hãy phân tích một số quy định của luật doanh nghiệp 2014 để chứng minh luật doanh nghiệp 2014 được quy định theo hướng thông thoáng hơn, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp

15 72 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:36

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN LUẬT BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ - LAW02A BÀI TẬP SỐ HÃY PHÂN TÍCH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 ĐỂ CHỨNG MINH LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO HƯỚNG THÔNG THOÁNG HƠN, MỞ RỘNG QUYỀN TỰ CHỦ CHO DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Ths Đỗ Mạnh Phương Hà Nội - 2017 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG BỘ MÔN LUẬT BÀI TẬP LỚN MÔN: LUẬT KINH TẾ - LAW02A Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương MỤC LỤC Lời mở đầu Quy định dấu Quy định người đại diện theo pháp luật Quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận ĐKDN, điều kiện cấp giấy chứng nhận ĐKDN Những điểm hạn chế biện pháp khắc phục Kết luận Tài liệu tham khảo LỜI MỞ ĐẦU 3 12 13 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương Ngày 26 tháng 11 năm 2014, kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015 với nhiều điểm mới, cởi trói nhiều vướng mắc Luật doanh nghiệp 2005 Với mục tiêu cao đưa doanh nghiệp trở thành công cụ kinh doanh rẻ hơn, an toàn hấp dẫn cho doanh nghiệp để qua tăng cường thu hút huy động nguồn lực vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh Trên tinh thần Luật doanh nghiệp 2014, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói: Chuyển từ chế Đăng ký kinh doanh " tiền kiểm " sang chế " hậu kiểm " có nghĩa tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập công ty với thủ tục đơn giản thời gian thành lập công ty rút ngắn lại so với trước Trên sở kế thừa phát huy kết đạt Luật Doanh nghiệp 1999 Luật Doanh nghiệp 2005, đồng thời khắc phục điểm hạn chế, bất cập quy định hành thể chế hóa vấn đề phát sinh từ thực tiễn, Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững Chính mà “Phân tích số Luật Doanh Nghiệp 2014 để chứng minh Luật quy định theo hướng thông thoáng hơn, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp” đề tài mà nhóm chúng em nghiên cứu Với hướng dẫn tận tình giảng viên môn với nỗ lực, cố gắng tìm tòi, học hỏi, tinh thần trách nhiệm thành viên nhóm, nhóm hoàn thành tiểu luận Do giới hạn thời gian hạn chế kiến thức môn học nên sai sót bài, nhóm mong nhận ý kiến đóng góp giảng viên để tiểu luận nhóm hoàn thiện Nhóm xin chân thành cảm ơn! 1, Quy định dấu Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương Luật Doanh nghiệp 2014 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015, đưa nhiều quy định vào thực tiễn, đánh giá có nhiều bước đột phá nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Trong quy định quản lý sử dụng dấu doanh nghiệp - vấn đề có tính cải cách mạnh mẽ văn luật so với quy định luật doanh nghiệp 2005 doanh nghiệp phải khắc dấu quan công an, hình thức mẫu dấu số lượng dấu doanh nghiệp không tự định 1.1 Doanh nghiệp chủ động khắc dấu, quyền định hình thức, nội dung, số lượng dấu So với Luật doanh nghiệp năm 2005: "Hình thức nội dung dấu, điều kiện làm dấu chế độ sử dụng dấu thực theo quy định Chính phủ” Luật doanh nghiệp thay đổi hoàn toàn Theo quy định khoản Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015, doanh nghiệp có quyền định hình thức, nội dung, số lượng dấu Điều đồng nghĩa với việc dấu doanh nghiệp có hình dạng khác nhau: vuông, tròn, tam giác, tứ giác,…; kích thước: to, nhỏ dấu có thông tin khác tên, mã số doanh nghiệp hay không doanh nghiệp tự định coi hợp pháp Tuy pháp luật trao quyền tự chủ việc định hình thức, nội dung dấu cho doanh nghiệp doanh nghiệp cần lưu ý không sử dụng hình ảnh, thông tin vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, phong mỹ tục dân tộc hay quy định quan nhà nước Nếu Luật doanh nghiệp năm 2005: "Trong trường hợp cần thiết, đồng ý quan cấp dấu, doanh nghiệp có dấu thứ hai” với Luật doanh nghiệp mới, doanh nghiệp bên cạnh việc định nội dung, hình thức dấu quyền định số lượng dấu doanh nghiệp Trong trường hợp có nhiều dấu, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm việc quản lý, lưu giữ sử dụng dấu doanh nghiệp doanh nghiệp có dấu Sự thay đổi phù hợp với quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Luật doanh nghiệp năm 2014 cho phép "công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có nhiều người đại diện theo pháp luật Điều Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp” 1.2 Về chế quản lý nhà nước dấu doanh nghiệp Nếu trước ngày 1/7/2015 doanh nghiệp phải đăng ký mẫu dấu với quan Công an từ Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, doanh nghiệp cần thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp trước sử dụng Cơ chế quản lý nhà nước dấu doanh nghiệp thay đổi theo hướng cởi mở, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Doanh nghiệp tự khắc dấu đến sở khắc dấu để làm dấu Trước sử dụng dấu, doanh nghiệp cần gửi thông báo mẫu dấu đến quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng Thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Mục đích quy định nhằm công bố công khai cho cho xã hội bên thứ ba biết dấu doanh nghiệp 1.3 Về thời điểm có hiệu lực dấu doanh nghiệp Theo quy định Dự thảo Nghị định hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ xem xét thông qua, nội dung thông báo mẫu dấu doanh nghiệp gửi quan đăng ký kinh doanh bao gồm thông tin thời điểm có hiệu lực mẫu dấu Như vậy, thời điểm có hiệu lực dấu doanh nghiệp tự định Sau có giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp chủ động liên hệ đơn vị khắc để tiến hành khắc dấu Trước đưa dấu vào sử dụng doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo mẫu thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp trường hợp sau đây: Làm dấu lần đầu sau đăng ký doanh nghiệp; Thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu dấu mầu mực dấu; Hủy mẫu dấu Con dấu có hiệu lực sau 03 ngày, kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ thông báo mẫu dấu doanh nghiệp Tóm lại, từ 01/7/2015, doanh nghiệp tự làm lấy dấu tự sử dụng dịch vụ khắc dấu thị trường Doanh nghiệp công ty kinh Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương doanh khắc dấu hoàn toàn chủ động thực giao dịch liên quan đến việc làm dấu doanh nghiệp giao dịch dân thông thường Trước sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp 1.4 Việc quản lý sử dụng dấu Chính phủ vừa ban hành nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Luật Doanh nghiệp liên quan đến việc quản lý sử dụng dấu Theo đó, dấu doanh nghiệp quản lý sử dụng theo quy định sau: - Các doanh nghiệp thành lập trước 01/07/2015 tiếp tục sử dụng dấu cấp cho doanh nghiệp mà thông báo mẫu dấu cho quan đăng ký kinh doanh Trường hợp doanh nghiệp làm thêm dấu, thay đổi màu mực dấu thực thủ tục thông báo mẫu dấu theo quy định đăng ký doanh nghiệp - Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước 01/7/2015 làm dấu theo quy định Nghị định phải nộp lại dấu Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho quan công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.Cơ quan công an cấp giấy biên nhận nhận lại dấu thời điểm tiếp nhận lại dấu doanh nghiệp - Trường hợp doanh nghiệp thành lập trước 01/7/2015 bị dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp làm dấu theo quy định Nghị định Đồng thời, thông báo việc dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho quan công an nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 1.5 Hình ảnh, ngôn ngữ cấm sử dụng nội dung mẫu dấu Tại Điều 14 Nghị định 96/2015/NĐ-CP, nêu rõ Doanh nghiệp không sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu sau nội dung làm hình thức mẫu dấu: Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: hình ảnh, biểu tượng, tên nhà nước, quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức trị, tổ chức trị – xã hội, tổ chức trị xã hội – nghề nghiệp, tổ Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp: từ ngữ, ký hiệu hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức phong, mỹ tục dân tộc Việt Nam Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ quy định nêu trên, pháp luật sở hữu trí tuệ pháp luật có liên quan sử dụng hình ảnh, từ ngữ, ký hiệu nội dung làm hình thức mẫu dấu Tranh chấp doanh nghiệp cá nhân, tổ chức khác có liên quan từ ngữ, ký hiệu hình ảnh sử dụng nội dung mẫu dấu doanh nghiệp giải Tòa án trọng tài Doanh nghiệp phải chấm dứt việc sử dụng dấu có từ ngữ, ký hiệu hình ảnh vi phạm quy định Điều chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh theo định có hiệu lực thi hành Tòa án trọng tài 2, Quy định người đại diện theo pháp luật Một quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 13 Điều 14 quy định Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 xây dựng khái niệm “người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp” là: cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng Tài, Tòa án quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật (khoản điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014) * Luật Doanh nghiệp 2014 có điểm mới, tiến “người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp” so với Luật Doanh nghiệp 2005 - Thứ nhất, so với Luật Doanh nghiệp 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 có điều khoản chung để quy định vai trò, vị trí trách nhiệm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp (Điều 13, Điều 14), thay nằm rải rác nhiều điều luật hành Việc quy định chung giúp người tìm hiểu dễ dàng nắm bắt thông tin, dễ áp dụng cho loại hình doanh nghiệp - Thứ hai, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) công ty Cổ phần có người đại diện theo pháp luật công ty (Điều 46, Điều Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương 67 công ty TNHH Điều 95 công ty Cổ phần) Trong đó, Luật Doanh nghiệp 2014 lại quy định: Công ty TNHH công ty Cổ phần “có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp” Đứng khía cạnh đảm bảo quyền tự do, tự chủ kinh doanh, quy định mang tính đột phá việc cho doanh nghiệp toàn quyền định số lượng người đại diện theo pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập nhanh hơn, tận dụng hội kinh doanh thông qua đại diện theo pháp luật Đồng thời, quy định góp phần tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trường hợp người đại diện doanh nghiệp bất hợp tác, không thực yêu cầu thành viên/cổ đông trình quản lý điều hành doanh nghiệp nội giao dịch với bên công ty Bằng cách có nhiều người đại diện, lạm quyền, bất hợp tác nói bị vô hiệu hóa - Thứ ba, công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp năm 2014 bỏ quy định “Giám đốc Tổng giám đốc không đồng thời làm Giám đốc Tổng giám đốc doanh nghiệp khác” (Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005) trừ quy định khoản Điều 100 Luật Doanh nghiệp 2014 Việc bỏ quy định không làm hạn chế quyền tự kinh doanh cá nhân nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, đồng thời đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp lớn * Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014 nhiều quy định tiến người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp, quy định cụ thể, chi tiết Điều 13 sau: “Doanh nghiệp phải bảo đảm có người đại diện theo pháp luật cư trú Việt Nam Trường hợp doanh nghiệp có người đại diện theo pháp luật người phải cư trú Việt Nam phải ủy quyền văn cho người khác thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ ủy quyền Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương - Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản Điều mà người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam ủy quyền khác thực theo quy định sau đây: + Người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp trở lại làm việc doanh nghiệp; + Người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật công ty trở lại làm việc công ty chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp - Trường hợp doanh nghiệp có người đại diện theo pháp luật người vắng mặt Việt Nam 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp bị chết, tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế lực hành vi dân chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật công ty - Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, có thành viên cá nhân làm người đại diện theo pháp luật công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị bị hạn chế lực hành vi dân bị Tòa án tước quyền hành nghề phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng tội khác theo quy định Bộ luật hình thành viên lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật công ty có định Hội đồng thành viên người đại diện theo pháp luật công ty - Trong số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền định người đại diện theo pháp luật trình tố tụng Tòa án” 10 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương 3, Quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận ĐKDN, đăng ký cấp giấy chứng nhận ĐKDN - So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp 2014 bỏ quy định thủ tục đăng ký kinh doanh nhà đầu tư nước lần đầu tư vào Việt Nam Điều cho thấy thông thoáng hơn, thực tế quy định trên, cụ thể điều 20 Luật Doanh nghiệp 2005, nhiều ý nghĩa ứng dụng - Luật Doanh nghiệp 2014 mở rộng nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh quy định trước Luật Doanh nghiệp 2005 thông tin đăng ký thuế, số lượng lao động, thông tin cá nhân người đứng đầu thành viên doanh nghiệp người đại diện pháp luật doanh nghiệp Việc giúp mở rộng nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh giúp cho thông tin doanh nghiệp trở nên rõ ràng đầy đủ hơn, từ có biện pháp xử lý tốt cho đối tác doanh nghiệp quan chức Nếu Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định đến nội dung loại giấy này, có thông tin quan trọng liên quan đến thuế (khoản 6), lao động (khoản 7), thông tin cá nhân chủ doanh nghiệp thành viên (khoản 8) người đại diện pháp luật doanh nghiệp (khoản 9) - Luật Doanh nghiệp 2014 không quy định trình tự đăng ký kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2005 Điều chứng tỏ: Việc đăng ký trở nên nhanh gọn hơn, không rườm rà trước Luật Doanh nghiệp 2005 có Điều 27 quy định quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh gồm khoản, Luật Doanh nghiệp 2014 không Đó việc đăng ký tự động hóa máy tính thủ tục không cần thiết lược bớt để nhanh chóng đăng ký kinh doanh Vì vậy, việc quy định quy trình, thủ tục đăng ký kinh doanh không cần thiết 4, Những điểm hạn chế biện pháp khắc phục 11 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương Dù coi đạo luật có nhiều điểm sáng, thể ý chí tâm cải cách, giúp môi trường kinh doanh nước ta ngày minh bạch, thuận lợi, động lực thúc đẩy phát triển doanh nghiệp; nhiên, có không nội dung mà Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ban hành đăng ký kinh doanh chưa đáp ứng kỳ vọng, khiến tư tưởng Luật Doanh nghiệp 2014 bị lung lay không kịp thời điều chỉnh gây nhiều hệ lụy - Về dấu, theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, trước sử dụng dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Điều có nghĩa, thông báo mẫu dấu nghĩa vụ hành doanh nghiệp Tuy nhiên, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP lại quy định thông báo mẫu dấu phải thông báo “thời điểm có hiệu lực mẫu dấu” Rõ ràng, quy định vừa không với Luật Doanh nghiệp 2014 không với mục tiêu tạo tính tự chủ cho doanh nghiệp dấu Ngoài ra, Nghị định 96/2015/NĐ-CP lại loại bỏ loại hình DN thành lập theo Luật Công chức, Luật Luật sư, Luật Giám định tư pháp… Luật DN hạn chế “Hai vấn đề nêu cho thấy Nghị định hướng dẫn có điểm trái Luật DN Đó quy định mang tính hướng dẫn chi tiết mà quy định thay đổi hẳn nội dung, phạm vi áp dụng Luật DN” – Luật sư Nguyễn Hưng Quang (Văn phòng Luật sư Nguyễn Hưng Quang Cộng sự) phân tích Do đó, cần thiết phải xem xét lại vấn đề trước việc áp dụng trở nên phổ biến tạo thành nếp nghĩ hệ lụy khôn lường - Về trách nhiệm người đại diện theo pháp luật Khoản Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp sau:“Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có nhiều người đại diện theo pháp luật Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý quyền, nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp” Thiết nghĩ, công ty tìm cách trốn tránh trách nhiệm trường hợp bất lợi Đồng thời gây khó khăn rủi ro lớn cho đối tác giao dịch với công ty, lúc tiếp cận Điều lệ không bảo đảm việc xác định xác nội dung phân quyền Điều lệ có hiệu lực thật Do vậy, đề nghị xem xét 12 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương quy định theo hướng: Công ty hợp danh có nhiều người đại diện theo pháp luật; Công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần có nhiều người đại diện theo pháp luật Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật có quyền, nghĩa vụ Điều lệ công ty phải quy định cụ thể số lượng chức danh quản lý đại diện theo pháp luật doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, Luật Doanh nghiệp 2014 bãi bỏ yêu cầu điều kiện kinh doanh thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, hài hòa thủ tục đăng ký doanh nghiệp với thuế lao động, bảo hiểm xã hội… Luật Doanh nghiệp năm 2014 đánh dấu tâm cải cách pháp luật Nhà nước thể ý chí cộng đồng kinh doanh Tuy nhiên, vấn đề tồn gây nhiều khó khăn không nội dung số quy định luật chưa thật phù hợp mà văn pháp luật ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực chưa hoàn thiện, đảm bảo tính thống nhất, đồng với cải cách luật Điều gây nên chậm trễ, ách tắc khiến doanh nghiệp nhà đầu tư nước nước lo ngại 13 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương KẾT LUẬN Luật Doanh nghiệp năm 2014 Quốc hội thông qua kiện quan trọng đánh dấu đổi trọng yếu liên quan đến doanh nghiệp, thể ý chí, nguyện vọng đại đa số doanh nghiệp Để quy định đổi Luật sớm vào sống, Chính phủ, bộ, ngành địa phương, doanh nghiệp khẩn trương phối hợp triển khai xây dựng văn hướng dẫn tổ chức thực hiện, góp phần giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ bền vững Để làm rõ thông thoáng Luật Doanh Nghiệp 2014, Nhóm chúng em tiến hành tìm hiểu, phân tích điểm kiến thức môn học với hướng dẫn giảng viên môn, Nhóm chứng minh Luật Doanh Nghiệp 2014 thực mang tính cởi mở, thông thoáng doanh nghiệp Tuy nhiên, bên cạnh tồn bất cập, hạn chế chúng em phân tích, đưa số giải pháp kiến nghị để hoàn thiện Bộ Luật 14 Tiểu luận Pháp luật kinh tế - N2 GVHD: ThS Đỗ Mạnh Phương TÀI LIỆU THAM KHẢO - Theo Luật gia Đồng Xuân Thiện (Báo Đời sống Pháp luật, ngày 25/10/2015) - Nghị định 96/2015 ND-CP quy định dấu doanh nghiệp - Văn quy định “Doanh nghiệp chủ động khắc dấu “ (theo Cục quản lý đăng ý kinh doanh) - “Quy định cần biết dấu doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới” (Công ty luật Vạn Phúc, Đồng Nai) - Chuyên mục “Pháp luật” thời báo “Kinh tế Sài Gòn online” - Cơ sở liệu quốc gia văn pháp luật – Bộ Tư pháp - Luật sư Nguyễn Hưng Quang – Văn phòng Luật Nguyễn Hưng Quang cộng hội thảo thi hành Luật DN, Luật Đầu tư 2014 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 23-11 15 ... kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững Chính mà Phân tích số Luật Doanh Nghiệp 2014 để chứng minh Luật quy định theo hướng thông thoáng. .. án trọng tài 2, Quy định người đại diện theo pháp luật Một quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Điều 13 Điều 14 quy định Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 xây dựng khái... diện theo pháp luật doanh nghiệp Đứng khía cạnh đảm bảo quy n tự do, tự chủ kinh doanh, quy định mang tính đột phá việc cho doanh nghiệp toàn quy n định số lượng người đại diện theo pháp luật,
- Xem thêm -

Xem thêm: hãy phân tích một số quy định của luật doanh nghiệp 2014 để chứng minh luật doanh nghiệp 2014 được quy định theo hướng thông thoáng hơn, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, hãy phân tích một số quy định của luật doanh nghiệp 2014 để chứng minh luật doanh nghiệp 2014 được quy định theo hướng thông thoáng hơn, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, hãy phân tích một số quy định của luật doanh nghiệp 2014 để chứng minh luật doanh nghiệp 2014 được quy định theo hướng thông thoáng hơn, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay