Ứng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang

62 179 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:27

LỜI CẢM ƠN Qua 10 tuần thực khóa luận với giúp đỡ tạo điều kiện Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên, hướng dẫn trực tiếp, bảo tận tình thầy Lê Anh Tú, em hoàn thành khóa luận với báo cáo chương trình thời gian quy định Với khả thời gian có hạn nên không tránh khỏi sai sót, em mong nhận quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện Thầy, Cô để em hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Liên sơn tận tình giúp đỡ em trình làm khóa luận, thu thập tài liệu, giải đáp thắc mắc liên quan đến đề tài Em xin chân thành cảm ơn tất Thầy, Cô Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thông tin truyền thông – Đại học Thái nguyên Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Lê Anh Tú bảo, hướng dẫn em suốt trình làm khóa luận để em hoàn thành tốt chương trình báo cáo Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Giang, ngày tháng năm 2016 Sinh viên thực LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp “ỨNG DỤNG GOOGLE CALENDARS TRONG CÔNG TÁC LẬP LỊCH SỰ KIỆN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN SƠN” em thực hướng dẫn tận tình thầy Lê Anh Tú Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thông tin truyền thông – Đại học Thái nguyên giúp đỡ cán giáo viên, nhân viên trường Mọi trích dẫn tài liệu ktham khảo mà em sử dụng có ghi rõ nguồn gốc Em xin cam đoan toàn nội dung báo cáo khóa luận em tự tìm hiểu, nghiên cứu định hướng thầy hướng dẫn Nội dung khóa luận không chép vi phạm quyền từ công trình nghiên cứu Nếu lời cam đoan không em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Giang, ngày tháng Sinh viên thực năm 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG .8 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ LẬP LỊCH SỰ KIỆN 1.1 Quản lý thời gian làm việc 1.1.1 Khái niệm thời gian .8 1.1.2 Phân loại thời gian .9 1.1.3 Quản lý thời gian .11 1.1.4 Lập kế hoạch quản lí thời gian 13 1.1.5 Sơ đồ quản lý thời gian 17 1.1.6 Thông tin trình quản lý 18 1.2 Khát quát kiện 22 CHƯƠNG .26 XÂY DỰNG QUY TRÌNH LẬP LỊCH SỰ KIỆN TẠI TRƯỜNG THCS 26 LIÊN SƠN– BẮC GIANG 26 2.1 Khảo sát trạng Trường THCS Liên Sơn –Bắc Giang .26 2.1.1 Vị trí địa lý 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.1.3 Chức 27 2.1.4 Nhiệm vụ, quyền hạn .27 2.2 Thực trạng công tác lập lịch kiện Trường THCS Liên Sơn 28 2.3 Phương pháp lập lịch kiện 28 2.3.1 Các thành phần tham gia kiện .28 2.3.2 Các loại hình kiện 30 2.3.3 Một số ý nghĩa tác động kiện 33 2.3.4 Phương pháp lập lịch kiện tuần .36 2.4 Xây dựng quy trình lập lịch làm việc tuần Trường THCS Liên Sơn 38 CHƯƠNG .40 ỨNG DỤNG GOOGLE CALENDARS TRONG CÔNG TÁC LẬP LỊCH SỰ KIỆN TẠI TRƯỜNG THCS LIÊN SƠN .40 3.1 Đặt vấn đề 40 3.2 Giới thiệu Google Calendar 40 3.2.1 Giới thiệu 40 3.2.2 Quản lý chia sẻ lịch .41 3.2.3 Tạo hẹn (sự kiện) chi tiết 50 3.2.4 Xem lại chỉnh sửa nội dung kiện (cuộc hẹn) .54 3.3 Một số kết đạt việc ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện Trường Trung học sở Liên Sơn – Bắc Giang 55 3.3.1 Mở tiện ích Google Calendar 55 3.3.2 Đặt lịch làm việc tuần Trường Trung học sở Liên Sơn – Bắc Giang .56 3.3.3 Tô màu cho kiện (Lịch) .58 3.3.4 Google Calendar cho phép ép thêm người vào kiện (lịch) 58 3.3.5 Tạo cho lịch thêm sinh động .59 3.3.6 Tính đồng lịch Google Calendar 59 KẾT LUẬN .61 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Sơ đồ quản lý thời gian hiệu quả………………………………………… 18 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức trường THCS Liên Sơn…………………………….….28 Hình 2.2 Ý nghĩa tác động kiện……………………………………………35 Hình 2.3 Quy trình lập lịch kiện tuần trường THCS Liên Sơn…………… …39 Hình 3.1 Màn hình Goole Calendar……………………………………… ……42 Hình 3.2 Quản lý danh sách lịch mình………………………………… ….43 Hình 3.3 Màn hình tạo them lịch mới…………………………………… ………….44 Hình 3.4 hình ví dụ việc tạo lịch mới…………………………………….…45 Hình 3.5 Danh sách lịch tôi…………………………………………………… 46 Hình 3.6 Menu lịch Công việc (được chia sẻ từ tài khoản khác)và lịch trực vừa tạo…………………………………………………………………………………… 46 Hình 3.7 Lời nhắc thông báo………………………………………… …………48 Hình 3.8 Thêm lời nhắc………………………………………………………………48 Hình 3.9 Nhận nhắc việc qua SMS……………………………… …………………49 Hình 3.10 Cho phép lịch lịch tuần…………………………… ………….50 Hình 3.11 Màn hình chức chung để quản lý lịch hình……50 Hình 3.12 Thêm lịch đồng nghiệp……………………………………………………51 Hình 3.13 Chia sẻ lịch tới đồng nghiệp………………………………………………51 Hình 3.14 Tạo kiện chi tiết…………………………………………………… …52 Hình 3.15 Màn hình thực công việc…………………… …………………52 Hình 3.16 Cách thiết lập kiện diễn nhiều lần……………… …………………53 Hình 1.17 Thêm khách vào kiện…………………………………….…………….54 Hình 3.18 Cách tạo lịch kiện………………….……………………………55 Hình 3.19 Xem lại chỉnh sửa nội dung kiện……………………………………55 Hình 3.20 Đăng nhập Gmail…………………………………………………………….… 56 Hình 3.21 Màn hình sau đăng nhập gmail……………………………………….57 Hình 3.22 Màn hình giao diện Google Calendar……………………………….57 Hình 3.23 Tạo lịch (sự kiện)…………………………………………………………58 Hình 3.24 Lịch làm việc tuần trường THCS Liên Sơn…………………… ……59 Hình 3.25 Tô màu cho lịch (sự kiện)…………………………………………………59 Hình 3.26 Thêm người kiện (lịch)……………………………………… …60 Hình 3.27 Tạo cho kiện (lịch)……………………………… ………………60 Hình 3.28 Đồng hóa Google Calendar…………………… ……………………62 LỜI NÓI ĐẦU *) Lý chọn đề tài Như biết năm gần đây,cùng với đời phát triển nhanh chóng máy tính điện tử, công cụ lưu trữ xử lý thông tin làm tăng khả nghiên cứu vận hành hệ thống lớn phức tạp Hệ thống thông tin ngành mũi nhọn công nghệ thông tin, có ứng dụng quản lý kinh tế đặc biệt quản lý doanh nghiệp Việc ứng dụng tin học công tác văn thư phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày trở lên hiệu Nó giúp nâng cao hiệu công việc, đưa báo cáo, số liệu thống kê cách xác, kịp thời Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học tiết kiệm nhiều thời gian, công sức người, làm giảm nhẹ máy quản lý vốn cồng kềnh từ trước đến Tuy nhiên quan nhà nước, đặc biệt quan trường học việc ứng dụng phần mềm chuyên dụng vấn đề gặp không khó khăn Việc ứng dụng tin học chưa đáp ứng yêu cầu lãnh đạo quan Điều làm ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu công việc quan Chính hiểu tồn mà em chọn đề tài: “Ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện trường THCS Liên Sơn – Bắc Giang” Thông qua đề tài này, em muốn tìm hiểu kỹ phần mềm Google Calendar, từ làm sở để ứng dụng phần mềm vào công tác lập lịch kiện Trường THCS Liên Sơn – huyện Tân Yên – Bắc Giang nhằm xây dựng để cải thiện công tác lập lịch kiện trở lên hiệu Bài thực tập kết cấu bao gồm phần:  Chương 1: Tổng quan quản lý thời gian làm việc lập lịch kiện  Chương 2: : Xây dựng quy trình lập lịch kiện Trường THCS Liên Sơn – huyện Tân Yên – Bắc Giang  Chương 3: Ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ LẬP LỊCH SỰ KIỆN 1.1 Quản lý thời gian làm việc 1.1.1 Khái niệm thời gian Thời gian vô quý báu cá nhân tổ chức Dù công việc nào, phải biết quản lý thời gian Con người tổ chức công việc hiệu không tự tổ chức cho không quản lý thời gian làm việc Thời gian tài nguyên hoi Việc tự tổ chức xếp cách khoa học công việc nghĩa tổ chức sử dụng cách có hiệu quỹ thời gian cho cá nhân hay tổ chức quản lý công việc Vì vậy, cần xây dựng chương trình làm việc xác định rõ quỹ thời gian dành cho việc nhỏ, quan trọng dành nhiều thời gian cho việc lớn, quan trọng Tính chất phức tạp tổ chức ngày khiến cho người phải thực quan tâm đến việc xếp chương trình cho tận dụng thời gian tốt để đạt hiệu cao công việc Cần phải thích ứng để xác định đắn, thận trọng điều quan trọng thật cho dù cá nhân hay tổ chức Vì vậy, cần phải suy tính trước bắt đầu chương trình hành động để tận dụng tối đa thời gian có Thời gian thứ quan trọng không lấy lại Nếu trình lý hóa nói chung, tương tác hạt đơn giản từ “ trình” thời gian định nghĩa sau: “Thời gian thuộc tính tự nhiên, đặc trưng cho trật tự mức độ trình” Thời gian khái niệm cho biết trật tự diễn biến Giữa hai kiện A B, kiện có trước, kiện có sau Nó cho phép ta có đại lượng để đo khoảng đo khoảng trống kiện Thứ tự trình trình quan hệ nhân – mà ta thấy ngày Quan hệ nhân – tính chất quan trọng thời gian mà mà biến đổi theo thời gian xảy theo chiều định Bên cạnh đó, thời gian khái niệm triết học, biến đổi nhanh hay chậm, theo trật tự định Thời gian cho người không cất giữ níu kéo 1.1.2 Phân loại thời gian Thời gian phạm trù triết học, theo phát triển ngành khoa học khác thời gian có khái niệm khác thời gian tâm lí (triết học), thời gian sinh lí (sinh lí học), thời gian thiên văn (thiên văn học), thời gian địa chất (khảo cổ học), tiến khoa học làm cho thời gian thêm đa dạng xác Thời gian tâm lí: mang tính chủ quan, thời gian tâm trí chúng ta, thời gian ta tính toán chia thành ngày để quản lý lập kế hoạch Loại thời gian thường trôi qua nhanh chậm Một đạo sư kỉ 20 – Krishnamurti trao đổi với nhà vật lí lượng tử David Bohm phát biểu: “Cái trở thành tệ hại nhất, thời gian, nguồn gốc đích thực nguồn xung đột”, ông lên án thời gian tâm lí xung đột, thời gian kẻ thù người Thời gian tâm lý xác định nhờ cấu trúc não hồi hải mã hay thùy thái dương Tổn thương dẫn tới rối loạn trí nhớ không truy xuất ký ức khứ hay tạo ký ức Tuy nhiên việc giải đoán thời gian phụ thuộc vào cảm xúc hoạt động tinh thần cao cấp khác Và nguyên quan niệm xem dòng thời gian ảo giác, tức đặc tính chủ quan trí óc, thuộc tính khách quan vũ trụ Cuối cùng, quan niệm thời gian phụ thuộc vào chiều kích văn hóa xã hội Thời gian sinh lí: thường không đều, có người già trước tuổi, có người trẻ so với tuổi tác, có người tuồi cao mà tâm hồn trẻ Sinh lí học cho thời gian phản ánh đặc tính liên hệ với môi trường, khái niệm mô tả đồng hồ sinh học, sinh vật động vật có khả đo thời gian, tiến trình sống chúng xác định nhịp ngày, theo chu kì sinh học Người ta chứng minh sinh vật, nhịp sinh học chúng định biến đổi có nhịp môi trường địa chất ( nhà thực vật học Linne làm “ đồng hồ hoa”, ông trồng nhiều bồn hoa, bồn loài nở vào ngày Tiến sĩ Douglass nghiên cứu vòng tăng trường năm thông vàng Arizona (USA) nhận thấy tế bào gỗ sinh vào mùa xuân đầu mùa hạ, lúc có mưa lớn tròn, bao bọc vách mỏng có màu nhạt, sinh vào lúc hạ sang thu ngày nhỏ, dẹt) Douglass nhà thực vật học mà nhà thiên văn học, ông nhận thấy vết đen mặt trời theo chu kì hoạt động 11 năm chúng có liên quan đến phát triển cối địa cầu, để lại dấu hiệu cối, vòng cho biết độ tuổi Khám phá ông dùng làm phương pháp đo thời gian có ích cho khảo cổ học Thời gian thiên văn xác định xác theo phương pháp định vị khoa học Trong thời gian đo địa chất, người ta nối liền thời gian với tiền trình diễn bên đất đá hóa thạch, đồng hồ dùng trình biến đổi phóng xạ nguyên tố hóa học uranium 238, carbon 14, kalium 40… Sau thời gian định gọi “nửa đời”, số lượng nguyên tử phóng xạ ban đầu giảm nửa, tiếp tục thế, nửa đời carbon 14 5570 năm, uranium 238 4,5 tỉ năm… Trong vật lí học thời gian nối liền với đặc tính nguyên tử, ví dụ phân tử ammoniac NH3 có cấu trúc hình tháp với ba phân tử Hidrogenium(H) đáy phân tử nitrogen(N) Nhưng có nguyên tử N’ đối xứng với nguyên tử N qua mặt phẳng HHH, nguyên tử N dao động hai vị trí cân theo chu kì xác định 23,87 tỉ lần giây Đồng hồ nguyên tử đời dựa nguyên lí đời vào năm 1948 Kể từ năm 1967, đơn vị thời gian giây không nối liền với chu kì Trái Đất quanh trục Trái Đất quay không chậm dần ảnh hưởng triều lực mặt trăng, phải tính theo chu kì xạ nguyên tử cesium, chu kì không thay đổi, có tần số 192 631 770 Hz Hiện nay, thành tựu quang học lượng tử nâng cao độ xác phép đo thời gian lên mức 0,000.000.000.000.1 giây đáp ứng yêu cầu nhà khoa học Trong vật lý học, thời gian mà đồng hồ xác đo Với nhà toán học, không gian chiều, xem liên tục, chia thành “thời khắc”, giống ảnh cuộn phim Với số đông, thời gian trôi từ khứ qua để tới tương lai Trong thuyết Tương đối, thời gian chiều thứ tư vũ trụ, điều nghĩa đồng với ba chiều không gian, công thức tính khoảng cách không thời gian khác công thức tính khoảng cách không gian Sự phân biệt không gian thời gian bệ đỡ cho quan hệ nhân quả, vốn có vai trò thiết yếu vận hành vũ trụ Tuy nhiên, số nhà vật lý tin rằng, thang bậc Planck (10-33 cm 10-43 giây), thang bậc nhỏ có ý nghĩa vật lý, không gian thời gian không chia tách với Như vậy, ta kết luận rằng, hữu ý thức tồn có nhiều loại thời gian mô tả theo ý thức người tùy theo tâm trạng, nhu cầu người thời gian định dạng, hạnh phúc thời gian trôi qua nhanh, đau khổ thời gian vô tận, nhà khoa học xác định tuổi vật thời gian địa chất xuất hiện…khi ngồi thiền kể từ lúc xuất tứ thiền vào trạng thái thiền định cao 10 Hình 3.9 Nhận nhắc việc qua SMS Quy trình đăng ký số điện thoại: B1: Nhập số điện thoại bạn, nên thay số đầu +84 B2: Bấm Gửi mã xác minh, gmail gửi mã xác minh đến cho bạn qua tin nhắn SMS B3: Mở tin nhắn, lấy mã nhập vào phần Mã xác minh, bấm Hoàn thành cài đặt - Kết thúc việc thiết lập lời nhắc - Thiết lập cuối menu lựa chọn màu sắc lịch, bạn chọn màu khác cho lịch khác nhau, để dễ nhận biết nhìn lịch tuần chi tiết bên phải hình CHÚ Ý: Bạn cho phép lịch lịch tuần cách bấm vào tên lịch tương ứng, ô vuông trước lịch có màu trắng, tức lịch không hiển thị, có màu khác lịch hiển thị: 48 Hình 3.10 Cho phép lịch lịch tuần Gmail cung cấp chức chung để quản lý lịch hình, bạn truy cập chức thông qua việc bấm vào hình tam giác nhỏ sau Lịch tôi, chọn Cài đặt Hình 3.11 Màn hình chức chung để quản lý lịch hình Mục cho phép bạn ẩn lịch danh sách, thiết lập thông báo cho lịch, chia sẻ lịch, tạo xóa lịch Ở bạn tiến hành Nhập lịch từ iCal MS Outlook xuất lịch định dạng ics để nhập vào hệ thống Phần Lịch khác lịch mà bạn xem, bạn đăng ký hủy đăng ký để không hiển thị lịch lịch tuần Ở bạn thêm lịch đồng nghiệp, thêm lịch thông qua đường dẫn trực tiếp lịch, duyệt qua lịch ưa thích Sau chức phổ biến liên quan tới phần mà người dùng hay sử dụng công tác văn phòng mình: 49 - Thêm lịch đồng nghiệp: bấm vào mũi tên nhỏ bên phải chữ Lịch khác, chọn Thêm lịch đồng nghiệp, nhập địa email đồng nghiệp vào hộp thoại xuất hình, bấm Thêm để thêm Hình 3.12 Thêm lịch đồng nghiệp Sau bấm thêm, Gmail yêu cầu bạn gửi thông báo đến người bạn đề nghị việc chia sẻ (phải có đồng ý người mà bạn muốn xem lịch bạn xem lịch đồng nghiệp) Bạn bấm nút Gửi yêu cầu, chờ phản hồi từ phía đồng nghiệp bạn Đồng nghiệp bạn nhận email có nội dung tương tự sau: Hình 3.13 Chia sẻ lịch tới đồng nghiệp 3.2.3 Tạo hẹn (sự kiện) chi tiết Để tạo hẹn (sự kiện), bạn thực theo cách: *)Cách 1: 50 - Bấm nút Tạo lịch tháng bên trái hình - Bấm vào hình tam giác nhỏ bên phải Lịch muốn thêm kiện chọn Tạo kiện lịch Hình 3.14 Tạo kiện chi tiết Màn hình Tạo kiện xuất hiện, cho phép bạn thực công việc: Hình 3.15 Màn hình thực công việc - Nhập tên kiện (cuộc hẹn) vào dòng tiêu đề - Sau thời gian diễn kiện - Tích hộp thoại ngày để xác định kiện diễn ngày - Tích vào Lặp lại để thiết lập cho kiện diễn nhiều lần: 51 Hình 3.16 Cách thiết lập kiện diễn nhiều lần - Địa điểm diễn kiện (cuộc hẹn) - Lịch: kiện gán vào lịch danh sách lịch bạn - Mô tả: diễn giải chi tiết ý nghĩa kiện (cuộc hẹn) - Tài liệu đính kèm: bấm vào để bổ sung tài liệu cho kiệ - Màu kiện: lựa chọn màu sắc hiển thị kiện lịch tuần - Lời nhắc: Lựa chọn nhắc nhở qua SMS, Email hay cửa sổ xuất hình, bạn bấm vào Thêm lời nhắc để đồng thời lựa chọn nhiều phương pháp nhắc nhở khác - Hiển thị trạng thái: thay đổi tình trạng hiển thị (status) bạn hệ thống Gmail - Bảo mật: lựa chọn bảo mật cho kiện Mặc định (theo thiết lập Lịch), Công cộng (người khác xem nội dung kiện), Riêng tư (chỉ người có quyền hạn xem chi tiết kiện) - Thêm khách: bổ sung danh sách người mời tham gia kiện email, bạn nhập địa email người bạn muốn mời tham gia kiện bấm nút Thêm, bạn xóa bớt danh sách khách mời, cho phép khách mời quyền “Sửa đổi kiện, Mời người khác, Xem danh sách khách mời” Người mời nhận Email thông báo có dạng: 52 Hình 3.17 Thêm khách vào kiện Nếu muốn tham gia kiện, bấm nút Có Email, kiện tự động cập nhật vào lịch người khách mời Nếu khách có quyền sửa kiện, nút thêm chi tiết cho phép khách mời thay đổi nội dung kiện *) Cách 2: Một phương pháp tạo lịch khác tiện lợi hơn, bạn chọn trực tiếp khoảng thời gian kiện diễn lịch tuần thông qua thao tác kéo thả VD: Để tạo kiện từ 14h00 đến 16h00 ngày 1/11/2012, bạn chuyển lịch đến ngày tương ứng, lịch tuần hiển thị tuần có chứa ngày Bạn bấm chuột vào mốc 14h00, giữ chuột trái di đến mốc 16h00, sau nhả chuột, hộp thoại tạo kiện ra: 53 Hình 3.18 Cách tạo lịch kiện Để tạo nhanh, bạn cần nhập tên kiện phần Nội dung, chọn Lịch bấm Tạo kiện, để thiết lập đầy đủ thông số cách tạo truyền thống trên, bạn bấm nút Chỉnh sửa kiện 3.2.4 Xem lại chỉnh sửa nội dung kiện (cuộc hẹn) Trên phần lịch tuần chi tiết bên phải hình, danh sách kiện hiển thị theo khoảng thời gian diễn kiện, bạn bấm vào kiện, hộp hội thoại có nội dung tương tự xuất hiện: Hình 3.19 Xem lại chỉnh sửa nội dung kiện Trên hộp hội thoại này, bạn đọc thông tin chi tiết kiện tên, địa điểm, thời gian, người tham gia, chí đồ Google Map kiện Nếu 54 muốn xóa kiện, bạn bấm vào nút Xóa, kiện Lặp lại chuỗi kiện, Gmail hỏi bạn muốn xóa hết tất kiện, hay kiện Tương tự với chức Chỉnh sửa kiện, bạn bấm chọn tiến hành thao tác chỉnh sửa giống tạo kiện 3.3 Một số kết đạt việc ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện Trường Trung học sở Liên Sơn – Bắc Giang 3.3.1 Mở tiện ích Google Calendar - Đầu tiên truy cập gmail.com Tại cửa sổ Gmail bắt đầu đăng nhập tài khoản Hình 3.20 Đăng nhập Gmail Nếu bạn chưa có tài khoản gmail ta tạo tài khoản gmail sau tiến hành đăng nhập Sau đăng nhập nhìn thấy góc phải phía hình có hiển thị chức Google calendar chín ô vuông nhỏ Ta kích chuột vào sau chọn “Lịch” 55 Hình 3.21 Màn hình sau đăng nhập gmail Sau chọn xong xuất hình giao diện Google calendar Hình 3.22 Màn hình giao diện Google Calendar 3.3.2 Đặt lịch làm việc tuần Trường Trung học sở Liên Sơn – Bắc Giang Như hình nhìn thấy cột bên trái hiển thị ngày tháng đăng nhập Tiếp theo đến cột múi giờ: ngày có 24 tiếng hiển thị 24 tiếng Bên phải nhiều cột: thứ 2, thứ 3…Vì chọn lịch tuần nên hiển thị ngày Để đặt lịch cần kích chuột vào múi mà kiện diễn Ví dụ như: Sự kiện chào cờ đầu tuần diễn vào 7h thứ hai ta kích vào múi 7h 56 ngày thứ 2.Hoặc vào “Tạo” sau tiến hành lập lịch sau chọn “Lưu” để lưu kiện vừa tạo Hình 3.23 Tạo lịch (sự kiện) Dưới lịch làm việc tuần Trường Trung học sở Liên Sơn từ thứ hai ngày 23 tháng năm 2016 đến chủ nhật ngày 29 tháng năm 2016 57 Hình 3.24 Lịch làm việc tuần trường THCS Liên Sơn 3.3.3 Tô màu cho kiện (Lịch) Muốn nhận biết kiện quan trọng, kiện không quan trọng ta tô màu cho kiện cách: nhấn trực tiếp vào kiện vừa tạo, sau xuất bảng màu, ta chọn màu sau lưu lại Hình 3.25 Tô màu cho lịch (sự kiện) 3.3.4 Google Calendar cho phép ép thêm người vào kiện (lịch) Ta việc nhấn trực tiếp vào kiện vừa tạo/Thêm khách/Nhập email người muốn ép/ Thêm/Lưu/ Gửi Google Calendar gửi trực tiếp kiện (lịch) cho người Hình 3.26 Thêm người kiện (lịch) Đây tính hay hiệu ta áp dụng nhóm có nhiều người, tạo kiện ép người nhóm vào Google Calendar gửi cho người qua email để người biết có hẹn hay kiện diễn ra, để không bỏ sót hẹn hay kiện 58 3.3.5 Tạo cho lịch thêm sinh động Tính Google calendar tô điểm cho lịch thêm đẹp Trước tiên ta chọn biểu tượng cài đặt/Cài đặt/ Labs/Ảnh nền/Bật/Lưu Sau bật tính này, ta tiếp tục vào cài đặt/Nền lịch/Chọn hình ảnh/ Chỉnh/ Lưu Hình 3.27 Tạo cho kiện (lịch) 3.3.6 Tính đồng lịch Google Calendar Để đồng lịch Google Calendar ta làm sau: Mở ứng dụng Settings Nhấp vào Mail, Contact & Calendar Nếu bạn thêm tài khoản gmail bạn vào iOS, nhấp vào bên mục Accounts Mở ứng dụng Lịch Nếu bạn chưa thêm tài khoản Gmail bạn, nhấp vào Add Acount… mục Accounts Chọn Google Bây giờ, nhập chi tiết (tên người dung, mật tên) vào vị trí cần thiết Lưu ý: Nếu bạn sử dụng bước xác minh, phải nhập mật ứng dụng cụ thể thay mật thông thường Tiếp theo, sau tài khoản xác minh máy chủ, cung cấp tùy chọn để bật chức đồng cho Mail, Calendars Notes (Thư, Lịch Ghi chú) Hãy chắn bạn kích hoạt ứng dụng Lịch bước 59 Quá trình nghe dễ dàng Nhưng bạn làm tất thao tác đồng hóa iOS sau nâng cấp lên iOS ứng dụng Lịch Google bị biến mục ứng dụng bạn Việc khắc phục vấn đề đơn giản Sau hướng dẫn cụ thể: Vào Settings > Mail, Contact & Calendar Dưới Accounts, nhấp vào tài khoản Gmail Ở bên phải mục tài khoản Gmail , bạn thấy Delete Account Hãy nhấp vào Xóa tài khoản hoàn toàn Bây giờ, làm theo bước để tái bổ sung tài khoản Gmail bạn Nếu bạn sử dụng tài khoản Exchange CalDAV để thêm vào ứng dụng lịch điều khiến yếu tố liên quan bị thay đổi việc xảy lỗi điều thường thấy Thực tế hầu hết vấn đề đồng hóa bắt nguồn từ nguyên nhân tài khoản Exchange hay CalDAV-những tải khoản mà bạn sử dụng để bổ sung ứng dụng Lịch Một điều mà bạn phải làm đến mục Google Mobile Sync(từ iPhone hay iPad bạn) sau chọn tất kiểu lịch mà bạn muốn đồng hóa với ứng dụng Calendar Về bản, bạn phải cho Google biết bạn muốn sử dụng loại lịch iOS Sau đó, thực bước để khắc phục cố không mong muốn Hì nh 3.28 Đồng hóa Google Calendar 60 KẾT LUẬN Rất nhiều người có hàng trăm công việc phải nhớ ngày, việc quên số nhỏ núi công việc hàng ngày điều khó tránh khỏi, bạn không tự tạo cho người quản gia nhắc việc tự động thông qua thiết bị mà bạn mang theo bên điện thoại di động? Google Calendar công cụ quản lý thời gian phổ biến sử dụng nhiều Bản chất ứng dụng lịch nên Google Calendar giúp tổng hợp kiện sống hiển thị theo lịch trình thời gian Tuy nhiên, Google Calendar tiếng với khả chạy độc lập tảng (web mobile) khả tích hợp với ứng dụng khác (đặc biệt ứng dụng hệ sinh thái Google GMail, Google Plus…) Nếu phối hợp sử dụng tốt tính trên, Google Calendar bạn trở thành trợ thủ đắc lực giúp bạn quản lý thời gian tốt Google Calendar không công cụ đơn thuần, mà trở thành nút thông tin trung tâm, tích hợp hoàn hảo với ứng dụng hay nguồn thông tin khác để giúp bạn hoạch định sống Thông qua việc nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện trường THCS Liên Sơn – Bắc Giang, em nhận thấy có ưu nhược điểm sau: Ưu điểm: Google Calendar công cụ giúp tạo lịch làm việc cá nhân tạo kiện Google Calendar giúp chia sẻ lịch kiện tới người cách nhanh chóng đặc biệt sử dụng thông thạo Google Calendar giúp không bỏ sót hẹn Đây tính hay Google Calendar Nhược điểm: Sau ứng dụng tiện ích Google Calendar quan mình, em nhận thấy hạn chế cách chia sẻ người mà muốn chia sẻ phải sử dụng dịnh vụ Google Calendar, nhiều người chưa hiểu tính hiệu nên e dè, ngại áp dụng Đề tài cần hoàn chỉnh nữa, bổ sung ý thiếu sót hay loại bỏ ý thừa Chương trình ứng dụng Google Calensar chưa hoàn thiện, cần chỉnh sửa để đưa vào hoạt động kết cao 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Lưu Văn Nghiêm, (2009), Tổ chức kiện, Đại học kinh tế Quốc dân [2] Google, (2014), Hướng dẫn sử dụng google Calendar, Google Inc [3] Trường THCS Liên Sơn, (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm học 2015-2016 [4] TS Nguyễn Thị Mỹ Thanh, (2012), Giáo trình quản trị tổ chức kiện lễ hội, NXB Lao Động – Xã Hội [5] TS Lưu Kiếm Thanh, (2015), Kỹ tổ chức kiện, Học viện hành Quốc Gia 62 ... nghiệp ỨNG DỤNG GOOGLE CALENDARS TRONG CÔNG TÁC LẬP LỊCH SỰ KIỆN TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN SƠN” em thực hướng dẫn tận tình thầy Lê Anh Tú Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường Đại học Công... Thực trạng công tác lập lịch kiện Trường THCS Liên Sơn Tại trường THCS Liên Sơn, công tác lập lịch kiện diễn thủ công, chưa áp dụng ứng dụng hay phần mềm vào công tác lập lịch kiện Hàng tuần, Hiệu... trình lập lịch kiện Trường THCS Liên Sơn – huyện Tân Yên – Bắc Giang  Chương 3: Ứng dụng Google Calendar công tác lập lịch kiện CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN LÀM VIỆC VÀ LẬP LỊCH SỰ KIỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang , Ứng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang , Ứng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay