Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng android

113 216 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:30

LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn với hỗ trợ giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác.Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường nay, em nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Thầy Cô, gia đình bạn bè với lòng biết ơn sâu sắc em xin gửi đến Thầy Cô khoa công nghệ thông tin nói chung môn mạng máy tính nói riêng với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc thầy cô đặc biệt thầy Trần Phạm Thái Kiên nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp người hướng dẫn nhiệt tình bảo em suốt trình làm đồ án Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện,quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập hoàn thành khoá luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em Cao Thị Điển-Lớp MMT-K10A.Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em hướng dẫn Ths.Trần Phạm Thái Kiên Các nội dung kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những thông tin viết, thống kê số liệu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn viết phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đồ án trước người hội đồng nhà trường Thái Nguyên, tháng năm 2016 Cao Thị Điển MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Kiến trúc tảng Android 1.1.1 Nhân Linux (Linux kernel) 1.1.2.Thư viện Android (Android libraries) Android Runtime 1.1.3 Application Framework 10 1.1.4 Tầng ứng dụng 10 1.2 Các thành phần ứng dụng Android 11 1.2.1 Activity 11 1.2.2 Intent 12 1.2.3 Services 13 1.2.4 Content Providers 14 1.2.5 Broadcast Receivers 15 1.2.6 SQLite 16 1.2.7 Telephony 16 1.3 Web Service 16 1.3.1 Tổng quan Web Service 16 1.3.2 Đặc điểm dịch vụ Web 17 1.3.3 Hoạt động Web Service 22 1.4 Google Map API 24 1.4.1 Giới thiệu Google Map API 24 1.4.2 Cách thiết lập Google Map Android 25 CHƯƠNG KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29 2.1 Mô tả toán 29 2.2 Giới thiệu du lịch Thái Nguyên 29 2.2.1 Hiện trạng khó khăn 31 2.2.2 Hướng giải 32 2.3 Khảo sát số trang Web du lịch Thái Nguyên 32 2.3.1 Đề xuất đề tài 33 2.3.2 Mục đích thực đề tài 33 2.3.3 Xác định yêu cầu 34 2.3.4 Kết dự kiến đạt 34 2.4 Kiến trúc hệ thống 35 2.5 Phân tích thiết kế hệ thống 36 2.5.1 Các tác nhân biểu đồ Usecase 36 2.5.2 Biểu đồ hoạt động 40 2.5.3 Biểu đồ trình tự 45 2.5.4 Biểu đồ lớp 53 2.5.5 Biểu đồ thành phần 54 2.5.6 Biểu đồ triển khai 55 CHƯƠNG XÂY DỰNG DEMO CHƯƠNG TRÌNH 57 3.1 Môi trường cài đặt yêu cầu công nghệ 57 3.2 Xây dựng hệ thống 57 3.2.1 Xây dựng Web Service 57 3.2.2 Xây dựng Client Android 60 3.3 Giao diện 64 3.4 Một số chức 65 3.4.1 Chức người dùng (Client) 65 3.4.2 Giao diện người quản trị (Server ) 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Kiến trúc android Hình 1.2: Vòng đời activity 12 Hình 1.3: Truyền dự liệu intent 13 Hình 1.4: Các phương thức gọi lại services 14 Hình 1.5: Mô hình ứng dụng Web Service 17 Hình 1.6 : Cấu trúc WSLD 20 Hình 1.7: Kiến trúc SOAP 22 Hình 1.8: Mô hình hoạt động Web Service 23 Hình 1.9 : Quá trình thực 24 Hình 2.1: Cổng du lịch Thái Nguyên 32 Hình 2.2: Kiến trúc hệ thống 35 Hình 2.3: Biểu đồ UC tổng quát 37 Hình 2.4: Biểu đồ UC người quản trị 37 Hình 2.5: Biểu đồ UC quản lý điểm đến 38 Hình 2.6: Biểu đồ UC người dùng 39 Hình 2.7: Biểu đồ hoạt động cho user case đăng nhập 40 Hình 2.8:Biểu đồ hoạt động quản lý thêm điểm du lịch 40 Hình 2.9: Biểu đồ sửa địa điểm du lịch 41 Hình 2.10: Biểu đồ hoạt động xóa địa điểm du lịch 41 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động quản lý thêm thông tin 42 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động quản lý sửa thông tin 42 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động quản lý xóa thông tin 43 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động tìm kiếm người quản trị 43 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động xem điểm đến người quản trị 44 Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động người dùng 44 Hình 2.17: Hoạt động người dùng giao diện gmap 45 Hình 2.18: Biểu đồ trình tự đăng nhập 45 Hình 2.19: Biểu đồ trình tự thêm địa điểm du lịch 46 Hình 2.20: Biểu đồ trình tự thực xóa địa điểm du lịch 47 Hình 2.21: Biểu đồ trình tự sửa địa điểm du lịch 48 Hình 2.22: Biểu đồ trình tự xem địa điểm du lịch 49 Hình 2.23: Biểu đồ trình tự thêm thông tin 50 Hình 2.24: Biểu đồ trình tự sửa thông tin 51 Hình 2.25: Biểu đồ trình tự xóa thông tin 52 Hình 2.26: Sơ đồ lớp 53 Hình 2.27: Biểu đồ thành phần 54 Hình 2.28: Biểu đồ triển khai 55 Hình 3.1: File API 58 Hình 3.2: Thực xây dựng thêm ,sửa xóa cho điểm đến 59 Hình 3.3 : Diagram client 59 Hình 3.4 : Diagram người quản trị quản trị 60 Hình 3.5: Giao diện xây dựng listview 61 Hình 3.6: Lớp gọi Gmap 61 Hình 3.7: File AndroidManifeft.xml 62 Hình 3.8: File APIUtils 62 Hình 3.9: File Main 63 Hình 3.10: Giao diện 64 Hình 3.11: Giao diện chọn điểm đến 65 Hình 3.12: Giao diện sau chọn tất cả(Cẩm nang) 66 Hình 3.13: Giao diện sau chọn điểm đến có tên Cafe 67 Hình 3.14: Giao diện chọn ẩm thực 68 Hình 3.15: Chọn địa điểm quán ốc 69 Hình 3.16: Giao diện sau kích vào icon đồ 70 Hình 3.17: Hiện thị viết 71 Hình 3.18: Giao diện đăng nhập người quản trị web 72 Hình 3.19: Giao diện sau đăng nhập vào 72 Hình 3.20: Giao diện làm việc người quản trị 73 Hình 3.21: Giao diện thêm địa điểm du lịch 73 Hình 3.22: Giao diện sửa thông tin điểm đến 74 Hình 3.23: Giao diện sau chọn xóa 74 LỜI MỞ ĐẦU Hiện du lịch nghành kinh tế mũi nhọn Việt Nam nói chung đặc biệt Thái Nguyên nói riêng.Với tiềm du lịch việc xúc tiến quảng bá du lịch cung cấp thông tin du lịch điều quan trọng để xây dựng,và đẩy mạnh kinh tế Với phát triển nhanh chóng công nghệ mobile mang lại hội quảng bá du lịch cung cấp thông tin du lịch cách thuận tiện cho khách du lịch hiệu mang lại cao Với hướng dẫn giúp đỡ Thầy Trần Phạm Thái Kiên em thực đề tài:”Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch địa bàn tỉnh Thái Nguyên tảng Android” Phần mềm sản phẩm viết ngôn ngữ Java tảng Android,sử dụng API Web Service, Google map với nội dung trình bày sau đây: Chương 1: Cơ sở lý thuyết Chương 2: Khảo sát phân tích thiết kế Chương 3:Xây dựng demo chương trình Phần mềm “Thái Nguyên Travel” cung cấp thông tin địa điểm du lịch chia thành nhóm: ẩm thực, vui chơi, tham quan, giải trí, trải nghiệm , quảng bá, lễ hội Cung cấp chức quản lý thông tin địa điểm du lịch, cho phép người dùng sử dụng thêm thông tin vị trí để tìm khu ẩm thực, vui chơi gần nhất…… Vì thời gian cộng với khả thân có hạn lĩnh vực mẻ nên chương trình chắn nhiều thiếu sót em mong nhận nhiều ý kiến góp ý từ phía thầy cô để chương trình hoàn thiện CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Kiến trúc tảng Android Hệ điều hành Android ngăn xếp thành phần ứng dụng (stack of software components), chia thành phần lớp sơ đồ kiến trúc android đây: Hình 1.1: Kiến trúc android 1.1.1 Nhân Linux (Linux kernel) Nằm tầng lớp Linux kernal – Linux 3.6 với khoảng 115 patches Lớp liên hệ với phần cứng chứa tất driver phần cứng cần thiết camera, bàn phím, hình… 1.1.2.Thư viện Android (Android libraries) Android Runtime Phía tầng Linux kernel tầng libraries, chứa thư viện hỗ trợ Một số kể đến máy trình duyệt web mã nguồn mở WebKit, thư viện libc, sở liệu SQLite tiện lợi cho việc lưu trữ chia sẻ liệu, thư viện hỗ trợ thu phát âm video, thư viện SSL giúp bảo mật mạng… Tầng chứa tất thư viện Java, viết đặc biệt cho Android thư viện framework, thư viện xây dựng giao diện, đồ họa sở liệu Dưới số thư viện quan trọng mà lập trình viên nên biết:  Android.app : Cung cấp quyền truy cập tới mô hình ứng dụng tảng ứng dụng Android applications  Android.content : Cho phép truy cập nội dung, phát hành tin ứng dụng thành phần ứng dung  Android.database : Được dùng để truy cập vào liệu đưa phận cung cấp nội dung, bao gồm lớp quản lý sở liệu SQLite  Android.opengl : Cho phép tương tác với thư viện đồ họa OpenGL ES 3D  Android.os : Giúp ứng dụng truy cập dịch vụ hệ điều hành bao gồm tin nhắn, dịch vụ hệ thống liên lạc nội (inter-process communication)  Android.text : Được dùng để vẽ thao tác văn hình  Android.view : Các khối xây dựng giao diện người dùng  Android.widget : Một tập hợp nhiều thành phần giao diện xây dựng sẵn nút bấm (button), nhãn (label), danh sách hiển thị (list views), quản lý bố cục (layout managers)…  Android.webkit : Tập hợp lớp (classes) cho phép trình duyệt web nhúng vào ứng dụng Trong tầng có phần không phần quan trọng Android runtime, tìm hiểu thư viện C/C++ tầng Android Runtime chứa Dalvik Virtual Machine (DVM) – biến thể Java Virtual Machine, đặc biệt thiết kế tối ưu hóa cho Android DVM giúp ứng dụng Android chạy tiến trình (process) với đại diện (instance) DVM Ngoài ra, Android Runtime chứa tập hợp thư viện quan trọng cho phép người lập trình viết ứng dụng sử dụng ngôn ngữ lập trình Java 10 Hình 3.13: Giao diện sau chọn điểm đến có tên Cafe Sau chọn điểm đến dạng danh sách danh sách tên địa điểm du lịch hay tên quán café, địa chỉ, khoàng cách từ đến địa điểm 99 100 Hình 3.14: Giao diện chọn ẩm thực Giao diện sau chọn điểm đến ẩm thực ta chọn điểm đến đưa vào trang thị thông tin giới thiệu chi tiết địa điểm 101 102 Hình 3.15: Chọn địa điểm quán ốc 103 104 Hình 3.16: Giao diện sau kích vào icon đồ Sau kích vào icon đồ số thông tin địa điểm tên, địa mô tả… Sau hình mô tả ta kích vào mũi tên đưa đến trang thị biết đầy đủ 105 106 Hình 3.17: Hiện thị viết 3.4.2 Giao diện người quản trị (Server ) http://www.kai.somee.com/Account/Login?ReturnUrl=%2FAccount% 2FLogOff Vào trang web có tên để đăng nhập vào trang giao diện quản lý Trang trang hostfree somee.com mà đăng kí với tên kai Hình 3.18: Giao diện đăng nhập người quản trị web Đăng nhập vào hệ thống quản trị, hệ thống tên đăng nhập người đăng nhập góc trái hình Giao diện mặc định trang quản 107 trị Hình 3.19: Giao diện sau đăng nhập vào 108 Hình 3.20: Giao diện làm việc người quản trị Đăng nhập vào hệ thống quản trị, hệ thống tên đăng nhập người đăng nhập góc trái hình Giao diện mặc định trang quản trị icon với chức xóa icon với chức sửa 109 Hình 3.21: Giao diện thêm địa điểm du lịch Với giao diện thêm,sửa ta chọn loại điểm đến khách sạn, café, ẩm thực theo listview Nhập tên.địa chỉ, mô tả, kinh độ vĩ độ địa điểm đồ 110 Hình 3.22: Giao diện sửa thông tin điểm đến Hình 3.23: Giao diện sau chọn xóa 111 CHƯƠNG KẾT LUẬN Kết đạt Đề Tài: :”Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch địa bàn tỉnh Thái Nguyên tảng Android” thực nội dung sau: Xây dựng app với giao diện trực quan, linh hoạt, thân thiện giúp du khách tìm kiếm địa điểm du lịch cách dễ dàng trở nên đơn giản hơn, không thời gian tiện lợi cho du khách Tìm hiểu cách tương tác, truyền tải liệu Mobile với PC Server Tìm hiểu cách dùng webservice với phương thức gọi thực từ xa thông qua địa url Tìm hiểu cách thêm Gmap định vị vị trí đồ Hạn chế: Chưa thực nhiều chức Chưa bắt hết lỗi phát sinh app Hướng phát triển Về bản, em đạt yêu cầu đặt ra.Tuy nhiên mặt hạn chế chưa đạt Hoàn thiện lỗi phát sinh thực thêm chức tiện ích cho khách hàng Cập nhật nhiều sở liệu Đánh dấu địa điểm du lịch qua đồ 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bài giảng lập trình hướng đối tượng – Bộ môn công nghệ phần mềm trường đại học công nghệ thông tin truyền thông [2] Bài giảng hệ quản trị sở liệu SQLserver2012 – Khoa công nghệ thông tin [3] Phương Lan, Hoàng Đức Hải (2002), Lập trình C#.Net, Nhà xuất :Lao Động Xã Hội [4] Nguyễn Tiến,Nguyễn Vũ Thịnh, Hồ Bích Thủy (2002), ADO.Net, Nhà xuất bản: Thống Kê [5] Nguyễn Phương Lan (2001), XML Nền tảng ứng dụng,Nhà xuất bản: Giáo dục [6] Trần Hữu Phước,Luận văn tìm hiểu xây dựng ứng dụng Phone Safe Manager Android [7] W.FrankAbleson,Charlie Collins and Robin Sen (2009),” Unlocking Android”, A Developer’s Guide 113 ... quảng bá du lịch cung cấp thông tin du lịch cách thuận tiện cho khách du lịch hiệu mang lại cao Với hướng dẫn giúp đỡ Thầy Trần Phạm Thái Kiên em thực đề tài: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá. .. Hiện du lịch nghành kinh tế mũi nhọn Việt Nam nói chung đặc biệt Thái Nguyên nói riêng.Với tiềm du lịch việc xúc tiến quảng bá du lịch cung cấp thông tin du lịch điều quan trọng để xây dựng, và... ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch địa bàn tỉnh Thái Nguyên tảng Android Phần mềm sản phẩm viết ngôn ngữ Java tảng Android, sử dụng API Web Service, Google map với nội dung trình bày sau đây: Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng android , Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng android

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay