Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân kim khí quang na

99 224 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:29

LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đồ án tốt nghiệp em nhận nhiều bảo giúp đỡ thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin trường đại học công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên - Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo khoa công nghệ thông tin trường đại học công nghệ thông tin truyền thông – Đại học Thái Nguyên - Em xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo thuộc môn truyền thông mạng máy tính trang bị cho em kiến thức chuyên ngành để em hoàn thành đồ án - Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn quan tâm, bảo tận tình thầy giáo Th.s Đỗ Đình Cường trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án Xin gửi lời cảm ơn đến Doanh nghiệp tư nhân kim khí Quang Na tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tìm hiểu thực tế để có thông tin thiết thực phục vụ cho trình thực đồ án LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan rằng: Số liệu kết nghiên cứu đồ án hoàn toàn trung thực chưa sử dụng công bố công trình khác Mọi giúp đỡ cho việc thực đồ án cám ơn thông tin trích dẫn đồ án ghi rõ nguồn gốc Thái nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Văn Tâm MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Giới thiệu 1.1.1 Tổng quan 1.1.2 Những điểm bật 1.1.3 Những điểm hạn chế 1.1.4 Cài đặt 1.2 Tìm hiểu 10 1.2.1 Mô hình Model-View-Controller 10 1.2.2 Cấu trúc CodeIgniter 11 1.2.3 Dòng chảy liệu CodeIgniter 12 1.2.4 CodeIgniter URL 13 1.2.5 Model 14 1.2.6 View 16 1.2.7 Controller 18 CHƯƠNG KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22 2.1 Khảo sát hệ thống 22 2.1.1 Giới thiệu 22 2.1.2 Hiện trạng quản lý kinh doanh công ty 22 2.1.3 Một số biểu mẫu 24 2.2 Phân tích hệ thống 27 2.2.1 Tác nhân hệ thống ( actor) 27 2.2.2 Usecase tổng quan 28 2.2.3 Danh sách usecase 28 2.2.4 Usecase cho chức cụ thể 29 2.2.5 Đặc tả số usecase 33 2.2.6 Biểu đồ hoạt động 43 2.2.7 Biểu đồ 46 2.2.8 Biểu đồ lớp 52 2.2.9 Chi tiết sở liệu 53 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 56 3.1 Giới thiệu chương trình 56 3.2 Một số giao diện 56 3.2.1 Giao diện đăng nhập hệ thống 56 3.2.2 Giao diện trang chủ 57 3.2.3 Giao diện trang cài đặt hệ thống 57 3.2.4 Giao diện trang quản lý khách hàng 59 3.2.5 Giao diện trang Nhà cung cấp 60 3.2.6 Giao diện trang Hàng hóa 62 3.2.7 Giao diện trang đơn hàng 63 3.2.8 Giao diện trang nhập kho 65 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN 69 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Minh họa mô hình MVC 10 Hình 1.2: Cấu trúc CodeIgniter 11 Hình 1.3: Sơ đồ thể dòng chảy liệu CodeIgniter 12 Hình 2.1: Tác nhân hệ thống 27 Hình 2.2: Usecase tổng quan 28 Hình 2.3: Usecase quản lý hệ thống 29 Hình 2.4: Usecase quản lý khách hàng 30 Hình 2.5: Usecase quản lý nhà cung cấp 30 Hình 2.6: Usecase quản lý hàng hóa 31 Hình 2.7: Usecase quản lý đơn hàng 31 Hình 2.8: Usecase quản lý nhập hàng 32 Hình 2.9: Usecase tìm kiếm 32 Hình 2.10: Usecase thống kê 33 Hình 2.11: Biểu đồ hoạt động đăng nhập vào hệ thống 43 Hình 2.12: Biểu đồ hoạt động đăng xuất khỏi hệ thống 43 Hình 2.13: Biểu đồ hoạt động đổi mật 44 Hình 2.14: Biểu đồ hoạt động thêm thành viên vào hệ thống 44 Hình 2.15: Biểu đồ hoạt động xóa thành viên 45 Hình 2.16: Biểu đồ hoạt động xem thông tin hàng hóa 45 Hình 2.17: Biểu đồ đăng nhập 46 Hình 2.18: Biểu đồ thay đổi đổi thông tin 46 Hình 2.19: Biểu đồ thay đổi mật 47 Hình 2.20: Biểu đồ thêm hàng hóa 47 Hình 2.21: Biểu đồ cập nhật hàng hóa 48 Hình 2.22: Biểu đồ thêm khách hàng 48 Hình 2.23: Biểu đồ cập nhật khách hàng 49 Hình 2.24: Biểu đồ thêm nhà cung cấp 49 Hình 2.25: Biểu đồ cập nhật nhà cung cấp 50 Hình 2.26: Biểu đồ thêm người dùng đăng nhập 50 Hình 2.27: Biểu đồ phiếu nhập kho 51 Hình 2.28: Biểu đồ tìm kiếm 51 Hình 2.29: Biểu đồ thống kê 52 Hình 2.30: Biểu đồ lớp 52 Hình 3.1: Giao diện đăng nhập 56 Hình 3.2: Giao diện trang trủ 57 Hình 3.3: Giao diện trang cài đặt hệ thống 58 Hình 3.4: Thiết lập chức nhóm chức cho hệ thống 58 Hình 3.5: Giao diện trang quản lý khách hàng 59 Hình 3.6: Giao diện trang thêm vào hệ thống 60 Hình 3.7: Giao diện trang thêm nhà cung cấp 60 Hình 3.8: Giao diện trang quản lý nhà cung cấp 61 Hình 3.9: Giao diện trang chi tiết nhà cung cấp 61 Hình 3.10: Giao diện trang quản lý hàng hóa 62 Hình 3.11: Giao diện trang thêm hàng hóa 62 Hình 3.12: Giao diện trang chi tiết hàng hóa 63 Hình 3.13: Giao diện trang quản lý đơn hàng 63 Hình 3.14: Giao diện trang thêm đơn hàng 64 Hình 3.15: Giao diện trang chi tiết đơn hàng 64 Hình 3.16: Danh sách phiếu nhập 65 Hình 3.17: Giao diện trang tạo phiếu nhập 66 Hình 3.18: Chi tiết phiếu phiếu nhập 66 LỜI NÓI ĐẦU Trên giới Việt Nam, CNTT có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phát triển đất nước giới CNTT phát triển với tốc độ mạnh mẽ ứng dụng rộng rãi tất lĩnh vực, đặc biệt công tác quản lý Nó đóng góp phần lớn làm đơn giản hoá rút ngắn thời gian công sức nâng cao hiệu làm việc nhà quản lý Ở nước ta công tác quản lý bán hàng thực toán khó mà nhiều doanh nghiệp gặp phải Các thông tin liên quan đến nhân viên nhiều việc lưu trữ thông tin khó khăn phải thực tay Có nhiều hạn chế, nhiều thiếu sót dễ giấy tờ liên quan… đặc biệt thời gian làm lâu tốn công sức Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Doanh nghiệp tư nhân Kim Khí Quang Na” Đây đề tài không song chưa phổ biến trình quản lý bán hàng Vì vậy, em nghiên cứu đề tài với hy vọng góp phần giúp cho công việc quản lý bán hàng trở nên dễ dàng Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ths.Đỗ Đình Cường, người hướng dẫn giúp đỡ em trình thực đề tài Mặc dù cố gắng để hoàn thành công việc, xong thời gian có hạn việc thu thập thông tin thực tế, phân tích hệ thống thông tin, tập hợp tài liệu in ấn lập trình, chương trình em nhiều thiếu sót cần bổ sung Em mong góp ý bảo chân thành thầy giáo hướng dẫn toàn thể thầy cô khoa để đề tài em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Văn Tâm  CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Giới thiệu  Tổng quan CodeIgniter tảng ứng dụng web nguồn mở viết ngôn ngữ PHP Rick Ellis (CEO EllisLab, Inc) Phiên phát hành ngày 28.02.2006, phiên tại: 2.2.1 (phát hành ngày 1.2015) Ý tưởng xây dựng CodeIgniter dựa Ruby on Rails, tảng ứng dụng web viết ngôn ngữ Ruby Hiện tại, CodeIgniter phát triển ExpressionEngine Development Team thuộc EllisLab, Inc  Những điểm bật Được thiết kế theo mô hình Model-View-Controller: Mô hình MVC giúp tách thành phần hiển thị giao diện (presentation) xử lý (business logic) phần mềm thành thành phần độc lập, từ giúp cho việc thiết kế, xử lý bảo trì mã nguồn dễ dàng, đồng thời tăng khả mở rộng phần mềm CodeIgniter vận dụng mô hình thiết kế, giúp tách biệt tập tin giao diện với tập tin xử lý liệu, nâng cao khả quản lý dễ bảo trì Nhỏ gọn: Gói cài đặt 404KB (không bao gồm phần User Guide) So với PHP framework khác CakePHP (1.3MB), Symfony (5.08MB) hay Zend Framework (5.66MB)kích thước CodeIgniter giúp giảm thiểu đ|ng kể không gian lưu trữ Tốc độ nhanh: CodeIgniter đánh giá PHP framework có tốc độ nhanh Bằng chế lưu nội dung vào đệm (cache), kiểm tra đệm trước tiến hành thực yêu cầu, CodeIgniter giảm số lần truy cập xử lý liệu, từ tối ưu hóa tốc độ tải trang Miễn phí: CodeIgniter phát hành giấy phép Apache/BSD mở rộng, cho phép người dùng tự thay đổi, phát triển phân phối mã nguồn 10 Hình 3.8: Giao diện trang quản lý nhà cung cấp 85 Hình 3.9: Giao diện trang chi tiết nhà cung cấp  Giao diện trang Hàng hóa Trang cho phép người dùng xem thông tin hàng hóa, cập nhật, tạo mới, xóa hàng hóa.Cùng với thông tin đầy đủ hàng hóa 86 Hình 3.10: Giao diện trang quản lý hàng hóa 87 Hình 3.11: Giao diện trang thêm hàng hóa 88 Hình 3.12: Giao diện trang chi tiết hàng hóa  Giao diện trang đơn hàng Trang đơn hàng cho phép người sử dụng quản lý đơn hàng cách dễ dàng Người dùng chọn tùy chọn tìm kiếm nhanh chóng, có thao tác như: tạo đơn hàng bán, tạo đơn đặt hàng, 89 Hình 3.13: Giao diện trang quản lý đơn hàng Trang thêm đơn hàng 90 Hình 3.14: Giao diện trang thêm đơn hàng 91 Hình 3.15: Giao diện trang chi tiết đơn hàng  Giao diện trang nhập kho Cho phép người dùng xem thông tin phiếu nhập cách tổng quan bao gồm thông tin kho nhập, tình trạng phiếu nhập, ngày nhập người nhập, tổng tiền phiếu nhập nợ tiền 92 Hình 3.16: Danh sách phiếu nhập 93 Giao diện tạo phiếu nhập cho phép người dùng tiến hành tạo phiếu nhập chọn nhà cung cấp sản phẩm cách dễ dàng Thuận tiện với giao diện đơn giản hiệu Hình 3.17: Giao diện trang tạo phiếu nhập Giao diện chi tiết phiếu nhập cung cấp cho người dùng chi tiết phiếu nhập đảm bảo thông tin sác nhà cung cấp mặt hàng nhập thông tin toán 94 Hình 3.18: Chi tiết phiếu phiếu nhập KẾT LUẬN Đề tài “Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng Doanh nghiệp tư nhân Kim Khí Quang Na” xây dựng ngôn ngữ PHP MySQL chức chưa đầy đủ, góp phần vào việc nâng cấp phát triển hệ thống thông tin vấn đề “Quản lý bán hàng” Chương trình góp phần giải vấn đề an toàn bảo mật liệu chưa triệt để Công việc cập nhật, tìm kiếm liệu thuận lợi cho người sử dụng cập nhật hay tìm kiếm thông tin hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp… Trong thời gian nghiên cứu làm báo cáo em nhận giúp đỡ nhiệt 95 tình thầy giáo Ths.Đỗ Đình Cường giúp em hiểu thêm đề tài Từ thiết hoàn thành hệ thống “Quản lý bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân Kim khí Quang Na”, em thấy hệ thống có ưu điểm sau:  Tạo điều kiện dễ dàng cho người sử dụng chương trình  Dữ liệu đảm bảo an toàn, độ xác cao  Giảm tối thiểu thời gian truy nhập tìm kiếm liệu Tuy nhiên, đề tài rộng phức tạp trình khảo sát nên đề tài sâu vào tìm hiểu xây dựng chương trình quản lý phương diện hệ thống Quản lý Bán hàng Các thao tác tìm kiếm chưa linh động, mẫu cập nhật chưa đầy đủ, chức đơn giản, không thích hợp với hệ thống quản lý lớn Định hướng phát triển cho phần mềm tương lai Xây dựng chương trình quản lý bán hàng có sử dụng internet để thông tin đồng với nhau, dễ sử dụng đồng thời dễ kiểm xoát trình thực Có thêm chức kiểm xoát trình thao tác user cấp quyền sử dụng chương trình Em xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, tháng 06 năm 2016 Sinh viên thực Phạm Văn Tâm 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Thiên Bằng (2005), Giáo Trình Nhập Môn PHP & MySQL Xây Dựng Ứng Dụng Web, Nhà Xuất Bản Lao động - Xã hội [2] Phạm Hữu Khang (2007), Xây Dựng Ứng Dụng Web Bằng PHP Và MySQL, Nhà Xuất Bản Phương Đông [3] Nguyễn Trường Sinh (2005), Sử Dụng PHP & MySQL Thiết Kế Web Động, Nhà Xuất Bản Thống kê [4] Nguyễn Tấn Trường (2005), Hướng Dẫn Thực Hành PHP Và MySQL Toàn Tập, Nhà Xuất Bản Thanh Niên [5] http://getbootstrap.com, Framework CSS tiếng thịnh hành năm 2016 với giao diện đẹp responsive [6] https://www.codeigniter.com, PHP Framework cho developer dùng cho việc xây dựng ứng dụng web theo chuẩn MVC 97 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN Thái nguyên, ngày…tháng 06 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn 98 99 ... tài Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho Doanh nghiệp tư nhân Kim Khí Quang Na Đây đề tài không song chưa phổ biến trình quản lý bán hàng Vì vậy, em nghiên cứu đề tài với hy vọng góp phần. .. Nam Đồng thời, phát triển quan hệ thương mại với đối tác khu vực Đông Nam Á  Hiện trạng quản lý kinh doanh công ty 25 Hiện nay, Ngành quản lý kinh doanh nói chung Doanh nghiệp tư nhân Kim Khí. .. khảo sát tìm hiểu thực tế quy trình quản lý kinh doanh Công ty, nắm số trạng Công ty sau: Doanh nghiệp tư nhân Kim Khí Quang Na Doanh Nghiệp chuyên kinh doanh mặt hàng sắt thép (U, I, V) , hộp vuông,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân kim khí quang na , Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân kim khí quang na , Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng cho doanh nghiệp tư nhân kim khí quang na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay