Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch của giảng viên cho cán bộ phụ trách bộ môn khoa CN ĐTTT

61 228 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:31

LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Cô giáo Ngô Thị Vinh tận tình bảo em để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo trường Đại học Công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên cho em kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Đồng thời em xin chân thành cảm ơn bạn bè động viên khích lệ em nhiều trình em làm đồ án tốt nghiệp Mặc dù cố gắng hết sức, chưa có kinh nghiệm nên đồ án em tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô giáo bạn bè để em hoàn thiện đề tài Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Thảo i LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp thời gian quy định đáp ứng yêu cầu đề ra, em cố gắng tìm hiểu, học hỏi, tích lũy kiến thức từ trường học từ trình tìm đọc tài liệu làm đồ án tốt nghiệp Em có tham khảo số tài liệu nêu phần “Tài liệu tham khảo” không chép nội dung từ đồ án khác Toàn đồ án thân nghiên cứu, xây dựng hướng dẫn cô Ths Ngô Thị Vinh Em xin cam đoan lời khai đúng, thông tin sai lệch em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng Sinh viên Nguyễn Thị Thảo ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH ẢNH iv LỜI NÓI ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .2 1.1 Cơ sở liệu MySQL 1.1.1 Giới thiệu sở liệu MySQL 1.1.2 Mục đích sử dụng sở liệu 1.1.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 1.1.4 Các thao tác cập nhật liệu 1.1.5 Các hàm thông dụng MySQL 1.2 Tổng quan công nghệ Hibernate framework 1.2.1 Giới thiệu Hibernate framework 1.2.2 Kiến trúc Hibernate 10 1.3 Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java .12 1.3.1 Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Java 12 1.3.2 Một số đặc điểm bật ngôn ngữ lập trình Java 12 1.3.3 Hướng đối tượng Java 14 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ BÀI TOÁN .20 2.1 Bài toán quản lý lịch giảng viên 20 2.2 Phân tích toán 20 2.2.1 Biểu đồ liệu mức khung cảnh 20 2.2.2 Biểu đồ liệu mức đỉnh .21 2.2.3 Thiết kế sở liệu 22 2.3 Thiết kế module chương trình .23 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 40 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO .55 iii DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Mô hình ORM/Hibernate Hình 1.2: Kiến trúc tổng quát Hibernate 10 Hình 1.3: Kiến trúc Hibernate 11 Hình 2.1: Biểu đồ liệu mức khung cảnh 20 Hình 2.2: Biểu đồ liệu mức đỉnh .21 Hình 2.3: Sơ đồ lớp liệu 22 Hình 2.4: Default package .23 Hình 2.5: Module data 23 Hình 2.6: Module db 28 Hình 2.7: Module main 31 Hình 2.8: Module model 35 Hình 3.1 Bảng kết .40 Bảng 3.2: Bảng kết .40 Bảng 3.3: Bảng kết .41 Bảng 3.4: Bảng kết .41 Bảng 3.5: Bảng kết .42 Bảng 3.6: Bảng kết .42 Bảng 3.7: Bảng kết .43 Bảng 3.8: Bảng kết .43 Bảng 3.9: Bảng kết .44 Bảng 3.10: Bảng kết 10 44 Bảng 3.11: Bảng kết 11 45 Bảng 3.12: Bảng kết 12 45 Bảng 3.13: Bảng kết 13 46 Bảng 3.14: Bảng kết 14 46 Bảng 3.15: Bảng kết 15 47 Bảng 3.16: Bảng kết 16 47 Bảng 3.17: Bảng kết 17 48 Bảng 3.18: Bảng kết 18 48 Bảng 3.19: Bảng kết 19 49 iv Bảng 3.20: Bảng kết 20 49 Bảng 3.21: Bảng kết 21 50 Bảng 3.22: Bảng kết 22 50 Bảng 3.23: Bảng kết 23 51 Bảng 3.24: Bảng kết 24 51 Bảng 3.25: Bảng kết 25 52 Bảng 3.26: Bảng kết 26 52 Bảng 3.27: Bảng kết 27 53 Bảng 3.28: Bảng kết 28 53 v LỜI NÓI ĐẦU Với phát triển nhảy vọt công nghệ thông tin nay, Internet ngày giữ vai trò quan trọng lĩnh vực khoa học kĩ thuật đời sống Internet, nói cách đơn giản, Internet tập hợp máy tính nối kết với nhau, mạng máy tính toàn cầu mà kết nối máy PC họ Với mạng Internet, tin học thật tạo nên cách mạng trao đổi thông tin lĩnh vực văn hóa, xã hội, trị, kinh tế Trong thời đại ngày nay, thời đại mà ngôn ngữ java ngôn ngữ lập trình mạnh sử dụng đông đảo phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng thiết bị di động việc có chương trình để quản lý lịch giảng viên sử dụng ngôn ngữ lập trình java không khó khăn Thông qua chương trình dễ dàng quản lý lịch giảng viên cách nhanh chóng hiệu Với công nghệ Mysql để lưu sở liệu, công nghệ Hibernate framework giúp cho java kết nối với Mysql, giúp xem lịch giảng viên cách dễ dàng nhờ công cụ hỗ trợ ngôn ngữ lập trình java Sự đời ngôn ngữ lập trình cho phép xây dựng chương trình đáp ứng yêu cầu người sử dụng Với lí đó, hướng dẫn giúp đỡ cô Th.S Ngô Thị Vinh, em chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch giảng viên cho cán phụ trách môn Khoa CN ĐT&TT” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đồ án em nhận giúp đỡ bảo tận tình thầy, cô giáo, Em xin chân thành cảm ơn cô Th.S Ngô Thị Vinh hướng dẫn trình làm đồ án CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Cơ sở liệu MySQL 1.1.1 Giới thiệu sở liệu MySQL MySQL hệ quản trị sở liệu tự nguồn mở phổ biến giới nhà phát triển ưa chuộng trình phát triển ứng dụng MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Với tốc độ tính bảo mật cao, MySQL thích hợp cho ứng dụng có truy cập CSDL internet MySQL miễn phí hoàn toàn tải MySQL từ trang chủ Nó có nhiều phiên cho hệ điều hành khác nhau: phiên Win32 cho hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, SGI Irix, Novell NetWare, Solaris, SunOS, MySQL ví dụ Hệ Quản trị Cơ sở liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) MySQL sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, nhiều ngôn ngữ khác, làm nơi lưu trữ thông tin trang web viết PHP hay Perl, Đặc điểm MySQL:  MySQL phần mềm quản trị CSDL dạng server-based  MySQL quản lý liệu thông qua CSDL, CSDL có nhiều bảng quan hệ chứa liệu  MySQL có chế phân quyền người sử dụng riêng, người dùng quản lý nhiều CSDL khác nhau, người dùng có tên truy cập (user name) mật tương ứng để truy xuất đến CSDL  MySQL  Người sử dụng cho ứng dụng web dùng sử dụng giao diện đồ họa hay dùng dòng lệnh để thực thao tác CSDL  Khi truy vấn tới CSDL MySQL phỉ cung cấp tên truy cập mật tài khoản có quyền sử dụng CSDL Nếu không không làm giống quyền chứng thực người dùng SQL Server 1.1.2 Mục đích sử dụng sở liệu Mục đích sử dụng sở liệu bao gồm chức như: chức lưu trữ (storage), chức truy cập (accessibility), chức tổ chức (organization) chức xử lí (manipulation) Chức lưu trữ: Lưu trữ đĩa chuyển đổi liệu từ sở liệu sang sở liệu khác, bạn sử dụng cho quy mô nhỏ, bạn chọn sở liệu nhỏ như: Microsoft Exel, Microsoft Access, MySQL, Microsoft Visual FoxPro… Nếu ứng dụng có quy mô lớn, bạn chọn sở liệu có quy mô lớn như: Oracle, SQL Server… Chức truy cập: Truy cập liệu phụ thuộc vào mục đích yêu cầu người sử dụng, mức độ mang tính cục bộ, truy cập sở liệu sở liệu với nhau, nhằm trao đổi hay xử lí liệu bên nó, mục đích yêu cầu người dùng vượt sở liệu, nên cần có phương thức truy cập liệu sở liệu với như: Microsoft Access với SQL Server, hay SQL Server sở liệu Oracle Chức tổ chức: Tổ chức sở liệu phụ thuộc vào mô hình sở liệu, phân tích thiết kế sở liệu tức tổ chức sở liệu phụ thuộc vào đặc điểm riêng ứng dụng Tuy nhiên tổ chức sở liệu cần phải tuân theo số tiêu chuẩn hệ thống sở liệu nhằm tăng tính tối ưu truy cập xử lí Chức xử lí: Tùy vào nhu cầu tính toán truy vấn sở liệu với mục đích khác nhau, cần phải sử dụng phát biểu truy vấn phép toán, phát biểu sở liệu để xuất kết yêu cầu Để thao tác hay xử lí liệu bên sở liệu ta sử dụng ngôn ngữ lập trình như: PHP, C++, Java, Visual Basic… 1.1.3 Các kiểu liệu sở liệu MySQL 1.1.3.1 Loại liệu numeric Kiểu liệu số nguyên Kiểu liệu Miền giá trị Số bytes Mô tả Tinyint -127 đến 128 hay đến Số nguyên nhỏ Số nguyên nhỏ Số nguyên vừa Số nguyên Số nguyên lớn 255 Smallint -32768 đến 32767 hay đến 65535 Mediumint -8388608 đến 838860 hay 16777215 -231 đến 231-1 hay Int đến 232-1 -263 đến 263-1 hay Bigint đến 264-1 Kiểu liệu số chấm động Kiểu liệu Float Miền giá trị Số bytes phụ thuộc số thập phân Mô tả Số thập phân dạng Single hay Double Float(M, D) Double(M, D) ±1 175494351E-38 Số thập phân dạng ±3 40282346638 Single ±1 7976931348623157308 Số thập phân dạng ±2 2250738585072014E- Double 308 Float(M[, D]) Số chấm động lưu dạng char 1.1.3.2 Loại liệu kiểu Date and Time Kiểu liệu Date and Time cho phép bạn nhập liệu dạng chuỗi ngày tháng hay dạng số Dữ liệu kiểu số nguyên Kiểu liệu Miền giá trị Mô tả Date 1000-01-01 Date trình bày dạng yyyy-mm-dd Time DateTime 00:00:00 Time trình bày dạng 23:59:59 hh:mm:ss 1000-01-01 00:00:00 Date Time trình bày dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss 9999-12-31 23:59:59 TimeStamp[(M)] 1970-01-01 00:00:00 Year[(2|4)] TimeStamp trình bày dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ss 1970-2069 Year trình bày dạng số 1901-2155 hay số Trình bày đại diện TimeStamp Loại hiển thị TimeStamp YYYYMMDDHHMMSS TimeStamp (14) YYYYMMDDHHMMSS TimeStamp (12) YYMMDDHHMMSS TimeStamp (10) YYMMDDHHMM TimeStamp (8) YYYYMMDD TimeStamp (6) YYMMDD TimeStamp (4) YYMM TimeStamp (2) YY (Y=năm, M=tháng, D=ngày) Nhập xong thông tin ấn nút lưu Bảng 3.5: Bảng kết Xuất thông báo thành công chọn OK Bảng 3.6: Bảng kết 42 Khi thông tin giảng viên vừa thêm vào lưu vào bảng Bảng 3.7: Bảng kết Nếu có giảng viên chuyển khoa, nhập sai thông tin chọn nút xóa để xóa thông tin giảng viên chọn nút sửa để thay sửa đổi thông tin, ví dụ sửa thông tin giảng viên Nguyễn Thị Ngân, chọn vào dòng chứa giảng viên này, sau chọn nút sửa Bảng 3.8: Bảng kết 43 Khi bảng thông tin cho phép sửa đổi thông tin đó: Bảng 3.9: Bảng kết Điền xong thông tin cần chỉnh sửa chọn nút lưu: Bảng 3.10: Bảng kết 10 44 Sẽ xuất thông báo sử thành công, chọn OK Bảng 3.11: Bảng kết 11 Thông tin giảng viên thay đổi thành công xuất bảng quản lý: Bảng 3.12: Bảng kết 12 45 Sau load file xls lịch dạy giảng viên Kích vào nút Xem TKB Bảng 3.13: Bảng kết 13 Khi xuất bảng kết trả chưa có danh sách lịch giảng dạy: Bảng 3.14: Bảng kết 14 46 Kích vào Load excel để chọn file xls giảng viên tương ứng Bảng 3.15: Bảng kết 15 Chọn file/ chọn open Bảng 3.16: Bảng kết 16 47 Load thành công xuất thông báo sau, chọn OK: Bảng 3.17: Bảng kết 17 Lịch giảng dạy giảng viên tải lên, lịch mà dài kéo cuộn dọc để xem lịch bên phía Bảng 3.18: Bảng kết 18 Các giảng viên khác load excel tương tự Ngoài việc quản lý lịch cá nhân, quản lý lịch tất giảng viên theo tuần sau load excel tất lịch cho giảng viên Ở bảng danh sách giảng viên, chọn nút xem lịch: 48 Bảng 3.19: Bảng kết 19 Sau chọn tuần cần xem chọn nút xem, bảng kết sau, cán dễ dàng để theo dõi tiết học thứ học có giảng viên tham gia giảng dạy Bảng 3.20: Bảng kết 20 49 Muốn xem tuần khác cần chọn tuần cần xem sau chọn nút xem bên cạnh, ví dụ xem tuần 41 có kết sau: Bảng 3.21: Bảng kết 21 Cán quản lý thêm công việc lịch giảng dạy giảng viên load từ file xls cách chọn tuần cần thêm, chọn xem sau chọn nút thêm: Bảng 3.22: Bảng kết 22 50 Sau chọn, điền thông tin theo ý muốn: Bảng 3.23: Bảng kết 23 Ví dụ chọn nhập thông tin bên sau chọn nút lưu: Bảng 3.24: Bảng kết 24 51 Thêm thành công có thông báo xuất hiện, chọn OK: Bảng 3.25: Bảng kết 25 Như thông tin thêm vào mong muốn: Bảng 3.26: Bảng kết 26 52 Ngoài thông tin sau thêm lưu lại lịch giảng viên đó, quay lại chọn nút Xem TKB giảng viên đó, thấy lịch thêm vào sau: Bảng 3.27: Bảng kết 27 Ngoài thêm, xóa, sửa bảng lịch giảng viên Muốn thay đổi thông tin cần chọn nút tương ứng để thay đổi theo ý muốn Không muốn xem lịch chọn nút thoát chọn nút đỏ có dấu X góc bảng Bảng 3.28: Bảng kết 28 53 KẾT LUẬN Trong thời gian tìm hiểu thực đồ án, với kiến thức tự tìm hiểu, cộng thêm bảo giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô bạn bè, em làm kết sau: Kết đạt  Tìm hiểu sử dụng công nghệ Mysql công nghệ Hibernate framework  Tìm hiểu nắm bắt ngôn ngữ java  Tìm hiểu nâng cao ngôn ngữ java cách sử dụng phần mềm netbean Từ xây dựng chương trình demo Dù cố gắng hoàn thiện giải pháp thời gian có hạn, kiến thức hạn chế đề tài số mặt thiếu sót hạn chế sau:  Chưa xây dựng hoàn thiện chương trình demo thân thiện dễ sử dụng  Việc nắm bắt ngôn ngữ hạn chế  Chưa mở rộng đề tài nghiên cứu Hướng phát triển đề tài - Xây dựng chương trình có giao diện thân thiện chuyên nghiệp - Bổ sung thêm nhiều chức nhằm thỏa mãn yêu cầu người dùng - Tối ưu hóa chương trình giúp chạy nhanh, ổn định bảo mật 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Giáo Trình Lập trình Java: Phần 1, NXB Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh [2] Fundamentals, Flyheart-Core Java Volume I, 7th Edition [3] Advanced Features, Core Java Volume II, 7th Edition [4] Huỳnh Ngọc Tín, Tôn Thất Hòa An, Hoàng Kiếm, Giáo trình lập trình Java, ĐHQG TP HCM, 2012 [5] Tôn Thất Hòa An, Nguyễn Anh Tuấn, Giáo trình lập trình Java, ĐHQG TP HCM, 2003 [6] Tài liệu từ Internet: http://khanhspring.com/tong-quan-ve-hibernate/ http://voer.edu.vn/c/cong-nghe-hibernate/6fa85991/5f5162ca http://123doc.org/document/2434456-bao-cao-bai-tap-lon-mon-lap-trinh-java.htm 55 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 56 ... Bài toán quản lý lịch giảng viên Chương trình quản lý lịch cho cán phụ trách khoa Công nghệ Điện tử truyền thông người phụ trách dễ dàng tra cứu lịch giảng viên để tiện cho việc quản lý phân công... giúp đỡ cô Th.S Ngô Thị Vinh, em chọn đề tài Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch giảng viên cho cán phụ trách môn Khoa CN ĐT&TT làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Trong trình thực đồ án em nhận... cấp cho giảng viên lịch giảng dạy cập nhật gửi file excel Trong chương trình sử dụng lịch giảng dạy sở liệu để người phụ trách quản lý Ngoài trình giảng dạy giảng viên nhận nhiều lịch khác họp,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch của giảng viên cho cán bộ phụ trách bộ môn khoa CN ĐTTT , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch của giảng viên cho cán bộ phụ trách bộ môn khoa CN ĐTTT , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý lịch của giảng viên cho cán bộ phụ trách bộ môn khoa CN ĐTTT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay