Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpress

83 168 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:23

LỜI CẢM ƠN Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em nhận nhiều giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy cô, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Th.s Dương Thị Quy, giảng viên Bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm – Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường ĐH CNTT&TT người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt trình làm đồ án Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐH CNTT&TT nói chung, thầy cô Bộ môn Kỹ Thuật Phần Mềm nói riêng dạy dỗ cho em kiến thức môn đại cương môn chuyên ngành, giúp em có sở lý thuyết vững vàng tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Sơn, giám đốc Công ty TNHH Hoàng Long Media giúp đỡ tư vấn em thực chương trình đồ án tốt nghiệp Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt trình học tập hoàn thành đồ án tốt nghiệp Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực MAI VĂN TÀI LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tự em nghiên cứu xây dựng dựa kiến thức học trường kinh nghiệm làm thực Cùng hướng dẫn Ths Dương Thị Quy Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những kiến thức tài liệu tham khảo ghi rõ mục tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường đại học CNTT& TT không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền em gây trình thực (nếu có) Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực MAI VĂN TÀI MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 1.1 Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress .10 1.1.1 Tổng quan Wordpress 10 1.1.2 Lịch sử .10 1.1.3 Nét bật 10 1.1.4 Cấu trúc trang Wordpress 12 1.1.5 Cài đặt Wordpress WebServer 12 1.2 Giới thiệu Woocommerce 19 1.2.1 Woocommerce gì? 19 1.2.2 Các chức Woocommerce .19 1.2.3 Cài đặt Woocommerce .20 1.3 Website chuẩn SEO .22 1.3.1 Tổng quan Seo .22 1.3.2 Website chuẩn Seo .22 1.4 API gửi SMS 24 1.4.1 Giới thiệu 24 1.4.2 Cơ chế hoạt động .25 1.4.3 Hướng dẫn tích hợp 25 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 27 2.1 Khảo sát hệ thống 27 2.2 Phân tích thiết kế hệ thống 28 2.2.1 Biểu đồ user case hệ thống 28 2.2.2 Biểu đồ trình tự cộng tác 39 2.2.3 Biểu đồ hoạt động 61 2.2.4 Biểu đồ lớp .64 CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT WEBSITE 68 3.1 Giao diện người dùng 68 3.2 Giao diện quản trị 74 3.3 Tích hợp API 78 KẾT LUẬN .80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 83 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1- Chạy file xampp.exe 13 Hình 1.2- Nhấn next cài đặt .13 Hình 1.3- Chọn ổ cài đặt 14 Hình 1.4- Nhấn Next tiếp tục cài đặt 14 Hình 1.5 – Quá trình cài đặt Xampp 15 Hình 1.6- Quá trình cài đặt kết thúc 15 Hình 1.7- Khởi động Apache & MySQL 16 Hình 1.8- Tạo sở liệu .17 Hình 1.9- Chọn ngôn ngữ cài đặt .17 Hình 1.10- Điền thông tin website tài khoản quản trị 18 Hình 1.11- Cài đặt thành công 18 Hình 1.12- Giao diện trang chủ 19 Hình 1.13- Kết tìm kiếm Woocomerce 20 Hình 1.14- Quá trình cài đặt Plugin WooCommerces 21 Hình 1.15- Cài đặt thành công 21 Hình 1.16- Kết cài đặt 21 Hình 2.1 - Biểu đồ user case hệ thống 29 Hình 2.2 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý thành viên 30 Hình 2.3 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý danh mục sản phẩm 30 Hình 2.4 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý đơn hàng 31 Hình 2.5 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý sản phẩm 31 Hình 2.6 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý thành viên 32 Hình 2.7 - Biểu đồ phân rã Use case mua hàng 32 Hình 2.8 - Biểu đồ phân rã Use case quản lý rỏ hàng cho khách hàng 33 Hình 2.9 - Biểu đồ phân rã Use case tìm kiếm 33 Hình 2.10 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ đăng ký thành viên khách hàng .39 Hình 2.11 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ đăng ký làm thành viên khách hàng 40 Hình 2.12 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ đăng nhập khách hàng 40 Hình 2.13 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ đăng nhập khách hàng 41 Hình 2.14 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ cập nhật thông tin cá nhân KH 41 Hình 2.15 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ cập nhật thông tin cá nhân KH 42 Hình 2.16 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ tìm kiếm theo tên sản phẩm .42 Hình 2.17 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ tìm kiếm theo tên sản phẩm 43 Hình 2.18 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm 43 Hình 2.19 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ xem chi tiết sản phẩm .44 Hình 2.20 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng .44 Hình 2.21 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ thêm sản phẩm vào giỏ hàng 45 Hình 2.22 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xóa hàng giỏ hàng 45 Hình 2.23 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ xóa hàng giỏ hàng 46 Hình 2.24 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng .46 Hình 2.25 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ cập nhật số lượng giỏ hàng .47 Hình 2.26 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xem giỏ hàng .47 Hình 2.27 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ xem giỏ hàng .48 Hình 2.28 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ đặt hàng 48 Hình 2.29 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ đặt hàng .49 Hình 2.30 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xem lại đơn đặt hàng 49 Hình 2.31 - Biểu Cộng tác cho tác vụ xem lại đơn đặt hàng .50 Hình 2.32 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Quản trị viên đăng nhập 50 Hình 2.33 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ quản trị viên đăng nhập 51 Hình 2.34 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Thêm danh mục sản phẩm 51 Hình 2.35 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Thêm loại sản phẩm 52 Hình 2.36 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ xóa danh mục sản phẩm 52 Hình 2.37 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Xóa danh mục sản phẩm 53 Hình 2.38 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Cập nhật danh mục sản phẩm 53 Hình 2.39 -Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Cập nhật danh mục sản phẩm 54 Hình 2.40 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Thêm sản phẩm 54 Hình 2.41 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Thêm sản phẩm 55 Hình 2.42 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Xóa sản phẩm 55 Hình 2.43 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Xóa sản phẩm 56 Hình 2.44 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Cập nhật sản phẩm 56 Hình 2.45 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Cập nhật sản phẩm 57 Hình 2.46 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Cập nhật Đơn hàng 57 Hình 2.47 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Cập nhật Đơn hàng 58 Hình 2.48 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Thêm người sử dụng 58 Hình 2.49 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Thêm người sử dụng 59 Hình 2.50 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Xóa người sử dụng 59 Hình 2.51 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Xóa người sử dụng 60 Hình 2.52 - Biểu đồ Trình tự cho tác vụ Cập nhật thông tin User .60 Hình 2.53 - Biểu đồ Cộng tác cho tác vụ Cập nhật thông tin User 61 Hình 2.54 - Biểu đồ hoạt động đăng nhập 61 Hình 2.55 - Biểu đồ hoạt động quản lý thành viên .62 Hình 2.56 - Biểu đồ hoạt động quản lý sản phẩm .62 Hình 2.57 - Biểu đồ hoạt động xem chi tiết sản phẩm 63 Hình 2.58 - Biểu đồ hoạt động tìm kiếm 63 Hình 2.59 - Biểu đồ hoạt động mua hàng 64 Hình 2.60 - Biểu đồ lớp cho chức thuộc sản phẩm 64 Hình 2.61 - Biểu đồ lớp cho chức thuộc khách hàng .65 Hình 2.62 - Biểu đồ lớp cho chức thuộc phương thức toán 66 Hình 2.63 - Biểu đồ lớp cho chức thuộc người quản trị 66 Hình 2.64 - Biểu đồ lớp cho chức thuộc đơn hàng 67 Hình 3.1- Giao diện trang chủ chương trình .68 Hình 3.2- View Code web chuẩn Seo 69 Hình 3.3- Trang sản phẩm chứa yếu tố SEO thẻ heading 69 Hình 3.4- Giao diện trang sản phẩm 70 Hình 3.5- Giao diện trang tư vấn .71 Hình 3.6 Giao diện trang liên hệ 72 Hình 3.7- Giao diện trang giỏ hàng 72 Hình 3.8- Giao diện trang đặt hàng & toán .73 Hình 3.9- Giao diện trang đăng ký tài khoản 74 Hình 3.10- Giao diện trang đăng nhập .74 Hình 3.11- Giao diện trang quản trị 75 Hình 3.12- Giao diện trang quản lý danh mục 75 Hình 3.13- Giao diện trang quản lý sản phẩm 76 Hình 3.14- Giao diện trang quản lý đơn hàng 76 Hình 3.15- Giao diện trang thiết lập phương thức toán 77 Hình 3.16- Giao diện trang quản lý viết Tư vấn 77 Hình 3.17- Giao diện trang quản lý thành viên 78 Hình 3.18a- Code tích hợp API 78 Hình 3.20b- Tích hợp mã API website 79 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, xã hội ngày phát triển có công nghệ thông tin đóng vài trò quan trọng phát triển xã Công nghệ thông tin trở thành nhân tố quan trọng bậc nhất, cầu nối trao đổi thành phần xã hội toàn cầu, lĩnh vực Trong năm gần với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin Website bán hàng hình thành ngày nhiều, phổ biến rộng rãi toàn giới đáp ứng nhu cầu thương mại – kinh doanh online ngày lớn cá nhân tổ chức, công ty doanh nghiệp không giới mà Việt Nam Hầu hết quan máy nhà nước, công ty, doanh nghiêp, trường học, cửa hàng, chí cá nhân có website riêng cho nhằm quảng bá giới thiệu thông tin, sản phẩm đến với người Bởi không quảng bá sản phẩm, thông tin không biết tới Wordpress mã nguồn mở phát triển vài năm trở lại Việt Nam sau Joomla lĩnh vực website bán hàng dần trở nên phổ biến nhờ đón nhận đánh giá cao từ phía người dùng Với mục đích tìm hiểu mã nguồn mở, Seo Marketing nên em lựa chọn đề tài “Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO tích hợp API gửi SMS mã nguồn mở Wordpress” nhằm giúp người bán hàng quảng bá thương hiệu sản phẩm tốt thuận lợi hơn, tăng doanh thu bán hàng mạng internet thông qua website khách hàng không cần vất đến tận nơi mua hàng trước Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu mã nguồn mở Wordpress 1.1.1 Tổng quan Wordpress WordPress hệ thống xuất blog viết ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng MySQL database (cơ sở liệu MySQL) WordPress hậu duệ thức b2/cafelog, phát triển Michel Valdrighi Cái tên WordPress đề xuất Christine Selleck, người bạn nhà phát triển Matt Mullenweg 1.1.2 Lịch sử B2/cafelog, thường biết đến với tên đơn giản b2 hay cafelog tiền thân WordPress b2/cafelog theo ước lượng sử dụng khoảng 2000 blog tháng năm 2003 Nó viết ngôn ngữ lập trình PHP để dùng với MySQL Michel Valdrighi, người trở thành nhà phát triển WordPress Mặc dù WordPress hậu duệ thức dự án khác, b2evolution, song song phát triển Vào năm 2004, thời hạn cấp phép gói sản phẩm cạnh tranh Movable Type bị thay đổi Six Apart, nhiều người dùng chuyển sang sử dụng WordPress, tạo nên bước ngoặt lớn phát triển phổ biến WordPress Năm 2007, WordPress giành giải thưởng Packt Open Source CMS Năm 2009 Wordpress dẫn đầu mã nguồn CMS tốt Thống kê năm 2013 cho thấy có đến xấp xỉ 20% trang web nằm top 10 triệu trang web hàng đầu giới sử dụng WordPress Phiên WordPress phiên 4.4.2 1.1.3 Nét bật - Hệ thống Plugin phong phú không ngừng cập nhật, người dùng viết Plugin tích hợp code vào Wordpress - Được phát triển nhiều ngôn ngữ (hỗ trợ tiếng việt) - Cập nhật phiên liên tục, cộng đồng hỗ trợ lớn 10 Website chuẩn Seo thiết kế đạt yêu cầu giao diện thân thiện, tốc độ load đạt tiêu chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpress , Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpress , Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpress

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay