Xây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androido

83 219 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:30

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Em xin chân thành cảm ơn trường đại học công nghệ thông tin truyền thông, đại học Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho phép em thực đồ án tốt nghiệp Đặc biệt, Em xin chân thành cảm ơn tới Tiến Sĩ Nguyễn Toàn Thắng tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian thực đề tài vừa qua Em xin chân thành cảm ơn tất Thầy, Cô Trường tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức cần thiết, quý báu năm tháng học tập Trường Mặc dù em cố gắng, với trình độ hạn chế, trình làm đồ án tốt nghiệp không tránh khỏi thiếu sót Em hy vọng nhận ý kiến nhận xét, góp ý thầy cô giáo bạn đồ án em để đồ án hoàn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Em tên là: Tạ Huy Triệu – sinh viên lớp MMT-K10A, ngành truyền thông mạng máy tính, khoa công nghệ thông tin, trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên, khóa 2011-2016 Em xin cam đoan thực trình làm đồ án cách khoa học, xác trung thực Toàn kết trình làm đồ án thành trình học tập, nghiên cứu em, hướng dẫn Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng Nội dung đồ án có tham khảo, sử dụng tài liệu thông tin từ số nguồn khác trích dẫn phần tài liệu tham khảo Em xin chịu trách nhiệm toàn trước báo cáo mình! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TỔNG QUAN ĐỀ TÀI CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 1.1 Khảo sát 11 1.2 Công nghệ xây dựng server 12 1.3 Công nghệ phát triển ứng dụng android 15 1.3.1 Giới thiệu chung hệ điều hành android 15 1.3.2 Kiến trúc android 15 1.3.3 Công nghệ phát triển ứng dụng android 19 1.4 Công nghệ xây dựng web 20 1.5 Công nghệ giao tiếp ứng dụng android web server 20 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 24 2.1 Yêu cầu hệ thống 24 2.2 Triển khai hệ thống 24 2.3 Các thành phần hệ thống 25 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 28 2.2.1 Biểu đồ UC 28 2.2.2 Đặc tả UC người dùng 30 2.2.3 Đặc tả UC Admin 33 2.2.4 Đặc tả UC Author 36 2.2.5 Biểu đồ lớp 40 2.2.6 Thiết kế liệu 40 CHƯƠNG III XÂY DỰNG HỆ THỐNG 43 3.1 Xây dựng web server 43 3.1.1 Tạo lớp kết nối tới SQLServer 43 3.1.2 Xây dựng web service 44 3.1.3 Xây dựng web client 45 3.1.4 Xây dựng hàm nén liệu 48 3.2 Xây dựng ứng dụng client android 48 3.2.1 Tạo lớp kết nối truyền liệu với server 48 3.2.2 Tạo hàm giải nén liệu nhận từ server 49 3.2.3 Xây dựng ứng dụng android 50 CHƯƠNG IV : ỨNG DỤNG DEMO 52 4.1 Web server 52 4.2 Ứng dụng client android 54 4.3 Ứng dụng web client 57 KẾT LUẬN 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Mối quan hệ tác nhân UC 28 Bảng 2.2: Luồng kiện UC đăng nhập 30 Bảng 2.3: Luồng kiện UC lấy danh sách tài nguyên 31 Bảng 2.4: Luồng kiện UC quản lý thông tin người dùng 32 Bảng 2.5: Luồng kiện UC Quản lý tài nguyên 33 Bảng 2.6: Luồng kiện UC Quản lý người dùng 34 Bảng 2.7: Luồng liệu UC Quản lý thể loại 35 Bảng 2.8: Luồng kiện UC quản lý Album 36 Bảng 2.9: Luồng kiện UC quản lý tài nguyên 37 Bảng 2.10: Luồng liệu UC Quản lý album 38 Bảng 2.11: Luồng kiện UC quản lý thông tin tác giả 39 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Các ứng dụng phân phối nội dung âm 11 Hình 1.2: Mô hình web server 13 Hình 1.3: Cấu trúc stack hệ thống Android 15 Hình 2.1: Biểu đồ triển khai hệ thống 24 Hình 2.2: Các thành phần hệ thống 25 Hình 2.3: Biểu đồ UC người dùng 29 Hình 2.4: Biểu đồ UC người quản trị 29 Hình 2.5: Biểu đồ UC tác giả 29 Hình 2.6: Biểu đồ luồng trình tự UC đăng nhập 30 Hình 2.7: Biểu đồ trình tự UC View Source 31 Hình 2.8: Biểu đồ trình tự UC quản lý thông tin người dùng 32 Hình 2.9: Luồng kiện UC quản lý tài nguyên admin 33 Hình 2.10: Luồng kiện UC quản lý người dùng 34 Hình 2.11: Luồng kiện UC quản lý thể loại admin 35 Hinh 2.12: Luồng kiện UC quản lý album admin 36 Hình 2.13: Biểu đồ trình tự UC quản lý tài nguyên author 37 Hình 2.14: Luồng kiện UC quản lý album author 38 Hình 2.15: Luồng kiện UC quản lý thông tin tác giả 39 Hình 2.16: Biểu đồ lớp 40 Hình 2.17: Biểu đồ thiết kế sở liệu 40 Hình 3.1: Chọn SQLServer cần kết nối sở liệu cần sử dụng 43 Hình 3.2: Khởi tạo lớp kết nối sử dụng LINQ 44 Hình 3.3: Các API server cung cấp cho Android client 45 Hình 3.4 : Tạo website visual studio 45 Hình 3.5: Các controller hệ thống website 46 Hình 3.6: Các model hệ thống 47 Hình 3.7: Các thư mục view hệ thống website 47 Hình 3.8: Sử dụng thư viện ICSharpCode.SharpZipLib.dll 48 Hình 3.9: Lớp MyKsoap 49 Hình 3.10: Hàm giải nén liệu ứng dụng client android 50 Hình 3.11: Thiết kế giao diện ứng dụng client 51 Hình 4.1 : Hình ảnh web server cài đặt thành công 52 Hình 4.2 : Form nhập liệu mà web service tự tạo 53 Hình 4.3: Giao diện ứng dụng client android 54 Hình 4.4: Danh sách Singer, Album, Category 55 Hình 4.5: Danh sách tài nguyên theo điều kiện khác 55 Hình 4.6: Cấu hình địa ip server cho ứng dụng client 56 Hình 4.7: Giao diện trang web admin author đăng nhập vào 57 Hình 4.8: Một số giao diện khác 58 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Lý chọn đề tài Ngày thiết bị di động không thiết bị đàm thoại thông thường mà dần trở thành thiết bị thông minh để đáp ứng nhu cầu ngày cao người Sự phát triển công nghệ, giá điện thoại ngày rẻ yếu tố khiến điện thoại thông minh ngày trở nên phổ biến Việc sử dụng điện thoại di động để trao đổi, lưu trữ tài nguyên số trở nên thông dụng Vì mà vấn đề liên quan đến bảo mật, bảo vệ liệu nội dung số mạng như: mp3, video, ảnh, file văn bản, … ngày trở nên cấp thiết quan trọng Hiện nay, mạng có nhiều ứng dụng chia sẻ, phân phối nội dung số khác tảng android Một số ứng dụng chia sẻ phân phối ZingMp3, nhaccuatui,… thành công việc chia sẻ nội dung số tảng android Tuy nhiên việc bảo vệ liệu chia sẻ, phân phối môi trường mạng thiết bị chưa có Việc xây dựng ứng dụng đáp ứng việc bảo vệ tài nguyên số ngày môi trường mạng thiết bị cần thiết Vì vậy, với vấn đề đưa trên, em đến việc tìm hiểu thực đề tài: Xây dụng hệ thống phân phối nội dung số cho tảng android có sử dụng biện pháp bảo vệ liệu môi trường mạng thiết bị Ý tưởng xây dựng hệ thống Với đề tài hệ thống xây dụng gồm ba phần Phần thứ server dùng để quản lý lưu trữ tài nguyên số, cung cấp hàm chức kết nối giao tiếp với client, đồng thời tiến hành mã hóa tài nguyên số thành dạng khác gửi cho client có yêu cầu Thành phần thứ hai client android bao gồm hàm kết nối tương ứng đến server, nhận liệu, thao tác người dùng sau gửi yêu cầu đến server, nhận liệu từ server hiển thị thông tin cho người dùng, đồng thời tải tài nguyên mã hóa từ server có yêu cầu giải mã liệu liệu gốc để người dùng sử dụng Thành phần thứ ba web client bao gồm giao diện web phần mềm web browser Thành phần cung cấp chức cho người quản trị người quản lý nội dung chức để tương tác với sở liệu Đây thành phần quan trọng cho phép người quản trị quản lý hệ thống với giao diện trực quan dễ thao tác, cho phép người quản lý nội dung quản lý nội dung chia sẻ đồng thời đăng tải nội dung cần chia sẻ giao diện web thân thiện dễ sử dụng Với ý tưởng hệ thống xây dựng đảm bảo việc chia sẻ quản lý người có nhu cầu chia sẻ nội dung số mình, nội dung chia sẻ đến với người dùng Đồng thời hệ thống cho phép người dùng truy cập xem nội dung chia sẻ theo quyền hạn Ngoài hệ thống giúp người quản trị đảm bảo việc hoạt động ổn định hệ thống Thêm hệ thống đáp ứng việc liệu truyền thông mạng bảo vệ, không bị đánh cắp bên cạnh liệu thiết bị bảo vệ Phạm vi đề tài Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp em xin demo thực xây dựng hệ thống thực việc phân phối dạng tài nguyên số phổ biến nội dung nhạc mp3, hình ảnh jpg video mp4 Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài giải vấn đề sau: + Xây dựng web server dịch vụ cho web server + Xây dựng ứng dụng android sử dụng dịch vụ cung cấp từ server + Xây dụng web client sử dụng MVC + Nén tệp tin tài nguyên server người cung cấp nội dung tải lên server web client + Giải nén tệp tin nhận từ server android + Kết nối truyền liệu client server Trong trình trình thực nhiều thiếu sót, tránh khỏi sai lầm phân tích thiết kế lỗi cài đặt chương trình Vì em mong nhận ủng hộ đóng góp ý kiến thầy cô để thực tập tốt nghiệp em hoàn thiện em mong lĩnh hội kiến thức hay bổ ích từ thầy cô Em xin chân trình cảm ơn! 10 Hình 4.1 : Hình ảnh web server cài đặt thành công Web server cài đặt thành công chạy trình duyệt web thấy hình ảnh tương tự hình Trên giao diện web thấy phương thức viết web service Đây đường dẫn web server cung cấp cho ứng dụng client android thực gửi yêu cầu đến 69 server Ngoài để hỗ trợ người dùng việc chạy thử ứng dụng web service tự động tạo cho phương thức form để nhập liệu vào tương ứng với số liệu truyền vào kiểu liệu ta truy cập vào hàm Khi thực submit web liệu gửi đến web service thực hoạt động phương thức trả liệu theo phương thức viết 70 Hình 4.2 : Form nhập liệu mà web service tự tạo 71 Bên cạnh để xem cấu trúc hàm tên hàm, liệu truyền vào kiểu liệu, liệu trả kiểu liệu phương thức truy cập đường dẫn http://localhost/trieudola/WebService.asmx?WSDL 72 4.2 Ứng dụng client android Giao diện ứng dụng 73 74 Hình 4.3: Giao diện ứng dụng client android Khi ứng dụng cài đặt thiết bị chạy hệ điều hành android kết nối đến web server danh sách tất tài nguyên âm dạng mp3 trạng thái công khai tải hiển thị lên hình Người dùng chọn vào item danh sách để tải phát hát muốn Ngoài người dùng sửu dụng nút Singer, Album, Category để lấy danh sách liệu mong muốn Hình 4.4: Danh sách Singer, Album, Category Khi những danh sách tải hiển thị người dùng chọn vào item danh sách để lấy danh sách tài nguyên theo singer, album category mong muốn 75 Hình 4.5: Danh sách tài nguyên theo điều kiện khác Bên cạnh đó, web server bị thay đổi địa vài lý cần phải thay đổi ứng dụng client đến địa web server Để thực thay đổi ip liên kết web server ứng dụng client cần biết địa ip web server cần liên kết Khi có địa ip đến menu ứng dụng client chọn phần setting chọn phần cài đặt hệ thống Sau nhập địa ip server vào trở lại hình ứng dụng tải lại danh sách tài nguyên 76 Hình 4.6: Cấu hình địa ip server cho ứng dụng client 77 4.3 Ứng dụng web client 78 Hình 4.7: Giao diện trang web admin author đăng nhập vào Khi web client cài đặt thành công nhận giao diện cho đối tượng người dùng khác hình Trên giao diện người dùng nhận đường link để đến chức cụ thể Khi truy cập đường dẫn ứng dụng trả giao diện cụ thể chức liên quan phép đối tượng người dùng đăng nhập 79 Hình 4.8: Một số giao diện khác 80 KẾT LUẬN a, Kết Trong trình thực đề tài em đạt số kết quả: + Đã xây dựng thành công web server sử dụng ASP.Net, sở liệu SQLServer cho web server, công cụ hỗ trợ như: LINQ hỗ trợ truy vấn sở liệu, SOAP hỗ trợ việc truyền thông với client dịch vụ web server cho android + Xây dựng ứng dụng android sử dụng tốt dịch vụ mà server cung cấp + Xây dựng thành công website sử dụng công nghệ ASP.NET MVC cho admin quản lý quản lý tài nguyên tác giả + Đã tìm hiểu viết hàm nén tập tin server sử dụng thư viện ICSharpCode.SharpZipLib.dll + Đã tìm hiểu viết hàm giải nén tập tin nhận từ server android sử dụng thư viện zipj4.jar + Thực kết nối truyền thông web server client android ổn định sử dụng công nghệ SOAP HTTP b, Hạn chế + Giao diện ứng dụng client xấu, bố trí chưa hợp lý + Các chức quản lý chưa hoàn thiện + Hệ thống số lỗi chưa hoàn thiện c, Hướng phát triển + Hoàn thiện xây dựng thêm chức khác cho hệ thống + Thiết kế giao diện thân thiện 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt [1] Bài giảng lập trình hướng đối tượng – Bộ môn công nghệ phần mềm trường đại học công nghệ thông tin truyền thông [2] Bài giảng hệ quản trị sở liệu SQLserver2012 – Khoa công nghệ thông tin [3] Trần Vũ Tất Bình Căn Android [4] Đào Hải Nam – LINQ to SQL Tutorial – 2009 [5] Bài giảng Lập trình truyền thông - Đại học Cần Thơ Tài liệu tiếng anh [1] Mark L Murphy Beginning Android Apress [2] Wei-Meng Lee Beginning Android Application Development Website [1] Trang web phát triển Android: http://developer.android.com/ [2] Trang web hỏi đáp android : http://stackoverflow.com/ [3] Trang web chia sẻ kiến thức lập trình: https://duythanhcse.wordpress.com Cùng số tài liệu khác 82 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS NGUYỄN TOÀN THẮNG 83 ... hiểu sử dụng 26 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Yêu cầu hệ thống Hệ thống xây dựng cần có yêu cầu sau: + Xây dựng web server dịch vụ cho web server + Xây dựng ứng dụng android sử dụng... người có nhu cầu chia sẻ nội dung số mình, nội dung chia sẻ đến với người dùng Đồng thời hệ thống cho phép người dùng truy cập xem nội dung chia sẻ theo quyền hạn Ngoài hệ thống giúp người quản... việc bảo vệ tài nguyên số ngày môi trường mạng thiết bị cần thiết Vì vậy, với vấn đề đưa trên, em đến việc tìm hiểu thực đề tài: Xây dụng hệ thống phân phối nội dung số cho tảng android có sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androido , Xây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androido , Xây dựng hệ thống phân phối nội dung số cho nền tảng androido

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay