hoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020

63 183 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:49

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Từ ngày Việt Nam gia nhập WTO cục diện kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc thay đổi: điển hình hệ thống thuế kinh tế Việt Nam, thay đổi chủ thể kinh doanh nước nước ngoài; thay đổi từ nhận thức, phương pháp kinh doanh, cách hoạch định chiến lược, máy quản lý, cách thức giao tế với đối tác Một số doanh nghiệp không thay đổi kịp chống chế khoản thời gian ngắn, sau bị đào thải khỏi môi trường kinh doanh, số phản ứng nhanh, bắt kịp với nhịp độ tồn phất hẳn lên Một yếu tố quan trọng tạo nên thành công số doanh nghiệp trước thay đổi yếu tố chiến lược, họ có bước chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu hoạch định chiến lược, tạo chiến lược sâu sát với thực tế nên đưa công ty theo hướng thoát khỏi tình trạng lúng túng chung doanh nghiệp trước môi trường kinh tế quốc tế Ngành sản xuất săm lốp xem ngành chủ chốt kinh tế quốc dân, nhờ nét đặc thù sản phẩm mà dường sản phẩm thay trở thành mặc hàng thiết yếu sống người nên hấp dẫn nhiều nhà đầu tư xâm nhập vào ngành Thế doanh nghiệp muốn tồn phát triển vững môi trường cạnh tranh vốn lớn, sản phẩm chất lượng mà cần tồn chiến lược, vì, nguồn vốn, sản phẩm chất lượng công ty điều cố gắng để có nhau, chiến lược đặt công ty điều khác Không doanh nghiệp chép chép không mang lại kết tốt cho doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp có hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu khác Điều quan trọng cốt yếu làm tạo chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp môi trường kinh doanh cụ thể giai đoạn, hay thời điểm Đây lý định chọn đề tài: “hoạch định chiến lược cho công ty Casumina giai đoạn 2010 đến 2020” cho khóa luận với mong muốn đóng góp phần cho phát triển công ty thời kỳ hội nhập Mục tiêu nghiên cứu Việc nghiên cứu nhằm phân tích, tổng hợp hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu công ty Casumina để đưa chiến lược phù hợp cho công ty Đồng thời việc nghiên cứu nhằm hoàn thành khóa luận theo yêu cầu trường, khoa để kết thúc chương trình đại học trường Phạm vi, giới hạn đề tài nghiên cứu Chủ yếu xoáy sâu vào phân tích đối tượng công ty Casumina tất khía cạnh: tình hình hoạt động, thị phần, giá trị thương hiệu, chất lượng sản phẩm…bên cạnh phân tích đối tượng có liên quan đến công ty như: công ty Cao su Đà Nẵng, công ty Michelin, SRC… Do thời gian gian, nguồn lực sử dụng cho nghiên cứu hạn chế nên số lượng thông tin thu thập luận phản ánh thông tin cần thiết luận văn phải có Phương pháp nghiên cứu Đây luận tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: phương pháp chuyên gia, phương pháp điều tra xã hội học… nhằm có sở phân tích đáng tin cậy, xác hình thành chiến lược phù hợp với tình hình công ty Kết cấu luận văn gồm có: KẾT CẤU LUẬN VĂN Mục lục Phần mở đầu Chương I Cơ sở lý luận đề tài Chương II Giới thiệu công ty Casumina Chương III Phân tích mô trường kinh doanh công ty Casumina Chương IV Một số biện pháp thực chiến lược thành lập phận R & D cho công ty Casumina giai đoạn năm 2010 – 2012 Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI Khái quát chiến lược kinh doanh 1.1 Khái niệm chiến lược quản trị chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Thuật ngữ chiến lược bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với hai từ “stratos”- có nghĩa quân đội, nhóm người, đoàn,tập thể “agos” – có nghĩa lãnh đạo, điều khiển Chiến lược sử dụng quân đội, đến thập kỷ 60 kỷ XX ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh, từ thuật ngữ chiến lược kinh doanh đời Quan niệm chiến lược kinh doanh phát triển dần theo thời gian chủ thể tiếp cận theo nhiều cách khác Theo cách tiếp cận truyền thống: chiến lược kinh doanh việc xác định mục tiêu lâu dài doanh nghiệp hành động với việc phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu xác định Mintzberg có cách tiếp cận chiến lược khác với quan niệm trên, ông quan niệm rằng: chiến lược mẫu hình hệ thống định chương trình hành động Ngoài có số khái niệm khác chiến lược kinh doanh, nhiên hiểu chiến lược kinh doanh việc xác định hướng đề chương trình hành động cho doanh nghiệp tương lai thông qua việc bố trí nguồn lực cách hợp lý để đạt mục tiêu 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược Khi nói đến khái niệm quản trị chiến lược có nhiều khái niệm khái niệm mô tả theo cách tiếp cận khác nhau, song hiểu quản trị chiến lược trình nghiên cứu môi trường bên môi trường bên doanh nghiệp tiến hành hoạch định, tổ chức, thực hiện, kiểm tra định nhằm hoàn thành mục tiêu đề 1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh Có nhiều cách phân loại chiến lược kinh doanh, vào phạm vi chiến lược để phân loại chia thành loại sau: chiến lược tổng quát chiến lược phận • Chiến lược tổng quát: loại chiến lược mang tầm rộng đòi hỏi phải có thời gian dài để hoàn thành Những chiến lược thường phát thảo ban quản trị cấp cao tất phận công ty phải thực chiến lược • Chiến lược phận: chiến lược vạch bước hành động cụ thể chi tiết hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành chiến lược tổng quát Những chiến lược thường ban quản lý cấp trung phát thảo đối tượng thực chiến lược người phận xác định ban đầu phận khác có nhiệm vụ hỗ trợ để phận hoàn thành chiến lược 1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Thực tế việc thiết lập thực thi chiến lược mang lại cho doanh nghiệp lợi ích sau đây: Thông qua chiến lược giúp ban quản trị truyền đạt mục tiêu doanh nghiệp đến nhân viên cách rõ ràng, cụ thể, doanh nghiệp hoạt động chệch hướng chiến lược kéo công ty hướng Chiến lược giúp doanh nghiệp nhận hội, nguy xảy môi trường kinh doanh điểm mạnh, điểm yếu phát sinh nội doanh nghiệp từ quản trị chúng theo hướng có lợi cho doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đứng vững môi trường cạnh tranh thành công Chiến lược giúp doanh nghiệp phối hợp cách có hiệu thời gian nguồn tài nguyên, động lực để giúp doanh nghiệp trì ý chí, tâm đến hoàn thành mục tiêu chung Quy trình xây dựng tổ chức thực chiến lược kinh doanh Thực chiến lược Xây dựng, lựa chọn chiến lược Điều chỉnh Kiểm tra, đánh giá chiến lược Điều chỉnh Xác định sứ mạng Thiết lập mục tiêu Phân tích nội Phân tích môi trường Quá trình quản lý chiến lược thực từ bắt đầu hoạch định chiến lược đến kết thúc, thể qua sơ đồ sau: 2.1 Xác định sứ mệnh công ty Sứ mệnh lý doanh nghiệp hình thành phát triển Trong suốt trình tồn sứ mệnh doanh nghiệp không thay đổi kim nam cho việc hình thành chiến lược Phân tích ngoại vi nội vi doanh nghiệp 2.2 Quá trình bao gồm: phân tích môi trường kinh doanh bên phân tích bên doanh nghiệp Phân tích môi trường bên nhằm xác định hội đe dọa mà môi trường mang lại cho công ty Cơ hội yếu tố có tác động tích cực đến doanh nghiệp giúp doanh nghiệp phát triển Đe dọa yếu tố có tác động tiêu cực đến hoạt động công ty Môi trường bên bao gồm: môi trường vĩ mô môi trường vi mô Phân tích môi trường nội nhằm xác định điểm mạnh điểm yếu doanh nghiệp Điểm mạnh mặt doanh nghiệp làm tốt doanh nghiệp khác Điểm yếu mặt doanh nghiệp phản ứng so với đối thủ Các cấp môi trường: 2.2.1 Môi trường vĩ mô Yếu tố kinh tế: Đây yếu tố mang tính chất định hướng, không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản trị doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến môi trường vi mô doanh nghiệp Khi phân tích yếu tố kinh tế cần lưu ý biến động vấn đề sau: tổng sản phẩm quốc, lạm phát, tỷ giá hối đoái lãi suất cho vay Yếu tố văn hóa - xã hội: Những thay đổi môi trường xã hội tác động trực tiếp đến toàn tiềm lực thị trường nhiều sản phẩm Trong yếu tố văn hóa xã hội doanh nghiệp cần lưu ý đến vấn đề dân số, nghề nghiệp, tâm lý dân tộc, văn hóa, phong cách lối sống, tôn giáo, vấn đề ảnh hưởng đến hành vi tiêu thụ hàng hóa khách hàng Yếu tố trị - pháp luật: Chính trị - pháp luật qui tắc chung, bắt buộc doanh nghiệp có liên quan điều phải tuân thủ, chấp hành doanh nghiệp sở để nhà nước công nhận tồn phát triển doanh nghiệp Đồng thời doanh nghiệp phải hiểu luật pháp định hướng tương lai nhà nước để hoạch định kế hoạch phù hợp cho doanh nghiệp tránh tình trạng phải thay đổi địa bàn kinh doanh vị trí nằm khu vực quy hoạch nhà nước hay phải thay đổi hình thức kinh doanh Yếu tố khoa học – công nghệ: Ngày khoa học công nghệ xem yếu tố hàng đầu tạo cạnh tranh khẳng định đẳng cấp doanh nghiệp với doanh nghiệp khác, muốn đạt kết tốt sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải cập nhật phát triển công nghệ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với công nghệ để tăng suất hoạt động Yếu tố tự nhiên: Thiên nhiên môi trường sống chúng ta, khí hậu, rừng núi, sông ngòi, động thực vật, tài nguyên khoáng sản Yếu tố tự nhiên đem lại vài khó khăn thay đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt, động đất, nhiên bên cạnh yếu tố mang lại thuận lợi cho doanh nghiệp trù phú khoáng sản, tạo nguồn nguyên liệu dồi Đồng thời, yếu tố góp phần hình thành nên thói quen tiêu dùng khách hàng thị trường định: khách hàng ôn đới có sở thích hàng hóa khác với khách hàng vùng nhiệt đới 2.2.2 Môi trường vi mô Mô hình ngũ lực phát minh vào năm 1970 Michael E Porter, mô hình khai phá bước phát triển công tác phân tích môi trường ngành cho doanh nghiệp Khi phân tích theo mô hình doanh nghiệp phải nghiên cứu nguồn lực sau: Mức độ cạnh tranh: Yếu tố cạnh tranh nhân tố quan trọng việc định tính hấp dẫn ngành, cạnh tranh giúp doanh nghiệp phát triển hoàn thiện thực tế điều làm cho doanh nghiệp không dễ chịu Thông thường doanh nghiệp hoạt động ngành xem động thái đối thủ để định hướng hành động cho doanh nghiệp để xác định xác động thái đối thủ việc làm không dễ doanh nghiệp cần phân tích kỹ đối thủ cạnh tranh để có hành động đáp trả tương thích Phân tích nhà cung cấp: Nhà cung cấp đối tượng đảm bảo đầu vào cho doanh nghiệp, giúp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp diễn liên tục, mà đối tượng cung cấp thường trở nên khó gần với doanh nghiệp họ dường trở nên độc quyền Một số doanh nghiệp giải tình trạng cách: hợp tác với nhiều nhà cung cấp trở thành cổ đông chiến lược dùng chiến lược hội nhập ngược với nhà cung ứng… Phân tích khách hàng: Doanh nghiệp tồn phát triển nhờ vào khách hàng, khách hàng quan tâm tiêu dùng sản phẩm doanh nghiệp thành công lớn để giữ chân khách hàng thành công hoàn hảo Vì doanh nghiệp phải cải thiện thông qua việc tạo sản phẩm chất lượng, đa dạng chủng loại, mẫu mã, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp đặc biệt tạo khác biệt hóa nhiều tốt Nguy từ đối thủ gia nhập ngành: Tại doanh nghiệp lại lo lắng xâm nhập đối thủ mới? Bởi xuất chủ thể tham gia vào ngành, doanh nghiệp phải chia phần thị trường lợi nhuận mình, để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho nhiều doanh nghiệp tạo rào cản như: khó bắt chước sản phẩm, vốn, công nghệ, quy mô, thương hiệu, chi phí sản phẩm công ty thấp Nguy từ sản phẩm thay thế: Nhiều doanh nghiệp cho xuất sản phẩm thay mối đe dọa cho sản phẩm họ Điều góc độ doanh nghiệp khả tạo sản phẩm thay này, doanh nghiệp phát tiếp cận với công nghệ để sản xuất sản phẩm sản phẩm thay góp phần đem lại lợi nhuận lớn cho doanh nghiệp Mỗi ngành nghề có mức độ tác động khác từ mô hình ngũ lực đây: có ngành chịu tác động lớn từ yếu tố nhà cung cấp, người mua có doanh nghiệp lại chịu cạnh tranh khốc liệt công ty ngành có doanh nghiệp hoàn toàn không bị đe dọa sản phẩm thay Vì thế, doanh nghiệp cần linh động việc phân tích môi trường ngành: nên tập trung yếu tố loại bỏ yếu tố không cần thiết cho trình phân tích 2.2.3 Phân tích nội doanh nghiệp Những vấn đề phát sinh doanh nghiệp thường dễ khắc phục vấn đề phát sinh từ bên ngoài, thân doanh nghiệp thường không nhận điểm yếu mình, việc đầu tư vào công tác phân tích nội quan trọng Khi phân tích nội doanh nghiệp cần lưu ý vào số hoạt động sau: Hoạt động nhân sự: Đây hoạt động xem đơn giản quan trọng, khởi đầu doanh nghiệp điều hoạt động này, hoạt động hiệu đem lại thành công cho doanh nghiệp Hoạt động tài chính: Mục đích cuối hoạt động giúp doanh nghiệp quản lý nguồn vốn hiệu quả, tạo lưu thông tiền tệ cách liên tục không bị tắc nghẽn, huy động vốn cho doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô sản xuất Hoạt động marketing: Đây hoạt động giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng Hoạt động chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận ngày khắc sâu hình ảnh sản phẩm doanh nghiệp tâm trí khách hàng Do doanh nghiệp cần đâu tư nhiều cho hoạt động Hoạt động điều hành: Một doanh nghiệp muốn phát triển hoạt động hiệu phải có quản lý chuyên nghiệp, hoạt động điều hành giúp doanh nghiệp điều phối công việc cách trôi chảy có hệ thống, giúp doanh nghiệp khẳng định đẳng cấp nhìn đối tác Hoạt động sản xuất: Đối với doanh nghiệp sản xuất hoạt động doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn, nhân công nhiều nhất, hoạt động sản xuất gắn liền với công nghệ, công nghệ đại hoạt động sản xuất tạo suất nhiều Hoạt động nghiên cứu phát triển: Đây hoạt động giúp doanh nghiệp tạo đột phá cho sản phẩm, tạo khác biệt doanh nghiệp với đối thủ ngành, hoạt động ngày doanh nghiệp trọng vòng đời tất sản phẩm trở nên ngắn xuất sản phẩm tốt sản phẩm trước ngày nhiều Do doanh nghiệp muốn không bị bỏ rơi phía sau đua doanh nghiệp phải cải thiện thông qua việc đầu tư vào hoạt động nghiên cứu phát triển Hoạt động xuất khẩu: Trong kinh tế bao cấp hoạt động không tồn dạng hợp pháp, thông thương kinh tế nước bắt đầu hoạt động trở nên thiết yếu doanh nghiệp Nó không giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, mở rộng thị trường mà quảng bá thương hiệu đến khách hàng giới Ngoài hoạt động doanh nghiệp trọng vào việc phân tích hoạt động khác như: quản trị chất lượng, hoạt động bán hàng, hoạt động nghiên cứu thị trường Tùy vào quy mô lĩnh vực hoạt động công ty mà phát sinh thêm hoạt động khác 2.3 Xác định mục tiêu cho doanh nghiệp Mục tiêu điểm đích mà doanh nghiệp cần phải đạt sau thời gian định, gồm có hai loại: mục tiêu ngắn hạn dài hạn Mục tiêu dài hạn mang tính chất khái quát thời gian hoàn thành lâu thường chứa nội dung như: mức lợi nhuận, suất, vị cạnh tranh, trách nhiệm xã hội, vị trí công nghệ Còn mục tiêu ngắn hạn mang tính chất cụ thể thời gian hoàn thành gần như: phải đạt mức doanh thu quí tới, chiết khấu phần trăm cho đại lý tháng 8… a Tầm quan trọng mục tiêu Mục tiêu chấm tròn nhỏ bao quanh vòng tròn đồng tâm bia đấu trường, điểm nơi mà thúc doanh nghiệp phải hành động để đạt mang lại lợi ích tối đa cho doanh nghiệp Mục tiêu giúp doanh nghiệp hướng, thống hành động từ nhân viên cấp cao đến cấp thấp có tác dụng kéo tất nhân viên doanh nghiệp trạng thái hành động chung sau lệch hướng b Phân loại mục tiêu chiến lược Do biến tấu thị trường nên có nhiều loại mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải theo đuổi, mục tiêu mà doanh nghiệp thường theo đuổi nhiều mục tiêu vị quy mô Mục tiêu quy mô: chứa đựng vấn đề: lợi nhuận, doanh thu, suất, nhân sự, chi phí, vấn đề xếp vào mục tiêu quy mô chúng có chung đặc điểm mục tiêu hoàn thành làm tăng túi tiền doanh nghiệp tăng hay giảm độ rộng doanh nghiệp Mục tiêu vị thế: bao gồm vấn đề: vị cạnh tranh, vị xã hội, vị công nghệ, mở rộng thị phần, phát triển thương hiệu hoàn thành mục tiêu hình ảnh doanh nghiệp trở nên hoành tráng, đẳng cấp mắt đối tác doanh nghiệp 10 Lập kế hoạch chi phí: tính toán chi phí phát sinh trình triển khai chiến lược kinh phí dự phòng cho vấn đề xảy dự tính Lập thời gian biểu: dùng sơ đồ gantt để xác định số công việc cần làm thời gian bắt đầu, kết thúc công việ; nên chia thành nhiều giai đoạn làm việc để việc kiểm soát điều chỉnh tiến độ làm việc dễ dàng Tổ chức điều tra nghiên cứu thị trường tìm hiểu thông tin chủ yếu: mức độ nhận biết khách hàng nhãn hiệu Casumina, xác suât chấp nhận khách hàng sản phẩm công ty, họ sử dụng sản phẩm săm lốp công ty nào, họ thích đặc tính sản phẩm mà họ chọn, tìm hiểu văn hóa, dân số, tác nhân ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng hóa họ… Về sản phẩm: sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn mà châu Âu đề ra, đảm bảo chất lượng số lượng nguyên liệu tạo cấu tạo nên sản phẩm Casumina cần quan tâm đến tiêu chí mà khách hàng ưu tiên cho định mua hàng tập trung cải thiện sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng Chi nhánh: đặt thủ đô nước này: Paris, Luân Đôn…vì trung tâm kinh tế nước này, sở hạ tầng giao thông phát triển, mật độ dân cư đông đúc Liên hệ với phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch Đầu tư nơi để tiến hành làm thủ tục thành lập chi nhánh Chiến lược dùng công cụ phái sinh a Nội dung Trước doanh nghiệp hạn chế rủi ro tỷ giá dựa công tác dự báo, công tác dự báo không mang lại hiệu khả quan cho doanh nghiệp, cuối công cụ phái sinh đời mang lại tác dụng đáng kể Hiện tình hình kinh tế nước biến động bất thường, điều thể rõ nét qua yếu tố tỷ giá vấn đề mà doanh nghiệp xuất nhập hàng hóa trăn trở thường khoản chi phí vô ích cho vấn đề này.Trong trình hoạt động kinh doanh Casumina chịu tác động tỷ giá mạnh công ty cần sử dụng công cụ phái sinh: hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng giao sau, hợp đồng quyền chọn… để hạn chế rủi ro 49 b Biện pháp Đối với hoạt động nhập khẩu: nhập máy móc hay nguyên vật liệu từ nước Casumina liên hệ với công ty chuyên kinh doanh lĩnh vực tài – cung cấp công cụ phái sinh (quyền chọn bán) để tư vấn tiến hành làm hợp đồng đôi bên, quyền thực mức tỷ giá thị trường cao giá thỏa thuận quyền chọn mua doanh nghiệp phải trả khoảng chi phí theo thỏa thuận hợp đồng Đối với hoạt động xuất khẩu: việc cần làm tổng hợp kế hoạch thời gian xuất hàng hóa sau liên hệ với công ty tài mua quyền chọn bán, tiến hành ký kết trả khoản chi phí cho công ty Ngoài công ty nên áp dụng công cụ phái sinh cho hoạt động khác: giao hàng, nhận hàng… 3 Chiến lược phát triển sản phẩm hướng đến phân khúc cao cấp a Nội dung Đây chiến lược tìm kiếm tăng trưởng cách bao phủ phân khúc thị trường Hiện sản phẩm công ty đa phần đáp ứng phân khúc trung bình thấp, lại phân khúc thị trường cao cấp Casumina cần tập trung vào thiết kế sản phẩm mang kiểu dáng sành điệu, tính vượt trội, chứa đựng công nghệ đại Phân khúc thị trường trọng đến giá cả, họ muốn có sản phẩm phù hợp với đẳng cấp quý phái mình, thị trường mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho Casumina b Biện pháp Đối với xe tay ga: sử dụng sản phẩm lốp Tubless không ruột cho dòng xe tay ga cải thiện thêm nhiều tính khác để phục vụ cho phân khúc cao cấp Đối với xe ô tô: dùng lốp Radial bán thép kết hợp với mẫu mã gai mang phong cách sành điệu, sang trọng Chiến lược khác biệt hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng 50 a Nội dung Trong kinh doanh trung thành khách hàng công ty điều quan trọng, doanh nghiệp có nhiều khách hàng số lượng khách hàng hao mòn qua thời gian doanh nghiệp đối đầu với nguy sụt giảm doanh số bán hàng thu hẹp thị phần công ty thị trường Do việc giữ chân khách hàng chuyển đổi họ thành lực lượng khách hàng trung thành cho công ty điều quan trọng Hiện mức độ trung thành khách hàng sản phẩm Casumina không cao (56% ý định dùng sản phẩm) so với đối thủ Michelin, Brigestone, Yokohama, chiến lược khác biệt hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng hình thành b Biện pháp Thành lập tổng đài tiếp nhận gọi khách hàng 24/24 nhằm giải đáp thắc mắc khách hàng, ghi nhận vấn đề khách hàng gặp phải điều động lực lượng đến hỗ trợ cho khách hàng xe hư săm lốp Thành lập đội kiểm tra xe định kỳ cho khách hàng nhà hay quan diễn theo kỳ hạn tháng/1 lần Làm thẻ thành viên cho khách hàng: khách hàng công ty công nhận khách hàng thân thiết thay săm lốp xe miễn phí điểm bán hàng công ty trường hợp gặp cố bất ngờ thiếu tiền Đối với khách hàng lớn: công ty dịch vụ vận tải, taxi hỗ trợ họ đồng phục (có in logo khách hàng Casumina) Đối với khách hàng trung tâm bảo hành xe hãng xe có sử dụng sản phẩm Casumina: tặng phụ tùng sửa xe có in logo công ty Chiến lược tăng ngân sách cho hoạt động marketing a Nội dung Hoạt động Marketing góp phần làm tăng khả nhận biết sản phẩm công ty với khách hàng, đồng thời góp phần làm tăng sản lượng tiêu thụ cho công ty Để hoạt động trì yếu tố thiếu chi phí Một chiến lược Markeing tốt nguồn tài chiến lược thực thi đem lại hiệu cho doanh nghiệp 51 Kinh phí cho hoạt động Marketing Casumina so với quy mô, doanh thu công ty, mức chi cho hoạt động Marketing chiếm 11% doanh thu công ty b Biện pháp Để công tác Marketing hiệu quả, Casumina nên xét theo giá trị chiến lược Marketing mang lại Nếu chiến lược Marketing có khả đem lại thành công lớn cho công ty nên tập trung tài cho chiến lược không nên phân bổ cách giới hạn tỷ lệ 11%, cắt giảm nguồn tài cho hoạt động Marketing không hiệu Bên cạnh việc tăng nguồn chi phí cho hoạt động Marketing công ty cần chi khoảng kinh phí cho hoạt động ý tưởng Marketing, điều khuyến khích nhân viên làm việc tích cực hơn, có nhiều hình thức marketing mang đậm tính sáng tạo thành công cho công ty Theo đề nghị trưởng phận Marketing kinh phí cho phận 20 % doanh thu hợp lý Chiến lược nâng cao trình độ cho công nhân a Nội dung Nguồn nhân lực tài sản quý báu công ty, có tính chất định đến tồn phát triển công ty Mặc dù máy móc dần thay vị trí công việc người đảm nhận thay dừng lại mức độ máy móc phạm vi kiểm soát người Số lượng nhân viên Casumina 2232 người số lượng nhân viên đạt trình độ từ trung cấp trở lên chiếm 11% chứng tỏ trình độ nhân viên thấp Thực tế, vị trí cấp trung, cao (từ nhân viên văn phòng đến tổng giám đốc) điều có đủ trình độ đáp ứng cho vị trí công việc trình độ công nhân chưa nâng cao - việc áp dụng khoa học kỹ thuật mới, quy trình quản lý chất lượng gặp khó khăn chiến lược nâng cao trình độ công nhân hình thành b Biện pháp Nhìn chung, lực lượng công nhân có tay nghề cao yếu kiến thức hạn chế hiểu biết thông số kỹ thuật máy móc công nghệ đại Vì thế, công ty cần tổ chức đào tạo trình độ cho đội ngũ công nhân kiến thức phổ thông chuyên môn, hai chương trình nên lồng ghép đào tạo song hành 52 Kiến thức phổ thông: tùy theo trình độ công nhân mà họ theo lớp học khác nhau: trình độ công nhân A lớp 10 công ty tổ chức cho họ tham gia lớp 11 lớp học cao để nâng cao trình độ học vấn giúp công nhân có vốn kiến thức để bỗ trợ cho việc đào tạo chuyên môn để tiếp cận công nghệ Kiến thức chuyên môn: áp dụng cho công nhân có trình độ 12 trở lên theo học lớp đào tạo kiến thức thức phổ thông để họ hiểu sâu thông số kỹ thuật ghi công nghệ sản phẩm công ty Công nhân lực lượng chủ chốt vận hành máy móc trì hoạt động sản xuất diễn liên tục, nên tránh tình trạng việc đào tạo gây cản trở cho việc sản xuất Để hạn chế vấn đề này, công ty cần phân thành nhiều nhóm đào tạo chia thành nhiều đợt Mỗi đợt khoảng 50 % công nhân xí nghiệp (nếu xí nghiệp có số công nhân nhỏ 100), số công nhân lớn 100 đợt đào tạo khoảng 50 người Khi số công nhân đợt tham gia lớp đào tạo công nhân lại phải tăng ca để thay vị trí cho công nhân chuyển số công nhân xí nghiệp khác thay Chiến lược thu hút giữ chân người tài a Nội dung Hiện nay, vấn đề “chảy máu chất xám” xảy công ty Casumina, nguyên nhân chủ yếu lương nhân viên thấp so với mức lương công ty ngành: gần nhân viên giỏi công ty thuyên chuyển sang công ty đối thủ dẫn đến thiếu lực lượng nhân viên tinh nhuệ chiến lược thu hút giữ chân người tài hình thành b Biện pháp Có nhiều cách để giữ chân người tài: chế độ tiền lương cao, đãi ngộ hấp dẫn, đầy đủ chế độ phúc lợi, môi trường làm việc động, hội thăng tiến… Cải cách chế độ tiền lương: Casumina tiến hành cải cách lại hệ thống lương phù hợp với mặt lương ngành, việc cải cách tiến hành theo bước sau: Bước 1: Ban quản trị công ty kết hợp với trưởng phận nhân tổ chức họp nhân viên bàn luận vấn đề tiền lương Trong họp ban 53 quản trị công ty ghi nhận lại đề nghị mức lương mà nhân viên mong muốn, lý họ đề nghị mức lương Bước 2: Sau ghi nhận ý kiến nhân viên, trưởng phòng nhân tiến hành thành lập bảng lương sở bảng lương cũ kết hợp với mức lương nhân viên mong muốn mức lương trung bình ngành Đây mức lương nhân viên ứng với vị trí công việc, hệ thống tiền lương thay đổi thông qua thi nghiệp vụ với chu kỳ năm tổ chức lần Mỗi lần thi tăng lương nhân viên có thi xuất sắc giảm lương thi nhân viên không đạt, điều kích thích nhân viên phấn đấu trao dồi nghiệp vụ đồng thời đảm bảo mức lương tương xứng với chất xám nhân viên Bước 3: Tiến hành thông báo mức lương cho toàn thể nhân viên, theo dõi phản ứng nhân viên với hệ thống lương Trưởng phận nhân không theo dõi hài lòng nhân viên mà so sánh tích cực công việc nhân viên sau áp dụng mức lương so với trước Chế độ phúc lợi đãi ngộ: thực đầu đủ chế độ bảo hiểm y tế xã hội, cấp nhà tạm trú cho nhân viên xa nhà, có xe đưa đón nhân viên, tổ chức kỳ nghỉ mát cho nhân viên hỗ trợ 50% chi phí gia đình họ họ đăng ký nghỉ mát công ty, cấp học bổng cho cán công nhân viên có thành tích học xuất sắc, hổ trợ tiền học cho cán công nhân viên khóa học nâng cao trình độ: anh văn, nghiệp vụ… Môi trường làm việc động, sáng tạo: tất nhân viên điều có quyền phát biểu ý tưởng sáng tạo mình, đóng góp ý kiến cho công ty tất mặt nhằm mục đích phát triển công ty Chiến lược thành lập phận R & D, nội dung số giải pháp trọng yếu a Nội dung Thành lập phận R & D cho công ty Casumina để hoàn thành mục tiêu công ty năm 2012: thực khác biệt hóa sản phẩm hoàn thiện sản phẩm công ty Năm 2010 – 2011 chuẩn bị thứ cho việc thành lập phận R & D: chuẩn bị nhân sự, huy động kinh phí, tìm kiếm đối tác mua máy móc thiết bị hỗ trợ cho phận 54 Năm 2011 – 2012 thức đưa phận R & D vào hoạt động để đáp ứng mục tiêu chung công ty • Khái niệm R & D R & D từ viết tắt Reseach & Development – nghiên cứu phát triển, theo quan điểm sơ khai phận có chức nghiên cứu để phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường thực chiến lược phát triển doanh nghiệp Nhưng dần qua thời gian chức phận mở rộng hơn: nghiên cứu phát triển bao bì, phát triển công nghệ, phát triển trình Nguyên nhân xuất thêm chức doanh nghiệp nhận thấy phận có khả tạo giá trị chúng đảm nhiệm nhằm tận dụng tối đa nguồn lực tài nguyên doanh nghiệp, tránh lãng phí vô ích • Chức phận R & D Bộ phận R & D doanh nghiệp có khác chức năng, nhìn chung phận R & D xem chuyên nghiệp phải chứa đựng chức sau đây: Nghiên cứu – phát triển sản phẩm (product R & D): chức túy phận R & D, nhằm cho đời sản phẩm có thiết kế, chất liệu, đặc tính, công dụng mới; nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm có Nghiên cứu - phát triển bao bì (packaging R & D): nhằm tạo loại chất liệu bao bì giúp đảm bảo công dụng sản phẩm với mức chi phí hợp lý Nghiên cứu – phát triển công nghệ (technology R & D): việc nghiên cứu, tìm kiếm công nghệ sản xuất, chế biến tối ưu đời sản phẩm (cả cũ lẫn mới) với chất lượng giá thành tối ưu chức quan trọng phận nghiên cứu phát triển Nghiên cứu – phát triển trình (process R & D): chất chức nghiên cứu, tìm kiếm trình sản xuất, chế biến, lắp ráp, vận hành, phối hợp tối ưu, thể quy trình cụ thể mang tính ứng dụng cao, đem lại hiệu suất hiệu thiết thực cho doanh nghiệp 55 • Tầm quan trọng phận R & D Trước lợi cạnh tranh doanh nghiệp với dựa vào yếu tố chi phí đầu vào thấp chủ yếu tận dụng nguồn nhân công rẻ, nguồn tài nguyên dồi ngày lợi cạnh tranh tĩnh không tính định thành công doanh nghiệp với doanh nghiệp khác mà thay vào lợi cạnh tranh động – khả cải tiến đổi không ngừng, doanh nghiệp khả thể rõ phận nghiên cứu phát triển Nghiên cứu đời sản phẩm mới, loại chất liệu bao bì mới, công nghệ phục vụ cho sản xuất, quy trình sản xuất phận R & D đảm nhận Hiện nay, Casumina chưa có sản phẩm mang tính đặc thù Casumina, tức Casumina dựa vào sáng chế công ty sản xuất săm lốp giới sản xuất theo khuôn mẫu đó, chưa chủ động việc tạo sản phẩm với tính Điều gây không rủi ro cho doanh nghiệp cạnh tranh mà đổi sáng tạo định thành công Sản phẩm công ty công nhận chất lượng thiếu hoàn thiện nên dẫn đến mức độ trung thành khách hàng thấp Michelin…Hiện sản phẩm Casumina sản phẩm khác độ an toàn cao, độ bám cao, chống trơn, ma sát tốt, chạy êm, nhẹ vỏ Hiện tại, sản phẩm Casumina khẳng định tên tuổi nước với thị trường nước tên tuổi Casumina biết đến hạn chế Casumina chưa tạo nên kiện thật bậc để khách hàng giới quan tâm như: công nghệ cao, tính vượt trội… Để giải vấn đề trên: tạo khác biệt hóa cho sản phẩm công ty, hoàn thiện tính mà sản phẩm chưa đáp ứng, khẳng định tên tuổi công ty với khách hàng giới, không khác có mặt phận R & D Với chức sức mạnh mà phận R & D sở hữu không giải cách triệt để vấn đề mà giúp Casumina nâng cao sức cạnh tranh với công ty khác ngành, tìm công nghệ mới, qui trình sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày đa dạng giúp công ty rút ngắn thời gian chiếm lĩnh thị trường nước b Biện pháp Sự đời phận doanh nghiệp đòi hỏi ban lãnh đạo cần phải chuẩn bị lên kết hoạch cho nhiều vấn đề: tuyển dụng nhân viên, tiền 56 bạc… việc thành lập phận R & D công ty cần quan tâm đến vấn đề bản: nhân sự, kinh phí, thiết bị phục vụ cho phận  Nhân Để thành lập phận R & D điều đáng quan tâm nguồn nhân lực, thành lập nên số lượng nhân viên ban đầu cho phận 11 người: trưởng phòng, phó phòng nhân viên đảm nhiệm nhiệm vụ khác nhau: Theo tình hình Casumina, đề cử anh Nguyễn Vinh Phát làm trưởng phận R & D, người có kinh nghiệm, kiến thức am hiểu công nghệ máy móc, cấu tạo sản phẩm ngành săm lốp nhiều người có nhiều ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm công ty thời gian qua Đối với việc chọn người cho vị trí phó phòng nhân viên lại công ty giao cho phận nhân đảm nhiệm, phận nhân có trách nhiệm tuyển người, việc cho phận R & D: nhân viên tuyển phải người có khả sáng tạo cao, có trình độ đại học trở lên, phải có ý tưởng phát triển sản phẩm mới, cải tiến bao bì sản phẩm, hay phát minh công nghệ mới, quy trình sản xuất mang tính khả thi ban lãnh đạo công ty đánh giá cao Sau chọn nhân viên xuất sắc cho phận này, phận nhân kiểm tra khả quản lý, giao tiếp, phối hợp công việc thành viên nhân viên để chọn làm phó phòng cho phận R &D  Nhiệm vụ thành viên phận R & D Trưởng phòng: lên kế hoạch hoạt động cho phận, quản lý thành viên phận, thay mặt thành viên giao tiếp với phận khác cấp trên, phân bổ người cho vị trí công việc, có quyền xếp phân bổ nguồn lực phận đồng thời tham gia vào công tác nghiên cứu phát triển trình Phó phòng: người thay cho trưởng phòng điều hành công việc vắng, hỗ trợ cho trưởng phòng hoàn thành công việc, đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu phát triển công nghệ với nhân viên khác Chín nhân viên lại phân bố sau: chọn nhân viên đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhân viên nghiên cứu phát triển bao bì, nhân viên nghiên cứu phát triển công nghệ với phó phòng, nhân viên nghiên cứu phát triển trình với trưởng phòng.Tuy nhân viên có nhiệm vụ 57 cụ thể, khác nhân viên phận có trách nhiệm hỗ trợ để hoàn thành công việc  Máy móc thiết bị hỗ trợ Một điều kiện cần thiết để hình thành phận R & D tất doanh nghiệp xuất máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, tùy theo ngành nghề doanh nghiệp hoạt động mà có máy móc thiết bị riêng phục vụ cho phận R & D, công ty Casumina việc trang bị số máy móc sau cần thiết: Để nhân viên kết nối với nguồn thông tin từ bên phòng ban khác công ty thiết bị hỗ trợ yếu máy vi tính: máy laptop, máy để bàn; máy điện thoại bàn Tạo không gian làm việc thoải mái, tăng khả sáng tạo, xua tan không khí nóng khí hậu nhiệt đới việc mua máy lạnh điều cần thiết: máy lạnh Săm lốp sản phẩm chế biến từ nhiều nguyên liệu khác tổng hợp lại có số hóa chất, để chủ động nguồn hóa chất sản xuất thay nhập nay, công ty cần mua máy trộn hóa chất phụ vụ cho hoạt động nghiên cứu phát triển hóa chất Đặc biệt, để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chất liệu cho bao bì mới, công nghệ mới, công ty cần mua máy móc phục vụ cho nghiên cứu như: máy đo độ cân bằng, máy đo cường lực, máy phân tích sợi mành, máy thử tải, máy chạy test, máy đâm thủng, thiết bị hỗ trợ khác phần mềm kèm theo Tóm lại, hoạt động nghiên cứu phát triển công ty Casumina vào hoạt động cần trang bị số máy móc sau: Tên máy móc Số lượng Máy vi tính (laptop, để bàn) 11 Điện thoại bàn Máy lạnh Máy trộn hóa chất 2 Máy đo độ cân Máy đo cường lực (mối nối) 58 Máy phân tích sợi mành Máy thử tải (phòng thí nghiệm) Máy chạy test Máy đâm thủng Các phần mềm kèm theo Không xác định Một số thiết bị hỗ trợ khác Không xác định  Dự trù kinh phí Ngoài vấn đề tuyển chọn nguồn nhân cho phận R & D, việc chi kinh phí cho phận vấn đề quan trọng mà ban lãnh đạo cần quan tâm Kinh phí cho nhân bao gồm: tiền lương nhân viên, tiền đào tạo cho nhân viên, tiền thưởng cho nhân viên phát minh sản phẩm mới, chất liệu bao bì hay công nghệ, quy trình sản xuất Tiền lương nhân viên Chức vụ Kinh phí (đồng)/tháng 10.000.000 Trưởng phòng 8.000.000 Phó phòng nhân viên khác (5.000.000 đồng/1 người/1 tháng) 45.000.000 63.000.000 Tổng cộng Kinh phí cho máy móc hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu phát triển lên kế hoạch sau: Kinh phí mua máy móc thiết bị hỗ trợ cho việc nghiên cứu Tên máy móc Số lượng Đơn giá Thành tiền (nghìn đồng) 75.000 Máy vi tính (2 laptop, để bàn) 11 Điện thoại bàn 15.000.000/1 laptop 5.000.000/1 để bàn 150.000 Máy lạnh 17.600.000 35.200 Máy trộn hóa chất 2.895.000.000 5.790.000 Máy đo độ cân 11.580.000.000 11.580.000 59 600 Máy đo cường lực 2.412.500.000 4.825.000 Máy phân tích sợi mành 8.299.000.000 16.598.000 Máy thử tải 2.895.000.000 2.895.000 Máy chạy test 2.316.000.000 2.316.000 Các phần mềm kèm theo Không xác định 7.720.000.000 15.440.000.000 7.720.000 15.440.000 Một số thiết bị hỗ trợ khác Không xác định 9.650.000.000 9.650.000 Máy đâm thủng 76.924.800.000 Tổng cộng Cơ sở vật chất: văn phòng phòng trống, Casumina nên tận dụng không gian để thành lập phận R & D, kinh phí để trang trí sửa chữa phòng: 30.000.000 đồng Ngân sách: chi phí phục vụ cho việc thành lập phận R & D, Casumina cần chi hàng năm cho phận R & D 500.000.000 đồng Casumina trích khoảng 2% tổng giá trị mà phát minh đem lại để thưởng cho nhân viên phát minh sản phẩm mới, chất liệu bao bì hay công nghệ, quy trình sản xuất mới, để kích thích khả sáng tạo nhân viên 2% chi 1% cho người đưa ý tưởng 1% lại chia cho nhân viên phận Vậy tổng chi phí năm đầu cho cho phận R & D 77.517.800.000 đồng, năm 563.000.000 đồng; có số chi phí phát sinh dự đoán, khoảng ban giám đốc xem xét có định chi trường hợp cụ thể  Sự liên kết phận R & D với phận khác Để phận R & D hoạt động hiệu việc liên hệ phận với phận khác công ty cần thiết, số mối quan hệ sau cần thiết lập: Bộ phận R & D liên kết với phận tiếp thị - bán hàng: để phận R & D nắm bắt xu hướng tiêu dùng khách hàng cho đời sản phẩm phù hợp với thị hiếu họ phải cần thông tin cung cấp từ phòng bán hàng tiếp thị Có thể thông tin thu thập từ nghiên cứu thức hay qua ý kiến góp ý từ người tiêu dùng phận bán hàng có nhiệm vụ nhận diện nhu cầu cốt lõi mà khách hàng cần sản phẩm công ty cảm nhận khách hàng sản phẩm công ty (ưu khuyết điểm sản phẩm) thông báo đến phận R & D thời gian 60 nhanh Bộ phận R & D tiếp nhận ý kiến từ phận tiếp thị - bán hàng cách tích cực phản hồi lại (tạo sản phẩm mới, chất liệu bao bì mới, công nghệ mới) phải cung cấp thông tin chi tiết tính sản phẩm lợi ích chất liệu bao bì đem lại hay mạnh đột phá công nghệ mới…để họ hoạch định chương trình quảng cáo phù hợp, hình thức bán hàng chuyên nghiệp, nhằm truyền tải thông tin đến khách hàng cách đầy đủ, rõ ràng tạo nên thành công cho sản phẩm Bộ phận R & D liên kết phận tài chính: nắm bắt nhu cầu khách hàng ý tưởng sáng tạo hình thành phê duyệt phận R & D phải gửi bảng báo cáo chi phí đến phận tài để chi ngân sách cho dự án nghiên cứu Bộ phận R & D liên kết với phận nhân sự: mối quan hệ thể phận R & D muốn giảm hay tuyển thêm nhân viên Thực tế vài dự án lớn đòi hỏi khả tư duy, sáng tạo trình độ chuyên môn cao nguồn lực phận R & D không đáp ứng số lượng chất lượng phận nhân có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên theo bảng mô tả mà phận R & D cung cấp, đảm bảo người, việc Bộ phận R & D liên kết với phận chất lượng: muốn tạo sản phẩm hay bao bì phải cần đến tư vấn phận chất lượng, sản phẩm muốn khách hàng hay môi trường kinh doanh chấp nhận cần phải tuân theo số chuẩn mực chất lượng định, đồng thời với mức chất lượng phải đảm bảo lợi nhuận nguồn kinh phí mà công ty có khả chi trả Bộ phận R & D liên kết với phận sản xuất: để đưa ý tưởng vào thực tế phận R & D phải cần hỗ trợ phận sản xuất Sự hợp tác mang lại kết tích cực truyền đạt thông tin từ phận R & D đến phận sản xuất cách xác trình sản xuất phận R & D phải theo dõi giám sát để tiến hành điều chỉnh (nếu có) Các phòng ban tháng họp với lần, phòng ban nêu lên tình hình hoạt động thông tin tháng qua phòng ban thu thập hay đề xuất cần thiết phận R & D 61 KẾT LUẬN Sau trình tìm hiểu lý thuyết việc ứng dụng chiến lược vào thực tế cho thấy tầm quan trọng chiến lược kinh doanh Nó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh trì phát triển tốc độ tăng trưởng công ty Nhưng để chiến lược mang lại hiệu cho công ty đòi hỏi ban lãnh đạo có tầm nhìn sâu rộng phải nhạy cảm sâu sắc trước biến động thị trường để việc hoạch định xác đồng thời huy động thực nhiệt tình nhân viên góp phần hoàn thành tốt chiến lược Với kiến thức học trường trình tìm hiểu thực tế công ty Casumina, giúp đỡ cô anh chị (đặc biệt anh Nguyễn Văn Hiền) phòng kế hoạch với hướng dẫn nhiệt tình thầy Vũ Tiến Long mạnh dạn đề xuất số biện pháp với mong muốn góp phần hoàn thiện công ty tăng lợi cạnh tranh công ty thời kỳ kinh tế hội nhập Tuy cố gắng phát huy tất thuận lợi từ môi trường xung quanh lực thân thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không phản ánh tất hội, đe dọa, điểm mạnh, điểm yếu công ty, hi vọng giúp ích cho công ty trình định hướng cho công ty tương lai 62 63 ... tạo chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp mơi trường kinh doanh cụ thể giai đoạn, hay thời điểm Đây lý tơi định chọn đề tài: hoạch định chiến lược cho cơng ty Casumina giai đoạn 2010 đến 2020 cho. .. có chiến lược khác như: chiến lược thu hẹp sản xuất kinh doanh, chiến lược phòng ngừa rủi ro, chiến lược đường cong chu kỳ sống, chiến lược liên doanh, liên kết, chiến lược cạnh tranh, chiến lược. .. cấp cao tất phận cơng ty phải thực chiến lược • Chiến lược phận: chiến lược vạch bước hành động cụ thể chi tiết hỗ trợ doanh nghiệp hồn thành chiến lược tổng qt Những chiến lược thường ban quản
- Xem thêm -

Xem thêm: hoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020 , hoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020 , hoạch định chiến lược cho công ty casumina trong giai đoạn 2010 đến 2020 , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CASUMINA, Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và nhân sự của công ty, CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CASUMINA, Phân tích môi trường bên ngoài của công ty Casumina, a. Đối thủ trong nước, b. Nhà cung cấp nước ngoài, Phân tích môi trường nội bộ của công ty Casumina, CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÀNH LẬP BỘ PHẬN R & D CHO CÔNG TY CASUMINA GIAI ĐOẠN 2010 – 2012

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay