Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng android

112 209 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:31

LỜI CÁM ƠN Sau chặng đường năm học tập rèn luyện mái trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên, bảo tận tình thầy cô, giúp đỡ từ bạn bè, nỗ lực thân, em thấy dần nâng cao kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống cho thân Em tiếp tục cố gắng phấn đấu dùng điều dạy tích lũy vận dụng vào thực tế để trở thành người có ích cho xã hội Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho phép em hoàn thành đồ án Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy- cô giáo môn Mạng máy tính truyền thông - khoa Công nghệ thông tin – trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông Thái Nguyên với tri thức tâm huyết truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em, tận tình giúp đỡ động viên em suốt thời gian thực đồ án tốt nghiệp Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Ths.Nguyễn Thị Duyên tận tình bảo, giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu Và sau em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người bên cạnh động viên giúp đỡ em thời gian em thực đề tài Trong phạm vi khả cho phép, em cố gắng để hoàn thành đề tài cách tốt Song, với kiến thức có hạn, chắn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận thông cảm đóng góp ý kiến tích cực từ phía thầy cô bạn Em xin chân thành cám ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Hồng LỜI CAM ĐOAN Em tên là: Nguyễn Thị Hồng – sinh viên lớp Truyền thông Mạng máy tính K10A, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên, khóa 2011-2016 Em xin cam đoan thực trình làm đồ án cách khoa học, xác trung thực Toàn kết trình làm đồ án thành trình học tập, nghiên cứu em, hướng dẫn Th.s Nguyễn Thị Duyên Nội dung đồ án có tham khảo, sử dụng tài liệu thông tin từ số nguồn khác trích dẫn phần tài liệu tham khảo Em xin chịu trách nhiệm toàn trước báo cáo mình! Thái Nguyên, Ngày…… tháng… năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành Android 1.1.1 Android lịch sử phát triển Android 1.1.2 Kiến trúc hệ điều hành Android 11 1.1.3 Cấu trúc project Adroid 15 1.1.4 Các thành phần ứng dụng Android 17 1.1.5 Web Service 25 1.2 Tổng quan phân tích kế hướng đối tượng UML 28 1.2.1 Giới thiệu chung UML 28 1.2.2 Các đặc điểm hệ thống hướng đối tượng 28 1.2.3 Ưu nhược điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng 29 1.3 Ứng dụng mô hình UML thiết kế ứng dụng Android 30 CHƯƠNG 2:KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32 2.1 Khảo sát thực tế 32 2.1.1 Khảo sát phần mềm thị trường 32 2.1.2 Khảo sát trạng thực tế trường Đại học CNTT&TT 35 2.1.3 Khảo sát nhu cầu đặt sân bóng đá người dùng 37 2.1.4 Áp dụng thực tế 38 2.2 Phân tích hệ thống 39 2.2.1 Phạm vi chương trình 39 2.2.2 Các tác nhân Use Case 39 2.2.3 Biểu đồ UseCase tổng quát 40 2.2.4 Đặc tả cho Usecase 40 2.2.5 Biểu đồ lớp 54 2.2.6 Thiết kế sở liệu 54 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG DEMO CHƯƠNG TRÌNH 57 3.1 Thiết kế giao diện chương trình 57 3.2 Xây dựng chương trình 58 3.2.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 58 3.2.2 Xây dựng Web Server cho ứng dụng 60 3.2.3 Xây dựng ứng dụng Android 64 3.3 Xây dựng Web Client 64 3.4 Ứng dụng Demo 67 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Kiến trúc hệ điều hành Android 11 Hình 1.2 Vòng đời activity 20 Hình 1.3 Các phương thức callback dành cho service 22 Hình 1.4 Kiến trúc web service 25 Hình 1.5 Quá trình lấy liệu từ Web service 28 Hình 2.1 Trang chủ website dansan.vn 32 Hình 2.2 Trang chủ tuyensonsport.vn 33 Hình 2.3 Sân bóng cỏ nhân tạo trường đại học CNTT&TT 35 Hình 2.4 Thi đấu giao hữu đội tuyển Thái Nguyên đội tuyển Hội tuyển thủ Việt nam 36 Hình 2.5 Bảng giá thi đấu loại sân 37 Hình 2.6 Biểu đồ Usecase tổng quát hệ thống 40 Hình 2.7 Biểu đồ trình tự đăng nhập 41 Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động đăng nhập 41 Hình 2.9 Biểu đồ trình tự đăng kí 42 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động đăng kí thành viên 43 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự đăng xuất 44 Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động đăng xuất 44 Hình 2.13 Biểu đồ trình tự xem lịch sân 45 Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động xem lịch sân 46 Hình 2.15 Biểu đồ trình tự xem bảng giá 46 Hình 2.16 Biểu đồ hoạt động xem bảng giá 47 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự xem sơ đồ sân 48 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự xem sơ đồ sân 48 Hình 2.19 Biểu đồ trình tự chức đặt sân 49 Hình 2.20 Biểu đồ hoạt động đặt sân 50 Hình 2.21 Biểu đồ trình tự chức hủy sân 51 Hình 2.22 Biểu đồ trình tự chức đăng nhập Admin 52 Hình 2.23 Biểu đồ trình tự chức quản lí sân đặt 53 Hình 2.24 Biểu đồ trình tự hủy sân admin 54 Hình 2.25 Biểu đồ lớp 54 Hình 2.26 Bảng sở liệu 55 Hình 2.27 Bảng thiết kế sở liệu 56 Hình 3.1 Sơ đồ bố trí giao diện chương trình 57 Hình 3.2 Sơ đồ kiến trúc hệ thống 58 Hình 3.3 Giao diện trang host free đăng kí 62 Hình 3.4 Cấu trúc file API viết code đọc liệu từ MySQL 62 Hình 3.5 Giao diện ứng dụng 64 Hình 3.6 Cấu trúc file controllers 65 Hình 3.7 Cấu trúc file models 66 Hình 3.8 Cấu trúc file views 67 Hình 3.9 Cấu trúc liệu trả 67 Hình 3.10 Giao diện khách hàng 68 Hình 3.11 Giao diện đăng nhập ứng dụng 69 Hình 3.12 Giao diện ứng dụng sau đăng nhập 70 Hình 3.13 Giao diện lịch đặt sân ứng dụng 71 Hình 3.14 Giao diện chọn loại sân 72 Hình 3.15 Form xác nhận thông tin đặt sân 73 Hình 3.16 Đặt sân thành công 74 Hình 3.17 Hiển thị sân đặt lên lịch hệ thống 75 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI Hiện nay, với phát triển không ngừng khoa học công nghệ người dần ý đến vấn đề sức khỏe thân Chính hoạt động thể dục thể thao tập thể ngày trọng phát triển lớn mạnh Một số trung tâm hoạt động thể dục thể thao phổ biến thịnh hành như: câu lạc thể hình, câu lạc cầu lông, tennis, đặc biệt môn thể thao nhiều bạn trẻ yếu thích – bóng đá Tuy nhiên trung tâm tổ chức quảng bá, cho thuê sân dừng lại mức độ riêng lẻ, rời rạc, điều gây khó khắn không cho người dùng có nhu cầu tìm đặt thuê sân cách nhanh chóng Với bùng nổ công nghệ thông tin, điện thoại thông minh dường trở thành vật dụng bất li thân nhiều người, hoạt động giải trí, tìm kiếm thông tin, giao lưu, học tập… đáp ứng với điện thoại Sự tiện lợi mà điện thoại mang lại cho sống người điều phủ nhận Nắm bắt nhu cầu người sử dụng mong muốn xây dựng ứng dụng nhằm hỗ trợ cho việc đặt thuê sân bóng đá dễ dàng đặc biệt với bạn sinh viên, cán công nhân viên chức khu vực trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông, em định chọn đề tài: "Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông tảng Android" làm đề tài bảo vệ Mục đích đề tài Đề tài thực nhằm mục đích củng cố lại kiến thức tảng android, kỹ lập trình android, quy trình xây dựng phần mềm, thông qua xây dựng cài đặt ứng dụng đặt sân bóng đá di động tảng android phục vụ người dùng Nội dung, phạm vi thực  Tìm hiểu tảng android lập trình android  Tìm hiểu khảo sát nhu cầu thực tế để thu thập thông tin, tài liệu…lấy sở để thiết kế phần mềm  Xây dựng, cài đặt ứng dụng đặt sân bóng đá điện thoại di động tảng android Phương pháp thực  Thông qua tài liệu, thông tin thu thập mạng internet  Thông qua trao đổi với giáo viên hướng dẫn thầy cô trường - Thông qua trao đổi, học tập bạn bè người có kinh nghiệm Cấu trúc nội dung đề tài Đề tài gồm chương chính:  Chương 1: Cơ sở lý thuyết  Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống  Chương 3: Xây dựng demo chương trình CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan hệ điều hành Android 1.1.1 Android lịch sử phát triển Android Android hệ điều hành di động dựa tảng linux phiên 2.6 dành cho dòng điện thoại SmartPhone Đầu tiên đời công ty liên hợp Android, sau Google mua lại phát triển từ năm 2005 trở thành hệ điều hành di động mã nguồn mở, miễn phí, mạnh mẽ ưa chuộng cao giới Hệ điều hành Android hệ điều hành mạnh mạnh, có bảo mật cao, hỗ trợ nhiều công nghệ tiên tiến 3G, GPS, EDGE, Wifi tương thích với nhiều phần cứng, hỗ trợ nhiều loại nhập liệu keyboard, touch trackball Android hệ điều hành di động nên có khả kết nối cao với mạng không dây Hỗ trợ công nghệ OpenGL nên có khả chơi phương tiện media, hoạt trình diễn khả đồ họa khác cực tốt, tiền đề để phát triển ứng dụng có giao diện phức tạp chẳng hạn trò chơi Android liên tục phát triển, cập nhật từ google lần android tối ưu hóa để hoạt động tốt hơn, nhanh ổn định hơn, hỗ trợ thêm công nghệ Chẳng hạn theo đánh giá android phiên 2.2 hoạt động nhanh 2.1 tới 450% Hiện nay, phiên 2.3 phát hành ngày 6/12/2010 tiếp tục cập nhật Năm 2008, hệ điều hành Android thức mở toàn mã nguồn, điều cho phép hãng điện thoại đem mã nguồn tùy chỉnh, thiết kế lại cho phù hợp với mẫu mã điện thoại họ điều quan trọng hệ điều hành mở hoàn toàn miễn phí, trả tiền nên giúp họ tiết kiệm lớn chi phí phát triển hệ điều hành Những điều tốt không hãng sản xuất điện thoại nhỏ mà với hãng lớn 10 98 Hình 3.12 Giao diện ứng dụng sau đăng nhập Tại xuất thêm chức dành cho người dùng thành viên thành viên hệ thống : đặt sân xem sân đặt Khi click vào nút đặt sân chuyển sang giao diện hiển thị lịch sân bao gồm khung cho người dùng chọn sân 99 100 Hình 3.13 Giao diện lịch đặt sân ứng dụng Khi nhấn vào khung hiển thị lên khung chọn loại sân thông tin thêm cho việc đặt sân 101 102 Hình 3.14 Giao diện chọn loại sân Khi nhấn vào hai loại sân chuyển sang giao diện chọn thông tin bổ sung thêm cho dịch vụ đặt sân Tại hiển thị chi tiết thông tin đặt sân 103 104 Hình 3.15 Form xác nhận thông tin đặt sân Ở form xác nhận thông tin đặt sân kiểm tra lại thông tin bạn đặt trước cho phép chọn dịch vụ có sẵn sân bóng thuê bóng, thuê áo đấu, đặt đồ uống, thuê trọng tài Khi kiểm tra đầy đủ thông tin bạn nhấn xác nhận để tiến hành đặt sân 105 106 Hình 3.16 Đặt sân thành công Khi đặt sân thành công bảng lịch hiển thị lên lịch khách hàng vừa đăng kí Khi click vào ô màu lịch thông tin chi tiết sân đặt hiển thị 107 108 Hình 3.17 Hiển thị sân đặt lên lịch hệ thống Trên số chức ứng dụng chức khác 109 KẾT LUẬN Sau thời gian thực đồ án, em hoàn thành tương đối “ Ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường Đại học CNTT & TT ” Với cố gắng học hỏi thân em tích lũy nhiều kiến thức, kỹ kinh nghiệm lập trình nói chung lập trình android nói riêng Ứng dụng hoàn thành, song ưu điểm tồn khuyết điểm cần khắc phục Em cố gắng sau báo cáo trường tiếp tục hoàn thiện ứng dụng để đưa đời sống phục vụ nhu cầu học tập người dùng Kết đạt được: +Xây dựng chức ứng dụng + Sử dụng liệu online, tạo thuận lợi cho việc cập nhật sở liệu với người phát triển người sử dụng ứng dụng + Giao diện đơn giản, hài hòa + Ứng dụng dễ sử dụng Hạn chế: + Các chức quản lý chưa hoàn thiện + Hệ thống số lỗi chưa hoàn thiện +Phụ thuộc vào tốc độ internet, tốc độ tải liệu chậm Hướng phát triển : + Bổ sung thêm chức đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng + Đưa ứng dụng lên chợ ứng dụng Google phục vụ người dùng lấy ý kiến người dùng nhằm hoàn thiện ứng dụng tốt 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [1] Bài giảng lập trình hướng đối tượng – Bộ môn công nghệ phần mềm trường đại học công nghệ thông tin truyền thông [2] Trần Vũ Tất Bình Căn Android [3] Bài giảng Lập trình truyền thông - Đại học Cần Thơ Tài liệu tiếng anh [1] Mark L Murphy Beginning Android Apress [2] Wei-Meng Lee Beginning Android Application Development Website [3] Trang web phát triển Android: http://developer.android.com/ [4] Trang web hỏi đáp android : http://stackoverflow.com/ Cùng số tài liệu khác 111 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 112 ... chức khu vực trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông, em định chọn đề tài: "Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông tảng Android" làm... tên là: Nguyễn Thị Hồng – sinh viên lớp Truyền thông Mạng máy tính K10A, khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học công nghệ thông tin truyền thông - Đại học Thái Nguyên, khóa 2011-2016 Em xin... mục đích củng cố lại kiến thức tảng android, kỹ lập trình android, quy trình xây dựng phần mềm, thông qua xây dựng cài đặt ứng dụng đặt sân bóng đá di động tảng android phục vụ người dùng Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng quản lí đặt sân bóng đá cho trường đại học công nghệ thông tin và truyền thông trên nền tảng android

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay