Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015

171 244 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:35

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Đề tài“Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015” tập trung nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner2015, bao gồm nội dung sau:  Giới thiệu chung chẩn đoán  Hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015  Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe Toyota Fortuner 2015  LỜI CẢM ƠN Trong thời gian năm năm học tập trường, nỗ lực thân đặc biệt dạy thầy cô giáo nhà trường, giúp đỡ em có ngày hôm nay, người công dân dần có ích cho xã hội Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Quốc Thịnh, Bộ môn công nghệ ô tô hệ thống cảm biến, Đại học công nghệ thông tin truyền thông, Đại học thái nguyên hưỡng dẫn em chuyên môn phương pháp làm việc để em hoàn thành đồ án Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô Bộ môn công nghệ ô tô hệ thống cảm biến, Đại học công nghệ thông tin truyền thông, Đại học thái nguyên giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ án Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực đồ án Trần Công Khanh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đồ án công trình tự làm nghiên cứu hưỡng dẫn thầy giáo Phạm Quốc Thịnh Trong đồ án có sử dụng số tài liệu tham khảo nêu phần tài liệu tham khảo Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực đồ án Trần Công Khanh MỤC LỤC NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC iii iv DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC BẢNG ix CÁC KÍ HIỆU VÀ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẨN ĐOÁN 1.1 Lý thuyết chẩn đoán2 1.1.1 Lý thuyết chẩn đoán 1.1.2 Khái niệm độ tin cậy 1.2 Tổng quan hệ thống chẩn đoán 1.2.1 Khái niệm chẩn đoán trạng thái kỹ thuật 1.3 Chẩn đoán hư hỏng điện thân xe Toyota Fortuner 2015 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE TOYOTA FORTUNER 2015 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Hệ thống nguồn cung cấp xe 2.2.1 Ắc quy 9 2.2.2 Máy phát điện xoay chiều 12 2.2.3 Sơ đồ cung cấp điện phân bố phụ tải 15 2.3 Hệ thống thông tin hiển thị 16 2.3.1 Các bảng đồng hồ đèn báo hệ thống hiển thị thông tin 2.3.2 Hệ thống thông tin 2.4 Hệ thống chiếu sáng 17 22 2.4.1 Nhiệm vụ, yêu cầu phân loại hệ thống chiếu sáng 22 2.4.2 Thông số chức hệ thống chiếu sáng 2.4.3 Cấu tạo bóng đèn 24 23 16 2.5 Hệ thống tín hiệu 28 2.5.1 Hệ thống còi 28 2.5.2 Hệ thống đèn báo rẽ báo nguy 30 2.6 Các hệ thống phụ xe 32 2.6.1 Hệ thống gạt nước rửa kính 2.6.2 Hệ thống khóa cửa 32 36 2.6.3 Hệ thống sấy kính 41 2.6.4 Hệ thống điều hòa không khí 2.7 Hệ thống an toàn 42 45 2.7.1 Hệ thống túi khí an toàn 45 2.7.2 Hệ thống căng đai khẩn cấp 48 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE TOYOTA FOTUNER 2015 3.1 Giới thiệu chung 54 54 3.2 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống nguồn cung cấp 3.2.1 Ắc quy 55 55 3.2.2 Máy phát điện 59 3.3 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống chiếu sáng 61 3.3.1 Hệ thống đèn pha đèn hậu 61 3.4 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống đèn tín hiệu 3.4.1 Đèn lùi 64 3.4.2 Đèn nhan 64 3.4.3 Đèn phanh 66 3.4.4 Hệ thống Còi 66 3.5 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống phụ trợ 3.5.1 Hệ thống điều khiển khóa cửa điện 3.5.2 Hệ thống gạt nước, rửa kính 67 67 71 3.5.3 Hệ thống sấy kính 74 3.5.4 Hệ thống điều hòa không khí 77 3.6 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ thống an toàn 81 64 3.6.1 Hệ thống túi khí 81 3.6.2 Hệ thống chống trộm 86 3.6.3 Hệ thống căng đai an toàn88 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Đồ thị trình bày khái niệm cố [1] Hình 2.1: Kích thước xe Toyota Fortuner 2015 [2] Hình 2.2: Sơ đồ hệ thống cung cấp điện tổng quát[3] Hình 2.3: Cấu tạo ắc quy [3] 10 Hình 2.4: Cấu tạo cực chất điện phân [3] 11 Hình 2.5: Cấu tạo vỏ ắc quy [3] Hình 2.6: Cọc ắc quy [3] 12 12 Hình 2.7: Cấu tạo máy phát [3] 13 Hình 2.8: Rôto máy phát [3] 14 Hình 2.9: Cấu tạo stato [3] 14 Hình 2.10: Sơ đồ phụ tải điện ô tô [3] Hình 2.11: Cấu tạo táp lô 15 16 Hình 2.12: Sơ đồ hệ thống táp lô [4] 17 Hình 2.13: Minh họa thể ưu điểm hệ thống mạng [5] 18 Hình 2.14: Các loại tín hiệu sử dụng hệ thống [5] 19 Hình 2.15: Kết cấu dây xoắn sơ đồ truyền tín hiệu [5] 19 Hình 2.16: Sơ đồ khử nhiễu điện áp chênh lệch[5] 20 Hình 2.17: Sơ đồ khối hệ thốngtruyền thông tin [4] Hình 2.18: Hệ thống đèn 20 24 Hình 2.19: Cấu tạo bóng đèn loại dây tóc [7] 24 Hình 2.20: Cấu tạo bóng đèn halogen [7] 25 Hình 2.21: Cấu tạo bóng đèn Xenon [7] 27 Hình 2.22: Cấu tạo bóng đèn LED [7] 27 Hình 2.23: Kết cấu còi điện sơ đồ đấu dây [7] 28 Hình 2.24: Sơ đồ mạch điều khiển hệ thống còi [4] 29 Hình 2.25: Sơ đồ bố trí hệ thống còi [4] 29 Hình 2.26: Sơ đồ mạch rẽ trái [8] 30 Hình 2.27: Sơ đồ mạch rẽ phải [8] 30 Hình 2.28: Sơ đồ mạch đèn báo nguy [8] 31 Hình 2.29: Hệ thống gạt nước rửa kính [8] Hình 2.30: Cấu tạo mô tơ gạt nước [7] 32 33 Hình 2.31: Công tắc điều khiển dừng tự động loại mass chờ [7] 33 Hình 2.32: Sơ đồ mạch gạt nước rửa kính trước [7] 34 Hình 2.33: Sơ đồ vị trí hệ thống khóa cửa [8] 36 Hình 2.34: Hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa [8] 37 Hình 2.35: Chức hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa [8] 38 Hình 2.36: Chức hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa [8] 39 Hình 2.37: Chức hệ thống điều khiển khóa cửa từ xa [8] 40 Hình 2.38: Sơ đồ bố trí cụm công tắc sấy kính [4] 41 Hình 2.39: Sơ đồ mạch điện hệ thống sấy kính [7] 42 Hình 2.40: Hệ thống điều hòa 42 Hình 2.41: Cấu tạo hệ thống điều hoà không khí [7] Hình 2.42: Bố trí hệ thống túi khí xe [4] 45 Hình 2.43: Vị trí phận hệ thống túi khí [8] Hình 2.44: Quá trình nổ túi khí [7] 43 46 46 Hình 2.45: Cấu tạo thổi khí [8] 47 Hình 2.46: Bố trí căng đai khẩn cấp [8] 48 Hình 2.47: Cấu tạo cấu căng đai khẩn cấp [8] 49 Hình 2.48: Nguyên lý căng đai khẩn cấp [8] 50 Hình 2.49: Sơ đồ bố trí hệ thống chống trộm [4] 51 Hình 2.50: Trạng thái hệ thống chống trộm [8] Hình 2.51: Sơ đồ khối ECU chống trộm [8] 53 Hình 2.52: Các thiết bị công tắc báo động [8] 53 Hình 3.1: Cụm công tắc chế độ đèn pha [4] 63 52 Hình 3.2: Cụm công tắc đèn nhan [4] 65 Hình 3.3: Cụm công tắc đèn phanh [4] 66 Hình 3.4: Kiểm tra còi [4] 66 Hình 3.5: Công tắc điều khiển cửa [4] 67 Hình 3.6: Cụm công tắc đấu nối dây [4] 68 Hình 3.7: Cụm motor khóa cửa [4] 69 Hình 3.8: Cụm rơ le đấu dây điện [4] 70 Hình 3.9: Cụm công tắc gạt nước,rửa kính [4] 71 Hình 3.10: Cụm công tắc mô tơ phun nước rửa kính [4]72 Hình 3.11: Cụm công tắc gạt nước rửa kính [4] 72 Hình 3.12: Cụm công tắc rửa kính hậu [4] 73 Hình 3.13: Phân bố cụm công tắc sấy kính [4] 74 Hình 3.14: Rơ le sấy kính [4] 74 Hình 3.15: Đo dây sấy [4] 75 Hình 3.16: Cụm công tắc sấy kính hậu [4] Hình 3.17: Công tắc sấy kính ON/OFF 76 76 Hình 3.18: Đo điện trở công tắc sấy kính 77 Hình 3.19: Cụm công tắc điều hòa không khí [4] Hình 3.20: Kiểm tra ga điều hòa [4] 78 79 Hình 3.21: Kiểm tra mã DTC túi khí bên trái [4] 82 Hình 3.22: Xóa mã DTC túi khí [4] 83 Hình 3.23: Kiểm tra mã DTC túi khí [4] 84 Hình 3.24: Kiểm tra mã DTC túi khí bên phải [4] Hình 3.25: Cụm đèn báo an ninh [4] 86 Hình 3.25: Kiểm tra dây điện chống trộm [4] 86 Hình 3.26: Cụm công tắc khóa điện [4] 87 Hình 3.27: Kiểm tra dây điện khóa điện [4] Hình 3.28: Kiểm tra đai ghế trái [4]89 88 85 Hình 3.29: Kiểm tra dây điện củahệ thống căng đai [4] 90 Hình 3.30: Kiểm tra dây điện hình- ắc quy mát [4] 91 Hình 3.31: Kiêm tra dây điện, giắc nối ghế trước phải mát [4] Hình 3.32: Kiểm tra miếng lót nệm [4] 93 10 92 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẠCH HỆ THỐNG ĐÈN VÀ TÍN HIỆU 157 158 Hình 4.2: Sơ đồ hệ thống còi [4] 159 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẠCH CÁC HỆ THỐNG PHỤ TRỢ Hình 4.3: Sơ đồ hệ thống khóa cửa [4] 160 161 Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống gạt nước, rửa kính trước [4] 162 163 Hình 4.5: Sơ đồ hệ thống gạt nước, rửa kính sau [4] 164 Hình 4.6: Sơ đồ hệ thống điều hòa [4] 165 PHỤ LỤC SƠ ĐỒ MẠCH HỆ THỐNG AN TOÀN Hình 4.7: Sơ đồ hệ thống túi khí [4] 166 167 168 Hình 4.8: Sơ đồ hệ thống căng đai an toàn [4] 169 Hình 4.9: Sơ đồ hệ thống chống trộm [4] 170 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 171 ... trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống nguồn cung cấp + Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống chiếu sáng + Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống tín hiệu + Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống phu... + Hệ thống nguồn cung cấp + Hệ thống chiếu sáng + Hệ thống tín hiệu + Hệ thống phụ trợ + Hệ thống an toàn -Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe + Quy trình kiểm. .. Hệ thống căng đai khẩn cấp 48 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN THÂN XE TOYOTA FOTUNER 2015 3.1 Giới thiệu chung 54 54 3.2 Quy trình kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015 , Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015 , Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, chẩn đoán hệ thống điện thân xe toyota fortuner 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay