Một số biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục trong trường mầm non

31 109 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:35

A- PHẦN MỞ ĐẦU I- LÝ DO ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Giáo dục học mầm non (GDMN) bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Cùng với phát triển nghiệp giáo dục nước GDMN có bước chuyển biến đáng kể; Quy mô trường lớp củng cố mở rộng thu hút trẻ độ tuổi mầm non chăm sóc giáo dục trường ngày đông Có kết bước đầu nhờ phần vận dụng đắn chủ trương xã hội XHHGDMN XHHGD chủ trương quan trọng mang tính chiến lược nhằm huy động nguồn lực xã hội để phát triển nghiệp giáo dục, huy động toàn dân đóng gúp nhân lực, vật lực, tài lực làm cho giáo dục ngày phát triển Tại gặp gỡ với lãnh đạo cán Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 26 tháng năm 2002 đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: "Cách mạng nghiệp quần chúng Giáo dục mặt công tác cách mạng khác, phải huy động tham gia nhân dân Nhà trường ta phải gắn bó với cha mẹ học sinh, sinh viên, phải gắn bó với cộng đồng, với xã hội, phải thể tư tưởng nhân dân, dân, dân Chỉ có vậy, nhân dân chăm lo cho nhà trường huy động nhân dân gúp trí tuệ, công sức, tiền để phát triển giáo dục" Theo Luật giáo dục, công tác quản lý, đạo, phát triển GDMN cần phải gắn bó với công tác vận động xã hội đem lại hiệu cao Tính phong trào đặc điểm riêng quy luật phát triển GDMN, phải phối hợp ban ngành toàn thể xã hội phát triển bậc học Phường Lê Lợi thuộc phía Nam thị xã Kon Tum thành lập năm 1998 Từ thành lập đến nay, phường Lê Lợi có bước chuyển biến đáng kể kinh tế văn hoá - xã hội Tuy nhiên, so với cỏc phường thuộc thị xã Kon Tum Lê Lợi phường phát triển chậm, đời sống nhân dân nghèo, hai làng đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu sống nghề nông, làm nương rẫy nên thu nhập thấp,vẫn nhiều hộ nghèo.Trình độ dân trí thấp, nhận thực giáo dục mầm non hạn chế ; Rất nhiều cha mẹ trẻ không muốn đưa đến lớp mầm non, cha mẹ trẻ dân tộc thiểu số nhận thức không qua GDMN trẻ vào lớp Bên cạnh đó, số cán địa phương, giáo viên, phụ huynh hiểu cách phiến diện, không đầy đủ, đắn XHHGDMN Trong đó, trường mầm non Lê Lợi( mầm non Nắng Mai) thành lập tháng 9/2003 sở chia tách từ tổ mẫu giáo thuộc trường TH-THCS Lê Lợi Cơ sở vật chất trường lớp trường khó khăn; khu trung tâm Làng Pleirơhai1 có phòng học ( Một phòng làm việc BGH lớp học) điểm trường hầu hết học nhờ hội trường tổ dân phố, Nhà Rông trụ sở quan khác, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ không có; Tỷ lệ trẻ độ tuổi mầm non lớp thấp đạt tỷ lệ trẻ MG 50,3%( 2003),trường chưa có nhóm trẻ nên tỷ lệ trẻ nhà trẻ lớp 0% Xuất phát từ tình hình sở vật chất học sinh trên, cán quản lý trường mầm non trăn trở suy nghĩ làm để phát triển nghiệp giáo dục mầm non địa bàn phường Lê Lợi, thu hút trẻ độ tuổi mầm non CSGD trường mầm non Nắng Mai Với lý trên, tìm tòi nghiên cứu vận dụng "Một số biện pháp thực xã hội hoá giáo dục Trường mầm non) II Mục đích sáng kiến kinh nghiệm: Trên sở nghiên cứu lý luận XHHGD từ thực trạng địa phương, đơn vị, tìm biện pháp vận dụng có hiệu chủ chương XHHGDMN trường mầm non Nắng Mai Để đưa nghiệp giáo dục mầm non phường Lê Lợi nói chung trường mầm non Nắng Mai nói riêng phát triển theo kịp với phát triển chung ngành học Thành phố Kon Tum III Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu lý luận XHHGD - Nghiên cứu thực trạng địa phương, đơn vị - Tìm biện pháp vận dụng có hiệu chủ chương XHHGDMN trường mầm non Nắng Mai IV - Đối tượng sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp thực XHHGDMN trường mầm non Lê Lợi (Nắng Mai) V- Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu tham khảo tài liệu - Phương pháp khảo sát nghiên cứu thực trạng - Phương pháp thống kê VI- Phạm vi thực hiện: Phạm vi thực hiện: XHHGD vấn đề rộng, hoàn cảnh điều kiện thực tiễn công tác, đề xuất số biện pháp thực XHHGDMN trường mầm non Nắng Mai từ góc độ quản lý 2- Thời gian thực : Từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009( năm) tiếp tục thực năm học 2009-2010 năm học 2010-2011 B Nội dung Chương Cơ sở lý luận : 1.1- Xã hội hóa giáo dục: XHHGD chủ trương lớn Đảng Nhà nước Nghị Trung ương II khoá VIII (1997), Nghị chuyên đề giáo dục Đảng khẳng định : "Phát triển giáo dục nghiệp toàn xã hội, Nhà nước cộng đồng, gia đình công dân; kết hợp tốt giáo dục học đường với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Các tổ chức kinh tế, xã hội, gia đình cá nhân có trách nhiệm tích cực, góp phần phát triển nghiệp đào tạo, đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực, tài lực cho GD-ĐT" XHHGD đường để xây dựng hệ thống giáo dục lành mạnh, có chất lượng theo định hướng XHCN, tạo nên động lực xây dựng thành công xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh 1.2- Vai trò GDMN: GDMN có nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị tiền đề thể chất, trí tuệ tâm lý, cho trẻ em đến trường phổ thông tạo tiền đề vững cho hình thành phát triển nhân cách người Chính vậy, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến GDMN cho đời chủ trương sách hợp lý kịp thời nhằm phát triển GDMN thời kỳ , thời kỳ CNH HĐH đất nước Phát triển GDMN tảng chiến lược phổ cập tiểu học đất nước Nhiều công trình nghiên cứu khoa học Việt Nam giới chứng minh lợi ích lâu dài việc can thiệp giáo dục vào năm tuổi mầm non Trí tuệ, tính cách hành vi đứa trẻ hình thành năm đầu đời người Những can thiệp trẻ nhỏ thúc đẩy em học giảm tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ lưu ban tức chất lượng học tập em vững Chăm sóc sức khoẻ cho trẻ lứa tuổi mầm non công việc vô quan trọng lứa tuổi mầm non mà bị suy dinh dưỡng thường xuyên sức khoẻ lớp tiểu học trẻ không học dẫn đến tình trạng lưu ban bỏ học Khoa học chứng minh rằng:" Trẻ em lứa tuổi mầm non ( từ đến tuổi) có tăng trưởng lớn lao thể , trí tuệ tình cảm Chẳng hạn có tới 50% phát triển trí tuệ người diễn lứa tuổi từ bào thai đến tuổi, từ tuổi đến tuổi đạt 30% tiếp tục hoàn thiện đến tuổi trưởng thành tốc độ chậm dần sau 18 tuổi" 1.3 - Mục tiêu giáo dục mầm non: Giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, thẩm mỹ, trí tuệ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào học lớp 1.4- Nhiệm vụ GDMN : - Thực nội dung giáo dục toàn diện ngày nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo mục tiêu kế hoạch đào tạo - Tuyên truyền hướng dẫn công tác nuôi dạy trẻ theo khoa học cho bậc cha mẹ, ủng hộ tập quán tốt, trừ tập quán phản khoa học cho việc chăm sóc giáo dục trẻ gia đình cộng đồng, góp phần lực lượng xã hội khác quan tâm thích đáng đến trẻ thiệt thòi - Phát huy ảnh hưởng mình, thông qua việc tác động vào công tác nuôi dạy trẻ gia đình Kết hợp chặt chẽ vận động kế hoạch hoá gia đình với phong trào nuôi khoẻ dạy ngoan, xây dựng gia đình văn hoá mới, góp phần đảm bảo hạnh phúc gia đình, tăng xuất lao động xã hội 1.5- Đặc trưng GDMN GDMN khâu hệ thống giáo dục quốc dân chưa mang tính chất bắt buộc trẻ em Nhiều trẻ em độ tuổi chưa đến trường Nhiều loại hình chăm sóc giáo dục trẻ em tồn Sự tồn tồn phát triển ngành chủ yếu dựa vào hỗ trợ đóng góp cộng đồng Điều đòi hỏi thân ngành GDMN phải cho người hiểu tham gia công tác chăm sóc giáo dục trẻ 1.6- XHHGDMN Cho tới GDMN tồn với đủ quy mô trường, lớp, nhóm, loại hình công lập, dân lập loại hình tư thục có xu hướng phát triển Có thể nói đóng góp vào nghiệp phát triển GD-ĐT không trách nhiệm nghĩa vụ gia đình, người dân đất nước, với dân tộc mà lợi ích tương lai người tương lai em Vì ,việc đa dạng hoá ngành học mầm non mở rộng cho tầng lớp nhân dân chủ động tham gia đóng góp, xây dựng vào hoạt động GDMN XHHGDMN là: Huy động lực lượng xã hội làm GDMN, quản lý thống Nhà nước Việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non nhiệm vụ chung trường, lớp mầm non, gia đình trẻ cộng đồng Cần huy động tạo điều kiện để gia đình cộng đồng tham gia vào hoạt động GDMN GDMN phải đáp ứng nhu cầu xã hội cộng đồng 1.7- Chủ trương thực XHHGDMN Đảng nhà nước; Luật giáo dục khẳng định tâm mạnh mẽ Đảng Nhà nước phát triển nghiệp GD-ĐT Báo cáo trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX (4 (2001) khẳng định "Phát triển GD-ĐT động lực quan trọng thúc đẩy CNH - HĐH, điều kiện phát huy nguồn nhân lực người." Để thực phát triển giáo dục toàn quốc, Chính phủ phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc mang tên Công trái Giáo dục nhằm huy động vốn hỗ trợ tỉnh miền núi, Tây nguyên tỉnh có nhiều khó khăn để thực mục tiêu kiên cố hoá trường học theo quy định Nghị số 09/2002/QH khoá 11 ngày 28/11/2002 Quốc hội, xoá phòng học ca phòng học tranh, tre, nứa, Riêng lĩnh vực GDMN, Nghị Đại hội Đảng lần thứ IX (42001) rõ: "Chăm lo phát triển GDMN, mở rộng hệ thống nhà trẻ trường lớp mẫu giáo địa bàn dân cư, đặc biệt nông thôn vùng khó khăn" Đặc biệt ngày 15/11/2002 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg số sách phát triển GDMN Trong định này, vấn đề GDMN định hướng giải rõ : Vấn đề quy hoạch mạng lưới, sách đầu tư, sách giáo viên , trách nhiệm bộ,ngành, uỷ ban nhân dân cấp nhiệm vụ phát triển GDMN Từ Bộ giáo dục đào tạo có công văn số 6290/BGD&ĐT-KHTC triển khai công tác XHH ngành giáo dục đào tạo;Về phí địa phương UBND Tỉnh Kon Tum có Quyết định số 10/2007/QDD-UBND ngày 8/5/2007 phê duyệt đề án XHHGD Tỉnh Kon Tum giai đọa 2006-2010 công văn số 2408/UBND –VX ngày 28/11/2008 UBND Tỉnh Kon Tum chế thu XHHGD Dưới tâm đạo Chính phủ, với cố gắng triển khai địa phương, nỗ lực to lớn đội ngũ cán bộ, giáo viên, GDMN có bước khởi sắc đáng mừng Tỷ lệ trẻ mẫu giáo lớp tăng năm qua Chương 2- Cơ sở thực tiễn: 1- Thực trạng trường mầm non Lê Lợi (MNNắng Mai): Năm học 2003-2004, thành lập, trường mầm non Nắng Mai có lớp mẫu giáo với tổng số học sinh 162 cháu nhà trẻ,Quy mô lớp phân tán, không tập trung địa điểm mở lớp hầu hết nằm rải rác làng đồng bào DTTS tổ dân phố Phường Tỷ lệ trẻ lớp mẫu giáo thấp đạt 50,3% Do nhận thức cha mẹ học sinh việc cho em học mầm non nói riêng chăm sóc - giáo dục trẻ em nói chung hạn chế Hệ thống trường lớp công lập chưa có Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao, trường chưa tổ chức lớp bán trú để trẻ ăn, ngủ trường CSVC, trang bị còn nghèo nàn, thiếu số lượng chất lượng: - Có 71% phòng học tạm bợ, học nhờ nhà Rông quan khác; Khu trung tâm điểm trường chưa có hàng rào, đặc biệt thiếu phòng học - Đồ dùng đồ chơi thiếu, sân trường có 0% đạt yêu cầu - Các điểm trường 100% chưa có nguồn nước - Khu vệ sinh có % đạt yêu cầu - Tài liệu, đồ dùng dạy học, đồ chơi, phương tiện nuôi dạy khác nghèo nàn lạc hậu Tình hình cho thấy cháu độ tuổi mầm non chưa hưởng thụ công giáo dục Như để bậc cha mẹ yên tâm cho em đến lớp, chuẩn bị cho cháu đủ điều kiện vào học tiểu học cách vững vàng, tình trạng kéo dài định cản trở cho phát triển cháu tiếp tục làm giảm chất lượng giáo dục bậc phổ thông, cháu bị lưu ban nhiều dẫn đến việc bỏ học Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục hạn chế Kinh phí Nhà nước để đầu tư xây dựng trường lớp thiết bị đồ dùng đồ chơi cho GDMN hàng năm Điều tất yếu dẫn đến tình trạng phát triển GDMN khó khăn Mặt khác, mâu thuẫn mặt yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học đòi hỏi phát triển với quy mô rộng lớn lớp mẫu giáo tuổi chuẩn bị vào tiểu học với mặt không đủ điều kiện để phát triển mà khó khăn trước hết sở vật chất Muốn khắc phục tồn cản trở phát triển GDMN Phường Lê Lợi phải thống đạo theo chủ trương, đường lối Đảng, Nhà nước cụ thể tăng cường nhận thức XHHGDMN Bởi có nhận thức hành động Mặt khác sở hạ tầng trường mầm non Nắng Mai vấn đề xúc cần phải tháo gỡ kịp thời 2- Sự cần thiết phải XHHGDMN: Với thực trạng trên, giáo dục mầm non Phường Lê Lợi nói chung trường mầm non Nắng Mai nói riêng phải đối mặt với thách thức to lớn là; sở vật chất trường lớp, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chăm sóc giáo dục trẻ thiếu thốn nghèo nàn; tỷ lệ học sinh độ tuổi mầm non lớp thấp; Quy mô phát triển trường lớp thiếu đa dạng; nhận thức cha mẹ học sinh, hội học mầm non nói riêng chăm sóc - giáo dục trẻ em nói chung hạn chế Để giải toán trên, đường khác cần phải có giải pháp thực tốt chủ chương XHHGDMN;huy động nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp đa dạng hoá loại hình trường lớp cho phù hợp với phát triển chung thành phố Kon Tum Có GDMN phường Lê Lợi thực trì, ổn định phát triển Chương 3: Một số biện pháp thực XHHGDMN Trường mầm non Nắng Mai I- Quá trình thực hiện: 1- Những việc làm: 1.1 Huy động xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục: Nhà trường trực tiếp tiến hành công tác giáo dục phối hợp với gia đình lực lượng xã hội chăm lo xây dựng môi trường nhà trường từ cảnh quan nhà trường tạo môi trường xanh - - đẹp, sở trường lớp trang thiết bị đồ dùng dạy học, nề nếp kỷ cương, quan hệ sáng giáo viên với giáo viên, cô giáo với trẻ, cô trẻ với nhân dân địa phương, không khí học tập, niềm vui trẻ đến trường, quan hệ lành mạnh ,trong sáng, tình cảm "tất học sinh thân yêu" kính thầy, yêu bạn, tích cực hưởng ứng phong trào "xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" trường mầm non Khai thác huy động lực lượng xã hội, từ tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể doanh nghiệp, đơn vị đóng trân địa bàn, tổ chức xã hội, Hội từ thiện, Hội cha mẹ học sinh đến cá nhân tham gia việc xây dựng môi trường giáo dục Tuyên truyền, khơi dậy truyền thống hiếu học dân tộc, làng dòng họ học tập Làm cho người thấy trách nhiệm trước cái.Vận động gia đình tạo điều kiện cho đến trường, chăm lo chăm sóc giáo dục trẻ nhà đóng góp điều kiện có để xây dựng môi trường giáo dục nhà trường 1.2 Huy động xã hội tham gia vào trình CSGD trẻ: Vận động lực lượng xã hội tham gia giúp đỡ hoạt động nhà trường; Dọn vệ sinh trường lớp, trồng xanh, xây dựng bồn hoa vườn trường; tham gia hoạt động ngày lễ ngày hội trường mầm non, Hội thi tuyên truyền ngành học; sưu tầm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho CSGD trẻ, mời phụ huynh tham gia dự hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trước, có sở khoa học, thực tiễn dựa đường lối chủ trương Đảng có tính khả thi *Hình thức tham mưu : - Thông qua kỳ giao ban với Đảng uỷ, giao ban UBND phường, qua Đại hội giáo dục,các hội nghị chuyên đề công tác giáo dục , chương trình sơ kết, tổng kết UBND phường, sơ kết tổng kết trường với nội dung hoạt động XHHGDMN - Đề xuất trực tiếp với đồng chí lãnh đạo Đảng, quyền địa phương vai trò, nhiệm vụ giáo dục mầm non, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non địa bàn, làm cho họ hiểu trách nhiệm cấp uỷ Đảng, quyền địa phương trước nhân dân,từ đồng chí dành quan tâm đến nghiệp GD nói chung GDMN nói riêng - Tuyên truyền qua đài truyền phường, bảng tuyên truyền trường, buổi chào cờ đầu tuần tổ, làng đồng bào dân tộc - Hình thức tham mưu hiệu đạo nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục- chăm sóc trẻ phải sử dụng mục đích có hiệu nguồn lực huy động từ nhân dân * Trích đề cương “Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2005-2010.”và tính đến năm 2012 UBND phường Lê Lợi phê duyệt thực Đề án với giải pháp sau : - Tiếp tục phát triển mạng lưới trường lớp đa dạng theo loại hình công lập tư thục, dân lập Tham mưu với UBND Phường dự kiến mở hệ thống trường mầm non bán trú khu trung tâm Làng Plêrơhai1 có đủ lớp theo độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo vào năm 2010 Từ năm 2005 giữ nguyên lớp MG tổ dân phố làng đồng bào DTTS, ưu tiên mở lớp tuổi để vận động 100% trẻ tuổi lớp - Về CSVC: Thực phương châm Nhà nước nhân dân làm với hỗ trợ tổ chức xã hội, doanh nghiệp, đơn vị đóng góp nhân dân Nhà trường chủ động việc lập kế hoạch xây dựng quản lý CSVC Ban giám hiệu chịu trách nhiệm quản lý toàn CSVC, hàng năm xây dựng tu sửa bổ sung để hoàn thiện theo yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ; - Tu sửa bổ sung hàng rào điểm lớp tổ 5, tổ xây thêm phòng học khu trung tâm - Năm 2006: Xây dựng hàng rào, sân chơi lớp học khu trung tâm, mở lớp bán trú - Năm 2007: tiếp tục tranh thủ ủng hộ doanh nghiệp đóng chân địa bàn cấp ngành tầng lớp nhân dân để kêu gọi xây dựng bếp ăn bán trú, sân bê tông khu sân chơi, thiết bị CSGD trẻ, xây dựng cảnh quan môi trường trường mầm non - Năm học 2008- 2009 : Xây dựng sở vật chất gắn với phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực trường mầm non; xây dựng hoàn thiện hàng rào sân chơi, nhà vệ sinh lớp MG tổ 4, mở rộng sân chơi, diện tích đất khu trung tâm làng Plêirơhai 1; lập tờ trình xin chủ trương bán đấu thầu diện tích đất tổ không phù hợp với quy hoạch, đầu tư xây dựng hoàn thiện lớp học tổ theo quy hoạch - Năm 2009 -2010; Tiếp tục đầu tư xây dựng hàng rào, nhà vệ sinh tổ 5, làng tham mưu UBND phường giao thêm đất mở rộng diện tích sân chơi điểm trung tâm mở rộng hệ thống bán trú cho lớp học sinh DTTS Làng Plêirơhai Đảm bảo lớp học khu trung tâm học bán trú trường - Năm 2010 đến 2012 ; Tiếp tục huy động tạo nguồn kinh phí đầu tư hoàn thiện sở vật chất, phòng học, khu hiệu bộ, bếp ăn chiều điểm trung tâm Làng xây dựng điểm trường tập trung lớp MG tổ tổ điểm xây dựng hoàn thiện điểm lớp MG làng hoàn thành điều kiện để công nhận Trường mầm non Đạt Chuẩn Quốc gia vào năm 2012 UBND phường có trách nhiệm qui hoạch phát triển GDMN phạm vi quản lý theo hướng tiết kiệm ngân sách , với nhà trường vận động nguồn lực tăng cường xây dựng, sửa chữa sở vật chất trường lớp cho tổ dân phố làng đồng bào DTTS 3- Kết thực XHHGDMN: Trong năm thực XHHGDMN đem lại kết bước đầu cho phát triển GDMN phường Lê Lợi Các lực lượng xã hội tham gia ngày tích cực vào việc huy động trẻ đến trường, huy động nguồn lực xây dựng CSVC, đóng góp kinh phí hỗ trợ cho giáo dục ngày nhiều, nhiều hình thức khác Dưới lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, với nỗ lực trường học địa bàn phường Lê Lợi, nhân dân Lê Lợi, Giáo dục phường Lê Lợi có thành tích đáng tự hào ; Một hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, thống đa dạng hoá hình thành với đầy đủ bậc học, ngành học ( từ trung học phổ thông đến mầm non); mạng lưới mở rộng khắp tổ dân phố làng đồng bào DTTS Riêng ngành học mầm non Phường đạt kết cụ thể sau: * Về xây dựng sở vật chất trường lớp: Bằng nhiều nguồn vốn, Nhà nước, nguồn nhân dân đóng góp, nguồn viện trợ tổ chức xã hội xây dựng phòng học, hàng rào kiên cố khu trung tâm làng Plểiơhai1, lớp MG tổ 5, sân chơi với tổng kinh phí 853.740.562 đồng.Hiện nay, trường có phòng học tăng năm học 2003-2004 60%, đáp ứng yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đó: + Phòng học cấp đủ điều kiện CSGD trẻ : 7/9 phòng (chiếm 78%), tăng năm học 2003-2004 3,2lần + Xóa Phòng học tạm so với năm 2004 71% + Sân chơi bê tông có đồ chơi : 3/5 điểm trường, tăng 60% so với năm 20032004 + Các điểm trường có nguồn nước sạch, công trình vệ sinh riêng giáo viên học sinh, hàng rào kiên cố bao quanh khuôn viên trường - Năm học 2004 - 2005 trường tham mưu với Phòng kinh tế Thị xã xây dựng nhà học khu trung tâm với tổng kinh phí 61 triệu đồng, UBND số doanh nghiệp ủng hộ kinh phí nâng cấp sở vật chất trường học lớp Làng 2, tổ 5, tổ sân bê tông với tổng kinh phí: 5600.000đồng ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em Tỉnh hỗ trợ thiết bị dạy học cho hai lớp mẫu giáo dân tộc với tổng kinh phí: 2.200.000đồng - Năm học 2005-2006: kêu gọi tổ chức "Vì sứ mệnh tuổi thơ Monaco" Cộng hoà dân chủ Pháp xây dựng lớp học theo hệ thống bán trú thiết bị dạy học với tổng kinh phí: 145 triệu đồng Các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể cán nhân dân ủng hộ xây hàng hàng rào khu trung tâm, lớp mẫu giáo tổ với tổng kinh phí: 78 triệu đồng - Năm học 2006-2007: xây dựng bếp nấu ăn cho học sinh bán trú, làm sân chơi khu trung tâm, xây dựng lớp mẫu giáo tổ dân phố sửa chữa lớp học điểm lẻ với tổng kinh phí 70 triệu đồng - Năm học 2007-2008, trường tiếp tục lập dự án kêu gọi đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống trường mầm non bán trú khu trung tâm làng Plêirơhai1, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Chính quyền địa phương Hội đồng nhân dân phường, mặt trận tổ quốc phường, tổ chức hội nghị gặp mặt doạnh nghiệp đóng chân địa bàn phường tuyên truyền công tác XHHGD kêu gọi viện trợ tiền của, công sức, vật liệu xây dựng thêm lớp học khu trung tâm trường - Năm học 2008-2009 ; kêu gọi tổ chức nhân dân ửng hộ xây dựng hoàn thiện hàng rào, sân chơi, nhà vệ sinh lớp học mẫu giáo tổ với tổng kinh phí huy động xây dựng 31.000.000 đồng; mở rộng sân bê tông, cổng trường: 21.000.000 đồng; xin UBND giao thêm quỹ đất mở rông diện tích điểm trường trung tâm 3722m2 theo diện tích trường chuẩn Quốc gia - Năm học 2009-2010: Tôi lập phương án huy động XHHGD từ phụ huynh học sinh nhà hảo tâm tham mưu Hội đồng nhân dân phường – UBND phường Lê Lợi phê duyệt triển khai có hệu Kết quả; huy động 29.000.000đồng cải tạo làm 304m2 sân chơi điểm trung tâm MG tổ 5; mua đồ dung trang thiết bị học tập cho trẻ - Năm học 2010-2011; Tiếp tục lập phương án huy động XHHGD từ phụ huynh để tiếp tục mở rộng sân chơi mắc hệ thống nước máy đảm bảo nước cho sinh hoạt Bán trú học sinh điểm trường Kết huy động : 27.686.200 đồng; làm sân bê tông mắc nước máy điểm trung tâm 13.036 000 đồng; làm giếng nước MG tổ với tổng Kinh phí 8000.000 đồng; trang bị đồ dùng học tập cho trẻ với tổng kinh phí : 6.650.200 đồng.Ngoài huy động đơn vị đội ủng hộ công san ủi dọn cỏ trồng xanh sân trường; Ngoài Tổ chức Đông Tây Hội NGộ tài trợ xây phòng học kiên cố với tổng kinh phí 467.254.362 đồng trang thiết bị bên với Kinh phí 75 000.000 đồng * Về huy động trẻ lớp mầm non: Năm học 2003-2004 từ thành lập trường mầm non Lê Lợi( Nắng Mai), từ chỗ phát triển chậm chủ yếu lớp mẫu giáo buổi điểm lẻ, quy mô trường lớp mầm non đa dạng phát triển có hệ thống từ nhà trẻ đến mẫu giáo tổ chức lớp mầm non chăm sóc bán trú trường, nhóm, lớp mầm non công lập thành lập phát triển địa bàn phường Lê Lợi Tỷ lệ trẻ độ tuổi mầm non địa bàn phường Lê Lợi lớp ngày cao đặc biệt hai làng đồng bào dân tộc thiểu số Năm học 2003-2004,học sinh lớp 238/475 trẻ độ tuổi mầm non( học sinh học trường 162 trẻ, học nơi khác 76 trẻ),đạt:50,3% Năm học 2007-2008 học sinh mẫu giáo lớp 266/317( học sinh học trường 201, học sinh học nơi khác 65) đạt 83,9%, tăng 33,6% so với năm học 2003-2004; Năm học 2008-2009, học sinh mẫu giáo lớp trưởng 284/319( học sinh học trường 195, học sinh học nơi khác 89) đạt tỷ lệ 89%,tăng 6,1% so với năm học 2007-2008, trường mở lớp bán trú tăng lớp so với năm học 2007-2008 - Năm học 2009-2010: + trẻ nhà trẻ lớp 47/190 trẻ đạt 15,6% tăng 5,1 % só với năm học 2008-2009 + Trẻ MG lớp trường 278/309 ( đạt tỷ lệ 90% tăng 1% so với nă học 20082009 riêng trẻ tuổi đạt 100% tạo điều kiện tốt cho trẻ vào lớp - Năm học 2010-2011: + Huy động trẻ nhà trẻ lớp đạt 31,1% (56/177 trẻ), + Trẻ mẫu giáo đạt 97%(289/298 trẻ), tăng 7% so với năm học 2009-2010 Riêng trẻ trẻ tuổi học mẫu đạt 100% tạo điều kiện tốt để phát triển tiểu học * Về đội ngũ giáo viên: Đội ngũ nhà giáo ngày bổ sung tăng cường, bước đồng cấu, chất lượng nâng lên bước, đội ngũ nhà giáo có bước trưởng thành đáng kể Năm học 2003-2004, tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường : người, : CBQL: 2; Giáo viên đứng lớp:6; nhân viên:1và giáo viên giỏi cấp Đến năm 2010 -2011, trường có tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường : 19 người, : CBQL: 2; Giáo viên đứng lớp: 12; nhân viên:5, đội ngũ giáo viên giỏi cấp tăng lên; GV giỏi cấp trường đạt 66,6%, GV giỏi cấp Thành phố đạt 25%.có chiến sĩ thi đua cấp sở; chiến sĩ thi nddua cấp Tỉnh, 100% giáo viên xếp loại tốt theo chuẩn Nghề nghiệp GVMN * Nhận thức giáo dục: Các tầng lớp nhân dân thấy rõ vị trí, vai trò to lớn GD-ĐT quốc sách hàng đầu việc thúc đẩy KT-VH-XH phát triển theo định hướng XHCN, quan tâm đến việc đến việc đưa em lớp mầm non Đảng ủy, HĐND, UBND phường Lê Lợi xây dựng Nghị chuyên đề kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2005- 2010 phù hợp với phường Lê Lợi, Chỉ thị, Nghị phổ cập trẻ em tuổi , tăng cường phổ cập giáo dục tiểu học - xoá mù chữ Tiếp theo chi Đảng, tổ dân phố, đoàn thể phường có việc làm cụ thể sát thực để vận động học sinh lớp đóng góp tiền xây dựng trường Từ năm học 2005-2006 đến vận động "ngày toàn dân đưa trẻ đến trường" mồng tháng hàng năm đạt kết tốt, huy động tăng từ 50,3% năm học 2004-2005 lên 97% năm 20102011,số trẻ độ tuổi đến trường tỷ lệ học chuyên cần trẻ đạt 95100%, không tình trạng sau lễ Noen tết Nguyên đán hàng năm học sinh dân tộc thiểu số bỏ học theo cha mẹ lê rẫy Cũng từ UBND phường Hội cha mẹ học sinh xây dựng quỹ khuyến học, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng học sinh giỏi Một số cá nhân, đoàn thể,tổ dân phố phối hợp với nhà trường làm tốt công tác Nguyên nhân thành tựu tầng lớp nhân dân phường Lê Lợi vượt khó khăn để chăm lo cho việc học tập em, nhận thức công tác giáo dục đồng bào nâng lên, phần lớn nhà giáo tận tuỵ với nghề Nhà trường tham mưu tích cực hiệu cho Đảng, Chính quyền phường Lê Lợi chủ trương, sách đắn, kịp thời cho phát triển giáo dục nói chung GDMN nói riêng phường Lê Lợi UBND phường tạo nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục mầm non , tranh thủ dự án ưu tiên đầu tư cho phát triển giáo dục Việc đa dạng hoá loại hình GDMN tạo hội cho trẻ em chăm sóc giáo dục trường mầm non Các đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang có nhiều hoạt động trợ giúp phát triển giáo dục mầm non C- Kết luận đề xuất, kiến nghị I- Kết Luận: Từ kết sáng kiến kinh nghiệm trên, rút số kết luận sau: Trên sở lý luận thực tiễn giúp cho nhà quản lý GDMN có cách nhìn tổng thể việc thực XHHGDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc -giáo dục trẻ trường mầm non 2- Giúp cho cán quản lý trường học đặc biệt cán quản lý trường mầm non , số kinh nghiệm thực tốt công tác XHHGDMN địa phương nơi trường đóng chân ; công tác tham mưu cho cấp lãnh đạo địa phương xây dựng phát triển nhà trường; công tác phối kết hợp với ban ngành đoàn thể, đơn vị; nâng cao nhận thức cấp ngành,các tổ chức xã hội toàn thể nhân dân giáo dục mầm non; số biện pháp huy động nguồn lực để phát triển nhà trường 3- Thực có hiệu XHHGDMN góp phần xây dựng nhà trường phát triển mặt làm cho giáo dục phục vụ đắc lực phương hướng, mục tiêu phát triển KT-XH địa phương khắc phục nguyên nhân dẫn đến yếu kém, cải biến thực trạng, nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non 4- Khắc phục nhận thức chưa XHHGDMN phận xã hội - Bồi dưỡng, giáo dục cho đội ngũ giáo viên, cán nhà trường nhận thức đắn thực có hiệu nghiệp XHHGDMN, làm cho người thấy XHHGD đem lại thành to lớn cho nghiệp giáo dục nhờ sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, toàn dân Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kiến thức cập nhật thông tin nắm hiểu biết cần thiết chăm sóc giáo dục trẻ mầm non,làm chuyển biến cấp, ngành,trường mầm non đến gia đình tầng lớp nhân dân, giúp họ định hướng đắn, xác định rõ trách nhiệm, tham gia cách tự giác vào việc xây dựng, phát triển GDMN địa bàn phạm vi 6- Mang lại hiệu việc trì sĩ số, chống bỏ học, động viên trẻ đến trường mầm non thực tốt chủ trương phổ cập GDMN cho trẻ em tuổi chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp nâng cao tỷ lệ phổ cập GD Tiểu học độ tuổi 7- Nhà trường đạt chất lượng hiệu công tác chăm sóc - giáo dục trẻ,tạo niềm tin nhân dân nhà trường xã hội thấy hoạt động nhà trường đem lại hiệu lực lượng xã hội tham gia, hoà GDMN Các biện pháp thực XHHGDMN góp phần giải đòi hỏi cấp bách trước mắt, vừa có tính lâu dài, tạo sở cho bước phát triển trường mầm non Nắng Mai Tuy nhiên theo phạm vi đề tài biện pháp giới hạn cấp sở áp dụng GDMN phù hợp phường Lê Lợi nơi trường mầm non Nắng Mai đóng chân Song, biện pháp, cách làm gợi ý bước đầu cho cán quản lý trường học đặc biệt cán quản lý trường mầm non công tác tham mưu, phối hợp thực XHHGDMN sở xã, phường khó khăn Lê Lợi II- Kiến nghị: Bằng thực tiễn công tác vận dụng số biện pháp thực XHHGDMN trường mầm non Nắng Mai mà thực Rất mong Hội đồng khoa học trường mầm non Nắng Mai Hội đồng khoa học ngành giáo dục Thành phố Kon Tum góp ý, bổ sung để sáng kiến kinh nghiệm thực có chất lượng hiệu công tác quản lý thực XHHGDMN tất trường học đặc biệt trường mầm non / III- Phần bổ sung SKKN: 1- Nội dung bổ sung : Bổ sung phần A ; Cơ sở lý luận phần B : Phần nội dung SKKN : bao gồm; * Ở phần A : - số chủ trương XHHGD ngành Tỉnh Kon Tum * Phần B : - Mục : việc làm - Mục 3: Biện pháp thực - Mục II: kết đạt 2- Lý bổ sung : 2- Lý bổ sung : - Xuất phát từ tính chất đặc thù ngành học mầm non mang tình XHH cao, thực trạng trường sở vật chất ; phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học; nhu cầu phát triển nâng cao chất lượng GDMN địa bàn Cùng với việc thực nhiệm vụ năm học 2009-2010 năm học 2010-2011 với chủ đề “ Đổi quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” Phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc Gia vào năm 2012 - Từ kết thực XHHGDMN năm qua triển khai thực có hiệu cao địa bàn Lê Lợi Từ tiếp tục thực biện pháp XHHGDMN bổ sung thêm số nội dung biện pháp huy động nguồn lực , đặc biệt năm học 2009-2010 năm học 2010-2011, mạnh dạn huy động từ bậc phu huynh trường đóng góp công sức, tiền đầu tư xây dựng trường lớp , trang thiết bị đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ Vận động trẻ lớp , tăng số lượng trẻ học bán trú lớp trẻ người Kinh thêm lớp trẻ dân tộc thiểu số 30 trẻ, đảm bảo 100% trẻ học bán trú học hai buổi/ ngày trường 3- Kết : Qua đó, đem lại kết thiết thực : - Năm 2009-2010 : Huy động phụ huynh , doanh nghiệp đóng chân địa bàn, nhà hảo tâm đầu tư xây dựng sân chơi, mắc nước máy lớp MG tổ 5, điểm trung tâm trang bị đồ dùng học tập cho trẻ với tổng kinh phí 29.000.000đồng; Tiếp tục lập dự án kêu gọi tổ chức “ Vì sứ mệnh tuổi thơ” Monaco chấp thuận tài trợ 300.000.000 xây dựng phòng học thiết bị đồ dùng dạy học taị điểm MG Làng Plêrơhai2 Phối hợp với Chi Làng DTTS vận động phụ huynh DTTS đưa em học bán trú học buổi/ngày - Năm học 2010-2011: Vận động phụ huynh ủng hộ kinh phí đầu tư trang bị hệ thống cung cấp nước cho trường với kinh phí 13,0 36.000đồng làm giếng nước MG tổ với kinh phí 8000.000 đồng; mở rộng sân bê tông diện tích 50m2 với kinh phí 3020.000 đồng ; Tổ chức Đông Tây Hội NGộ tài trợ xây dựng thêm phòng học kiên cố điểm trung tâm với tổng kinh phí phí 467.254.362 đồng trang thiết bị bên với Kinh phí 75 000.000 đồng ; phụ huynh trang bị đồ dùng học tập đồ chơi cho trẻ với tổng kinh phí : 6.650.200 đông , tạo khuôn viên nhà trường xanh – đẹp, nâng cao chất lượng CSGD trẻ xây dựng hệ thông trường bán trú tăng tỷ lệ trẻ học bán trú trường từ 0% lên 60% tổng só trẻ toàn trường Huy động trẻ MN lớp ngày tăng; trẻ nhà trẻ tăng từ 0% năm 2004-2005 lên 31,1% vào năm 2010-2011, trẻ MG lớp tăng từ 50,3% lên 97 % năm 2010-2011 ˜Ì˜ TÀI LIỆU THAM KHẢO - Đề án XHHGD giai đoạn 2006-2010 Tỉnh Kon tum - Điều lệ trường Mầm non.Luật giáo dục nước Cộng hoà XHCN Việt Nam-NXB trị quốc gia-HN 2005 - Chiến lược phát triển GDMN đến năm 2010 UBND Tỉnh KonTum, UBND Thị xã KonTum - Tâm lý học trẻ MN- Trần Công Hoan - NXBGD-1996 - NQ 05/2005/NQ-CP GDMN - Kỹ tập thực hành quản lý mầm non hiệu trưởng NXBGD.2001 - Giáo trình tâm lý học quản lý.NXBĐHQG.1997 Mục lục Trang A- Phần mở đầu I Lý chọn đề tài II Mục đích SKKN III Cơ sở đối tượng SKKN Cơ sở lý luận: 1.1 Xã hội hoá giáo dục 1.2 Vai trò GDMN 1.3 mục tiêu giáo dục mầm non 1.4 Nhiệm vụ giáo dục mầm non 1.5 XHHGDMN 1.6 Các chủ chương XHHGDMN Cơ sở thực tiễn 2,1 Thực trạng GDMN trường mầm non Lê Lợi 2.2 Sự cần thiết thực XHHGDMN Đối tượng SKKN IV Phạm vi thực B- Phần Nội dung: I-Quá trình làm Những việc làm Thời gian thực 10 Biện pháp thực 10 II- Kết quả: 15 C- Kết luận kiến nghị: I- Tác dụng SKKN 19 19 II Kiến nghị 20 III- Phần bổ sung SKKN 21 Tài liệu tham khảo 22 Mục lục 23 ... phường Lê Lợi, thu hút trẻ độ tuổi mầm non CSGD trường mầm non Nắng Mai Với lý trên, tìm tòi nghiên cứu vận dụng "Một số biện pháp thực xã hội hoá giáo dục Trường mầm non) II Mục đích sáng kiến kinh... cứu thực trạng địa phương, đơn vị - Tìm biện pháp vận dụng có hiệu chủ chương XHHGDMN trường mầm non Nắng Mai IV - Đối tượng sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp thực XHHGDMN trường mầm non. .. cho việc xây dựng trường, lớp 2- Những biện pháp thực hiện: 2.1-Tăng cường công tác tham mưu tuyên truyền XHHGDMN: Giáo dục mầm non ngành học mang tính xã hội cao, trường mầm non cần liên hệ chặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục trong trường mầm non, Một số biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục trong trường mầm non, Một số biện pháp thực hiện xã hội hoá giáo dục trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay