Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebook

61 167 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2017, 17:23

LỜI CẢM ƠN Để đạt kết này, em nỗ lực đồng thời nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ ủng hộ thầy cô, gia đình bạn bè Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH CNTT&TT tạo điều kiện cho em thực đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn quý thầy, cô giáo tận tình giảng dạy, trang bị cho chúng em kiến thức quý báu năm học vừa qua Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Dương Thị Quy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, bảo đóng góp ý kiến cho em suốt thời gian thực đồ án Mặc dù em nỗ lực để hoàn thành đồ án song không tránh khỏi thiếu sót kính mong góp ý thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Vũ Công Tịnh LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đồ án tự em nghiên cứu xây dựng dựa kiến thức học trường kinh nghiệm làm thực Cùng hướng dẫn Ths Dương Thị Quy Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa công bố hình thức trước Những kiến thức tài liệu tham khảo ghi rõ mục tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Trường đại học CNTT& TT không liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền em gây trình thực (nếu có) Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Vũ Công Tịnh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .1 LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH LỜI MỞ ĐẦU .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 1.1.1 Giới thiệu HTML .7 1.1.2 Giới thiệu CSS 1.1.3 Giới thiệu Javascript 16 1.1.4 Giới thiệu jQuery 17 1.1.5 Giới thiệu AJAX 20 1.1.6 Giới thiệu PHP 23 1.1.7 Tại phải sử dụng PHP 24 1.1.8 Cú pháp PHP 24 1.1.9 Các kiểu liệu PHP 25 1.1.10 Biến PHP 25 1.1.11 Lập trình hướng đối tượng (OOP) 26 1.1.12 Giới thiệu Twitter Bootstrap 28 1.2 Tổng quan CURL PHP 31 1.2.1 CURL gì? 31 1.2.2 Vai trò CURL 31 1.2.3 Lý thuyết CURL 32 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN FACEBOOK 36 2.1 Khảo sát thực trạng quảng bá Facebook .36 2.2 Phân tích yêu cầu đề tài 39 2.3 Yêu cầu trang web 40 2.4 Mô tả chức hệ thống 40 2.5 Phân tích form liệu Facebook .40 2.5.1 Các phương pháp xây dựng ứng dụng 40 2.5.2 Form đăng nhập 43 2.5.3 Form tham gia nhóm 45 2.5.4 Form đăng viết lên nhóm 45 2.5.5 Form mời bạn bè vào nhóm 46 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 48 3.1 Giao diện trang chủ 48 3.2 Giao diện form đăng nhập tài khoản Facebook 49 3.3 Giao diện trang tự động tham gia vào nhóm 50 3.4 Giao diện trang đăng vào nhóm 53 3.5 Giao diện trang mời bạn bè vào nhóm .55 3.6 Giao diện trang scan email thành viên Group Facebook .58 KẾT LUẬN .60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Cấu trúc thư mục bootstrap 29 Hình 1.2 Cài đặt Bootstrap 29 Hình 1.3: Form đăng nhập sử dụng Bootstrap 29 Hình 1.4: Ví dụ Bootstrap 30 Hình 1.5: Ví dụ Bootstrap 31 Hình 2.1: Cấu trúc form liệu đăng nhập 44 Hình 2.2: Form liệu đăng viết lên nhóm 45 Hình 2.3: Form liệu mời bạn bè tham gia nhóm 46 Hình 3.1: Giao diện trang chủ 48 Hình 3.2 Giao diện form đăng nhập nick 49 Hình 3.3: Đăng nhập thành công 50 Hình 3.4: Kết tìm kiếm nhóm để tham gia 51 Hình 3.5: Giao diện toàn trang tham gia vào nhóm 52 Hình 3.6: Giao diện đăng nhập hiển thị nhóm tham gia 53 Hình 3.7: Giao diện form nhập thông tin cần chia sẻ status muốn chia sẻ 54 Hình 3.8: Giao diện trang thêm thành viên vào nhóm trước đăng nhập 55 Hình 3.9: Danh sách nhóm nick tham gia 56 Hình 3.10: Giao diện điền thông tin thành viên mời 57 Hình 3.11: Giao diện trang tìm kiếm Email Facebook 58 Hình 3.12: Giao diện kết tìm kiếm ID Email Facebook 59 LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần với phát triển vượt trội khoa học kỹ thuật đặc biệt công nghệ thông tin, với ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực đóng góp phần to lớn cho nghiệp phát triển người Cổng thông tin điện tử Internet đời với việc Internet nhanh chóng lan rộng khắp toàn cầu, trở thành công cụ chủ yếu đắc lực cho việc trao đổi, tìm kiếm thông tin phạm vi toàn giới Bây nhu cầu bạn đáp ứng tức khắc Với máy tính cá nhân có kết nối mạng, bạn lướt Website công ty, quan, trang báo điện tử; thoải mái tìm kiếm thông tin cần chỗ Việc xây dựng ứng dụng Website trở thành xu hướng lớn giới.Nhờ bỏ dần rào cản địa lý, dễ dàng chia sẻ liệu cho nhiều máy tính với máy tính có kết nối Internet Cùng với bùng nổ công nghệ thông tin phát triển mạnh khỏe thương mại điện tử, nhu cầu mua bán hàng hóa, quảng bá sản phẩm Internet ngày tăng cao.Bắt nguồn với ý tưởng này, với gợi ý cô Dương Thị Quy, em thực đề tài “Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm Facebook”.Công cụ xây dựng ngôn ngữ lập trình PHP sử dụng CURL nhằm giúp người sử dụng dễ dàng quảng bá sản phẩm Facebook cách tự động.Em hi vọng trình tìm hiểu xây dựng đề tài giúp thân có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho trình học tập làm việc sau Trong trình làm đề tài nhiều thiếu xót hạn chế em mong nhận đóng góp ý kiến quý thầy cô để em hoàn thành tốt công việc Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình 1.1.1 Giới thiệu HTML HTML (viết tắt từ HyperText Markup Language) ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, thiết kế để xây dựng trang web.Vậy ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản? Ta xem xét khía cạnh một: Siêu văn (HyperText): Như ta biết, liên kết siêu văn từ hay câu trang Web dùng để đến trang Web khác Khi nhấn chuột lên liên kết này, trình duyệt web (như Netscape Navigator Internet Explorer) đưa ta tức khắc đến trang Web mà không cần hỏi han Vì liên kết siêu văn thật tính đặc trưng World Wide Web, trang Web thường biết tài liệu siêu văn bản.Vì thế, HTML có từ siêu văn tên Đánh dấu (Markup): Có từ điển định nghĩa markup dẫn chi tiết kiểu dáng ghi viết tay để xếp chữ in Như vậy, hiểu lệnh chi tiết kiểu dáng đánh vào tài liệu văn để đưa lên WWW Nói chung, HTML tồn tập tin văn chứa máy tính nối vào mạng Internet Các file có chứa thẻ đánh dấu thường truyền mạng internet thông qua giao thức mạng HTTP Sau phần HTML chúng hiển thị thông qua trình duyệt web, loại phần mềm trực quan đảm nhiệm công việc đọc văn trang cho người sử dụng Cấu trúc tài liệu HTML Các tập tin HTML bắt đầu thẻ .Thẻ không làm khác nhiệm vụ báo cho trình duyệt Web biết đọc tài liệu có chứa mã HTML.Tương tự, dòng cuối tài liệu định dạng HTML luôn thẻ , có tác dụng thông báo kết thúc văn HTML với trình duyệt Chi tiết catalog thẻ HTML dùng để chia tài liệu thành hai phần: đầu thân Phần đầu giống lời giới thiệu cho trang Các trình duyệt Web dùng phần đầu để thu nhặt loại thông tin khác trang Để xác định phần đầu, ta sử dụng thẻ thẻ sau thẻ Mặc dù ta đặt số chi tiết bên phạm vi phần đầu này, phổ biến tên trang Nếu có xem trang browser, tên trang xuất dải tên cửa sổ browser Để xác định tên trang, ta đặt đoạn văn tên thẻ Phần thân nơi nhập vào văn xuất trang Web lẫn thẻ khác quy định dáng vẻ trang Để xác định phần thân, ta đặt thẻ sau phần đầu (dưới ) Dưới cấu trúc trang web định dạng HTML: tên trang Các thẻ tiêu đề khác Văn thẻ trang Web 1.1.2 Giới thiệu CSS CSS viết tắt cụm từ "Cascading Style Sheet", ngôn ngữ quy định cách trình bày thẻ html trang web.Là ngôn ngữ sử dụng nhiều lập trình web, nói CSS đời tạo nên cách mạng Đôi bạn bối rối nhận thấy đoạn code viết hiển thị không giống trình duyệt khác nhau, CSS giúp bạn giải toán này.CSS quy định cách hiển thị nội dung thẻ HTML trình duyệt gần giống nhau, cách quy định thuộc tính cho thẻ HTML a Tại phải sử dụng CSS - Như bạn biết HTML hỗ trợ số thuộc tính định dạng cho text, picture, table,… không thật phong phú xác hệ thống CSS cung cấp cho bạn hàng trăm thuộc tính trình bày dành cho đối tượng với sáng tạo cao kết hợp thuộc tính giúp mang lại hiệu Ngoài ra, CSS hỗ trợ tất trình duyệt, nên bạn hoàn toàn tự tin trang web hiển thị (như nhau) dù hệ thống sử dụng Windows, Linux hay máy Mac miễn bạn sử dụng phiên trình duyệt - Sử dụng mã định dạng trực tiếp HTML tốn hao nhiều thời gian thiết kế dung lượng lưu trữ đĩa cứng Trong CSS đưa phương thức “ngoại tuyến” giúp áp dụng khuôn mẫu chuẩn từ file CSS Nó thật có hiệu đồng bạn tạo website có hàng trăm trang hay bạn muốn thay đổi thuộc tính trình bày - Hãy thử tưởng tượng bạn có website với hàng trăm trang bạn muốn thay đổi font chữ hay màu chữ cho thành phần Đó thật công việc buồn chán tốn nhiều thời gian Nhưng với việc sử dụng CSS việc hoàn toàn đơn giản bạn có trò ma thuật - Ngoài ra, CSS cho phép bạn áp đặt kiểu trình bày thích hợp cho phương tiện khác hình máy tính, máy in, điện thoại,… b Cách chèn CSS vào trang HTML Cách 1: Chèn nội dung CSS vào cặp thẻ phần trang web: Ví dụ: Chen CSS-Cách 1 //Nội dung CSS đặt bên Cách 2: Chèn trực tiếp vào bên thẻ HTML - Chèn trực tiếp CSS vào bên thẻ mở HTML - Nếu có nhiều thuộc tính cần quy định, ta ngăn cách chúng khoảng trắng Ví dụ: Ở ta chèn CSS vào thẻ mở cặp thẻ Chen CSS-Cách 2 10  Cấu trúc mã nguồn khai thác vào CURL: Thêm người khác Đỗ Xuân Xuân Lộc  47 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 3.1 Giao diện trang chủ Hình 3.1: Giao diện trang chủ 48 Cung cấp menu, lựa chọn cho người dung đến chức phần mềm như: - Tham gia nhóm - Đăng lên nhóm - Mời bạn bè vào nhóm - Quét email, ID thành viên nhóm … 3.2 Giao diện form đăng nhập tài khoản Facebook Hình 3.2 Giao diện form đăng nhập nick 49 Hình 3.3: Đăng nhập thành công Cung cấp form liệu đăng nhập tài khoản Facebook, bao gồm:  Username: Tài khoản Facebook  Passowrd: Mật Facebook  Browsers: Lựa chọn trình duyệt cần giả lập  Proxy: Thay đổi địa IP đăng nhập Khi thành viên đăng nhập thành công công cụ hiển thị tên nick Facebook, ID hộp lựa chọn thời gian trễ 3.3 Giao diện trang tự động tham gia vào nhóm Form hiển thị danh sách group trả từ kết tìm kiếm nhóm Bố cục giao diện gồm:  Keyword: Cho phép nhập từ khóa cần tìm kiếm  Min members: Thành viên tối thiểu nhóm  Max results: Số kết tối đa trả  Danh sách nhóm: Hiển thị danh sách nhóm tham gia 50 Hình 3.4: Kết tìm kiếm nhóm để tham gia 51 Giao diện trang tham gia vào nhóm, bố cục gồm phần chính:  Danh sách nhóm, cho phép lựa chọn nhóm tham gia  Kết tham gia nhóm Hình 3.5: Giao diện toàn trang tham gia vào nhóm 52 3.4 Giao diện trang đăng vào nhóm Giao diện trang đăng gồm bố cục phần:  Danh sách nhóm đăng bài: Người sử dụng phép lựa chọn nhiều nhóm  Kết đăng bài: Được hiển thị cột bên phải Hình 3.6: Giao diện đăng nhập hiển thị nhóm tham gia 53 Hình 3.7: Giao diện form nhập thông tin cần chia sẻ status muốn chia sẻ Bên trang chia sẻ viết form chia sẻ viết, người sử dụng chọn chế độ đăng bài:  Đăng status: Đăng trực tiếp status dạng text lên group lựa chọn  Chia sẻ viết: Cấu hình viết cần chia sẻ, công cụ lựa chọn viết tạo sẵn để đăng lên nhóm  Phần cuối form cấu hình thời gian trễ lần chia sẻ đăng status 54 3.5 Giao diện trang mời bạn bè vào nhóm Hình 3.8: Giao diện trang thêm thành viên vào nhóm trước đăng nhập Giao diện trang mời bạn bè vào nhóm bao gồm:  Danh sách nhóm mời bạn bè tham gia  Cấu hình đăng nhập  Cấu hình mời: Người sử dụng phép điền ID bạn bè mời 55 Tương tự chức như: Tham gia nhóm, Đăng vào nhóm,… chức Thêm thành viên vào nhóm cho phép người sử dụng giả lập trình duyệt địa IP trước đăng nhập sử dụng Hình 3.9: Danh sách nhóm nick tham gia 56 Sau tải nhóm, công cụ liệt kê danh sách toàn Nhóm mà tài khoản Facebook tham gia sẵn sang thực mời thành viên Hình 3.10: Giao diện điền thông tin thành viên mời Sau đăng nhập thành công, người sử dụng điền ID thành viên mời thời gian trễ lần mời vào group 57 3.6 Giao diện trang scan email thành viên Group Facebook Hình 3.11: Giao diện trang tìm kiếm Email Facebook Công cụ hỗ trợ scan email ID group chế độ công khai Trang scan email cho phép tìm email ID thành viên group Facebook trang thiết kế đơn giản với form giao diện cột Cấu trúc form gồm:  Group URL: Cho phép người dung nhập group cần lấy email ID 58  Max result: Số kết tối đa Và cuối danh sách ID Email hiển thị dạng bảng sau người sử dụng submit form Hình 3.12: Giao diện kết tìm kiếm ID Email Facebook 59 KẾT LUẬN Kết đạt Qua trình tìm hiểu đề tài này, với nỗ lực thân giúp đỡ thầy cô, bạn bè đặc biệt cô giáo Dương Thị Quy, em hoàn thành báo cáo Đồ án tốt nghiệp:” Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm Facebook” Nhằm tìm hiểu tiếp thu kiến thức quán trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin ngôn ngữ lập trình website Vì trình làm đồ án em thu số kết sau: - Tìm hiểu tiếp thu kiến thức ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax - Tìm hiểu CURL - Xây dựng công cụ hoàn thiện, chạy ổn định Tuy nhiên, thời gian có hạn lượng kiến thức em hạn chế nên website số mặt hạn chế chưa khắc phục như: - Công cụ phải chạy server nên IP phải sử dụng Proxy dẫn tới việc tốc độ xử lý chậm - Một số chức chưa hoàn thiện Hướng phát triển Với vấn đề giải thiếu sót báo cáo, em xin đưa số hướng sau: - Khắc phục hạn chế - Nghiên cứu phương pháp, thuật toán để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin, tăng tốc độ xử lý - Mở rộng website để đáp ứng cho nhiều người dùng Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô, bạn Và đặc biệt cô giáo Dương Thị Quy trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án Xin chân thành cảm ơn! 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] http://w3schools.com/ [2] http://php.net/ [3] http://getbootstrap.com [4] T.S Nguyễn Đăng Hậu, Kiến trúc thương mại điện tử, Viện đào tạo công nghệ quản lý năm 2004 [5] Phạm Hữu Khang, Lập trình web PHP 5.3 sở liệu Mysql 5.1, Nhà xuất Phương Đông năm 2010 61 ... bán hàng hóa, quảng bá sản phẩm Internet ngày tăng cao.Bắt nguồn với ý tưởng này, với gợi ý cô Dương Thị Quy, em thực đề tài Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm Facebook .Công cụ xây dựng. .. ngữ lập trình PHP sử dụng CURL nhằm giúp người sử dụng dễ dàng quảng bá sản phẩm Facebook cách tự động.Em hi vọng trình tìm hiểu xây dựng đề tài giúp thân có thêm nhiều kiến thức bổ ích phục vụ... 1.2.3 Lý thuyết CURL 32 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRÊN FACEBOOK 36 2.1 Khảo sát thực trạng quảng bá Facebook .36 2.2 Phân tích yêu cầu đề tài 39 2.3 Yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebook , Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebook , Xây dựng công cụ hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên facebook

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay