Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành android

74 179 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:24

LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Lê Nam Huy – môn công nghệ phần mềm định hướng tận tình giúp đỡ, động viên em trình thực đề tài đồ án Thầy luôn theo sát bảo em mặt chưa để em hoàn thành đề tài cách tốt Em xin chân thành cảm ơn thầy! Em xin cảm ơn người bạn gia đình nhiệt tình giúp đỡ, động viên em học tập, phấn đấu vượt qua khó khăn suốt năm năm học tập rèn luyện Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông Cuối cùng, em xin cảm ơn tất thầy cô giáo Trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông, dạy dỗ, bảo kiến thức, tri thức khoa học học kinh nghiệm sống suốt trình học tập, rèn luyện Nhà trường, để em có đầy đủ kiến thức hành trang bước vào sống Trong trình thực đề tài chắn nhiều thiếu sót mà thân em chưa thể rút Em mong nhận quan tâm, đóng góp thầy cô giáo bạn bè Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Phạm Duy Duy LỜI CAM ĐOAN Đề tài em thực sở kiến thức tích lũy trình học tập, giúp đỡ tận tình thầy cô, bạn bè với số tài liệu quý báu mà em sưu tầm kho tàng tri thức Internet vô tận Em xin cam đoan không chép nguyên đồ án tốt nghiệp hay đề tài nghiên cứu khoa học Nếu sai, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước kỷ luật trường đề Sinh viên Phạm Duy Duy MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Mô tả toán 1.2 Đặt vấn đề 1.3 Phương pháp tiếp cận giải vấn đề 1.4 Cơ sở lý thuyết 1.4.1 Lịch sử Android 1.4.2 Kiến trúc Android 1.4.4 Các thành phần dự án Android 12 1.4.5 Chu kỳ ứng dụng Android 14 1.4.6 Các thành phần giao diện Android 16 1.4.7 Đối tượng Activity Intent 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23 2.2 Tổng quan hệ thống 23 2.2.1 Mục tiêu hệ thống 23 2.2.2 Yêu cầu chung hệ thống 24 2.3 Phân tích thiết kế hệ thống 24 2.3.1 Các tác nhân tham gia hệ thống 24 2.3.2 Sơ đồ chức hệ thống 25 2.4 Biểu đồ lớp 27 2.5 Biểu đồ trạng thái 29 2.6 Biểu đồ trình tự 30 2.7 Danh mục bảng sở liệu 32 2.7.1 Bảng phương tiện giao thông 32 2.7.2 Bảng loại biển báo giao thông 35 2.7.3 Bảng biển số xe 37 2.8 Thiết kế giao diện 37 CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 38 3.1 Công nghệ công cụ 38 3.2 Giao diện ứng dụng 38 KẾT LUẬN 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 48 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Android Timeline Hình 1.2 - Cấu trúc stack hệ thống Android Hình 1.3 Máy ảo Android 11 Hình 1.4 Cấu trúc giao diện ứng dụng Android 17 Hình 1.5 Activity mặc định tạo project 21 Hình 1.6 Truyền liệu Activity 22 Hình 1.7 Các thuộc tính đối tượng Intent 22 Hình 2.1 Kiến trúc hệ thống ứng dụng 23 Hình 2.2 Biểu đồ use case tổng quát 25 Hình 2.3 Biểu đồ use case Tra cứu luật giao thông 25 Hình 2.4 Biểu đồ use case Biển báo giao thông 26 Hình 2.4 Biểu đồ use case Tra cứu biển số xe 27 Hình 2.5 Biểu đồ lớp chức Tra cứu luật giao thông 27 Hình 2.6 Biểu đồ lớp Biển báo giao thông 28 Hình 2.7 Biểu đồ lớp Tra cứu biển số xe 28 Hình 2.8 Biểu đồ trạng thái hoạt động 29 Hình 2.9 Biểu đồ trình tự chức Tra cứu luật giao thông 30 Hình 2.10 Biểu đồ trình tự chức Tra cứu biển báo giao thông 31 Hình 2.11 Biểu đồ trình tự chức Tra cứu biển số xe 32 Hình 3.1 Giao diện khởi động ứng dụng 38 Hình 3.2 Giao diện Navigation Menu 39 Hình 3.3 Giao diện lỗi vi phạm 40 Hình 3.4 Giao diện chi tiết lỗi vi phạm 41 Hình 3.5 Biển báo giao thông 42 Hình 3.6 Chi tiết biển báo giao thông 43 Hình 3.7 Giao diện biển số xe 44 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT  Mô tả toán Tên đề tài: Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android Nội dung toán đặt yêu cầu xây dựng ứng dụng cài đặt thiết bị di động cho phép người sử dụng thiết bị di động chạy hệ điều hành android tra cứu luật giao thông đường Việt Nam  Đặt vấn đề Cùng với phát triển mạnh mẽ Công nghệ thông tin hệ điều hành máy tính, hệ điều hành di động ngày trở nên quan tâm Các hệ điều hành tiêu biểu Windows Phone Microsoft; Symbian Motorola, Nokia Ericsson; iOs Apple… đặc biệt hệ điều hành chúng em muốn nói tới Android Google – hệ điều hành phổ biến giới An toàn giao thông vấn đề nhức nhối xã hội Mọi người tham gia giao thông ngày không am hiểu luật giao thông Vì vậy, ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android giúp người tham gia giao thông luật giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn, luật  Phương pháp tiếp cận giải vấn đề Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android Ứng dụng giúp người sử dụng tra cứu nhanh luật giao thông đường Việt Nam Ngoài ra, ứng dụng có hệ thống biển báo hiệu giao thông, vạch kẻ đường giúp người đường quy định Nắm sử dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình di động android Ngoài phải am hiểu tường tận luật giao thông đường Việt Nam, luật ban hành Cơ sở liệu trích từ nghị định 171/2013/NĐ-CP Quy định sử phạt hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt có sửa đổi dựa nghị định 107/2014/NĐ-CP Quy định sử phạt hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt  Cơ sở lý thuyết  Lịch sử Android Ban đầu, Android hệ điều hành cho thiết bị cầm tay dựa lõi Linux công ty Android Inc (California, Mỹ) thiết kế Công ty sau Google mua lại vào năm 2005 bắt đầu xây dựng Android Platform Các thành viên chủ chốt Android Inc gồm có: Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears and Chris White Hình 1.1 Android Timeline Và sau tiếp, vào cuối năm 2007, thuộc Liên minh Thiết bị Cầm tay Mã Nguồn mở (Open Handset Alliance) gồm thành viên bật ngành viễn thông thiết bị cầm tay như: Texas Instruments, Broadcom Corporation, Google, HTC, Intel, LG, Marvell Technology Group, Motorola, Nvidia, Qualcomm, Samsung Electronics, Sprint Nextel, T-Mobile, ARM Holdings, Atheros Communications, Asustek Computer Inc, Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, and Vodafone Group… Mục tiêu Liên minh nhanh chóng đổi để đáp ứng tốt cho nhu cầu người tiêu dùng kết tảng Android Android thiết kế để phục vụ nhu cầu nhà sản xuất thiết bị, nhà khai thác lập trình viên thiết bị cầm tay Phiên SDK lần phát hành vào tháng 11 năm 2007, hãng TMobile công bố điện thoại Android T-Mobile G1, smartphone dựa tảng Android Một vài ngày sau đó, Google lại tiếp tục công bố mắt phiên Android SDK release Candidate 1.0 Trong tháng 10 năm 2008, Google cấp giấy phép mã nguồn mở cho Android Platform Khi Android phát hành số mục tiêu kiến trúc cho phép ứng dụng tương tác với sử dụng lại thành phần từ ứng dụng khác Việc tái sử dụng không áp dụng cho dịch vụ mà áp dụng cho thành phần liệu giao diện người dùng Vào cuối năm 2008, Google cho phát hành thiết bị cầm tay gọi Android Dev Phone chạy ứng dụng Android mà không bị ràng buộc vào nhà cung cấp mạng điện thoại di động Mục tiêu thiết bị cho phép nhà phát triển thực thí nghiệm thiết bị thực chạy hệ điều hành Android mà ký hợp đồng Vào khoảng thời gian Google cho phát hành phiên vá lỗi 1.1 hệ điều hành Ở hai phiên 1.0 1.1 Android chưa hỗ trợ soft-keyboard mà đòi hỏi thiết bị phải sử dụng bàn phím vật lý Android cố định vấn đề cách phát hành SDK 1.5 vào tháng Tư năm 2009, với số tính khác Chẳng hạn nâng cao khả ghi âm truyền thông, vật dụng, live folder  Kiến trúc Android Mô hình tổng quát thành phần hệ điều hành Android Hình 1.2 - Cấu trúc stack hệ thống Android  Tầng ứng dụng Android tích hợp sẵn số ứng dụng cần thiết như: Contacts, Browser, Camera, Phone … tất ứng dụng chạy hệ điều hành Android viết Java  Application framework Bằng cách cung cấp tảng phát triển mở, Android cung cấp cho nhà phát triển khả xây dựng ứng dụng phong phú sáng tạo Nhà phát triển tự tận dụng thiết bị phần cứng, thông tin địa điểm truy cập, dịch vụ chạy nền, thiết lập hệ thống báo động, thêm thông báo để 10 60 Hình 3.4 Giao diện chi tiết lỗi vi phạm 61  Giao diện loại biển báo giao thông 62 63 Hình 3.5 Biển báo giao thông 64  Giao diện chi tiết biển báo giao thông tương ứng loại 65 66 Hình 3.6 Chi tiết biển báo giao thông  Giao diện tra cứu biển số xe 67 68 Hình 3.7 Giao diện biển số xe 69 KẾT LUẬN Sau thời gian làm việc nghiêm túc em hoàn thành song đồ án “Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android” Trong báo cáo em trình bày cụ thể từ việc tiếp cận toán, hướng giải vấn đề, đưa mô hình toán, kiến trúc tổng thể phân tích thiết kế để xây dựng ứng dụng, từ đưa cài đặt chos hệ thống, đưa giải pháp cho vấn đề xuất cài đặt, với số liệu kết test đưa vào nhằm đánh giá sơ hệ thống Với ứng dụng hoàn thành, thấy Ứng dụng tra cứu luật giao thông đường đáp ứng yêu cầu đặt ra, tra cứu luật giao thông đường nhà nước ban hành cách nhanh chóng thuận tiện  Kết đạt được: Xây dựng thành công ứng dụng Tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android Ứng dụng chạy hoạt động tốt máy giả lập thiết bị thật sử dụng hệ điều hành Android từ 3.0 trở lên Samsung Galaxy S3, S4 …, Samsung Galaxy Note Edge Lắm rõ quy định sử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắt Trong ứng dụng trính nội dung lĩnh vực đường Sử dụng thành thạo hệ quản trị sở liệu SQLite, thư viện Android Ứng dụng có giao diện đơn giản, thân thiện, bố trí hợp lý dễ sử dụng tất người sử dụng dị động hình cảm ứng Ứng dụng tải cài đặt thành công thiết bị  Định hướng phát triển: Cập nhật thường xuyên sửa đổi luật giao thông đường nhà nước ban hành 70 Thêm chức tự học lái xe, tra cứu thông tin xe ô – tô qua biển số Thêm chức cho phép người sử dụng đánh dấu luật mà thường hay sử dụng hay lỗi hay mắc phải tham gia giao thông để dễ dàng tìm kiếm Nâng cấp giao diện cho phù hợp với xu nhất, thân thiện với người dùng, dễ sử dụng 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] McGraw Hill, Android – A Programmer Guide (2008) [2] Grant Allen, Beginning Android (2012) [3] Mark L Murphy, The Busy Coder’s Guide to Android Development [4] Trang phát triển Android http://developer.android.com/ 72 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 73 74 ... dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android Ứng dụng giúp người sử dụng tra cứu nhanh luật giao thông đường Việt Nam Ngoài ra, ứng dụng có hệ thống biển báo hiệu giao thông, ... ứng dụng tra cứu luật giao thông đường hệ điều hành Android giúp người tham gia giao thông luật giao thông đường bộ, tham gia giao thông an toàn, luật  Phương pháp tiếp cận giải vấn đề Xây dựng. .. module nằm ứng dụng dùng để giao tiếp với database Dùng câu lệnh truy vấn sở liệu lấy liệu database hiển thị lên ứng dụng Traffic law:  Ứng dụng tra cứu luật giao thông xây dựng tảng Android Bao
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành android , Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành android , Xây dựng ứng dụng tra cứu luật giao thông đường bộ trên hệ điều hành android

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay