Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

28 144 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 20:15

LỜI CẢM ƠN Năm học 2011- 2012 Tôi nhà trường giao nhiệm vụ phụ trách lớp tuổi A1 Trường Mầm non Mỹ Hưng Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm Tôi xin trân thành cảm ơn Phòng Giáo Dục Đào Tạo Huyện Thanh Oai giúp đỡ nhiệt tình Ban Giám Hiệu nhà trường, đặc biệt đồng chí Hiệu Trưởng, xin trân thành cảm ơn đồng chí đồng nghiệp, cảm ơn bậc phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành đề tài sáng kiến kinh nghiệm Tôi mong đồng chí bổ xung góp ý để đề tài sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng hiệu phổ biến rộng rãi Tôi xin trân thành cảm ơn A PHẦN MỞ ĐẦU Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng ngành giáo dục đào tạo Vì chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non mà tốt có tác dụng lớn đến chất lượng giáo dục bậc học giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ, sở để hình thành lên nhân cách người xã hội chủ nghĩa chuẩn bị tiền cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học tốt Như Bác Hồ kính yêu viết: “ Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt”, Vì trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục bồi dưỡng cho cháu trở thành người công dân có ích cho xã hội Năm học 2012- 2013 năm học “ Tiếp tục thực đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục”, giáo dục mầm non tiếp tục thực vận động “ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Theo thị số 06/CT-TW ngày 1/11/2006 Bộ trị ban hành Do giáo viên mầm non không học tập mà phải giáo dục cho tất hệ học sinh cần phải: “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” để góp phần giáo dục cho trẻ biết thể lòng yêu nước lòng kính trọng Bác Hồ kính yêu Việc làm thực trở thành việc làm thường xuyên việc giáo dục toàn diện cho trẻ trường thân Tôi nghĩ cho việc “ Lồng ghép giáo dục cho trẻ mầm non học tập thực theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” việc làm cần thiết quan trọng chương trình giáo dục mầm non Bởi cần phải cố gắng để học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm để có kết tốt thu thập đựơc nhiều thông tin, kiến thức, nhiều điều bổ ích gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để dạy cho trẻ làm người thong qua hoạt động hàng ngày trẻ trường mầm non B PHẦN NỘI DUNG I.Cơ sở lý luận Thời gian đằng đẵng trôi qua sống có thắng trầm biến động nhiêu Có thứ dễ bị lãng quên, có thứ sống lòng người qua bao hệ Và tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh điển hình Đó tài sản vô giá dân tộc sở giáo dục Việt Nam Trong di chúc, Bác đặc biệt quan tâm đến ngành giáo dục, từ lời dạy Bác giáo dục đạo đức Hiện công đổi giáo dục, không quan tâm đến vấn đề “ Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh đặc biệt tuổi mầm non, trẻ em non, cần uốn nắn từ đầu” Năm học 2012 – 2013 năm học tiếp tục đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng giáo dục “ Giáo dục Mầm non bậc học khác tiếp tục thực sống vận động” Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo thị số 06/CT – TW ngày 07/11/2006 Bộ trị ban hành Là giáo viên mầm non học tập làm theo mà phải giáo dục cho hệ học sinh “ Làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Học làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giáo dục cho trẻ thể lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý Bác Việc làm thực trở thành việc làm thường xuyên nhà trường người Việt Nam đặc biệt người giáo viên mầm non II.Cơ sở thực tiễn Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh qua nhiều phong trào, hoạt động như: Phổ biến câu nói hay Bác cho giáo viên học tập Động viên cho giáo viên sưu tầm thêm hát câu chuyện Bác để dạy cho trẻ Là giáo viên có tinh thần trách nhiệm đầy lòng nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ thân qua 12 năm giảng dạy thực công tác chủ nhiệm chăm sóc cháu nhận thấy trẻ lớp thích nghe cô kể chuyện đọc thơ Bác Hồ tham gia hát múa ca ngợi Bác Do cho cần phải dựa vào điều kiện thuận lợi để giáo dục cho trẻ làm theo gương đạo đức Bác thông qua tất hoạt động ngày trẻ Vấn đề tâm suy nghĩ để tìm tòi biện phát hữu hiệu để giáo dục trẻ học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh III Phạm vi thực đề tài: Đề tài thực lớp A3 Trường Mầm Non Mỹ Hưng năm học 2012- 2013 C QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I Tình hình thực tế chưa thực đề tài Đặc điểm lớp Năm học 2012 – 2013 nhà trường phân công chủ nhiệm lớp A3 Lớp tổng số 22 cháu có 11 trẻ nữ 11 trẻ nam 18 cháu học qua lớp mẫu giáo nhỡ cháu chưa học qua lớp mẫu giáo nhỡ Những thuận lợi khó khăn: a Thuận lợi: - Được nhà trường tạo điều kiện, đầu tư sở vật chất trang thiết bị, kinh phí để mua sắm đầy đủ đồ dùng đồ chơi phụ vụ cho công tác giảng dạy - Ban giám hiệu nhà trường quan tâm tạo điều kiện cho giáo viên tham gia thi viết “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời nhà trường tuyên truyền câu nói hay, mẩu chuyển Bác đến giáo viên - Đa số trẻ lớp khỏe mạnh, học chuyên cần tiếp thu nhanh - Nhà trường tạo tủ sách có tư liệu tài liệu Bác cho giáo viên, cho trẻ, cho phụ huynh xem tham khảo - Được ban giám hiệu nhà trường thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, góp ý dự tạo điều kiện cho giáo viên dự chuyên đề phòng nhà trường tổ chức - Qua nhiều năm trực tiếp đứng lớp, thực công tác chủ nhiệm chăm sóc trẻ nhận thấy trẻ lớp A3 chủ nhiệm thích nghe cô kể chuyện đọc thơ Bác Hồ tham gia hát múa hát Bác Hồ kính yêu trẻ dành ánh mắt yêu thương, thái độ kính trọng nghe cô nói Bác, nghĩ dựa vào điều kiện thuận lợi để giáo dục cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Bác b Khó khăn - Do đặc thù nhà trường gặp khó khăn sở vật chất lại xa trung tâm ảnh hưởng đến việc sưu tầm tư liệu tài liệu Bác Hồ để đưa vào chương trình dạy cho trẻ “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” - Phương tiện đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học sơ sài chưa thu hút trẻ tham gia vào hoạt động - Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm việc lồng ghép để giáo dục cho trẻ “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” hoạt động tổ chức khô khan chầm, việc lồng ghép nội dung giáo dục hạn chế chưa linh hoạt Chưa sưu tầm nhiều tư liệu Bác để dạy trẻ, nên chưa kích thích trẻ tham gia vào hoạt động cô tổ chức - Môi trường học tập trẻ chưa đảm bảo theo yêu cầu chương trình giáo dục - Đa số phụ huynh lớp làm ruộng nhận thức họ hạn chế, nên chưa quan tâm đến trẻ - Đối với trẻ nhỏ lên chưa hiểu nhiều tư tưởng lời dạy Bác từ thuận lợi khó khăn trên, nhận thấy muốn trẻ nhận thức hiểu rõ tư tưởng Bác Hồ kính yêu hứng thú tham gia vào hoạt động cô giao tổ chức, trước hết cần phải tiến hành khảo sát thực tế 28 trẻ lớp theo nội dung sau STT Nội dung khảo sát Kết Số lượng Đạt tỉ lệ 3/22 14% Hiêur tư tưởng đạo đức Bác Hồ Biết tự chăm lo sức khỏe cho thân 7/22 32% Sống giả dị, biết thực hành tiết kiệm 3/22 14% Ngoan ngoãn, lễ phép, biết yêu thương 9/22 41% giúp đỡ người Từ kết trăn trở lời dạy Bác “ Các thầy cô giáo phải tìm cách dạy, dạy gì, dạy để trò chóng hiểu, nhớ lâu, tiến nhanh Thầy dạy tốt, trò học tốt để thiết thực góp phần đào tạo hiền tài cho quốc gia thấu hiểu lời dạy Bác khiến tâm suy nghĩ tìm tòi cuối tìm hướng là” Một số biện pháp giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể sau II CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN * Các biện pháp : Tích cực nghiên cứu, tìm tòi tư liệu, tài liệu có liên quan GD tư tưởng, đạo đức Bác Hồ thông qua hoạt động hàng ngày trường Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh * Nội dung thực : Biện pháp : Tích cực nghiên cứu, tìm tòi tư liệu, tài liệu có liên quan Như biết, Bác Hồ kính yêu xa từ lâu rồi, hình ảnh tâm hồn Bác đọng lại lòng tất người dân VN, từ người già trẻ thơ bập bẹ biết nói Tuy cháu nhỏ chưa lần gặp Bác Hồ, hình ảnh Bác Hồ in sâu tâm hồn trẻ cháu thường gặp Bác giấc mơ qua lời hát : “ Đêm qua em mơ gặp bác Hồ Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ Em âu yếm hôn đôi má Bác Vui bên Bác em múa hát Bác mỉm cười Bác khen em ngoan Bác gật đầu Bác khen em ngoan…” Dù Bác xa lâu rồi, cháu cảm thấy Bác gần gũi thân thiết người ông gia đình yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh” Để giúp cháu hiểu rõ sâu sắc tư tưởng trị, đạo đức, phong cách lối sống Bác Hồ kính yêu, không ngừng tìm tòi , nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách lối sống Bác Hồ phương tiện : sách báo, tranh truyện, mạng intenet … Có khai thác triệt để nội dung GD tư tưởng, đạo đức Bác Hồ cho trẻ cách phong phú, đa dạng, nhằm vận dụng vào việc lồng ghép để GD toàn diện nhân cách cho trẻ Đức tính bật Bác Hồ lòng yêu nước, thương dân Bởi tích cực tìm kiếm hình ảnh, viết, tư liệu, tài liệu, câu chuyện Bác để đưa vào làm nội dung GD cho trẻ hoạt động Và Bác Hồ với cháu tuổi mầm non tác giả Phạm Thị Sửu Lê Minh Hà biên soạn sưu tầm tuyển chọn nhà xuất GDVN, nhà trường cấp phát tài liệu mà tâm đắc nhất, nội dung sách có nhiều tư liệu, hình ảnh câu chuyện, mẩu chuyện nhỏ kể Bác để lồng ghép vào hoạt động GD, chuyên đề….nhằm GD toàn diện cho trẻ : Đức, Trí, Thể, Mĩ, lao động, tính tiết kiệm sống hàng ngày lòng yêu nước thương dân giống tư tưởng đạo đức Bác VD : Câu chuyên “ Tuổi thơ Bác Hồ” ; “ Quả táo Bác” ; “ Bác Hồ tắm cho trẻ Việt Bắc” “ Các cháu ngày Bác ăn chưa ngon, ngủ chưa yên” … Ngoài để thực lời dạy Bác tính tiết kiệm chống lãng phí, tìm tòi tham khảo sách hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên phế liệu để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên phế liệu, đồng thời GD cho trẻ biết thực hành tiết kiệm không nên lãng phí thông qua HĐ Tạo hình, HĐ Góc … Dưới số hình ảnh cô cháu Tạo Hình làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên phế liệu hình ảnh mẫu đồ dùng đồ chơi làm từ phế liệu cô cháu lớp A3 tự thiết kế tạo Ảnh : Trẻ lớp A3 tạo hình làm §D§Ctừ phế liệu Ảnh : Ảnh số đồ dùng đồ chơi làm từ phế liệu cô cháu lớp A3 tự thiết kế HĐ Góc Tạo hình Tóm lại : Thông qua việc nghiên cứu tư liệu ,tài liệu có liên quan đến việc GD trẻ tư tưởng đạo đức HCM cho trẻ lớp tôi, thu nhiều kết đáng kể trình lồng ghép giảng dạy trẻ : Cụ thể đa số cháu hiểu sâu sắc tư tưởng đạo đức HCM, học tập nhiều đức tính Bác như: Biết quan tâm chăm sóc người, biết chia sẻ người lúc gặp khó khăn, sống thật thà, giản dị khiêm tốn đồng thời trẻ ngoan ngoãn lễ phép biết tiết kiệm lĩnh vực lời Bác dặn Ngoài giáo viên tích luỹ nhiều vốn kiến thức hơn, tìm nhiều biện pháp hình thức lồng ghép GD sáng tạo sinh động để dạy trẻ Từ mạnh dạn tự tin thực hoạt động lồng ghép cách nhẹ nhàng, có hiệu quả, giúp trẻ hứng thú, tích cực hoạt động tiếp thu kiến thức tốt Biện pháp : Giáo dục tư tưởng, đạo đức Bác Hồ thông qua hoạt động hàng ngày trường Bác Hồ vị lãnh tụ thiên tài dân tộc VN, Cả đời Bác hy sinh cho đất nước cho dân tộc mà không chút riêng tư Từ đức tính cao thiêng liêng Bác Hồ gương sáng cho dân tộc VN noi theo, đặc biệt hệ măng non Để cháu sớm trở thành công dân có ích tương lai có đủ đức, đủ tài góp phần xây dựng đát nước giàu mạnh, từ tuổi MN người GV phải đưa nội dung GD cho trẻ “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào tất hoạt động hàng ngày trẻ để GD Hiểu rõ tầm quan trọng việc GD trẻ tư tưởng, đạo đức HCM vậy, hoatj động hàng ngày trẻ, linh hoạt lồng ghép tư tưởng đạo đức Bác thông qua hoạt động sau : * Giáo dục thông qua HĐ có chủ đích : - Đối với chủ đề Trường mầm non: Tôi đưa nội dung GD trẻ tư tưởng đạo đức Bác như: Tính đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, kính trọng lễ phép với cha mẹ, thầy cô giáo, bảo vệ….Trong trường MN thông qua lời dạy Bác dặn cháu thiếu niên nhi đồng nhân lúc Bác thăm cháu thiếu nhi Trại mồ côi Kim Đồng-Thanh Hoá: Bác nói : “ Thiếu nhi phải ngoan, thật thà, lễ phép với người lớn, kính trọng người già, giúp đỡ người tàn tật yếu đau Các cháu tập thể với phải yêu thương anh em ruột thịt…” Hoặc thư gửi cháu nhi đồng năm 1946 Có đoạn viết : “… Nay Bác viết chữ khuyên cháu: Phải siêng học 2.Phải giữ 3.Phải giữ kỷ luật 4.Phải làm theo đời sống 5.Phải yêu thương , giúp cha mẹ, anh em” Thông qua lời dặn Bác Hồ cháu vậy, HĐ có chủ đích trẻ hàng ngày thường đưa vào để GD trẻ, từ trẻ lớp hiểu sâu sắc tư tưởng đạo đức Bác Hồ tỏ biết yêu thương, giúp đỡ bạn bè, kính trọng lễ phép với cha mẹ, cô giáo … Ví dụ: trường có nuôi số vật như: chó, chim bồ câu, … Do qua buổi dạo chơi trời, bên cạnh việc trò chuyện với trẻ tên gọi, đặc điểm vật, kết hợp giáo dục trẻ phải biết chăm sóc vật nuôi có ích lợi người như: Chim bồ câu người dùng đưa thư … - Đối với chủ đề Nước & Hiện tượng tự nhiên Tôi GD cho trẻ biết sống tiết kiệm, không lãng phí nước sạch, dùng nước cần thiết ( làm vệ sinh trước sau ăn: rửa tay, súc miệng vệ sinh ), không mở nước để tràn nghịch phá nước lãng phí Dạy trẻ câu hiệu ” giọt nước quí vàng” mà Bác Hồ dạy - Đối với chủ đề Quê hương – Thủ đô Bác Hồ Tôi cho trẻ xem tranh, đọc thơ, nghe hát trò chuyện cảnh đẹp quê hương như: Một số danh lam thắng cảnh đất nước, địa phương … hình ảnh Bác Hồ Qua việc cho trẻ xem tư liệu giúp cho trẻ thêm yêu quê hương đất nước học nhiều đức tính tốt đẹp Bác - Đối với chủ đề Trường tiểu học Bước đầu dạy giải thích đơn giản cho trẻ hiểu điều Bác Hồ dạy: “ Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm ” - Trước hết, cần dạy trẻ phải thương yêu giúp đỡ nhau, phải đoàn kết chặt chẽ: Đoàn kết trẻ lớn trẻ bé - Sau đó, dạy cho trẻ phải yêu lao động, giữ gìn kỷ luật Không tự phóng túng, tự phóng túng không tốt, đồng thời dạy trẻ biết tuân thủ theo quy định, nội quy lớp học Ví dụ: xếp hàng để kiểm tra vệ sinh tay trước vào lớp học… - Cần cho trẻ nên thi đua, thi đua học tập, thi đua việc để trở thành nhi đồng có tổ chức, có kỷ luật (Theo Thư Bác Hồ gửi cháu cán trường miền Nam, ngày 1-6-1955) - Cần dạy cho trẻ biết: yêu Tổ quốc, thương đồng bào, chuộng lao động, giữ gìn kỷ luật, biết vệ sinh, học văn hoá đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên trẻ lứa tuổi tuổi mầm non… * Giáo dục trẻ thông qua hoạt động ngoài trời: • Dạy trẻ có thái độ nhiệt tình, hăng say lao động, chăm sóc tưới nước bắt sâu cho xanh, hoa cho trường, lớp thêm đẹp • Hằng tuần vào sáng thứ hai, tiến hành tập cho bé hướng mắt cờ Tổ quốc hát Quốc ca, việc chào cờ đầu tuần xem học, chào cờ kết hợp kể chuyện gương đạo đức Bác Hồ để giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh, đồ dùng, đồ chơi Đồng thời qua việc chào cờ, bước hình thành cho trẻ tình cảm yêu đất nước, yêu Bác Hồ * Giáo dục trẻ thông qua hoạt động Góc: • Trong HĐ Góc, GD cho trẻ cách tổ chức hoạt động nhóm nhỏ: biết phân công, phối hợp, chia sẻ, nhường nhịn giúp đỡ nhằm thực theo gương Bác thông qua câu chuyện “ Ba ba lô” mà bé nghe kể Qua việc thể vai chơi, bước đầu giúp trẻ hình thành học tập theo gương đạo đức Bác : có trách nhiệm với công việc phân công • Giáo dục trẻ không lấy đồ dùng, đồ chơi chung lớp mang nhà làm riêng cho mình, không giành đồ chơi để chơi mà phải chia sẻ bạn chơi • Dạy trẻ cần xưng hô lịch nói chuyện với bạn mình, không xưng hô mày – tao mà phải xưng bạn * Trong giờ ăn: Học tập từ gương đạo đức Bác “ không hoang phí dù việc nhỏ” Bác xem “gạo” “ hạt ngọc” trời ban, ăn trẻ, giáo dục trẻ phải ăn hết suất, biết quý trọng hạt gạo, không lãng phí dù hạt cơm, không làm rơi vãi cơm xuống đất bàn nhằm mục đích hình thành cho trẻ có thói quen ăn uống có văn hóa như: - Rửa tay trước ăn - Cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn - Ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, không nói chuyện ăn, ăn hết suất - Biết mời cô bạn trước ăn - Biết tự dọn, cất chỗ bát, chén, thìa… biết giúp cô chuẩn bị ăn - Ngồi ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh * Trong giờ hoạt động nêu gương: Cần GD trẻ lúc phải trung thực lời nói việc làm, tập cho trẻ biết tự nhận xét hôm có ngoan hay không lý chưa ngoan Thông qua câu chuyện : Bác Hồ đến với cháu mồ côi trại Kim Đồng Cô quan sát lời nói hành vi cử trẻ xem điều trẻ nói có với ngày hôm hay không, cô cho lớp tuyên dương trẻ nhận khuyết điểm đáng khen thưởng, trẻ bị vi phạm lỗi, bị cô nhắc nhở mà không tự giác nhận lỗi đợi cô bạn nhắc trẻ chưa ngoan, cô phạt bạn không cắm cờ bé ngoan cuối tuần không nhận phiếu bé ngoan (Làm theo lời dạy của Bác nhân lúc Bác thăm cháu thiếu nhi mồ côi trại Kim Đồng – Thanh Hóa: “phải dũng cảm sửa chữa khuyết điểm, thói hư tật xấu để lớn lên làm người chủ của đất nước, đừng để gánh nặng của xã hội…”) Ví dụ: Trong nêu gương buổi chiểu hôm thứ sáu ngày 06/04 vừa rồi, sau hỏi trẻ nhận xét ngoan hay chưa Tôi hỏi lớp “ hôm bạn chưa ngoan, chưa nghe lời cô?” Tôi vừa hỏi xong có bạn Anh Khoa, Đức Huy đứng lên thừa nhận không ngoan Tôi có hỏi trẻ “vì cho không ngoan”, trẻ trả lời “ hôm không ngủ trưa, chạy lung tung cửa lớp chưa nghe lời cô”, khen trẻ biết nhận lỗi làm sẵn sàng cho lớp tuyên dương đồng thời thưởng kẹo cho trẻ Biết thật nhận lỗi phẩm chất đạo đức đáng cao quý mà Bác Hồ dạy cháu thiếu niên nhi đồng giáo viên cần sưu tầm câu chuyện, mẩu chuyên để lồng ghép kể cho trẻ nghe số câu chuyện Bác dạy cháu thiếu nhi để giáo dục trẻ mạnh dạn nhận lỗi làm sai điều gì, “ người làm sai mà biết nhận lỗi đáng khen, người làm sai mà nhận lỗi đáng xấu hổ” • Ngoài ra, cô tận dụng vào thời điểm kể cho trẻ nghe số câu chuyện mà cô sưu tầm gương đạo đức Bác Hồ để giáo dục cho trẻ tập cho trẻ đóng kịch …( số câu chuyện : Ba ba lô, Bác có phải vua đâu, Bác Hồ Pắc Bó, Chia quà, Qủa táo Bác Hồ cho em bé…) cho trẻ nghe số hát Bác Hồ * Trong một số lễ hội vui chơi theo sự kiện: • Vào ngày lễ 20/11, Tết… việc cho trẻ tham gia văn nghệ với hát phù hợp ngày lễ, khuyến khích trẻ hát hát Bác Hồ mà trẻ biết cho trẻ tham gia đóng kịch, đọc thơ … • Để mừng ngày sinh nhật Bác – 19/5 – lên kế hoạch tổ chức buổi văn nghệ vào buổi chiều, cho ba tổ lớp tham gia thi “ Hát múa kể chuyện gương đạo đức Bác Hồ” với thể loại như: hát, múa, đóng kịch, đọc thơ, kể chuyện * Trong hoạt động mọi lúc – mọi nơi: Hàng tháng, sưu tầm số câu nói hay Bác Hồ dạy cho trẻ lớp học vào rãnh rỗi, lúc đầu trẻ chưa thuộc hiểu hết nội dung câu nói kiên nhẫn dạy trẻ ngày trẻ hiểu phần câu nói Bác để bước cho trẻ tiếp thu phẩm chất đạo đức cao quý đáng kính trọng Bác Tóm lại : Với tất hình thức lồng ghép GD tư tưởng đạo đức Bác Hồ cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày theo chủ đề năm học , mà thực thấy đa số trẻ lớp thích thú với hoạt động tổ chức, đồng thời tạo nhiều hội cho trẻ học tập nhiều đức tính Bác như: Có tư tưởng đạo đức tốt, có lối sống giản dị, khiêm tốn, thật thà, trung thực , sẵn sàng nhận khuyết điểm bị mắc lỗi, ngoan ngoãn lễ phép, biết quí trọng người lớn tuổi, biết giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn, biết lao động, yêu quê hương đất nước, người tích cực học hỏi để sớm trở thành chủ nhân tương lai đất nước 3, Biện pháp 3: Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh: Với trẻ MN, Giáo viên tạo môi trường hoat động cho trẻ lớp học cần thiết quan trọng nhằm kích thích, củng cố tái tạo lại kiến thức mà trẻ học, GD HĐ hàng ngày lớp Nếu cô giáo biết cách tạo môi trường tốt cho trẻ hoạt động giúp trẻ say me, tìm tòi, khám phá, hiểu nhớ lâu Muốn giúp trẻ hiểu sâu tư tưởng đạo đức Bác Hồ để học tập làm theo, từ đầu năm học lên kế hoạch xây dựng môi trường học tập tốt cho trẻ hoạt động góc cho thật phong phú, đa dạng nhằm kích thích tư sáng tạo trẻ cách sưu tầm loại trang, ảnh, sách, báo, tranh ttruyện, câu chuyện, mẩu chuyện có nội dung Bác Hồ để đưa vào góc, nhằm củng cố thêm kiến thức học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí minh cho trẻ Ngoài khuyến khích trẻ cô giáo tập chung sưu tầm phế liệu đưa vào góc để hướng dẫn trẻ cô làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho hoạt động chủ đề nhằm rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, bền bỉ , óc sáng tạo tính tiết kiệm, không lãng phí… Tôi đặc biệt lưu ý quan tâm nhiều để tạo góc mở cho trẻ hoạt động góc : Thư viện Tạo hình VD : - Ở góc thư viện : Trẻ tiếp xúc nhiều với câu chuyện, thơ, hình ảnh Bác gợi ý hướng dẫn cô giáo nhằm GD cho trẻ khéo léo mở sách để xem, có tinh thần đoàn kết, biết yêu thương giúp đỡ người xung quanh, biết yêu lao động, thích tập thể dục thể thao - Góc Tạo hình: Trẻ sử dụng phế liệu bỏ để tạo mẫu đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động dậy học cô trẻ, từ GD cho trẻ đức tính kiên trì, bền bỉ, tiết kiêm, không hoang phí Bác Hồ kính yêu Dưới hình ảnh cô trẻ hoạt động góc thư viện góc tạo hình nhằm GD tư tưởng, đạo đức Bác Hồ cho trẻ Ảnh : trẻ xem sách, báo, tranh ảnh Bác Hồ * Tóm lại : Với biện pháp tạo môi trường học tập tốt cho trạt động góc để giúp trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM đề sau áp dụng thực kết đáng kể Cụ thể : Tại góc trẻ hoạt động cách say sưa đồng thời thông qua hoạt động hướng dẫn gợi ý trẻ học tập nhiều đức tính Bác Hồ như: Kiên trì, bền bỉ, thật thà, giản dị, khiêm tốn, có tinh thần đoàn kết , biết nhường nhịn giúp đỡ bạn bè lứop, biết yêu lao động, biết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, biết yêu quê hương đất nước người… Biện pháp : Phối kết hợp với phụ huynh việc GD trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Như biết, môi trường GD trẻ chủ yếu gia đinh nhà trường, gia đình nhà trường nơi giúp trẻ phát triển toàn diện mặt : Đức, trí, thể, mĩ lao động Bởi muốn trẻ hiểu sâu sắc tư tưởng, đạo đức Bác Hồ kính yêu để trẻ học tập làm theo việc phối kết hợp gia đình nhà trường biện pháp vô quan trong trình GD trẻ Để thực điều này, tư buổi họp phụ huynh đầu năm đưa vào kế hoạch nội dung GD tư tưởng cho trẻ “ Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” để tuyên truyền cho phụ huynh hiểu rõ kết hợp với nhà trường việc GD trẻ cách: Tuyên truyên, vận động phụ huynh tham gia sưu tầm, sách báo, tranh, truyện, nguyên phế liệu, ủng hộ cho lớp để xây dựng môi trường học tập cho trẻ đồng thời động viên gia đinh có điều kiện kinh tế lớp mua thêm loại sách, báo, tranh ảnh Bác Hồ cho trẻ xem học tập gia đình Để phụ huynh có chút kiến thức việc phối kết hợp với cô giáo để GD trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM vào đón trả trẻ Tôi ý dành thời gian để trao đổi với phụ huỳnh tình hình học tập đạo đức em họ, mời phụ huynh dự tiết học trẻ có lồng ghép GD tư tưởng đạo đức HCM, đồng thời hướng dẫn phụ huynh cách GD trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM cách : “ Ông bà , cha mẹ…trong gia đinh phải gương sáng cho trẻ loi theo ” cách ăn mặc, nói năng, làm việc, đứng Ngoài phụ huynh cần nhắc nhở GD trẻ hàng ngày muốn trở thành ngoan, trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ trước hết trẻ phải ngoan ngoãn, lễ phép, biết giúp đở ông bà, cha mẹ công việc vừa sức nhà, biết tự làm vệ sinh cá nhân, chăm tập thể dục thể thao, biết tự sắo xếp đồ dùng cá nhân nôi qui định, biết thực hành tiết kiệm, không đựơc lãng phí, biết dùng tiết kiệm điên, nước, thức ăn…Vào thời điểm lúc nhà vui vẻ, đoàn tụ bên nhau, lúc trẻ chuẩn bị ngủ phụ huynh khuyến khích trẻ kể chuyện, đọc thơ, hát múa có nội dung viết Bác Hồ kính yêu phụ huynh ngâm thơ, đọc thơ, kể chuyện, đọc chuyện cổ tích, chuyện kể Bác Hồ phù hợp với lứa tuổi MN hát cho trẻ nghe hát Bác Hồ từ giúp trẻ thêm yêu sống hơn, biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn gia đình, biết yêu thương người, kính trọng ông bà, cha mẹ, cô giáo Bác Hồ kính yêu KẾT LUẬN Đối với trẻ MN , việc chăm sóc dạy dỗ cho trẻ kiến thức, kỹ năngtrong môn học việc lồng ghép để GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM Thông qua hoạt động hàng ngày trẻ vô cần thiết quan Vì thông qua hoạt động lồng ghép người GV mở rộng thêm cho trẻ kiến thức, kỹ hiểu biết xã hội, cách cư xử với người xung quanh, bồi dưỡng thêm cho trẻ tình cảm thương yêu, thương người, yêu thiên nhiên , cỏ hoa lá, yêu quê hương đất nước, yêu lao động… Đồng thời rèn luyện thêm cho trẻ tư cách đạo đức lối sống : Có tinh thần đoàn kết, biết nhường nhịn, biết giúp đỡ bạn bè lớp, em nhỏ mình, cụ già yếu đau, biết thực hành tiết kiệm không lãng phí , có tính kiên trì, bền bỉ gặp khó khăn… III) KẾT QUẢ THỰC HIỆN : Qua trình tự nghiên cứu, tích cực học hỏi để tìm biện pháp lồng ghép để GD trẻ hay hữu hiệu nhằm GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM thông qua hoạt động hàng ngày trẻ với giúp đỡ tận tình Ban Giám Hiệu nhà trường, chị em đồng nghiệp trường lỗ lực phấn đấu thân, qua năm áp dụng thưc đề tài năm học 2011-2012 thu kết sau: * Đối với Giáo Viên : Tôi tích luỹ nhiều kinh nghiệm việc chăm sóc-GD trẻ, vững vàng chuyên môn, tự tin tổ chức hoạt động, đặc biệt lồng ghép giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức HCM thông qua hoạt động hàng ngày trẻ trường trở nên linh hoạt sáng tạo - Trong hoạt đông phát huy tính chủ động sáng tạo trẻ, lấy trẻ làm trung tâm hoạt động GD - Phương pháp dạy trẻ hoạt động trở nên mềm dẻo, linh hoạt lôi trẻ tham gia hoạt động - Đã biết cách xây dựng môi trường học tập cho trẻ theo hướng mở, môi trường học tập trẻ lớp trở nên phong phú hấp dân trẻ - Đã sưu tầm nhiều tranh ảnh, tư liệu, tài liệu … Bác để xây dựng góc thư viện cho trẻ đa dạng phong phú - Đã biết áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy linh hoạt, sáng tạo thường xuyên có hiệu Tổng năm học 2011-2012 xây dựng tiết giáo án điện tử trình chiếu powpoint * Đối với trẻ : Đa số trẻ lớp động, mạnh dạn, tự tin tích cực tham gia hoạt động cô giáo tổ chức, đặc biệt hoạt động có lồng ghép GD tư tưởng đạo đức HCM, nhờ mà trẻ lớp hiểu rõ tư tưởng, đạo đức Bác Hồ để học tập làm theo lời dạy Bác.Trẻ nói lễ phép hơn, biết quan tâm giúp đỡ người hơn, biết yêu thương quý trọng ông bà cha mẹ cô giáo, biết yêu lao động, biết tự chăm sóc cho thân mình, thật trung thực, có tinh thần đoàn kết, biết yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước mình, biết thực hành tiết kiệm, chống lãng phí biết tỏ kiên trì bền bỉ gặp khó khăn Sau kết thực so với đầu năm STT Nội Dung khảo sát Kết Đầu năm Số Tỉ lệ Số lượng (%) Hiểu tư tư ng đạo đức 3/22 Cuối năm Tỉ lệ Tăng Số Tỉ lệ lượng (%) lượng (%) 14% 19/22 86% 16 32% 22/22 100% 17 77,3% 14% 20/22 91% 77,3% 41% 22/22 100% 18 73% Bác Hồ Biết tự chăm lo sức khoẻ 7/22 cho thân Sống giản dị, biết thực 3/22 17 hành tiết kiệm Ngoan, lễ phép, biết yêu 9/22 thương, giúp đỡ 82% người * Đối với phụ huynh : - Đa số phụ huynh lớp nhận thức rõ tầm quan trọng việc chăm sóc giáo dục trẻ trường việc giáo dục toàn diện nhân cách cho trẻ cùng phối hợp với giáo viên việc GD tư tưởng đạo đức cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Hàng tháng, hàng tuần phụ huynh tham gia tích cực việc sưu tầm nguyên phế kiệu, sách báo, tranh truyện….các loại để xây dựng môi trường học tập lớp cho trẻ III BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Từ kết mà thu sau thực biện pháp đề tài, tự rút số học kinh nghiệm thực “ Các biện pháp lồng ghép GD trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cho trẻ tuổi lớp thông qua hoạt động hàng ngày trẻ” sau: - Giáo vên phải tự học hỏi, tìm tòi nghiên cứu tư liệu, tài liệu có liên quan đến chuyên môn - Thường xuyên tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn, tham dự chuyên đề nhà trường phòng giáo dục tổ chức để học hỏi kinh nghiệm - Tích cực tham gia học tập lớp đào tạo nâng cao tay nghề tin học nhằm áp dụng vào công tác giảng dạy - Khi cung cấp kiến thức kỹ cho trẻ hoạt động cần phải chọn lọc, phối hợp với khả nhận thức trẻ - Khi tổ chức hoạt động cho trẻ, GV cần phải lấy trẻ làm trung tâm Phải cho trẻ tự chủ động tìm tòi, khám phá hoạt động GV người gợi mở hướng dẫn trẻ - Tích cực sưu tầm tranh ảnh, tư liệu, tài liệu sách báo …các tư liệu mạng intenet làm tư liệu để dạy trẻ - Thường xuyên nghiên cứu tài liệu hướng dẫn cách làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo từ nguyên phế liệu để hướng dẫn trẻ làm đồ dùng đồ chởitang trí lớp phục vụ cho hoạt động dạy học cô trẻ lớp - Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh đoàn thể địa phương để chăm lo giáo dục cho cháu IV KHUYẾN NGHỊ : - Phòng Giáo Dục thường xuyên xây dựng tổ chức chuyên đề cho giáo viên tham dự kiến tập - BGH nhà trường tiếp tục đầu tư kinh phí , trang bị thêm đồ dùng chiếu, ti vi, máy vi tính cho lớp - BGH nhà trường tạo điều kiện cho chị em thăm quan học tập lớp điểm, trường điểm huyện thành phố để chị em GVcó điều kiện giao lưuvà học tập kinh nghiệm chuyên môn Trên toàn nội dung SKKN thân, trình thực đề tài tránh tồn sai sót Tôi mong đóng góp ý kiến, sửa đổi, bổ xung từ phía BGH nhà trường PGD tạo điều kiện cho thực đề tài tốt vào năm Tôi xin chân thành cảm ơn ! Mỹ Hưng, ngày 01 tháng 03 năm 2013 Người thực Nguyễn Thị Thuý Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………… Mỹ Hưng, ngày… tháng……năm 2013 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ( Ký tên, đóng dấu) Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN THANH OAI …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………… Thanh Oai, ngày… tháng……năm 2013 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ( Ký tên, đóng dấu) ... trường Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục trẻ học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh * Nội dung thực... hệ học sinh “ Làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Học làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần giáo dục cho trẻ thể lòng yêu nước, lòng kính trọng yêu quý Bác Việc làm thực trở thành việc làm. .. Mầm non bậc học khác tiếp tục thực sống vận động” Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo thị số 06/CT – TW ngày 07/11/2006 Bộ trị ban hành Là giáo viên mầm non học tập làm theo mà phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay