Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyênc

108 224 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:31

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua với bảo giúp đỡ nhiệt tình giảng viên Ths Trần Hải Thanh toàn thể thầy cô môn nhiệt tình bảo giúp đỡ em để em hoàn thành ứng dụng với chủ đề ” Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH Sơn Nhung – Thành Phố Thái Nguyên” Tuy nhiên thời gian hạn hẹp nỗ lực mình, xây dựng hoàn thiện ứng dụng thực tế vào doanh nghiệp không tránh sai sót Trong tương lai chắn ứng dụng chỉnh sửa, nâng cấp để có bố cục chặt chẽ hơn, tích hợp nhiều chức theo nhu cầu doanh nghiệp Em mong nhận thông cảm, lời góp ý bảo tận tình quý Thầy Cô bạn để giúp em hoàn thiện phần mềm Em xin chân thành cảm ơn! Sinh Viên Nguyễn Văn Tuyến LỜI CAM ĐOAN Tôi: Nguyễn Văn Tuyến xin cam đoan:  Đồ án tốt nghiệp thành từ nghiên cứu hoàn toàn thực tế sở số liệu thực tế thực theo hướng dẫn giáo viên hướng dẫn  Đồ án thực hoàn toàn mới, thành riêng tôi, không chép theo đồ án tương tự  Mọi tham khảo sử dụng đồ án trích dẫn nguồn tài liệu báo cáo danh mục tài liệu tham khảo  Mọi chép không hợp lệ, vi phạm quy chế nhà trường, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 29 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Tuyến MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu Csharp 1.1.1 Tổng quan ngôn ngữ Csharp (C#) 1.2 Tại phải sử dụng ngôn ngữ C-Sharp 10 1.3 Sử dụng Visual Studio NET để tạo chương trình 24 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 26 2.1 Khảo sát toán 26 2.1.1 Khảo sát sở 26 2.1.2 Khảo sát hệ thống 27 2.1.3 Khảo sát người dùng 27 2.1.4 Giải pháp thực 27 2.1.5 Mô hình hệ thống 28 2.1.6 Chức hệ thống 28 2.1.7 Các lợi ích thu xây dựng hệ thống 28 2.2 Phân tích hệ thống 28 2.2.1 Phân tích chức biểu đồ Usecase 28 2.2.2 Biểu đồ hoạt động(Activity Diagram) 37 2.2.3 Biểu đồ trình tự 43 2.3 Mô hình tổ chức liệu 50 CHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT 52 3.1 Kiến trúc hệ thống 52 3.1.1 Thành phần hệ thống 52 3.1.2 Mô hình kiến trúc lớp 52 3.1.3 Kiến trúc phần mềm 53 3.2 Giao diện hệ thống 54 3.2.1 Danh sách giao diện hệ thống 54 3.2.2 Giao diện hệ thống 56 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 : Biểu đồ Usecase tổng quan hệ thống 30 Hình 2.2: Biểu đồ Usecase chức đăng nhập 31 Hình 2.3 Biểu đồ Usecase quản lý khách hàng 32 Hình 2.4: Biểu đồ Usecase quản lý đại lý 33 Hình 2.5: Biểu đồ Usecase quản lý nhân viên 34 Hình 2.6 Biểu đồ Usecase quản lý danh mục mặt hàng 34 Hình 2.7 Biểu đồ Usecase quản lý sản phẩm 35 Hình 2.8 Biểu đồ Usecase nhập hàng 35 Hình 2.9 Biểu đồ Usecase quản lý xuất hàng 36 Hình 2.10: Biểu đồ Usecase chức thống kê, báo cáo 37 Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức đăng nhập 38 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động chức thêm, xóa, sửa sản phẩm 39 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động tra cứu sản phẩm 40 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động tra cứu thông tin phiếu xuất, phiếu thu 40 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động phiếu nhập phiếu chi 41 Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động thống kê tiêu thụ sản phẩm 41 Hình 2.17: Biểu đồ hoạt động thống kê thu nhập 42 Hình 2.18: Biểu đồ hoạt động thống kê tồn kho 42 Hình 2.19: Biểu đồ trình tự chức đăng nhập hệ thống 43 Hình 2.20: Biểu đô trình tự quản lý sản phẩm 43 Hình 2.21: Biểu đồ trình tự quản lý khách hàng 44 Hình 2.22: Biểu đồ trình tự quản lý đại lý 45 Hình 2.23: Biểu đồ trình tự chức nhập hàng 46 Hình 2.24: Biểu đồ trình tự chức xuất hàng 47 Hình 2.25: Biểu đồ trình tự thống kê tiêu thụ sản phẩm 48 Hình 2.26: Biểu đồ trình tự thống kê tồn kho 49 Hình 2.27: Biểu đô trình tự thống kê thu nhập 50 Hình 3.1: Kiến trúc lớp hệ thống 52 Hình 3.2: Kiến trúc phẩn mềm 53 Hình 3.3: Giao diện form Server 56 Hình 3.4: Giao diện form đăng nhập hệ thống 56 Hình 3.5: Giao diện form khách hàng 57 Hình 3.6: Giao diện form phiếu xuất khách hàng 58 Hình 3.7: Chi tiết đơn xuất hàng khách hàng 58 Hình 3.8: Giao diện form đại lý 59 Hình 3.9: Giao diện form Nhập đại lý 60 Hình 3.10: Chi tiết đơn nhập hàng đại lý 60 Hình 3.11: Giao diện form sản phẩm 61 Hình 3.12: Giao diện form nhập hàng 61 Hình 3.13: Giao diện form xuất hàng 62 Hình 3.14: Giao diện form thu tiền khách hàng 62 Hình 3.15: Giao diện form chi tiền đại lý 63 Hình 3.16: Giao diện thống kê tổng nhập 63 Hình 3.17: Giao diện form thống kê tổng xuất 64 Hình 3.18: Giao diện thống kê tiêu thụ sản phẩm 64 Hình 3.19: Giao diện thống kê thu nhập 65 Hình 3.20: Giao diện thống kê tiền hàng 65 Hình 3.21: Thống kê tồn kho sản phẩm 66 Hình 3.22: Giao diện chức cấp lại mật 66 MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Hiện việc thiết kế ứng dụng winform dễ dàng, tìm tài liệu mạng, tham khảo project để nghiên cứu xây dựng Bởi Microsoft muốn tạo công cụ để người sử dụng dễ dàng làm việc xây dựng ứng dụng nhanh chóng Winform thiết kế để người dùng cảm thấy thiết kế cách dễ dàng, cách kéo thả button, tự sinh code, đơn giản, dễ hiểu… Chính tảng Winform dù đời cách lâu sử dụng rộng rãi Với phần mềm quản lý hy vọng giúp ích nhiều cho công việc quản lý công ty, với công cụ xử lý chuyên nghiệp giúp cho việc thao tác nhanh chóng, tiện lợi Màn hình với giao diện đơn giản tạo thoải mái cho người sử dụng tiếp xúc với máy tính Với việc áp dụng phần mềm giảm bớt thời gian tìm kiếm kiểm soát chặt chẽ việc nhập kho xuất kho giúp cho công việc phục vụ khách hàng cách nhanh chóng hiệu hơn, khối lượng lưu trữ nhiều tốn không gian lưu trữ Do em chọn đề tài “Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH Sơn Nhung – Thành Phố Thái Nguyên” cho đợt đồ án Hi vọng qua em có thêm nhiều kiến thức lập trình Winform, khả năm tư lập trình  Mục đích nghiên cứu  Tìm hiểu nghiên cứu lập trình winform C#  Trong trình tìm hiểu giúp em nâng cao khả tự học  Phục vụ cho việc xây dựng ứng dụng quản lý cho sở Sơn Nhung, nhằm mục đích áp dụng học đưa vào thực tế  Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Nghiên cứu Wimform kiến thức liên quan  Quản lý kho cho sở Sơn Nhung  Phạm vi nghiên cứu: Công ty TNHH Sơn Nhung, ngôn ngữ lập trình C#  Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết thông qua ebook phát hành Microsoft Tìm hiểu ví dụ mạng, bước áp dụng vào chương trình thử nghiệm Sau tổng hợp lại kiến thức hoàn thành báo cáo sản phẩm demo  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài  Đề tài có ý nghĩa khoa học lớn giúp em có kiến thức quý báu áp dụng hiểu biết vào làm ứng dụng thực tiễn tiền đề để em bắt tay vào nghiên cứu đề tài lớn hơn, phức tạp tương lai  Việc nghiên cứu thực đề tài có ý nghĩa lớn việc quản lý giảm thiểu tối đa quy trình công việc, nâng cao suất lao động  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu Csharp 1.1.1 Tổng quan ngôn ngữ Csharp (C#) 1.1.1.1 Lịch sử đời - Được bắt đầu nghiên cứu từ năm 1997, vào năm 2001, Microsoft giới thiệu platform Net, với ngôn ngữ C# - Ngôn ngữ C# phát triển đội ngũ kỹ sư Microsoft, người dẫn đầu Anders Hejlsberg Scott Wiltamuth Cả hai người điều người tiếng, Anders Hejlsberg biết đến tác giả Turbo Pascal, ngôn ngữ lập trình PC phổ biến Và ông đứng đầu nhóm thiết kế Borland Delphi, thành công việc xây dựng môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho lập trình client/server 1.1.1.2 Khái quát C# Microsoft phát triển thành phần khung ứng dụng NET Framework hướng Internet Việc tìm hiểu bao gồm kiến thức tảng công nghệ NET Framework, chuẩn bị cho khái niệm liên quan C# NET FrameworkKhi Microsoft công bố C# vào tháng năm 2000, việc khánh thành phần số nhiều kiện mà tảng Net công công bố Nền tảng Net bô khung phát triển ứng dụng mới, cung cấp giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface API) mẽ cho dịch vụ hệ điều hành Windows, cụ thể Windows 2000, mang lại nhiều kỹ thuật khác bật Microsoft suốt từ năm 90 Trong số có dịch vụ COM+, công nghệASP, XML thiết kế hướng đối tượng, hỗ trợ giao thức dịch vụ web nhưSOAP, WSDL UDDL với trọng tâm Internet, tất tích hợp kiến trúc DNA Nền tảng NET bao gồm bốn nhóm sau: Một tập ngôn ngữ, bao gồm C# Visual Basic Net; tập công cụ phát triển bao gồm Visual Studio Net; tập đầy đủ thư viện phục vụcho việc xây dựng ứng dụng web, dịch vụ web ứng dụng Windows; có CLR - Common Language Runtime: (ngôn ngữ thực thi dùng chung) để thực thi đối tượng xây dựng bô khung Một tập Server Xí nghiệp Net SQL Server 2000 Exchange 2000, BizTalk 2000, chúng cung cấp chức cho việc lưu trữ liệu quan hệ, thư điện tử, thương mại điện tử B2B, Các dịch vụ web thương mại miễn phí, vừa công bố gần đậy dự án Hailstorm; nhà phát triển dùng dịch vụ để xây dựng ứng dụng đòi hỏi tri thức định danh người dùng… NET cho thiết bị PC điện thoại (cell phone),thiết bị game + Kiên trúc Net Framewok NET Framework platform làm đơn giản việc phát triển ứng dụng môi trường phân tán internet .NET Framework thiết kế đầy đủ để đáp ứng theo quan điểm sau: Để cung cấp môi trường lập trình hướng đối tượng vững chắc, Mã nguồn đối tượng lưu trữ thực thi cách cục bộ.Thực thi cục phân tán Internet, thực thi từ xa Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà tối thiểu việc đóng gói phân mềm tranh chấp phiên Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà đảm bảo việc thực thi an toàn mã nguồn,bao gồm việc mã nguồn tạo hãng thứ ba hay hãng mà tuân thủ theo kiến trúc NET Để cung cấp môi trường thực thi mã nguồn mà loại bỏ lỗi thực script hay môi trường thông dịch Để làm cho người phát triển có kinh nghiệm vững nắm vững nhiềukiểu ứng dụng khác nhau.Như từ ứng dụng Windows đến ứng dụng dựa web 1.2 Tại phải sử dụng ngôn ngữ C-Sharp Nhiều người tin không cần thiết có ngôn ngữ lập trình Java, C++, Perl, Microsoft Visual Basic, ngôn ngữ khác nghĩ cung cấp tất chức cần thiết Ngôn ngữ C# ngôn ngữ dẫn xuất từ C C++, tạo từ tảng phát triển Microsoft bắt đầu với công việc C C++ thêm vào đặc tính để làm cho ngôn ngữ dễ sử dụng Nhiều số đặc tính giống với đặc tính có ngôn ngữ Java Không dừng lại đó, Microsoft đưa số mục đích xây dựng ngôn ngữ Những mục đích được tóm tắt sau: - C# ngôn ngữ đơn giản - C# ngôn ngữ đại - C# ngôn ngữ hướng đối tượng - C# ngôn ngữ mạnh mẽ mềm dẻo - C# ngôn ngữ từ khóa - C# ngôn ngữ hướng module - C# trở nên phổ biến C# ngôn ngữ đơn giản C# loại bỏ vài phức tạp rối rắm ngôn ngữ Java c++, bao gồm việc loại bỏ macro, template, đa kế thừa, lớp sở ảo (virtual base class) Chúng nguyên nhân gây nhầm lẫn hay dẫn đến vấn đề cho người phát triển C++ Nếu người học ngôn ngữ chắn ta không trải qua thời gian để học nó! Nhưng ta hiệu ngôn ngữ C# loại bỏ vấn đề Ngôn ngữ C# đơn giản dựa tảng C C++ Nếu thân thiện với C C++ hoậc chí Java, thấy C# giống diện mạo, cú pháp, biểu thức, toán tử chức khác lấy trực tiếp 10 Hình 3.12: Giao diện form nhập hàng  Giao diện from xuất hàng 94 Hình 3.13: Giao diện form xuất hàng  Giao diện form thu tiền 95 Hình 3.14: Giao diện form thu tiền khách hàng  Giao diện form chi tiền đại lý 96 Hình 3.15: Giao diện form chi tiền đại lý  Giao diện form thống kê tổng nhập 97 Hình 3.16: Giao diện thống kê tổng nhập 98  Giao diện form thống kê tổng xuất Hình 3.17: Giao diện form thống kê tổng xuất  Giao diện thống kê tiêu thụ sản phẩm 99 Hình 3.18: Giao diện thống kê tiêu thụ sản phẩm 100  Giao diện thống kê thu nhập Hình 3.19: Giao diện thống kê thu nhập  Giao diện thống kê tiền hàng 101 Hình 3.20: Giao diện thống kê tiền hàng 102  Giao diện thống kê tồn kho Hình 3.21: Thống kê tồn kho sản phẩm  Giao diện quên mật 103 Hình 3.22: Giao diện chức cấp lại mật 104 KẾT LUẬN Trong thời gian qua với bảo giúp đỡ nhiệt tình giảng viên Ths Trần Hải Thanh toàn thể thầy cô môn nhiệt tình bảo giúp đỡ em để em hoàn thành ứng dụng với chủ đề ”Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH Sơn Nhung – Thành Phố Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn! Trong thời gian tới, em dự định phát triển chương trình trền website người dùng dễ dàng truy cập quản lý Chức phân quyền quản lý chặt chẽ việc thao tác với liệu Cho phép khách hàng đặt hàng website mà công đến tận sở gọi điện thoại Giảm bớt chi phí Với làm yêu cầu đặt tương lai em mong nhận giúp đỡ bảo thầy cô để em hoàn thành tốt định hướng Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Văn Tuyến 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Duy Chung, Lập trình VB.Net, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2003 [2] Phạm Hữu Khang, Hoàng Đức Hải, Đoàn Thiện Nhân; C# 2005 tập 2, Lập trình Windows Foms; Nhà xuất Lao động xã hội; 2006 [3] Phạm Hùng Phú, Phân tích thiết kế hệ thống, Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định, 2006 106 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 107 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 108 ... đại lý quản lý nghiệp vụ Nên em khảo sát viết nên phần mềm Quản lý kho cho sở để dễ dàng việc quản lý 2.1.1.2 Hiện trạng nghiệp vụ - Quản lý : có nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhà kho, vấn đề kho. .. nhập kho xuất kho giúp cho công việc phục vụ khách hàng cách nhanh chóng hiệu hơn, khối lượng lưu trữ nhiều tốn không gian lưu trữ Do em chọn đề tài Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty. .. thực thi chương trình để xem kết  Chương trình C# đơn giản Để bắt đầu cho việc tìm hiểu ngôn ngữ C# tạo tiền đề cho chương sau, chương trình bày chương trình C# đơn giản Ví dụ 1.1: Chương trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyênc , Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyênc , Xây dựng chương trình quản lý kho cho công ty TNHH sơn nhung – thành phố thái nguyênc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay