Xây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyên

88 221 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:29

CẢM ƠN Được phân công Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên đồng ý cô giáo hướng dẫn Ths.Dương Thúy Hường em thực đề tài "Xây dựng hệ thống website đặt ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ Thái Nguyên" Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths.Dương Thúy Hường tận tình hướng dẫn, giảng dạy giúp đỡ suốt trình em học tập làm đồ án tốt nghiệp Em xin cảm ơn toàn thể thầy cô giáo – Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông truyền dạy cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập trường để em hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp Nhân dịp em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, người thân cổ vũ động viên em trình em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Mặc dù nhiều cố gắng, thời gian kiến thức có hạn nên tránh khỏi sai lầm thiếu sót Em mong đóng góp quý thầy cô bạn để đồ án em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên thực Vũ Tiến Thành LỜI CAM ĐOAN Sau trình học tập trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Truyền Thông, có kết hợp, vận dụng lý thuyết thực tế, em nghiên cứu tập hợp tài liệu để hoàn thành đồ án tốt nghiệp Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp em công trình thân em tự tìm hiểu, nghiên cứu hoàn thành hướng dẫn cô giáo Ths.Dương Thúy Hường Em xin chịu trách nhiệm đồ án Thái Nguyên, tháng năm 2016 Sinh viên thực Vũ Tiến Thành MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế hướng đối tượng 1.1.1 Định nghĩa .8 1.1.2 Ưu điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng 1.1.3 Các giai đoạn chu trình phát triển phần mềm hướng đối tượng 1.1.4 Những vấn đề đặt phân tích thiết kế hướng đối tượng 1.1.5 Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML .9 1.1.6 Biểu đồ Use case (Usecase Diagrams): .11 1.1.7 Biểu đồ lớp 13 1.1.8 Biểu đồ trình tự 15 1.1.9 Biểu đồ hoạt động 16 1.2 Ngôn ngữ lập trình 16 1.2.1 Hệ quản trị MySQL .16 1.2.2 PHP 17 1.2.3 Kết nối PHP MySQL 19 1.2.4 Thiết kế giao diện 19 CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Hiện trạng thực tế 23 23 2.1.1 Giới thiệu cửa hàng BBQ 23 2.1.2 Mô hình bán hàng 24 2.2 Phân tích yêu cầu đề tài 24 2.2.1 Tóm tắt hoạt động hệ thống 24 2.2.2 Phạm vi đề tài ứng dụng .25 2.2.3 Đối tượng sử dụng .25 2.2.4 Mục đích đề tài 25 2.3 Xác định yêu cầu khách hàng 26 2.3.1 Hệ thống hành trung tâm .26 2.3.2 Hệ thống đề nghị 26 2.4 Yêu cầu giao diện website 28 2.4.1 Giao diện người dùng 28 2.4.2 Giao diện người quản trị 28 2.5 Phân tích chức hệ thống 28 2.5.1 Các chức đối tượng Khách hàng 29 2.5.2 Chức Admin 31 2.6 Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống 33 2.6.1 Biểu đồ Use case tổng quát 33 2.6.2 Biểu đồ hoạt động 35 2.6.3 Biểu đồ trình tự 41 2.6.4 Biểu đồ lớp 48 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG WEBSITE 49 3.1 Một số yêu cầu thiết kế giao diện ứng dụng 49 3.1.1 Các tính chất hình giao diện 49 1.2 Các kỹ thuật 49 3.2 Thiết kế giao diện trang khách hàng 49 3.2.1 Thiết kế giao diện trang chủ 49 3.2.2 Thiết kế giao diện trang quản trị admin 52 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Biểu đồ use case tổng quát 33 Hình 2.2 Biểu đồ use case Quản lý sản phẩm 34 Hình 2.3 Biểu đồ use case Quản lý khách hàng 34 Hình 2.4.Biểu đồ use case Quản lý đơn hàng 35 Hình 2.5 Biểu đồ hoạt động chức Đăng nhập vào hệ thống 35 Hình 2.6 Biểu đồ hoạt động chức Đăng xuất 36 Hình 2.7 Biểu đồ hoạt động chức Tìm kiếm 36 Hình 2.8 Biểu đồ hoạt động chức Đăng kí thành viên 37 Hình 2.9 Biểu đồ hoạt động chức Xem thông tin sản phẩm 37 Hình 2.10 Biểu đồ hoạt động chức Đặt hàng 38 Hình 2.11 Biểu đồ hoạt động chức Xoá đơn hàng 38 Hình 2.12 Biểu đồ hoạt động chức Thêm sản phẩm 39 Hình 2.13 Biểu đồ hoạt động chức Sửa thông tin sản phẩm 39 Hình 2.14 Biểu đồ hoạt động chức Xoá sản phẩm 40 Hình 2.15 Biểu đồ hoạt động chức Xoá thông tin khách hàng 40 Hình 2.16 Biểu đồ trình tự chức Đăng nhập 41 Hình 2.17 Biểu đồ trình tự chức Đăng xuất 41 Hình 2.18 Biểu đồ trình tự chức Đăng ký thành viên 42 Hình 2.19 Biểu đồ trình tự chức Tìm kiếm 43 Hình 2.20 Biểu đồ trình tự chức Thêm sản phẩm 44 Hình 2.21 Biểu đồ trình tự chức Sửa thông tin sản phẩm 45 Hình 2.22 Biểu đồ trình tự chức Xóa sản phẩm 46 Hình 2.23 Biểu đồ trình tự chức Đặt hàng 47 Hình 2.24: Biểu đồ lớp 48 Hình 3.1 Giao diện trang chủ 49 Hình 3.2 Giao diện giới thiệu 50 Hình 3.3 Giao diện thực đơn 51 Hình 3.4 Giao diện hướng dẫn toán 51 Hình 3.5 Giao diện đăng nhập admin 52 Hình 3.6 Giao diện trang chủ admin 52 Hình 3.7 Giao diện thực đơn 53 Hình 3.8 Giao diện người dùng 53 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần với phát triển vượt trội khoa học kỹ thuật đặc biệt công nghệ thông tin, với ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đóng góp phần to lớn cho nghiệp phát triển người Việc xây dựng trang web để phục vụ cho nhu cầu riêng tổ chức, công ty chí cá nhân ngày phổ biến không vấn đề xa lạ Và người trở thành chủ website giới thiệu mà họ quan tâm: website giới thiệu thân gia đình họ, website trình bày sưu tập hình ảnh, sở thích mà họ yêu thích, Đối với nhà hàng việc xây dựng website riêng ngày trở nên cấp thiết Thông qua website này, thông tin họ ăn, dịch vụ nhà hàng đến với người quan tâm, đến với khách hàng họ cách nhanh chóng kịp thời, tránh phiền hà mà phương thức giao tiếp truyền thống thường gặp phải Từ vốn kiến thức có trình học tập thông qua tham khảo số trang Web giới thiệu sản phẩm, quảng bá sản phẩm Em thực đề tài: “Xây dựng hệ thống website đặt ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ Thái Nguyên” Đề tài gồm chương: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương II: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống Chương III: Xây dựng website CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan phân tích thiết kế hướng đối tượng  Định nghĩa Ý tưởng việc tiếp cận hướng đối tượng phát triển hệ thống bao gồm đối tượng độc lập tương Mỗi đối tượng bao hàm liệu xử lý tiến hành liệu gọi đóng gói thông tin Ví dụ xây dựng số đối tương bản, ta ghép chúng lại với để tạo ứng dụng  Ưu điểm phân tích thiết kế hướng đối tượng Đối tượng độc lập tương đối: Che giấu thông tin, việc sửa đổi đối tượng không ảnh hưởng lan sang đối tượng khác Những đối tượng trao đổi thông tin với cách truyền thông điệp làm cho liên kết đối tượng lỏng lẻo, ghép nối tùy ý, bảo trì nâng cấp dễ dàng Việc phân tích thiết kế theo cách phân toán thành đối tượng hướng tới lời giải giới thực Các đối tượng sử dụng lại tính kế thừa đối tượng Hệ thống hướng đối tượng dễ dàng mở rộng thành hệ thống lớn nhờ tương tác thông qua việc nhận gửi thông báo Xây dựng hệ thống thành thành phần khác Mỗi thành phần xây dựng độc lập sau ghép chúng lại với đảm bảo có đầy đủ thông tin giao dịch Việc phát triển bảo trì hệ thống đơn giản nhiều có phân hoạch rõ ràng, kết việc đóng gói thông tin kết nối đối tượng thông qua giao diện, việc sử dụng lại thành phần đảm bảo độ tin cậy Quá trình phát triển phần mềm đồng thời trình cộng tác khách hàng /người dùng, nhà phân tích, nhà thiết kế, nhà phát triển, chuyên gia lĩnh vực, chuên gia kỹ thuật nên lối tiếp cận khiến cho việc giao tiếp họ với dễ dàng Một ưu điểm quan trọng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng tính tái sử dụng: bạn tạo đối tượng lần dùng chúng nhiều lần sau Vì đối tượng thử nghiệm kỹ 10 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE 3.1 Một số yêu cầu thiết kế giao diện ứng dụng 3.1.1 Các tính chất hình giao diện  Tính đồng  Tính thân thuộc, bắt mắt  Tính phong phú, đa dạng nội dung trình bày  Tính phong phú thao tác quản lý  Tính cá nhân hóa 1.2 Các kỹ thuật  Cập nhật nội dung  Bổ sung thao tác  Tăng tốc độ nhập liệu 74  Xử lý lỗi trình nhập liệu  Thân thuộc hóa giao diện  Cá nhân hóa giao diện 3.2 Thiết kế giao diện trang khách hàng 3.2.1 Thiết kế giao diện trang chủ Hình 3.1 Giao diện trang chủ Trang chủ website hiển thị hình ảnh, chức người dùng thực hiện, khách hàng lựa chọn chức xem trang chủ để xem thông tin trang web sản phẩm trang web sử dụng tìm kiếm để tìm kiếm sản phẩm cách nhanh Một khía cạnh khác giúp để lấy lại kinh nghiệm mua hàng thú vị cho khách hàng trực tuyến giao diện: hiểu từ ngữ hình ảnh mà người mua 75 hàng tiếp xúc, thay người bán hàng thực Trang chủ trang thể mặt ứng dụng, chức phải bố trí hợp lý, tiện lợi cho người dùng lựa chọn chức Từ trang chủ người xem liên kết đến trang nội dung phải nhanh chóng dễ dàng tiện lợi Hình 3.2 Giao diện giới thiệu Trang giới thiệu hiển thị thông tin của trang web nhằm giới thiệu lịch hình thành phát triển BBQ 76 Khách hàng lựa chọn thích trang thực đơn Hình 3.3 Giao diện thực đơn Khách hàng lựa chọn thích trang thực đơn, cho phép người dùng thực mua sản phẩm 77 Hình 3.4 Giao diện giỏ hàng toán Ở đặt hàng xong.Chúng ta vào giỏ hàng để Xem hóa đơn đơn hàng đặt.Khách hàng chọn số lượng thêm cho món,và xóa không mua 78 Hình 3.5 Giao diện hoàn thành toán Sau hoàn thành khâu đặt hàng đăng nhập bước cuối toán để có sản phẩm mua.Khách hàng cần để lại địa nhập mã bảo vệ để hoàn thành 79 Hình 3.6 Giao diện hướng dẫn toán Trang hướng dẫn toán giúp người dùng lựa chọn cho toán trực tiếp chuyển khoản ngân hàng 80 Hình 3.7 Giao diện liên hệ Ở phần khách hàng trao đổi hay phản hồi ý kiến để cửa hàng hoàn thiện tốt 3.2.2 Thiết kế giao diện trang quản trị admin 81 Hình 3.8 Giao diện đăng nhập admin Admin cần đăng nhập hệ thống truy cập cập nhật thông tin website 82 Hình 3.9 Giao diện trang chủ admin 83 Trang chủ admin trang tổng quan hóa đơn khách hàng mua ngày tuần, hiển thị hóa đơn toán hay chưa toán Hình 3.10 Giao diện thực đơn Trang hiển thị tất sản phẩm thông tin sản phẩm admin dễ dàng quản lý 84 Hình 3.11 Giao diện người dùng Trang cho phép hiển thị thông tin người dùng để admin quản lý dễ dàng, theo dõi trạng thái người dùng 85 Hình 3.12 Giao diện tài khoản ngân hàng admin Đây tài khoản ngân hàng người quản trị để khách hàng chuyển tiền online KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Lý thuyết: - Hiểu cách sử dụng ngôn ngữ PHP để cài đặt trang web - Hiểu cách sử dụng CSS để trình bày trang web Thực hành: - Đã thêm sản phẩm , hiển thị sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, thực 86 việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng toán đơn hàng, quản lý đơn hàng cho website - Đã in báo cáo dạng văn tham khảo hệ thống website lựa chọn Hạn chế, khó khăn hướng phát triển Hạn chế: + Sản phẩm chưa thực có tính ứng dụng cao + Kiến thức lập trình hạn chế nên chương trình chưa tốt + Phần toán trực tuyến chưa kết hợp với trang toán trực truyến Việt Nam (Ngân lượng, Bảo Kim, ) Khó khăn: + Thời gian gấp rút nên sản phẩm thiếu sót + Kiến thức lập trình yếu nên chương trình chưa tối ưu mặt code, chưa áp dụng SEO vào trang web, chưa có tính bảo mật Hướng phát triển: Hoàn thiện website để ứng dụng thực tế: + Tối ưu code + Áp dụng SEO vào trang web để quảng bá trang web rộng rãi + Tối ưu hóa thuật toán để chương trình có tính an toàn cao 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Th.s Nguyễn Quang Hiệp, Bài giảng phát triển ứng dụng web, Bộ môn hệ thống thông tin – Khoa CNTT - Trường Đại học Công nghệ thông tin Truyền thông Thái Nguyên [2] Phạm Thị Xuân Lộc, Giáo trình phân tích hệ thống hướng đối tượng, Khoa Công nghệ thông tin Truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ, 2009 [3] Huỳnh Văn Đức, Đoàn Thiện Ngân, Giáo trình nhập môn UML, Đại học lao động xã hội Tp Hồ Chí Minh [4] http://www.w3schools.com/ [5] http://hocwebchuan.com [6] http://tuhocphp.com/ [7] http://www.qhonline.info/ [8] https://www.izwebz.com/ 88 ... Xây dựng hệ thống website đặt ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ Thái Nguyên Đề tài gồm chương: Chương I: Cơ sở lý thuyết Chương II: Khảo sát phân tích thiết kế hệ thống Chương III: Xây dựng. .. hóa hệ thống xây dựng:  Các thực thể có liên quan: Ai tương tác với hệ thống  Cung cấp chuỗi hoạt động thống trình phát triển hệ thống  Mục tiêu: làm cho hệ thống đáp ứng yêu cầu khách hàng. .. động hệ thống người dùng thoát khỏi hệ thống Trong hệ thống session dùng để nhận biết xem người truy cập hệ thống hệ thống sẽ cho người truy cập vào quyền mà họ phép  câu lệnh php  Lệnh echo:
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyên , Xây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyên , Xây dựng hệ thống website đặt món ăn trực tuyến cho chuỗi cửa hàng BBQ thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay