Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 36 tháng thông qua bộ môn kể chuyện

22 105 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:35

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện I Đặt vấn đề Lý chọn đề tài : Con người dù lớn hay nhỏ, muốn sinh tồn cần phải ăn, ngủ làm việc Muốn nhận thức cần phải có kiến thức Để tiếp nhận kiến thức phải học, kiến thức vào người khởi đầu từ đôi mắt, qua suy nghĩ đọng lại trí nhớ, để người cần phải biết chữ, biết hát biết đọc thơ….muốn làm phải học mà học nhiều cách Mục tiêu giáo dục Mầm Non nuôi dạy chăm sóc giáo dục trẻ phát triển toàn diện theo lĩnh vực Nhưng trẻ 25 -36 tháng phát triển ngôn ngữ hoạt động đóng vai trò quan trọng Phát triển ngôn ngữ cho trẻ phát triển khả nghe, hiểu ngôn ngữ, khả trình bày có logic, có trình tự, xác có hình ảnh nội dung định Trong trình phát triển toàn diện nhân cách, ngôn ngữ có vai trò quan trọng giúp trẻ tìm hiểu, khám phá nhận thức môi trường xung quanh, thông qua cử lời nói người lớn trẻ làm quen với vật, tượng, trẻ hiểu đặc điểm, tính chất, công dụng vật với từ tương ứng với Nhờ có ngôn ngữ trẻ nhận biết ngày nhiều vật, tượng mà trẻ tiếp xúc sống hàng ngày Vì ngôn ngữ công cụ để trẻ giao tiếp; học tập vui chơi Ngôn ngữ giữ vai trò định phát triển toàn diện trẻ em Bên cạnh ngôn ngữ phương tiện để giáo dục trẻ cách toàn diện bao gồm phát triển đạo đức; tư nhận thức chuẩn mực hành vi văn hóa Ngôn ngữ giúp trẻ bày tỏ ý kiến; đặt câu hỏi; phân loại phát triển cách tư tạo nên cầu nối qua khứ; tương lai Vygotsky nhẫn mạnh ngôn ngữ nói quan trọng việc giải nhiệm vụ khó; tạo mối quan hệ xã hội kiểm soát hành vi trẻ khác hành vi thân Ngôn ngữ phương tiện phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mĩ giúp trẻ giao lưu cảm xúc với người xung quanh hình thành cảm xúc tích cực Ngôn ngữ công cụ giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng trở thành thành viên cộng đồng Nhờ có lời dẫn người lớn mà trẻ hiểu quy định chung cộng đồng mà thành viên cộng đồng phải thực hiện, mặt khác trẻ dùng ngôn ngữ để bày tỏ nhu cầu mong muốn với thành viên cộng đồng điều giúp trẻ hoà nhập với người Thông qua hoạt động dạy học hình thức như: Tạo hình, hoạt động với đồ vật, môi trường xung quanh giúp trẻ phát triển trí tuệ, óc sáng tạo nhân cách người “Làm quen với văn học” hoạt động thiếu trẻ lứa tuổi mầm non đặc biệt lứa tuổi 24-36 tháng Vì thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học loại hình nghệ thuật đặc sắc thiếu đời sống người Đặc biệt gần gũi với trẻ thơ, từ buổi đầu thơ ấu trẻ sống chan hòa không khí rời ru “ầu ơ” đầy yêu thương tận tình mẹ bà Đó cánh cữa mở chân trời nhận thức cho trẻ Từ lọt lòng mẹ đến lúc chập chững tập đi, tập nói đến lúc trẻ biết viết, biết đọc văn học cầu nối, phượng tiện dẫn dắt trẻ: Ca dao, chuyện kể gương mẫu mực lời ăn tiếng nói cho trẻ Học tập phương tiện hữu hiệu việc giáo dục trẻ lòng yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, tình yêu mến bạn bè với người thân, biết việc làm tốt, xấu, biết yêu đẹp, thiện, ghét ác độc, biết kính yêu Bác Hồ, thật thà, ngoan ngoãn Văn học phương tiện hình thành phẩm chất đạo đức sáng, mà đặc biệt trẻ nhà trẻ vốn từ ngôn ngữ trẻ phát triển mạnh mẽ, trẻ nói mạch lạc, nói diễn cảm, nói câu, từ ngữ pháp Đó điểm chiếm ưu văn hóa Đối với trẻ mầm non nói chung trẻ 25-36 tháng nói riêng; trẻ nhạy cảm với nghệ thuật ngôn từ Âm điệu; hình tượng hát ru; ca dao; đồng dao; sớm vào tâm hồn tuổi thơ Những câu chuyện cổ tích; thần thoại đặc biệt hấp dẫn trẻ Chính cho trẻ tiếp xúc vơi văn học đặc biệt hoạt động dạy trẻ kể chuyện đường phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt nhất; hiệu Thông qua việc dạy trẻ kể chuyện giúp trẻ phát triển lực tư duy; óc tưởng tượng sáng tạo; biết yêu quý đẹp; hướng tới đẹp Khi trẻ kể chuyện; ngôn ngữ trẻ phát triển; trẻ phát âm rõ ràng; mạch lạc; vốn từ phong phú Trẻ biết trình bày ý kiến; suy nghĩ; kể vật hay kiện ngôn ngữ trẻ Năm học 2010- 2011 Trường thực chương trình giáo dục mầm non Do giáo viên dạy trẻ 25-36 tháng nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Đặc biệt thông qua hoạt động kể chuyện Qủa vaayjtrong chương trình giáo dục mầm non; ngôn ngữ có vai trò phương tiện hình thành phát triển nhận thức trẻ giới xung quanh thông qua cử chỉ; lời nói người lớn trẻ làm quen với vật; tượng giới xung quanh Ngoài ngôn ngữ phương tiện để giao tiếp; giao lưu cảm xúc với người xung quanh; hình thành trẻ cảm xúc tích cực Đặc biệt nhờ có ngôn ngữ thông qua câu chuyện dễ dàng tiếp nhận chuẩn mực xã hội hòa nhập vào xã hội tốt Trẻ 25-36 tháng có số lượng từ tăng nhanh; vốn từ trẻ phần lớn danh từ động từ; loại từ khác tình từ; đại từ; trạng từ xuất tăng dần theo độ tuổi; cần giúp trẻ phát triển; mở rộng để tăng nhanh vốn từ cho trẻ; biết sử dụng loại câu thành phần cách trò chuyện vật; tượng trẻ nhìn thấy sinh hoạt ngày Trong năm qua đội ngủ giáo viên mầm non bước khẳng định chuyên môn nghiệp vụ mình; đầu tư vào bào giảng đổi sáng tạo hoạt động cách tích cực Song việc thực chương trình nhà trẻ vần nhiều khó khăn trẻ độ tuổi 25-36 tháng; giáo viên xem nhẹ việc tạo hội cho trẻ hoạt động; giao tiếp để phát triển ngôn ngữ Có đầu tư vào dạy; phương pháp biện pháp trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ Khi tổ chức kể chuyện cho trẻ môn học mà cô khai thác nhiều biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ giáo viên chưa biết linh hoạt tạo hội cho trẻ hệ thống câu hỏi đàm thoại; giáo viên đưa toàn câu hỏi đóng; trẻ tư sử dung hệ thống câu hỏi đầy đủ chủ ngữ vị ngữ; từ dẫn đến việc hay nói cộc lốc; thiếu lễ pháp giáo viên không kịp thời uốn nắn cho trẻ Là giáo viên làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ thân thấy rõ tầm quan trọng yêu cầu vấn đề nêu tren mạnh dạn đưa “ Một số biện phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua hoạt động kể chuyện” nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ chương trình GDMN Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu - Trẻ 25 - 36 tháng trường mầm non - Phụ huynh, cán giáo viên trường mầm non Xác định mục tiêu nghiên cứu - Nhằm giúp trẻ phát triển khả nghe, hiểu, trả lời câu hỏi cách xác, có trình tự - Giúp trẻ mạnh dạn tự tin trước người - Làm phong phú vốn từ cho trẻ Xây dựng giả thiết nghiên cứu - Nếu đứa trẻ từ tập nói mà dạy dỗ người lớn câu, chữ đứa trẻ phát âm sai từ, nói không rõ lời có uốn nắn người lớn trẻ phát triển ngôn ngữ cách rõ ràng, mạch lạc tự tin - Tìm giải pháp tốt để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách toàn diện Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát hoạt động ngày trẻ - Phương pháp dùng lời - Phương pháp trải nghiệm Dự báo đóng góp đề tài - Giúp trẻ nghe,hiểu, trả lời câu hỏi xác, trình tự - Trẻ nói rõ ràng, mạch lạc - Giúp trẻ bớt nói ngọng, nói lặp II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận: Trong trình phát triển toàn diện nhân cách người nói chung trẻ Mầm Non nói riêng ngôn ngữ có vai trò quan trọng thiếu Ngôn ngữ phương tiện để giao tiếp quan trọng đặc biệt trẻ nhỏ, phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với người xung quanh hình thành cảm xúc tích cực Ngôn ngữ công cụ giúp trẻ hoà nhập với cộng đồng trở thành thành viên cộng đồng Nhờ có lời dẫn người lớn mà trẻ hiểu quy định chung xã hội mà người phải thực theo quy định chung Ngôn ngữ phương tiện giúp trẻ tìm hiểu khám phá, nhận thức môi trường xung quanh, thông qua cử lời nói người lớn trẻ làm quen với vật, tượng có môi trường xung quanh Nhờ có ngôn ngữ mà trẻ nhận biết ngày nhiều màu sắc, hình ảnh… vật , tượng sống hàng ngày Đặc biệt trẻ 25- 36 tháng cần giúp trẻ phát triển mở rộng loại vốn từ, biết sử dụng nhiều loại câu cách thường xuyên nói chuyện với trẻ vật, tượng, hình ảnh… mà trẻ nhìn thấy sinh hoạt hành ngày, nói cho trẻ biết đặc điểm, tính chất, công dụng chúng từ hình thành ngôn ngữ cho trẻ Cở sở thực tiễn Là giáo viên dạy nhóm trẻ 25 – 36 tháng, từ đầu năm học quan tâm đến đặc điểm tâm sinh lý ngôn ngữ giao tiếp trẻ nhằm khám phá, tìm hiểu khả giao tiếp ngôn ngữ để kịp thời có biện pháp giáo dục nâng cao dần ngôn ngữ cho trẻ Khi tiếp xúc với trẻ nhận thấy ngôn ngữ trẻ nhiều hạn chế câu, từ, cách phát âm Khi trẻ nói hầu hết toàn bớt âm từ, giao tiếp không đủ câu nhiều giáo viên không hiểu trẻ nói gì? Cũng có số trẻ hạn chế nói , trẻ biết tay vào thứ cần cô hỏi Đây nguyên nhân việc ngôn ngữ trẻ nghèo nàn Bản thân tham gia chuyên đề “ Nhận biết tập nói, kể chuyện, thơ” với kiến thức bồi dưỡng thực chương trình mầm non “ Lấy trẻ làm trung tâm”, giáo viên thực người tạo hội hướng dẫn gợi mở, tạo hứng thú cho trẻ Phát huy tính tích cực hoạt động trẻ, trang thiết bị chưa đầy đủ ban giám hiệu thúc dục giáo viên làm bổ sung đồ dùng Thường xuyên thăm lớp dự tổ chức đợt thao giảng, dạy mẫu, góp ý kiến đúc rút kinh nghiệm từ lúc học chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên áp dụng vào dạy, tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động học mà chơi loại tiết dạy Song để đáp ứng nhu cầu thấy giáo viên cần tích cực nghiên cứu học chương trình bồi dưỡng để đổi phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học Từ thực chương trình giáo dục mầm non, phương pháp thấy cô dạy thoải mái, trẻ học không gò bó Mặc dù giáo viên tạo hứng thú phần dẫn dắt chưa hay Mặt khác đặc điểm tâm sinh lý trẻ “mau nhớ, chóng quên” Ngôn ngữ trẻ phát triển chưa hoàn thiện, dùng từ chưa xác, nói chưa rõ, chưa đủ câu, nói lắp, nói đớt nên phát âm chưa thật tốt Vì tiếp thu trẻ hạn chế, kết trẻ chưa cao Đánh giá thực trạng a/ Thuận lợi: - Nhà trường phòng giáo dục – đào tạo quan tâm đạo công tác chuyên môn hoạt động khác - Bản thân giáo viên có trình độ chuẩn chuyên môn; nhiệt tình; trách nhiệm công việc yêu nghề; mến trẻ Có khả đọc; kể diễn cảm cho trẻ nghe định hướng kể chuyện có hiệu quả; tạo môi trường hoạt động lớp tương đối phong phú - Được UBND nhà trường đầu tư mạnh sở vật chất, mua sắm tương đối nhiều thiết bị, tranh ảnh, đồ dùng, đồ chơi theo Thông tư 02 nên lớp có điều kiện dụng cụ dạy kể chuyện đảm bảo - Ban giám hiệu nhà trường tổ chuyên môn thường xuyên dự đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm dể nâng cao trình độ chuyên môn kỹ sư phạm giáo viên - Về phía nhà trường phân chia lớp, cháu học tập, rèn luyện theo độ tuổi Đội ngũ giáo viên nổ nhiệt tình , góp ý ban giám hiệu nhà trường đặc biệt tham gia hội thi giáo viên giỏi nơi đúc rút kinh nghiệm chị em đồng nghiệp - Môi trường lớp rộng rãi, diên tích đảm bảo trẻ tham gia vào hoạt động cách dễ dàng - Đội ngũ cán giáo viên trường liên tục trẻ hoá, có tinh thần yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết với nghề nghiệp b/ Khó khăn: * Bên cạnh thuận lợi có số khó khăn sau: - Cơ sở vật chất đầu tư cải thiện song chưa đại, chưa đáp ứng với yêu cầu đổi công tác chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ - Số trẻ lớp 27 cháu, có số trẻ chưa có nề nếp học tập kiến thức trẻ hạn chế, ngôn ngữ trẻ chưa phong phú nên thân gặp nhiều khó khăn cho trẻ hoạt động kể chuyện - Tuy đầu tư trang thiết bị dạy học thiếu, nhiều đồ dùng trực quan phục vụ cho hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo chưa đầy đủ Bên cạnh số cháu nói ngọng, hiếu động thiếu tập trung vào học Trẻ độ tuổi khả nhận thức không đông Vì gây khó khăn cho giáo viên việc dạy trẻ tham gia hoạt động kể chuyện - Đồ dùng đồ chơi giáo viên tự làm chất lượng chưa cao thời gian dành cho đứng lớp nhiều.Vì nên đồ dùng trực quan số chưa thu hút trẻ dùng hoạt động kể chuyện - Đồ dùng trực quan chưa đa dạng; phong phú; thẩm mỹ chưa đạt; giá trị sử dụng chưa cao Đặc biệt đồ dùng cho trẻ hoạt động - Phụ huynh phần lớn lao động nghèo công giáo; nên khó khăn việc hổ trợ đóng góp kinh phí để mua sắm trang thiết bị; học liệu - Trí nhớ trẻ nhiều hạn chế, trẻ chưa nhớ hết trật tự âm xếp thành câu trẻ thường xuyên bỏ bớt từ, bớt âm nói - Tuy đầu tư trang thiết bị dạy học thiếu, nhiều đồ dùng trực quan phục vụ cho hoạt động dạy trẻ kể chuyện chưa đầy đủ Bên cạnh số cháu nói ngọng, hiếu động thiếu tập trung vào học Trẻ độ tuổi khả nhận thức không đông Vì gây khó khăn cho giáo viên việc dạy trẻ tham gia hoạt động kể chuyện - Đồ dùng đồ chơi giáo viên tự làm chất lượng chưa cao thời gian dành cho đứng lớp nhiều.Vì nên đồ dùng trực quan số chưa thu hút trẻ dùng hoạt động kể chuyện - Đa số trẻ phát âm chưa xác hay ngọng chữ x-s, dấu ngã - dấu sắc, dấu hỏi dấu nặng - Qua trình tiếp xúc với trẻ thân thấy lo lắng vấn đề nghĩ phải tìm tòi suy nghĩ nghiên cứu tài liệu để tìm biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp cho trẻ thông qua môn kể chuyện cách có hiệu để giúp trẻ tự tin giao tiếp với người c Kết khảo sát - Vào đầu năm học khảo sát trẻ lớp 27 cháu sau: Bảng khảo sát trẻ đầu năm học sau Kết trước thực TT Nội dung khảo sát Số trẻ biết kể chuyện theo cô Trẻ mạnh dạn; tự tin giao đề tài Số cháu 10 Tỷ lệ 18;5 % 37% tiếp Trẻ phát âm rõ ràng; mạch lạc; ngữ pháp Trẻ biết thể ngôn ngữ; tính cách nhân vật 10 37% 14;8% Để khắc phục giải thực trạng thân áp dụng “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện” Các biện pháp tổ chức: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ giáo dục khả nghe, hiểu ngôn ngữ phát âm chuẩn, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói ngữ pháp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc, giáo dục văn hoá giao tiếp lời nói Ngoài ngôn ngữ phương tiện phát triển thẩm mỹ, tình cảm, đạo đức Đặc biệt nhờ có ngôn ngữ mà trẻ dễ dàng tiếp nhận chuẩn mực đạo đức xã hội hoà nhập vào xã hội tốt Chính mà trình dạy trẻ mạnh dạn áp dụng số biện pháp dạy trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua số biện pháp sau: Biện pháp 1: Tạo môi trường học tập; rèn luyện cho trẻ - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động cần thiết nhằm nâng cao hiệu hoạt động Nếu cô tạo môi trường hoạt động đa dạng phong phú hấp dẫn động lực kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ Vì từ đầu năm học đặc biệt trọng công việc tạo môi trường học tập cho trẻ cách sưu tầm đưa hình ảnh; nhân vật câu chuyện bật vào học tập số góc lớp; thể mảng tường Vẽ sưu tầm số tranh; chuyện chương trình để giảng dạy; vận động phụ huynh đóng góp tranh truyện để đưa vào góc sách cho trẻ hoạt động ngày Ngoài việc tạo tranh mảng tường; tập truyện tranh….Tôi sâu vào làm đồ dùng đồ chơi; đồ dùng trực quan cho trẻ hoạt động như; Rối dẹt; rối tay; cắt dán bìa cứng cho trẻ ghép tranh Tạo môi trường cho trẻ kể chuyện việc làm vô quan trọng yếu tố để kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ; sở vững cho trẻ kể chuyện Vì đòi hỏi cô giáo phải tạo cảm xúc cho trẻ vật ngộ nghĩnh; đáng yêu đồng thời phải biết hướng lái; gợi mở cho trẻ có cảm xúc tích cực tham gia vào hoạt động kể chuyện Như ngôn ngữ trẻ phát triển cách phong phú; đa dạng Biện pháp 2: Dạy kể chuyện cho trẻ hoạt động học Đây việc làm quan trọng nắm vững yêu cầu dạy giáo viên dễ dàng chủ động việc soạn giáo án yêu cầu giáo án tiết kể chuyện phải soạn cách chu đáo; đầy đủ bước; đảm bảo nội dung với hệ thống câu hỏi mở nội dung tích hợp phù hợp Từ đưa phương pháp’ hệ thống câu hỏi; đồ dùng phục vụ dạy đạt kết cao cóa tiết dạy đạt kết cao Ví dụ: Mục đích yêu cầu kể chuyện “ Con cáo” a) Về kiến thức: - Trẻ biết tên câu chuyện; tên nhân vật chuyện hành động nhân vật chuyện - Biết lắng nghe trả lời câu hỏi cô - Đọc từ: Mèo hoa; đuổi theo; sợ khiếp… b) Về kỹ năng: - Trẻ nhận biết phân biệt cáo; mèo; chó… - Trẻ trả lời rõ ràng; thành câu c) Về giáo dục: - Trẻ biết đoàn kết giúp đỡ lẫn - Biết yêu quý; chăm sóc vật nuôi Biện pháp 3: Chuẩn bị đồ dùng trực quan cho trẻ “ Tranh ảnh; rối dẹt; rối tay; băng đĩa; máy tính; máy chiếu” Để học đạt kết cao cố gắng làm đồ chơi sinh động; thu hút trẻ đảm bảo tính thẩm mỹ mức độ an toàn sử dụng Qua thực tế giảng dạy tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí; nhận thức trẻ 25-36 tháng lối tư trực quan hình tượng Nên sáng tạo làm đồ dùng đồ chơi phù hợp với nội dung câu chuyện; giúp cho trẻ có cảm xúc ấn tượng với đồ vật từ ban đầu Để có kể chuyện đạt cao thì: + Đồ dùng phục vụ dạy phải đẩm bảo; đồ dùng phải đẹp màu sắc phù hợp; phải đảm bảo tính an toàn cạnh sắc nhọn đảm bảo vệ sinh cho trẻ + Nếu tranh vẽ phải đẹp; phù hợp với câu chuyện; phía có chữ to giúp cho việc phát triển từ trẻ thuận lợi + Các đồ vật khác có liên quan đến câu chuyện Ví dụ: Trong câu chuyện “ Con cáo” cần chuẩn bị : Tranh chuyện; rối; băng đĩa; máy chiếu ( Phần bỏ hình ảnh vào) Biện pháp 4: Tích hợp tiết dạy kể chuyện Với lời kể diễn cảm; hấp dẫn làm rung động người nghe; biết tích hợp môn học khác hợp lý hay làm thay đổi không khí; giảm mệt mỏi trẻ ngồi lâu; làm thay đổi trạng thái tăng khả tiếp thu; kích thích khả phát âm trẻ kể chuyện; Bằng lời ca; lời đối thoại; câu đố; đồng dao; ca dao hay số trò chơi xen lẫn Ví dụ: Bài hát “ Gà gáy” “ Cô mẹ” “ Cá vàng bơi” “ Đố quả” “ Em tập lái ô tô”… Hoặc thơ “ Bắp cải xanh” “Cây dây leo” “ Bạn mới” “ Yêu mẹ” Hoặc cho trẻ đọc thuộc câu đố chó; mèo; lợn; gà; cá…hay số đồng dao; ca dao “ Dung dăng dung dẻ” “ Xỉa cá mè đè cá chép” “ Kéo cưa lừa xẻ”……… Âm nhạc môn bổ trợ cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học; dễ gây ấn tượng cho người xem; cho trẻ hát thuộc hát “Thương mèo”; “ Một vịt”; “ Đố biết gì?”; “ Trời nắng trời mưa”……… giúp trẻ kể chuyện vật trẻ hát vật phù hợp với nội dung câu chuyện Trò chơi hình thức chuyển tiếp lần kể chuyện hay thay cho phần cố câu chuyện mà tiết dạy thường áp dụng Tôi cho trẻ chơi số trò chơi dạng động trò chơi: Con thỏ; gà gáy vịt kêu; trời nắng trời mưa; Cáo thỏ…… Việc tích hợp môn học khác; trò chơi vào kể chuyện cho trẻ nghe hoạch hướng dẫn trẻ kể chuyện cung cấp thêm số kiến thức bổ trợ cho câu chuyện sinh động Do cô giáo phải linh hoạt; lựa chọn nội dung cho phù hợp với nội dung câu chuyện; phù hợp với khả trẻ tránh tình trạng ôm đồm; giúp trẻ tham gia vào hoạt động cách tích cực ( Phần bỏ hình ảnh kể chuyện) Biện pháp 5: Đổi phương pháp hình thức tổ chức hoạt động Để có dạy tốt trước hết phải rèn luyện cho trẻ nề nếp học tập sở ban đầu hỗ trợ cho dạy đạt kết cao Vì tiến hành sau: Hoạt động Gây hứng thú cho trẻ Bằng thủ thuật: Câu đố; thơ; hát; vận động có nội dung tích hợp nhẹ nhàng gây hứng thú cho trẻ tập trung vào kể chuyện; gây hứng thú trò chơi Ví dụ1: Tiết kể chuyện “quả thi” Lần vào tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt” Ví dụ 2: Với câu chuyện “Thỏ ngoan” sử dụng câu đố thỏ để vào bài: cô đọc câu đố “ Con môi đỏ Đôi mắt sáng hồng Lông trắng Thích ăn cà rốt” gì? (con thỏ) - Cô cho trẻ quan sát, đàm thoại thỏ cô nói: thỏ hiền lành, ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bạn bè Cô kể cho lớp nghe câu chuyện “Thở ngoan” Cô đặt thỏ vào mô hình kể cho trẻ nghe Tóm lại cô biết lựa chọn, linh hoạt cách vào tạo nên bước chuyển tiếp nhẹ nhàng, lô gíc, kích thích sáng tạo, thu hút ý trẻ, trì hứng thú tập trung giúp trẻ đến với câu chuyện cách tự nhiên, say sưa có hiệu Ví dụ 3: Trò chơi “ Con muỗi ” * Cách chơi - Cô đứng phía trước trẻ, cô cho trẻ đọc làm động tác theo cô - Cô cho trẻ đọc lời có kèm theo động tác: + Có muỗi vo ve, vo ve ( Trẻ giơ ngón tay trỏ trước mặt vẫy qua vẫy lại theo nhịp đọc) + Đốt tay, đốt chân, bay xa ( Lấy ngón tay trỏ vào cánh tay đối diện , xuống đùi dang tay sang ngang) + chà! chà! Dang tay đánh bép, muỗi xẹp Rửa tay ( Nhún vai lần, dang tay sang ngang, vỗ tay vào chóp mũi Sau xoa tay vào vờ rửa tay) - Tuỳ theo hứng thú trẻ mà cho trẻ chơi 3- lần Khi trẻ chơi nhận thấy tất trẻ tham gia đọc cô, có trẻ đọc câu, có trẻ bập bẹ bớt hai từ Nhưng qua giúp ngôn ngữ trẻ hình thành trọn vẹn Ví dụ 4: Trong kể chuyện “ Thỏ không lời” cho trẻ vận động “ Trời nắng trời mưa” Trẻ vận động xong cho trẻ ngồi xuống theo đội hình chữ U Hoạt động 2: Nội dung Trong kể chuyện luôn ý cho trẻ đọc phát triển từ; ý sửa sai cho trẻ trẻ đọc chưa đúng; theo thực sau: + Cô kể cho trẻ nghe toàn câu chuyện lần cử; điệu + Sau cô kể cho trẻ nghe câu chuyện lần tranh minh họa Ví dụ 1: Cô vừa kể cho nghe câu chuyện “ Con cáo” câu chuyện hay có tranh minh họa Trong tranh có tư “ Con cáo” đọc từ “ Con cáo” ( Cả lớp đọc lại lần; sau cho cá nhân trẻ đọc 2-3 trẻ đọc) + Cô kể lần kể trích dẫn làm rõ nội dung câu chuyện; cô vừa kể vừa vào nhân vật Cô sử dung hệ thống câu hỏi mở để trẻ tư trẻ trả lời câu hỏi cô Cô đặt hệ thống câu hỏi mở cho trẻ Ví dụ 2: Trong câu chuyện “ Con cáo” +Cô vừa kể cho nghe chuyện nhỉ?( Trẻ trả lời “Chuyện cáo ạ” + Trong câu chuyện có nhân vật nào? (…) + Con đến ăn thịt gà? + Gà sợ kêu nào? + Ai đuổi bắt cáo? + Gà mẹ kêu nào? + Gà thoát chết nhờ có ai? VD 3: Trẻ nghe câu truyện “ Đôi bạn nhỏ” Tôi cung cấp vốn từ cho trẻ từ “ Bới đất” Cô cho trẻ xem tranh mô hình gà lấy chân để bới đất tìm giun giải thích cho trẻ hiểu từ “ Bới đất” ( Các , gà kiếm ăn phải lấy chân để bới đất, đào đất lên để tìm thức ăn cho mình, kiếm thức ăn gà lấy mỏ để ăn đấy.) Sau giải thích chuẩn bị hệ thống câu hỏi giúp trẻ nhớ nội dung truyện từ vừa học: + Hai bạn Gà Vịt câu truyện cô kể rủ đâu ( Đi kiếm ăn ạ) + Vịt kiếm ăn đâu? ( Dưới ao ) + Thế bạn Gà kiếm ăn đâu? + Bạn Gà kiếm ăn nào? ( Trên bãi cỏ) ( Bới đất tìm giun ) + Khi hai bạn kiếm ăn xuất đuổi bắt Gà con?(Con Cáo) + Vịt cứu Gà nào? (Gà nhảy lên lưng Vịt,Vịt bơi xa) + Qua câu truyện thấy tình bạn hai bạn Gà Vịt sao? ( Thương yêu nhau) + Nếu bạn gặp khó khăn phải làm gì? ( Giúp đỡ bạn ạ) - Cô kể 1-2 lần cho trẻ nghe giúp trẻ hiểu thêm tác phẩm qua lấy nhân vật để giáo dục trẻ phải biết yêu thương giúp đỡ bạn lúc gặp khó khăn - Giáo dục trẻ Tôi kể lần cho trẻ nghe có thời gian; kể lại lần trẻ sẻ nhớ câu chuyện trọn vẹn; trẻ nhớ câu chuyện lâu hiểu nội dung câu chuyện Ngoài việc cung cấp cho trẻ vốn từ việc sửa lỗi nói ngọng, nói lắp vô quan trọng trẻ giao tiếp Khi áp dụng vào dạy trọng đến điều kịp thời sửa sai cho trẻ chỗ VD 4: Trong câu truyện “ Thỏ ngoan” việc giúp trẻ thể ngữ điệu, sắc thái tình cảm nhân vật truyện sửa sai từ trẻ hay nói ngọng để giúp trẻ phát âm chuẩn động viên trẻ nhút nhát mạnh dạn trả lời Đây từ mà trẻ thường phát âm sai ý sữa sai cho trẻ kịp thời + Cô nói ô tô - trẻ nói ô chô + Cô nói Thỏ ngoan - Trẻ nói Thỏ ngan + Bác Gấu - Bác ấu + Con Cáo - Con áo ………… ……… - Mỗi trẻ nói sai dừng lại sửa sai cho trẻ cách : nói mẫu cho trẻ nghe 1-2 lần sau yêu cầu trẻ nói theo - Thể sắc thái , ngữ điệu nhân vật hút nhiều trẻ tham gia đặc biệt trẻ nhút nhát qua mạnh dạn Đối với trẻ động viên , khích lệ trẻ kịp thời - Tôi cho trẻ thể ngữ điệu nhân vật truyện “ Thỏ ngoan” + Giọng Bác Gấu bị mưa rét ồm ồm run, nét mặt buồn + Giọng Cáo gắt gỏng, nét mặt kênh kiệu + Giọng Thỏ ân cần , niềm nở - Như kể chuyện kích thích nhận thức có hình ảnh trẻ mà phát triển ngôn ngữ cho trẻ cách toàn diện Trẻ nhớ nội dung câu truyện biết sử dụng ngôn ngữ nói phương tiện để tiếp thu kiến thức Hoạt động 3: Kết thúc học Bằng cách khác cho trẻ kết thúc học cách nhẹ nhàng thoải mái Ví dụ: Kết thúc học cho trẻ đọc đồng dao “ Dung dăng dung dẻ” sân chơi ( Hình ảnh kết thúc học kể chuyện) Trong kể chuyện cho trẻ tự kể lại câu chuyện mà trẻ học; thông qua gợi ý cô Biện pháp 6: Cho trẻ làm quen lúc nơi Với trẻ 25- 36 tháng, thời gian cho trẻ làm quen với chuyện tiết học ngắn giáo viên phải biết tận dụng lúc nơi đón trẻ, hoạt động trời, hoạt động góc, hoạt động chiều, trả trẻ Hay lồng tiết học trẻ làm quen với chuyện Ví dụ: + Giờ đón trẻ Cô cho trẻ hoạt động góc sách, trẻ xem tranh, kể chuyện sáng tạo, kể chuyện cho nghe xem đến tranh trẻ thể giọng nhân vật tranh + Giờ hoạt động trời: Trẻ quan sát vườn ăn quả, trẻ bắt gặp tượng thiên nhiên, cảnh vật sống đọng như: Cây cỏ, hoa lá, gà trống, gà mái Tôi chọn thời điểm thích hợp trẻ tập trung ý với đối tượng quan sát gợi ý câu hỏi Trẻ kể tên số vật( có gà mái) cô hỏi trẻ: Con gà mái đẻ gì? + Giờ hoạt động góc: Tôi tiếp cận nhóm chơi, cá nhân trẻ Có lúc trẻ không thích hoạt động với đồ chơi, kịp thời đến hỏi trẻ với thái độ ân cần, dịu dàng + Giờ dạo chơi: Tôi hướng trẻ đến với mảng tranh chuyện vẽ tường cô kết hợp hình ảnh tường cho trẻ xem Nếu trẻ thuộc cô gợi ý cho trẻ kể cô + Giờ hoạt động có chủ đích: Tôi lợi dụng hội để tích hợp câu chuyện cho phù hợp nhằm có tác dụng hỗ trợ cho nội dung dạy trẻ không nhàm chán Như vậy, vận dụng, linh hoạt, sáng tạo câu chuyện có nội dung phù hợp với hoạt động thực trẻ làm cho tác phẩm trở nên gần gũi, nhẹ nhàng người bạn trẻ Thông qua hoạt động giúp trẻ phát triển ngôn ngữ tốt trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học Biện pháp 8: Làm tốt công tác tuyên truyền; kết hợp với phụ huynh Như thấy môi trường tiếp xúc trẻ chủ yếu gia đình nhà trường Chính việc kết hợp gia đình nhà trường công tác chăm sóc; giáo dục trẻ biện pháp đưa lại hiệu cao Gia đình nhân tố định việc hình thành; phát triển toàn diện trẻ *Để vốn từ trẻ phát triển tốt thiếu đóng góp gia đình Việc giáo dục trẻ gia đình cần thiết kết hợp chặt chẽ với phụ huynh trao đổi thống cách chăm sóc nuôi dưỡng trẻ kế hoạch lịch sinh hoạt dạy học cho tháng, tuần cho phụ huynh nắm bắt * Vì trẻ nhà trẻ, trẻ bắt đầu tập nói trao đổi với phụ huynh ý nghĩa phát triển vốn từ cho trẻ yêu cầu phụ huynh phối hợp với cô giáo việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Hàng ngày phụ huynh phải dành nhiều thời gian thường xuyên trò chuyện trẻ, cho trẻ tiếp xúc nhiều với vật tượng xung quanh, lắng nghe trả lời câu hỏi trẻ * Đối với cháu học vốn từ trẻ hạn hẹp, trẻ hay nói ngọng, nói lắp vai trò phụ huynh việc phối hợp với cô giáo việc trò chuyện với trẻ cần thiết giúp trẻ vận dụng kiến thức học vào sống trẻ, trẻ giao tiếp, sửa âm, sửa ngọng * Ngoài kết hợp với phụ huynh sưu tầm tranh truyện; truyện có chữ, hình ảnh to, rõ nét, nội dung phù hợp với lứa tuổi nhà trẻ trẻ làm quen để xây dựng góc thư viện sách truyện lớp Qua phụ huynh thấy ngôn ngữ trẻ phát triển biện pháp kích thích phát triển ngôn ngữ cho trẻ gia đình cách phù hợp hiệu Cô trao đổi với phụ huynh câu chuyện mà trẻ nghe cô kể; yêu cầu phụ huynh nhà thuộc câu chuyện kể lại cho trẻ nghe kích thích trẻ kể câu chuyện khác Như ngôn ngữ trẻ phát triển cách phong phú đa dạng Huy động phụ huynh đóng góp kinh phí mua sắm số hình ảnh; tranh chuyện; thu gom phế liệu; nguyên vật liệu sẵn có; dễ tìm như: Vải vụn; len vụn; vỏ hộp; mút; xốp…kết hợp đón trả trẻ để trao đổi với phụ huynh ?( hình ảnh trao đổi với phụ huynh vê nguyên vât liêu) Kết đạt Với biện pháp nêu với đạo sát ban giám hiệu nhà trường; đồng nghiệp; hội phụ huynh nỗ lực phấn đấu thân sau thực biện pháp thu kết năm học sau: a Về phía cô - Với vai trò người giáo viên, người hướng dẫn trẻ tìm hiểu kỹ sâu sắc vai trò lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Để từ tìm phương pháp tổ chức oạt động hiệu giúp trẻ nhận biết cách nhẹ nhàng - Tôi thấy nâng cao trình độ chuyên môn; giảng dạy thực đổi mới; sáng tạo; linh hoạt; có sức lôi trẻ - Tôi rút nhiều kinh nghiệm qua kể chuyện; sưu tầm nhiều tranh chuyện; học thuộc nhiều chuyện chương trình - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động tốt góc; đặc biệt góc học tập - Tôi tận dụng nguyên vật liệu có sẵn; dễ tìm để tạo nhiều rối phong phú; đa dạng có hiệu việc dạy trẻ kể chuyện - Luôn tìm tòi khám phá cách giúp trẻ lĩnh hội kiến thức cách nhanh khoa học nhẹ nhàng b Về phía phụ huynh: - Phụ huynh hài lòng kết hợp với cô giáo chặt chẽ việc chăm sóc; nuôi dạy trẻ nâng cao phát triển ngôn ngữ Đó thành công việc phối hợp gia đình; nhà trường xã hội Các bậc phụ huynh phấn khởi trước trước thay đổi phát triển toàn diện trẻ c Về phía trẻ + Sau áp dụng “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện” năm học thấy có chuyển biến rõ rệt, phần lớn số trẻ lớp có số vốn từ khá, cháu nói mạch lạc, rõ ràng thể sau: - Trẻ mạnh dạn , tự tin giao tiếp - Khi giao tiếp biết nói đủ câu hoàn chỉnh - Hạn chế trẻ nói ngọng, nói lắp - Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động làm quen với tác phẩm văn học, trẻ dễ nhớ chuyện nhanh chóng thuộc chuyện - Cách sử dụng ngôn ngữ trẻ nhiều, nhanh nhẹn trả lời câu hỏi đúng, trẻ mạnh dạn, khả diễn đạt giao tiếp, hoạt động khác nâng lên rõ rệt Ngôn ngữ trẻ phong phú trẻ biết vận dụng vốn từ vào sống hàng ngày Bằng số kinh nghiệm mà áp dụng việc phát triển ngôn ngữ trẻ lứa tuổi nhà trẻ năm học vừa qua kết đạt sau: TT Tổng số trẻ 27 27 27 Kết trước thực đề tài Kết sau thực đề tài Nội dung khảo sát Số cháu Số trẻ biết kể chuyện cô Trẻ mạnh dạn; tự tin 10 giao tiếp Trẻ phát âm rõ ràng 10 mạch lạc; câu Tỉ lệ (%) Số cháu 18;5% 20 Tỉ lệ (%) 74% 37% 22 81;4% 37% 25 92;5% 27 ngữ Trẻ biết thể 14;8% ngôn ngữ; tính cách nhân vật III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 10 37% Kết luận Qua trình dạy trẻ lĩnh vực " Phát triển ngôn ngữ " trường Mầm Non thấy quan trọng cần thiết, mức độ phát triển ngôn ngữ trẻ tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác Phát triển ngôn ngữ giữ vai trò quan trọng sống giao tiếp hàng ngày hoạt động nhận thức người nói chung, phát triển tâm lý nhận thức trẻ nói riêng, đặc biệt trẻ lứa tuổi 25- 36 tháng khả ngôn ngữ phát triển nhanh Vì giáo viên thấy cần nắm vững nội dung phương pháp thấy học không nặng nề, nhàm chán trước, trải nghiệm dễ dàng gây hứng thú cho trẻ Tôi nhận thấy việc rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ trình liên tục có hệ thống đòi hỏi giáo viên phải kiên trì, bền bỉ khắc phục khó khăn để tìm phương tiện, điều kiện cần thiết cho phát triển toàn diện trẻ, cô giáo người gương mẫu để trẻ noi theo, điều góp phần bồi dưỡng hệ măng non đất nước Đặc biệt trẻ 25 – 36 tháng ngôn ngữ phương tiện để giúp trẻ hướng tới đẹp, hay, ngôn ngữ hình thành cho trẻ tâm hồn ngây thơ, sáng ngộ nghĩnh Thông qua hoạt đông ngôn ngữ giúp cho trẻ phát triển vốn từ, lời nói mạch lạc giao tiếp ứng xử Đặc biệt thông qua hoạt động ngày trẻ không phát triển nhanh ngôn ngữ mà trẻ phát triển tố chất vận động để giúp thể trẻ phát triển cách bình thường, khỏe mạnh, trẻ cảm nhận cảnh vật, vật, đồ vật quen thuộc trẻ nên gần gũi thân yêu Giúp trẻ có cảm giác thích thú đến trường Kiến nghị: * Đối với nhà trường - Để phục vụ tốt cho việc giảng dạy nhà trường tiếp tục cho giáo viên thăm quan môi trường sư phạm tiết dạy mẫu trường bạn để học hỏi kinh nghiệm, tổ chức nhiều buổi chuyên đề , bồi dưỡng giáo viên - Mua sắm đầy đủ đồ dùng cần thiết để giúp trẻ tiếp nhận cách tốt - Tạo điều kiện cho giáo viên thực tế trường trọng điểm để học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng “ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện’’ - Mua sắm đầy đủ đồ dùng cần thiết theo hạng mục để giúp trẻ tiếp nhận cách tốt - Đề xuất với nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi với cấp nghành , đoàn thể bậc phụ huynh cho trẻ nhà trẻ đến trường mầm non học theo độ tuổi vượt tỷ lệ huy động * Đối với giáo viên - Giáo viên cần nghiên cứu sách báo, tài liệu, tham khảo thông tin qua mạng, dự đồng nghiệp đúc rúc kinh nghiệm cho thân Tham gia tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên Khai thác ứng dụng sử dụng phần mềm giáo án điện tử, lựa chọn nội dung phù hợp để tổ chức hoạt động cho trẻ * Đối với địa phương - Địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng thêm sở vật chất mua sắm đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học với nhu cầu dạy học cô trẻ để thực tốt chương trình giáo dục mầm non * Đối với phòng GD- ĐT - Đầu tư thêm kinh phí cho nghành học mầm non hỗ trợ thêm trang thiết bị cho nhà trường - Đề xuất với phòng cụm cần tổ chức nhiều chuyên đề thiết thực cho giáo viên học tập Trên số biện pháp “ phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện” đề tài áp dụng phạm vi hẹp lớp học; mạnh dạn giới thiệu để chị em đồng nghiệp tham khảo đóng góp ý kiến để có thêm kinh nghiệm giảng dạy Xin chân thành cảm ơn! ... tháng thông qua môn kể chuyện Các biện pháp tổ chức: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ giáo dục khả nghe, hiểu ngôn ngữ phát âm chuẩn, phát triển vốn từ, dạy trẻ nói ngữ pháp, phát triển ngôn ngữ mạch... phía trẻ + Sau áp dụng “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25-36 tháng thông qua môn kể chuyện năm học thấy có chuyển biến rõ rệt, phần lớn số trẻ lớp có số vốn từ khá, cháu nói mạch... dạy trẻ mạnh dạn áp dụng số biện pháp dạy trẻ phát triển ngôn ngữ thông qua số biện pháp sau: Biện pháp 1: Tạo môi trường học tập; rèn luyện cho trẻ - Tạo môi trường cho trẻ hoạt động cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 36 tháng thông qua bộ môn kể chuyện, Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 36 tháng thông qua bộ môn kể chuyện, Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 25 36 tháng thông qua bộ môn kể chuyện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay