chuyên đề khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mỹ lộc – nam định

66 168 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:24

LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu tôi, có hỗ trợ thầy cô khoa chức Học viện ngân hàng Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu trước Những số liệu bảng biểu phụ vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác, thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng, kết báo cáo Hà nội, tháng 04 năm 2014 Tác giả Lê Thùy Linh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu làm báo cáo tốt nghiệp, xin chân thành cảm ơn cô, chú, anh, chị ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Mỹ Lộc nhiệt tình giúp đỡ trình thu thập thông tin số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, tạo điều kiện tốt để hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô khoa ngân hàng Trường học viện ngân hàng giúp đỡ hoàn thành tốt đề tài báo cáo tốt nghiệp trang bị cho kiến thức học tập nghiên cứu báo cáo công việc sau Những lời động viên, khích lệ từ gia đình, chia sẻ, học hỏi từ bạn bè góp phần nhiều cho báo cáo tốt nghiệp Do trình độ hạn chế nên trình làm báo cáo tốt nghiệp khó tránh khỏi thiếu sót, mong bảo thêm thầy cô giúp hoàn thành đạt kết tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà nội, tháng 04 năm 2014 Tác giả Lê Thùy Linh DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Nội dung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Ngân hàng thương mại Ủy ban nhân dân Ngân hàng nông nghiệp Sản xuất kinh doanh Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Doanh nghiệp Nông dân Ký hiệu viết tắt NHNo&PTNT NHTM UBND NHNo SXKD NHNN NH DN ND DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Ký hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Nội dung Bảng Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn phân theo loại tiền gửi NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Tình hình sử dụng vốn NHNo & PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 -2013 Tình hình dư nợ cho vay hộ ND đảm bảo tài sản NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Kết cấu dư nợ cho vay hộ ND theo thời hạn cho vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 2013 Tình hình nợ có vấn đề NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Vốn bình quân hộ vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 2013 Chỉ tiêu lợi nhuận doanh thu từ hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Hệ số sử dụng vốn NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Trang 18 22 24 26 27 29 33 35 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Ký hiệu biểu đồ Biểu đồ 2.1 Biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.3 Biểu đồ 2.4 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ 2.6 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ 2.9 10 Biểu đồ 2.10 11 Biểu đồ 2.11 12 Biểu đồ 2.12 Nội dung Tình hình huy động vốn phân theo loại tiền gửi NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ tăng trưởng tín dụng NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế giai đoạn 2011 2013 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ ND đảm bảo tài sản NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Cơ cấu dư nợ cho vay hộ ND theo thời hạn cho vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Tình hình dư nợ có vấn đề NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ nợ hạn NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Tình hình nợ xấu NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Cơ cấu nợ khó đòi tổng nợ hạn NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Tăng trưởng vốn vay bình quân hộ NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận, doanh thu từ tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Biểu đồ hệ số sử dụng vốn NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Trang 19 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 DANH MỤC PHỤ LỤC STT Ký hiệu phụ lục Phụ lục 2.1 Phụ lục 2.2 Phụ lục 2.3 Phụ lục 2.4 Phụ lục 2.5 Phụ lục 2.6 Phụ lục 2.7 Phụ lục 2.8 Nội dung Tình hình huy động vốn phân theo loại tiền gửi NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Tình hình sử dụng vốn NHNo & PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 -2013 Tình hình dư nợ cho vay hộ ND đảm bảo tài sản NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Kết cấu dư nợ cho vay hộ ND theo thời hạn cho vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 2013 Tình hình nợ có vấn đề NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Vốn bình quân hộ vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 2013 Lợi nhuận, doanh thu từ hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC PHỤ LỤC 1.2.2 Phương thức tiếp cận vốn vay hộ ND 1.3.2.1 Chỉ tiêu tổng dư nợ cho vay hộ ND 10 1.3.2.2 Nợ có vấn đề 10 1.4.1 Những nhân tố chủ quan 12 1.4.2 Nhân tố khách quan 13 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 15 2.1.1 Đặc điểm huyện Mỹ Lộc .15 2.1.2 Đặc điểm hộ ND .15 2.4.2 Những điểm hạn chế nguyên nhân 39 2.4.2.1 Những hạn chế 39 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .49 3.4.1 Đối với NH nhà nước .49 3.4.2 Đối với NHNo & PTNT 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển mạnh mẽ hệ thống NH thời kỳ hội nhập, NH Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam ngày phát triển toàn diện đủ sức mạnh cạnh tranh với NH tổ chức tín dụng khác Để củng cố nâng cao vị mình, đòi hỏi tập thể lãnh đạo ngân hàng (NH) người cán NH, phải không ngừng học tập nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu vấn đề kinh tế trị, xã hội nước giới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Từ nước nông nghiệp với đời phát triển nhiều loại hình kinh tế khác, lúc kinh tế hộ khẳng định mình, phát triển kinh tế hộ mang lại kết to lớn cho kinh tế nói chung lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nói riêng Một thành tựu phải kể đến nước ta từ nước phải nhập lương thực, Việt Nam trở thành ba nước có sản lượng gạo xuất lớn giới Trong tình hình thực tế kinh tế hộ chủ yếu cung cấp sản phẩm tiêu dùng cho toàn kinh tế quốc dân Do phát triển kinh tế hộ yêu cầu cần thiết giai đoạn phát triển kinh tế trước mắt tương lai Nhận thức tầm quan trọng vấn đề cho vay hộ ND, chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Mỹ Lộc Nam Định” với mong muốn góp phần nhỏ bé vào công tác tín dụng hộ ND NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng chất lượng tín dụng NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc, tìm nguyên nhân hạn chế từ đưa giải pháp nhằn nâng cao chất lượng cho vay NH Cụ thể:  Phân tích thực trạng tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc  Đánh giá chất lượng tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc  Đưa số giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc Tình hình nghiên cứu Hoạt động tín dụng hộ ND vấn đề chưa nghiên cứu nhiều Việt Nam Cho đến có số viết hoạt động tín dụng hộ ND mục đích yêu cầu khác nhau, đặc thù riêng NH mà nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá đưa kiến nghị, đề xuất cho NH cụ thể gần áp dụng giải pháp cho tổ chức khác Trên sở lý thuyết bản, tác giả sâu phân tích thực trạng hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT, để từ đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng hộ ND Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: trình hoạt động kinh doanh mà trọng tâm họat động tín dụng hộ ND yếu tố ảnh hưởng tới NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc Phạm vi nghiên cứu:  Về thời gian: Khóa luận lấy số liệu năm 2011, 2012, 2013 để đánh giá họat động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc  Về không gian: Khóa luận tập trung đánh giá hoạt động tín dụng hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc phòng giao dịch chi nhánh Phương pháp nghiên cứu: Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, sử dụng liệu thu thập chủ yếu từ nguồn tư liệu nội NH Ngoài ra, chuyên đề sử dụng phương pháp khác như: thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu so sánh để đưa kết luận cho nghiên cứu Dự kiến đóng góp đề tài: • Về mặt lý luận: Cung cấp tảng lý thuyết NHTM hoạt động tín dụng cho vay hộ ND NHNo&PTNT • Về mặt thực tiễn: hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc, đưa kết mặt tồn hoạt động tín dụng hộ ND Từ đưa kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Kết cấu đề tài: A- Phần mở đầu: tính cấp thiết; mục đích; tình hình nghiên cứu; đối tượng, phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; dự kiến đóng góp; kết cấu đề tài B- Phần nội dung: - Chương 1: Cơ sở lý luận chung tín dụng tín dụng hộ ND NHTM - Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định - Chương 3: Giải pháp góp phần đẩy mạnh hiệu hoạt động cho vay hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định C- Phần kết luận Để hoàn thiện đề tài này, nhận giúp đỡ vô nhiệt tình quý báu quý thầy cô Học viện NH Bên cạnh đó, thời gian thực tập, giúp đỡ tận tình anh chị cán Chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc Tôi xin chân thành cảm ơn mong tiếp tục nhận bảo thầy cô anh chị cán NH Sinh viên thực Lê Thùy Linh 45 dịch vụ cung ứng cho khách hàng cá nhân, giúp cho khách hàng hưởng lợi ích đầy đủ từ sản phẩm dịch vụ NH Tăng cường đầu tư phát triển công nghệ NH, đào tạo cán nghiệp vụ tín dụng hộ ND Tạo nguồn nhân lực triển khai tiếp cận nhanh công nghệ NH đại, thực giải pháp nâng cao lực tài trình độ quản lý điều hành sở xếp, phân loại cán theo tiêu chí: lực, trình độ, nhận thức phẩm chất đạo đức, từ định hướng đầu tư bồi dưỡng đào tạo đáp ứng đòi hỏi trình cải cách đại hoá công nghệ NH 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY HỘ ND TẠI NHNO&PTNT MỸ LỘC 3.2.1 Tăng cường công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn cho hộ ND Áp dụng đa dạng hình thức gửi tiền, lãi suất hấp dẫn kỳ hạn gửi, hỳ hạn gửi dài lãi suất cao, thu hút tiền gửi dài hạn để có nguồn vốn dài hạn cho vay hộ ND Triển khai hình thức huy động vốn vàng, đảm bảo quyền lợi cho người gửi vàng với kỳ hạn gửi dài để thu hút khối lượng vàng lớn để dành, cất trữ ND để có nguồn vốn tái đầu tư dài hạn cho hộ ND, đồng thời NH có sẵn nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn có tính chất mùa vụ cho hộ ND 3.2.2 Cải tiến phương thức cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn ND Hộ ND vay vốn chủ yếu tập trung vào chủ yếu tập trung vào dự án trồng, vật nuôi, nhu cầu vay vốn gắn với trình sinh trưởng phát triển trồng, vật nuôi nên đòi hỏi phải tổ chức cho vay theo phương thức dự án, có đáp ứng vốn cho giai đoạn, thời kỳ dự án Mặt khác hộ ND thường tổ chức dự án SXKD theo mô hình tổng hợp, vừa sản xuất vừa tiêu dùng nên mở rộng cho vay như: Vừa cho vay ngắn hạn, vay lưu vụ lại vừa cho vay trung dài hạn, vừa cho vay sản xuất lại vừa cho vay tiêu dùng, có ND sử dụng vốn vay mục đích, phòng tránh rủi ro, làm ăn có hiệu trả nợ NH hạn Thủ tục vay vốn phải đơn giản, phù hợp với trình độ người ND, cải tiến phần mềm quản lý liệu để phục vụ cho kế toán cho vay hộ ND 46 3.2.3 Cần áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý để hỗ trợ ND Xây dựng chế lãi suất thả linh hoạt phù hợp với thị trường thời kỳ, đối tượng khách hàng vay để từ thu hút khách hàng tiềm năng, tạo lợi cạnh tranh, thu hút khách hàng mở rộng thị phần hoạt động kinh doanh 3.2.4 Mở rộng mạng lưới hoạt động NH xuống sát dân, gần dân Thành lập NH liên xã, NH khu vực gần khu dân cư để huy động vốn, cho vay vốn, hỗ trợ ND, đồng thời nắm bắt thông tin nhanh chóng, kịp thời 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng NHNo&PTNT huyện cần xây dựng chuẩn mực cán tín dụng để tất cán quan học tập thi đua phấn đấu để đạt tiêu chuẩn cụ thể:  Cán tín dụng phải có nghệ thuật giao tiếp  Cán tín dụng cần có kỹ tổng hợp, phân tích, đánh giá để thông qua phương án, dự án SXKD qua số liệu nhằm đánh giá thực tế tình hình tài khả tài hộ  Cán tín dụng phải có phản ứng linh hoạt trước biến động, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, giám sát vay, có biểu bất thường xảy hộ, cán tín dụng phải nhanh chóng tìm hiểu thực tế  Đặc biệt trường hợp phải xử lý phát mại tài sản, hộ ND rơi vào tâm lý chây ì, trốn tránh, ngăn cản việc thực phát mại tài sản NH Cán tín dụng cần thỏa thuận với khách hàng, tạo cho hộ vay thấy trách nhiệm nghĩa vụ vay rự nguyện bán tài sản đồng ý cho NH phát mại tài sản theo quy định pháp luật 3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, giám sát quy trình, kiểm tra xử lý nợ Để đảm bảo hiệu cao việc cho vay vốn hộ ND đòi hỏi điều phải thực quy trình cho vay: Khi tiếp nhận hồ sơ khách hàng, NH cần tiến hành thẩm định kĩ càng, phân tích xác tình hình hoạt động hộ ND Quyết định mức cho vay phù hợp thời hạn cho vay Mỗi cán tín dụng cần phải tuân thủ quy trình nghiệp vụ từ phát tiền vay đến thu đồng nợ cuối cùng, không phép bỏ qua giai đoạn quy trình 47 nghiệp vụ, không lạm dụng uỷ thác công việc thu gốc, thu lãi cho lảnh đạo tổ vay vốn Bởi cần bỏ qua quy trình dẫn đến vốn, hậu khó lường trước Công tác kiểm tra, giám sát tiến hành thường xuyên liên tục, có tính chuyên sâu kiểm tra chéo, phát huy công tác tự kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn kịp thời sai phạm xảy từ phía NH, khách hàng yếu tố tác động khác 3.2.7 Thường xuyên tổ chức đánh giá phân loại khách hàng NHNo&PTNT hụyện Mỹ Lộc cần quan tâm trọng đến việc đánh giá phân loại khách hàng để đưa sách khách hàng cho phù hợp Quan tâm đầu tư đối tượng có xử vay cho phù hợp, qua phân tích xếp loại khách hàng thường xuyên nắm bắt đâu khách hàng cần quan tâm đầu tư vốn, đâu khách hàng thuộc diện chây ì, khả trả nợ, đâu khách hàng thuộc quan hệ thường xuyên, không thường xuyên qua phân loại khách hàng xác định khách hàng có khả trả nợ, trả lãi tốt, đâu khách hàng tiềm ẩn rủi ro để quan tâm theo dõi bám sát từ có sở thu hồi nợ đầy đủ 3.2.8 Thường xuyên đánh giá rủi ro, phòng ngừa trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Tín dụng hộ ND lĩnh vực đầu tư mang tính mạo hiểm cao, đảm bảo tài sản, hộ ND, vay chứa đựng rủi ro lớn hộ ND phục thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu tự nhiên khó lường trước rủi ro xảy lúc NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc cần quan tâm đến việc đánh giá rủi ro trích lập quỹ dự phòng rủi ro đầy đủ đảm bảo bù đắp rủi ro cần thiết 3.2.9 Tham mưu UBND huyện Mỹ Lộc kế hoạch phát triển kinh tế thực tốt sách tín dụng nông nghiệp nông thôn NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc mà đặc biệt cán tín dụng người trực tiếp bên cạnh hộ ND, thường xuyên gần gũi với hộ ND, nắm tâm tư, nguyện vọng người dân, thu thập nhiều thông tin, cần tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo đạo thực sách phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, thông tin có giá trị đảm bảo tính xác giúp cho lãnh đạo địa phương có định hướng, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế 48 3.2.10 Phối hợp với quyền địa phương tổ chức đoàn thể việc tuyên truyền, giúp đỡ hộ ND hiểu nắm đường lối, sách Đảng, Nhà nước ND hiểu chế hoạt động tín dụng NH NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc thường xuyên tổ chức buổi họp dân giúp đỡ quyền địa phương từ tuyên truyền nhiều sách Đảng Nhà nước thay đổi việc đầu tư vốn, qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng hộ ND việc cho vay lãi suất cao, không ổn định, thời điểm cho vay, thời hạn cho vay phụ thuộc vào nguồn vốn NH nhiều hộ vay mua sắm công cụ lao động máy cày, máy tuốt lại cho vay vốn ngắn hạn, ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn thời gian quay vòng vốn, trả nợ NH  Những biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro cho hộ ND: Giúp hộ ND vay vốn đầu tư hướng, tăng thêm hiệu sản xuất khả tài hộ, hướng dẫn hình thức vay vốn hợp lý, nắm quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương Giải vấn đề chế biến, bảo quản nông sản phẩm sau thu hoạch, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá cho hộ ND, tạo điều kiện cho hộ ND cung cấp dịch vụ tốt hơn, an toàn Đầu tư vốn để nâng cao lực cho sở chế biến nông sản phẩm xuất khẩu, trọng đầu tư thiết bị tiên tiến để nâng cao chất lượng mẫu mã giá trị nông sản Phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bảo lãnh cho đơn vị uy tín cung cấp, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho hộ ND Xây dựng chợ đầu mối, hỗ trợ hợp tác xã tiêu thụ, DN xuất nông sản Xử lý nhanh gọn, kiên khoản nợ hạn, nợ xấu, cần hiểu rõ khó khăn hộ vay vốn tiềm tài yếu kém, khả khắc phục rủi ro chậm, tài khoản đảm bảo có tính khoản thấp, với tâm lý tình cảm hộ vay vốn có không sợ pháp luật “sĩ diện” với dân làng Cần phân tích kỹ khoản nợ theo nhiều tiêu thức cụ thể, từ có sở đề triển khai biện pháp thu hồi nợ vay Điều quan trọng phải xử lý kiên khoản nợ hạn, nợ xấu chủ quan cán NH gây 49 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Trên số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND NHNo& PTNT chi nhánh Mỹ Lộc Để giải pháp mang tính khả thi áp dụng thực tiễn, NH cần đến hỗ trợ tích cực, giúp đỡ đồng ngành, cấp từ Trung ương đến địa phương Sau số kiến nghị: 3.4.1 Đối với NH nhà nước - Nền kinh tế nước ta có nhiều biến động ảnh hưởng kinh tế giới khu vực, bị tác động thiên nhiên giá hàng hoá lên xuống thất thường Vì vậy, Nhà nước cần có sách bình ổn giá để ND yên tâm đầu tư sản xuất mà giá nông sản hàng hóa thực phẩm chưa có bảo đảm chắn ổn đinh Thực tế Việt Nam ND mùa giá, giá mùa Do Nhà nước cần có sách hỗ trợ tài nhằm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá ND, hạn chế thua thiệt cho người sản xuất tạo điều kiện cho NH có khả thu hồi vốn - Tiếp tục củng cố hoàn thiện sách đất đai để đảm bảo người dân hưởng năm quyền: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế chấp quyền sử dụng - Nhà nước cần có sách quy định loại đất phép sử dụng để sản xuất nông nghiệp hình thành vùng chuyên canh - Tăng cường chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động NH, thông qua NHNN giám sát, quản lý hoạt động NHTM - Tăng cường khả thu thập, xử lý lưu trữ thông tin Trung tâm thông tin tín dụng CIC thuộc NH Nhà nước cách nhanh chóng đầy đủ đặc biệt khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu - Xây dựng sách tiền tệ ổn định hợp lý tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân - Để nâng cao uy tín hệ thống NH, NHNN cần quy định cụ thể thông tin, số liệu hoạt động mà NH bắt buộc phải công khai cho công chúng biết theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế 50 - Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh; chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, nhân dân 3.4.2 Đối với NHNo & PTNT - Hỗ trợ NHNo&PTNT Mỹ Lộc tăng cường sở vật chất kỹ thuật như: xây dựng trụ sở làm việc cho NH cấp 3, trang bị đầy đủ công cụ cần thiết trình kinh doanh, đảm bảo khách hàng đến giao dịch cảm thấy yên tâm tin tưởng vào NH - NHNo&PTNT cần tiếp tục hoàn chỉnh ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ trách nhiệm cán bộ, trưởng, phó phòng giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế chế độ NHNN quy định - Kịp thời đưa văn hướng dẫn chi tiết định NHNN áp dụng toàn hệ thống NHNo&PTNT - Hoạt động NHNo&PTNT mang tính thống tập trung cao độ toàn hệ thống, đơn vị niên hệ thống hoạt động không hiệu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung toàn thể hệ thống Do đó, NHNo&PTNT phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nghiệp vụ kinh doanh đơn vị 3.4.3 Đối với quan chức quyền địa phương - Hoàn thiện văn pháp lý, sở tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc phát triển làng nghề, khu trang trại hộ để nâng cao hiệu sức cạnh tranh sản phẩm ND làm thị trường - Đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng Đây nhu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn tín dụng cho NH, khắc phục rủi ro tín dụng làm lành mạnh hoạt động tín dụng NH - Ngoài ra, quyền địa phương nên tăng cường giúp đỡ NH thông qua việc triển khai kịp thời chủ trương, kế hoạch, chương trình phát triển kinh doanh địa phương, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế vay vốn chấp NH theo quy định pháp luật 51 Kết luận, tín dụng NH ngày giữ vai trò quan trọng nghiệp phát triển kinh tế đất nước, có ý nghĩa định đến tồn phát triển thành phần kinh tế có kinh tế hộ ND thân NH Với vai trò đó, nhiệm vụ đặt giai đoạn thực sở nỗ lực vượt bậc ngành NH trợ giúp đắc lựcc từ ngành cấp có liên quan 52 Kết luận chương Từ tìm hiểu thực trạng, đánh giá kết đạt mặt hạn chế hoạt động tín dụng hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Lộc Chương Chương đưa mười giải pháp ba kiến nghị nêu vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót, để bước mở rộng hoạt động tín dụng hộ ND chi nhánh NHNo&PTNT Mỹ Lộc cách có hiệu khoa học Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động tín dụng hộ ND tỉnh huyện Mỹ Lộc đà phát triển Do vậy, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung vấn đề cần thiết, để phù hợp với thực tiễn ==================== 53 KẾT LUẬN Chúng ta tranh thủ ngoại lực, phát huy nội lực để phát triển kinh tế Nước ta nước phát triển tín dụng nhân tố quan trọng để thực trình Tín dụng giúp xây dựng sở vật chất, tạo lực Do nâng cao chất lượng tín dụng có ý nghĩa định tồn NH, xu phát triển kinh tế Nâng cao chất lượng tín dụng trình lâu dài khó khăn, đòi hỏi phải có đổi toàn hoạt động quản lý hệ thống tài chính, tiền tệ ngành kinh tế, luật pháp Nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng đòi hỏi cấp thiết thời đại, đặc biệt điều kiện ngành kinh doanh NH cạnh tranh gay gắt trở thành mối quan tâm hàng đầu nhà kinh doanh NH NHNN Đặc biệt với NHNo&PTNT nhiệm vụ chủ yếu phát triển nông nghiệp nông thôn nên việc nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND yêu cầu tất yếu Nhận thức rõ điều NHNo&PTNT Mỹ Lộcgiải pháp hướng thích hợp cho hoạt động tín dụng hộ ND đạt thành công định, hộ ND hoạt động kinh doanh hiệu trở thành DN nhỏ Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng tín dụng hộ ND số tồn đòi hỏi cần có giải pháp thích hợp để khắc phục nâng cao Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế kinh nghiệm thực tế thông tin hạn hẹp nên đề tài tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong bảo, góp ý quý thầy cô để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Hữu Ảnh (1997), Tài Nông nghiệp, Nhà xuất (NXB) Nông nghiệp, Hà Nội TS Hồ Diệu_Giáo trình tín dụng NH _“2001”_ Học viện NH _ NXB Thống kê PGS - TS Nguyễn Văn Tiến _“2011”_ Giáo trình Tài - Tiền tệ - NH _ XB lần thứ hai _ NXB Thống kê Kim Thị Dung (1999), Thị trường vốn tín dụng nông thôn sử dụng vốn tín dụng hộ ND huyện Gia Lâm Hà Nội, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội Vũ Hiền, Trịnh Hữư Đản, Nghị TW IV (khoáVIII) vấn đề tín dụng nông nghiệp, nông thôn (1998), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội NH Nhà nước Việt Nam (2001), Quy chế cho vay TCTD khách hàng (ban hành kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-NHNN, ngày 31/12/2001), Hà Nội NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Quy định cho vay khách hàng hệ thống NH Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 666QĐ-HĐQT-TD, ngày 15/06/2012), Hà Nội NH nông nghiệp phát triển nông thôn Mỹ Lộc (2012), Báo cáo truyền thống 13 năm xây dựng trưởng thành NH nông nghiệp phát triển nông thôn Mỹ Lộc (2009), Báo cáo tổng kết hàng năm 2011 10 NH nông nghiệp phát triển nông thôn Mỹ Lộc (2011), Báo cáo tổng kết hàng năm 2012 11 NH nông nghiệp phát triển nông thôn Mỹ Lộc (2012), Báo cáo tổng kết hàng năm 2013 PHỤ LỤC Phụ lục 2.1: Tình hình huy động vốn phân theo loại tiền gửi NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Theo loại tiền gửi TG kho bạc 11,062 13,729 12,722 TG tổ chưc tín dụng 300 180 400 TG dân cư 161,228 212,000 260,397 TG tổ chức kinh tế 15,072 9,668 23,125 Theo kỳ hạn gửi TG không kỳ hạn 37,691 35,922 34,457 TG có kỳ hạn 149,971 199,655 262,187 TG có kỳ hạn 12 tháng 124,903 170,514 233,976 TG có kỳ hạn 12 tháng 25,068 29,141 28,211 Tổng huy động vốn 187,662 235,577 296,644 Chỉ tiêu (Nguồn: báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Mỹ Lộc năm 2011-2013) Phụ lục 2.2: Tình hình sử dụng vốn NHNo & PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền 259,630 Số tiền 287,146 Số tiền 325,870 - Cho vay NH 183,151 92,565 127,372 - Cho vay trung, dài hạn 76,479 194,581 198,498 2.Tổng dư nợ 242,590 258,720 291,121 - DS thu nợ NH 167,576 88,128 112,720 - DS thu trung, dài hạn 3.Tổng dư nợ 75,014 235,434 170,592 265,610 178,401 297,216 - Dư nợ NH 102,887 151,772 165,355 - Dư nợ trung, dài hạn 132,547 113,838 131,861 Chỉ tiêu 1.Tổng doanh số cho vay (Nguồn: báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Mỹ Lộc năm 2011-2013) Phụ lục 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 -2013 Đơn vị tính:Triệu đồng Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Số tiền Số tiền Số tiền Dư nợ cho vay DN Dư nợ cho vay HTX 4,760 400 5,894 470 16,880 550 Dư nợ cho vay hộ ND 226,621 252,706 274,754 3,653 6,540 5,032 235,434 265,610 297,216 Chỉ tiêu Dư nợ cho vay khác Tổng dư nợ (Nguồn: báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Mỹ Lộc năm 2011-2013) Phụ lục 2.4: Tình hình dư nợ cho vay hộ ND đảm bảo tài sản NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Số tiền Năm 2012 Số tiền Năm 2013 Số tiền Dư nợ có đảm bảo tài sản 49,623 75,220 92,780 Dư nợ đảm bảo TS 176,998 177,486 179,974 Tổng dư nợ cho vay hộ ND 226,621 252,706 272,754 Chỉ tiêu (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc năm 2011 - 2013) Phụ lục 2.5: Kết cấu dư nợ cho vay hộ ND theo thời hạn cho vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Số tiền 102,078 Năm 2012 Số tiền 129,280 Năm 2013 Số tiền 135,522 Dư nợ cho vay trung, dài hạn 124,543 123,426 139,232 Tổng dư nợ cho vay hộ ND 226,621 252,706 274,754 Chỉ tiêu Dư nợ cho vay ngắn hạn (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc năm 2011 - 2013) Phụ lục 2.6: Tình hình nợ có vấn đề NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2011 Số tiền 8,210 Năm 2012 Số tiền 9,348 Năm 2013 Số tiền 10,662 Dư nợ hạn 7,733 8,920 8,830 Dư nợ xấu Dư nợ khó đòi 6,884 6,229 6,880 6,341 7,566 5,787 226,621 252,706 274,754 Chỉ tiêu Dư nợ có vấn đề Tổng dư nợ cho vay hộ ND (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc năm 2011 - 2013) Phụ lục 2.7: Vốn bình quân hộ vay NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011 - 2013 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Doanh số cho vay hộ ND 88,630 265,009 288,725 Số hộ vay (hộ) 8,823 22,210 22,702 Vốn vay bq hộ 10.05 11.93 12.72 (Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT huyện Mỹ Lộc năm 2011 - 2013) Phụ lục 2.8 : Lợi nhuận, doanh thu từ hoạt động tín dụng hộ ND NHNo&PTNT Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính : Triệu đồng Chỉ tiêu ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Lợi nhuận từ tín dụng Triệu đồng 4,342 6,602 9,496 hộ ND Doanh thu từ tín dụng Triệu đồng 27,206 30,700 39,902 hộ ND (Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh NHNo&PTNT Mỹ Lộc năm 2011-2013) ... ca cho vay h ND, tụi chn ti: Gii phỏp nõng cao cht lng tớn dng h ND ti ngõn hng Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn huyn M Lc Nam nh vi mong mun gúp mt phn nh vo cụng tỏc tớn dng h ND ca NHNo&PTNT... nõng cao cht lng cho vay ti NH C th: Phõn tớch thc trng tớn dng h ND ti NHNo&PTNT M Lc ỏnh giỏ cht lng tớn dng h ND ti NHNo&PTNT M Lc a mt s gii phỏp, kin ngh nõng cao cht lng tớn dng h ND. .. lnh vc ri ro cao ti thi im ú Cht lng tớn dng h ND c hiu l mt phm trự phn ỏnh mc ri ro cho vay h ND ca NH Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn Vit Nam, cht lng tớn dng c NH Nh nc Vit Nam cn c vo:
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mỹ lộc – nam định, chuyên đề khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mỹ lộc – nam định, chuyên đề khóa luận tốt nghiệp giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ ND tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện mỹ lộc – nam định, 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU, 4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay