Phạm vi nghiên cứu GPHI) 04 Thời gian nghiên cứu 05 Phần II 06 07 1.1 Thực trạng 3; 08 1.2 Những tồn tại, hạn chế 4; 09 1.3 Nguyên nhân 5; 10 11 2.1 Đảm bảo sở vật chất cho thư viện 6; 12 2.2 Bổ sung vốn tài liệu cho thư viện 7; 13 2.3 Tổ chức tốt công tác phục vụ bạn đọc 14 2.4 15 2.5 16  Tính GPHI 17  Tính hiệu 18  Phạm vi áp dụng (Tính lan toả GPHI) 19 Kết thực 20 Bài học kinh nghiệm rút áp dụng giải pháp 21 Kết luận Mở đầu TRANG 1; 2; 1; Nội dung Thực trạng, tồn , hạn chế, nguyên nhân 3; ; Những giải pháp để khắc phục hạn chế Nâng cao hiệu hoạt động tổ cộng tác viên thư viện phối hợp đoàn thể để nâng cao Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động thư viện 8; 9; 10 10; 11 11; 12 12; 13 13 13; 14 14; ; 17 17 17; 18 20 ... trạng công tác thư viện trường, mạnh dạn chọn đề tài giải pháp hữu ích: Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động thư viện trường học để nghiên cứu áp dụng vào thư viện trường Giới hạn:... ích về: Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu hoạt động thư viện trường học góp phần vào hoạt động hiệu trường Tiểu học Gia Viễn thời gian qua • Đề xuất, kiến nghị: Để công tác thư viện phát... hiểu biết Số lượng bạn đọc đến thư viện ngày đông 2.4 Nâng cao hiệu hoạt động tổ cộng tác viên thư viện phối hợp đoàn thể để nâng cao hiệu hoạt động thư viện: - Tổ cộng tác viên thư viện cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học , Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học , Một số biện pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện trường học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay