Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

20 116 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:33

S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Tên đề tài: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Lý chọn đề tài: Ông cha ta có câu: “Nhà mát, bát ngon cơm” câu nói yếu tố làm cho người có thói quen sống vệ sinh, ngăn nắp, sẽ, bảo vệ môi trường sống Đối với trẻ thơ giáo dục bảo vệ môi trường cần đưa vào từ lứa tuổi mầm non Vì lứa tuổi trẻ thích tiếp xúc với thiên nhiên sống xung quanh mình, trẻ dễ hấp thụ hình thành nề nếp thói quen, giá trị tốt đẹp tạo sở cho việc hình thành nhân cách sau Khác với người lớn trẻ học thông qua hoạt động qua chia sẻ với người lớn bạn bè, từ tiếp thu kiến thức người lớn truyền đạt cách đơn mà chúng tự xây dựng kiến thức cho thông qua hoạt động trí tuệ nhằm khuyến khích tính tò mò, khám phá trẻ Khi đất nước với kinh tế phát triển với thiếu hiểu biết số người nguyên nhân gây nên sợ ô nhiễm suy thoái môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường vấn đề cấp bách có tính toàn cầu vấn đề có tính xã hội sâu sắc, cần giáo dục từ tuổi thơ Chính lẽ mà sâu nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo tuổi” III GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Bảo vệ môi trường cứu lấy trái thông điệp khẩn cấp cho tất người khắp toàn giới Các nhà khoa học cho giáo dục bảo vệ môi trường cần quan tâm mức từ lứa tuổi mầm non Đối với trẻ tuổi bảo vệ môi trường giúp hình thành trẻ môt số biểu tượng giá trị đặc bịêt quý báo môi trường, quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, tác động qua lại người với môi trường Trẻ có thói quen sống vệ sinh ngăn nắp, sẽ, tiết kiệm có số kỹ tham gia vào việc chăm sóc cải thiện môi trường sống gần gũi phù hợp với khả trẻ Hình thành trẻ thái độ thiện cảm, tôn trọng, bảo vệ chăm sóc, giữ gìn môi trường (Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ lúc hoạt động khác có điều kiện phù hợp như: quan sát môi trường xung quanh, hoạt động học, hoạt động góc, lao động……) Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp, thực chủ điểm năm học Trẻ học thông qua hoạt động chia sẻ với người bạn bè, cảm xúc tình cảm phần quan trọng vịêc học tập trẻ Trẻ nhà “Nghiên cứu theo tự nhiên, vai trò cô giáo tạo điều kiện thuận lợi dẫn để trẻ thực khám phá cho chúng câu trả lời theo dõi kiểm soát trẻ” Thực trạng vấn đề 2.1 Cơ sở thực tế Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Qua năm thực lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào hoạt động, thực trọng nhiều đến việc dạy cho trẻ để trẻ có ý thức giữ gìn môi trường lớp, song việc dạy trẻ có hạn chế a Về phía trẻ Trẻ chưa có ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường xung quanh Trẻ chưa có thói quen sống gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh cá nhân vệ sinh môi trường - Không có ý thức tạo cảnh quan môi trường lớp học Bên cạnh trẻ lại vứt rác bừa bãi không theo dẫn cô b Về phía cô Khi tổ chức hoạt động mang nội dung dung giáo dục bảo vệ môi trường chưa thực tế, tranh ảnh tuyên truyền chưa hấp dẫn hút trẻ, phương pháp lồng ghép chưa linh hoạt sáng tạo kết trẻ chưa cao, trẻ chưa thực có ý thức bảo vệ môi trường Hầu hết việc giáo dục bảo vệ môi trường lời nói chưa có tranh ảnh phản ánh việc làm tốt việc làm chưa tốt người với môi trường Các tập xử lý môi trường, ao hồ, xanh, siinh hoạt hàng ngày trẻ chưa có 2.2 Phạm vi thực Lớp mẫu giáo tuổi A2 Trường mầm non Thanh Thuỳ với số trẻ 35 (18 nam 17 nữ) Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm 2.3 Thời gian thực Áp dụng cho năm học 2010-2011 2.4 Thuận lợi khó khăn trước thực đề tài a Thuận lợi Được quan tâm phòng Giáo dục - Đào tạo Ban giám hiệu với tổ chuyên môn quan tâm bồi dưỡng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên - Bản thân yêu mến trẻ, có ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ - Tìm tòi tranh ảnh với nội dung giáo dục tốt vào hoạt động lớp - Trẻ chăm tới lớp b Khó khăn - Cơ sở vật chất thiếu, chưa tạo cảnh quan môi trường xanh đẹp -Cây xanh trường chưa có có số cảnh góc thiên nhiên - Trẻ chưa có ý thức Bảo vệ môi trường lớp học số liệu điều tra trước thực Trước thực đề tài có hoạt động hướng trẻ vào việc có ý thức bảo vệ môi trường thấy trẻ chưa biết suy nghĩ quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống hàng ngày trẻ, điều sảy tất ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường tổng hợp bảng sau: Tốt Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn Khá T.Bình Yếu S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Trẻ có ý thức BVMT 8=22,8% 12=34,3% 10=28,6% 5=14,3% - Trẻ có thói quen gọn gàng 2=5,7% 5=14,3% 18=51,4% 10=28,6% ngăn nắp vệ sinh - Biết tập cảnh quan môi 0=0 8=22,9% 20=57,1% 7=20% trường lớp học Từ kết trên, băn khoăn suy nghĩ tìm nhiều biện pháp để nội dung “Giáo dục bảo vệ môi trường” đạt hiệu từ nâng cao ý thức giúp trẻ bảo vệ môi trường tốt Dựa vào vốn kiến thức riêng bồi dưỡng chuyên môn tìm số biện pháp sau Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Sử dụng hình thức phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường Qua việc áp dụng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ sử dụng tất hình thức phương pháp hình thức phương pháp sau xem hiệu *Tổ chức hoạt động chơi: Như biết hoạt động vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ mẫu giáo, hoạt động chơi mang tính giáo dục trẻ Hoạt động chơi đáp ứng nhu cầu trẻ Thông qua trò chơi phân vai: trẻ đóng vai thể công việc người làm công tác bảo vệ môi trường như: trồng cây, chăm sóc cây, thu gom rác, xử lý rác thải, hay trò chơi “Bé tập làm nội chợ” Trẻ có ý thức tiết kiệm nước, điện nguyên liệu qua trẻ biết thu gom gọn đồ dùng gọn gàng sau làm Hoặc qua trò chơi học tập thấy trẻ biết phân nhóm, phân loại tượng môi trường, biết môi trường môi trường bẩn tìm nguyên nhân chúng, cách làm cho sạch, hành động tốt xấu môi trường qua trẻ có ý thức bảo vệ môi trường tốt * Qua trò chơi đóng kịch: Trẻ thể nội dung câu chuyện bảo vệ môi trường, thể hành vi có lợi, hành vi có hại cho môi trường từ trò chơi đóng kịch sử dụng tốt buổi biểu diễn kịch tết trung thu, ngày hội làng… Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Nhằm tuyên truyền tới tất người dân chung tay để bảo vệ môi trường * Hoạt động tạo hình Cô cho trẻ vẽ thể ấn tượng trẻ môi trường - Tô màu, cắt dán hình ảnh môi trường, trình phát triển cối, vật môi trường sống chúng nhằm xác hoá ấn tượng trẻ môi trường Sau hoạt động tạo ý thức trẻ môi trường bảo vệ môi trường phong phú - Ý thức trẻ tăng lên, trẻ biết làm đồ dùng đồ chơi cho từ vật qua sử dụng Những đồ dùng tưởng bỏ lõi cuộn giấy trẻ sử dụng để làm thân bướm, thỏ, với ống nước rửa bát, lọ dầu gội đầu, tận dụng để làm quạt, phích, vật Qua trẻ có ý thức việc bảo vệ môi trường Cùng nhắc nhở bố mẹ phải bảo vệ môi trường không vứt đồ dùng qua sử dụng lung tung, mà tự trẻ dã biết thu gom để mang đến lớp cô làm đồ dùng đồ chơi lớp thêm phong phú đẹp mắt Giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp nội dung giáo dục - Như biết trường mầm non, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường không cấu tạo thành hoạt động riêng mà tích hợp vào nội dung giáo dục, lồng ghép cho trẻ lúc nơi hoạt động khác có điều kiện phù hợp như: quan sát môi trường xung quanh, hoạt động chung, hoạt động góc, lao động… ) Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Bé lao động sân trường Hàng tuần có buổi lao động sân trường cho trẻ: Nhặt rác nhổ cỏ sân Trong lao động người giúp trẻ hiểu bảo vệ môi trường lớp mà phải biết bảo vệ môi trường lớp học mà công việc kết làm cho sân trường trông - Trong năm học vừa qua lồng ghép chủ điểm với nội dung bảo vệ môi trường VD; Chủ đề “Gia đình” + Cho trẻ hiểu: vai trò môi trường sống người Môi trường với sức khoẻ người Một số nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường VD: Chủ đề: phương tiện luật lệ giao thông Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Trẻ hiểu nguyên nhân ô nhiễm môi trường khói phương tiện giao thông… * Qua quan sát: Cho trẻ quan sát môi trường, lớp học, sân trường khu trường, khu vực quanh trường Nhận xét vệ sinh môi trường nơi tìm biện pháp khắc phục Quan sát nguồn nước sạch, nguồn nước ô nhiễm, quan sát bụi, khói không khí -Quan sát thiên nhiên, động vật, thực vật ánh điều kiện sống vật nuôi, trồng - Quan sát hoạt động lao động người lớn chăm sóc chăm sóc vật để làm đẹp môi trường xung quanh * Nội dung bảo vệ môi trường thực thông qua hoạt động lao động Lao động tự phục vụ: Trẻ tự phụ vụ tốt việc làm có lợi cho môi trường: trẻ đại tiểu tiện chỗ xong biết dội nước, đồ dùng vệ sinh dùng để ngăn nắp hành vi tốt, lớp gọn gàng, trẻ biết ăn hết suất ăn không rơi vãi hành vi tiết kiệm bảo vệ môi trường Điều giúp cho trẻ khẳng định mình, nhận thức khả Góp phần tham gia lao động thực người lớn bạn tuổi nhằm bảo vệ môi trường gia đình trường mầm non Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Lao động vệ sinh môi trường như: lau chùi đồ dùng đồ chơi, xếp dọng đồ dùng ngăn nắp lau chùi cô giúp trẻ hiểu phải vệ sinh phòng, nhóm, phải thường xuyên lau, rửa đồ chơi đồ chơi có tính chất nguy hiểm, trình trẻ biết lựa chọn tranh đẹp, sản phẩm cắt xé dán đẹp để trang trí góc Bé lau chùi xếp đồ dùng đồ chơi góc Trẻ biết nhặt rác, thu gom rác, sân trường biết bỏ rác vào thùng, đồ chơi việc làm tốt đáng khích lệ góp phần làm cho môi trường đẹp Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 10 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Bé bỏ rác nơi quy định Cô nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào nơi quy định cách ngắn, gọn gàng, bỏ rác nơi quy định buổi sáng, trẻ thường mang quà đến ăn, vỏ sữa, vỏ bánh mì, bim bim… Bỏ rác vào nơi quy định việc làm cần thiết trẻ, trẻ biết tự bảo vệ môi trường lớp học, rác, tạo cho trẻ có nề nếp thói quen nhà trường lớp học, rác, tạo cho trẻ có nề nếp thói quen lớp cúng nhà nhắc nhở người, anh chị em, bỏ rác nơi quy định Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 11 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Hàng ngày bố mẹ đưa trường xe (xe máy, ô tô….)các loại xe cần động để hoạt động, ô tô, xe máy chạy đường thường xả nhiều khí thải như: khói làm cho không khí bị ô nhiễm, người cần làm để hít thở khói xe xả ra? (đi đường phải đeo trang, chơi xa nên xe buýt để hạn chế việc xả khói làm ô nhiễm môi trường, cho trẻ nhắc nhở bố mẹ thực điều cách nhà gần xe đạp đến trường, có làm môi trường không khí * Đối với góc thiên nhiên việc làm tốt trẻ Trồng chăm sóc việc làm tốt làm cho môi trường xanh đẹp, tạo cảnh quan môi trường Vì phòng lớp với diện tích vừa đủ tạo cho trẻ biết chăm sóc tưới nước cho cây, lau cây, nhắc nhở trẻ kiểm tra xem chậu cần với đất….Tôi giải thích cho trẻ hiểu thành lao động Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 12 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm con, làm cho trường thêm đẹp, lớp hưởng bầu không khí lành * Hoạt động học khám phá môi trường xung quanh - Tổ chức cho trẻ quan sát, làm thí nghiệm thực nghiệm đơn giản, cần để lớn lên (nước, không khí, ánh sáng) hiểu cần thiết nước, không khí, ánh sáng vật thực vật, thí nghiệm nước bẩn rác, không khí ô nhiễm khói bụi, mùi hôi thối Điều trẻ tự đặt phương án để giải quyết, phải làm để bảo vệ nguồn nước nơi công tác khu công nghiệp làng nghề tất nước thải công nghiệp xả thẳng sông mà không khác Bé chăm sóc bố mẹ trẻ Qua muốn giúp trẻ hiểu giải thích với bố mẹ hiểu vịêc làm làm ô nhiễm nguồn nước Trong năm học vừa qua cảm thấy vui có số trẻ biết bảo vệ môi trường, mà phụ huynh nói “Mẹ không vứt chuột chết, đổ rác xuống ao, làm ô nhiễm môi trường nước cô giáo dạy Điều làm cảm thấy vui trẻ, mà bố mẹ trẻ phải biết bảo vệ môi trường, nhắc nhở tham có ý thức bảo vệ môi trường Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 13 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm * Hoạt động nêu gương trả trẻ - Qua ngày quan sát trẻ phát hành vi tốt trẻ có ý nghĩa bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước rửa tay, rửa chân… - Nếu có cháu để đồ dùng, đồ dùng chưa gọn, rửa tay để tràn nước máng nước, nói to, cô nhắc nhở nhẹ nhàng hành vi chưa có lợi cho môi trường Để giúp trẻ có kiến thức, kỹ thực hành bảo vệ môi trường phù hợp với khả trẻ, điều quan trọng cô giáo phải gương mẫu để trẻ làm theo, có ý thức hướng dẫn nhắc nhở trẻ kiên trì thực việc làm hàng ngày có ý nghĩa bảo vệ môi trường qua giáo dục trẻ biết yêu quý gần gũi với môi trường đánh giá hành vi tốt, xấu người việc chăm sóc bảo vệ môi trường Xử lý tình giả định giúp trẻ có ý thức bảo vệ môi trường Trong thực tế lớp học, tình cần giáo dục trẻ chăm sóc bảo vệ môi trường Khi hoạt động tạo hình kết thúc ta phải xử lý giấy vụn làm thủ công trẻ giấy vụn đó, làm nhiều thứ như: lô tô, học toán, số tương ứng với chấm tròn, quần xúc sắc, tranh vườn hoa… - Những giấy vụn rơi xuống đất ta phải làm gì? - đồ dùng đồ chơi có bụi, ăn cơm rơi vãi… - Sử dụng tranh vẽ, câu truyện có tình để trẻ tự giải quyết, làm album ảnh, phân nhóm, phân loại môi trường, thân cố gắng tìm tòi cách thức trực quan hoá kiến thức môi trường bảo vệ môi trường, phát huy hiểu biết kỹ trẻ, hình thành sở ban Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 14 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm đầu ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ vô cần thiết trường nhà cần tạo điều kiện cho trẻ làm quen với môi trường, giáo dục trẻ yêu mến bảo vệ môi trường sống xung quanh trẻ Những tình cảm thói quen tốt đẹp môi trường trẻ trở thành lối sống người trưởng thành tương lai Kết hợp gia đình cô giáo Đối với trẻ mầm non dẽ nhớ lại dễ quên, nên không nhắc nhở hàng ngày trẻ quên lời cô dạy Vì mà thường xuyên trao đổi với phụ huynh để có thông tin hai chiều VD: Cháu Nam, Trang hôm chăm lau đồ dùng đồ chơi sạch, xếp gọn gàng ngăn nắp Động viên cháu bảo vệ môi trường xung quanh mà giữ gìn giúp đỡ cha mẹ việc vệ siinh nhỏ, quét nhà… Trao đổi với phụ huynh mua cho trẻ tranh ảnh phù hợp với lứa tuổi, câu truyện bé biết bảo vệ môi trường, hình ảnh bạn biết bảo vệ môi trường qua trẻ làm quen với hình ảnh chữ viết… Việc kết hợp gia đình cô giáo thiếu giúp trẻ có việc làm hành động tốt bảo vệ môi trường Vì trẻ môi trường nông thôn nên trẻ tiếp xúc nhiều với thiên nhiên, bố mẹ thường xuyên nhắc nhở việc làm tốt hiệu việc bảo vệ môi trường nhà trường trở thành kỹ sống trẻ sau này… IV HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 15 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Qua thực số biện pháp kết đạt sau: Bản thân có ý thức việc giáo dục bảo vệ môi trường, cô giáo gương sáng để trẻ học tập noi theo Phụ huynh tín nhiệm, thương yêu KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TRẺ ĐƯỢC BIỂU HIỆN QUA BẢNG SAU Bảng 1: Kết đạt trẻ S Trẻ có ý thức bảo T vệ môi trường T Loại tốt Loại Trung bình Yếu Bảng S Trẻ có thói quen T sống gọn gàng T ngăn nắp Loại tốt Loại Trung bình Yếu Bảng S Trẻ biết tạo cảnh T quan môi trường Đầu năm Số Tỷ Cuối năm Số Tỷ Tăng Số Tỷ Giảm Số Tỷ lượn lệ lượn lệ lượn lệ lượn lệ g 12 10 (%) 22,8 34,3 28,6 14,3 g 16 16 (%) 46 46 g (%) 23 11,4 g (%) 0,2 14,3 Đầu năm Số Tỷ Cuối năm Số Tỷ Tăng Số Tỷ Giảm Số Tỷ lượn lệ lượn lệ lượn lệ lượn lệ g 18 10 (%) 5,7 14,3 51,8 28,6 g 10 12 10 (%) 28,5 35 28,5 g (%) 23 0,2 g (%) 22,9 0.2 Đầu năm Số Tỷ lượn lệ Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn Cuối năm Số Tỷ lượn 16 lệ Tăng Số Tỷ lượn lệ Giảm Số Tỷ lượn lệ S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm T lớp học Loại tốt Loại Trung bình Yếu g 20 (%) 22,9 57,1 20 g 10 15 10 (%) 28,5 43 28,5 g 10 (%) 28,5 0,2 g (%) 10 28,5 20 V KẾT LUẬN Ý nghĩa giáo dục bảo vệ môi trường mầm non có vai trò quan trọng giúp trẻ có kỹ sống hành vi, trẻ tự khẳng định mình, nhận thức khả góp phần tham gia vào công việc lao động thực người lớn bạn tuổi nhằm bảo vệ môi trường gia đình trường mầm non đẹp Trẻ biết phân bịêt môi trường môi trường bị ô nhiễm, trẻ hiểu số vịêc làm để làm cho môi trường đẹp biết cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn nắp, biết tiết kiệm, nước sinh hoạt, biết giữ im lặng, không gây ồn, không vứt rác tuỳ tiện Bảo vệ môi trường hoạt động giữ cho môi trường lành, đẹp, đảm bảo cân sinh thái, ngăn chặn khắc phục hậu xấu người gây Vì bảo vệ môi trường nhiệm vụ tất người *BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Giáo viên thực yêu nghề, mến trẻ, có lực sư phạm hiểu rõ tầm quan trọng vịêc bảo vệ môi trường - Có hiểu biết có kỹ phương pháp dạy trẻ bảo môi trường - Bản thân tìm tòi sáng tạo phương pháp dạy trẻ giúp trẻ tiếp thu thực cách tích cực Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 17 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm - Sử dụng hình thức phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ giúp trẻ có hiểu biết ban đầu môi trường sống thân nói riêng người thân nói chung - Giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp nội dung giáo dục - Xử lý tình giúp trẻ có ý thức việc giáo dục bảo vệ môi trường - Tạo điều kiện tốt để trẻ có khả tư duy, phát triển tốt dựa vào hội thi “Bé với an toàn giao thông giáo dục trẻ bảo vệ môi trường” Trên số biện pháp, kinh nghiệm mà thực nghiệm để giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, thân mong đóng góp quý ban bạn đồng nghiệp * KIẾN NGHỊ Để thực tớt đề tài người làm công tác giáo dục trực tiếp giảng dạy nơi có hoàn cảnh khó khăn sở vật chất phụ huynh chưa quan tâm nhiều Để trẻ có ý thức bảo vệ môi trường ngày tốt hơn, mong muốn lãnh đạo cấp quan tâm nhiều việc tổ chức thi bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền với tất người chung tay để bảo vệ môi trường xanh đẹp Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dùng tài liệu cho giáo viên nghiên cứu để phục vụ cho việc dạy tốt Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, quan tâm giúp đỡ chị em đồng nghiệp Nhưng không tránh khỏi thiếu sót Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 18 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm mong đóng góp ý kiến ban lãnh đạo cấp bạn đồng nghiệp để sáng kiến ngày tốt Tam Hưng, ngày 15 tháng năm 2011 Người viết Nguyễn Hải Yến Nhận xét đánh giá hội đồng khoa học sở Chủ tịch hội đồng (Ký, đóng dấu) Nhận xét đánh giá hội đồng khoa học cấp huyện Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 19 S¸ng KiÕn Kinh NghiÖm Chủ tịch hội đồng (Ký, đóng dấu) Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn H¶i YÕn 20 ... thức phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ giúp trẻ có hiểu biết ban đầu môi trường sống thân nói riêng người thân nói chung - Giáo dục bảo vệ môi trường tích hợp nội dung giáo dục - Xử... NghiÖm đầu ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ vô cần thiết trường nhà cần tạo điều kiện cho trẻ làm quen với môi trường, giáo dục trẻ yêu mến bảo vệ môi trường sống xung quanh trẻ Những tình cảm... NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Sử dụng hình thức phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường Qua việc áp dụng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ sử dụng tất hình thức phương pháp hình thức phương pháp sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi , Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi , Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay