CHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8

10 229 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:44

Chủ đề lịch sử 8: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX.Mục tiêu:Nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 571885 đó là sự kiện mở đầu phong tràp Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX. Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 18581888): Mục đích, lãnh đạo, quy mô. Vai trò của các văn thân sĩ phu yêu nước trong phong trào Cần Vương. Bước 1: Tên chủ đề: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Lí xây dựng CĐ:Trong chương trình Lịch sử 8, 26 phân phối thành tiết có chung nội dung Vì xây dựng thành chủ đề chung để học sinh có điều kiện tìm hiểu sâu nội dung học Bước 2: Xác định mục tiêu CĐ: KT, TĐ, KN lực cần hướng tới: 1.Kiến thức: Giúp học sinh hiểu được: - Nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 kiện mở đầu phong tràp Cần Vương chống Pháp cuối kỉ XIX - Những nét khái quát phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 1858-1888): Mục đích,lãnh đạo,qui mô - Vai trò văn thân sĩ phu yêu nước phong trào Cần Vương 2.Kĩ năng: - Rèn luyện kỷ sử dụng đồ,tường thuật kiện lịch sử Biết chọn lọc tư liệu lịch sử để tường thuật khởi nghĩa kiện tiêu biểu 3.Thái độ: Giáo dục cho em lòng yêu nướctự hào dân tộc.Trân trọng biết ơn văn thân sĩ phu yêu nước hi sinh cho độc lập dân tộc Năng lực cần hướng tới: -NLC: giải vấn đề,năng lực hợp tác, lực giao tiếp -NLCB: Xác định mối liên hệ kiện,hiện tượng LS,phân tích ,so sánh , nhận xét Bước 3: Xây dựng nội dung CĐ (thiết kế đề mục, hệ thống KT bản): I.CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG 1.Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Huế 7-1885 a.Bối cảnh: b.Diễn biến: (SGK) 2.Phong trào Cần Vương bùng nổ lan rộng a.Nguyên Nhân b.Diễn Biến I : Những khởi nghĩa lớn phong trào Cần Vương 1.Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887 Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892 Khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) a Lãnh đạo: b Diễn biến: C : ý nghĩa : Bước 4: Xây dựng bảng mô tả cấp độ tư (nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao) Nội dung I.CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH HUẾ.VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU CẦN VƯƠNG Nhận biết Thông hiểu Diễn biến Nguyên nhân vụ binh biến dẫn đến phong kinh thành Huế trào Cần Vương 5-7-1885 Trình bày nguyên nhân, Những diễn biến , kết khởi nghĩa lớn cục phong phong trào Cần Vương trào Cần Vương Vận dụng thấp Phong trào nổ Bắc kì,Trung kì,không nổ Nam Vận dụng cao Thái độ dân chúng phong trào Cần Vương TL: Vì Nam xứ trực trị (thuộc địa) Pháp Tại gọi khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương ý nghĩa : Thể truyền thống đấu tranh kiên cường,bất khuất dân tộc Hạn chế: Thiếu giai cấp có đủ lực lãnh đạo để tìm đường phát triển - Bế tắc đường lối Bước 5: Biên soạn câu hỏi, tập tương ứng với cấp độ tư mô tả (câu hỏi, tập dùng trình dạy học kiểm tra đánh giá) I Câu hỏi/ tập nhận biết Câu 1: Ai người đứng đầu phe chủ chiến kinh thành Huế cuối kỉ XIX A Vua Hàm Nghi B Nguyễn Tri Phương C Tôn Thất Thuyết D Nguyễn Trung Trực * Mức tối đa: Chọn C * Mức không đạt: Trả lời đáp án: A B D; không trả lời Câu 2: Cuộc công đồn Mang Cá diễn vào ngày: A 6/7/1885 B 5/7/1885 C 8/7/1885 D 9/7/1885 * Mức tối đa: Chọn B * Mức không đạt: Trả lời đáp án: A C D; không trả lời Câu 3: Phong trào Cần Vương diễn làm giai đoạn? A B C D II CÂU HỎI THÔNG HIỂU: Câu 1: Mục đích chiếu Cần Vương gì? A Kêu gọi nhân dân đầu hàng Pháp B Kêu goi văn thân nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước * Mức tối đa: Chọn B * Mức không đạt: Trả lời đáp án: A không trả lời Câu 2: Vì lãnh đạo phong trào Cần Vương lại chọn Ba Đình làm chiến tuyến A Vì có nhiều văn thân, sĩ phu yêu nước B Vì quê hương lãnh đạo C Vì có nhiều niên D Vì có địa hình thuận lợi để xây dựn * Mức tối đa: Chọn D * Mức không đạt: Trả lời đáp án: B A C; không trả lời Câu 3: Thái độ dân chúng phong trào Cần Vương A Phản đối B Ủng hộ C Trung lập * Mức chưa tối đa: Trả lời không hết yêu cầu * Mức không đạt: Trả lời sai; không trả lời III CÂU HỎI VẬN DỤNG: Vận dụng thấp: Câu 1: Cho biết điểm mạnh điểm yếu điểm Ba Đình? Câu 2: Vì đường Vua Ham Nghi nhận giúp đỡ tân tình nhân dân? Câu 3: Hãy nêu điển giống khác khởi nghĩa Bãi Sậy KN Ba Đình? Vận dụng cao: Câu 1: Đánh giá vai trò Tôn Thât Thuyết Vua Hàm Nghi phong trào Cần Vương? Câu Hãy nhận xét phong trào vũ trang chống Pháp cuối kỉ XIX? -HỒ SƠ GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: : PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Soạn ngày :10/2/17 Tiết: 40 :Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I.Mục tiêu học 1.Kiến thức: HS cần nắm - Nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 kiện mở đầu phong tràp Cần Vương chống Pháp cuối kỉ XIX - Những nét khái quát phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 1858-1888): Mục đích,lãnh đạo,qui mô - Vai trò văn thân sĩ phu yêu nước phong trào Cần Vương Mục II.1.2( Không dạy cần nắm khỡi nghĩa Hương Khê) SDDS: Kinh thành Huế ( GT DS, năm công nhận DSVH, thực trạng ) 2.Tư tưởng - Giáo dục cho em lòng yêu nướctự hào dân tộc.Trân trọng biết ơn văn thân sĩ phu yêu nước hi sinh cho độc lập dân tộc Kỹ - Rèn luyện kỷ sử dụng đồ,tường thuật kiện lịch sử Biết chọn lọc tư liệu lịch sử để tường thuật khởi nghĩa kiện tiêu biểu 4- Định hướng lực: -NLC: giải vấn đề,năng lực hợp tác, lực giao tiếp -NLCB: Xác định mối liên hệ kiện,hiện tượng LS,phân tích ,so sánh , nhận xét II- Thiết bị,tài liệu - Thầy - Lược đồ vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 Chân dung Vua Hàm Nghi,Tôn Thất Thiết,Phan Đình Phùng,Nguyễn Thiện Thuật Trò :Đọc SGK,Tìm hiểu nội dung câu hỏi SGK - Phương pháp : So sánh ,nhận xét nêu giải vấn đề III- Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức: Lớp Ngày dạy Tiết dạy Sĩ số Tên học sinh vắng Ghi 8a 8b 8c Kiểm tra cũ - Thông qua hệ thống điều ước Pháp,năm 1862-1884 CM rằng: trình bước TDP xâm lược nước ta,đồng thời bước triều đình Nguyễn đầu hàng - Trình bày nội dung chủ yếu điều ước Hac-Măng (1883) điều ước Pa-Tơ-nốt (1884) 3.Tổ chức hoạt động dạy học Giới thiệu đầu mục sgk Hoạt động thầy trò Kiến thức cần đạt Cho học sinh đọc mục 1sgk đặt câu hỏi I.CUỘC PHẢN CÔNG CỦA PHÁI CHỦ CHIẾN TẠI KINH THÀNH ? Em trình bày bối cảnh lịch sử vụ binh biến HUẾ.VUA HÀM NGHI RA “CHIẾU kinh thành Huế (7-5-1885) CẦN VƯƠNG TL: + Triều đình 1.Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Huế 7-1885 + Pháp GV: Giải thích thêm: Sau hai điều ước 1883-1884 a.Bối cảnh: triều đình Huế bị phân hoá thành hai phận: chủ *Triều đình: chiến chủ hoà - Sau điều ước 1883và 1884,phe chủ chiến có hi vọng giành lại quyền thống trị từ tay Pháp có điều kiện - Xây dựng lực lượng,tích trữ lương thực khí giới - Đưa Hàm Nghi lên vua,chuẩn bị phản công * Pháp: Lo sợ,chúng tìm cách tiêu ? Em trình bày diễn biến vụ binh biến kinh diệt phe chủ chiến thành Huế 5-7-1885 b.Diễn biến: (SGK) TL: Tường thuật theo SGK Cho học sinh dựa vào H.88 tường thuật lại (cho học sinh nhà vẽ lược đồ vào vở) Cho học sinh đọc SGK mục 2.Giới thiệu hình 89 2.Phong trào Cần Vương bùng nổ 90,vài nét khái quát hai ông đặt câu hỏi lan rộng ? Nguyên nhân dẫn đến phong trào Cần Vương a.Nguyên Nhân TL: SGK - Sau vụ binh biến kinh thành Huế thất bại - 13-7-1885 Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi “Chiếu Cần Vương”,kêu gọi văn thân nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước gọi ? Em trình bày diễn biến tóm tắt hai giai đoạn phong trào Cần Vương phong trào Cần Vương b.Diễn Biến: chia làm hai giai đoạn GV: Dùng lược đồ phong trào Cần Vương cuối kỷ + Giai đoạn 1: 1885-1888: (gạch chân XIX trình bày diễn biến SGK) ? Tại phong trào nổ Bắc kì,Trung + Giai đoạn 2: 1889-1896: Phong trào kì,không nổ Nam qui tụ thành khởi nghĩa TL: Vì Nam xứ trực trị (thuộc địa) Pháp lớn,có quy mô qui mô trình độ tổe ? Em cho biết thái độ dân chúng phong chức cao trào Cần Vương TL: dựa vào phần chữ nhỏ ? Kết cục giai đoạn phong trào Cần Vương ntn TL:1888 Tôn Thất Thuyết lên đường sang TQ cầu viện.1-1888 vua Hàm Nghi bị bắt bị đầy sang An- Giê-Ri IV Kết thúc học 1- Củng cố - Trình bày nguyên nhân,diễn biến vụ binh biễn kinh thành Huế 5-7-1885 - Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến phong trào Cần Vương - Trình bày tóm lược hai giai đoạn phong trào Cần Vương 2-Dặn dò Học ,làm tập,soạn 26 phần II dựa vào câu hỏi mục Soạn ngày:10/2/17 Tiết 41:Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I.Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: HS cần nắm - Đây giai đoạn phong trào Cần Vương,phong trào phát triển mạnh,đã quy tụ thành trung tâm kháng chiến lớn, tiêu biểu KNHương Khê - Mỗi khởi nghĩa có đặc điểm riêng,nhưng tất khởi nghĩa văn thân,sĩ phu yêu nước lãnh đạo - Tất khởi nghĩa thất bại,nguyên nhân là: Ngọn cờ Cần Vương,hệ tư tưởng phong kiến không đáp ứng đầy đủ,triệt để yêu cầu khách quan lịch sử nguyện vọng quần chúng,đó sau cách mạng thành công,họ muốn xây dựng xã hội tốt đẹp hơn,nhân dân ấm no,hạnh phúc Mục II.1 II.2 Không dạy giảm tải -Sử dụng di sản Văn hóa : Cột cờ Hưng Hóa ,Đền thờ Nguyễn Quang Bích 2.Tư tưởng - Giáo dục cho em lòng yêu nước tự hào dân tộc.Trân trọng biết ơn văn thân sĩ phu yêu nước hi sinh cho độc lập dân tộc Kỹ - Rèn luyện kỷ sử dụng đồ,tường thuật kiện lịch sử Biết chọn lọc tư liệu lịch sử để tường thuật khởi nghĩa kiện tiêu biểu.Phân tích,tổng hợp,đánh giá kiện lịch sử 4- Định hướng lực: -NLC: giải vấn đề,năng lực hợp tác, lực giao tiếp -NLCB: Xác định mối liên hệ kiện,hiện tượng LS,phân tích ,so sánh , nhận xét II.Thiết bị tài liệu Thầy - Bản đồ phong trào Cần vương cuối kỉ XIX đồ khởi nghĩa Hương Khê Tranh ảnh nhân vật lịch sử Trò: Đọc SGK,tìm hiểu nội dung câu hỏi SGK - Phương pháp :Tường thuật so sánh nêu giải vấn đề III.Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức: Lớp Ngày dạy Tiết dạy Sĩ số Tên học sinh vắng Ghi 8a 8b 8c Kiểm tra cũ - Trình bày nguyên nhân,diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 - Nguyên nhân phong trào Cần Vương tóm tắt giai đoạnI phong trào 3.Tổ chức hoạt động dạy học : Giới thiệu đầu mục sgk Hoạt động thầy trò Kiến thức cần đạt Cho học sinh đọc mục 3.Giới thiệu Phan Đình I : Những khởi nghĩa lớn Phùng qua H.94 phong trào Cần Vương 1.Khởi nghĩa Ba Đình 1886-1887 Khởi nghĩa Bãi Sậy 1883-1892 Khởi nghĩa Hương Khê (18851895) a Lãnh đạo: ? Em biết Phan Đình Phùng TL: - Lãnh đạo cao Phan Đình Phùng,ông quan ngự sử triều.Tính cương trực,phản đối việc phế lập vua phe chủ chiến,bị cách chức quê ? Em biết Cao Thắng ( giáo viên hướng dẫn để học sinh trả lời),minh hoạ thêm 1885- - Trợ thủ đắc lực Phan Đình 1888 Phùng Cao Thắng (1864-1893) ? Trình bày diễn biến khởi nghĩa b Diễn biến: Hương Khê + Giai đoạn I: TL: Dùng đồ tường thuật giai đoạn - 1885  1888 xây dựng chuẩn bị lực lượng rèn đúc vũ khí, + Giai đoạn II: 1888-1895 - Nghĩa quân dựa vào rừng núi hiểm trở tiến công địch,chỉ huy thống nhất,đẩy lùi nhiều càn quét địch - Thực dân Pháp tập Trung binh lực bao vây cô lập ngiã quân công vào Ngàn Trươi ? Để đối phó với lực lượng nghĩa quân,thực - 28-12-1895 Phan Đình Phùng hi sinh,nghĩa quân tan rã dân Pháp làm TL: Tại gọi khởi nghĩa Hương Khê khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương C : ý nghĩa : Thể truyền thống đấu tranh kiên cường,bất khuất dân tộc d- Hạn chế: Thiếu giai cấp có đủ lực lãnh đạo để tìm đường phát triển -Sử dụng di sản Văn hóa : Cột cờ Hưng Hóa - bế tắc đường lối ,Đền thờ Nguyễn Quang Bích Tam Nông IV Kết thúc học Củng cố - Tại nói: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê tiêu biểu phong tràp Cần Vương 2-.Dặn dò Học ,làm tập,học ôn tập 24,25,26 thật tốt ... phong trào Cần Vương? Câu Hãy nhận xét phong trào vũ trang chống Pháp cuối kỉ XIX? -HỒ SƠ GIÁO ÁN CHỦ ĐỀ: : PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG... KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Soạn ngày :10/2/17 Tiết: 40 :Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I.Mục tiêu học 1.Kiến thức: HS cần... ngày:10/2/17 Tiết 41:Bài 26: PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I.Mục tiêu cần đạt: 1.Kiến thức: HS cần nắm - Đây giai đoạn phong trào Cần Vương ,phong trào phát triển mạnh,đã
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8, CHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8, CHỦ đề PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG năm CUỐI THẾ kỉ XIX sử 8, Năng lực cần hướng tới:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay