Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non

22 107 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:34

LỜI NÓI ĐẦU Đảng Nhà nước ta đẩy mạnh công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Phát triển giáo dục coi quốc sách hàng đầu hệ thống giáo dục đất nước ta Ngành giáo dục mầm non phận thiếu nghiệp giáo dục chung nước Trong chương trình giáo dục mầm non Môn Môi trường xung quanh cho trẻ lứa tuổi Mẫu giáo nói chung lớp Mẫu giáo tuổi nói riêng đóng vai trò quan trọng Nó cung cấp hiểu biết ban đầu môi trường sống người, giới xung quanh Môi trường có vai trò quan trọng người Môi trường nơi chứa đựng tài nguyên cần thiết cho đời sống sản xuất người Là nơi chứa đựng phế thải người tác động Vì việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non cần thiết Thông qua việc giáo dục bảo vệ môi trường cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường sống thân nói riêng người nói chung “Giáo dục bảo vệ môi trường” cung cấp cho trẻ hiểu biết ban đầu môi trường sống người, trẻ có kiến thức thể, cách chăm sóc giữ gìn sức khoẻ cho thân, trẻ có kiến thức ban đầu mối quan hệ thiên nhiên với người, biết chăm sóc bảo vệ cối, bảo vệ vật quanh nơi ở… Nó nguồn gốc để hình thành trẻ tâm hồn, văn hoá xã hội cụ thể, giới khác biệt Nó dẫn dắt trẻ vào sống cộng đồng Nó tạo điều kiện củng cố, mở rộng xác thêm hiểu biết trẻ môi trường sống xung quanh ta Chính yêu cầu người giáo viên mầm non cần sâu nghiên cứu tìm tòi, hiểu đề tài để sâu nghiên cứu, phục vụ tốt cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng giáo dục mầm non nước Trên sở nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Là giáo viên để có kiến thức sâu rộng ngành học mầm non, đặc biệt đề tài “Giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi trường trường mầm non” nhằm tìm biện pháp tốt để truyền tải cho trẻ biết cách bảo vệ môi trường Qua góp phần nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm cho thân, từ góp phần tích cực vào việc chăm sóc giáo dục trẻ Với nhận thức viết đề tài không tránh khỏi thiếu sót Rất mong Hội đồng xét duyệt hướng dẫn bảo tận tình để sáng kiến hoàn thiện Từ giúp cho đúc kết kinh nghiệm quý báu cần thiết trình chăm sóc giáo dục trẻ sau thân đạt kết cao Tôi xin chân thành cảm ơn! Mạo khê, ngày tháng 2010 Giáo viên thực Nguyễn Lan Chi năm PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trẻ em hôm giới ngày mai! Trẻ em không niêm vui, niềm hạnh phúc gia đình mà tương lai đất nước, lớp người kế tục nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việc chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ nghiệp cách mạng vô quan trọng, trách nhiệm vẻ vang toàn Đảng, toàn dân ta, tiền đề móng cho hình thành phát triển nhân cách trẻ em sau Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Trong nghiệp giáo dục Mầm non, việc cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh có ý nghĩa quan trọng, cung cấp cho trẻ vốn tri thức xã hội, người thiên nhiên… nguồn gốc để hình thành trẻ tâm hồn tình cảm người Nó dẫn dắt trẻ vào sống, cộng đồng, văn hoá cụ thể, giới khác Đặc biệt tạo điều kiện cho trẻ gần gũi với môi trường xung quanh trẻ Hiện môi trường sống bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên cân sinh thái, can thiệp nguồn tài nguyên, ảnh hưởng đến chất lượng sống Mỗi năm giới có 22 vạn người chết loài bệnh tật nguồn nước bị ô nhiễm môi trường vệ sinh gây (đề tài CNKH cấp bộ, mà gây nên tình trạng thiếu hiểu biết, thiếu ý thức người Vì vậy, số B 2002 – 89 – 08, vụ giáo viên chủ trì) Một nguyên nhân hiểu biết môi trường giáo dục bảo vệ môi trường trở thành vấn đề cấp bách, có tính chiến lược toàn cầu Ngày nay, giáo dục bảo vệ môi trường trở thành nhiệm vụ quan trọng việc đào tạo hệ trẻ trường học quan tâm từ bậc học đầu tiên: Giáo dục Mầm non Trên thực tế, trẻ em có khoẻ mạnh hay không tác động môi trường Môi trường có tốt, có lành sức khoẻ trẻ đảm bảo Vì vậy, từ nhỏ, trẻ phải có ý thức bảo vệ môi trường xã hội môi trường cho thân Muốn trẻ có ý thức phải cung cấp cho trẻ hiểu biết môi trường Trong trình giảng dạy người giáo viên phải thường xuyên tìm phương pháp giáo dục phù hợp với dạy, chủ đề có hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường đạt kết cao phát huy tính tích cực trẻ Trong chương trình giáo dục mầm non nội dung bảo vệ môi trường thực theo hướng tích hợp vào nội dung hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày Những vấn đề nghiên cứu đề tài giúp ích nhiều cho công tác giảng dạy người giáo viên mầm non Là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy lớp 4-5 tuổi năm học 2009-2010 xin mạnh dạn đóng góp số kinh nghiệm nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nên mạnh dạn sâu vào đề tài “Một số biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi trường trường mầm non” PHẦN II: THỰC TRẠNG CỦA TRƯỜNG Qua điều tra, khảo sát, hầu hết giáo viên mầm non cho giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ nội dung quan trọng có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành phát triển nhân cách trẻ em * Trên thực tế: - Mặt thuận lợi: + Trường mầm non Hoa Lan nằm trung tâm thị trấn Mạo Khê, trườn có điều kiện sở vật chất tương đối khang trang, trang thiết bị đồ dùng học đầy đủ + Đội ngũ giáo viên nhà trường nhiệt tình, nổ, có trình độ chuyên môn cao + Hầu hết cháu trường em công nhân Công ty than Mạo Khê, bậc cha mẹ quan tâm đến việc chăm sóc, dạy dỗ em + trường cháu học tập theo độ tuổi nên thuận lợi cho trình chăm sóc – giáo dục trẻ - Mặt khó khăn, hạn chế: + Cơ sở vật chất: Phòng học chật hẹp Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc giảng dạy chưa nhiều, chưa phong phú, đa dạng Chất lượng đồ chơi chưa cao, số đồ chơi tự tạo chưa bền, mức độ thẩm mỹ thấp + Nhận thức trẻ: Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường rộng, trẻ chưa có điều kiện thể thái độ, hành vi nên nhận thức trẻ bị hạn chế Bản thân giáo việ chưa khai thác, sâu vào nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường Qua việc khảo sát, đánh giá thực trạng giúp giáo viên trình chăm sóc, giáo dục trẻ tìm biện pháp, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường cách góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ giữ gìn môi trường sống ngày tốt PHẦN III: CÁC GIẢI PHÁP – Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức: - Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho tất lứa tuổi, hoạt động hàng ngày thời điểm, thực giáo dục bảo vệ môi trường phương pháp đại, đặt trọng tâm trẻ cách tiếp cận học việc làm cụ thể: Lúc ý tạo thái độ tinh thần trách nhiệm cao việc bảo vệ môi trường - Mỗi cá nhân phải nhận thức môi trường vấn đề người cho sống hạnh phúc giống bữa ăn ngày môi trường có tính “kỹ thuật”, “khoa học tuý” người khác - Nhận thức quan điểm “xanh đậm” nghĩa xem thiên nhiên làm tâm hay người thiên nhiên phụ thuộc lẫn phận thể thống – Luyện kỹ thực hành: - Môi trường tài sản chung, chia sẻ cách bình đẳng lợi ích trách nhiệm Do đó, cần xây dựng mối quan hệ lành mạnh người với người, cộng đồng với cộng đồng khác, hệ với hệ khác, theo phương châm suy nghĩ có tính toàn cầu, hành động có tính địa phương - Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ màm non cần tiến hành qua hoạt động giáo dục + Hoạt động vui chơi + Hoạt động học tập + Hoạt động lao động + Hoạt động chăm sóc + Hoạt động lễ hội * Thông qua chủ đề: + Bản thân + Trường mầm non + Gia đình + Nghề nghiệp + Tết mùa xuân + Các tượng tự nhiên + Thế giới động vật thực vật + Phương tiện luật giao thông + Quê hương - đất nước – Bác hồ * Vào thời điểm ngày trường mầm non: + Đón trẻ – chơi tự chọn + Trò chuyện sáng + Dạo chơi + Vệ sinh + Hoạt động góc + Giờ ăn + Hoạt động chiều + Lao động, chăm sóc vườn rau + Nêu gương, trả trẻ – Tăng cường sở vật chất: * Để phục vụ cho việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường Mầm non đạt hiệu nhà trường cần đảm bảo đầy đủ điều kiện sau: - Xây dựng môi trường thiên nhiên phong phú: + Trông nhiều loại khác nhau: Cây ăn quả, bóng mát, rau, hoa, cỏ… + Có khu nuôi số vật để trẻ quan sát, chăm sóc vật - Tiết kiệm tiêu dùng: + Làm đồ dùng, đồ chơi từ nguyên vật liệu sẵn có, rẻ tiền (lớp xe cũ, dây thừng, ván, gạch…) + Có thùng, hộp để bảo quản đồ dùng, đồ chơi sau sử dụng + Có bể chứa nước, có van khoá vòi + Có nội quy sử dụng tiết kiệm điện nước - Vệ sinh trường lớp ngăn lắp: + Đặt thùng rác nhiều nơi để trẻ phụ huynh vứt rác thuận tiện Thùng rác phải có nắp đậy, rác đổ vào thùng đựng phải rửa hàng ngày + Cống phải có nắp đậy, thường xuyên khơi thông cống rãnh + Mở cửa thông thoáng lớp học + Vệ sinh lớp học, trường theo định kỳ - Xây dựng nếp sống lành mạnh cho trẻ: + Có nước sạch, có đầy đủ phòng học cho trẻ vui chơi học tập + Có nhà vệ sinh cho trẻ trai, trẻ gái - Thu hút trẻ tham gia bảo vệ môi trường trường, lớp học + Tổ chức cho trẻ tham gia lao động thu gom rác sân trường, tưới + Trẻ tham gia phân loại rác * Trong nhóm, lớp cần phải đảm bảo điều kiện sau: - Có góc thiên nhiên để trẻ gieo trồng làm thử nghiệm chăm sóc - Có đầy đủ đồ dùng phục vụ cho việc chăm sóc trẻ (chậu, khăn mặt, giá phơi khăn, ca, cốc, lược, bình đựng nước uống) - Đồ đùng đồ chơi làm từ nguyên vật liệu sẵn có địa phương, xếp gọn gàng, dễ lấy - Có thùng đựng rác, có dụng cụ để trẻ tham gia buổi lao động: Chơi, bình tưới cây, khăn lau, xô, chậu… - Có lịch vệ sinh phòng nhóm hàng ngày, hàng tuần – Kiểm tra, đánh giá: - Thông qua hình thức quan sát hành động trẻ hoạt động thực tiễn (hoạt động lao động vừa sức với trẻ), xem tranh ảnh, băng hình có nội dung môi trường hành động người ảnh hưởng giả định khác nhau, xảy thực tiễn tận dụng tình thực xảy ra, yêu cầu trẻ giải quyết… để kiểm tra, đánh giá hiệu công việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non – Phê phán, rút kinh nghiệm: - Giáo viên thường xuyên có ghi chép, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức bảo vệ môi trường trẻ, qua thấy điều tồn tại, việc chưa làm để đúc rút cho thân học kinh nghiệm qúy báu cho việc giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non đạt hiệu qủa tốt nhất, thiết thực – Biểu dương, tuyên truyền: Giáo viên yêu cầu lợi dụng tình có thật thực tế để tuyên truyền, giáo dục trẻ như: + Giờ dạo chơi: Bạn A biết nhặt vỏ hộp sữa sân trường bỏ vào thùng rác + Trong tạo hình: Bạn biết nhặt giấy vụn rơi xuống lớp vứt vào thùng rác + Giờ hoạt động góc: Bạn C tự lấy giẻ lau đồ dùng, đồ chơi có bụi bẩn + Trong ăn: Nhiều bạn ăn hết suất, không để cơm rơi vãi, không nói chuyện riêng ăn… Một đặc điểm trẻ mẫu giáo thích cô khen ngợi, nêu việc lấy hành động mình, bạn để làm gương cho bạn khác làm cho trẻ phấn khích hơn, nhớ lâu PHẦN IV: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC - Tiêu chuẩn đánh giá: 1.1 – Sự cần thiết giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non: * Lĩnh vực 1: Con người môi trường - Vệ sinh môi trường phòng, nhóm, lớp học, gia đình làng xóm, lau chùi, xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng ngăn nắp… - Sống tiết kiệm: Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, tiết kiệm sinh hoạt - Quan tâm bảo vệ môi trường: Môi trường nơi sinh sống người, phân biệt môi trường tốt – xấu, hành động bảo vệ môi trường * Lĩnh vực 2: Con người giới động – thực vật: - Đặc điểm cây, con, hoa, quả: có nhiều cối, vật khác nhau, chúng sống môi trường khác ăn loại thức ăn khác - Sự thích nghi cối, vật với môi trường sống: Cây cối, vật cung cấp cho người thức ăn, thuốc chữa bệnh, quần áo để mặc, làm nhà, làm không khí, giảm chất độc hại - Chăm sóc bảo vệ cối, vật: Tác hại chặt phá rừng, giết thú quý hiếm, trẻ tham gia chăm sóc bảo vệ cối vật * Lĩnh vực 3: Con người tượng thiên nhiên: - Gió: Các loại gió khác nhau: ích lợi tác hại gió, biện pháp tránh gió (đội mũ, bịt khăn, đóng cửa…) - Nắng mặt trời: Phân biệt mặt trời mặt trăng: Khi xuất mặt trời mặt trăng, ích lợi tác hại nắng, biện pháp tránh nắng - Hạn hán: Hiện tượng, nguyên nhân tác hại hạn hán - Mưa: Hiện tượng, nguyên nhân tác hại bão lũ * Lĩnh vực 4: Con người tài nguyên - Tài nguyên đất: Tác dụng đất: Biện pháp bảo vệ đất - Tài nguyên nước: Các loại nước, tác dụng nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước, biện pháp bảo vệ nguồn nước - Danh lam thắng cảnh: Mục đích sử dụng danh lam thắng cảnh, biện pháp giữ gìn bảo vệ danh lam thắng cảnh 1.2 – Các hình thức giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ: Nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non thực chủ yếu qua hình thức sau: 1.2.1 – Hoạt động vui chơi: - Hoạt động vui chơi coi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường thực qua trò chơi sau trẻ: + Trò chơi đóng vai theo chủ đề: Trẻ đóng vai thể công việc người làm công tác bảo vệ môi trường + Trò chơi học tập: Phân nhóm, phân loại, tìm hiểu tượng môi trường (các hành vi tốt hay xấu môi trường môi trường bẩn, động vật điều kiện sống…) + Trò chơi ngôn ngữ: Đặt giải câu đố môi trường (các loài động vật khác nhau, loại cây…) + Trò chơi ngôn ngữ: Đặt giải câu đố môi trường (Các loài động vật khác nhau, loại cây…) + Trò chơi vận động: Về giữ gìn, bảo vệ môi trường, hành vi vật (tiếng kêu, vận động…) 1.2.2 – Hoạt động quan sát: Giáo viên hướng dẫn trẻ quan sát môi trường giác quan khác nhau, giúp trẻ tiếp nhận thông tin thiên nhiên, môi trường hoạt động người môi trường , tổ chức hoạt động quan sát sau: - Tổ chức cho trẻ quan sát tượng tự nhiên tượng xã hội gần gũi trẻ như: quan sát môi trường lới học, khu vực trường mầm non, quan sát nguồn nước, bụi khói không khí… - Quan sát tượng thiên nhiên, động thực vật điều kiện sống vật nuôi, trồng - Quan sát tượng lao động bảo vệ môi trường người lớn trồng chăm sóc cây, chăm sóc vật nuôi, vệ sinh làm môi trường xung quanh 1.2.3 - Hoạt động thực tiễn: - Tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động thực tiễn vệ sinh, bảo vệ môi trường học, chăm sóc cây, vật góc thiên nhiên hành động tiết kiệm tiêu dùng, sinh hoạt - Tổ chức hoạt động lao động vừa sức cho trẻ nhằm hình thành trẻ lòng tự hào thái độ tốt đóng góp công sức vào việc làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp (trồng chăm sóc cảnh lớp, chăm sóc vật nuôi trường, tham gia vệ sinh lớp, vệ sinh trường, đồ dùng, đồ chơi, thu gom rác sân trường…) - Tổ chức cho trẻ làm đồ chơi từ vật liệu thiên nhiên vật liệu qua sử dụng, từ giáo dục cho trẻ ý thức tiết kiệm ý thức lao động 1.2.4 – Thí nghiệm thực nhỏ: - Tổ chức cho trẻ làm thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản thí nghiệm trồng cần nước ánh sáng, thí nghiệm lọc nước ô nhiễm nước rác, không khí bị ô nhiễm bụi, khói… 1.2.5 – Hoạt động tạo hình: - Tổ chức cho trẻ vẽ, nặn, cắt dán sản phẩm tạo hình ca hát vận động thể ấn tượng môi trường 1.2.6 – Hoạt động ngôn ngữ, âm nhạc làm quen với tác phẩm văn học: - Tổ chức cho trẻ đàm thoại, thảo luận, trao đổi, trò chuyện kinh nghiệm môi trường nhu cầu sống người, cối, vật, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường sức khỏe người, sống động vật cối… - Tổ chức cho trẻ kể chuyện, nghe cô kể chuyện, đọc thơ, hát hát môi trường bảo vệ môi trường 1.2.7 – Tham quan dã ngoại: - Tổ chức cho trẻ tham quan danh lam thắng cảnh nơi trẻ sống, sở sản xuất, nguồn nước, trang trại, vườn cây… nhằm làm phong phú thêm kinh nghiệm trẻ môi trường hình thành trẻ thái độ môi trường 1.2.8 – Xử lý tình huống: Đây dạng hoạt động thực hành: Bao gồm: - Xử lý tình thực: Giáo viên tận dụng tình xảy thực tiễn sống trẻ để giáo dục bảo vệ môi trường xử lý giấy vụn sau hoạt động tạo hình, thấy bị héo, bề mặt đồ dùng có bụi thức ăn thừa… - Xử lý tình giả định: Giáo viên đử tình giả định trẻ đưa phương án giải như: “Cháu làm thấy nước chảy tràn ngoài? cháu muốn vứt vỏ mà không thấy có thùng rác” 1.3 – Các phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non: - Đàm thoại, trò chuyện - Đọc sách, nghe kể chuyện - Diễn tả - Tổ chức môi trường sinh thái phù hợp trường mầm non phương pháp giáo dục thái độ nhân văn trẻ môi trường - Quan sát - Duy trì điều kiện sống cần thiết cho đối tượng phương pháp chủ yếu để giáo dục thái độ nhân văn trẻ đói với môi trường - Lao động trẻ - Sử dụng phương tiện hình ảnh để giáo dục hứng thú, tình yêu trẻ môi trường - Thảo luận tình giả định tình thực tế - Tấm gương cô giáo 1.4 – Qua môn học: - Tạo hình - Thể dục - Văn học - Âm nhạc - Toán - Môi trường xung quanh - Chữ PHẦN V: KẾT QUẢ CHUNG * Với trẻ: - 100% số trẻ tham gia tích cực vào việc bảo vệ môi trường trường mầm non, có ý thức mong muốn tạo nên môi trường xanh – - đẹp tất hoạt động trẻ trường * Với cô: - Trong trình chăm sóc, giáo dục trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Hoa Lan tìm cho phương pháp kinh nghiệm thành công việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp bậc phụ huynh đánh giá cao Điều quan trọng thành công việc hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ môi trường từ bậc học đầu tiên, góp phần vào việc hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ – chủ nhân tương lai đất nước – người thời đại biết giữ gìn tạo nên hành tinh giàu đẹp hoà bình xanh tươi * So sánh kết năm học 2008-2009 với năm học 2009-2010 trẻ: Nội dung đánh giá Năm học 2008-2009 - Hiểu biết trẻ môi trường 80% xanh – - đẹp - Ý thức giữ gìn bảo vệ môi 82% trường trường mầm non - Tiết kiệm nguồn nguyên vật 80% liệu - Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi 85% - Biết yêu thương chăm sóc loài vật 85% Năm học 2009-2010 100% 100% 100% 100% 100% PHẦN VI: BÀI HỌC KINH NGHIỆM – Bài học chung: Việc đưa giáo dục môi trường vào trường mầm non cần thiết quan trọng vì: - Tuổi mầm non giai đoạn nhạy cảm để phát triển ý thức việc tôn trọng chăm sóc môi trường thiên nhiên xung quanh Những kinh nghiệm hoạt động với môi trường giai đoạn có ý nghĩa lớn đến phát triển người ý thức bảo vệ môi trường - Sự tác động qua lại với môi trường thiên nhiên cách tích cực tuổi mầm non góp phần quan trọng cho phát triển sức khỏe Sự hợp tác tăng cường chất lượng sống chất lượng học tập giai đoạn đời người Trong thực tế, nước giới coi giáo dục công cụ thay đổi xã hội giáo dục môi trường sử dụng nguyên lý là: + Tiếp cận với thực tế + Tăng cường tri thức hiểu biết + Kiểm nghiệm cách ứng xử giá trị + Cung cấp kỹ kinh nghiệm + Khuyến khích hoạt động – Bài học riêng: Trong trình chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Hoa Lan thân toi đúc rút cho 10 hành động bảo vệ môi trường cho trẻ sau: - Sử dụng giấy viết cách khôn ngoan: Tận dụng viết hai mặt giấy - Bảo vệ ao hồ, sông ngòi, bãi biển cách tuyệt đối không vứt rác xuống nơi - Hết sức tiết kiệm lượng: Luôn ý tắt đèn không dùng đèn - Nên giữ để sử dụng lại bao bì chứa hàng cũ - Hãy cứu lâm nguy động vật hoang dã cách không mua hay dùng đồ vật chế tạo từ: Da, lông, sừng hay loài động vật - Tiết kiệm nước: Nếu thấy vòi nước rò chảy nhớ khoá lại Nếu thấy ống nước bị rò rỉ nhớ báo cho người có chức trách sửa lại - Có ý thức chăm sóc cối cách trồng lại chỗ có vừa chết bảo vệ khỏi phá hoại - Nên tăng cường xe đạp hay phương tiện công cộng Nếu quan có xe ô tô nên dùng phương tiện khác thay - Không vứt rác chỗ công cộng - Thường xuyên đọc sách, báo, ti vi nội dung bảo vệ môi trường góp phần phổ biến đến nhiều người khác hiểu biết thân thu nhận – Bài học thành công: Việc giáo dục bảo vệ môi trường trường mầm non thực thành công người giáo viên mầm non ý tập trung vào số vấn đề cốt lõi sau đây: * Thứ nhất: Giáo dục tôn trọng, tình cảm yêu quý thiên nhiên môi trường xung quanh: - Cần nuôi dưỡng tình cảm cho trẻ để dần hình thành ý thức tôn trọng giới tự nhiên tức tôn trọng Giúp trẻ học cách tiếp cận với thiên nhiên cách khiêm tốn, thận trọng xót thương * Thứ hai: Giáo dục lòng quý trọng phong phú thiên nhiên: - Thông qua sinh hoạt hàng ngày, tranh ảnh, băng hình giới thiệu vai trò giá trị loài cây, vật sống người giới tự nhiên - Sử dụng phong phú vườn trường buổi dạo chơi vườn cây, để trẻ tận mắt thấy đa dạng mối quan hệ phụ thuộc vào vẻ đẹp thiên nhiên * Thứ ba: Giáo dục phong cách sống thân thiện với môi trường: - Cần giáo dục trẻ tự tôn trọng, biết thương cảm bạn bè, biết yêu thương loại cây, loài con, biết giữ gìn nơi mình, nơi công cộng Đặc biệt biết bảo vệ loài sinh vật khỏi tàn phá tránh cho chúng khỏi dày xéo * Thứ tư: Giáo dục trẻ giá trị tài sản môi trường xung quanh, biết cảm nhận, giữ gìn sử dụng cách tiết kiệm vật dụng cá nhân nhà trường – Bài học chưa thành công: Việc giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường trường mầm non quan trọng cần thiết song nội dung giáo dục trẻ cần lồng ghép cách nhẹ nhàng gần gũi với trẻ, tránh gò bó, ép buộc trẻ để trẻ thực hứng thú yêu thích hoạt động bảo vệ môi trường sống xung quanh Sự hạn chế kiến thức môi trường kỹ bảo vệ môi trường, hiểu biết phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ yếu ảnh hưởng nhiều đến truyền đạt kiến thức phát triển hứng thú môi trường cho trẻ Đôi giáo viên thiếu khả mở rộng vấn đề, lúng túng lảng tránh trước câu hỏi trẻ nên vô tình dập tắt nhiều tình tự nhiên sử dụng để giáo dục bảo vệ môi trương thúc đẩy quan tâm trẻ môi trường PHẦN VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ – ý nghĩa công việc: - Môi trường sống bị huỷ hoại nghiêm trọng, gây nên cân sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên - Mục đích giáo dục bảo vệ môi trường nhằm vận dụng kiến thức kỹ vào giữ gìn, bảo tồn, sử dụng môi trường đảm bảo bền vững cho tương lai - Giáo dục bảo vệ môi trường đem lại cho thân người xung quanh hiểu biết sau: + Hiểu biết chất vấn đề môi trường: Tính phức tạp, quan hệ nhiều mặt, nhiều chiều, tính hữu hạn tài nguyên thiên nhiên khả chịu tải môi trường, quan hệ chặt chẽ môi trường phát triển, môi trường địa phương, vùng, quốc gia với môi trường khu vực toàn cầu + Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng vấn đề môi trường nguồn lực để sinh sống, lao động phát triển với thân họ cộng đồng quốc gia quốc tế Từ có thái độ, cách ứng xử đắn trước vấn đề môi trường, xây dựng cho quan niệm đắn ý thức trách nhiệm, giá trị nhân cách để dần hình thành kỹ thu thập số liệu phát triển đánh giá thẩm mỹ + Có tri thức, kỹ năng, phương pháp hành động để nâng cao lực việc lựa chọn phong cách sống hợp lý khôn ngoan nguồn tài nguyên thiên nhiên để họ tham gia có hiệu vào việc phòng ngừa giải vấn đề môi trườn cụ thể nơi họ làm việc + Các giáo viên phải tận dụng hội, phương pháp lồng ghép cho phù hợp gây hứng thú cho trẻ từ đầu hoạt động + Luôn trao đổi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm đồng nghiệp người trước Không ngừng tự học hỏi, tự bồi dưỡng, tự rèn luyện trình độ chuyê môn + Làm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm tư liệu băng hình phù hợp với nội dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non, việc ứng dụng công nghệ thông tin việc giáo dục trẻ – Kiến nghị: Qua trình nghiên cứu thực nghiệm tìm biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi trường trường mầm non đạt hiệu tốt nhất, có số kiến nghị sau: * Về phía giáo viên: - Cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm phương thức thực biện pháp hướng dẫn trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non cho phù hợp với lứa tuổi, giai đoạn khác - Khi hướng dẫn trẻ cần phát huy tính tích cực, tò mò, ham hiểu biết trẻ - Tạo cho trẻ môi trường hoạt động có quan sát, khám phá, tìm tòi, phát biểu tượng lạ để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào hoạt động hàng ngày để giáo dục trẻ * Về phía trường mầm non: - Phải tích cực làm công tác tham mưu với cấp lãnh đạo làm công tác tuyên truyền tới tầng lớp xã hội cách tổ chức hội thi có nội dung chủ đề môi trường để bước củng cố sở vật chất đầu t cho hoạt động nâng dần chất lượng trường mầm non để việc giáo dục trẻ ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường xanh – - đẹp, góp phần vào việc hình thành nhân cách toàn diện cho trẻ mẫu giáo PHỤ LỤC Nội dung Phần I: Phần mở đầu – Lý chọn đề tài - Mục đích nghiên cứu - Thời gian địa điểm - Đóng góp mặt thực tiễn Phần II: Thực trạng trường - Trang ... đóng góp số kinh nghiệm nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nên mạnh dạn sâu vào đề tài Một số biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi trường trường mầm non PHẦN... dung giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trường mầm non, việc ứng dụng công nghệ thông tin việc giáo dục trẻ – Kiến nghị: Qua trình nghiên cứu thực nghiệm tìm biện pháp giáo dục trẻ 4-5 tuổi bảo vệ môi. .. công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng giáo dục mầm non nước Trên sở nhận thức tầm quan trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trường Mầm non Là giáo viên để có kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non , Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non , Một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay