Xây dựng website bán hàng cho công ty thế giới số

66 213 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:31

LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo Nguyễn Thị Hiền tận tình bảo em để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Đồng thời em xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên khích lệ em nhiều trình em làm đồ án tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hết sức, chưa có kinh nghiệm nên đồ án em tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn bè để em hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Văn Quyết LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian quy định đáp ứng yêu cầu đề ra, em cố gắng tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức từ trường học từ trình tìm đọc tài liệu làm đồ án tốt nghiệp Em có tham khảo số tài liệu nêu phần “Tài liệu tham khảo” không chép nội dung từ đồ án khác Toàn đồ án thân nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn cô Ths Nguyễn Thị Hiền Em xin cam đoan lời khai đúng, thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Sinh viên Nguyễn Văn Quyết MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU .6 TÓM TẮT ĐỀ TÀI .7 Chương 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Tổng quan Wordpress 1.1.1 WordPress ? 1.1.2 Sự phát triển 11 1.1.3 Cài đặt wordpress localhost với XAMPP 16 1.1.4 Cài đặt theme cho WordPress 26 1.1.5 Kết luận sở lý thuyết 30 1.2 CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 32 1.2.1 Giới thiệu sở liệu .32 1.2.2 Mục đích sử dụng sở liệu .33 1.2.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 34 1.2.4 Các thao tác cập nhật liệu 37 1.2.5 Các hàm thông dụng MySQL 37 Chương 2: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .39 2.1 Khảo sát trạng 39 2.1.1 Giới thiệu công ty Thế Giới Số .39 2.1.2 Tóm tắt hoạt động hệ thống: .39 2.1.3 Phạm vi dự án ứng dụng 40 2.1.4 Đối tượng sử dụng 40 2.1.5 Mục đích dự án 41 2.1.6 Hệ thống đề nghị .41 2.2 Yêu cầu giao diện website .43 2.2.1 Giao diện người dùng 43 2.2.2 Giao diện người quản trị: 43 2.3 Phân tích chức hệ thống 43 2.3.1 Các chức đối tượng Customer (Khách vãng lai) 43 2.3.2 Các chức đối tượng Member (thành viên) 45 2.3.3 Chức Administrator .46 2.4 Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống 48 Chương 3: XÂY DỰNG WEBSITE 58 3.1 Giao diện trang chủ 58 3.2 Giao diện đăng nhập đăng ký 59 3.3 Giao diện giỏ hàng 60 3.4 Giao diện chi tiết sản phẩm .61 3.5 Giao diện toán sản phẩm 62 KẾT LUẬN .64 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Biểu đồ hoạt động đăng nhập vào hệ thống 48 Hình Biểu đổ hoạt động thoát khỏi hệ thống 49 Hình Biểu đồ hoạt động đăng kí thành viên 50 Hình Biểu đồ hoạt động xem thông tin sản phẩm 51 Hình Biểu đồ chức thêm SP vào giỏ hàng .52 Hình Biểu đồ chức đặt hàng 53 Hình Biểu đồ chức đổi mật 54 Hình Biểu đồ chức thêm sản phẩm 55 Hình Biểu đồ chức xoá sản phẩm 56 Hình 10 Biểu đồ chức xoá User 57 Hình11 Giao diện trang chủ 58 Hình 12 Giao diện đăng nhập đăng ký 59 Hình 13 Giao diện giỏ hàng 60 Hình 14 Giáo diện chi tiết sản phẩm 61 Hình 15 Giao diện toán sản phẩm 62 LỜI MỞ ĐẦU Với phát triển nhảy vọt công nghệ thông tin nay, Internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật đời sống Internet tập hợp máy tính nối kết với nhau, mạng máy tính toàn cầu mà kết nối máy PC họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế Trong thời đại ngày nay, thời đại mà “người người làm Web, nhà nhà làm Web” việc xây dựng trang web để phục vụ cho nhu cầu riêng tổ chức, công ty chí cá nhân, ngày nay, không lấy làm xa lạ Đối với cửa hàng công ty việc xây dựng website riêng ngày trở nên cấp thiết Thông qua website họ giới thiệu quảng bá sản phẩm tới khách hàng cách tiện lợi nhanh chóng nhu cầu cần thiết hướng phát triển có nhiều tiềm Do đó, hướng dẫn giúp đỡ cô Nguyễn Thị Hiền em chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng cho công ty Thế Giới Số” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp, nỗ lực khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận thông cảm, lời góp ý bảo tận tình Thầy Cô bạn TÓM TẮT ĐỀ TÀI Với mức độ phức tạp quy mô ứng dụng, cộng thêm vấn đề thời gian đề tài “Xây dựng website bán hàng cho công ty Thế Giới Số” dừng mức tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress, áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán hàng mạng Website với mục đích cung cấp cho khách hàng thông tin xác sản phẩm máy tính linh kiện có thị trường hãng có uy tín ( Acer, Hp, Asus, Dell, Samsung…) cách thức đặt mua hàng qua mạng Các thông tin cập nhật thường xuyên nhanh chóng Vì vậy, rút ngắn khoảng cách người mua người bán, đưa thông tin sản phẩm nhanh chóng đến cho khách hàng Do số hạn chế, nên website dừng lại chức đặt hàng hình thức toán trực tiếp Trong tương lai, hệ thống phát triển theo hướng thương mại điện tử (với hình thức toán trực tuyến qua thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, thẻ mua hàng trực tuyến…) Chương 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Tổng quan Wordpress 1.1.1 WordPress ? - WordPress phần mềm mã nguồn mở cung cấp miễn phí, sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP hệ sở liệu MySQL Do đó, thích hợp cho muốn đặt blog website sử dụng tên miền riêng Tuy nhiên, tên miền riêng chịu vài hình ảnh quảng cáo xuất hiện, bạn dùng chung với nhà cung cấp Automattic Production địa http://wordpress.com tương tự nhà cung cấp khác -WordPress dạng phần mềm mã nguồn mở, hậu duệ thức b2/cafelog, phát triển Michel Valdrighi Cái tên WordPress đề xuất Christine Selleck, người bạn nhà phát triển Matt Mullenweg - WordPress viết PHP sử dụng hệ quản trị MySQL WordPress chạy tốt PHP5, hầu hết host (dịch vụ lưu trữ trực tuyến) có PHP hỗ trợ WordPress Nhiều Host (Godaddy, Host Gator, …) có chức tự động cài đặt WordPress - WordPress để đăng tải thông tin lên mạng, WordPress có chức Website khác Nó làm site tin tức, đánh giá, bán hàng… chí mạng xã hội Ngoài ra, WordPress hỗ trợ tạo Blog miễn phí WordPress.com để điều kiện tài chính, kỹ thuật, thời gian… sử dụng WordPress - WordPress thêm vào số tính nhỏ nhằm hỗ trợ người dùng trình sử dụng khả tự động lưu liên tục soạn thảo, nạp nội dung từ blog khác hay chia mục cho viết Tuy nhiên, WordPress lại chức xem trước (preview) nội dung viết mình, điều gây khó khăn cho người dùng họ cần xem xét chỉnh sửa - Các nâng cấp định tên mã (codenames) đại diện cho nhạc sĩ nhạc jazz tiếng  Các loại Wordpress Wordpress tạm phân thành hai loại: Sử dụng dịch vụ nhà cung cấp (wordpress.com) - WordPress.com nhóm người dựa mã nguồn WordPress tinh chỉnh lại để cung cấp dịch vụ tạo blog cho người sử dụng, nhằm đơn giản cho người dùng không chuyên Khối lượng theme lớn, sử dụng mã nguồn mở PHP, tuỳ biến giao diện khá, xứng đáng đối thủ ngang tài google blogger - Giao diện thân thiện dễ sử dụng, cung cấp 50 kiểu giao diện khác cập nhật thường xuyên, hệ thống quản lý viết comment mạnh mẽ, cho phép nhiều người viết quản lý blog, kết nối với cộng đồng wordpress.com thông qua trang chủ, hỗ trợ tốt tiếng Việt nhiều điểm bật khác 2.Trực tiếp cài host riêng (wordpress.org) - Wordpress.org thư viện khổng lồ Wordpress Nó gồm có mã nguồn Wordpress phiên bản, tài liệu hỗ trợ người dùng nhà phát triển Đồng thời, chứa số lượng khổng lồ plugin theme miễn phí (trong theme có chất lượng) Và nơi cung cấp mã nguồn WordPress cho blogger chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi bạn phải có domain hosting riêng để viết blog - Wordpress.org không wordpress.com, dịch vụ để bạn tạo blog trực tiếp lên Bạn cần phải có domain, host hỗ trợ PHP/MySQL, để cài đặt mã nguồn Vì hoàn toàn bạn thực nên bạn hoàn toàn làm chủ website Bạn sử dụng tất tính hấp dẫn Wordpress mà không cần phải trả thêm chi phí cho Wordpress  Các tính Wordpress - Khi tạo blog cho riêng bạn có lý riêng, so với script dịch vụ blog khác, bạn thích Wordpress tính  Dễ cài đặt, cần khởi tạo database, upload thiết lập tham số file wp-config.php, sau 1,2 lần click chuột, bạn sẵn sàng để viết blog  Không giới hạn số lượng category sub-category: bạn tạo vô số chuyên mục chuyên mục chuyên mục mà không gặp phải rắc rối nào.Tự động xuất RSS Atom: giúp cập nhật thông tin blog bạn  Sử dụng giao diện XML RPC để trackback viết từ xa  Có thể đăng blog từ email  Hỗ trợ plugin theme: điểm mạnh Wordpress Nó tạo hội cho hàng nghìn nhà phát triển tham gia phát triển plugin theme cho Wordpress, làm cho ngày phong phú tính giao diện  Có thể nhập liệu từ Blogger, Blogware, Bunny’s Technorati Tags, DotClear, GreyMatter, Jorome’s Keyword, LiveJournal, Movable Type, TypePad, RSS, Simple Tagging, Textpattern, B2evoluton, v.v Đây chức tuyệt vời bạn muốn chuyển từ blog khác sang sử dụng Wordpress, giúp lại lấy lại tất viết blog khác để chuyển qua Wordpress  Rất nhiều tài liệu hướng dẫn để giúp phát triển thêm tính năng, nhiều API để mở rộng  Dễ quản lý trì mà chẳng cần phải có nhiều kĩ hay kinh nghiệm  Khả tìm kiếm blog tốt  Xuất  Hỗ nội dung chiều dài viết trợ viết blog đa ngôn ngữ  Administration Panel tổ chức tốt với nhiều tính lại dễ hiểu dễ sử dụng  Quản lý liên kết dễ dàng - Với trợ giúp plugin nhiều API, bạn chỉnh sửa Wordpress tùy thích theo nhu cầu bạn, chí bạn sử dụng Wordpress để làm website hoàn chỉnh Wordpress có hàng ngàn plugin 10  Thêm sản phẩm vào giỏ hàng Hình Biểu đồ chức thêm SP vào giỏ hàng 52  Đặt hàng Hình Biểu đồ chức đặt hàng 53  Đổi mật Hình Biểu đồ chức đổi mật 54  Thêm sản phẩm Hình Biểu đồ chức thêm sản phẩm 55  Xoá sản phẩm Hình Biểu đồ chức xoá sản phẩm 56  Xoá User Hình 10 Biểu đồ chức xoá User 57 Chương 3: XÂY DỰNG WEBSITE 3.1 Giao diện trang chủ Trang chủ : Là trang chính, chứa tất mục để lựa chọn Từ trang chủ khách hàng tìm thấy thông tin cần thiết: - Thông tin loại sản phẩm với giao diện gần gũi, thân thiện dễ sử dụng từ khách hàng đặt mua cho sản phẩm yêu thích, phù hợp với túi tiền - Các viết hay công nghệ quản trị hệ thống chọn lọc - Ảnh quảng cáo giúp khách hàng biết ưu đãi, mặt hàng hót hay sách mà hàng đưa - Menu website chứa liên kết đó, click vào menu bắt linh đến liên kết nhà quản trị cài đặt sẵn Ví dụ: click vào menu “ĐIỆN THOẠI” di chuyển đến địa mà có mặt hàng điện thoại - Khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhanh qua chức tìm kiếm website Khách hàng cần nhập từ khóa tìm kiếm mong muốn hay lọc sản phẩm theo giá, màu sắc tùy vào sở thích túi tiền Hình 11 Giao diện trang chủ 58 3.2 Giao diện đăng nhập đăng ký Hình 12 Giao diện đăng nhập đăng ký Trang đăng nhập trang mà khách hàng đăng nhập đăng ký tài khoản Từ đánh giá sản phẩm hay gửi ý kiến phản hổi cho nhà quản trị Việc tạo tài khoản đăng ký thành viên giúp người quản lý xem xét giao cho số thành viên vai trò định đăng viết hay quản lý thành viên khác website… Ngoài khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng hay toán sản phẩm khách hàng vào xem lại lịch sử toán hay xem sản phẩm thêm vào giỏ mà công tìm kiếm lại sản phẩm 59 3.3 Giao diện giỏ hàng Hình 13 Giao diện giỏ hàng Trang giỏ hàng trang mà khách hàng xem sản phẩm chọn Tại khách hàng biết số lượng mặt hàng chọn tổng số tiền phải toán Khách hàng thêm, cập nhập xóa sản phẩm giỏ hàng Tại có chức lưu lịch sử mua hàng khách hàng Khách hàng nhập mã ưu đãi mà có để nhận thông tin ưu đãi sản phẩm 60 3.4 Giao diện chi tiết sản phẩm Hình 14 Giáo diện chi tiết sản phẩm Trang trang hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: giá, bảo hành, thông số kỹ thuật…giúp cho khách hàng có nhìn tổng quan sản phẩm Là sở để khách hàng có định mua sản phẩm hay không Ở phần mô tả sản phẩm khách hàng xem đánh giá, hình ảnh video sản phẩm đó, từ đưa đánh giá sản phẩm 61 Cuối phần mô tả sản phẩm có liên quan đến sản phẩm xem giúp khách hàng xem sản phẩm khác có liên quan đến sản phẩm cách dễ dàng 3.5 Giao diện toán sản phẩm Hình 15 Giao diện toán sản phẩm Khách hàng sau lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng toán sản phẩm cách nhập thông tin cá nhân vào phần thông tin toán Sản phẩm toán sản phẩm mà khách hàng thêm vào giỏ hàng tính tổng số tiền lại với 62 Có hình thức giao nhận cho khách hàng lựa chọn Đối với khách hàng nội thành Hà Nội miễn phí giao hàng, khách hàng ngoại thành Hà Nội 50000VNĐ phí giao nhận hàng Khách hàng có hai lựa chọn để toán sản phẩm chuyển khoản ngân hàng trả tiền mặt giao hàng địa nhận hàng Sau đặt hàng thành công đơn hàng gửi nhà quản trị từ nhà quản trị có liên hệ tới khách hàng 63 KẾT LUẬN Đề tài “Xây dựng Website bán hàng cho công ty Thế Giới Số” xuất phát từ thực tế ngày nhằm tạo tảng sở ban đầu để hỗ trợ thêm cho bạn muốn thiết kế Website cho công ty hay Website cá nhân Mặc dù có nhiều cố gắng, tìm hiểu kiến thức học, kết hợp tra cứu tài liệu chuyên nghành hạn chế thời gian, khả kinh nghiệm nên không tránh khỏi thiếu sót định nên đề tài hoàn thành mức độ sau: + Tìm hiểu phần mềm mã nguồn mở WordPress + Áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang website bán hàng trực tuyến Hướng nghiên cứu phát triển: - Tìm hiểu sâu ngôn ngữ PHP & MySQL để đáp ứng nhiều nhu cầu người sử dụng, phát triển tối ưu hóa hệ thống, - Tìm hiểu thêm số ngôn ngữ, phần mềm ứng dụng để nâng cao giao diện đồ họa đẹp mắt, thân thiện hơn… - Xây dựng trang Web quy mô lớn với nhiều ứng dụng, chức Để hoàn thành đề tài này, lần em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Hiền quan tâm, giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn ! 64 HƯỚNG PHÁT TRIỂN Hoàn thiện chức khác cho website Giao diện phong phú mang tính thẩm mỹ cao Cung cấp thông tin xác sản phẩm cho khách hàng Chức tìm kiếm sản phẩm, thông tin, viết nhanh xác Để chương trình hoạt động hiệu cần liệu phải lưu trữ hệ quản trị sở liệu có tính bảo mật Cần có kết hợp song song người quản lý website nhân viên công ty cách chặt chẽ để việc theo dõi, quản lý chăm sóc khách hàng cách tốt 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Sách thiết kế website siêu tốc – Đặng Ngọc Bình, 2015 [2] Sách Izwebz thiết kế website theo chuẩn – Võ Minh Mẫn, 2012 [3] Sách sở liệu - Nguyên Đăng Ty, Đỗ Phúc, 2010 [4] http://www.php.net, truy cập cuối ngày 26/2/2016 [5] http://www mysql.com, truy cập lần cuối ngày 26/2/2016 [6] http://www.w3school.com, truy cập lần cuối ngày 26/2/2016 66 ... tài Xây dựng website bán hàng cho công ty Thế Giới Số dừng mức tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress, áp dụng xây dựng ứng dụng thực nghiệm trang Web bán hàng mạng Website với mục đích cung cấp cho. .. tiềm Do đó, hướng dẫn giúp đỡ cô Nguyễn Thị Hiền em chọn đề tài Xây dựng website bán hàng cho công ty Thế Giới Số làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian hạn hẹp, nỗ lực khó tránh... nhà nhà làm Web” việc xây dựng trang web để phục vụ cho nhu cầu riêng tổ chức, công ty chí cá nhân, ngày nay, không lấy làm xa lạ Đối với cửa hàng công ty việc xây dựng website riêng ngày trở
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng cho công ty thế giới số , Xây dựng website bán hàng cho công ty thế giới số , Xây dựng website bán hàng cho công ty thế giới số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay