Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nội

61 203 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:31

LỜI CÁM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý thầy cô, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý Thầy Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin & Truyền thông với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin chân thành cảm ơn TS Trần Thị Ngân tận tâm hướng dẫn em qua thời gian làm đồ án tốt nghiệp vữa qua Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo cô đồ án tốt nghiệp em hoàn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô Bài thu hoạch thực khoảng thời gian gần tuần Bước đầu vào thực tế, tìm hiểu toàn quản lý , kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Do vậy, không tránh khỏi thiếu sót điều chắn, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cô để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Nguyễn Hải Hoàng Lớp: ĐHCQ KHMT-K9A LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này,em có tham khảo số tài liệu liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin nói chung công tác khai thác vấn đề quản lý nói riêng Em xin cam đoan đề tài em thực hiện, không chép lại người khác Trong toàn nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp, điều trình bày cá nhân tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu Tất tài liệu tham khảo có xuất xứ rõ ràng trích dẫn hợp pháp Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật theo quy định cho lời cam đoan Thái nguyên, ngày 30 tháng năm 2015 Nguyễn Hải Hoàng MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C# VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆTHỐNG .7 HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG UML 1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# .7 1.2 Giới thiệu phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng UML CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO TIỂU ĐOÀN – 19 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN – HÀ NỘI 19 2.1 Khảo sát trạng – xác lập toán 19 2.2 Tìm hiểu đánh giá trạng .20 2.3 Phân tích – Thiết kế hệ thống 21 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT .42 3.1 Giao diện .42 3.2 Các giao diện chức chương trình: 43 3.3 Giao diện report hệ thống .53 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1: Biểu đồ Usecase mức tổng quát 22 Hình 2: Biểu đồ Usecase cho quản trị viên .22 Hình 3: Biểu đồ Usecase cho Cán quản lý 23 Hình 4: Biểu đồ trình tự đăng nhập 28 Hình 5: Biểu đồ trình tự tìm kiếm .29 Hình 6: Biểu đồ trình tự lưu liệu .29 Hình 7: Biểu đồ trình tự khôi phục liệu 29 Hình 8: Biểu đồ trình tự thống kê/báo cáo .30 Hình 9: Biểu đồ trình tự cập nhật thông tin cán .30 Hình 10: Biểu đồ cộng tác đăng nhập 31 Hình 11: Biểu đồ cộng tác cập nhật .32 Hình 12: Biểu đồ cộng tác tìm kiếm 32 Hình 13: Biểu đồ cộng tác thống kê/ báo cáo 33 Hình 14: Biểu đồ lớp hệ thống .34 Hình 15: Biểu đồ lớp quan hệ liệu .35 Hình 16: Biểu đồ Diagram sở liệu 41 Hình 17: Giao diện chương trình 42 Hình 18: Giao diện đăng nhập 43 Hình 19: Giao diện danh sách thông tin cán 44 Hình 20: Giao diện thêm thông tin cán 44 Hình 21: Giao diện sửa thông tin cán 45 Hình 22: Giao diện danh sách trình công tác 45 Hình 23 : Giao diện danh sách trình lương 46 Hình 24: Giao diện danh sách trình độ 46 Hình 25: Giao diện thêm trình độ 47 Hình 26: Giao diện danh sách khen thưởng cá nhân .48 Hình 27: Giao diện danh sách thi đua 48 Hình 28: Giao diện danh sách quan hệ gia đình 49 Hình 29: Giao diện thêm quan hệ gia đình 49 Hình 30: Giao diện danh sách chức vụ quy hoạch 50 Hình 31: Giao diện danh sách nghỉ dưỡng 50 Hình 32: Giao diện danh sách dự kiến thăng hàm lên lương .51 MỞ ĐẦU Vấn đề quản lý nhân ngày quan tâm nhiều Để thực có hiệu công tác quản lý nhân đòi hỏi phải có công trình xử lý hoàn chỉnh độ xác cao, góp phần quan trọng cho công việc tính toán thiết kế hệ thống phần mềm quản lý nhân tốt Với số lượng thông tin cán nhân viên lớn phức tạp, việc quản lý danh sách thông tin cán khó khăn, cộng thêm việc sử lý thông tin tính toán hợp lý nhiều liệu mà đòi hỏi tính xác cao công thêm thời gian xử lý phải nhanh hiệu Việc tính toán thủ công vô bất tiện yêu cầu giải pháp hợp lý cho vấn đề thời gian tiền bạc Từ em định chọn đồ án “Xây dựng chương trình quản lý nhân cho Tiểu đoàn – Học viện Phòng không – Không quân – Hà nội” Bởi đồ án thực tế, phù hợp với tình hình Giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm, hiểu biết rõ hệ thống quản lý dễ dàng thích nghi vào công vệc sau trường Mục đích đề tài tìm hiểu triển khai hệ thống quản lý nhân sự, giải pháp quản lý cho đơn vị vừa nhỏ Đảm bảo khả tối thiểu mặt quản lý tốc độ xử lý công việc , kinh phí thực bảo mật cho hệ thống cần quản lý CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ C# VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ HỆTHỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG UML 1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C# 1.1.1 Giới thiệu C# Ngôn ngữ C# đơn giản, khoảng 80 từ khóa mười kiểu liệu dựng sẵn.Tuy nhiên, ngôn ngữ C# có ý nghĩa to lớn thực thi khái niệmlập trình đại.C# bao gồm tất hỗ trợ cho cấu trúc, thành phần component, lậptrình hướng đối tượng.Những tính chất diện ngôn ngữ lập trình đại.Hơn ngôn ngữ C# xây dựng tảng hai ngôn ngữ mạnh C++ Java Tổng quát, C# có đặc trưng sau đây: - C# ngôn ngữ đơn giản - C# ngôn ngữ đại - C# ngôn ngữ hướng đối tượng - C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo - C# ngôn ngữ hướng module - C# trở nên phổ biến  C# ngôn ngữ đơn giản - C# loại bỏ vài phức tạp rối rắm ngôn ngữ C++ Java - C# giống C / C++ diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử - Các chức C# lấy trực tiếp từ ngôn ngữ C / C++ cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản  C# ngôn ngữ đại C# có đặc tính ngôn ngữ đại như: - Xử lý ngoại lệ - Thu gom nhớ tự động - Có kiểu liệu mở rộng - Bảo mật mã nguồn  C# ngôn ngữ hướng đối tượng C# hỗ trợ tất đặc tính ngôn ngữ hướng đối tượng là: - Sự đóng gói (encapsulation) - Sự kế thừa (inheritance) - Đa hình (polymorphism)  C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo - Với ngôn ngữ C#, bị giới hạn thân Ngôn ngữ không đặt ràng buộc lên việc làm - C# sử dụng cho nhiều dự án khác như: tạo ứng dụng xử lý văn bản, ứng dụng đồ họa, xử lý bảng tính; chí tạo trình biên dịch cho ngôn ngữ khác - C# ngôn ngữ sử dụng giới hạn từ khóa Phần lớn từ khóa dùng để mô tả thông tin, không mà C# phần mạnh mẽ Chúng ta tìm thấy ngôn ngữ sử dụng để làm nhiệm vụ  C# ngôn ngữ hướng module - Mã nguồn C# viết Class (lớp) Những Class chứa Method (phương thức) thành viên - Class (lớp) Method (phương thức) thành viên sử dụng lại ứng dụng hay chương trình khác  C# trở nên phổ biến - C# mang đến sức mạnh C++ với dễ dàng ngôn ngữ Visual Basic  Môi trường lập trình - Có nhiều môi trường lập trình hỗ trợ ngôn ngữ C# như: Notepaid, Microsoft Visual Studio C# 2010/2012… Trong đề tài thực tập em sử dụng phần mềm Microsoft Visual Studio 2013 1.2 Giới thiệu phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng UML Trước vào phân tích, em xin giải thích em chọn hướng phân tích UML mà hướng cấu trúc +Phương pháp hướng cấu trúc Cách thức hoạt động hướng cấu trúc phương pháp thiết kế từ xuống Phương pháp tiến hành phân rã toán thành toán nhỏ hơn, tiếp tục phân rã toán nhận toán cài đặt sử dụng hàm ngôn ngữ lập trình hướng cấu trúc Ưu điểm tư phân tích thiết kế rõ rang, chương trình sáng sủa dễ hiểu Tuy nhiên: - Không hỗ trợ việc sử dụng lại Các chương trình hướng cấu trúc phụ thuộc chặt chẽ vào cấu trúc liệu toán cụ thể, dùng lại modul phần mêm cho phần mềm với yêu cầu liệu khác - Không phù hợp cho phát biểu phần mềm lớn Nếu hệ thống thông tin lớn, việc phân thành toán phân toán thành modul quản lý mối quan hệ modul dễ dàng dễ gây lỗi phân tích thiết kế hệ thống, khó kiểm thử bảo trì + Phương pháp hướng đối tượng: Khác với hướng cấu trúc tập trung vào liệu vào hành động, phương pháp hướng đối tượng tập chung vào hai khía cạnh hệ thống liệu hành động + Trừu tượng hóa: phương pháp hướng đối tượng, thực thể phần mềm mô hình hóa dạng đối tượng.Các đối tượng trừu tượng hóa mức cao để tạo thành lớp Các lớp trừu tượng hóa thành sơ đồ lớp thừa kế lẫn + Tính đóng gói ẩn giấu thông tin: đối tượng có phương thức thuộc tính riêng mà đối tượng khác hay thuộc tính khác sử dụng + Tính phân cấp: cấu trúc chung hệ thống hướng đối tượng dạng phân cấp theo mức độ trừu tượng từ cao đến thấp Từ dẫn đến ưu điểm sau: - Hỗ trợ sử dụng lại mã nguồn - Phù hợp với hệ thống lớn 1.2.1 Tổng quan UML UML (Unified Model Language) ngôn ngữ dùng cho phân tích thiết kế hướng đối tượng (OOAD – Object Oriented Analys and Design)Được trì phát triển OMG (Object Management Group), Jacobson, Booch, Rumbaugh sáng lập Ngoài có hàng trăm tập đoàn lớn khác bảo trợ phát triển UML 2.0 có 13 loại biểu đồ để thể khung nhìn khác (View) hệ thống Các biểu đồ UML cho ta nhìn rõ hệ thống (cả nhìn tĩnh động) 1.2.2 Mục đích UML - Mô hình hệ thống (không hệ thống phần mềm) sử dụng tất khái niệm hướng đối tượng cách thống Cho phép đặc tả tường minh (trực quan) mối quan hệ khái niệm hệ thống, đồng thời mô tả trạng thái hoạt động hệ thống đối tượng - Tận dụng khả sử dụng lại kế thừa phạm vi diện rộng để xây dựng hệ thống phức tạp 10 Hình 25: Giao diện thêm trình độ Tại mục điền thông tin cán bộ, hệ thống tự đưa thông tin mã cán có sẵn CSDL lên cho người dùng chọn lựa Tương tự nút sửa hiển thị giao diện làm mờ số hiệu cán người dùng sửa 47 3.2.6 Giao diện danh sách khen thưởng cá nhân Hình 26: Giao diện danh sách khen thưởng cá nhân 3.2.7 Giao diện danh sách thi đua Hình 27: Giao diện danh sách thi đua 48 3.2.8 Giao diện danh sách quan hệ gia đình Hình 28: Giao diện danh sách quan hệ gia đình Trong giao diện thêm quan hệ gia đình thông qua nút thêm sau: Hình 29: Giao diện thêm quan hệ gia đình 49 3.2.9 Giao diện danh sách chức vụ quy hoạch Hình 30: Giao diện danh sách chức vụ quy hoạch 3.2.10 Giao diện danh sách nghỉ dưỡng Hình 31: Giao diện danh sách nghỉ dưỡng 50 3.2.11 Giao diện danh sách dự kiến thăng hàm lên lương Hình 32: Giao diện danh sách dự kiến thăng hàm lên lương Tại đây, việc thêm đơn giản thông qua nút Duyệt CB, ấn vào nút này, thông tin cán duyệt lên Form, việc click vào nút “Thực dự kiến” , hệ thống tự động tính toán cấp bậc dự kiến hệ số lương dự kiến cho cán duyệt Nếu muốn thêm vào danh sách, việc nhập mã danh sách dự kiến click vào nút “Thêm vào liệu” in báo cáo hay sửa xóa tùy theo mục đích người sử dụng 51 3.2.12 Giao diện tạo lưu khôi phục liệu Giao diện tạo lưu liệu: Thao tác đơn giản để form click theo thứ tự hình Muốn thực phải đăng nhập quyền admin Tương tự ta có trìn khôi phục liệu: 52 3.3 Giao diện report hệ thống 3.3.1 Giao diện tùy chọn in báo cáo Khi người sử dụng thao tác click vào nút tạo báo cáo, hiển thị lên form giao diện Mỗi nút việc thực danh sách báo cáo thông tin cán 3.3.2 Giao diện báo cáo toàn cán Đây việc tạo báo cáo cho thông tin toàn cán bộ, danh sách đưa gồm thông tin số hiệu, họ tên, giới tính, ngày sinh, đảng, gia đình sách, trình độ, cấp bậc hệ số lương 53 3.3.3 Giao diện báo cáo chi tiết cán Các bước thực tìm kiếm cán đơn giản Bước 1: chọn mục muốn tìm kiếm Bước 2: đánh thông tin tìm kiếm Bước 3: ấn nút tìm kiếm Đây báo cáo chi tiết cán bộ, gồm toàn thông tin cán 54 3.3.4 Giao diện báo cáo danh sách dự kiến nghỉ dưỡng 3.3.5 Giao diện báo cáo danh sách bảo hiểm y tế Có bước danh sách thân nhân cán bộ: Bước 1: chọn mã cán đưa sẵn lên tùy chọn Bước 2: ấn nút tìm kiếm 55 3.3.6 Giao diện báo cáo danh sách trình công tác 3.3.7 Giao diện báo cáo danh sách luơng 56 3.3.8 Giao diện báo cáo danh sách trình độ 3.3.9 Giao diện báo cáo danh sách khen thưởng cá nhân 57 3.3.10 Giao diện báo cáo danh sách dự kiến thăng hàm lên lương 58 KẾT LUẬN * Kết đạt Trong khuôn khổ đề tài “Xây dựng chương trình quản lý nhân cho tiểu đoàn 5- học viện Phòng không – không quân – Hà nội” em đạt số kết sau: - Tìm hiểu khảo sát thực tế hoạt động tiểu đoàn 5- học viện Phòng không – không quân – Hà nội - Đã phân tích hệ thống theo hướng đối tượng UML, đưa biểu đồ Use case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự - Thiết kế sở liệu - Thiết kế giao diện phù hợp với yêu cầu đề ra, có đầy đủ chức - Xây dựng phần mềm quản lý nhân cho tiểu đoàn 5- học viện Phòng không – không quân – Hà nội * Những hạn chế chương trình Do thời gian làm đề tài trình độ lực thân nhiều hạn chế, chưa hiểu biết hết vấn đề nghiệp vụ cách chi tiết đầy đủ nên chương trình em không tránh khỏi thiếu sót số công việc chưa làm như: - Việc tìm hiểu hoạt động hệ thông chưa kỹ lưỡng - Việc biểu diễn thông tin chưa linh hoạt hoàn toàn - Việc thiết kế chương trình số chức bản, chưa hoàn chỉnh Vì em mong đóng góp ý kiến thầy cô bạn để chương trình em hoàn thiện hơn, áp dụng vào thực tế để em làm đề tài lớn 59 * Hướng phát triển - Hoàn thiện chương trình để chương trình có giao diện đẹp , dễ sử dụng đạt hiệu cao - Đưa liệu lên sever điện toán đám mây, tiện lợi cho việc di chuyển sở hạ tầng tiết kiệm không gian nhớ máy cá nhân Một lần em xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Ngân tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài Thái Nguyên, tháng 05 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Hải Hoàng 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo trình phân tích thiết kế, xây dựng quản lý hệ thống thông tin NXB Tư pháp Hà Nội 2005 [2] Ebook giới thiệu _ Sơ lược ngôn ngữ C# - Của Nguyễn Bá Thành [3] Giáo trình nhập môn UML – TS Huỳnh Văn Đức [4] Diễn đàn lập trình - http://stackoverflow.com/ [5] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống – Tài liệu lưu hành nội trường CNTT-TT đại học Thái Nguyên [6] Giáo trình công nghệ DotNet CNTT-TT đại học Thái Nguyên C# – Tài liệu lưu hành nội trường [7] Cách sử dụng Crystalreports http://www.businessobjects.com/ 61 nhà phát hành - ... yêu cầu giải pháp hợp lý cho vấn đề thời gian tiền bạc Từ em định chọn đồ án Xây dựng chương trình quản lý nhân cho Tiểu đoàn – Học viện Phòng không – Không quân – Hà nội Bởi đồ án thực tế,... Collaboration thực hóa Use case 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHO BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO TIỂU ĐOÀN – HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN – HÀ NỘI 2.1 Khảo sát trạng – xác lập toán 2.1.1 Mục... doàn – học viện Phòng không – Không quân thành phố Hà nội giảm tải công việc cho người quản lý Hệ thống quản lý nhân xây dựng máy vi tính , sử dụng từ người quản trị tới cán quản lý đồng thời hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nội , Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nội , Xây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay