Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015

77 210 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:44

Đất đai là một nguồn tài nguyên không thể thiếu đối với cuộc sống con người. Tuy vậy nó không phải là vô hạn, nó có giới hạn về số lượng trong phạm vi ranh giới của quốc gia và vùng lãnh thổ. Nó không thể tự sinh ra và cũng thể tự mất đi, mà nó chỉ biến đổi về chất lượng, điều này phụ thuộc vào quá trình cải tạo và sản xuất trên đất đai của con người. Nếu được sử dụng hợp lý, đất đai sẽ không bị thoái hóa, bị lãng phí mà độ phì nhiêu trong đất ngày càng tăng và khả năng sinh lợi ngày càng cao. Ngoài ra, việc sử dụng và khai thác đất đai hợp lý, tiết kiệm không những có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị xã hội mà còn góp phần tạo tiền đề để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực khác... Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA BẤT ĐỘNG SẢN & KINH TẾ TÀI NGUYÊN  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP Đề tài: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI ĐỊA BÀN XÃ NGHI TRUNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2013-2015 Sinh viên thực : Đào Thị Khánh Huyền Mã sinh viên : 11131674 Lớp : Kinh tế tài nguyên 55 Giáo viên hướng dẫn : ThS Trần Mai Hương SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương HÀ NỘI - 2016 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn luyện, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt thầy cô giáo Khoa BĐS & KTTN Các thầy cô trang bị cho em kiến thức chuyên ngành làm hành trang cho em vững bước sau Để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này, nỗ lực thân, em nhận quan tâm, giúp đỡ tận tình cô giáo - ThS Trần Mai Hương với giúp đỡ nhiệt tình ban lãnh đạo nhân viên phòng Tài nguyên – môi trường, phòng Tài – Kế toán, chi cục Thống kê, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Trong chuyên đề tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận đóng góp bảo thầy cô bạn sinh viên để em vững bước chuyên môn sau Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo, lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới ban lãnh đạo nhân viên phòng Tài nguyên – môi trường, phòng Tài – Kế toán, chi cục Thống kê, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An mạnh khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành công sống Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2016 Sinh viên Đào Thị Khánh Huyền SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN A: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài nội dung sơ lược .1 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Tổng quan tài nguyên đất 1.1.1 Tổng quan đất đai 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.1.3 Chức năng, vai trò .6 1.1.2 Tổng quan sử dụng tài nguyên đất 1.1.2.1 Những phương thức sử dụng đất đai 1.1.2.2 Hiệu xã hội sử dụng đất 1.1.2.3 Các xu phát triển sử dụng đất đai 10 1.1.3 Phân loại tài nguyên đất 14 1.1.3.1 Tổng quan đất nông nghiệp 14 a Khái niệm, phân loại 14 b Vai trò, đặc điểm đất đai phát triển nông nghiệp .15 1.1.3.2 Tổng quan đất phi nông nghiệp 16 a Khái niệm, phân loại 16 b Vai trò phát triển kinh tế 17 1.1.3.3 Đất chưa sử dụng .18 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 18 1.2.2 Nhân tố kinh tế - xã hội .19 1.2.3 Nhân tố không gian 21 1.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất .22 1.3.1 Tổng quan 22 1.3.2 Tính tất yếu việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 23 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương 1.4 Chủ trương đường lối Đảng Pháp luật nhà nước Việt Nam đổi sách, pháp luật chế độ sử dụng đất 25 1.4.1 Đối với đất sản xuất nông nghiệp 25 1.4.2 Đối với đất phi nông nghiệp .25 1.4.3 Đối với đất chưa sử dụng 27 2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Hệ thống sở hạ tầng .31 2.1.4 Dân số lao động 32 2.1.5 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .34 2.1.5.1 Thuận lợi 34 2.1.5.2 Khó khăn 35 2.1.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2015 36 2.2 Tình hình sử dụng đất xã Nghi Trung năm (2013-2015) 38 2.2.1 Tổng quan quy mô, cấu tình hình sử dụng đất 38 2.2.1.1 Quy mô, cấu .38 2.2.1.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất .40 2.2.2 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất xã Nghi Trung từ năm 2013-2015 44 2.2.2.1 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng loại đất 44 2.2.2.2 Nhận xét chung 49 2.3 Tình hình sử dụng loại đất theo mục đích sử dụng xã Nghi Trung năm (20132015) .50 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp năm (2013-2015) 50 2.3.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 50 2.3.1.2 Đất nuôi trồng thủy sản đất nông nghiệp khác 51 2.3.2 Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp năm (2013-2015) 52 2.3.2.1 Đất 53 2.3.2.2 Đất chuyên dùng 53 2.3.2.3 Các loại đất lại 56 2.4 Những vấn đề tồn việc sử dụng đất xã Nghi Trung .57 2.4.1 Đất nông nghiệp .57 2.4.2 Đất phi nông nghiệp 58 2.4.3 Đất chưa sử dụng .59 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGHI TRUNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 60 3.1 Định hướng chung 60 3.2 Đề xuất giải pháp 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KHCN GDP CĐMĐSDĐ TĐC CNH, HĐH UBND NTM NN PNN LĐNN LĐPNN BQ DTTN TN-KT-XH NHT TKKK HNK NKH ONT TSC DSN CSK Khoa học công nghệ Tổng sản phẩm nước Chuyển đổi mục đích sử dụng đất Tái định cư Công nghiệp hóa, đại hóa Uỷ ban nhân dân Nông thôn Nông nghiệp Phi nông nghiệp Lao động nông nghiệp Lao động phi nông nghiệp Bình quân Diện tích tự nhiên Tự nhiên – Kinh tế - Xã hội Nhà hỏa tang Thống kê kiểm kê Đất trồng hàng năm khác Đất nông nghiệp khác Đất nông thôn Đất xây dựng trụ sở quan Đất xây dựng công trình nghiệp Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Kế hoạch Tự nhiên KH TN DANH MỤC BẢNG LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương PHẦN A: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài nội dung sơ lược .1 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Tổng quan tài nguyên đất 1.1.1 Tổng quan đất đai 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.1.3 Chức năng, vai trò .6 1.1.2 Tổng quan sử dụng tài nguyên đất 1.1.2.1 Những phương thức sử dụng đất đai 1.1.2.2 Hiệu xã hội sử dụng đất 1.1.2.3 Các xu phát triển sử dụng đất đai 10 + Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng tập trung .10 + Cơ cấu sử dụng đất phát triển theo hướng phức tạp hóa chuyên môn hóa 11 + Sử dụng đất đai phát triển theo hướng xã hội hóa công hữu hóa .12 + Sử dụng đất theo xu phát triển kinh tế hợp tác hóa, khu vực hóa, toàn cầu hóa 12 + Sử dụng đất hệ cân sinh thái bảo vệ môi trường 13 1.1.3 Phân loại tài nguyên đất 14 1.1.3.1 Tổng quan đất nông nghiệp 14 a Khái niệm, phân loại 14 b Vai trò, đặc điểm đất đai phát triển nông nghiệp .15 1.1.3.2 Tổng quan đất phi nông nghiệp 16 a Khái niệm, phân loại 16 b Vai trò phát triển kinh tế 17 1.1.3.3 Đất chưa sử dụng .18 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 18 1.2.2 Nhân tố kinh tế - xã hội .19 1.2.3 Nhân tố không gian 21 1.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất .22 1.3.1 Tổng quan 22 1.3.2 Tính tất yếu việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 23 1.4 Chủ trương đường lối Đảng Pháp luật nhà nước Việt Nam đổi sách, pháp luật chế độ sử dụng đất 25 1.4.1 Đối với đất sản xuất nông nghiệp 25 1.4.2 Đối với đất phi nông nghiệp .25 1.4.3 Đối với đất chưa sử dụng 27 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương 2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 *Vị trí địa lý: 28 *Địa hình, địa mạo: 28 *Khí hậu thời tiết: 28 *Thủy văn: .29 *Nguồn tài nguyên: 29 *Hiện trạng môi trường: 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Hệ thống sở hạ tầng .31 2.1.4 Dân số lao động 32 2.1.5 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .34 2.1.5.1 Thuận lợi 34 2.1.5.2 Khó khăn 35 2.1.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2015 36 2.2 Tình hình sử dụng đất xã Nghi Trung năm (2013-2015) 38 2.2.1 Tổng quan quy mô, cấu tình hình sử dụng đất 38 2.2.1.1 Quy mô, cấu .38 2.2.1.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất .40 2.2.2 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất xã Nghi Trung từ năm 2013-2015 44 2.2.2.1 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng loại đất 44 2.2.2.2 Nhận xét chung 49 2.3 Tình hình sử dụng loại đất theo mục đích sử dụng xã Nghi Trung năm (20132015) .50 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp năm (2013-2015) 50 2.3.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 50 2.3.1.2 Đất nuôi trồng thủy sản đất nông nghiệp khác 51 2.3.2 Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp năm (2013-2015) 52 2.3.2.1 Đất 53 2.3.2.2 Đất chuyên dùng 53 2.3.2.3 Các loại đất lại 56 2.4 Những vấn đề tồn việc sử dụng đất xã Nghi Trung .57 2.4.1 Đất nông nghiệp .57 2.4.2 Đất phi nông nghiệp 58 2.4.3 Đất chưa sử dụng .59 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGHI TRUNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 60 3.1 Định hướng chung 60 3.2 Đề xuất giải pháp 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN A: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài nội dung sơ lược .1 Mục tiêu nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .4 1.1 Tổng quan tài nguyên đất 1.1.1 Tổng quan đất đai 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc điểm 1.1.1.3 Chức năng, vai trò .6 1.1.2 Tổng quan sử dụng tài nguyên đất 1.1.2.1 Những phương thức sử dụng đất đai 1.1.2.2 Hiệu xã hội sử dụng đất 1.1.2.3 Các xu phát triển sử dụng đất đai 10 1.1.3 Phân loại tài nguyên đất 14 1.1.3.1 Tổng quan đất nông nghiệp 14 a Khái niệm, phân loại 14 b Vai trò, đặc điểm đất đai phát triển nông nghiệp .15 1.1.3.2 Tổng quan đất phi nông nghiệp 16 a Khái niệm, phân loại 16 b Vai trò phát triển kinh tế 17 1.1.3.3 Đất chưa sử dụng .18 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 18 1.2.2 Nhân tố kinh tế - xã hội .19 1.2.3 Nhân tố không gian 21 1.3 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất .22 1.3.1 Tổng quan 22 1.3.2 Tính tất yếu việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 23 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương 1.4 Chủ trương đường lối Đảng Pháp luật nhà nước Việt Nam đổi sách, pháp luật chế độ sử dụng đất 25 1.4.1 Đối với đất sản xuất nông nghiệp 25 1.4.2 Đối với đất phi nông nghiệp .25 1.4.3 Đối với đất chưa sử dụng 27 2.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 *Vị trí địa lý: 28 *Địa hình, địa mạo: 28 *Khí hậu thời tiết: 28 *Thủy văn: .29 *Nguồn tài nguyên: 29 *Hiện trạng môi trường: 30 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 2.1.3 Hệ thống sở hạ tầng .31 2.1.4 Dân số lao động 32 2.1.5 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc sử dụng đất xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An .34 2.1.5.1 Thuận lợi 34 2.1.5.2 Khó khăn 35 2.1.6 Kế hoạch sử dụng đất huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An năm 2015 36 2.2 Tình hình sử dụng đất xã Nghi Trung năm (2013-2015) 38 2.2.1 Tổng quan quy mô, cấu tình hình sử dụng đất 38 2.2.1.1 Quy mô, cấu .38 2.2.1.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất .40 2.2.2 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất xã Nghi Trung từ năm 2013-2015 44 2.2.2.1 Tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng loại đất 44 2.2.2.2 Nhận xét chung 49 2.3 Tình hình sử dụng loại đất theo mục đích sử dụng xã Nghi Trung năm (20132015) .50 2.3.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp năm (2013-2015) 50 2.3.1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 50 2.3.1.2 Đất nuôi trồng thủy sản đất nông nghiệp khác 51 2.3.2 Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp năm (2013-2015) 52 2.3.2.1 Đất 53 2.3.2.2 Đất chuyên dùng 53 2.3.2.3 Các loại đất lại 56 2.4 Những vấn đề tồn việc sử dụng đất xã Nghi Trung .57 2.4.1 Đất nông nghiệp .57 2.4.2 Đất phi nông nghiệp 58 2.4.3 Đất chưa sử dụng .59 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGHI TRUNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 60 3.1 Định hướng chung 60 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 52 GVHD: ThS Trần Mai Hương cho ta thấy nông nghiệp địa phương trọng dần vào ngành nuôi trồng thủy sản hơn, chưa có khác biệt đáng kể Bảng 15: Biến động sử dụng đất thủy sản đất nông nghiệp khác xã Nghi Trung giai đoạn 2013-2015 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2015/2013 DT (ha) % DT(ha) % DT(ha) % +/- % Tổng DTNN 595.25 74.3 587.38 73.35 579.74 72.40 -15.51 -1.94 Đất nuôi trồng thủy sản 19.93 3.35 24.20 4.12 24.20 4.17 +4.27 +0.82 Đất nông nghiệp khác 1.69 0.28 1.85 0.31 1.85 0.32 +0.16 +0.04 (Nguồn: Ban địa xã Nghi Trung năm 2013-2015) Như vậy, qua phân tích tình hình sử dụng đất nông nghiệp địa bàn xã, ta nhận thấy giai đoạn gần đây, Nghi Trung có sụt giảm đất sản xuất nông nghiệp mạnh (-19.94 ha), đất nuôi trồng thủy sản nông nghiệp khác có tăng (+4.27 +0.16 ha) không đủ để bù đắp Vì diện tích đất nông nghiệp có suy giảm mạnh 2.3.2 Tình hình sử dụng đất phi nông nghiệp năm (2013-2015) Diện tích đất phi nông nghiệp địa bàn xã có mức tăng trưởng tương đối tuyến tính vòng năm qua Trung bình năm, diện tích đất phi nông nghiệp gia tăng thêm khoảng 7.5 tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm mức xấp xỉ 4% Tổng diện tích đất nhóm đất gia tăng nhiều (20.83 ha), tiếp đến nhóm đất sở tôn giáo tăng 0.42 ha; nhóm đất lại giảm nhóm đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT giảm mạnh (3.66 ha) SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 53 GVHD: ThS Trần Mai Hương tiếp đến nhóm đất chuyên dùng giảm 1.92 ha, với nhóm lại có sụt giảm nhẹ 2.3.2.1 Đất Giai đoạn 2013-2015, diện tích đất tăng trưởng nhanh, từ 44.08 lên 64.91 tương ứng mức tăng 8.49% Tốc độ tăng trưởng tương lai loạt sở hạ tầng, ngành nghề thêm phát triển dẫn đến gia tăng dân số nhanh chóng Đây số không nhỏ Bảng 16: Biến động sử dụng đất xã Nghi Trung giai đoạn 2013-2015 2013 Chỉ tiêu DT (ha) 2014 % DT(ha) 2015 2015/2013 % DT(ha) % +/- % Tổng DTPNN 189.03 23.61 196.31 24.52 204.07 25.48 +15.04 +1.87 Đất 44.08 23.32 57.14 29.11 64.91 31.81 +20.83 +8.49 - Đất nông thôn 44.08 23.32 57.14 29.11 64.91 31.81 +20.83 +8.49 - Đất đô thị - - - - - - - - (Nguồn: Ban địa xã Nghi Trung năm 2013-2015) 2.3.2.2 Đất chuyên dùng Ngược lại với nhóm đất ở, nhóm đất chuyên dùng nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhóm phi nông nghiệp lại có sụt giảm 1.92 tương ứng mức giảm 5.64% năm vừa qua Các nhóm đất xây dựng trụ sở quan, công trình nghiệp giảm (1.4 ha), nhóm đất xây dựng công trình nghiệp đất xây dựng sở văn hóa giảm nhiều (1.35 ha) đất giáo dục đào tạo lại tăng 0.53 Điều giai đoạn này, xã xây dựng thêm trường mẫu giáo trường trung cấp nghề nhiên không đủ bù đắp phần giảm đất văn hóa Đặc biệt, nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp giảm mạnh (11 ha) đất sở sản xuất phi nông nghiệp giảm tận 12.67 (do đến năm 2014 xã không nhóm SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 54 GVHD: ThS Trần Mai Hương đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm nữa) đất thương mại, dịch vụ tăng lên 1.67 Như vậy, ta nhận thấy việc chuyển dịch cấu từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ chưa triệt để, tốc độ chậm Ngược lại, nhóm đất dành cho mục đích công cộng lại tăng 10.48 với tốc độ 10.06% đất giao thông tăng mạnh 10 ha, tốc độ tăng trưởng 2.23% để thuận lợi cho giao thông hàng hóa, lại thuận tiện xã ưu tiên thực dự án mở rộng đường thông tư thị trấn Quán Hành đến Cửa Lò mở thêm số đường nhựa xóm với SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 55 GVHD: ThS Trần Mai Hương Bảng 17: Biến động sử dụng đất chuyên dùng xã Nghi Trung giai đoạn 2013-2015 Chỉ tiêu Tổng DTPNN Đất chuyên dùng 2.1 Đất xây dựng trụ sở quan 2.2 Đất quốc phòng 2.3 Đất xây dựng công trình nghiệp - Đất xây dựng sở văn hóa - Đất xây dựng sở y tế - Đất xây dựng sở giáo dục đào tạo - Đất xây dựng sở thể dục thể thao 2.4 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp - Đất thương mại, dịch vụ - Đất sở sản xuất phi nông nghiệp 2.5 Đất có mục đích công cộng - Đất giao thông - Đất thủy lợi - Đất sinh hoạt cộng đồng - Đất công trình lượng - Đất công trình bưu chính, viễn thông - Đất chợ 2013 DT (ha) 189.03 2014 23.61 DT (ha) 196.31 120.39 63.69 5.2 2015 2015/2013 % +/- 24.52 DT (ha) 204.07 25.48 +15.04 118.47 60.35 118.47 58.05 -1.92 -5.64 4.32 4.89 4.13 4.89 4.13 -0.31 -0.19 1.38 1.15 1.38 1.16 1.38 1.16 +0.02 9.02 7.49 7.93 6.69 7.93 6.69 -1.09 -0.80 1.47 16.30 0.12 1.51 0.12 1.51 -1.35 -14.79 0.19 2.11 0.19 2.40 0.19 2.40 +0.29 3.51 38.91 4.04 50.95 4.04 50.95 +0.53 +12.04 3.85 42.68 3.59 45.15 3.59 45.15 -0.26 +2.47 14.31 11.89 3.31 2.79 3.31 2.79 -11 -9.1 1.67 50.45 1.67 50.45 +1.67 +50.45 % - % % +1.87 14.31 100 1.64 49.55 1.64 49.55 -12.67 -50.45 90.48 75.16 100.96 85.22 100.96 85.22 +10.48 +10.06 66.87 73.91 76.87 76.14 76.87 76.14 +10 +2.23 23.03 25.45 22.1 21.89 22.1 21.89 -0.93 -3.56 1.54 1.53 1.54 1.53 +1.54 +1.53 0.16 0.18 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.15 -0.17 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.001 0.41 0.45 0.42 0.42 0.42 0.42 + 0.01 -0.04 (Nguồn: Ban địa xã Nghi Trung năm 2013-2015) SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 56 GVHD: ThS Trần Mai Hương 2.3.2.3 Các loại đất lại Giai đoạn 2013-2015, diện tích đất sở tôn giáo tăng lên 0.42 việc xây dựng thêm nhà thờ công giáo xóm 19, điều hoàn toàn hợp lý theo cấu dân số xã Nghi Trung người dân theo đạo thiên chúa giáo chiếm đông so với người Kinh, tập trung xóm từ 18 đến 22 Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ giảm mạnh (3.66 ha) tương ứng mức giảm 0.54% Tình trạng lập mồ mả tự do, phân tán đất canh tác, quy hoạch bớt diễn Xã thông tập trung phần mộ chung hai khu nghĩa địa lớn xã, để tránh tình trạng lãng phí đất đai Bảng 18: Biến động loại đất lại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015 Chỉ tiêu 2013 2014 2015 2015/2013 DT (ha) % DT(ha) % DT(ha) % +/- % 595.25 74.3 587.38 73.35 579.74 72.40 -15.51 -1.94 Đất sở tôn giáo 2.25 0.38 2.67 0.45 2.67 0.46 +0.42 +0.08 Đất sở tín ngưỡng 2.12 0.36 2.01 0.34 2.01 0.35 -0.11 -0.01 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT 19.67 3.30 16.01 2.73 16.01 2.76 -3.66 -0.54 0.52 0.09 -0.52 -0.09 Tổng DTPNN Đất phi nông nghiệp khác - - (Nguồn: Ban địa xã Nghi Trung năm 2013-2015) SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 57 GVHD: ThS Trần Mai Hương 2.4 Những vấn đề tồn việc sử dụng đất xã Nghi Trung 2.4.1 Đất nông nghiệp Nhìn chung, quỹ đất nông nghiệp xã Nghi Trung lớn, phẳng, chất lượng đất dễ sử dụng cải tạo Trong thời gian qua, quyền địa phương người dân thực tốt công tác cải tạo, bồi bổ cho đất, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm khai thác sử dụng cách hiệu loại đất này, kết làm cho suất ruộng đất suất trồng năm sau cao năm trước Người nông dân biết mạnh dạn đầu tư thâm canh số trồng nhằm tăng suất vận dụng vào công thức luân canh trồng để đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đất nhằm nâng cao suất trồng đem lại hiệu kinh tế cao góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đâỷ thay đổi mặt nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân phát triển kinh tế - xã hội địa phương Tuy nhiên, Nghi Trung tồn số hạn chế trình sử dụng đất sau: Trong giai đoạn 2013-2015, đất nông nghiệp giảm mạnh đất sản xuất nông nghiệp giảm mạnh nhất, xã xã nông nghiệp, theo hướng chuyển dịch cấu dần sang thương mại dịch vụ điều nghĩa không ý đầu tư vào đất sản xuất nông nghiệp, suất trồng chưa cao, tỷ trọng hiệu kinh tế ngành nông nghiệp chưa thể so sánh với nhiều xã khác huyện Mặt khác, trải dài suốt trình giao đất, cho thuê đất nhằm tạo công người nông dân nên ruộng đất xã dạng phân tán, nhỏ lẻ, manh mún chưa thuận lợi cho trình giới hóa nông nghiệp, nông thôn Hơn nữa, việc sử dụng đất người dân có ý thức bồi bổ cải tạo chất lượng đất chưa cao, không đồng đều, số diện tích đất bạc màu thiếu đầu tư Trình độ hiểu biết áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ hạn chế, tính bảo thủ người dân cao, hệ số sử dụng ruộng đất thấp Công tác khuyến nông chưa thường xuyên, liên tục Việc tổ chức chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho người dân chưa trọng mức, nhận thức người dân nhiều hạn chế SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 58 GVHD: ThS Trần Mai Hương Trong năm qua, xã trọng việc xây dựng sở hạ tầng so với yêu cầu phát triển xã hội chưa đáp ứng Cơ sở vật chất chưa đủ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cho sản xuất nông nghiệp, lạc hậu Tóm lại, qua phân tích số liệu cho ta thấy đất đai sản xuất nông nghiệp ngày có chiều hướng giảm dần chuyển sang mục đích khác Chính vậy, vấn đề đặt phải khai thác sử dụng cho hợp lý hiệu phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, lâu dài bảo vệ môi trường sinh thái 2.4.2 Đất phi nông nghiệp Với vai trò ngày khẳng định xã hội nay, quỹ đất phi nông nghiệp ngày trọng có cấu tăng dần diện tích Tuy nhiên, thời gian vừa qua xã để lộ vài điểm yếu việc sử dụng đất phi nông nghiệp cần phải khắc phục sau: Một số dự án phê duyệt kéo dài thời gian triển khai, ảnh hưởng lớn đến việc thực người sử dụng đất, người dân đầu tư, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, nên xử lý mạnh trường hợp không tiến hành thủ tục đầu tư theo quy định Hoặc thu hồi dự án kêu gọi nhà đầu tư khác, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo yêu cầu thực quyền người sử dụng đất Tình hình ô nhiễm rác thải khu dân cư, làng nghề ngày có xu hướng tăng lên, cần quan trắc, đánh giá cụ thể để đưa phương án xử lý triệt để Cũng trích phần đất chuyên xử lý rác thải, tránh tình trạng xuất bãi rác tự phát làm ô nhiễm môi trường xung quanh Vấn đề đất ở: cần quy hoạch lại khu dân cư tự phát, xây dựng khu dân cư để đáp ứng nhu cầu nhà dân nhập cư làm việc khu kinh doanh, dịch vụ phát triển địa bàn xã Tránh gia tăng lớn diện tích đất nông thôn Diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giảm nhiều xã đà phát triển mạnh kinh doanh, dịch vụ SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 59 GVHD: ThS Trần Mai Hương 2.4.3 Đất chưa sử dụng Qũy đất chưa sử dụng không nhiều so với tổng diện tích tự nhiên xã nhiên cần đưa vào sử dụng cách hợp lý Chất lượng đất chưa sử dụng nhiều phần chưa cải tạo, phần diện tích nhỏ lẻ, nằm rải rác toàn địa bàn xã khó để đưa vào quy hoạch hay sử dụng cách hiệu SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 60 GVHD: ThS Trần Mai Hương CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ NGHI TRUNG, HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN 3.1 Định hướng chung Trong năm tới, cần tập trung khả cải tạo đưa quỹ đất chưa sử dụng bổ sung vào quỹ đất phi nông nghiệp, bảo vệ sử dụng hợp lý, giữ ổn định diện tích loại đất sẵn có nói chung, đất phi nông nghiệp đất nông nghiệp nói riêng Về đất nông nghiệp, cần khai thác tiềm năm đất đai, tăng hệ số sử dụng đất nông nghiệp giá trị đơn vị diện tích, chuyển dịch cấu trồng, cấu mùa vụ để tổng sản lượng ổn định cách tăng cường biện pháp khoa học, kỹ thuật vào sản xuất Các quan chuyên trách làm tốt khâu dịch vụ cho nhân dân như: Giống, thủy lợi, vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…Mở rộng ngành nghề truyền thống địa phương nhằm tận dụng thời gian lao động nông nghiệp lúc nông nhàn góp phần tăng thu nhập đáng cho hộ gia đình Về đất phi nông nghiệp, đẩy nhanh việc quy hoạch, xây dựng sở hạ tầng, gia tăng giá trị kinh tế miếng đất, có lộ trình quy hoạch xây dựng phát triển công trình công cộng nhà làng xóm; tình trạng lấn chiếm đất đai cần nhanh chóng giải thu hồi, việc sử dụng đất số loại đất nên khai thác không gian bên bên mặt đất để tối đa tiết kiệm diện tích Về đất chưa sử dụng, cần cải tạo đưa vào sử dụng cách hợp lý, ngăn chặn tình trạng đất bị xâm chiếm, lấn biển Và quan trọng cần khuyến khích tổ chức, hộ gia đình đầu tư khai thác vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp mục đích thích hợp khác 3.2 Đề xuất giải pháp 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất - Sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch, kế hoạch pháp luật sử dụng đất, phải gắn chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường bền vững SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 61 GVHD: ThS Trần Mai Hương - Đầu tư cải tạo đất hoang hóa để đưa vào sử dụng với mục đích phù hợp, cần quan tâm hàng đầu tới đất nông nghiệp sau loại đất khác - Trong sản xuất phải ý tới việc bố trí cấu trồng hợp lý, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa có suất thấp sang trồng loại có hiệu kinh tế - Để khai thác triệt để đất trồng hàng năm, phát triển mô hình kinh tế trang trại đủ theo tiêu chí chung, giữ vững mức bình quân lương thực, tăng nhanh diện tích gieo trồng biện pháp mở rộng diện tích trồng vụ đông, rau màu loại, ứng dụng khoa học công nghệ vào đồng ruộng, bước thực nông nghiệp xanh để phục vụ cho nhu cầu toàn xã hội - Khi chuyển đất nông nghiệp sang mục đích khác phải thực tiết kiệm, đồng thời có kế hoạch thâm canh, tăng vụ Tăng suất trồng, nâng cao hệ số sử dụng đất đai, kết hợp với biện pháp cải tạo đất, bón phân cân đối hợp lý để bù lại phần diện tích đất nông nghiệp bị chuyển sang mục đích khác, nhằm đảm bảo an toàn lương thực làm tăng giá trị thu nhập canh tác - Quá trình chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp sang mục đích khác cần phải cân nhắc cẩn thận, phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội xã đồng thời đảm bảo an toàn quỹ đất cho tương lai - Hạn chế việc lấy đất sản xuất chuyển sang mục đích khác, tiến tới áp dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, ứng dụng kịp thời thành tựu công nghệ sinh học, bước xây dựng nông nghiệp xanh và nông nghiệp bền vững - Hạn chế đến mức thấp việc đất nông nghiệp có hiệu để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp Đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế thị trường đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với phân vùng sinh thái - Thực chủ trương dồn điền đổi thửa, tránh tình trạng ruộng đất sản xuất manh mún, tạo điều kiện thuận lợi cho giới hóa, thủy lợi hóa… - Tăng cường sách hỗ trợ đầu tư thâm canh, tăng vụ…nhằm nâng cao suất, cải thiện đời sống cho người dân SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 62 GVHD: ThS Trần Mai Hương - Cần đẩy mạnh công tác khuyến nông để có kiến thức kỹ thuật, bên cạnh phải có sách đãi ngộ điều kiện làm việc phù hợp cho nông dân cách tổ chức sản xuất, kỹ thuật, vốn… - Tăng cường cho vay vốn phục vụ sản xuất sinh hoạt Bên cạnh quyền địa phương cần phải động việc xây dựng mối liên hệ tổ chức tiêu thụ với nông hộ, cung cấp giá để người dân đưa định sản xuất tiêu thụ sản phẩm cách có lợi - Việc chuyển đất nông nghiệp sang mục đích khác phát triển công nghiệp, tiểu thủ CN, dịch vụ mở rộng làng nghề truyền thống cách hợp lý góp phần tích cực việc chuyển đổi cấu kinh tế địa bàn huyện - Đối với đất nghĩa địa, cần di dời mộ phân tán đặc nằm xen kẽ đất sản xuất quy hoạch thành khu vực nghĩa địa tập trung 3.2.2 Kiến nghị Để tình hình sử dụng đất địa bàn xã ngày có hiệu theo quy định pháp luật đất đai, xin đưa số kiến nghị sau: - Đề nghị UBND Huyện, Phòng tài nguyên – Môi trường Huyện có định phê duyệt hướng dẫn UBND xã lập quy hoạch, kế hoạch đất năm sớm để UBND xã có hướng đạo xây dựng công trình phúc lợi cho quần chúng nhân dân giao đất kịp thời cho hộ gia đình, cá nhân lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm, 10 năm để giúp UBND xã quản lý sử dụng đất hàng năm thuận lợi có hiệu - Nhanh chóng phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường để xây dựng đồ trạng phục vụ cho công tác quản lý sử dụng đất tốt - Tăng cường giáo dục, tuyên truyền pháp luật đất đai cho người dân cán hiểu - Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho địa xã - Cần có sách ưu đãi, thu hút lực lượng cán có lực phẩm chất đạo đức tốt phục vụ cho xã SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 63 GVHD: ThS Trần Mai Hương - Tăng cường đầu tư trang bị máy móc đặc biệt sử dụng tin học phần mềm vào công tác quản lý nhà nước đất đai - Nhà nước cần tạo điều kiện vốn để người dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất Tăng cường công tác khuyến nông, mở lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân - Cần tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại cho người dân an tâm sản xuất, đồng thời làm cho công tác quản lý đất đai dễ dàng hơn, giải sớm triệt để vụ tranh chấp đất đai - Phát triển sở hạ tầng nông thôn, hệ thống thủy lợi hệ thống giao thông nội đồng tạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp - Đưa giống có suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện đất đai địa phương vào sản xuất để tăng hiệu sản xuất SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 64 GVHD: ThS Trần Mai Hương KẾT LUẬN Qua trình thực đề tài “Tình hình sử dụng đất địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013-2015”, nhận thấy tình hình sử dụng đất thời gian qua có chuyển biến tích cực phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Trong giai đoạn 2013-2015 biến đổi loại đất sau: + Đất nông nghiệp: Giảm 15.51 (Giảm từ 595.25 năm 2013 xuống 579.74 năm 2015) + Đất phi nông nghiệp: Tăng 15.04 (Tăng từ 189.03 năm 2013 lên 204.07 năm 2015) + Đất chưa sử dụng: Tăng 0.47 (Tăng từ 16.48 năm 2013 lên 16.95 năm 2015) - Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lập theo năm nhiên trình thực có nhiều điểm không phù hợp đòi hỏi phải điều chỉnh - Tình hình sử dụng đất địa bàn xã có nhiều chuyển biến, diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm dần qua hàng năm bù lại, hiệu sử dụng đất không ngừng tăng lên Diện tích đất chưa sử dụng ít, điều cho thấy người dân quyền sở ngày quan tâm đến việc sử dụng đất - Sự chuyển dịch cấu trồng có thay đổi đáng kể, diện tích có phần giảm thay đổi mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp - Nhìn chung, việc thực kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất chưa hợp lý, chưa đạt kế hoạch đề ra, hầu hết chuyển vào đất diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp nên tăng lên lại giảm xuống - Đất đai phần lớn sử dụng mục đích, quy hoạch, giá trị sản lượng nông nghiệp ngày tăng, tổng thuế sử dụng đất vượt kế hoạch Như vậy, tình hình sử dụng đất địa bàn xã ngày quan tâm, bước phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương Đất đai sử dụng ngày đầy đủ hợp lý Bên cạnh tồn cần khắc phục để việc sử dụng đất tốt SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 65 GVHD: ThS Trần Mai Hương TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê đất đai năm 2013, 2014, 2015 xã Nghi Trung Báo cáo thuyết minh kiểm kê đất đai năm 2015 xã Nghi Trung Báo Nghệ An, Kinh tế, Xã Nghi Trung đạt chuẩn NTM: Huy động tốt nội lực nhân dân, http://baonghean.vn/kinh-te/201508/xa-nghi-trung-dat-chuanntm-huy-dong-tot-noi-luc-trong-nhan-dan-2623552/ Barry C Field, 2008, Natural Resource economics, Second Edition, Long Grove, Illinois Sách Kinh tế tài nguyên (bản dịch) Brink Man Smyth, 1973, Đánh gia đất đai cho đất nông thôn Chương trình nghị sự, 1992, Hội nghị Liên hợp quốc Môi trường Phát triển (UNCED) Rio de Janerio, Brazil Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Lộc, Văn pháp quy, Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nghi Lộc Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Lộc, Văn pháp quy, Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Nghi Lộc, http://www.nghean.vn:10040/wps/wcm/connect/15ee520048cccac28423eed42 dc22036/QD+phe+duyet+KHSD+2015+Nghi+Loc.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=15ee520048cccac28423eed42dc22036 Luật đất đai, 2013, Nhà xuất Lao động 10 Nguyễn Công Thành, 2012, Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 11 Nguyễn Hữu Ngữ, 2010, Bài giảng quy hoạch sử dụng đất, Đại học Huế: Trường Đại học Nông Lâm 12 Nguyễn Thị Hòa, 2012, Đánh giá kết chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp địa bàn huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 – 2010, luận văn thạc sĩ, Đại học Thái Nguyên: Trường Đại học Nông Lâm SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập 66 GVHD: ThS Trần Mai Hương 13 PGS.TS Vũ Đình Thắng, 2006, giáo trình Kinh tế nông nghiệp, Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 14 UBND huyện Nghi Lộc, Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 .. .Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương HÀ NỘI - 2016 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập rèn... 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương 3.2 Đề xuất giải pháp 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 SV: Đào Thị Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập. .. Khánh Huyền Lớp: Kinh tế tài nguyên 55 Chuyên đề thực tập GVHD: ThS Trần Mai Hương xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc Vì em lựa chọn chuyên đề làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tài nguyên –
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình sử dụng đất tại địa bàn xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 20132015

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay