Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơ

24 161 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:35

LỜI CẢM ƠN Năm học 2015 – 2016 nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách lớp tuổi khu Quảng Minh, trường Mầm non Mỹ Hưng Để hoàn thành bản sáng kiến kinh nghiệm này, xin chân thành cảm ơn Phòng GD đào tạo Huyện Thanh Oai giúp đỡ nhiệt tình ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt đồng chí hiệu trưởng Nhữ Thị Thủy, xin chân thành cảm ơn đồng chí đồng nghiệp, cảm ơn bậc phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cả vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm Trong trình viết đề tài nhiều hạn chế thiếu xót, mong quý cấp quan tâm giúp đỡ thêm để đề tài ứng dụng hiệu quả phổ biến rộng rãi Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC: yếu lý lịch:…………………………………………………….Trang Lời cảm ơn……………………………………………………… Trang Mục lục:……………………………………………………… Trang Danh mục viết tắt…………………………………………………Trang A Phần mở đầu:………………………………………………… Trang B Nội dung đề tài…………………………………………….Trang Cơ sở lý luận Cơ sở thực tế Phạm vi thực đề tài C Quá trình thực đề tài…………………………………… Trang Tình hình thực tế chưa thực đề tài…………………… Trang Biện pháp thực hiện…………………………………………… Trang 1.Biện pháp 2.Biện pháp 3.Biện pháp 4.Biện pháp 5.Biện pháp 6.Biện pháp Kết quả thực hiện…………………………………………… Trang 23 Bài học kinh nghiệm………………………………………… Trang 24 Khuyến nghị………………………………………………… Trang 25 DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT - VD: Ví dụ - DG: Giáo dục - HĐ: Hoạt động - GDMN: Giáo dục mầm non - MG: Mẫu giáo - MN: Mầm non - LQ: Làm quen A PHẦN MỞ ĐẦU Chưa làm mẹ chứa chan tình mẹ Bởi yêu nghề nên quý lớp măng non Là giáo viên mầm non, nhận thấy rõ trách nhiệm to lớn bản thân xu Xu hội nhập phát triển mà khoa học – kĩ thuật phát triển vũ bão Vậy từ phải làm để góp phần phát triển toàn diện nhân cách trẻ Trường mầm non nơi phát triển tất cả khả năng, thiên hướng trẻ nhỏ tất cả khả năng, thiên hướng non trẻ ấy, quan trọng cần thiết khả ngôn ngữ Vì việc phát triển ngôn ngữ có hệ thống, có phương pháp sở công tác giáo dục trường mầm non, tiến hành tất cả hoạt động, môn học, đặc biệt qua kể truyện, đọc thơ Năm học 2015 – 2016 nhà trường phân công phụ trách lớp 5-6 tuổi khu Quảng Minh Trong trình giảng dậy, thấy nhiều trẻ nói ngọng, nói thiếu thành phần câu, trẻ thiếu hụt kho tàng biểu cảm Các tiết học diễn chưa sôi Chính chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN thông qua kể truyện, đọc thơ” Các hình tượng văn học đưa đến những hình tượng tuyệt diệu ngôn ngữ dân tộc Từ những hình tượng truyện kể, thơ…trẻ nhận thức tính rõ ràng, xác từ, hoàn hảo câu với những cấu trúc ngữ pháp phong phú B NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận Trong giáo dục Việt Nam văn học hình thức GD mang tính nghệ thuật cao, hấp dẫn vào lòng người, có tác dụng mạnh mẽ vào tư tưởng tình cảm người Đặc biệt văn học thiếu bóng trường mầm non Vì văn học không những có tác dụng mở rộng tầm nhìn cho trẻ giới xung quanh mà giúp trẻ ghi nhớ nói lại những hình ảnh đẹp từ ngữ xác, diễn đạt trôi chảy Như việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ có ý nghĩa quan trọng Nó góp phần vào việc phát triển hình thành nhân cách cho trẻ Việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ giao tiếp giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với những môn khoa học khác : Môn LQ với môi trường xung quanh, LQ với toán, Âm nhạc, Tạo hình…Thông qua kể truyện,đọc thơ trẻ hoạt động nhiều giúp trẻ khả phát triển trí nhớ, tư ngôn ngữ, khả cảm thụ hay đẹp, tốt xấu vật xung quanh Bởi lứa tuổi trẻ ví tờ giấy trắng, trẻ đến lớp mở đầu trang sách cô giáo in lên những hình ảnh, những vốn từ, những nhân vật, những cử khác Qua những thơ, câu truyện giúp trẻ mở mang kiến thức xã hội thiên nhiên, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ Đây nhiệm vụ quan trọng chương trình GD toàn diện nhân cách trẻ tạo tiền đề cho trẻ trước vào lớp Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác chăm sóc GDMN Nó góp phần phát triển hình thành nhân cách cho trẻ Đặc biệt qua kể truyện, đọc thơ, giúp trẻ phát triển vốn từ, luyện phát âm nói ngữ phápsở thực tế Do yêu cầu nâng cao chất lượng GD ngành học Năm học 2015-2016, trường mầm non Mỹ Hưng tiếp tục thực CT GDMN gặp nhiều khó khăn Đặc biệt kể truyện, đọc thơ, trình giảng dạy thấy nói nhiều, trẻ không hứng thú, tiết học diễn không sôi Trẻ thiếu hụt kho tàng biểu cảm, nhiều trẻ nói ngọng nói thiếu thành phần câu Mà thực tế người muốn tồn phát triển nhờ vào trình giao tiếp ngôn ngữ Mục tiêu chương trình GDMN phát huy tính tích cực trẻ hoạt động Nghĩa trẻ phải tự tìm tòi khám phá đưa ý kiến Nhưng trẻ diễn đạt lúng túng, chưa lưu loát nghĩ qua kể truyện, đọc thơ ngôn ngữ trẻ phát triển phong phú Trẻ nói lưu loát hơn, sử dụng từ lúc chỗ Là giáo viên có tinh thần trách nhiệm đầy lòng nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, bản thân xác định mục đích ,ý nghĩa, tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt động kể truyện, đọc thơ Nên mạnh dạn tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG 5-6 tuổi thông qua kể truyện, đọc thơ Phạm vi thời gian thực đề tài Đề tài thực lớp tuổi thôn Quảng Minh trường MN Mỹ Hưng năm học 2015-2016 C: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Tình hình thực tế chưa thực đề tài a Đặc điểm lớp - Năm học 2015-2016, phân công giảng dạy lớp 5-6 tuổi khu Quảng Minh trường, nhà trường tin tưởng Lớp có 43 cháu, có 35 cháu học qua lớp MG nhỡ cháu chưa học qua lớp MG nhỡ, có cháu chậm phát triển b Những thuận lợi khó khăn * Thuận lợi: - Được BGH tạo điều kiện đầu tư sở vật chất trang thiết bị, kinh phí để mua sắm đồ dùng phục vụ cho hoạt động trẻ - Được quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu chuyên môn, xây dựng nhiều chuyên đề theo hình thức GDMN mới, tạo điều kiện giúp đỡ những nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học đồ chơi cho cháu - Đa số trẻ lớp khỏe mạnh, học chuyên cần tích cực hoạt động - BGH thường xuyên kiểm tra đôn đốc xây dựng mang tính toàn diện để thúc đẩy chất lượng chăm sóc GD trẻ - Bản thân khỏe mạnh, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, đào tạo chuyên môn hệ quy, biết lắng nghe ý kiến người, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp * Khó khăn: - Trong lớp có trẻ chậm phát triển nên khó để trẻ hòa đồng với bạn lớp - Là những năm thực chương trình GDMN gặp nhiều khó khăn việc thực chương trình - Bản thân trẻ kinh nghiệm nghề nghiệp hạn chế - Do trình độ nhận thức trẻ không đồng đều, 19 % số trẻ lần đầu đến trường Số trẻ nam nhiều số trẻ nữ Nhiều cháu chưa mạnh dạn tự tin giao tiếp, trẻ nói ngọng - Môi trường học tập trẻ chưa đảm bảo yêu cầu trương trình - Phương tiện để dạy học sài chưa thu hút trẻ vào hoạt động - Đa số phụ huynh làm nông nghiệp , có thời gian quan tâm đến trẻ - Dân địa phương nói ngọng nhiều trẻ lớp nói ngọng nhiều, ngôn ngữ trẻ chưa phong phú, giao tiếp hay thiếu thành phần câu chưa có khả biểu cảm - Sau phân công giảng dạy lớp 5-6 tuổi khu Quảng Minh thấy kể truyện, đọc thơ khô khan, không khí học trầm, trẻ chưa hứng thú học, trẻ nói ngọng nhiều nên kết quả chưa cao Vì nghĩ muốn đạt kết quả cao kể truyện, đọc thơ trước hết cần “ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ” Do tiến hành khảo sát 43 cháu kết quả sau: STT Nội dung Kết Số lượng Tỉ lệ% Trẻ nói ngọng N L 29/43 67% Trẻ nói ngọng dấu thanh( ?, ~) 21/43 49% Nói thiếu thành phần 13/43 30% Lời nói chưa có khả biểu cảm 19/43 44% Từ kết quả trên, băn khoăn, suy nghĩ cần phải làm để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, diễn đạt phát âm xác tiếng mẹ đẻ Bằng kiến thức học kinh nghiệm giảng dạy đề số biện pháp để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua kể truyện, đọc thơ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Biện pháp 1: Nghiên cứu tìm tòi tư liệu, tài liệu liên quan Để giúp trẻ diễn đạt phát âm xác, không ngừng tìm tòi nghiên cứu tư liệu, tài liêu có liên quan Bởi sách báo kho tàng kiến thức khổng lồ, phong phú đa dạng Nó có ích người giáo viên biết khai thác, vận dụng vào tình hình thực tế lớp VD: Qua sách “Phương pháp phát triển lời nói trẻ em” Tác giả - Đinh Hồng Thái giúp cho giáo viên biết phương pháp, biện pháp phát triển vốn từ, phát triển lời nói cho trẻ Hiện có nhiều những sách những thể loại khác truyện kể, thơ, câu đố… dành cho trẻ MN Mà theo chương trình GDMN người giáo viên lựa chọn đề tài để đưa vào hoạt động học Qua nghiên cứu tài liệu, tư liệu liên quan đến văn học mạnh dạn đưa những tác phẩm văn học có nội dung phù hợp với chủ đề, chủ điểm mang tính GD cao vào giảng dạy VD: Chủ đề giới thực vật đưa vào câu truyện “ Hạt đỗ ngủ quên” - Truyện “ Qua đường”, “Kiến ô tô” chủ đề giao thông - Truyện “ Cô Mây”, “ Giọt nước tí xíu” chủ đề nước mùa năm Bên cạnh tìm tòi tham khảo những sách làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên phế liệu để thu hút trẻ làm sản phẩm từ nguyên phế liệu Mục đích để giáo dục cho trẻ biết tận dụng nguyên phế liệu để tạo đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ VD1: Từ vỏ củ lạc hướng dẫn trẻ làm thân gà trống, mảnh xốp vụn làm đuôi gà mào, vỏ hộp thạch làm chân Hoặc từ thìa sữa chua làm thân chuồn chuồn hay thân bướm Sau trẻ tạo sản phẩm, hỏi lại trẻ cách làm, mục đích để trẻ tập diễn đạt cử lời nói cho đủ câu mạch lạc giao tiếp cô VD2: Từ những vỏ kẹo hướng dẫn trẻ làm những hoa, những ống hút nước làm thân những hoa Sau trẻ làm những sản phẩm, hỏi lại trẻ cách làm nào? làm hoa gì? VD3: Từ những vỏ thuốc, hộp thuốc hưỡng dẫn trẻ làm thân những ô tô, những lon bia để làm ô tô chở hàng,… Sau trẻ làm xong hỏi lại trẻ cách làm, hay ý tưởng trẻ Không nghiên cứu tài liệu sách báo mà thường xuyên đọc báo điện tử, vào mạng để tìm kiếm tư liệu liên quan đến vấn đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ trang: www.mamnon.com; http://nhipđiêu.th, Qua nghiên cứu tư liệu, tài liệu liên quan tới việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ thấy vốn kiến thức nâng cao, mở rộng Từ tự tin đưa hoạt động học nhẹ nhàng lại có hiệu quả cao trẻ, giúp trẻ thêm yêu sống Biện pháp 2: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua kể chuyện sáng tạo trò chơi đóng kịch Việc cho trẻ kể chuyện sáng tạo chơi TC đóng kịch có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nó không ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển ngôn ngữ mà thúc đẩy phát triển xúc cảm, tình cảm thẩm mĩ trẻ * Thông qua kể chuyện sáng tạo Qua tưởng tượng phong phú những câu trả lời thông minh dỏm, hồn nhiên ngây thơ trẻ Thông qua tình cảm, tình yêu người, với thiên nhiên giúp trẻ sáng tạo những câu chuyện hay hấp dẫn mang đầy kịch tính qua kể chuyện sáng tạo Vào thời gian đầu năm học cho trẻ làm quen với việc kể chuyện sáng tạo qua tranh ảnh, cách cô kể phần đầu , yêu cầu trẻ kể phần kết thúc câu chuyện VD: Cô trẻ nghĩ câu chuyện cổ tích “ Ngày sinh nhật thỏ” Thông qua tranh có nhiều nhân vật như: Thỏ, Sóc,… Tôi tiến hành kể đoạn đầu trẻ tự suy nghĩ kể đoạn : Buổi sáng, Thỏ dậy sớm, thung lũng Nó mang theo trống đánh to Các vật nghe thấy ồn liền kéo cả thung lũng Thỏ nói với bạn “ Các bạn hôm sinh nhật tớ Tớ mời tất cả cậu tới dự lễ nhé” Các thử nghĩ tiếp xem đến dự sinh nhật Thỏ, tặng cho Thỏ quà gì? Chú ý không nhắc lại lời kể bạn, quà tặng mang đến khác - Cháu Đăng Khôi: Sóc chạy tổ nghĩ Thỏ thích ăn Nó lại vào lúc, reo lên Ta nghĩ rồi, Thỏ thích ăn cà rốt - Cháu Minh Ngân: Nhím tổ nghĩ xem tặng quà cho bạn Nghĩ không nhím đành hỏi mẹ “ Mẹ bạn thỏ thích nhỉ? Mẹ trả lời: Cà rốt nhà thỏ lúc có, nấm thỏ không ăn Mẹ nghĩ bó hoa tươi khiến thỏ cảm động - Cùng với tranh vào gần giữa năm học lại gợi ý cho trẻ tự nghĩ những câu chuyện có nội dung khác theo đề tài cháu tự chọn Nhưng những trẻ yếu gợi ý trẻ chọn đề tài kể với trẻ Khi những trẻ thành thạo mạnh dạn lúc khuyến khích trẻ tự nghĩ câu chuyện theo đề tài gợi ý trẻ tự chọn Để lưu lại những câu chuyện trẻ tự kể sáng tạo dã làm album, đặt cho chúng tên thú vị “ Những câu chuyện hay tác giả nhí” Và yêu cầu trẻ tự tưởng tượng nhân vật vẽ tranh minh họa cho câu chuyện 10 Với hình thức đòn bẩy thúc đẩy phát triển sáng tạo trẻ nhằm mục đích để phát triển ngôn ngữ làm giàu vốn từ cho trẻ có tác động tích cực tới việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào trường phổ thông - Ngoài in những hình ảnh những câu truyện để trẻ xem kể truyện theo tranh có sẵn chuẩn bị những đồ dùng cho trẻ sáng tạo góc học chữ để trẻ nhớ lâu hứng thú với chữ Trẻ đọc chuyện theo tranh * Chơi trò chơi đóng kịch - Tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch phương pháp tốt để phát triển ngôn ngữ đối thọai cho trẻ Nội dung kịch chuyển thể từ tác phẩm văn học mà trẻ làm quen Trẻ làm quen với mẫu câu văn gọt giũa chọn lọc Khi đóng kịch trẻ thể ngữ điệu, tính cách nhân vật mà trẻ đóng, giúp cho ngôn ngữ trẻ diễn đạt mang sắc thái biểu cảm rõ rệt VD: Chủ đề gia đình , lựa chọn câu chuyện “ Ba cô gái” cháu tập đóng kịch lựa chọn nhân vật cho phù hợp với tính cách trẻ : - Cháu Hồng Ngọc nhỏ nhẹ, yếu ớt đóng vai bà mẹ( giọng dịu dàng yếu ớt) 11 - Cháu Tiến Thành nhanh nhẹn, hoạt bát gợi ý cho cháu đóng vai Sóc ( giọng hối hả báo tin cho chị cả giận giữ nói câu “ Thương mẹ, thương mẹ mà giặt xong chậu quần áo về” - Cháu Phương Uyên đóng vai chị cả tỏ không thương mẹ, không quan tâm tới mẹ “ Ôi chị buồn chị phải giặt xong chậu quần áo đã”… - Trong cho trẻ tập đóng kịch ý đến vấn đề tương đối quan trọng là: Đối với những trẻ cho đóng vai những trẻ yếu cho đóng vai phụ Khi tham gia đóng kịch nhiều lần những trẻ yếu nâng cao lên vai khó Như những trẻ hòa nhập với bạn lớp , giúp trẻ tự tin, mạnh dạn hoạt động * Tóm lại: Thông qua hoạt động kể chuyên sáng tạo tập đóng kịch cháu lớp mạnh dạn tự tin giao tiếp với người đồng thời ngôn ngữ trẻ phát triển, trẻ phát âm xác nói mạch lạc Biện pháp 3: Sửa nói ngọng, nói lắp cho trẻ Đây biện pháp tích cực cần làm thường xuyên để giúp trẻ nói xác tiếng mẹ đẻ - Ở lớp tiếng địa phương nên có nhiều trẻ hay nói ngọng N L khiến gặp nhiều khó khăn việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Nhưng không mà nản lòng bỏ mặc trẻ Trong hoạt động GD nói chung kể truyện, đọc thơ nói riêng, thường xuyên cho trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao… có chứa chữ N L nhiều lần để phát những trẻ ngọng, cố gắng để trẻ hạn chế nói ngọng Tôi không nhắc lại lời trẻ mà yêu cầu trẻ nói đọc theo nhiều lần đến - Vì để giúp trẻ sửa ngọng N L chủ điểm lựa chọn những thơ, đồng dao, ca dao có chứa nhiều âm N L để rèn luện cho trẻ VD: Với chủ điểm giới thực vật chọn thơ “ Rau ngót, rau đay” để dạy trẻ Nấu canh ăn mát Muốn có vị Là nắm rau đay Nấu với cá tôm Mát ruột hay Canh ăn với cơm 12 Là mớ rau ngót Trẻ thích Hoặc “ Lúa mới” Ruộng lúa không bờ Mênh mông bát ngát Lúa vào hợp tác Lúa nặng thêm Lúa thơm ngát đồng Tươi làng vui xóm… Hay thơ “ Hoa cúc vàng” Suốt cả mùa đông Nắng đâu miết Trời đắp chân Còn chịu rét … - Ngoài sưu tầm số ca dao đồng dao có chứa chữ N L trẻ luyện bài: Nu na nu nống, vuốt ve,… - Bên cạnh những trẻ nói ngọng N L thấy số trẻ nói ngọng dấu, thanh, có trẻ nói khuyết âm VD: Qua thơ “ Quả” trẻ đọc “ Quạ” Hay thơ “ Mèo câu cá” có những câu: “Mèo nghĩ: “ thôi” Anh câu đủ Nghĩ hớn hở” Khi trò chuyện đàm thoại với trẻ thấy số cháu nói “không” thành “hông” Để sửa cho cháu kiên trì làm tương tự những kết quả sau thời gian kiên trì rèn luyện cháu có nhiều tiến rõ rệt phát âm tương đối chuẩn Biện pháp 4: Giúp trẻ phát âm xác - lời nói mạch lạc thông qua hoạt động khác mọi lúc, mọi nơi - Trong trình tổ chức hoạt động lúc, nơi quan sát thấy số trẻ phát âm không xác Chẳng hạn như: Lá – ná; không – hông;… 13 Việc phát âm không trẻ chủ yếu quan phát âm trẻ chưa linh hoạt, chưa chĩnh xác trẻ chưa biết điều chỉnh thở giọng nói phù hợp với nội dung Vì vậy, để trẻ phát âm cần phải linh hoạt lồng ghép cho trẻ luyện tập phát âm thường xuyên lúc, nơi thời gian lâu dài Sau thời gian cho trẻ làm quen với đồng dao, ca dao kết hợp với trò chơi đơn giản có tác dụng tốt cho việc phát triển ngôn ngữ trẻ Bởi có tính chất thi đua VD:Bài “chi chi chành chành”, “ rồng rắn lên mây”, số đồng dao trăng, đồng dao nói ngược, đồng dao “ lộn cầu vồng”, “vuốt ve” Hình ảnh trẻ chơi trò chơi Trong hoạt động khác thường xuyên đưa vào những đồng dao, ca dao để gây không khí vui tươi, phấn khởi Chẳng hạn tập tô chữ a, ă, â sau chữ trẻ tập tô xong để chuyển tiếp sang phần cho cả lớp đứng dậy vừa vừa đọc đồng dao Như vây giúp trẻ đỡ mệt mỏi không bị gò bó phải ngồi tập tô những chữ liền Như thông qua cách chuyển tiếp đồng dao góp phần giúp cho trẻ phát âm xác hơn, tích lũy từ, hiểu nghĩa từ, lối nói trôi chảy 14 Để đưa đồng dao, ca dao … vào tâm hồn ngây thơ cháu tân dụng thời điểm ngày để dạy trẻ như: lúc đón trả trẻ, lúc trẻ ngủ dậy Với tính chất đặc trưng đồng dao là: có vần, kết cấu vòng tròn, trùng điệp Ngôn ngữ giàu tính nhạc, giàu hình ảnh có sức tạo hình giọng điệu tươi vui hồn nhiên dí dỏm Vì trẻ đọc thuộc , cho trẻ đọc nhanh dần Thi đua đọc nhanh giúp cho việc rèn luyên máy phát âm, trau ngôn ngữ, nhạy bén linh hoạt tư - Với hoạt đông khác : làm quen với toán, tạo hình, khám phá khoa học…tôi trọng đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Ví dụ : Khi đàm thoại với trẻ vấn đề , trẻ trả lời chưa đủ câu phát âm chưa xác, giúp trẻ trả lời lại cho đủ ý phát âm xác Như khám phá khoa học chẳng hạn, sau cho trẻ quan sát những hình ảnh hình tiến hành đàm thoại với trẻ Khi trả lời câu hỏi trẻ thường không diễn đạt đủ ý, sửa lại cách trả lời cho đủ ý cách diễn đạt cho mạch lạc, có biểu cảm…và sau nhiều lần sửa lại cách trả lời diễn đạt cuối cháu lớp phát âm xác biết cách diễn đạt câu trả lời câu hỏi cô giáo hoạc giao tiếp với người xung quanh Biện pháp 5: Thiết kế đồ dùng sáng tạo có tính thẩm mỹ cao nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ Đối với trẻ mẫu giáo tư trực quan chủ yếu, trẻ thích quan sát những đồ dùng đẹp, những hình ảnh sống động Vì chủ điểm, những đồ dùng tranh ảnh…Tôi tận dụng nguyên phế liệu để tạo những mẫu đồ dùng biết cử động, có tâm hồn mầu sắc tươi đẹp ngộ nghĩnh giúp trẻ hứng thú kể truyện, đọc thơ Qua ngôn ngữ trẻ phát triển Từ những mảnh bìa cứng làm loại rối rẹt , điều khiển dây, que Những rối biết cử động lời nói thu hút lôi trẻ Ngoài dùng những miếng vải vụn , bông, len…để tạo thành những rối tay ngộ nghĩnh 15 Một số loại rối làm từ nguyên phế liệu VD: Với chủ điểm trường tiểu học đưa câu truyện “ Gà tơ học” vào chương trình Đầu nhân vật rối làm từ quả bóng nhỏ, lông nhân vật làm từ nhuộm mầu nước để tạo thành nét đặc trưng riêng nhân vật Còn thân củ rối , dùng vải vụn màu máy lại tạo thành những trang phục ngộ nghĩnh Khi kể chuyện kết hợp với giọng băng với cử điệu nhân vật rối Từ biểu diễn giúp trẻ có cảm giác nghe nhân vật truyện trực tiếp kể Từ giúp trẻ hứng thú hiểu sâu tác phẩm văn học mà làm quen - Tôi đổi góc chơi cho trẻ để trẻ có hứng thú tham gia vào góc chơi trao đổi tìm hiểu những đổi góc Khi trẻ trao đổi với quan sát ý sửa sai cho trẻ trẻ nói không đủ câu, đủ ý 16 Hình ảnh góc chữ Ngoài những mẫu đồ dùng mà tự thiết kế từ nguyên phế liệu , trẻ làm quen với tác phẩm văn học những nhân vật, hình ảnh mà tự vẽ, chụp đao mạng…Tôi đưa vào máy vi tính làm hiệu ứng cho chúng cử động phần, sau đưa vào Slide để trình chiếu theo kết cấu nội dung tác phẩm làm cho trẻ thích thú say sưa hoạt động Dù gặp nhiều khó khăn nhà trường chưa có máy vi tính, chưa có chiếu nhờ giúp đỡ chị đồng nghiệp dạy lớp giúp đỡ đồng chí hiệu phó phụ trách chuyên môn, thiết kế số tiết giáo án điện tử để trình chiếu Power point có: + tiết khám phá khoa học “ Tìm hiểu số phương tiện giao thông” + tiết hoạt động giáo dục âm nhạc + tiết hoạt động phát triển ngôn ngữ: Truyện quả bầu tiên, Cáo thỏ gà trống, “ Hoa cúc vàng” - Dưới số slide thơ “ Hoa Cúc vàng” 17 18 * Tóm lại: Khi trẻ làm quen với tác phẩm văn học giảng điện tử trình chiếu Power point có những hình ảnh sống động mà tự thiết kế giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học cách thoải mái, làm giảm sức ép tham gia vào hoạt động , trẻ thấy không bị căng thẳng mà có cảm giác giải trí , xem ti vi…Với hình thức trình chiếu tác phẩm văn học giúp phần đàm thoại nội dung tác phẩm văn học với trẻ có hiệu quả, thông qua giúp trẻ củng cố ghi nhớ nội dung tác phẩm sâu phát triển mặt ngôn ngữ, giúp trẻ nói xác diễn đạt câu có đủ thành phần cách tự tin Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh Gia đình nhà trường nơi giúp trẻ phát triển toàn diện mặt ngôn ngữ Bởi muốn phát triển ngôn ngữ cho trẻ giáo viên cần phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh Vào đón trẻ trả trẻ thường trao đổi với phụ huynh tình hình học tập trẻ Đề nghị phụ huynh quan tâm dành nhiều thời gian cho cháu Chẳng hạn phụ huynh mua cho cháu những tranh chuyện mầm non Vào buổi tối, phụ huynh nên kể cho cháu nghe đọc những thơ, những câu ca dao, tục ngữ phù hợp với lứa tuổi Hoặc có những lúc cả nhà đông đủ khuyến khích đông viên trẻ hát, múa, kể truyện, đọc thơ…cho người xem Từ trẻ ngày yêu sống, yêu người xung quanh Đồng thời làm giàu vốn từ cho trẻ, giúp trẻ phát âm xác nói mạch lạc Thỉnh thoảng vào những buổi chiều mời phụ huynh đến sớm đón trẻ để dự hoạt động Ví dụ đóng kịch, kể chuyện, đọc thơ…Để phụ huynh hiểu rõ phương pháp cách dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học Từ gia đình phụ huynh biết cách rèn dạy cháu làm quen với tác phẩm văn học để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 19 Phụ huynh dự tiết kể chuyện cháu Tôi đề cao vấn đề phổ biến cho phu huynh biết kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ trường đặc biệt nội dung cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học Tôi thường xuyên trao đổi tình hình học tập em họ vào thời điểm đón trả trẻ đề nghị phụ huynh kết hợp với cô giáo giúp trẻ phát âm xác Ngoài trao đổi với phụ huynh cần dạy cháu biết lễ phép, chào hỏi có văn hóa, không nói lời thô tục Và đưa tài liệu nội dung lễ giáo, những câu chuyện, thơ chủ điểm để phụ huynh nhà đọc kể cho trẻ nghe Bên cạnh đề nghị phụ huynh ủng hộ, giúp đỡ, sưu tầm những loại tranh chuyện, sách thiếu nhi …có nội dung phù hợp với chủ điểm độ tuổi trẻ để xây dựng góc sách Vào hoạt động đón trả trẻ,hoạt động góc trẻ giở sách xem tự 20ang tác câu chuyện hấp dẫn theo nội dung tranh kể cho bạn nghe Nhờ mà ngôn ngữ trẻ ngày phong phú Ngoài kết hợp với phụ huynh sưu tầm nguyên phế liệu để xây dựng góc mở cho trẻ VD: Hột hạt, vải, nen, giấy cattong , vỏ hộp sữa chua, vỏ 20 hộp kem…để trẻ tự thiết kế những hình ảnh, những nhân vật tác phẩm văn học mà trẻ làm quen Tóm lại: Biện pháp phối kết hợp với phụ huynh yếu tố quan trọng Nhờ mà ngôn ngữ trẻ ngày phong phú hơn, trẻ phát âm xác nói mạch lạc Kết luận: Văn học ( truyện, thơ, ca dao,…) không những giúp trẻ mở mang kiến thức giới xung quanh, bồi dưỡng cho trẻ những tình cảm lành mạnh, giáo dục thẩm mỹ cho trẻ nhận hay ,cái đẹp thiên nhiên, mối quan hệ mà phát triển vốn từ cho trẻ , giúp trẻ phát âm xác ,nói mạch lạc Và giúp trẻ biết cách diễn đạt những ý muốn chủ quan với bạn bè người xung quanh KẾT QUẢ THỰC HIỆN Nhờ thực tốt những biện pháp thu số kết quả sau: * Đối với cô giáo : Qua năm áp dụng biện pháp mà đề ra, thấy tự tin truyền thụ cho trẻ tác phẩm văn học Ngoài giúp cho trẻ tự tin làm quen với tác phẩm văn học, đồng thời giúp trẻ phát triển ngôn ngữ giao tiếp với người * Đối với trẻ : Trẻ phấn khởi, hứng thú làm quen với tác phẩm văn học, trẻ biết kể chuyện sáng tạo, biết đóng kịch, nhớ thuộc nhiều thơ, ca dao,… Nhờ mà vốn từ trẻ phong phú diễn đạt cử lời nói mạch lạc Sau kết quả thực STT Đầu năm Số Tỉ lệ lượng Trẻ nói ngọng N L 29/43 67% Trẻ nói ngọng dấu 21/43 49% Nội dung Kết Cuối năm Số Tỉ lệ lượng 12/43 28% 7/43 16% Giảm Số Tỉ lệ lượng 17 39% 14 33% thanh(?,~) 21 Trẻ nói thiếu thành 13/43 30% 4/43 10% 20% phần Lời nói chưa có khả 19/43 44% 5/43 11% 14 33% biểu cảm * Đối với phụ huynh: - Phụ huynh phấn khởi thấy biết kể chuyện, đóng kịch kể diễn cảm thơ - Hầu hết phụ huynh tin tưởng tạo điều kiện giúp đỡ nhà trường nhiều Bài học kinh nghiệm: Từ những kết quả rút số học kinh nghiệm dạy trẻ phát triển ngôn ngữ qua kể truyện, đọc thơ: - Giáo viên phải luôn học hỏi , nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến chuyên môn bản thân mình, coi ngôn ngữ phương tiện để giáo dục chủ đao dạy trẻ - Giáo viên phải thật kiên trì nhẫn lại , yêu trẻ đẻ Hướng dẫn động viên trẻ kịp thời, tạo gần gũi giữa cô trẻ - Kiến thức cung cấp cho trẻ phải chọn lọc phù hợp với khả nhận thức trẻ Dạy trẻ kiến thức từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp chia theo nhóm có nhiều hình thức khác để dạy - Giáo viên phải sưu tầm tranh ảnh đồ dùng, đồ chơi đẹp sáng tạo đảm bảo tính thẩm mỹ khoa học nhằm thu hút trẻ vào hoạt động - Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh thời điểm giúp trẻ hình thành phát triển ngôn ngữ biểu cảm, diễn đạt trôi chảy, ngắn gọn, phát âm xác tiếng mẹ đẻ Khuyến nghị 22 - Đề nghị phòng GD tạo điều kiện để giáo viên kiến tập thăm quan nhiều nữa - Đề nghị lãnh đạo cấp quan tâm nhiều nữa việc bổ xung thêm thiết bị, đồ dùng cho môn văn học nói riêng để trẻ có thêm nhiều đồ dùng cho tiết học - Trên toàn nội dung sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN Mỹ Hưng thông qua hoạt động kể chuyện, đọc thơ.” - Trong trình thực đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết Tôi mong nhận đóng góp, sửa đổi , bổ xung , giúp đỡ đạo Ban giám hiệu nhà trường góp ý cho đề tài sáng kiến hoàn chỉnh Mỹ Hưng, ngày 05 tháng 04 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Sáng Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNG GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG 23 MẦM NON MỸ HƯNG ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Mỹ Hưng, ngày ….tháng….năm 2016 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên, đóng dấu) 24 ... Chính chọn đề tài “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 tuổi trường MN thông qua HĐ kể truyện, đọc thơ Các hình tượng văn học đưa đến những hình tượng tuyệt diệu ngôn ngữ dân tộc... ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt động kể truyện, đọc thơ Nên mạnh dạn tìm kiếm những biện pháp hữu hiệu để giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG 5-6 tuổi thông qua HĐ kể truyện, đọc thơ Phạm vi thơ i... lớp Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu công tác chăm sóc GDMN Nó góp phần phát triển hình thành nhân cách cho trẻ Đặc biệt qua HĐ kể truyện, đọc thơ, giúp trẻ phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơ, Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơ, Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 6 tuổi trường MN thông qua hđ kể truyện, đọc thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay